Issuu on Google+

Autismespectrumstoornissen Diagnose, behandeling, ondersteunen, informeren


Autismespectrumstoornissen Nieuwe inzichten Wetenschappelijk onderzoek, de klinische praktijk en ervaringsdeskundigen bieden constant nieuwe inzichten ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS). In deze folder zijn de belangrijkste diagnostische tests en publicaties over de behandeling, informatie en ondersteuning van ASS weergegeven.

Met ingang van de DSM-5 wordt de diagnose ASS gebaseerd op twee hoofddomeinen. Enerzijds beperkingen in de sociale interactie en communicatie en anderzijds stereotiepe patronen van gedrag. Deze twee domeinen hebben de volgende criteria: • Beperkingen in de sociale communicatie en interactie: sociaal-emotionele wederkerigheid, non-verbale communicatie, ontwikkelen en begrijpen van relaties • Beperkte, herhaalde patronen van gedrag: stereotiepe bewegingen of spraak, vasthouden aan routines of rituelen, beperkte, gefixeerde interesses, over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels

Er is een aantal opvallende ontwikkelingen binnen de DSM-5 ten opzichte van ASS: • Dimensionele domeinen i.p.v. categorische domeinen • Overkoepelende classificatie i.p.v. verschillende classificaties Per domein wordt een niveau van ernst benoemd, waardoor de diagnose minder zwart-wit is dan in het verleden. De verschillende classificaties (autistische stoornis, stoornis van Asperger, pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven) zijn bovendien vervangen door de overkoepelende classificatie ‘ASS’. Ook wordt er steeds meer belang gehecht aan vroege signalering. Diagnostiek bij jonge kinderen kan grote invloed hebben op hun verdere ontwikkeling.


Diagnose Instrumenten Een aantal screenings- en diagnostische instrumenten die internationaal als gouden standaard voor de diagnostiek van ASS worden beschouwd, is door Hogrefe Uitgevers bewerkt voor het Nederlandse taalgebied.

ADI-R Autisme diagnostisch interview De ADI-R is een uitgebreid gestructureerd interview met de ouders of verzorgers om de problemen die de cliĂŤnt in het dagelijks leven ervaart in kaart te brengen. Er kan bovendien worden vastgesteld op welke gebieden er sprake is van ontwikkelingsproblemen. De ADI-R is onmisbaar voor de diagnostiek van ASS. Geschikt voor (ouders of verzorgers van) kinderen vanaf twee jaar en volwassenen.

ADOS-2 Autisme diagnostisch observatieschema De ADOS-2 is de nieuwste versie van het wereldwijd gebruikte observatieschema, waarbij gedrag wordt uitgelokt dat wijst op ASS. De herziene algoritmes voor scoring zorgen voor nog betere classificatie van de symptomen. De vijf afzonderlijke modules maken de ADOS-2 geschikt voor alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus: peuters vanaf 12 maanden, kinderen, jongeren en volwassenen.


SRS-2 en SRS-A Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen Met de SRS-2 en SRS-A kan in 15 minuten de ernst van sociale beperkingen in kaart worden gebracht. De vragenlijsten zijn zeer geschikt om snel vast te stellen of problematiek mogelijk duidt op ASS. Ook zijn de SRS-2 en SRS-A geschikt om het effect van interventies te evalueren. Voordelen: • Snelle testafname (15 minuten) • Hoog onderscheidend vermogen • Goede aansluiting met DSM-5 De SRS-2 bestaat uit een vragenlijst over 3-jarigen en een vragenlijst voor 4- tot 18-jarigen. De SRS-A is geschikt voor gebruik bij volwassenen. Alle vragenlijsten zijn ook digitaal beschikbaar in HTS 5.

ComVoor-2 Handleiding

ComVoor-2 Voorlopers in communicatie

! w u e i N

Voorlopers in communicatie

Met de ComVoor-2 wordt vastgesteld wat voor interventies geschikt zijn om de communicatie te ondersteunen en op welk niveau deze kunnen worden ingezet. Deze test is primair ontwikkeld voor mensen met ASS die niet of slechts beperkt verbaal communiceren. Roger Verpoorten Ilse Noens Jarymke Maljaars Ina van Berckelaer-Onnes

De ComVoor-2 is geschikt voor gebruik bij kinderen en volwassenen met een (psychomotorisch) ontwikkelingsniveau van twaalf tot en met zestig maanden (5 jaar).


Behandeling Concrete aanpak Een goede behandeling voor mensen met ASS richt zich nooit alleen op het verminderen van autistische symptomen, maar juist op het bevorderen van vaardigheden waarmee mensen met autisme zich beter kunnen redden in het dagelijks leven. Hierover verschenen de volgende boeken.

Blijd-Hoogewys E ./ Talboom A.

Schuurman C.

Dit boek biedt inzicht en concrete handvatten bij de omgang met ASS in een partnerrelatie. Onmisbaar voor professionals en partners!

Een toegankelijk en onmisbaar boek voor elke professional die met volwassenen met een aandoening in het autistisch spectrum werkt. 

€ 27,50 | 224 pagina’s

€ 29,95 | 192 pagina’s

Spek A.

Schuurman C. / Blijd-Hoogewys E. / Gevers P.

Annelies Spek bespreekt hoe mindfulness mensen met autisme kan helpen om minder snel overbelast te raken en beter lichamelijke grenzen aan te voelen. Voor hulpverleners en mensen met autisme zelf.

Een zeer informatief boek met kennis vanuit de klinische praktijk en ervaringsdeskundigen over volwassenen met ASS.

ASS bij je man, wat dan?

Mindfulness bij volwassenen met autisme

€ 22,50 | 192 pagina’s

Cognitieve gedragstherapie bij autisme

Behandeling van autisme bij volwassen

€ 29,95 | 352 pagina’s


Informeren Diverse invalshoeken Hoe beschrijft de persoon met ASS zelf zijn of haar leven? De symptomen, de problemen die ervaren worden en de mogelijkheden tot verandering zijn voor iedereen anders. Des te belangrijker is het dat mensen met ASS zichzelf goed kunnen informeren over hun problematiek en hoe anderen daarmee omgaan. Deze boeken bieden waardevolle informatie voor iedereen met ASS. Simone R.

Werken met Asperger Overzichtelijke toelichting over de veelvoorkomende problemen bij werknemers met Asperger: van zintuiglijke overprikkeling tot miscommunicatie in lichaamstaal en pesten. € 19,95 | 160 pagina’s

Spek A.

Boxhoorn M.

Autismespectrum stoornissen bij volwassen

Meer rust en minder stress bij autisme In zeven stappen leer je waar stress vandaan komt, hoe je stress-signalen kunt herkennen en wat je zélf kunt doen om beter met stress om te gaan.

Een praktische gids met nuttige tips en effectieve adviezen, geschikt voor zowel volwassenen met ASS zelf, als voor naastbetrokkenen en hulpverleners.

€22,50 | 176 pagina’s

€ 24,95 | 256 pagina’s

Cook O’Toole J.

Asperkids

Asperkids is het persoonlijke verslag van een moeder van drie Asperkids. Ervaringen en inzichten over de veelzijdigheden van Asperger. € 22,50 | 208 pagina’s

Saperstein J. Simone R.

Aspergirls Aspergirls is een feest der herkenning voor elke vrouw met Asperger. Het boek is ook zeer geschikt voor ouders, partners én professionals. € 22,50 | 240 pagina’s

Atypisch

Scherpe, grappige en unieke observaties over de omgang met pesten, afwijzing, dwanghandelingen en de mysteries van relaties en seks bij Asperger. € 22,50 | 240 pagina’s


Ondersteunen Meer kennis, meer begrip Als de diagnose ASS gesteld is, kan met behandeling geprobeerd worden het dagelijks functioneren te verbeteren. Minstens net zo belangrijk is de rol van de familie en van de partner: hoe ga je als ouder om met een kind met ASS en hoe stelt een partner zich op in een relatie? De boeken op deze pagina bieden duidelijke en praktische handvatten. Bromfield R.

Rogers S. / Dawson G. / Vismara L.

Praktische tips en heldere strategieën om het contact met kinderen met Asperger te verbeteren. Ter bevordering van wederzijds begrip.

Informatieve en inspirerende gids ter ondersteuning van ouders van jonge kinderen met autisme en hun gezinnen.

Opvoedwijzer Asperger

Autisme bij jonge kinderen

! Nieuw

€ 19,95 | 160 pagina’s

€ 29,95 | 336 pagina’s

van Maaren J.

Een gezin met autisme Een inspirerend en liefdevol verhaal over het dagelijks leven in een gezin waarin autisme de regel is in plaats van de uitzondering. € 17,95 | 288 pagina’s

Dalgliesh C.

Overprikkeld Handvatten voor meer structuur, balans en geluk in het leven van je prikkelgevoelige kind! € 19,95 | 176 pagina’s

Baker J.

Simone R.

Opvoedwijzer driftbuien 22 dingen waarvan een en woedeaanvallen vrouw met Asperger wil dat haar partner ze weet Jed Baker biedt eenvoudige en praktische strategieën om met driftbuien en woedeaanvallen om te gaan.  € 19,95 | 176 pagina’s

Een boek vol herkenning voor vrouwen met Asperger, maar vooral ook een onmisbare handleiding voor hun partners. € 17,95 | 128 pagina’s 


Prizant B. Gewoon uniek

n.

Gewoon uniek

Gewoon uniek

! w u e i N

Een andere kijk op autisme

Barry Prizant

Ik niet!

Een andere kijk op autisme

n

Barry Prizant

In Gewoon uniek introduceert Barry Prizant een baanbrekende, andere kijk op autisme. Aan de hand van talloze ontroerende voorbeelden laat Prizant zien dat kinderen en volwassenen met autisme vaak goede redenen hebben voor hun unieke gedrag. Behandel hen met aandacht en respect, en ze zullen enorm opbloeien. Een respectvolle benadering van autisme!

met Tom Fields-Meyer

€ 24,95 | 208 pagina’s

Kan C. / Verbeeck W. / Bartels A.

Diagnostiek van ASS bij volwassenen Een multidisciplinaire benadering Hét naslagwerk over de diagnostiek van autisme bij volwassenen. Biedt duidelijke handvatten voor de professional en sluit uitstekend aan bij de recent verschenen richtlijn diagnostiek van ASS bij volwassenen.

Artikelnummer: 5780002

€ 29,95 | 240 pagina’s

Op onze website vindt u een overzicht van al onze producten met actuele prijsinformatie.

Hogrefe Uitgevers Weteringschans 128 1017 XV Amsterdam info@hogrefe.nl www.hogrefe.nl

Boeken zijn te bestellen via onze website, webshops of de boekhandel.


Themafolder autismespectrumstoornissen