Page 1

Kozmetični studio Črna mačka razvoj celostne grafične podobe


www.crnamacka.si


Idejne skice sketches


KVADRATPLUS, design studio


KVADRATPLUS, design studio


KVADRATPLUS, design studio


Izbrani znak selected logo


KVADRATPLUS, design studio


KVADRATPLUS, design studio


KVADRATPLUS, design studio


Sedež podjetja: ALDEN, storitve, d.o.o. Malnarjeva 19, 1117 Ljubljana Kozmetični studio: Dunajska 10, 1000 Ljubljana

simona škraba dipl. kozmetičarka

+386 31 620 086 simona.skraba@crnamacka.si

+386 5 90 22 6 00 info@crnamacka.si www.crnamacka.si

KVADRATPLUS, design studio


kaaiockaio nčnaazmicstm crnkoaczmrm ud ud e tiko e ti čn i st a 10 k a 10 D u n a jsDku n a js b0l jLajnuab l j a n a u j L 0 0 0 SI-10 SI-10 00 00 9 0 2 2 960 2 2 6 t: + 3 8 6t: 5+ 3 866250 0 8662 0 0 8 6 31 86 31 m : + 3 8m6: + 3m a c k am.sai c k a .s i foa@ carnc ak a .sai c k a .s i in fo @ cinrn m a am rn w w w .cw w w .c rn

crnacrna macka macka

k ozmetični k ozmetični studio studio

Dunajska Dunajska 10 10 S I - 1 0 0S0I - 1L 0j u0b0l jLajnuab l j a n a t: +386t: 590 +38622590 6 00 22 6 00 m: +386 m: 31 +386 62031086 620 086 info@crnamack info@crnamack a.si a.si www.crnamack www.crnamack a.si a.si


KVADRATPLUS, design studio


KVADRATPLUS, design studio


rn in fo @ cin .c rn 0 2 2 6 0002 2 6 0 0 + 3 8 6t:5+93 8 62 50 90 8 62 0 0 8w6w w w t: AČKA AČKA : + 3 8 6 :3+1368 6 3 1 6 ČRNA M ČRNA1M m 739 739 0 1m0 6 :4+13581624 1 5 1 2 DunajskDaunajsk a m : + 3 8m nLjaubljana lja b u Lj 0 0 0 0 SI-10 SI-10

ČRNA MAČKA ČRNA MAČKA t: + Dunajska Dunajska 10 10 m: SI-1000SI-1000 Ljubljana Ljubljana m:

kozmetični studio


.dK. A d .d . N K A dN 7 8 2 A B7A8 2 A48B5A000485000 10 30389021 3 3 9št2.: 606št 4 4 0 6 8 0 0 6 0 .: 1 1 6 05 6 05 ična atična LjubljanLjaubljana T R. R : S I5 T R R : SSI5I53924S8I52379, 2M4at 827, Mso išče džn dišče ., d .o .o so .o o o .o .: .: d žn št št , o o e e a a kr kr Davčn Davčn st o riNtv, st o ri tv1 9 5988 - O 5988 - O 1/4 01is A L D E NA, L D Eln va v a 1 9 G vpisa:G2vp a: 2011/4 a .s i a .s i SR M a a rjMea ln anrjae nSR a nk a m a c k a a lj lj b b L ju L ju a .s i a .s i S I- 1 1 1 7S I- 1 1 1 7 nk a m a c k

+386 902 26 5 902 00 26 00 info@crnamacka.si info@crnamacka.si ALDEN, ALDEN, storitve, storitve, d.o.o. d.o.o. TRR: SI56 TRR:0510 SI56 0801 0510 3392 0801 782 3392ABANKA 782 ABANKA d.d. d.d. 31 +386 62031 086 620 086 www.crnamacka.si www.crnamacka.si Malnarjeva Malnarjeva 19 19 DavčnaDavčna št.: SI53924827, št.: SI53924827, Matična Matična št.: 6064485000 št.: 6064485000 41 +386 51241 739 512 739 SI-1117SI-1117 Ljubljana Ljubljana SRG vpisa: SRG2011/45988 vpisa: 2011/45988 - Okrožno - Okrožno sodiščesodišče Ljubljana Ljubljana

Črna mačka kozmetični studio

w w w. c r n a m a c k a . si

Dunajska 10 SI-1000 Ljubljana t: +386 1 ********* m: +386 31 620 086 info@crnamacka.si www.crnamacka.si

KVADRATPLUS, design studio


All Rights Reserved Š KvadratPlus KvadratPlus, design studio, d.o.o. Zidani Most 26, SL-1432, Slovenija, Europe tel.: +386 40 295 080 www.kvadratplus.net, info@kvadratplus.net


Black Cat (logo)  

Logo design