Page 1

Selectie en ontwikkeling Psychometrische instrumenten voor het juiste advies


Selectie- en ontwikkelvraagstukken bij Hogrefe Wetenschappelijk, persoonlijk en creatief Hogrefe heeft jarenlange ervaring op het gebied van tests en vragenlijsten voor HR-assessments. Naast het aanbieden van tests en vragenlijsten organiseren wij relevante trainingen. Waar kunt u op rekenen? • Wetenschappelijk gevalideerde psychometrische instrumenten • Persoonlijk contact met onze experts, indien gewenst • Modern en goed gewaardeerd digitaal testsysteem • Instrumenten beschikbaar in vele talen door ons grote internationale netwerk • Duidelijke rapportage • Met vertrouwen het juiste advies geven • Value for money

Big Five-model van persoonlijkheid

Rug: 5 mm

NEO-PI-3

Handleiding

Om de Big Five persoonlijkheidseigenschappen in kaart te brengen is de NEO-PI-3 de standaard. De NEO-PI-3 bestaat uit een zelfrapportagevragenlijst van 240 vragen en is de meest gebruikte en onderzochte persoonlijkheidsvragenlijst wereldwijd. • Geeft scores op de 5 domeinen en de 30 onderliggende facetten • Voorzien van up-to-date normen van personen tussen de 16 en 70 jaar • Selectienormen zijn vernieuwd per januari 2017 • Geschikt voor personen van verschillende opleidingsniveaus • Afname duurt circa 45 minuten • De NEO-FFI-3 is de verkorte versie, deze bevat 60 vragen en afname duurt circa 10 minuten

Persoonlijkheidsvragenlijst

Hans Hoekstra Filip De Fruyt Oorspronkelijke versie: Paul Costa Robert McCrae

Hogrefe Publishing Group

Göttingen · Berne · Vienna · Oxford Boston · Paris · Amsterdam · Prague Florence · Copenhagen · Stockholm Helsinki · São Paulo www.hogrefe.com

Artikelnummer: 5700163

“De resultaten uit de NEO-PI-3 zijn altijd treffend en geven mensen antwoord op vragen over hun loopbaan of verdere ontwikkeling”

Hans Timmers, directeur van Vilaverde


NEO-PI-3 | Leiderschapsrapport

Het leiderschapsrapport

23 / 30

zaken wil hebben. U laat anderen hun zegje doen en bent bereid anderen de leiding te laten nemen wanneer dat gepast is in die situatie. Uw oordeel over uw eigen competentie om effectief te zijn en de juiste beslissingen te nemen is lager dan kenmerkend is voor de referentiegroep. Dit gebrek aan zelfvertrouwen kan u doen twijfelen of u uitkomsten kunt beïnvloeden met uw inspanningen.

NEO-PI-3 | Leiderschapsrapport ii. Planning en evaluatie Zeer laag

Laag

Gemiddeld

Hoog

Zeer hoog

Ordelijkheid Het Primary Zelfdiscipline

4 / 29

Colours® Leiderschapsmodel

Om u te helpen uw U hebt een gemiddeld niveau van persoonlijke organisatie: u bent net zo systematisch en methodisch persoonlijkheidskenmerken te begrijpen als de meesten als het gaat om het stellen van doelen en tijdspaden, het monitoren van voortgang en vanuit een leiderschapsperspectief, wordt in het geven van duidelijke instructies aan collega's. dit rapport het Primary Colours® Leiderschapsmodel (Pendleton & Furnham, als organisatorisch U beschrijft uzelf als iemand die vatbaarder is voor uitstelgedrag dan2012) kenmerkend is voor de kader gebruikt. Uit meer dan vijfentwintig referentiegroep. Externe afleidingen of verveeldheid kunnen u gemakkelijk afleiden van uwjaar onderzoek door de Edgecumbe Group blijkt dat er op het vastberadenheid om taken af te maken. gebied van leiderschap drie domeinen kunnen worden onderscheiden: het strategische, het operationele en het

iii. Reactie op druk Zeer laag

Laag

Gemiddeld

Hoog

Zeer hoog

interpersoonlijke domein. Zorgelijkheid Moedeloosheid Deze domeinen kunnen vergeleken worden Stressgevoeligheid met de verschillende delen van het lichaam: Positieve emoties

Het strategische domein is het hoofd: het geeft een idee van wat er gaande is, het voorziet de Bij het invullen van de vragenlijst werd u gevraagd naar de frequentie of intensiteit van verschillende toekomst van de organisatie en maakt plannen om de organisatie vooruit te helpen. soorten emoties. Deze sectie gaat niet over de mate waarin u emoties naar buiten toe uit, maar over hoe u deze innerlijk ervaart.

Het operationele domein staat voor de handen en voeten: het zorgt ervoor dat dingen gedaan worden, bereikt resultaten en brengt de organisatie vooruit. De voornaamste bijbehorende eigenschap Uw antwoorden suggereren dat u zich niet neerslachtiger, moedelozer of angstiger voeltofdan de is vastberadenheid wilskracht. meeste mensen.

Het interpersoonlijke domein is het hart: daar waar de gevoelens zetelen en relaties worden

onderhouden. De belangrijkste bijbehorende eigenschap is de vaardigheid om relaties aan te gaan en U ziet uzelf niet als iemand die bijzonder uitbundig of enthousiast is. U ervaart positieve emoties te onderhouden: dit wordt soms ook wel emotionele intelligentie genoemd. minder intensief dan de meeste mensen. Dit betekent niet dat u ongelukkig bent, maar eerder dat u

Er zijn naast het basisrapport verschillende rapporten beschikbaar bij de NEO-PI-3, namelijk het kandidatenrapport, het psychologenrapport, het klinische rapport en het leiderschapsrapport. Het leiderschapsrapport, gebaseerd op de NEOPI-3 resultaten en het Primary Colours-model®, is een goed startpunt voor leiderschapscoaching. Het rapport geeft inzicht in hoe iemands persoonlijkheid helpt of hindert bij het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.

uzelf minder optimistisch beschrijft dan dat de meeste mensen doen. Dit kan een voordeel zijn als u Binnen, en overlappend met, deze domeinen zijn er zeven taken die over het algemeen van leiders hierdoor anticipeert op mogelijke problemen en mogelijke schade kunt beperken. Echter, het kan verwacht worden: •

Stefan Bergmann

Datum 03.02.2015 | Leeftijd 33;0 | Geslacht m

Strategische richting bepalen – het doel en de richting van de organisatie vaststellen, bepalen welke unieke activiteiten de organisatie uit zal voeren of op welke unieke manier deze activiteiten uitgevoerd zullen worden. Omgaan met kwesties die organisatiebreed en op de langere termijn © Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam

spelen – met deductieve, analytische processen danwel met creatieve en inductieve processen. Strategisch denken wil ook zeggen: radicaal en origineel denken en aan de hand van gedegen analyse van de context de toekomst van de organisatie bepalen.

Laura Verlinden

Datum 05.12.2015 | Geslacht v

© Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam

Werkgerelateerde persoonlijkheids­ vragenlijst De BIP is een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst die zich richt op de persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving. De BIP bestaat uit 196 vragen en is in Duitsland één van de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijsten. • Geeft scores op 4 domeinen en 14 schalen • De afnametijd is ongeveer 45 minuten • Zowel in teamverband als individueel af te nemen • Geschikt voor personen vanaf 20 jaar • Normen beschikbaar op hbo+-niveau • Ook sectornormen beschikbaar voor 7 sectorgroepen

“We maken al vele jaren gebruik van de BIP. De verbinding met ons eigen competentiekader zorgt ervoor dat er een ideale match ontstaat tussen onze organisatie en de kandidaten. Valide en betrouwbare data zijn belangrijk om kandidaten te vinden die voldoen aan onze belangrijkste eisen. Dit is voor ons dé manier om hoge kwaliteit van ons personeel te waarborgen.’’

Gerd Diesing, hoofd van Recruiting Executives, Recruiting & Talent Dienst, T-Mobile Duitsland


Capaciteitenonderzoek De cognitieve capaciteiten zijn vaak een belangrijk onderdeel van assessments, met name bij selectieprocessen. Er zijn twee verschillende versies beschikbaar van de IST: IST. Dit is de volledige versie van de IST. Bij deze test worden de drie belangrijkste processen van het denken gemeten, namelijk: algemene intelligentie, geheugen en algemene ontwikkeling. Deze drie onderdelen worden elk met drie soorten opgaven gemeten: verbale, numerieke en figurale opgaven. De gehele test bestaat uit 21 subtests en afname duurt maximaal 2 uur en 30 minuten. U kunt er ook voor kiezen om uw eigen selectie subtests af te nemen. Zo kunt u precies meten wat u wilt weten. IST-A (Assessment). Deze test is de verkorte variant van de uitgebreide IST en duurt 60 minuten. • Eenvoudig in groepen af te nemen • Voor elke type onderzoeksvraag m.b.t. cognitieve capaciteiten • Normen beschikbaar voor verschillende opleidingsniveaus

Probleemgebieden

Cognitieve processen Algemeen redeneren

Onthouden

Algemene kennis

Verbaal

Verbaal redeneren

Verbaal geheugen

Verbale kennis

Verbale intelligentie

Numeriek

Numeriek redeneren

Numeriek geheugen

Numerieke kennis

Numerieke intelligentie

Figuraal

Figuraal redeneren

Figuraal geheugen

Figurale kennis

Figurale intelligentie

Algemene intelligentie

Geheugen

Algemene ontwikkeling

Totale intelligentie

“Door ons en kandidaten wordt de IST–test als een eerlijk en prettig meetpunt ervaren in de sollicitatieprocedure” HR-Manager van een internationale consultancy-organisatie, gevestigd te Amsterdam


DESIGMA ®

Advanced

Design a Matrix

Nicolas Becker Frank Spinath

Cognitieve test voor hoog opgeleiden

Handleiding

Cognitieve test voor hoogopgeleiden De DESIGMA-A is een digitale test om de cognitieve vaardigheden van hoogopgeleide kandidaten in kaart te brengen. Het is de eerste figurale matrijzentest die de kandidaat zelf het antwoord laat construeren. De DESIGMA-A is bedoeld om te kunnen differentiëren tussen personen met een (iets) hoger dan gemiddeld niveau van cognitieve vaardigheden, waarbij er op basis van de resultaten een uitspraak kan worden gedaan over de cognitieve capaciteiten van een persoon als individu of ten opzichte van anderen in een groep. De DESIGMA-A bestaat uit 38 opgaven, die alle binnen 90 seconden beantwoord moeten worden. Afname van de test duurt gemiddeld 27 minuten.

“Hogrefe combineert het uitgeven van hooggekwalificeerde diagnostische instrumenten met een geduldige en vriendelijke benadering van hun cliënten.”

Paul Lamme, Psychologisch Adviesbureau Ter Haar & Lamme

Aandachts- en concentratietest De d2-R is een instrument voor het meten van de visuele selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking en concentratievermogen. De resultaten geven betrouwbare informatie over het niveau en verloop van aandacht en concentratie tijdens de test door te kijken naar: • Verwerkingssnelheid (werktempo) • Nauwkeurigheid (aantal en soort fouten) • Concentratie (hoeveelheid correct verwerkte informatie) • Variatie in tempo Afname van de test duurt slechts 8 minuten.


Interesses en beroepstype De HZO is de meest gebruikte vragenlijst voor beroeps- en loopbaankeuzes. De HZO is gebaseerd op het RIASOC-model en biedt met een duidelijk scoreprofiel een goed inzicht in interesses, kwaliteiten en drijfveren. • Zes persoonlijkheids- en beroepstypen • Rapport met geschikte beroepen of opleidingen • Uitgebreid scoreprofiel • Zowel op mbo als op hbo+-niveau • Afnameduur ongeveer 30 minuten

7 / 15

HZO | Interpretatie

SCOREPROFIEL De onderstaande tabel laat zien hoeveel keer u positief heeft geantwoord in ieder testonderdeel. De totaalscore onderaan laat uw score zien per persoonlijkheidstype. Onder de tabel ziet u een grafiek van uw scores. De hoogste scores zijn de persoonlijkheidstypes die het best bij u passen.

R

I

A

S

O

C

Activiteiten

7

11

10

7

10

6

Vaardigheden

3

7

3

7

7

Beroepen

2

5

4

3

6

Eigenschappen en waarden

6

10

3

8

6

6

Totaalscore

18

33

20

25

29

19

7 0

De onderstaande figuur toont een grafische weergave van uw scoreprofiel. Bekijk nu de vorm van uw profiel. Is het vlak of heeft het juist toppen en dalen? Een duidelijke top in uw profiel wijst op een persoonlijkheidstype dat goed bij uw interesses, vaardigheden en eigenschappen past. Meerdere toppen en dalen wijzen erop dat u een duidelijke voorkeur heeft voor enkele persoonlijkheidstypes, en duidelijk minder voorkeur voor andere types.

Esther Martens

Datum 10.02.2016 | Geb.datum 17.04.1991 | Geslacht v

© Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam

Veerkracht De VK+ is een vragenlijst die een goed beeld geeft van de mentale veerkracht: de mate waarin iemand om kan gaan met problemen en tegenslagen in het leven. Veerkracht biedt bescherming tegen tal van psychische problemen, zoals burn-out en depressie. De P3 is een zelfrapportagevragenlijst die in kaart brengt welke activiteiten iemand onderneemt om te ontspannen bij stress (palliatieve activiteiten). Er wordt onderscheid gemaakt in heilzame en destructieve activiteiten. De combinatie van deze vragenlijsten zorgt er voor dat er een goed en wetenschappelijk onderbouwd inzicht is in het mentale welbevinden en de wijze waarop men omgaat met stress. • Invullen van de twee vragenlijsten duurt 10 minuten • Goed startpunt voor coaching bij burn-out (preventie) • Zowel Vlaamse als Nederlandse normen beschikbaar


Creatief denken in organisaties Het idee dat creativiteit een belangrijk onderdeel is van een succesvolle bedrijfsvoering is algemeen aanvaard. Iemand die creatief kan reageren op alledaagse problemen en uitdagingen is succesvoller. De CRE-W bestaat uit 20 situatieschetsen met 4 tot 6 mogelijke oplossingen die alle beoordeeld moeten worden. • Goed en snel inzicht in mate van creativiteit en de geprefereerde denkstijl • Wetenschappelijk gevalideerd • Ontwikkeld door vooraanstaande wetenschappers Kaufman en Reiter-Palmon • Korte afnametijd van ongeveer 15 minuten • Ook geschikt voor het samenstellen en coachen van teams

Uit een rapport van IBM, dat gebaseerd is op 1.500 gesprekken met CEO’s wereldwijd, blijkt dat creativiteit één van de bedrijfskenmerken is waar de grootste behoefte aan bestaat in het hedendaagse complexe ondernemingsklimaat

IBM Institute for Business Value, 2016

Test voor creatief en analytisch denken De ASK is een instrument om het vermogen tot analytisch en creatief denken in kaart te brengen. De ASK bestaat uit twee onderdelen die elk meerdere subtaken bevatten. Analytisch denken - ook wel convergent denken - gaat over de vaardigheid om informatie van verschillende niveaus van complexiteit te interpreteren en daar logische conclusies uit te trekken. Creatief - divergent - denken wordt omschreven als de capaciteit om verbanden te leggen, gemeenschappelijke kenmerken te ontdekken en oplossingen te bedenken voor open probleemstellingen. De afname van het onderdeel analytisch denken duurt 25 minuten en afname van het onderdeel creatief denken duurt 40 minuten. • Onderdelen kunnen zowel afzonderlijk als samen worden afgenomen • Testafname kan zowel individueel als in groepsverband • Normgroepen hbo- en wo-niveau, Nederland en Vlaanderen • Afname alleen op papier


HTS 5 Digitaal testen Het Hogrefe Testsystem (HTS 5) is het online platform waarmee de tests en vragenlijsten van Hogrefe kunnen worden afgenomen. Door via internet in te loggen, kunt u tests online klaarzetten voor de kandidaten. U kunt een link naar de kandidaat sturen om de test zelfstandig in te vullen, of deze aanbieden als de kandidaat langskomt. Na afloop produceert HTS 5 voor u een kant-en-klaar testrapport, met uitgebreide schaalinformatie en -scores.

Extraversie Bevolking Nederland, mannen en vrouwen - Stanine-score (5+2z) Ruwe score Normscore

Ontbrekende score

Betrouwbaarheidsinterval

144 4 0

[3 - 5]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Met het begrippenpaar extraversie - introversie wordt een naar buiten respectievelijk naar binnen gerichte energie, aandacht en oriëntatie aangeduid. Sommige van de contrasten tussen extraversie en introversie mogen vreemd lijken. Onderzoek ondersteunt de opvatting dat introverte mensen niet zozeer het tegenovergestelde van extraverte mensen laten zien maar de afwezigheid van uitgesproken extraverte kenmerken. Het domein bestaat uit de volgende zes facetten: Hartelijkheid, Sociabiliteit, Dominantie, Energie, Avonturisme, Vrolijkheid .

Enkele voordelen van HTS 5

• Tijdwinst: altijd met één klik een basisrapport van de scores • Klaarzetten, invullen en bekijken van tests kan overal • Makkelijk testresultaten vergelijken • Gebruiksvriendelijk voor zowel de kandidaat als uzelf • Vermindert de kans op fouten

• Keuze uit meerdere rapporten, zoals het kandidatenrapport van de NEO-PI-3

Artikelnummer: 5780014

• Invullen van tests nu ook op Apple en tablets Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Hogrefe Uitgevers Weteringschans 128 1017 XV Amsterdam info@hogrefe.nl 020 - 671 35 43

Op www.hogrefe.nl vindt u een overzicht van al onze producten met actuele prijsinformatie.

Boeken zijn te bestellen via onze website, webshops of de boekhandel.

Selectie en ontwikkeling  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you