Page 1

Psychotrauma bij kinderen Screening, diagnostiek en behandeling


Traumasymptomen bij jonge kinderen TSCYC vragenlijst De TSCYC biedt inzicht in de aanwezigheid en ernst van posttraumatische symptomen en andere problemen die het gevolg kunnen zijn van een trauma. • Resultaat met scores voor traumagerelateerde klachten: PTSS-symptomen, emotionele problemen en gedragsproblemen • Voor kinderen van drie tot en met twaalf jaar • Geeft een indicatie voor het vaststellen of onderbouwen van een PTSS-diagnose • Zowel digitaal als op papier beschikbaar

Seksueel gedrag bij jonge kinderen CSBI vragenlijst De CSBI brengt seksueel (afwijkend) gedrag in kaart bij kinderen die misbruikt zijn of bij wie een vermoeden van seksueel misbruik bestaat. • Rapporteert scores voor ontwikkelingsgerelateerd seksueel gedrag en seksueel gedrag dat gerelateerd is aan seksueel misbruik • Voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar • Geeft een beeld van de mate waarin het seksuele gedrag van een kind (ab)normaal is • Zowel digitaal als op papier beschikbaar


Depressie bij kinderen en jongeren CDI-2 screeningsvragenlijst De CDI-2 is een betrouwbare en valide vragenlijst die screent op depressieve symptomen bij kinderen en jongeren. • Geeft een indicatie van de ernst van depressie symptomen • Voor kinderen en jongeren van acht tot en met eenentwintig jaar • Zelfrapportage en ouderrapportage • Zowel digitaal als op papier beschikbaar

Emotieregulatie bij kinderen en jongeren FEEL-KJ vragenlijst De FEEL-KJ geeft inzicht in de strategieën die kinderen en jongeren gebruiken bij het reguleren van boosheid, angst en verdriet. • • • •

Resultaat met scores voor vijftien specifieke emotieregulatiestrategieën Voor kinderen en jongeren van acht tot en met achttien jaar Inzetbaar bij uiteenlopende psychische problematiek Zowel digitaal als op papier beschikbaar


Marinus van IJzendoorn, Marian Bakermans-Kranenburg

Gehechtheid en trauma

Een ideale wegwijzer voor professionals over de diagnostiek en behandeling van hechtingsproblemen die veroorzaakt zijn door trauma’s. Met informatieve casussen uit de klinische praktijk. € 29,95 | 120 pagina’s

Peter Muris

Angststoornissen bij kinderen Een toegankelijk handboek over alle aspecten van angststoornissen. Met heldere en beknopte informatie over de diagnostiek, preventie en bewezen effectieve behandelvormen van angst bij kinderen. € 29,95 | 128 pagina’s

Anna Baranowsky, Eric Gentry, Franklin Schultz

Behandeling na trauma

Een uitgebreide en praktische gids met de meest recente behandelmethoden voor stabilisatie en herstel na traumatische gebeurtenissen. Een onmisbare leidraad voor behandelaars!

Artikelnummer: 5780015

€ 29,95 | 256 pagina’s

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Hogrefe Uitgevers Weteringschans 128 1017 XV Amsterdam info@hogrefe.nl Tel: 020- 671 35 43

Op www.hogrefe.nl vindt u een overzicht van al onze producten met actuele prijsinformatie

Boeken zijn te bestellen via onze website, webshop of de boekhandel

Themafolder psychotrauma 2018  
Themafolder psychotrauma 2018  
Advertisement