Page 1

Wanneer leren en onderwijzen niet vanzelf gaat Onderzoeken en ondersteunen in het onderwijs


Wanneer leren en onderwijzen niet vanzelf gaat Ondersteunende instrumenten en boeken In welk tempo leerlingen nieuwe kennis en inzichten verwerven of nieuwe vaardigheden ontwikkelen verschilt van kind tot kind. In veel gevallen is het belangrijk om vast te stellen wat de mogelijkheden van een kind precies zijn. Ontwikkelt het kind zich normaal? Of zijn er achterstanden? Op welke gebieden dan? En waar worden deze door veroorzaakt? Of zijn er zaken die het leren in de weg zitten? En hoe kunnen we het kind of de leerkracht dan het beste helpen? Met de instrumenten van Hogrefe kunnen voor elke leeftijd antwoorden op deze vragen gezocht worden. Onze instrumenten geven vooral inzicht in de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van het kind en eventuele problemen die zich op deze gebieden voordoen. Met onze boeken willen wij leerkrachten, opvoeders en de kinderen op deze gebieden ondersteunen.

“Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen.� Albert Einstein


Cognitieve ontwikkeling Cognitieve capaciteiten en executieve functies Klassikaal af te nemen intelligentietest CTT-20-R De CFT 20-R is een intelligentietest waarmee een algemene indicatie van intelligentie verkregen wordt. Kenmerkend voor de CFT 20-R is dat deze klassikaal is af te nemen. Het kind moet oorzaak-gevolg relaties ontdekken tussen abstracte figuren, logisch redeneren en ontdekte relaties toepassen binnen een nieuwe situatie. Voor het maken van de opgaven is geen kennis van de Nederlandse taal vereist. • Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. • Afnameduur 45 minuten • Klassikaal af te nemen • Makkelijk te scoren via het Hogrefe testsysteem

Executieve functies in kaart brengen De BRIEF vragenlijst executieve functies voor 5- tot 18-jarigen Problemen in het (zelfstandig) werken op school zijn vaak gerelateerd aan problemen in executieve functies. Met de BRIEF worden de verschillende executieve functies in kaart gebracht. Op basis van de resultaten kan bepaald worden hoe een leerling het beste geholpen kan worden. De BRIEF bestaat uit: • Een oudervragenlijst • Een leerkrachtvragenlijst (5 t/m 11 jaar) • Een zelfrapportage vragenlijst (11 t/m 18 jaar)

Screening van executieve functies De BRIEF screener De BRIEF Screener is een sterk verkorte versie van de BRIEF 5-18. De screener is ontwikkeld om in het onderwijs snel een globaal beeld van het niveau van executief functioneren te geven. Een hoge score is een aanwijzing om verder onderzoek te (laten) doen. Ook de BRIEF Screener bestaat uit een oudervragenlijst, leerkrachtvragenlijst en zelfrapportage vragenlijst. Invullen van de screener kan in 5-10 minuten.


Joyce Cooper-Kahn, Margaret Foster

Executieve functies versterken op school Een praktische gids voor leerkrachten Dit boek helpt om de executieve functies van leerlingen te verbeteren. Niet door meer te doen, maar door slimmer te werken. Na een duidelijke uitleg van executieve functies, worden praktische en direct toepasbare hulpmiddelen en strategieën besproken. Van de inrichting van een ‘EF-slim’ klaslokaal, tot individuele steun en zelfs schoolbrede veranderingen. De auteurs baseren hun aanbevelingen op zowel de wetenschap als hun eigen ervaringen in de klas. Daardoor is dit boek opgebouwd op een manier die echte leerkrachten op echte scholen direct helpt bij de dagelijkse problemen. € 19,95 | 160 pagina’s

Peg Dawson, Richard Guare

Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies Praktische strategieën voor thuis en op school Tegenvallende schoolprestaties worden bij veel kinderen veroorzaakt door zwakke executieve functies. Ze zijn slim genoeg, maar hebben moeite om dingen te onthouden, op tijd aan taken te beginnen of hun werk geconcentreerd af te maken. Een coach kan deze leerlingen helpen. Met een gestructureerd programma leidt een kwartiertje hulp per dag al tot een versterking van executieve functies en aanzienlijk betere schoolprestaties. €29,95 | 288 pagina’s

Ellen Braaten en Brian Willoughby

Ik snap het wel, maar niet zo snel… Wat kun je doen voor kinderen met langzame informatieverwerking? De auteurs hebben jarenlang onderzoek gedaan naar de verschillen in snelheid van informatieverwerking bij kinderen. In dit boek laten zij zien wat dit voor deze kinderen en hun omgeving betekent. Daarnaast beschrijven zij wat je van hulpverleners kunt verwachten en hoe je hulp op school kunt organiseren. Aan de hand van levendige voorbeelden laten zij zien hoe je deze kinderen kunt helpen. € 24,95 | 160 pagina’s


Sociaal-emotionele ontwikkeling Weten wat je wilt en kunt Sociaal-emotionele competenties De DESSA gedragsvragenlijst Met deze gedragsvragenlijst kunnen sociaal-emotionele competenties van kinderen in de basisschoolleeftijd in kaart worden gebracht. De uitkomsten geven inzicht in welke mate kinderen in sociale situaties adequaat kunnen handelen. De DESSA bestaat uit een versie voor ouders en leerkrachten. Hiermee is het een van de weinige instrumenten die zowel binnen als buiten een schoolse context inzicht geeft in de sociaalemotionele gedragingen van een kind.

Steven Pont

Sociaal? Vaardig! Hoe stimuleer je de acht belangrijkste sociaal-emotionele vaardigheden van je kind? Na een heldere en toegankelijke introductie op de sociaal-emotionele ontwikkeling gaat Pont in acht hoofdstukken in op de acht belangrijkste vaardigheden. Elk hoofdstuk bevat een concrete casus, ontwikkelingspsychologische achtergronden en praktische interventies die ouders en leerkrachten in het dagelijkse gezinsleven of in schoolsituaties kunnen integreren. De interventies en casussen zijn afgestemd op kinderen van vier tot twaalf jaar oud. €17,95 | 144 pagina’s

Jodi Gold

Mediawijs opvoeden Hoe zorg je ervoor dat social media, apps en games leuk en veilig blijven? Onze kinderen groeien op in het digitale tijdperk. Hoe zorg je ervoor dat het achter de schermen leuk en veilig blijft? Hoe voed je je kind mediawijs op? Op basis van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring helpt Jodi Gold ouders van kinderen van 2 tot 18 jaar om een gezonde relatie tot technologie te ontwikkelen. €24,95 | 272 pagina’s


Belemmerende factoren Angsten, gedrags- en aandachtsproblemen Rekenbelevingsschaal De Rekenbelevingsschaal (RBS) is een zelfrapportagevragenlijst waarmee vier aspecten in kaart worden gebracht die een rol spelen bij moeilijkheden tijdens het rekenen. De vier aspecten zijn: • adaptieve coping • maladaptieve coping • rekenzelfbeeld • rekenangst De uitkomsten kunnen als uitgangspunt dienen voor passende begeleidingsadviezen. Daarnaast kan de RBS ingezet worden als instrument om individuele handelingsplannen te evalueren. De afnameduur is 10-15 minuten.

Nieuw!

Nieuwe ADHD vragenlijst De CONNERS-3™ De Conners 3™ wordt al in een groot aantal landen gebruikt bij de diagnostiek en behandeling van aandachts- en/of gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten. Binnenkort zal deze vragenlijst ook beschikbaar komen in het Nederlandse taalgebied. De Conners 3™ bestaat uit een: • Oudervragenlijst (110 items / verkorte versie: 43 items) • Leerkrachtvragenlijst (115 items / verkorte versie: 39 items) • Zelfrapportagevragenlijst (99 items / verkorte versie: 39 items) Diagnostische informatie: • ADHD onoplettend • ADHD hyperactief-impulsief • Oppositioneel-opstandige stoornis • Normoverschrijdende gedragsstoornis • Mate waarin de problemen de schoolprestaties, relaties, leven thuis beïnvloeden • Screeningsitems (angst, depressie)


Carolyn Dalgliesh

Overprikkeld Praktische strategieën om de wereld van je prikkelgevoelige kind te structureren Carolyn Dalgliesh weet uit eigen ervaring hoe het is om een prikkelgevoelig kind te hebben. Aan de hand van eenvoudige, maar effectieve hulpmiddelen leer je hoe je: • structuur en routines kunt gebruiken om het kind meer houvast te bieden • meer rust en harmonie kunt creëren in huis en op school • het kind op weg kunt helpen op school en in sociale situaties • het kind kunt voorbereiden op veranderingen. €19,95 | 176 pagina’s

Kathleen Nadeau, Ellen Littman, Patricia Quinn

Meisjes met ADHD

Hoe voelen meiden met ADHD zich en waarom doen ze zoals ze doen? Auteurs laten zien hoe complex ADHD bij meisjes is. Boek met veel aandacht voor diagnostiek en gelijktijdig optredende aandoening als risicogedrag, eetstoornissen en zwakke executieve functies. Zeer geschikt voor professionals, ouders en directe naasten van meisjes met ADHD. € 22,50 | 256 pagina’s

Lawrence Shapiro

Werkboek ADHD 44 oefeningen om kinderen sociale vaardigheden en zelfvertrouwen te leren Werkboek ADHD bevat 44 activiteiten voor kinderen met ADHD. Aan de hand van eenvoudige maar doeltreffende opdrachten leren kinderen hoe ze vrienden kunnen maken, wat hun talenten zijn, hoe ze hun zelfvertrouwen kunnen vergroten en hoe zij beter kunnen presteren op school. Ook leren zij hoe ze kunnen leren plannen en organiseren en hoe ze impulsief en explosief gedrag kunnen voorkomen. € 19,95 | 184 pagina’s


Brutaal, boos of agressief gedrag op school Omgaan met sociaal storend gedrag Walter Matthys en Christine Boersma

Brutaal, boos of agressief gedrag op school Omgaan met sociaal storend gedrag Sociaal storend gedrag kan een zware emotionele belasting betekenen voor leerkrachten. Dit nieuwe boek bevat adviezen en handvatten hoe leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs kinderen met sociaal storend gedrag meer passend gedrag kunnen leren. De adviezen zijn gebaseerd op ouderinterventies gericht op opvoedingsvaardigheden en op cognitief gedragstherapeutische interventies voor kinderen. In 10 beknopte hoofdstukken laten Walter Matthys en Christine Boersma zien hoe je als leerkracht met sociaal storend gedrag van kinderen kunt omgaan, hoe je kinderen kunt leren om sociale problemen beter op te lossen en hoe je hen kunt leren beter om te gaan met hun boosheid. De auteurs benadrukken het belang van positieve opdrachten waarmee gewenst gedrag kan worden uitgelokt. En ze leggen uit dat voor elk ongewenst gedrag (bijvoorbeeld met woede reageren op een opmerking) het positieve tegendeel is te bedenken (zoals rustig zeggen waarom je boos bent). Er zijn hoofdstukken over complimenten geven en belonen, over niet reageren op ongewenst gedrag, over time-out, berispen, logische straffen, en een taak geven. De laatste twee hoofdstukken gaan over de samenwerking met ouders en met de hulpverlening.

Artikelnummer: 5780014

₏15,00 | 120 pagina’s

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Hogrefe Uitgevers Weteringschans 128 1017 XV Amsterdam info@hogrefe.nl Tel: 020- 671 35 43

Op www.hogrefe.nl vindt u een overzicht van al onze producten met actuele prijsinformatie

Boeken zijn te bestellen via onze website of de boekhandel

Profile for Hogrefe Uitgevers

Themafolder onderwijs 2018  

Themafolder onderwijs 2018  

Advertisement