Page 3

STAXI-2 Vragenlijst over boosheid Aandacht voor boosheid is belangrijk in de therapeutische setting. Heftige boosheid kan uitlopen op agressie, met mogelijke relationele en juridische problemen als gevolg. Wordt boosheid echter onderdrukt, dan kunnen gevoelens van schuld en depressie ontstaan. Boosheid is niet altijd goed te herkennen. Voor het in kaart brengen van boosheid biedt de STAXI-2 uitkomst. • Brengt de ervaring, expressie en controle van boosheid in kaart. • Meet zowel de intensiteit van ervaren boosheid als de neiging om gevoelens van boosheid te ervaren. • Kan ook digitaal worden afgenomen. • Afname: circa 10 minuten.

VK+ en P3 Vragenlijst over veerkracht en palliatieve activiteiten Hoe gaat iemand om met een traumatische ervaring? En hoe snel krabbelt iemand weer op na een onverwachte gebeurtenis? Veerkracht biedt bescherming tegen tal van psychische problemen, zoals burn-out, depressie en zelfdestructief gedrag. • De VK+ brengt snel in kaart hoe veerkrachtig uw cliënt is. • De P3 geeft aan welke (on)gezonde stressreducerende activiteiten uw cliënt onderneemt. • Zowel toepasbaar in de GGZ als in de HR-sector. • Kan ook digitaal worden afgenomen. • Afname: circa 10 minuten.

Folder Emotie A5_v03.indd 3

04-01-16 18:06

Themafolder Emotieregulatie bij volwassenen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you