__MAIN_TEXT__

Page 2

Er tempelmuren ved at falde sammen? Af Morten Hørning Jensen, lektor på Menighedsfakultetet og redaktør af TEL For nylig skete det endnu en gang, at et større parti sten faldt ud af tempelpladsens østmur. Som billedet viser, er der for kort tid siden foretaget en større reparation af området lige ved siden af. Hvad foregår der? Er et af historiens vigtigste monumenter ved falde fra hinanden? Svaret er desværre ja. Eksperter som Leen Ritmeyer har længe advaret om problemet, og den seneste sammenstyrtning bekræfter de bange anelser. Ifølge Ritmeyer er det endda i værste fald kun begyndelsen, vi har set. Langt større partier af sten kan ske at falde ud i dette område. Årsagen til sammenstyrtningerne skal findes i 1999. Her begyndte den muslimske myndighed over tempelpladsen, kaldet Wakf, et stort anlagt byggeprojekt under tempelpladsens sydøstlige hjørne. Under påskud af at ville etablere en ekstra nødudgang fra Al Aksa-moskeen, der ligger på tempelpladsens sydlige del, gravede de ca. 12.000 tons sten og jord ud og skabte i stedet en hel ny underjordisk moske med plads til 10.000 personer. Men disse udgravninger har nu vist sig at have ødelagt tempelpladsens grundlæggende stabilitet ved at fjerne de naturlige drænveje for vinterregnen. Hvor regnen tidligere blev optaget i undergrunden og derfra ledt ud af pladsen,

Selskab for Bibelsk Arkæologi Buen 27, 1.tv., Brejning, 7080 Børkop Tlf.: E-mail: Internet: Bank: Norge:

7586 1748 info@bibelskarkaeologi.dk www.bibelskarkaeologi.dk Sydbank konto 7920-1014 846 Den norske Bank 7877.06.93402

Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.), Jørgen Bækgaard Thomsen (red. sekr.), Carsten Vang. Forsidefoto: Herodes’ øvre palads ved den nuværende Jaffaport (i dag kendt under navnet ”David’s Tower”) fanget i fuldmånelys. Herodes’ palads er ét af forslagene til, hvor Pilatus afhørte Jesus. Den jødiske påske fejres altid ved fuldmåne d. 14. nisan. Foto: Morten Hørning Jensen.

2 TEL 1/2013

Dette foto afslører det seneste nedfald af sten i tempelmurens østlige side. Samtidig ses den tidligere reparation, der kan kaldes alt andet end køn. Eksperter frygter, at vi i de kommende år vil se meget større ødelæggelser af muren. Foto: templemount.wordpress.com.

så skyller den nu uhindret ud mod ydermurene, gennemvæder dem og får de ældgamle mure til at bule og slå revner. Den spændte politiske situation forhindrer tilsyneladende handling. Arkæologer har oprettet en hjemmeside, der følger ødelæggelserne (templemount.wordpress.com), men hverken det israelske politi eller de israelske politikere har udvist nogen større lyst til at handle i denne sag.

Følg med i TEL, hvor vi i et af de kommende numre vil skildre tempelmurens ødelæggelse og de illegale udgravninger mere detaljeret.

Links i TEL: De fleste nyheder i TEL følges op af links til hjemmesider, hvor der kan læses mere. Disse links er samlet på vores hjemmeside www.bibelskarkaeologi.dk. Layout: Freehand.dk, Herning Tryk: Økotryk, Videbæk Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBAs synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Kontingent: Danske kr. 185,- / norske kr. 205,(For unge under 26 år: kr. 135,- / norske kr. 150,-). Kontingent opkræves via PBS først på året. Medlemskab tegnes ved henvendelse til SBA.

Selskabets bestyrelse: Bibelunderviser Jan Højland (formand), tlf.: 2396 8383 · jh@bibelskarkaeologi.dk Lektor, ph.d., cand.theol. Morten Hørning Jensen (redaktør), tlf.: 8742 0242 · mhj@bibelskarkaeologi.dk Overlæge Vagn Juul Jensen (næstformand), tlf.: 7512 9021 · vjj@bibelskarkaeologi.dk Grafisk designer Ben Haman Jensen (webmaster), tlf.: 2263 0321 · bhj@bibelskarkaeologi.dk Ekstern kasserer: Hans Hansen, tlf.: 7586 1748 · hh@bibelskarkaeologi.dk © SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. ISSN 0905 - 5827

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for bibelskarkaeologi

Tel2013-1_issuu  

Tel2013-1_issuu  

Profile for hojer88
Advertisement