Page 1

Visionsplan för campusområdet i Borås

HÖGS KOLAN I BOR ÅS

Campus 2025 vision  

En presentation av Högskolan i Borås vision för campus 2025.

Campus 2025 vision  

En presentation av Högskolan i Borås vision för campus 2025.