__MAIN_TEXT__

Page 1

Klinisk katalog 2019


Klinisk katalog – et samlet overblik I dette katalog finder du omfattende information om et bredt udvalg af vores kliniske test og værktøjer. Vi gør os umage med at sikre, at vores test er valide og af høj kvalitet, således at du kan arbejde effektivt med dine klienter og imødekomme deres særlige og individuelle behov. For at hjælpe dig med at navigere i dette katalog, har vi opdelt testværktøjerne i seks forskellige kategorier, således at du let kan finde de værktøjer, der vedrører dit arbejdsområde. Ønsker du et overblik over vores komplette produktprogram, kurser og seminarer, de enkelte test­­ komponenter, opdaterede priser mv., henviser vi til vores hjemmeside på www.hogrefe.dk. Tilmeld dig også vores nyhedsbrev – så går du aldrig glip af produktnyheder inden for dit felt.

Restriktioner på køb af test For at sikre at vores test anvendes testetisk forsvarligt, dvs. administreres og tolkes korrekt, er alle test opdelt i kategorier/tilladelsesgrupper efter uddannelse, som angiver, hvilke faglige forudsætninger der kræves for at anvende den enkelte test. Klassifikationen er opdelt således: A: Cand. psych., Mag.art. i psykologi, Cand.pæd.psych., læger og certificerede. B: Sygeplejesker, sundhedsplejesker, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopæder, specialpædagoger og speciallærere. C: Lærere D: Pædagoger Visse test er yderligere begrænset inden for A- og B-klassifikationen. Disse test er i dette katalog markeret med *

Registrer dig som ny kunde Du kan registrere dig som ny kunde på hogrefe.dk ved at klikke på ”Login” og ”Tilmeld dig nu”. Du vil blive bedt om at vælge tilladelsesgruppe, og vi kontakter dig, såfremt vi ønsker dokumentation for certificering eller uddannelse. I tilfælde af at vi ikke har den fornødne dokumentation, vil du ved onlinekøb opleve, at dit køb annulleres i betalingsdelen. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du ønsker mere information om vores test, kurser, restriktioner eller registrering. Du finder vores kontaktinformationer på bagsiden.


1

Indhold Intelligens og kognition 3 Intelligens 4-8 Eksekutivt Hukommelse Visuo-motorisk Ă˜vrigt

Personlighed og psykopatalogi Personlighed Projektivt Problemskalaer

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) Udvikling Sprog og kommunikation Socialt og emotionelt Autisme ADHD Skole

E-mail: info@hogrefe.dk

9-22 23-28 29-34 35

36 37-45 46-50 51-61

63 64-71 72-79 80-81 82-85 86-91 92-96

Emotion

97-103

Familie

105-108

Malingering

109-113

Indeks

114-115

Tlf. 35 38 16 55


2

Hvad er nyt? Nye produkter Bogen Alzheimers og andre demenssygdomme giver en kort, faglig introduktion til diagnosticering, evaluering og behandling af demens og let kognitiv svækkelse i USA. Bogen er skrevet af de to anerkendte forskere Benjamin T. Mast og Brian P. Yochim. Læs mere på side 23.

BRIEF-2 anvendes til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år, og er velegnet til differentiering af børn med opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) fra andre grupper. BRIEF-2 er en opdatering af BRIEF og BRIEF-SR, og findes nu med danske normer, og med mulighed for at administrere og score testen 100 % digitalt i Hogrefe Testsystem 5 (HTS 5).

SCID-5-PD er et struktureret interview til udredning og understøttelse af diagnosticering af personlighedsforstyrrelser som defineret i DSM-5®. Scoringen af inter­ viewet omfatter ICD-10-CM-kodning af de eventuelle personlighedsforstyrrelser.

Læs mere om BRIEF-2 på side 20.

Internationale og nationale retningslinjer anbefaler, at det traditionelle kliniske interview suppleres med standardi­ serede og (semi-)strukturerede diagnostiske interview­ instrumenter som f.eks. SCID-5-PD i udredningen af personlighedsforstyrrelser (bl.a. jf. Sundhedsstyrelsen, 2015). Læs mere på side 44.

Testen kan også anvendes i forbindelse med udredning af ADHD eller andre komorbide forstyrrelser. SRS-2 foreligger med dansk oversættelse, danske normer og i en 100 % digital udgave.

Guide til SCID-5-PD Struktureret klinisk interview til DSM-5® – personlighedsforstyrrelser

Michael B. First Janet B. W. Williams Lorna Smith Benjamin Robert L. Spitzer

På dansk ved Bjørn Nake Med dansk bidrag af Bo Bach Cecilie Westergaard Olsen Erik Simonsen Mickey Toftkjær Kongerslev

BRIEF-2

Vejledning

Behavior Rating Inventory of Executive Function®, Second Edition

BRIEF-2

Guide til SCID-5-PD

Alzheimers og andre demenssygdomme

Alzheimers og andre demenssygdomme

Læs mere på side 80.

Gioia / Isquith / Guy / Kenworthy

First / Williams / Benjamin / Spitzer

Mast / Yochim Benjamin T. Mast Brian P. Yochim

SRS-2 er beregnet til at vurdere afvigelser i børn og voksnes sociale kompetencer, som de kommer til udtryk i deres naturlige omgivelser og i samspillet med andre.

Gerard A. Gioia Peter K. Isquith Steven C. Guy Lauren Kenworthy

Hogrefe Publishing Group Göttingen · Berne · Vienna · Oxford · Paris Boston · Amsterdam · Prague · Florence Copenhagen · Stockholm · Helsinki · Oslo Madrid · Barcelona · Seville · Bilbao Zaragoza · São Paulo · Lisbon www.hogrefe.com

Bestil online på www.hogrefe.dk

Varenummer 0563-01

Dansk udgave


3

Intelligens og kognition I denne kategori har vi samlet vores test af intelligens og kognition. Du finder bl.a. den grundige og pålidelige intelligenstest IST 2000 R, der er egnet til vurdering af kognitive evner hos voksne mennesker. Du finder også BOMAT, som er udviklet til at undgå den loftseffekt, der gør sig gældende for mange andre IQ-test.

Ønsker du at teste opmærksomhed og koncentration, bør du se nærmere på d2-R, hvis anvendelsesmuligheder er særdeles omfattende. Testen benyttes i erhvervsmæssig sammenhæng bl.a. til at teste kandidaters koncentration og opmærksomhed, og i klinisk sammenhæng bl.a. i forbindelse med udredning af ADHD, demens, depression og andre tilstande med kognitiv funktionsnedsættelse.


4

Intelligens og kognition | Intelligens

Formål

Vurdering af kognitive evner/intelligens

Målgruppe

Voksen

Tid

½-1½ time

Scoring

Manuel eller Online/HTS 5

Klassifikation

A* eller Certificerede

Forfattere

Detlev Liepmann, André Beauducel, Burkhard Brocke, Rudolf Amthauer

Intelligens Struktur Test 2000, Revised (IST 2000 R) En grundig, pålidelig og fleksibel test af intelligens og kognitive evner IST 2000 R er en IQ-test til vurdering af kognitive evner hos voksne mennesker. Testen er udviklet til normalområdet for intelligens, men differentierer både i den høje og lave ende af IQ-spektret. IST består af et grundmodul, et indlæringsmodul og et vidensmodul, som kan administreres uafhængigt af hinanden. Grundmodulet tager 1-1½ time at gennemføre og resulterer i en total-IQ samt en score for hver af delområderne verbal, numerisk og visuospatial intelligens. ­Vidensmodulet tager yderligere godt en ½ time og gør det muligt at supplere testen med mål for både krystalliseret og flydende IQ, som er et alternativ til det totale IQ-mål. Indlæringsmodulet tager ca. 20 minutter at gennemføre og resulterer i en samlet score for indlæring samt del­ scores for verbal og visuospatial indlæringsevne.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Grundmodulet består af ni forskellige delprøver, der alle tester betydningsfulde kognitive evner for at sikre en så pålidelig måling af den generelle intelligens, også kaldet g-faktoren, som muligt. Delprøverne kan lige som modulerne kombineres alt efter behov og formål med testningen. Ønskes en kort-version af IST, tilbyder forlaget som noget nyt IST-Screening, som omfatter de tre delprøver: Analogier, Talrækker og Matricer. IST-Screening samler resultaterne fra de tre delprøver i en overordnet skalascore for logisk ræsonnering: Screening IK. IST administreres over internettet via Hogrefes online-­ system HTS 5. Det er derudover muligt at tage og score ­testen helt eller delvist i papirformat. Administrationssproget er dansk, mens vejledningen er på engelsk.


Intelligens og kognition | Intelligens

Formål

Måling af intelligens (g-faktor)

Målgruppe

Voksen

Tid

60 min.

Scoring

Manuel eller Online/HTS 5

Klassifikation

A* eller Certificerede

Forfattere

Rüdiger Hossiep, Daniela Turck, Michele Hasella

5

Bochum Matrices Test, Advanced-short version (BOMAT) En matricetest til vurdering af IQ/ intelligens BOMAT er en kognitiv test til måling af generel intelligens, også kaldt g-faktoren, der spiller en vigtig rolle i logisk-­ abstrakt tænkning, analyse af komplekse problemstillinger, mentalt overblik, beslutningstagning og dermed i mange arbejdsfunktioner og stillinger. BOMAT er udviklet til at undgå den loftseffekt, der gør sig gældende for mange andre IQ-test. Det betyder, at testen kan differentiere imellem ganske højt begavede testpersoner uden at ramme det såkaldte loft, hvor alle testpersoner med en intelligens over et vist niveau bedømmes som liggende lige højt på IQ-skalaen. BOMAT måler overvejende induktiv-deduktiv tænkning og er relativt uafhængig af kultur, uddannelse og sprog. Kun de indledende instruktioner til testen kræver, at testpersonen kan læse.

E-mail: info@hogrefe.dk

Af disse grunde antages de tyske normer uproblematisk at kunne anvendes på danske testpersoner. BOMAT foreligger ud over på dansk også på engelsk, tysk, svensk, norsk, hollandsk og tjekkisk. BOMAT foreligger i flere parallelle versioner, hvilket gør det muligt at teste samme testpersoner flere gange uden øvelseseffekt samt at foretage validitetskontrol af tidligere testninger. Versionerne form A og B foreligger både i digital og papir-udgave. Papirudgaverne gør det muligt at afholde testsessioner uden brug af computer og internet. Den digitale udgave af BOMAT afvikles i Hogrefes test­ system HTS 5, hvor papirudgaven også kan scores. Test­ resultatet opgøres som én generel IQ-score i en system­ genereret rapport. Denne præsenterer fortolk­ningen af resultatet og kan udleveres til testpersonen i forbindelse med afrapportering.

Tlf. 35 38 16 55


6

Intelligens og kognition | Intelligens

Formål Målgruppe

Måling af verbal og nonverbal intelligens samt hukommelse 3-99 år

Tid

10-35 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus

Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS) & Reynolds Intellectual Screening Test (RIST) IK-test og screeningsudgave med baggrund I mere end 100 års intelligensforskning RIAS er en kort og let administrerbar IK-test med nye danske normer baseret på 958 børn og voksne i alderen 3-99 år. Den består af to delprøver, der giver et mål for verbal IK (VIK) og to delprøver, der giver et mål for nonverbal IK (NIK). De fire delprøver giver tilsammen et IK-mål for det generelle intelligensniveau (GIK). Et mål for hukommelsesfunktionen (HI), normeret på den samme gruppe af personer, kan opnås gennem to delprøver, der måler henholdsvis verbal og nonverbal korttidshukommelse. De delprøver, der indgår i RIAS, er udvalgt på baggrund af mere end 100 års intelligensforskning, og RIAS er derfor en solidt funderet IK-test, hvis primære formål er at måle intelligens og dens to hovedkomponenter i så ren en form som muligt (g-faktoren og dens to primære faktorer, krystalliseret og flydende intelligens).

Hukommelse indgår ikke i g-faktoren, men hukommelse er af stor betydning for evnen til at udnytte de intellektuelle ressourcer og er derfor et vigtigt mål ved en samlet vurdering af de kognitive muligheder. VIK vurderer verbal ræsonneren og problemløsning i situa­ tioner, hvor erhvervet viden og sproglige færdigheder er af betydning, mens NIK vurderer ræsonneren og spatiale evner i nye situationer gennem brug af nonverbale stimuli. I hukommelsesdelen (HI) indgår først og fremmest verbale og nonverbale aspekter af arbejdshukommelse, korttids­ hukommelse og indlæring. RIST – Reynolds Intellectual Screening Test – er en scree­ ningsudgave af RIAS, som korrelerer højt med RIAS. RIST omfatter en verbal og en nonverbal delprøve og er særlig velegnet til forskningsformål og til hurtig vurdering af, om en persons begavelsesniveau ligger inden for normal­ området.


Intelligens og kognition | Intelligens

Formål

Vurdering af nonverbal intelligens

Målgruppe

Børn 2½-7 år

Tid

Ca. 50 min.

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A*

Forfattere

P. J. Tellegen, M. Winkel, B. J. Wijnberg-Williams, J. A. Laros

7

Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test (SON-R 2½-7) Nonverbal intelligenstest til børn mellem 2½-7 år. SON-R 2½-7 er en videreudvikling af ­Nan Snijders-Oomen og Jan Snijders’ intelligenstest. Oprinde­ligt var testen, der første gang blev udgivet i 1943, beregnet til at undersøge døve børns mentale funktionsniveau. Fra 1958 blev hørende børn dog inddraget i målgruppen, da der viste sig at være store fordele ved testens uafhængighed af sprog. Instruktionerne til SON-R kan gives med såvel udelukkende fagter som udelukkende ord eller en blanding heraf, hvorfor den er anvendelig med stort set alle børn – uanset sprogfærdigheder. Det er ikke kun en fordel i forbindelse med døve børn, men også ved testning af fx flygtninge- og indvandrerbørn samt børn med kommunikationsbesvær pga. udviklingsforstyrrelser eller autisme. Testmaterialet består af seks delprøver: Tre visuospatiale test – Mosaikker, Puslespil og Mønstre – og tre test, der undersøger konkret og abstrakt ræsonnement – Kate­

E-mail: info@hogrefe.dk

gorier, Analogier og Situationer. Testresultaterne opgøres på en handleprøveskala, en ræsonneringsskala og en total-IK-skala samt en skala til hver af de enkelte delprøver. Der angives desuden en mental alder baseret på det antal råpoint, som udgør medianen for alderstrinnet i normgruppen. SON-R 2½-7 adskiller sig fra de fleste andre intelligens­ test ved, at testadministrator giver feedback efter hver opgave. Når barnet har givet et svar, fortæller administrator barnet, om svaret er korrekt eller ukorrekt. Hvis svaret er ukorrekt, viser administrator det korrekte svar. Når det er muligt, foretages korrektionen sammen med barnet. De enkelte opgaver er ordnet efter sværhedsgrad. På denne måde kan der anvendes en procedure til at fastsætte et startsted, der er relevant for hvert enkelt barns alder og evner. Hvis der anvendes et startsted, og hvis reglerne for at stoppe testen følges, begrænses administrationstiden til en lille time.

Tlf. 35 38 16 55


8

Intelligens og kognition | Intelligens

Formål

Vurdering af nonverbal intelligens

Målgruppe

6;0-40;11

Tid

40-70 min.

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A*

Forfattere

Peter J. Tellegen, Jacob A. Laros

Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test (SON-R 6-40) Nonverbal intelligenstest til børn og voksne SON-R 6-40 er udviklet til at kunne admini­streres uden brug af verbal eller skrevne instruktioner. Dette gør den ideel til testning af personer med kommunikationsbesvær, herunder helt og delvist døve eller personer med taleforstyrrelser. Derudover er den velegnet til testning af børn med forsinket udvikling eller indlæringsforstyrrelser, eller som på anden vis er svære at teste, samt både børn og voksne med få eller ingen danskkundskaber. SON-R 6-40 består af i alt 124 opgaver fordelt på fire delprøver: 1. Analogier tester abstrakt og deduktivt ræsonnement. Testpersonen skal afkode forandringen i en geometrisk figur og anlægge forandringsprincippet på en anden tilsvarende figur. 2. Kategorier tester abstrakt ræsonnement. Tre billeder af objekter, der har et karakteristika til fælles, vises, og testpersonen skal udvælge et objekt, der besidder det samme karakteristika, ud af fem.

Bestil online på www.hogrefe.dk

3. Mosaikker er en præstationstest. Testpersonen skal genskabe et mosaikmønster med røde og hvide firkanter inden for en ramme. 4. Mønstre tester spatial forståelse og visuomotoriske færdigheder. Testpersonen skal udfylde den manglende midte af et mønster bestående af en eller flere linjer. SON-R 6-40 adskiller sig fra de fleste andre intelligenstest ved, at testadministrator giver feedback efter hver opgave. I tilfælde af et korrekt svar bekræftes dette, og i tilfælde af et ukorrekt gives hjælp. Herved har testpersonen mulighed for at korrigere en fejlagtig opgaveløsningsstrategi. Testen er desuden adaptiv, hvilket reducerer administrationstiden og sammen med opgavefeedback kan forøge testpersoners motivation og accept af instrumentet. Opgavefeedback kan også virke demotiverende, men den adaptive procedure kan også til dels kompensere herfor. SON-R 6-40 er standardiseret på to kombinerede samples af hver ca. 1000 børn og voksne fra hhv. Holland og Tyskland. Testen opgøres på delprøveniveau samt på en total IK-skala, der har en høj grad af korrelation med andre aner­kendte intelligenstest til både børn og voksne.


Intelligens og kognition | Eksekutivt

Formål Målgruppe

Vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet 7-15 år

Tid

15-20 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

P. Anderson, V. Anderson, E. Northam, H. G. Taylor

9

Contingency Naming Test (CNT) Vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet hos børn og unge Contingency Naming Test (CNT) er en test til vurdering af de aspekter af eksekutive funktioner, der omhandler koncentrationsevne, kognitiv fleksibilitet og arbejdshukommelse. CNT vurderes at være følsom over for den almindelige hjernemæssige modning såvel som for hjerneskader og kan således med fordel anvendes til børn med erhvervet hjerneskade, psykisk udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser eller specifikke kognitive vanskeligheder til identifikation af ekse­kutive vanskeligheder hos børn mellem 7 og 15 år. Barnet præsenteres for et stimulusark beståede af en række geometriske figurer med forskellige farver, hvorefter han/hun skal benævne enten figuren eller farven ud fra fire forskellige principper. Principperne er i starten meget simple og tester kun for koncentrationsevne samt form/farvegenkendelse kombineret med sprog-generering. Principperne bliver dog løbende mere komplekse og skifter fra simpel koncentrationsevne til at give et mål for arbejdshukommelse. Eftersom principperne løbende ændrer sig, giver testen ud over gode mål for koncentrationsevne, processeringshastighed for form/farve-gen-

E-mail: info@hogrefe.dk

kendelse og arbejdshukommelse også et mål for kognitiv fleksibilitet og omstillingsevne i form af at kunne skifte mellem regler og strategier. Testen er velegnet i tilfælde, hvor man har brug for en nøj­ere afdækning af koncentrationsevne, processerings­ hastighed for form/farve genkendelse, arbejds­ hukom­ melse samt kognitive fleksibilitet. Testen kan derfor anvendes i forbindelse med kognitive forstyrrelser af psykisk såvel som fysisk art og giver et godt indblik i, dels om der er tale om kognitive forstyrrelser, dels på hvilket kompleksi­tetsniveau det er mest prægnant (grundet den stigende sværhedsgrad). CNT består af en dansk vejledning, et stimulusark, et registreringsark og et opgørelsesark. CNT er afprøvet på 381 raske australske, canadiske og amerikanske børn, og testens kliniske validitet er ligeledes afprøvet på 111 børn af samme oprindelse med erhvervet hjerneskade samt pilotafprøvet på danske børn, ligeledes med erhvervet hjerneskade. Den vurderes umiddelbart at kunne anvendes over for danske børn uden yderligere tilpasning og med de forhåndenværende normer. Vejledningen er oversat og bearbejdet til dansk af Käte Vincent From og redigeret af Anne Vibeke Fleischer.

Tlf. 35 38 16 55


10

Intelligens og kognition | Eksekutivt

Formål Målgruppe

Vurdering af opmærksomhed og koncentration 18-55 år

Tid

Ca. 10 min.

Scoring

Online/HTS 5

Klassifikation

A eller certificerede

Forfattere

Rolf Brickenkamp, Lothar Schmidt-Atzert, Detlev Liepmann

d2 Opmærksomheds- og koncentrationstest, revideret (d2-R) Klassisk test af koncentrations­ evne og opmærksomhed d2-R er en revideret udgave af den velkendte d2-test af opmærksomhed og koncentration. d2-R lægger sig tæt op af den originale papir-version, men administreres nu 100 % digitalt i Hogrefe Testsystem (HTS 5). Testen kan tages på en almindelig computer eller på en tablet med trykfølsom skærm. Det tager 10 min. at gennemføre d2-R, og scoring og rapportgenerering sker automatisk. d2-R går ud på at vælge det rigtige målobjekt – et d med to streger over eller under, deraf titlen – blandt en række distraktorer, fx d’er med en eller tre streger over eller under, p’er med to streger over eller under. Testen er på tid og tager under 10 minutter. Den kan afvikles på en almindelig pc såvel som en tabletcomputer med trykfølsom skærm. d2-R scores automatisk på tre parametre – koncentrationsydelse, arbejdshastighed og fejlprocent – og en resultatrapport genereres automatisk af systemet. Anvendelsesmulighederne for d2-R er omfattende. Tes­ ten kan bruges i erhvervsmæssige sammenhænge til at screen kandidater til arbejdsfunktioner, der kræver kon-

Bestil online på www.hogrefe.dk

centreret opmærksomhed. I Hogrefe-UK har d2 været anvendt i forbindelse med ansættelse og træning af buschauffører. I Tyskland anvendes testen ofte til screening af ældre i forbindelse med fornyelse af kørekort. d2-R finder også klinisk anvendelse i forbindelse med udredning af ADHD, demens, depression og andre tilstande med kognitiv funktionsnedsættelse til følge hos både unge og ældre. d2-R er normeret i et fælles europæisk Hogrefe-projekt med deltagelse af Denmark, Sverige, Norge, Italien, Holland, Tjekkiet, Finland, England, Tyskland og Frankrig. Normerne er indsamlet i samme tidsinterval og viser stor overensstemmelse mellem de respektive stikprøver. Den danske stikprøve bestod af 126 voksne i alderen 18-55 år, og i alt består normmaterialet af 2100 voksne personer fra de 10 lande. Det er muligt at opgøre testresultatet i forhold til en samlet norm såvel som kontinuerte aldersnormer. d2-R er relativt uafhængig af intelligens og resistent over for simulering. Psykometrisk må d2-R anses for at være en særdeles velfungerende og velunderbygget test.


11


12

Intelligens og kognition | Eksekutivt

Formål

Vurdering af opmærksomhedsproblemer

Målgruppe

CPT 3 og CATA: Voksne, K-CPT 2: 4-7 år

Tid

14 min.

Scoring

Software

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

C. Keith Conners

CPT3, CATA og K-CPT 2 Til vurdering af opmærksom­ heds­­­relaterede problemer hos børn og voksne

På denne måde kan programmet anvendes til at måle og dokumentere effekten af behandlingsforløb. CPT-3’s normer er baseret på data fra 1400 personer. Normerne og programmet er amerikanske.

CPT 3 - Conners Continuous Performance Test 3 CPT-3 er en opdateret udgave af CPT og bliver i vid ud­ strækning brugt til at vurdere opmærksomheds­problemer og kognitivt funktionsniveau. Programmet er det performance-baserede supplement til spørgeskemaerne Conners-3, CBRS og CAARS – alle udviklet af Dr. C. Keith Conners. Både CAARS, Conners og CBRS findes i danske versioner fra Hogrefe Psykologisk Forlag.

CATA - Conners Continuous Auditory Test of Attention Conners CATA vurderer auditiv processering og op­ mærksomhedsrelaterede problemer. Testen måler uop­ mærksomhed, impulsivitet, vedvarende opmærksomhed, auditiv lateralitet og auditiv mobilitet og er nyttig i forbindelse med vurdering af diagnosticering af ADHD og andre neurologiske problemer, der er relateret til auditiv opmærksomhed.

CPT 3 supplerer testpersonens egen eller pårørendes vurderinger med en objektiv måling af, hvordan vedkommende klarer opmærksomhedskrævende opgaver, og tilfører dermed udredningen af fx ADHD en yderligere dimension.

CATA’s normer er baseret på data fra 1080 personer. Normerne og programmet er amerikanske.

I CPT 3 testes reaktionstid, udeladelsesfejl, udførselsfejl, kontinuitet i præstation og opmærksomhed på stimuli. På baggrund af disse testområder angives et samlet resultat med konfidensintervaller. En profilrapport kan udskrives for den enkelte testsession, og ved gentagen testning af samme person kan en udviklingsrapport genereres.

K-CPT 2 måler opmærksomhedsforstyrrelser og neurologisk funktion hos børn i alderen 4-7 år.

Bestil online på www.hogrefe.dk

K-CPT 2

Programmet har nye amerikanske normer, nye scoringsmuligheder og computerrapporterne har fået nyt design for at forbedre fortolkningen.


Intelligens og kognition | Eksekutivt

Formål

Vurdering af eksekutiv dysfunktion

Målgruppe

Voksne

Tid

15-20 min.

Scoring

Software

Klassifikation

A*

Forfattere

Antoine Bechara

13

Iowa Gambling Task, Version 2 (IGT™2) Vurdering af eksekutiv dysfunktion Iowa Gambling Task, Version 2 (IGT™2) er en test til måling af, hvordan folk tager beslutninger. IGT blev oprindeligt udviklet til at undersøge beslutningstagen hos folk med skader i visse frontale områder i hjernen. Skader i disse områder førte ofte til, at man var mere tilbøjelig til at tage risikable beslutninger trods normal intelligens og at man var ude af stand til at lære af sine fejltagelser. Man ved nu, at en række kliniske populationer også er tilbøjelige til gentagne gange at tage risikable beslutninger uafhængigt af intelligensniveauet. IGT har bevist sin økologiske validitet i over 100 forskellige undersøgelser af beslutningsprocessen og er et anvendeligt instrument for følgende kliniske populationer: ADHD/­eksekutive dysfunktioner, nogle typer af frontale hjerneskader, OCD, stofmisbrugere, ludomani, anoreksi, aggression, affektive forstyrrelser, fedmepatienter, skizo­ freni, kroniske smertepatienter og patienter med Huntingsons.

E-mail: info@hogrefe.dk

Testen kan også bruges inden for forskellige kulturer og til personer, der ikke taler dansk eller som har sproglige vanskeligheder. IGT er uhyre let at administrere og score. Det hele foregår via computer. På en skærm bliver man præsenteret for fire kortbunker, hvorfra der skal vælges et kort. Man får at vide, at man vil vinde eller tabe en sum penge, når man vælger et kort. Målet er samlet at vinde så mange penge som muligt. To af kortbunkerne indeholder kort, der på længere sigt vil føre til et samlet tab af penge, mens valg fra en af de to andre bunker vil føre til, at man samlet vind­er penge. Mål: Samlet vundet beløb for 100 kort og for blokke af 20 kort samt antal kort valgt fra hver kortbunke. Testen kan varieres mht.: Antal forsøg, valuta samt interval mellem forsøg.

Tlf. 35 38 16 55


14

Intelligens og kognition | Eksekutivt

Formål Målgruppe

Vurdering af kognitiv fleksibilitet og håndtering af komplekse stimuli 15 år-

Tid

5 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

C. Golden

Stroop Color and Word Test, Adult Version Test til diagnostisk vurdering af kognitiv fleksibilitet og evnen til at håndtere komplekse kognitive stimuli Stroop-testen måler kognitive processer og frembyder værdifuld diagnostisk neurologisk, kognitiv og psykopatologisk information. Testen bygger på den antagelse, at mennesker kan læse ord hurtigere, end de kan identificere farvenavne. Testen går således ud på først at nævne ord, som er placeret på et farvet kort og dernæst at angive farven på kortet uden at lade sig forstyrre af det ord, der står på kortet (dvs. for et rødt kort med ordet ”blå” er det korrekte svar under første instruktion ”blå” og i anden instruktion ”rød”).

Bestil online på www.hogrefe.dk

Testen kræver således kognitiv fleksibilitet. De kognitive funktioner, der måles i testen, siger noget om respondentens evne til at håndtere kognitiv stress og komplekse kognitive stimuli. Stroop-testen er ikke bearbejdet til dansk. Bemærk, at der findes én version til unge (over 15 år) og voksne og én version til børn i alderen 5-14 år.


Intelligens og kognition | Eksekutivt

Formål

Vurdering af afatiske sprogforstyrrelser

Målgruppe

Børn og voksne

Tid

10-30 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Otfried Spreen, Arthur L. Benton

15

Token Test Token Test identificerer og giver en omfattende vurdering af graden af sprogforståelse hos børn og voksne med afatiske sprogforstyrrelser. Testen undersøger, hvorvidt testpersonen er i stand til at forstå og reagere på verbale instruktioner. Testpersonen får 20 brikker varierende i størrelse, farve og form præsenteret foran sig og bliver bedt om at udføre forskellige handlinger. Testpersonen kan eksempelvis blive bedt om at pege på en gul firkant eller tage en blå cirkel op og røre den røde firkant med denne. Kompleksiteten af opgaverne øges løbende, og det er derfor muligt ikke blot at identificere selve tilstedeværelsen af sprogforstyrrelsen, men også at få et indblik i sværhedsgraden af denne.

Testen gør det ydermere muligt at differentiere sprogforståelsen hos personer med svære ekspressive sprogforstyrrelser. Testen administreres individuelt og tager ca. 10-30 minutter. Testen har vist sig at være et yderst effektivt værktøj til at vurdere sprogforståelse og afatiske sprogforstyrrelser hos personer i alle aldre. Det eneste, der foreligger på dansk, er instruktionen til en kort og en lang version med henholdsvis 16 og 39 opgaver. Testmaterialet indeholder canadiske normer.

Testen kan med fordel anvendes af personer, der arbejder inden for sprog og sprogforstyrrelsesområdet såsom psykologer, læger, logopæder og lignende faggrupper. Testen er et nemt værktøj for faggrupper, der ønsker en screening og omfattende vurdering af personer med afatiske sprogforstyrrelser.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


16

Intelligens og kognition | Eksekutivt

Formål Målgruppe

Vurdering og screening af eksekutive funktioner Børn og voksne

Tid

10-20 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

William Culbertson, Eric Zillmer

Tower of London Tower of London-testen er et effektivt og værdifuldt instrument til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og voksne. Testen måler blandt andet evnen til at analysere problemer, evnen til at planlægge og udføre komplekse handlinger, kognitiv fleksibilitet, opmærksomhed og impulskontrol. Testen er derfor i stand til at screene for og vurdere eventuelle frontallaps skader, ADHD, ADD, autisme, demens og andre eksekutive funktionsforstyrrelser. Testmaterialet består af to små træplader hver med tre pæle i varierende længde, samt tre plastikkugler til hver træplade. Testeren danner to forskellige modelkonstellationer og beder derefter testpersonen om, ud fra simple principper og i så få ryk som muligt, at manipulere en bestemt model, så den bliver identisk med den anden.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Resultaterne frembringer en profil af testpersonens kompetencer indenfor planlægning, handlingseffektivitet, impulshæmning, anvendelsesstrategi og opmærksomhed. Det er derfor muligt at få en omfattende vurdering af testpersonens kompetencer inden for de forskellige eksekutive områder og samtidig være i stand til at identificere eventuelle eksekutive funktionsforstyrrelser. Testen administreres individuelt og tager ca. 10-20 minutter. Testen anses som et nemt screeningsværktøj for neuro­psykologer, læger og lignende faggrupper, der arbejder med børn, voksne og ældre. Testen indeholder cana­diske normer for 7-80-årige ikke-kliniske og kliniske grupper. Vejledning og testinstruktioner er ikke oversat til dansk.


Intelligens og kognition | Eksekutivt

Formål Målgruppe

Vurdering af perseveration og abstrakt tænkning 6½-89 år

Tid

30 min.

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

David A. Grant, Esta A. Berg

17

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) En objektiv vurdering af perseveration og abstrakt tænkning WCST er et effektivt instrument til vurdering af perseveration, abstrakt tænkning samt eksekutive funktioner og vil være særlig relevant at anvende inden for såvel neuropsykologiske som personlighedspsykologiske undersøgelser i både en normal population og blandt neurologiske og psykiatriske patienter.

Testen består af et sæt kort (120 stk.), der skal sorteres efter bestemte regler. Testpersonen får ikke sorteringsreglerne at vide, men skal selv regne dem ud på baggrund af de tilbagemeldinger om rigtigt og forkert, som han/hun modtager. Undervejs i sorteringen skiftes reglen så ud med en anden af flere omgange. Kendetegnende for patienter med beskadiget frontallapfunktion er, at de er i stand til at regne den første sorteringsregel ud, men ikke til at skifte til en ny. Andre patientgrupper vil enten kunne begge dele eller slet ingen af delene.

WCST er en af de få test, der er i stand til at skelne patienter med frontallapskader fra patienter med andre former for hjerneskader. Den anvendes derfor, når der er tvivl om, hvorvidt en patient har nedsat frontallapfunktion.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


18

Intelligens og kognition | Eksekutivt

Formål

Vurdering af eksekutive funktioner

Målgruppe

2-5;11 år.

Tid

10-15 min.

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A

Forfattere

Gerard A. Gioia, Kimberly Andrews Espy, Peter K. Isquith

Behaviour Rating Inventory of Executive Function, Førskolebørn (BRIEF-F) Spørgeskema for forældre og andre omsorgspersoner til vurdering af eksekutive funktioner hos førskolebørn BRIEF-F er et spørgeskema til vurdering af de eksekutive funktioner hos børn i alderen 2-5;11 år. Det kan besvares af forældre, pædagoger eller andre af barnets omsorgspersoner. BRIEF-F er velegnet til vurdering af børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, trau­ matisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende ud­ viklings­ forstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Spørgeskemaet indeholder 63 udsagn inden for fem teoretisk og empirisk funderede kliniske skalaer, som måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol, Arbejds­ hukommelse samt Planlægning/Organisering. De kliniske skalaer kan kombineres til tre bredere indekser: Responsog Emotionskontrol (Impulshæmning og Emotio­ nel Kontrol), Kognitiv og Emotionel Styring (Fleksibilitet og Emotionel Kontrol) samt Udvikling af Metakognition (Arbejdshukommelse og Planlægning/Organisation). De ­ fem skalaer kombineres til et overordnet indeks: Generel Eksekutiv Funktion. Der er desuden to validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens og Skala for Negativitet. Normerne er amerikanske fra 2003 og baseret på besvarelser fra 460 forældre og 302 lærere for de samme børn. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret.


Intelligens og kognition | Eksekutivt

Formål

Vurdering af eksekutive funktioner

Målgruppe

Voksne

Tid

10-15 min.

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A

Forfattere

Robert M. Roth, Peter K. Isquith, Gerard A. Gioia

19

Behaviour Rating Inventory of Executive Function, Voksne (BRIEF-V) Spørgeskemaer til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne via selvrapportering og et skema til pårørende/venner BRIEF-V er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne. Det omfatter to spørgeskemaer med 75 udsagn i hver. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af en, der kender klienten og dennes hverdag godt. BRIEF-V er velegnet til vurdering af voksne med eksekutive vanskeligheder, fx voksne med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelse, demens, let kognitiv svæk­ kelse, multipel sclerose, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt ADHD.

E-mail: info@hogrefe.dk

Udsagnene kan grupperes i ni forskellige skalaer baseret på såvel empiri som teori, De ni skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutiv funktion, indgår i tre overordnede kliniske indeks. Adfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol og Selv-Monitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/ Organisering samt Organisation af Materialer. Generel Eksekutiv Funktion omfatter alle de kliniske skalaer. Der er desuden tre validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens, Skala for Negativitet samt Skala for Usædvanlige Besvarelser. De amerikanske normer er fra 2005 og baseret på 1.215 selvrapporter og 1.215 skemaer fra de samme personers venner/pårørende. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret.

Tlf. 35 38 16 55


20

Intelligens og kognition | Eksekutivt

Gioia / Isquith / Guy / Kenworthy

BRIEF-2

Vejledning

Behavior Rating Inventory of Executive Function®, Second Edition

BRIEF-2

Gerard A. Gioia Peter K. Isquith Steven C. Guy Lauren Kenworthy

Formål

Vurdering af eksekutive funktioner

Målgruppe

5-18 år og 11-18 år

Tid

10-15 min.

Scoring

Online/HTS 5

Klassifikation

A

Forfattere

Steven C. Guy, Peter K. Isquith, Gerard A. Gioia

Dansk udgave

Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition (BRIEF-2) Forælder-, Lærer-, og Selvrapporteringsskema til vurdering af eksekutive funktioner BRIEF-2 anvendes til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år og er velegnet til differentiering af børn med opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) fra andre grupper. BRIEF-2 anvendes også til vurdering af eksekutive problemer hos børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. BRIEF-2 Forælder- og Lærerskemaerne anvendes til børn og unge i alderen 5-18 år og omfatter hver 63 udsagn om barnets adfærd i hverdagen. Udsagnene indgår i ni kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner; Impulshæmning, Selvmonitorering, Fleksibi-

Bestil online på www.hogrefe.dk

litet, Emotionel kontrol, Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering, Opgavemonitorering og Organisation of materialer. BRIEF-2 Selvrapporteringsskemaet anvendes til børn og unge i alderen 11-18 år og omfatter 55 udsagn om barnets adfærd i hverdagen. Udsagnene indgår i syv kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner; Impulshæmning, Selvmonitorering, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, Opgavefuldendelse, Arbejdshukommelse og Planlægning/Organisering Derudover indeholder skemaerne tre validitetsskalaer til bedømmelse af besvarelsernes kvalitet; Inkonsistens skalaen, Negativitet skalaen og Sjældenhed skalaen. De kliniske skalaer i hvert skema kombineres til tre indekser: Adfærdsregulering Indeks, Emotionel Regulering Indeks og Kognitiv Regulering Indeks, som tilsammen danner basis for det overordnede indeks Generel Eksekutiv Funktion


Intelligens og kognition | Eksekutivt

21

BRIEF-2 udkommer med danske normer, hvor der i 2017 og 2018 er indsamlet besvarelser i Forælderskemaet, Lærerskemaet og Selvrapporteringsskemaet om i alt 400 børn og unge på skoler og ungdomsuddannelser. BRIEF-2 kan administreres og scores fuldstændigt digitalt i Hogrefe Testsystem (HTS 5), eller man kan vælge at administrere BRIEF-2 på papir og score besvarelsen i HTS 5. BRIEF-2 vejledning og spørgeskemaer er oversat af Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


22

Intelligens og kognition | Eksekutivt

Formål

Vurdering af frontallapsfunktion

Målgruppe

18-95 år

Tid

10 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Janet Grace, Paul F. Malloy

Frontal Systems Behavior Scale (FrSBe) Kort spørgeskema til vurdering af adfærdsændringer som følge af nedsat frontallapsfunktion FrSBe anvendes til afdækning af eventuelle adfærdsændringer som følge af funktionsforstyrrelser i frontallapperne f.eks. ved demens, Parkinsons, Alzheimers eller efter blødninger i hjernen, hovedlæsioner og neurokirurgiske indgreb. Patienter med nedsat frontallapsfunktion opnår ofte upåfaldende scores på gængse neuropsykologiske test. Imidlertid kan deres evne til at fungere i arbejds- og privatliv være betydeligt forringet grundet manglende social og følelsesmæssig tilpasning til omgivelser og dagligdags situ­ationer. FrSBe er udviklet til at afdække netop disse former for funktionsnedsættelse, der ellers kan forblive uopdagede og -dokumenterede længe efter deres indtræden. FrSBe er et spørgeskema bestående af 46 spørgsmål, der besvares både af klienten og en pårørende eller om-

Bestil online på www.hogrefe.dk

sorgsperson, som kender vedkommende godt og helst fra før funktionsnedsættelsens indtræffen. Det tager ca. 10 minutter at besvare spørgeskemaet, der er trykt på gennemslagspapir og derfor efterfølgende kan scores ganske nemt. Resultatet opgøres på tre delskalaer (disinhibition, apati og eksekutiv funktion) og en samlet funktionsscore med empirisk afledte afskæringsværdier. Der udledes mål for adfærden både før og efter skadens indtræffen eller lidelsens opståen. FrSBe er relevant i forbindelse med neuropsykologisk assessment, genoptræning efter hjerneskader og tildeling af revalidering/førtidspension og kan anvendes af psykologer, læger og andet fagpersonale på neurologiske afdelinger eller i privat praksis. Testen udgør en udvidelse af og supplement til allerede eksisterende neurologiske testbatterier. FrSBe sælges med engelsksproget manual og amerikanske normer baseret på +400 personer i alderen 18-95 år. Spørgeskemaer og opgørelsesark er oversat til dansk af Kasper Jørgensen og Palle Møller Pedersen.


Intelligens og kognition | Hukommelse

Forfattere

23

Benjamin T. Mast, Brian P. Yochim Mast / Yochim Alzheimers og andre demenssygdomme

Benjamin T. Mast Brian P. Yochim

Alzheimers og andre demenssygdomme

Alzheimers og andre demenssygdomme Alzheimers og andre demenssygdomme giver en kort, faglig introduktion til diagnosticering, evaluering og behandling af demens og let kognitiv svækkelse i USA. Bogen er skrevet af de to anerkendte forskere Benjamin T. Mast og Brian P. Yochim. Forfatterne gennemgår de typiske kendetegn ved demenssyndromer og beskriver en 7-faset inddeling af sygdomsprogression ved det hyppigst forekommende demenssyndrom Alzheimers sygdom. Alzheimers og andre demenssygdomme tilbyder fagpersoner en kontekst til den store mængde amerikansk orienteret litteratur, som findes på demensområdet. Alzheimers og andre demenssygdomme indgår i serien Advances in Psychotherapy – Evidence Based Practice. I samme serie findes på dansk Autismespektrumforstyrrelse (2016), ADHD hos børn og unge (2018).

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


25

Formål

Vurdering af semantisk hukommelse

Målgruppe

60-87 år

Tid

Varierende

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Kasper Jørgensen, Jette Stokholm

Kendte ansigter I dansk klinisk-neuropsykologisk sammenhæng fandtes allerede testen Kendte Ansigter udviklet af Peter Bruhn, men da den offentlige eksponering af kendte personer ændrer sig med tiden, er der blevet brug for en revision af testen. Dette er en helt ny udgave af Kendte Ansigter, som måler semantisk hukommelse – den form for hukommelse som oftest forringes i den tidlige fase af Alzheimers sygdom.

Testens opbygning Det gælder kort og godt om at genkende personerne, der er afbilledet. Personerne i testen har været stærkt eksponeret i billedmedierne i perioden fra ca. 1950-2000, og der er nogenlunde lige mange personer fra hvert af periodens årtier. Testens brugbarhed over for personer under 60 år er ukendt, men den formodes at være sværere for yngre. Testmaterialet er sammensat, så det har en rimelig bredde med hensyn til, hvad personerne er kendt for, fordeling på begge køn samt folkelighed. Den endelige sammensætning af testen er foretaget af Jette Stokholm og

E-mail: info@hogrefe.dk

­ asper Jørgensen i samarbejde med Selskabet Danske K Neuropsykologer.

Datagrundlag Testen er kommet til verden i forbindelse med et større dataindsamlingsprojekt. Indsamlingen foregik i samarbejde mellem neuropsykologer på Rigshospitalets Hukommelsesklinik, Hillerød Hospital og Glostrup Hospital. Datagrundlaget består af 63 personer uden kendte neurologiske eller psykiatriske lidelser samt uden somatiske lidelser, der kunne tænkes at have indvirkning på resul­ tatet. Testmaterialet består af en booklet i kraftig kvalitet med farvefotos på papir og håndscores nemt. Der følger en fyldestgørende vejledning med, der tillige indeholder en gennemgang af udviklingen og afprøvingen. Man kan med fordel kombinere testen med fx Boston Naming Test samt andre typer test, der antages at måle forskellige aspekter af semantisk hukommelse, så som ordforrådstests, informationstests eller kategoristyret ordmobilisering.

Tlf. 35 38 16 55


26

Intelligens og kognition | Hukommelse

Formål Målgruppe

Vurdering af hukommelsesfunktioner hos børn og voksne 5-59 år

Tid

30-60 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A

Forfattere

Cecil R. Reynolds

Test of Memory & Learning: Second Edition (TOMAL-2) TOMAL-2 er den nye og forbedrede udgave af TOMAL med normer også for voksne. Testen er den mest omfattende test til vurdering og analyse af hukommelsesfunktioner hos børn og voksne, der eksisterer i dag. Den kan anvendes til vurdering af såvel generelle som specifikke hukommelsesfunktioner. Den består af otte primære delprøver, seks supplerende delprøver samt to delprøver til vurdering af forsinket genkaldelse. Der kan beregnes et overordnet mål for hukommelse samt to overordnede kerneindeks: Verbal Hukommelse og Nonverbal Hukommelse. Der kan desuden udregnes seks supplerende indeks omfattende Opmærksomhed/koncentration, Sekventiel Hukommelse, Fri Hukommelse, Associativ Hukommelse, et særligt indeks for Indlæring med delprøver med gentagne forsøg, som giver mulighed for at lave en indlæringskurve samt et indeks for Verbal Forsinket Genkaldelse.

Bestil online på www.hogrefe.dk

De otte primære delprøver består af fire verbale delprøver (Hukom­melse for Historier, Verbal Selektiv Påmindelse, Hukommelse for Genstande, Hukommelse for Ordpar) og fire nonverbale delprøver (Hukommelse for Ansigter, ­Abstrakt Visuel Hukommelse, Visuel Sekventiel Hukommelse, Hukommelse for Visuel Placering.). De seks supplerende delprøver er: Talspændvidde Forfra, Visuel Selektiv Påmindelse, Bogstavspændvidde Forfra, Imitation af Håndbevægelser, Talspændvidde Bagfra og Bogstavspændvidde Bagfra. Mange børn og voksne bliver henvist med hukommelsesproblemer, men tidligere har det ikke været muligt at vurdere hukommelsesfunktioner med ét samlet og standardiseret testbatteri, hvor man kan undersøge de fleste af de forskellige aspekter af hukommelsen, der omtales i faglitteraturen. Hukommelsen kan således undersøges i detaljer, og man kan sammenligne styrker og svagheder hos det enkelte indi­vid, og man har også mulighed for at opdage potentielle patologiske indikatorer på en hukommelsesforstyrrelse.


Intelligens og kognition | Hukommelse

27

TOMAL-2 er blandt andet velegnet til at undersøge børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, traumatiske hjerneskader, neurologiske sygdomme, ADHD samt alvorlige emotionelle forstyrrelser. TOMAL-2 er let at administrere, og den danske vejledning rummer en del teoretisk information om hukommelsesfunktioner. Kernebatteriet tager 30 minutter at gennemføre, og hvis man også anvender de supplerende delprøver, kan hele testen gennemføres på 1 time. Præstationer kan gøres op i standardscores (indeks), skalascores (delprøver) samt percentiler. De amerikanske normer er baseret på 1.900 børn, unge og voksne i alderen 5-59 år. Testens validitet og gode psykometriske egenskaber er veldokumenterede. Oversat af Jente Andresen, Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


28

Intelligens og kognition | Hukommelse

Formål

Vurdering af specifikke kognitive funktioner

Målgruppe

Børn og voksne

Tid

45 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A

Forfattere

John E. Meyers, Kelly R. Meyers

Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT) Vurdering af specifikke kognitive funktioner hos børn og voksne (eksekutive-, visuospatiale- og hukommelsesfunktioner) Rey Complex Figure Test and Recognition Trial er en nyere udgave af den inden for neuropsykologien meget anvendte Complex Figure Test (CFT) også kendt som Reys figur. Den er i mange år blevet anvendt af klini­ske psykologer til vurdering af konstruktionelle færdigheder og visuospatial hukommelse. Testen kan endvidere diskriminere mellem hjerneskadede patienter og normale kontrolpersoner, lige­som den kan skelne effektivt mellem hukommelsesproblemer og dårlige præstationer, der skyldes motoriske vanskeligheder. Og endelig er den i stand til at skelne mellem hukommelsesbesværede patienter, der kan klare sig i eget hjem, og dem, der ikke kan. Testen anvendes også til diagnostik af psykiatriske lidelser.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Testmaterialet består af en afbildning af en kompleks, geometrisk figur. Selve testen omfatter fire dele. I kopieringsdelen skal figuren kopieres på et stykke papir. Herefter kommer den umiddelbare genkaldelse, idet alt testmateriale fjernes, og figuren gengives efter hukommelsen. Efter en halv times pause kommer forsinket genkaldelse, hvor figuren atter skal tegnes efter hukommelsen. Og umiddelbart herefter kommer genkendelsesdelen; her vises et sæt af 24 delfigurer, hvoraf 12 svarende til de delfigurer, der hører til den oprindelige figur, skal udpeges. RCFT har, i modsætning til tidligere udgaver af testen, en meget præcis angivelse af, hvordan man scorer de enkelte elementer i figuren. Vejledningen indeholder desuden scoringseksempler og gennemgang af caseundersøgelser. Nyt er også normer for børn. Testen er standardiseret i USA i 1995 på 500 børn og 600 voksne. Vejledningen indeholder dokumentation for testens psykometriske kvaliteter og foreligger på amerikansk.


Intelligens og kognition | Visuo-motorisk

Formål

Vurdering af visuel-motorisk integration

Målgruppe

4-85 år

Tid

Individuel

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Lauretta Bender

29

Bender® Visual-Motor Gestalt Test, Second edition (BGT-II) Undersøgelse af visuel-motorisk integration hos børn og voksne

Testens normer er amerikanske og baseret på mere end 4000 personer fra 4 til 85 år. Manualen foreligger kun på amerikansk.

BGT-II indgår rutinemæssigt i en neuro­psykologisk undersøgelse. Testen måler evnen til visuel-motorisk integration og bidrager som sådan til en vurdering af det aktuelle, kognitive funktions- og udviklingsniveau. BGT-II kan også anvendes som et screeningsværktøj i forbindelse med mistanke om neurologiske og psykiatriske lidelser, men kan med fordel også anvendes inden for normalområdet, fx i PPR-regi. Testmaterialet består af et sæt skabelonkort, hvert med afbildning af en figur. Testpersonen bliver bedt om først at tegne figuren af fra kortet, mens der tages tid og registreres arbejdsstil og anden adfærd. Herefter fjernes både kortet og testpersonens tegning, og testpersonen bliver bedt om at tegne samme figur igen nu blot efter hukommelsen. Oftest vil BGT-II være en af de første test, der gives i en større psykologisk udredning.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


30

Intelligens og kognition | Visuo-motorisk

Formål

Test af visuel perception

Målgruppe

Børn op til 12;11 år

Tid

30 min

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Marianne Frostig

Developmental Test of Visual Perception (DTVP-3) DTVP-3 er den nyeste version af Marianne Frostigs populære Developmental Test of Visual Perception. DVTP er unik i forhold til andre test af visuel perception og visuo-motorisk integration på den måde, at dens scorer er reliable på .80 niveau eller derover for alle subtest og .90 eller derover for delene til alle aldre. Derudover er dens scorer valideret af omfattende forskning; dens normer er baseret på et stort (N = 1,035), repræsentativt sample; den giver scorer for både visuel perception (uden motorisk respons) og visuo-motoriske integrationsevner; og den giver ikke udslag i forhold til race, køn og håndethed.

DTVP-3 subtest DTVP-3 indeholder fem subtest: • •

Det nye i DTVP-3 • • • • •

Normative data er indsamlet i 2010 og 2011 Normerne er udvidet op til 12 år og 11 måneder De samlede scorer har ingen loft- eller gulveffekt Der er indsamlet adskillige validitetsstudier blandt andet for sensitivitet og specificitet

Bestil online på www.hogrefe.dk

Øje-hånd koordination. Barnet skal tegne præcise lige eller kurvede linjer. Barnet vises en simpel figur og skal tegne den på et stykke papir. Figuren bruges som model. Senere figurer er af stigende sværhedsgrad. Figur-grund. Barnet vises stimulusfigurer og bliver bedt om at finde så mange, som de kan på en side, hvor figurerne er gemt i en kompleks kompliceret baggrund. Visuel closure. Barnet vises en stimulusfigur og bliver bedt om at vælge den eksakte figur fra en serie figurer, som er tegnet ufuldstændigt. For at kunne udføre dette match skal barnet kunne udfylde de manglende dele af figurerne i hovedet. Barnet vises en stimulusfigur og bliver bedt om at finde den i en serie af figurer. Den udvalgte figur vil have en anden størrelse, position og/eller skygge, og den kan være gemt i en distraherende baggrund.


Intelligens og kognition | Visuo-motorisk

31

DTVP-3 dele Resultaterne af de fem DTVP-3 subtest kombineres for at skabe tre dele: Motorisk-reduceret Visuel Perception, Visuo-Motorisk Integration og Generel Visuel Perception. De forskellige subtest hører til en bestemt del baseret på den mængde af motoriske evner, der kræves af deres format.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


32

Intelligens og kognition | Visuo-motorisk

Formål Målgruppe

Vurdering af ikke-motorisk visuel perception hos børn og voksne Børn og Voksne

Tid

20-25 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Ronald P. Colarusso, Donald D. Hammill

Motor-Free Visual Perception Test-4 (MVPT-4) MVPT-4 er en hurtig, pålidelig og nem test at anvende, når man ønsker en vurdering af visuel percep­tion, der ikke invol­verer motorik eller muskelkontrol. Dette kan være særdeles relevant, hvis respondenten har indlærings­eller kognitive vanskeligheder, har intellektuel funktionsnedsættelse eller har fysiske handicap. Testen består af 45 items, som i forhold til MVPT-3 er omorganiseret og grupperet for nemmere administration. Der anvendes et horisontalt multiple choice-format, og besvarelsen kan ske ved fx at pege. Derfor er kun et minimum motorisk aktivitet nødvendig. Skalaerne er: spatiale relationer, visuel diskrimination, figur-grund, visuel closure og visuel hukommelse. Resultatet af delprøverne lægges sammen til en råscore, der konverteres til en percentil og en standardscore, der udgør en perceptuel kvotient og en perceptuel aldersscore.

Bestil online på www.hogrefe.dk

En komplet udgave af testen indeholder tavler med stimu­ lusmaterialet (opgaverne), en manual og 25 registreringsark. MVPT-4 er amerikansk, og normerne er baseret på et repræsentativt udsnit af den amerikanske befolkning. Der er til den 4. udgave indsamlet nye normer i 2012-2014 på over 2600 amerikanere. Testen kan med fordel anvendes af speciallærere, psykologer, ergoterapeuter, specialpædagoger, optikere, fysioterapeuter og lignende faggrupper, når man har brug for at screene for eller diagnosticere visuelle perceptionsforstyrrelser. Testen kan desuden anvendes til forskning.


Intelligens og kognition | Visuo-motorisk

Formål

Vurdering af visuel-motoriske færdigheder

Målgruppe

Børn, unge og voksne

Tid

Varierende

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Nancy A. Martin

33

Test of Visual Motor Skills, Third edition (TVMS-3) Vurdering af visuo-motoriske færdigheder hos børn, unge og voksne TVMS-3 er en ny version af TVMS, som erstatter de to tid­ ligere aldersspecifikke test (TVMS-R og TVMS-UL). TVMS3 tester omsætningen fra visuelt indtryk til motorisk output. Testen foregår ved, at testpersonen ser en serie på 39 geometriske figurer af stigende kompleksitet, som skal kopieres. Hver enkelt opgave måler en specifik visuo-motorisk færdighed. Ved at analysere opgaverne på otte parametre – closure, vinkler, skæringslinjer, størrelse, rotation, linjelængde, under- eller over-gennemskæring og designmodifikation – opnås en detaljeret vurdering af testpersonens visuo-motoriske færdigheder.

Nyheder i den tredje udgave: • • • •

Et forenklet pointsystem Nedre og øvre niveau er blevet kombineret Ingen alternativ scoringsmetode Målgruppen er forhøjet til 90 år

TVMS-3 er ikke tidsbegrænset, men kan administreres på omkring 30-45 minutter. Vejledningen indeholder detaljerede beskrivelser af og eksempler på vurderingsparametre og scoringsprincipper. Testresultatet opgøres som scalascores, percentiler og staniner, og en visuo-motorisk udviklingsalder kan afledes. Sammen med en test af perception, fx TVPS-3, kan TVMS3 anvendes til at differentiere mellem visuo-motoriske og perceptuelle funktionsnedsættelser. Testen er på engelsk.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


34

Intelligens og kognition | Visuo-motorisk

Formål Målgruppe

Vurdering af kommunikative problemer hos hjerneskadede Voksne

Tid

30 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Nancy A. Martin

Test of Visual Perceptual Skills-4 (TVPS-4) Vurdering af visuelt perceptuelle færdigheder og kompetencer hos børn og unge TVPS-4 er et hurtigt og nemt værktøj til vurdering af visuel perception hos børn og unge i alderen 5 til 21 år. Testen er særlig velegnet til at vurdere barnets styrker og svag­ heder på dette område og fokuserer på, hvad der opfattes og ikke kun på, at et eller andet blev opfattet. På den måde adskiller testen sig fra andre visuelle perceptionstest, der måler tempo og acceleration. TVPS-4 kan med fordel anvendes af ergoterapeuter, sygeplejersker, logopæder, psykologer og lignende faggrupper, der har brug for en vurdering af barnets visuelt percep­ tuelle kompetencer og færdigheder. Testen tager ca. 30 minutter at gennemføre og ca. 5 minutter at score. Testen består af følgende skalaer: visuel diskrimination, visuel hukommelse, visuel-spatial relation, formkonstans, visuel sekventiel hukommelse, visuel baggrundsfoku­ sering og visuel closure.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Profilen, der dannes på baggrund af scoren på disse del­ skalaer, kan anvendes til at tegne et differentieret billede af barnets perceptuelle styrker og svagheder og følgelig til at målrette en intervention eller behandling i forhold hertil. Ud over en score på de enkelte skalaer får man også en totalscore. En komplet udgave af testen, der ikke er oversat til dansk, indeholder 18 tavler med perceptuelle opgaver af stigende sværhedsgrad, en manual og 25 registreringsark. Testen er særligt velegnet over for børn og unge med forskellige handicap på grund af den måde, hvorpå den administreres, idet barnet kan tilkendegive svaret såvel mundtligt som ved at pege. Testen er normativ og er undersøgt på amerikanske børn. Der anvendes et multiple choice-svarformat, og scoren udtrykkes i percentiler og standardscores.


Intelligens og kognition | Øvrigt

Formål

Vurdering af visuel perception

Målgruppe

5-21 år

Tid

30-40 min.

CADL-2 Audrey Holland Carol Frattali

Scoring

35

Davida Fromm

Manuel

Communication Activities of Daily Living 2nd ed. Dansk udgave

Vejledning

Klassifikation

A* eller B*

Forfattere

Audrey Holland, Carol Frattali, Davida Fromm

København · GöttinGen · bern · Wien · Paris · OxfOrd · PraG · tOrOntO · CambridGe, ma · amsterdam · stOCKhOlm · firenze

Varenr. 0374-01

Communication Activities of Daily Living – Second edition (CADL-2) CADL-2 er en individuelt administreret test til afdækning af dagligdags kommunikative færdigheder hos voksne med neurologiske lidelser, der giver kommunikationsbesvær. Testen tager omkring 30 minutter at administrere og ­måler syv forskellige områder: • • • • • • •

Sociale interaktioner Afvigende adfærd Kontekstuel kommunikation Sekventielle forhold Nonverbal kommunikation Læsning, skrivning og anvendelse af tal Humor/Metafor/Absurditet

Testen er oversat og adapteret til det danske marked med henblik på at bevare den økologiske validitet fra originalen og samtidig tilpasse den til det danske sprog. Især stimulusbogen er tilpasset med danske billeder i de tilfælde, hvor det har været nødvendigt for at skabe et troværdig dagligdagsindtryk for den danske version. Der er indsamlet danske normer til validering af den danske version, og reliabiliteten ligger i den høje ende med en Cronbachs Alfa på 0,94. Oversættelse og tilpasning af testen er foregået i samarbejde mellem talepædagog Lone Myhlendorph og Hogrefe Psykologisk Forlag A/S.

Disse syv områder slås sammen til en samlet score for dagligdags kommunikationsevne. CADL-2 er særlig velegnet til at give indblik i patienters evne til at klare sig gennem de kommunikative udfordring­ er, som de kan opleve i forbindelse med dagligdags gøremål.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


36

Personlighed og psykopatalogi Med udgangspunkt i den videnskabelige forskning i personlighed tilbyder Hogrefe en lang række personlighedstest, der har vundet anerkendelse overalt i verden. NEO-PI-3 er den opdaterede udgave af NEO-PI-R, som er en af de bredest funderede personlighedstest på markedet. Testen opgør personlighed på fem dimensioner – neuroticisme, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver dimension rummer seks facetter eller underinddelinger, som giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden.

Vi præsenterer også den projektive test Rorschach, som Hogrefe har udgivet siden 1920’erne, og som kan scores ved brug af programmet RIAP. SCID-5-PD (den nye version af SCID-II) er også velkendt blandt klinikere, der arbejder med personlighedsforstyrrelser, og er et struktureret interview til udredning og understøttelse af diagnosticering af personlighedsforstyrrelser som defineret i DSM-5®.


Personlighed og psykopatalogi | Personlighed

Formål

Personlighedsvurdering

Målgruppe

Voksne

Tid

15-40 min.

Scoring

Online/HTS 5

Klassifikation

A*

Forfattere

Robert McCrae, Paul T. Costa

37

NEO Personality Inventory 3, klinisk version (NEO-PI-3) NEO-PI-3 er en opdateret udgave af NEO-PI-R, som er en af de bredest funderede personlighedstest på markedet. Den integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed, og den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien. Testen opgør personlighed på fem dimensioner – neuro­ ticisme, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittig­ hedsfuldhed. Hver dimension rummer 6 facetter eller under­inddelinger, som giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden.

personlighedsmåling og en større anvendelighed af instrumentet. NEO-PI-3 består af 240 spørgsmål i den lange version af testen og 60 spørgsmål i NEO-FFI-3 (den korte version). Normerne er baseret på 1032 tilfældigt udvalgte personer, og er indsamlet i 2012-2013. Endvidere er der beregnet normer for særlige grupper inden for den samlede norm. Scoringen af testen foregår på internettet via HTS 5-systemet.

Kurser og supervision Forskellen mellem NEO-PI-3 og den tidligere danske version består i forbedringer af 37 af spørgsmålene samt helt nye og opdaterede normer. Ændringerne kan synes små, og erfarne brugere af NEO-PI-R vil uden problemer kunne skifte til den nye version. De er foretaget primært for at skabe en mere sprogligt tilgængelig testoplevelse for testpersonen, så man får en mere oprigtig og genkendelig måling af personligheden. Samtidig tilfører de nye normer mere præcision alene gennem deres repræsentativitet og omfang. Alt i alt vil disse forbedringer i NEO-PI-3 give en bedre og mere pålidelig E-mail: info@hogrefe.dk

Som ved andre test er et indgående kendskab til NEO-PI-3 og dennes anvendelsesmuligheder en klar fordel for at få størst muligt udbytte, såvel diagnostisk som behandlingsmæssigt. Derfor samarbejder Hogrefe Psykologisk Forlag med et team af kliniske psykologer, der gennem kurser og omfattende praksis har oparbejdet et indgående kendskab og kompetencer i brugen af NEO-PI-3. Find kursus på www.hogrefe.dk Tlf. 35 38 16 55


38

Personlighed og psykopatalogi | Personlighed

Formål Målgruppe

Vurdering af personlighed og psykologiske egenskaber Voksne

Tid

60-90 min.

Scoring

Online/HTS 5

Klassifikation

A*

Forfattere

J. N. Butcher, J. R. Graham, Y. S. Ben-Porath, A. Tellegen, W. G. Dahlstrom, B. Kaemmer

Minnesota Multiphasic Personality InventoryTM-2 (MMPITM-2) Struktureret test til klinisk vurdering af personlighed og psykologiske egenskaber MMPI-2 er et struktureret spørgeskema, der er udviklet på baggrund af klinisk praksis med henblik på at kunne hjælpe med diagnosticering. MMPI-2 består af 567 items, hvor hvert item indgår i en eller flere af de mange skalaer. Som MMPI-2 foreligger p.t., indeholder den 10 kliniske syndromskalaer med 41 tilhørende underskalaer, 9 restrukturerede kliniske syndrom­ skalaer, 15-16 supplerende, 8 validitetsskalaer, 15 indholdsskalaer med dertilhørende 27 underskalaer, 5 PSY-5 personlighedsdimensioner samt 17 sæt af kritiske items. De kliniske syndromskalaer og de restrukturerede kliniske syndromskalaer retter sig primært mod den tungere psykiatriske del som depression, skizofreni etc. De tilhørende 41 underskalaer er tænkt som nuancering af de 10 kliniske syndromskalaer. De 15 tillægsskalaer tjener samme formål og er dels dannet for at hjælpe tolkningen af de 10

Bestil online på www.hogrefe.dk

kliniske syndromskalaer, men også for at dække aspekter, som de kliniske syndromskalaer i mindre grad dækker. Med de 15 indholdsskalaer flyttes fokus i højere grad fra den tungere psykiatri, repræsenteret ved de kliniske skalaer, til personlighedsforstyrrelser og almen personlighedsvurdering. De 5 PSY-5 personlighedsdimensioner er anvendelige i forbindelse med diagnosticering af personlighedsforstyrrelser, samt som essentiel komponent i forståelsen af det kliniske udtryk af en given lidelse. De 17 sæt af kritiske items blev introduceret for i højere grad at være i stand til at udelukke organiske lidelser, inden en psykiatrisk diagnose blev stillet. Endelig indeholder MMPI-28 forskellige validitets- og korrektionsskalaer, som har til formål at vurdere validiteten af besvarelsen.


Personlighed og psykopatalogi | Personlighed

39

Grundet MMPI-2’s næsten teorifrie fundament udvikles der løbende nye skalaer. MMPI-2 er derved et særdeles praksisorienteret spørgeskema, der qua den løbende udvikling og praksisrelaterede forskning er et redskab, som kan anvendes bredt i klinisk praksis nu og fremover. Sammen med WAIS og Rorschach anses MMPI-2 for at være „best practice“, når det gælder assessment inden for psykiatrien og den kliniske psykologi i USA. Betydningen af MMPI-2 testresultater er dokumenteret og beskrevet i talrige bøger og artikler, hvorved den individuelle tolkning af testresultater kan præciseres og målrettes. MMPI-2 foreligger i en dansk oversættelse af både spørgeskema og manual. MMPI-2 er normeret på baggrund af et repræsentativt sample bestående af 550 danske mænd og kvinder i alderen 18-88 år. Hertil kommer et mindre klinisk sample. Oversat og bearbejdet af Jan Ivanouw, Eva Neerup, Dorthe Herholdt Silver og Henriette K. Elkjær.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


40

Personlighed og psykopatalogi | Personlighed

Formål

Klinisk personlighedsvurdering

Målgruppe

16-70 år

Tid

50-60 min.

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A*

Forfattere

Leslie C. Morey

Personality Assessment Inventory (PAI) Omfattende klinisk vurdering af psykologiske funktioner og psykopatologi PAI er en omfattende test til evaluering primært af psykiske lidelser og personlighedsforstyrrelser i klinisk praksis. Testen er bygget op med udgangspunkt i en begrebsmæssig tilgang til testudvikling. Det betyder, at det kliniske fænomen, man gerne vil måle, bliver delt op i de komponenter, der netop kendetegner denne lidelse eller tilstand. For eksempel deles depression op i en kognitiv, affektiv og fysiologisk komponent, sådan som dette fænomen optræder og beskrives i litteraturen, diagnosesystemerne m.v. Side om side med MMPI-2, der har en helt anden tilgang til testudvikling, er PAI en af de mest anvendte test til klinisk vurdering i USA. Sammen med NEO PI-3 vil PAI udgøre et solidt fundament for en omfattende struktureret klinisk vurdering af såvel personlighed som gennemgribende psykiske vanskeligheder. PAI er en spørgeskemabaseret test, der består af 344 spørgsmål. Spørgsmålene opgøres på 22 totalskalaer – 11

Bestil online på www.hogrefe.dk

kliniske skalaer, fem behandlingsskalaer, fire validitetsskalaer og to interpersonelle skalaer. De 11 kliniske skalaer kan yderligere inddeles i 31 delskalaer med henblik på en differentieret analyse af den enkelte lidelse, tilstand eller disposition. De 11 kliniske skalaer er Somatiske klager, Angst, Angstrelaterede forstyrrelser, Depression, Mani, Paranoia, Skizofreni, Borderline træk, Antisociale træk, Problemer med alkohol og Problemer med stoffer. De fem behandlingsovervejelsesskalaer er Aggression, Selvmordstanker, Stress, Manglende støtte og Behandlingsmodstand. De fire validitetsskalaer er Inkonsistens, Sjældne svar, Negativt indtryk og Positivt indtryk. De to interpersonelle skalaer er Dominans og Varme. Til ovennævnte skal desuden tilføjes otte validitetsindikatorer og tre supplementsindekser. Disse er løbende udviklet siden testens udgivelse i 1991 og indgår i den reviderede amerikanske manual, ligesom de også er tilpasset danske forhold.


Personlighed og psykopatalogi | Personlighed

Den begrebsmæssige tilgang i PAI gør, at skalaerne og de fænomener, der måles, er meget intuitive og klinisk relevante, hvilket gør testen relativt nem at anvende for psykologer med ingen eller kun lidt testerfaring. Dette gør også, at testen er velegnet til hurtige psykologiske evalueringer – uden at det på nogen måde går ud over dybden.

41

Særligt det forhold, at PAI har normer, der går helt ned til 16 år er en styrke, idet der ikke findes ret mange kliniske test med deciderede ungdomsnormer.

Testens styrke ligger også i, at den er kortere og nemmere at administrere og score end andre tilsvarende test, uden at dette har kompromitteret testens kvalitet. Spørgsmålene er korte og præcise, hvilket er fordelagtigt for respondenter med dårlige læsefærdigheder og for respondenter med anden etnisk baggrund end dansk. PAI er gennem årene afprøvet på over 1200 danskere. Der findes to sæt normer: En norm til voksne fra 21 år og opefter samt en norm til unge i alderen 16-20 år. Endelig findes der en række kliniske data indsamlet i samarbejde med klinisk psykologisk afdeling på Sct. Hans Hospital. Testens psykometriske egenskaber, herunder sammenhænge med WAIS-III, NEO PI-R og EPQ-R, præsenteres i det danske supplement.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


42

Personlighed og psykopatalogi | Personlighed

Formål Målgruppe

Vurdering af personlighed og personlighedsforstyrrelser 18 år-

Tid

60 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A* eller Certificerede

Forfattere

Timothy J. Trull, Thomas A. Widiger

Structured Interview for the FiveFactor Model of Personality (SIFFM) Interviewguide til dimensionel vurdering af personlighed og personlighedsforstyrrelser inden for rammerne af fem faktormodellen SIFFM er et semistruktureret interview til vurdering af den anerkendte og alment accepterede fem faktor-model inden for personlighedspsykologi. SIFFM bygger på samme model, som kendes fra NEO-PI-3, nemlig vurdering af funktionelle og dysfunktionelle personlighedstræk på fem overordnede domæner og 30 snævre facetter. SIFFM har en besnærende tilgang til vurdering af fem faktor-modellen, der fokuserer på først at identificere respondentens iøjefaldende træk og derefter vurdere, om disse træk er adaptive eller maladaptive i forhold til den sociale, professionelle og personlige kontekst, som vedkommende fungerer i.

Bestil online på www.hogrefe.dk

I forhold til NEO-PI-3, som testen med fordel kan anvendes sammen med, har SIFFM den fordel, at den ud over de rent kvantitative scoringskriterier også giver væsentlige kvalitative informationer, ligesom den kan anvendes i situationer, hvor respondenten af forskellige grunde ikke selv kan læse spørgsmålene i NEO-PI-3. SIFFM, der består af 120 items, som rates på en trepunktskala (0,1,2), tager ca. 60 minutter at gennemføre og 15 minutter at opgøre. Scoringen af de 30 facetter og fem domæner giver en vurdering af, hvorvidt et træk er manifest, og i hvor høj grad det pågældende personlighedstræk er forbundet med noget maladaptivt. I modsætning til NEOPI-3 tager SIFFM et mere klinisk afsæt, hvilket man kan se på valg af items og i manualen, hvor der bydes på langt mere omfattende og klinisk meningsfulde fortolkningsbeskrivelser, end det er tilfældet for NEO-PI-3. Oversat og bearbejdet af Henrik Søndergaard.


44

Personlighed og psykopatalogi | Personlighed

Formål

Udredning af personlighedsforstyrrelser

Målgruppe

Fra 12-13 år

Tid

Ca. 20 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A

Forfattere

Michael B. First, Janet B.W. Williams, Lorna Smith Benjamin, Robert L. Spitzer

Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders (SCID-5-PD) Med Struktureret klinisk interview til DSM-5® – personlighedsforstyrrelser, får du en uundværlig støtte i din udredning af personlighedsforstyrrelser SCID-5-PD er et struktureret interview til udredning og understøttelse af diagnosticering af personlighedsforstyrrelser som defineret i DSM-5®. Scoringen af interview­et omfatter ICD-10-CM-kodning af de eventuelle personlighedsforstyrrelser. Internationale og nationale retningslinjer anbefaler, at det traditionelle kliniske interview suppleres med standardiserede og (semi-)strukturerede diagnostiske interviewinstrumenter som f.eks. SCID-5-PD i udredningen af personlighedsforstyrrelser (bl.a. jf. Sundhedsstyrelsen, 2015).

Bestil online på www.hogrefe.dk

Ved at supplere det traditionelle interview med et struktureret interviewinstrument opnår man en mere systematisk og ensartet afdækning af tegn og symptomer på personlighedsforstyrrelse. Dette kan modvirke underdiagnosticering af personlighedens psykopatologi. SCID-5-PD kan anvendes af læger og psykologer i klinisk praksis samt i psykiatrisk forskning. Det erstatter SCID-II, der også tidligere har været udgivet på dansk. Interviewet kan anvendes med voksne og unge patienter ned til 1213-års alderen. SCID-5-PD består af et interview, et spørgeskema og en guide til administration af materialerne. Interviewet gennemføres af klinikeren under samtale med patienten, og svarene registreres og scores i interviewhæftet. Enten kan hele interviewet gennemføres fra start til slut, eller klinikeren kan udvælge bestemte personlighedsforstyrrelser til nærmere undersøgelse.


Personlighed og psykopatalogi | Personlighed

SCID-5-SPQ er en personlighedsscreening bestående af 106 spørgsmål, som kan udfyldes af patienten forud for interviewet. Dette tager ca. 20 minutter. På baggrund af patientens svar på SPQ, kan omfanget af interviewet begrænses. Personlighedsscreeningen er beregnet til at påpege mulige områder til nærmere udredning med SCID-5-PD-interviewet og kan derfor ikke stå alene.

45

Guide til SCID-5-PD er oversat af Bjørn Nake og suppleret med dansk bidrag af Mickey Toftkjær Kongerslev, Bo Bach, Cecilie Westergaard Olsen og Erik Simonsen. De danske oversættere af spørgerammen afholder kurser i anvendelsen af SCID-5-PD. Kontakten formidles igennem forlaget.

Guide til SCID-5-PD gennemgår baggrunden for og anvendelsen af interview og spørgeskema. Den indeholder desuden et dansk supplement udfærdiget af den danske ekspertgruppe bag oversættelsen af interview og spørgeskema. SCID-5-PD og -SPQ er papirmaterialer og beregnet til at blive anvendt én gang. Guiden foreligger i trykt form. ­Materialerne må ikke kopieres eller på anden vis mangfoldiggøres. SCID-5-PD er oprindeligt udgivet af den amerikanske psykiatriske forening, APA, og oversat til dansk af Bo Bach, Cecilie Westergaard Olsen, Erik Simonsen og Mickey Toftkjær Kongerslev, Kompetencecenter for Personlighedsforstyrrelse under Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland med bidrag af en dansk ekspertgruppe.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


46

Personlighed og psykopatalogi | Projektivt

Formål

Klinisk personlighedsvurdering

Målgruppe

Børn fra 5 år og voksne

Tid

Varierende

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A*

Forfattere

Hermann Rorschach, John E. Exner Jr.

Rorschach/RIAP Den klassiske projektive test til vurdering af psykologiske funktioner og psykopatologi Siden 1920’erne har Hogrefe-gruppen været udgiveren af den velkendte Rorschach® blækklattest og den tilhørende bog Psychodiagnostics. Da blækklatterne, som Hermann Rorschach udtænkte og skabte, først blev trykt, udviklede han og forlaget Hans Huber – som Hogrefe hed dengang – særlige trykprocesser og -teknikker for at opnå præcis de farver og nuancer, han havde forestillet sig. Selv den dag i dag kræver hvert optryk af selve tavlerne stor omhu og teknisk ekspertise. Som erfarne Rorschach-brugere vil vide, er den eksakte farve- og skyggegengivelse af blækklatterne og deres konsistens og ensartethed gennem årtier et kerneelement i testen og helt afgørende for både testresultaternes nuværende validitet og for dens langsigtede videnskabelige pålidelighed og omdømme. I samarbejde med og med rådgivning fra The International Society of the Rorschach & Projective Methods (ISR) producerer Hogrefe fortsat Rorschach® tavlerne med udgangspunkt i denne højt specialiserede, historiske viden og i informationerne i et omfattende arkiv af originaldokumenter og instruktioner fra Hermann Rorschach. Streng kvalitetskontrol sikrer, at tavlerne har præcis samme kva-

Bestil online på www.hogrefe.dk

litet og udseende, som da Hermann Rorschach selv superviserede produktionen. Uden denne historiske og tekniske viden er det ikke muligt at fremstille tavlerne i den kvalitet og i henhold til de standarder, som et pålideligt, reproducerbart testmateriale forudsætter. Disse Rorschach® tavler er de eneste, der er godkendt af The International Society of the Rorschach & Projective Methods (ISR) til brug i Rorschach-diagnostik. Tavlerne produceres eksklusivt af Hogrefe AG, Schweiz (tidligere Verlag Hans Huber). En detaljeret beskrivelse af Rorschach® blækklatterne og Hermann Rorschachs bog Psychodiagnostics er næppe nødvendig. Nogle eksperter anslår, at i hele det psykologiske felt er der ikke nogen anden frembringelse, som har været genstand for et større antal forskningsartikler, eller nogen psykologisk test, som er blevet administreret til et større antal millioner af mennesker over hele verden, end Rorschach® testen. RIAP 5 er et scoringsprogram baseret på John E. Exners system til tolkning af Rorschach® testen. Exners manual til testen er oversat til dansk af Kasper Jørgensen og anbefales til brug sammen med RIAP 5.


Personlighed og psykopatalogi | Projektivt

Formål

Projektiv personlighedsvurdering

Målgruppe

Børn

Tid

15-20 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Leopold Bellak, Sonya Sorel Bellak

Children’s Apperception Test (CAT) Projektiv test til vurdering af psykologiske egenskaber, personlighed og behovsdispositioner hos børn CAT er en af de mest anerkendte projektive test inden for den såkaldte “story-telling”-tradition. Testen har en lang historie inden for dansk klinisk psykologi og siger meget om barnets oplevelse af sig selv og den verden, som det indgår i. CAT består af et sæt billeder, som barnet skal fortælle en historie ud fra. Testen kan anskaffes i tre forskellige udgaver. I CAT-H (Human Figures) består billedsættet af mennesker i færd med forskellige aktiviteter. CAT-A (Animal) har de samme aktiviteter afbilledet, men her er menneskerne erstattet med tegninger af dyr, da børn i visse tilfælde har vist sig at have nemmere ved at identificere sig med sådanne. CAT-S (Supplement) indeholder tre puslespil, som kan bruges sammen med og uddybende i forhold til et af billedsættene.

47


48

Personlighed og psykopatalogi | Projektivt

Formål

Projektiv personlighedsvurdering

Målgruppe

Fra 10 år og voksne

Tid

Ca. 60 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Henry A. Murray

Thematic Apperception Test (TAT) Projektiv test til vurdering af personlighed og interpersonelle relationer TAT er den mest udbredte test inden for den såkaldte ”story-telling”-tradition. Testen har en lang tradition inden for dansk klinisk psykologi og er velegnet til at belyse nogle af de psykologiske temaer, der er væsentlige for testpersonen, herunder vedkommendes behov, følelser og konflikter samt oplevelsen af interpersonelle relationer. Testen anvendes som oftest i forbindelse med klinisk psyko­ logiske undersøgelser i en lang række sammenhænge. TAT vil typisk indgå rutinemæssigt i det såkaldte Rapaport-testbatteri, der også består af Ord-Associa­ tionsprøven og Rorcharch-testen. Trods sin fremskredne alder anvendes testen fortsat hyppigt såvel i Danmark som i udlandet, typisk i forbindelse med udredningsopgaver og som led i et behandlingsforløb.

Bestil online på www.hogrefe.dk

TAT består af 31 billeder, som testpersonen skal fortælle en historie ud fra. En lignende test (CAT: Childrens Apperception Test) er lavet til børn med et billedmateriale, der anses for mere anvendeligt over for testpersoner under 10 år.


50

Personlighed og psykopatalogi | Projektivt

Formål Målgruppe

Vurdering af personlige og emotionelle problemer Fra 3 år

Tid

Individuel

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Gerdhild von Staabs

Scenotest Projektiv vurdering af personlige og emotionelle problemer hos børn og unge Scenotesten er en projektiv test, der bruges til at undersøge mulige psykiske forstyrrelser hos børn og unge og belastninger i deres nærmiljø. Testen anvendes sammen med anamnese og udviklingstest som et hypoteseafprøvende diagnostisk redskab og er desuden meget velegnet som et værktøj i et terapeutisk forløb. Den har gennem de seneste 50 år opnået stor udbredelse i Europa og i mange lande indgår den i standardrepertoiret af undersøgelsesmetoder blandt kliniske psykologer og psykiatere, der beskæftiger sig med undersøgelse og behandling af især børn, men også unge inden for områder som retsmedicin, psykoterapi og skolevæsen.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Scenotesten består af et standardiseret testmateriale i form af menneskelignende dukker med bøjelige led suppleret med et udvalg af dyr, træer, symbolske figurer og hverdagsgenstande. Da materialerne stimulerer børns naturlige lyst til at lege, er testen især egnet til at afdække tilstande og problemer som barnet enten bevidst holder tilbage, ikke er bevidst om eller ikke i stand til at udtrykke, uden at dette bliver for ubehageligt for barnet. De mange figurer forsyner børnene med gode muligheder for at genopleve tidligere erfaringer. Den danske håndbog giver en samlet fremstilling af ­Scenotestens anvendelsesmuligheder på baggrund af de erfaringer, der er indsamlet gennem mange år. Håndbogen er oversat af Christine Sonne Carstensen med Ute Böde­ wadt som psykologisk fagkonsulent.


Personlighed og psykopatalogi | Problemskalaer

Formål

Måling af risiko for spiseforstyrrelser

Målgruppe

Fra 13 år

Tid

5-10 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

David M. Garner

51

Eating Disorder inventory – 3 (EDI-3) Anvendes til screening for spiseforstyrrelser EDI-3 er specifikt henvendt til psykologer, praktiserende læger og andre inden for sundhedssektoren, men den kan også bruges i forskningsøjemed. Testen består af et kort selvrapporteringsskema, som er udviklet til at identificere unge og voksne med risiko for at udvikle spiseforstyrrelser eller patologi.

EDI-3 indeholder seks domæner; et domæne for risiko for spiseforstyrrelser og fem domæner for psykiske vanskeligheder, blandt andre lavt selvværd, personlig fremmedgørelse, interoceptive vanskeligheder og angst for at blive voksen. Der findes både internationale og amerikanske normer til testen. Manualen er på letforståeligt engelsk og indeholder en grundig gennemgang af udvikling af testen, validitet og pålidelighed, testens domæner, skalaer samt tolkning af resultatet.

Skemaet indeholder både spørgsmål om vægthistorik og nuværende adfærd. Der spørges blandt andet til overdreven frygt i forbindelse med mad, udseende eller vægt og disse informationer kombineres med personens BMI. ­Disse informationer samles til en profil. Testpersonens profil kan bruges til udvikling af behandlingsplaner eller beslutning om, hvor der kan være brug for specifik intervention. Den kan yderligere benyttes til overvågning af fremskridt i behandlingen.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


52

Personlighed og psykopatalogi | Problemskalaer

Formål

Diagnosticering af personlighedsforstyrrelser

Målgruppe

Fra 18 år

Tid

30-45 min.

Scoring

Online/Testportal

Klassifikation

A*

Forfattere

W. John Livesly, Douglas N. Jackson

Dimensional Assessment of Personality Pathology, Basic Questionnaire (DAPP-BQ) Dimensionel måling af personlighedsforstyrrelser DAPP-BQ-testen er resultatet af flere års omfattende udviklingsarbejde af forfatterne John Livesley og Douglas Jackson. I stedet for at anvende de diagnostiske kategorier, man klassisk benytter, har forfatterne udviklet et værktøj til måling af de forskellige personlighedsdimensioner, det er relevant at anvende og tale om i kliniske praksis. Testen er i tråd med nyere tænkning om personligheden, hvor forskellen mellem psykopatologi og normalitet er kvantitativ snarere end kvalitativ. Med andre ord – at psyko­ patologien faktisk er ekstreme sider af normaliteten, hvor nogle (ikke nødvendigvis alle) dimensioner af personligheden er unormalt forstærkede. Den dimensionelle tilgang i DAPP-BQ resulterer i et mere nuanceret billede af personlighedsforstyrrelser ved at differentiere mellem forskellige variationer og udtryk af den samme personlighedsforstyrrelse, som den kommer til udtryk for den enkelte. Udover at give et mere korrekt billede af det

Bestil online på www.hogrefe.dk

enkelte menneske, kan det være nyttigt for at få en bedre forståelse for klienten og lette behandlingsplanlægningen. Anvendelsen af den dimensionelle opfattelse af personlighedsforstyrrelser gør ikke DAPP-BQ mindre skarp i forhold til diagnosticering og kliniske relevante termer. De kliniske dimensioner, der måles i DAPP-BQ, er alle baseret på, hvad en række klinikere har vurderet, det er relevant at se på i forbindelse med diagnosticering og differentialdiagnoser. DAPP-BQ giver en vurdering af en række forskellige affektive, kognitive og interpersonelle karakteristika, der har vigtige implikationer for en persons mentale helbred, tilpasning og velbefindende. Den kan med fordel kombineres med enten tungere klinisk diagnostiske test som PAI og MMPI-2 eller rene personlighedstest som NEO PI-3 afhængig af formål.


Personlighed og psykopatalogi | Problemskalaer

53

Med DAPP-BQ er det muligt at vurdere det fulde spektrum af personligheden, inklusiv den normale personlighed. Derfor kan testen også bruges til at vurdere vigtige aspekter af personligheden på en ikke-klinisk population. DAPP-BQ består af 290 items, fordelt på 18 skalaer. De 18 skalaer er samlet i 4 domæner: Emotionel ustabilitet, ­Antisociale træk, Social undgåelse og Kompulsivitet. Der foreligger danske normer baseret på et lokalt pilotstudie af cand. psych., ph.d. Sebastian Simonsen og professor, ph.d., forskningschef og overlæge Erik Simonsen, der sammen også har oversat testen. Der er nu tilføjet et appendiks til DAPP-BQ, der indeholder informationer om DAPP-BQ’s skalaer i forhold til DSM-5 personlighedsforstyrrelser.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


54

Personlighed og psykopatalogi | Problemskalaer

Formål Målgruppe

Vurdering af risiko for tilbagefald ved alkoholisme Voksne

Tid

30 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Helen M. Annis

Højrisk100 Identificering af risikosituationer for tilbagefald til alkoholmisbrug Højrisk100 er en test til afdækning af, hvilke situationer der for alkoholmisbrugere i behandling kan være forbundet med en særlig høj risiko for tilbagefald. Hensigten med testen er på forhånd at kunne udpege netop disse situationer og forberede alkoholmisbrugeren i behandling bedst muligt på dem. Derudover kan testen bruges ved planlægning af behandlingsforløbet samt som et pædagogisk-terapeutisk redskab i de individuelle samtaler på behandlingsstedet. Selve testmaterialet består af et spørgeskema, hvor testpersonen præsenteres for 100 forskellige situationer fra det virkelige liv. For hver situation skal vedkommende så angive risikoen for, at han/hun kunne forfalde til at begynde at drikke igen i forbindelse med pågældende situation. Spørgeskemaet er nemt og hurtigt at udfylde og scores manuelt.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Højrisk100 bygger på det relapse-prevention-program, der igennem de sidste 25 år er blevet udviklet især af Marlatt og Gordon. Den danske udgave af testen er afprøvet og tilpasset danske forhold igennem en forsøgsperiode fra 1992 til 1995 på behandlingshjemmet Ringgården. Oversat og bearbejdet af Per Nielsen og Alex Jensen.


Personlighed og psykopatalogi | Problemskalaer

Formål

Vurdering af vrede og reaktioner

Målgruppe

Voksne

Tid

25 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Raymond W. Novaco

55

Novaco Anger Scale and Provocation Inventory (NAS-PI) NAS-PI er et spørgeskema, der er relevant at anvende til at vurdere og guide behandlingen af problematikker relateret til vrede. NAS-PI er nem at udfylde og administrere, og er derfor en hurtig måde at få adgang til oplysninger om vrede og baggrunden for vreden. Personer, der har alvorlige problemer med at styre deres vrede, er ofte meget dårlige til at beskrive og anerkende deres følelser og opførsel. NAS-PI kan hjælpe patienten med bedre indsigt i, hvad der fremprovokerer vreden og dermed give mulighed for bearbejdning og kontrol. NAS-PI består af to dele: Den ene består af et selvvurderingsskema på 60 spørgsmål (Novaco Anger Scale), som fortæller hvordan vrede opleves af den enkelte, samt et spørgeskema på 25 spørgsmål (Provocation Inventory) til at belyse, hvilke situationer der fremprovokerer vreden. Novaco Anger Scale er opdelt i følgende skalaer: • • • •

Kognitiv (COG) Spænding (ARO) Adfærd (BEH) Vredesregulering (REG)

E-mail: info@hogrefe.dk

Provocation Inventory består af fem skalaer: • • • • •

Respektløs behandling Uretfærdighed Frustration Irriterende træk ved andre Irritationer

Der er danske normer til NAS-PI bestående af både en klinisk gruppe på 250 personer og en ikke-klinisk gruppe på 477 personer. Data er indsamlet og bearbejdet af Stine Bjerrum Møller, som har skrevet ph.d. om testen og vrede generelt. Studier har vist, at NAS-PI kan skelne mellem voldelig og ikke voldelig adfærd hos retsmedicinsk indlagte patienter, vurdere risiko for voldelig adfærd under indlæggelse/ fængsling samt efter udskrivning eller løsladelse. NAS-PI kan vise, om der er risiko for at vreden vil bluse op igen, om evt. vrede bliver undertrykket og ikke bearbejdet samt et skift i, hvordan vrede kommer til udtryk.

Tlf. 35 38 16 55


56

Personlighed og psykopatalogi | Problemskalaer

Formål

Bedømmelse af interpersonelle problemer

Målgruppe

Voksne

Tid

Ca. 15 min.

Scoring

Online/Testportal

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Leonard M. Horowitz

Inventory of Interpersonal Problems (IIP) Måling af sociale og interpersonelle problemstillinger IIP er blandt de første og mest toneangivende test til måling af sociale og interpersonelle problemstillinger. Testen går i sin enkelthed ud på, at testpersonen tager stilling til, hvilke problemer han/hun oplever i det interpersonelle rum. Derfor er testen god til udredning og diagnosticering af psykiske problemstillinger/lidelser, hvor det interpersonelle er en relevant komponent (fx personlighedsforstyrrelse eller social fobi). Desuden er den velegnet til effektmåling af intervention. Via circumpleksmodellen fokuserer testen ikke blot på de basale interpersonelle dimensioner af omgængelighed og dominans. Den ser ligeledes på det unikke samspil mellem disse ’rene’ dimensioner, og illustrerer derved vigtigheden af at se psykologiske fænomener i relation til hinanden, frem for hver for sig. Udsagnene i testen besvares på en fempunkts Likert-skala, hvor testpersonen skal tage stilling til, hvor plagsomt et givent interpersonelt problem er for vedkommende.

Bestil online på www.hogrefe.dk

IPP findes i tre udgaver, der varierer i antallet af items, men som ellers er identiske: IIP-127: Er den oprindelige udgave og giver det mest nuancerede indtryk. Dog er der stor itemredundans. Derfor afløses denne udgave ofte af IIP-64. IIP-64: Er en forkortet udgave af den oprindelige udgave, som måler de to centrale dimensioner og otte subskalaer. Denne udgave er både simpel og hurtig at administrere og har en høj differentieringsgrad. Det er den udgave, der anbefales. Den bruges oftest i klinisk praksis til det nuancerede interpersonelle billede. IIP-32: Er en screeningsversionen af testen. Selvom den måler de samme dimensioner og subskalaer som IIP-64, indeholder den færre items. Derved øges størrelsen af målefejl. IIP-32 anvendes og anbefales primært til forsknings- eller screeningsbrug, hvor der enten ikke træffes individuelle beslutninger, eller hvor testen kun fungerer som et groft estimat for, hvad der kunne være hensigtsmæssigt at kigge nærmere på.


Personlighed og psykopatalogi | Problemskalaer

Uanset hvilken udgave man anvender, opgøres testen med information om den gennemsnitlige råscore, som angiver den absolutte belastningstilstand, den enkelte person er i. Da disse absolutte råscore naturligvis er følsom over for, hvordan items opfattes, sættes råscoren i forhold til en norm med en dertilhørende T-score (normative T-scores), samt frekventiel fordeling i forhold til normgruppen.

57

IIP er normeret i Danmark på et tilfældigt og relativt repræsentativt sample af 220 personer.

De normative T-scores egner sig til at afgøre, om et individ er tilstrækkeligt belastet af interpersonelle problemer til at retfærdiggøre behandling eller coaching og til at vurdere effekten af intervention. I tilgift til råscore og normative T-score får man desuden de såkaldte ipsative T-scores, som ser på, hvilke interpersonelle problemer, der er mest fremherskende for den enkelte person, når man kontrollerer for personens generelle psykiske belastningstilstand. Disse scores er særlig relevante ved testpersoner, der er specielt belastede, eftersom deres problemstillinger kan smelte sammen, og det derved er svært at se, hvad der er den centrale komponent i deres problemer. Endvidere egner de ipsative scores sig godt til coaching af ressourcestærke personer, hvor man kan fokusere på, hvilke områder den enkelte person har sværest ved.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


58

Personlighed og psykopatalogi | Problemskalaer

Formål

Vurdering af psykopatiske træk

Målgruppe

12-18 år

Tid

1½-2 timer

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Robert D. Hare, Adelle E. Forth, David S. Kosson

Hare Psychopathy Checklist, Youth Version (PCL:YV) Hare Psychopathy Checklist er et af de mest anerkendte værktøjer til at vurdering af psykopatiske træk og adfærdsmønstre. Ungdomsversionen af testen er nu oversat til dansk og tilpasset danske forhold.

Således indgår PCL-scorer som komponent i instrumenter, der anvendes til struktureret risikovurdering. Det kan for eksempel være i forbindelse med vurdering af risiko for tilbagefald til volds- eller sædelighedskriminalitet.

Voksenudgaven af PCL er baseret på systematisk forskning og omfattende data, og den har siden første udgivelse i 1991 været essentiel i den løbende videnskabelige debat om psykopatibegrebet og ved empirisk afdækning af, hvilke karakteristika der kendetegner den psykopatiske personlighed.

Tekstmaterialet indeholder forklarende fodnoter og henvisninger til aktuelt gældende dansk lovgivning.

Testen er siden revideret med udgangspunkt i omfattende forskning, fortsat afprøvning og vidensopsamling, som har bidraget til at øge instrumentets pålidelighed og anvendelighed. Udover at blive anvendt selvstændigt i forbindelse med diagnosticering anvendes voksenudgaven af PCL hyppigt inden for retspsykiatrien.

Bestil online på www.hogrefe.dk

PCL:YV består af Interviewguide, Scoringshæfte/profilark og dansk vejledning med administrations- og scorings­ instruktioner samt forord fra oversætter og forsker i ­psykopati Mickey T. Kongerslev og forfatter Adelle Forth. Hvis man ønsker at læse om psykometrien bag materialet, kan den amerikanske tekniske manual tilkøbes. Oversat og tilpasset til danske forhold af Mickey T. Kongerslev, Sune Bo og Erik Simonsen.


Personlighed og psykopatalogi | Problemskalaer

Formål

Vurdering af psykopatiske træk

Målgruppe

Fra 18 år

Tid

1½-2 timer

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Robert D. Hare

59

Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) PCL-R er et af de mest anerkendte værktøjer til at vurdering af psykopatiske træk og adfærdsmønstre. Testen er nu oversat til dansk og tilpasset danske forhold. PCL-R er baseret på systematisk forskning og omfattende data og den har siden første udgivelse i 1991 været essentiel i den løbende videnskabelige debat om psykopatibegrebet og ved empirisk afdækning af, hvilke karakteristika, der kendetegner den psykopatiske personlighed og hans/ hendes sociale optræden. Testen er siden revideret med udgangspunkt i omfattende forskning, fortsat afprøvning og vidensopsamling, som har bidraget til at øge instrumentets pålidelighed og anvendelighed.

at omfatte andre populationer end dem, instrumentet oprindeligt var beregnet til. Tekstmaterialet er gennemarbejdet af psykologer med langvarig erfaring inden for retspsykiatri og kriminalforsorg og indeholder forklarende fodnoter og henvisninger til aktuelt gældende dansk lovgivning. Oversat og tilpasset til danske forhold af cand.psych. An-Charlotte Bondam, cand. psych., ph.d. Susanne Bengtson og cand.psych. Tommy Lillebæk.

Udover at blive anvendt selvstændigt i forbindelse med diagnosticering anvendes PCL-R hyppigt inden for retspsykiatrien. Således indgår PCL-R scores som komponent i instrumenter, der anvendes til struktureret risikovurdering. Det kan for eksempel være i forbindelse med vur­ dering af risiko for tilbagefald til volds- eller sædelighedskriminalitet. Denne seneste udgave er tilført en teoretisk udbygning (fire facetter) og en udvidelse af anvendelsesområdet til

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


60

Personlighed og psykopatalogi | Problemskalaer

Formål

Afdækning og forebyggelse af stress

Målgruppe

Voksne

Tid

20-30 min.

Scoring

Online/Testportal

Klassifikation

A*

Forfattere

Kenneth M. Nowack

StressIndikator – klinisk version StressIndikator identificerer det nuværende stressniveau samt individuelle karakteristika og adfærd, som enten beskytter mod stress eller er med til at fremkalde stress. På ca. 20-30 minutter afdækker testen alle de personlige livsstilsvaner, holdninger og adfærd, som forskning har vist har betydning for udviklingen af stress. Værktøjet kan blandt andet bruges af kliniske psykologer eller tilsvarende, der arbejder med afhjælpning og forebyggelse af stress. Testen dækker følgende områder: aktuelt stressniveau, sundhedsvaner (motion, søvn/restitution, madvaner, forebyggende vaner), social støtte, type A-adfærd (det har vist sig, at mennesker med bestemt adfærd i visse situa­tioner lettere udvikler stress), mental robusthed, copingstrate­ gier (positiv anerkendelse, negativ opmærksomhed, trusselsminimering og problemfokus) og psykologisk velbefindende – i alt 15 områder. Der er desuden inkluderet to validitetsskalaer. StressIndikator er unik i den forstand, at den afdækker områder som andre stresstest ikke gør, fx type A-adfærd,

Bestil online på www.hogrefe.dk

copingstrategier samt lægger stor vægt på sundhedsvaner. Det gør det muligt at rådgive patienten meget grundigt både med hensyn til stresshåndtering og stressforebyggelse. Testen administreres via Hogrefes testportal, dvs. både invitation, udfyldelse, scoring, resultatrapport samt evt. statistik smidiggøres via netadgang for både psykolog og testperson. Der udskrives en større resultatrapport, der udleveres til testpersonen. Rapporten er af en sådan art, at den giver gode rammer for at arbejde videre med testresultatet enten alene eller sammen med en psykolog. På den vis kan arbejdet med at forebygge individuel stress i fremtiden målrettes betydeligt. StressIndikator er oversat og bearbejdet til danske forhold af Henrik Søndergaard og Christian Aarestrup. Der kræves ikke certificering for psykologer, men HR Care afholder kurser i StressIndikator. Læs mere på www.hrcare.dk


Personlighed og psykopatalogi | Problemskalaer

Formål

Diagnosticering af psykiske lidelser

Forfattere

American Psychiatric Association (APA)

61

DSM-5 Håndbog DSM-5 Håndbogen på dansk er et uundværligt opslagsværk til alle, der har behov for at kende til The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders®, 5th edition – bedre kendt som DSM-5. Bogen indeholder de fuldt reviderede diagnostiske klassifikationer samt alle de diagnostiske kriterier fra DSM-5 i et overskueligt format samt et afsnit, der kort fortæller om de strukturelle og diagnostiske ændringer i forhold til DSM-IV. Håndbogen giver et hurtigt overblik over DSM-5 systemet, og er et “must-have” for fagpersoner i psykiatrien, kliniske psykologer eller andre, der er ansat inden for social- og sundhedsområdet. Alle kapitlerne er gennemgået og fagligt godkendt af danske eksperter inden for hvert specifikke område – fra skizo­freni til søvnforstyrrelser. APA stiller en række forskellige ”evalueringsskemaer, som er under udvikling” til rådighed for klinisk evaluering og forskning. Download skemaerne på www.hogrefe.dk

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


63

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) I denne kategori finder du testværktøjer, der kan hjælpe ved udredning af bl.a. udvikling, sprog og kommunikation, autisme samt en række værktøjer relateret til barnet i skolen. Læs bl.a. om Adaptive Behavior Assessment System (ABAS-II), som du kan bruge til at vurdere adaptiv adfærd hos personer fra fødsel til 89 år. Children’s Problem Solving (CHIPS) bruger du til at kortlægge børns kognitive udviklingstrin, og er dit formål at vurdere småbørns socio-emotionelle udvikling, bør du læse mere om SEAM, som udkom i 2017.

Beskæftiger du dig med autisme eller ADHD kan du med fordel læse mere om bl.a. Social Responsiveness Scale (SRS-2), som er specielt konstrueret til at identificere bemærkelsesværdige præsentationer af sociale kompetencer og de typer af sociale problemer, som man finder hos børn med autismespektrumforstyrrelse. Du kan også læse mere i bøgerne ADHD for børn og unge og Autismespektrumforstyrrelse, som fortrinsvis henvender sig til professionelle.


64

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Udvikling

Formål

Vurdering af adaptive færdigheder

Målgruppe

0-89 år

Tid

15-20 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B

Forfattere

Patty Harrison, Thomas Oakland

Adaptive Behavior Assessment System, Second Edition (ABAS-II) ABAS-II vurderer adaptiv adfærd hos personer fra fødsel til 89 år. Fokus for spørgeskemaet er dagligdags færdigheder – hvad respondenten rent faktisk gør, eller kan gøre, uden hjælp fra andre. Dette er vigtigt ved en vurdering af, i hvilken grad en person kan klare aldersrelevante daglige aktiviteter. Denne vurdering er en forudsætning for effektiv intervention i forbindelse med mange kliniske grupper, f.eks. mental retardering, autisme, demens, hjerneskader, indlæringsvanskeligheder og motoriske eller sensoriske handicap.

Selvom det er muligt at vurdere adaptive færdigheder ved hjælp af kun en enkelt rater, får man en mere komplet vurdering, hvis man samler vurderinger fra flere personer. Flere vurderinger giver mulighed for at se, hvordan den enkelte klarer sig i forskellige situationer. Fordi ABAS-II kun tager 15 til 20 minutter at udfylde, er det nemt at indhente vurderinger fra både pårørende og andre omsorgspersoner. ABAS-II gøres op inden for 10 adaptive færdighedsområder, der indgår i 3 overordnede domæner.

ABAS-II består af følgende 5 spørgeskemaer:

Konceptuel • • • • •

Forældre/primære omsorgspersoner (0-5 år) Pædagoger (2-5 år) Forældre (5-21 år) Lærere (5-21 år) Pårørende/fagfolk (16-89 år)

• • •

Kommunikation Funktionelle skolefærdigheder Selvstyring og selvkontrol

Socialt Skemaerne kan udfyldes af alle, der er fortrolige med personens daglige aktiviteter, f.eks. forældre, familiemedlemmer, lærere, dagplejepersonale, vejledere, rådgivere.

Bestil online på www.hogrefe.dk

• •

Socialt Fritid


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Udvikling

65

Praktisk • • • • •

At færdes i samfundet Praktiske færdigheder i hjemmet/institutionen Sundhed og sikkerhed Hygiejne og egenomsorg Arbejde (for voksne og unge i arbejdsdygtig alder)

Rateren angiver på en 4-punkts-skala, hvor ofte respondenten udfører aktiviteter inden for hvert færdighedsområde. Ud fra besvarelsen beregnes en score for hver af de 10 adaptive færdighedsskalaer og de tre domæneskalaer samt en samlet score for det generelle tilpasningsniveau. Resultaterne angives i standardscores, aldersbaserede percentiler og aldersækvivalenter. Normer, baseret på vurderinger af mere end 3.300 (amerikanske) respondenter i 31 aldersgrupper, er stratificeret efter køn, race/etnicitet og uddannelsesniveau. Ud over normalt fungerende respondenter inkluderede standardiseringspopulationen 20 kliniske grupper, herunder autisme, ADHD og synshandikap.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


66

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Udvikling

Formål

Vurdering af børns kognitive udviklingsniveau

Målgruppe

3-18 år

Tid

15-20 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A, B*, C

Forfattere

Mogens Hansen, Svend Kreiner, Carsten Rosenberg Hansen

Children’s Problem Solving (CHIPS) Kortlægning af børns kognitive udviklingstrin CHIPS er udformet med henblik på at vurdere barnets kognitive udviklingstrin, dvs. hvorledes barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Der er ikke tale om en egentlig intelligensprøve, men derimod om et værktøj til planlægning af undervisning. En kortlægning af den enkelte elevs nuværende udviklingstrin er derfor relevant i forbindelse med undervisningsdifferentiering, men også i forbindelse med skolestart eller ved mistanke om udviklingsforstyrrelser. Opgaverne i CHIPS bygger på den almene, kognitive udviklingsteori. Børn menes at bevæge sig fra situationsbestemt kognition i 2-4-årsalderen, skifte til global kognition i 5-6-årsalderen (dvs. omkring skolestart), over analytisk-syntetisk kognition i 7-9-årsalderen for at opnå helhedskognition ca. i 10-11-årsalderen. Hvordan opgaverne løses giver en god indikation af, hvor præcist i dette udviklingsforløb det enkelte barn befinder sig.

Bestil online på www.hogrefe.dk

CHIPS-opgaverne findes i to forskellige udgaver: CHIPS til skolebørn kan anvendes både individuelt og som klasseprøve fra 5-års- til teenagealderen. CHIPS for småbørn er individuelle prøver med afpasset sværhedsgrad i forhold til ovenstående udviklingsteori.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Udvikling

Formål

Vurdering af udvikling

Målgruppe

0-12 år

Tid

20-40 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B

Forfattere

Gerald D. Alpern

67

Developmental Profile 3 (DP-3) Developmental Profile 3 (DP-3) er en udviklingsprofil, som evaluerer fem nøgleområder af barnets udviklingsfunktioner: adfærd, sociale færdigheder, kognitiv udvikling, kommunikationsevner samt fysisk udvikling. Hvert område består af 34-38 items.

Den anden er en forælder/omsorgsperson-tjekliste, som indeholder det samme emneindhold som interview­ formen, men gør det muligt for forældre eller pårørende at indhente vigtige oplysninger uden opsyn af en professionel.

DP-3 er en ny og standardiseret udgave af den populære DP-II, og tager højde for de kulturelle og teknologiske udviklinger, der har været de sidste mange år. DP-3 indeholder derudover normbaserede standardscorer, opdateret udsagnsindhold og moderne statistisk skalateknik samt omfattende forslag til hjælpeaktiviteter inden for hver udviklingsfunktion. Normerne er baseret på 2.216 amerikanske børn i alderen 0-12 år. DP-3 kan blandt andet bruges som screeningsmateriale ved at vise, om barnet kræver en mere uddybende evaluering inden for et eller flere af områderne. DP-3 indeholder to administrationsmuligheder. Den første er et interview, hvor en forælder eller værge besvarer spørgsmål om det pågældende barns evner og færdig­ heder.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


68

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Udvikling

Formål Målgruppe

Vurdering af adfærdsmæssige problemer hos børn og unge 2-16 år

Tid

5-10 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Sheila Eyberg

Eyberg Child Behavior Inventory/ Sutter-Eyberg Student Inventory (ECBI/SESBI) ECBI har til formål at vurdere adfærdsmæssige forstyrrelser hos børn, som de kommer til udtryk i barnets hjemlige miljø og i samspillet med andre, eksempelvis søskende og kammerater. Adfærdsmæssige forstyrrelser består af en bred vifte af adfærd, fra klynken og modvillighed til trodsighed, aggressivitet og impulsivitet, og er en udbredt årsag til, at børn henvises til psykologisk behandling. Undersøgelsen af adfærdsmæssige forstyrrelser er et vigtigt element i den overordnede forståelse af en række almindeligt forekommende og væsentlige psykiske lidelser i barn- og ungdom. Det er vigtigt, at adfærdsmæssige forstyrrelser opdages og behandles så tidligt som muligt, idet risikoen for vedvarende problemer i modsat fald er overhængende. Testen har således også et forebyggende sigte, idet resultatet kan være med til at indikere, hvilke børn der kan have brug for hjælp til at overkomme deres vanskeligheder, så yderligere afdækning og eventuel behandling kan iværksættes i tide.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Testen består af 36 udsagn, der repræsenterer problemadfærd som i en eller anden grad er typisk for alle børn, men netop hyppigheden og sværhedsgraden samt i hvilken udstrækning barnets forældre oplever adfærden som problematisk, er udslagsgivende i forhold til at skelne mellem normal og afvigende adfærd. ECBI er hurtig og nem at score manuelt; for hvert udsagn skal forælderen tage stilling til, hvor ofte adfærden forekommer, samt om adfærden opfattes som et problem. ­Testen består af et sammenlagt svar- og opgørelsesark, hvor hyppigheden opgøres på en skala fra 1-7 og spørgsmålet om, hvorvidt adfærden er problematisk, besvares med ja/nej. Testen opgøres som en T-score beregnet ud fra den endelige råscore, som findes ved sammenlægning af de værdier, som knytter sig til de valgte svar.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Udvikling

ECBI spørgeskema/opgørelsesark findes på dansk. Manualen er på engelsk, men er let forståelig. Den engelske manual er inkluderet i et komplet sæt. ECBI scores i forhold til amerikanske normer, der består fra svar vedrørende ca. 800 børn og unge i alderen 2-16 år, hvor alle alderstrin og køn er ligeligt repræsenteret. Testen tilbyder værdifuld information vedrørende opsporing og behandling af adfærdsmæssige problemer hos børn og unge i alderen 2-16 år. Oversat til dansk af cand.oecon Charlotte Horsted og cand.oecon Mette Birk-Olsen, CAST, Syddansk Universitet Odense, 2006.

69


70

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Udvikling

Formål

Vurdering af sensorisk bearbejdning

Målgruppe

6-12 år

Tid

15-20 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Heather Kuhaneck Miller, Cheryl Ecker

Sensory Processing Measure (SPM) Sensory Processing Measure (SPM) er en normbaseret undersøgelse af sanseintegration/sensorisk bearbejdning, som indhenter information om et barns adfærd, motoriske koordination og aktivitetsdeltagelse i hjemmet, i lokalsamfundet og/eller i skolen.

SPM-redskabet giver vigtig information om, hvorvidt sensoriske forhold påvirker eller ikke har betydning for et barns adfærd, hvilket gør SPM til et værdifuldt redskab i overvejelserne omkring, hvilken type indsats der er mest hensigtsmæssig for et barn.

Separate scorer gives for henholdsvis social deltagelse, funktion af fem sensoriske systemer samt motorisk planlægning i hjemmet og i barnets primære klasseværelse på skolen. Yderligere scoring kan opnås for seks forskellige skolemiljøer inklusive billedkunst, musik, idræt, frikvarter og SFO-arealer, kantine og skolebus/taxatransport.

SPM er også anvendelig til evaluering af effekten af den valgte interventionsmetode, når redskabet administreres indlednings- og afslutningsvist.

Undersøgerne skal være ergoterapeuter eller andre professionelle, som har faglige kvalifikationer samt erfaring inden for sanseintegration/sensorisk bearbejdning, hvilket kan inkludere fysioterapeuter, psykologer og talehøre­ specialister. Klasselærer- og forældreskemaet kan udfyldes på 15-20 minutter, mens øvrige informanter sandsynligvis kan klare det på under fem minutter.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Anvendelse af SPM fremmer teamsamarbejdet omkring interventionsstrategier,miljøtilpasninger, planlægning af indsats samt udarbejdelse af elevens individuelle udviklings- og læringsplan. Spørgeskemaet til hjemmet og klasselæreren er standardiseret gennem et demografisk repræsentativt sample med 1051 normalt udviklede amerikanske børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Oversat af Ingelis Arnsbjerg.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Udvikling

Formål Målgruppe

Vurdering af sensorisk bearbejdning hos førskolebørn 2-5 år

Tid

15-20 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Cheryl Ecker, Heather Miller-Kuhaneck

71

Sensory Processing Measure – Preschool (SPM-P) Sensory Processing Measure-Preschool (SPM-P) er en normbaseret undersøgelse af sanseintegration/sensorisk bearbejdning, som indhenter information om et barns adfærd, motoriske koordination og aktivitetsdeltagelse i hjemmet eller i dagpleje/institution. Separate scorer gives for henholdsvis social deltagelse, funktion af fem sensoriske systemer samt motorisk planlægning. Undersøgerne skal være ergoterapeuter eller andre professionelle, som har faglige kvalifikationer samt erfaring inden for sanseintegration/sensorisk bearbejdning, hvilket kan inkludere fysioterapeuter, psykologer og talehøre­ specialister.

SPM-P er også anvendelig til evaluering af effekten af den valgte interventionsmetode, når redskabet administreres indlednings- og afslutningsvist. Anvendelse af SPM fremmer teamsamarbejdet omkring interventionsstrategier, miljøtilpasninger, planlægning af indsats samt udarbejdelse af barnets individuelle udviklings- og læringsplan. Spørgeskemaet er standardiseret gennem et demografisk repræsentativt sample med 651 normalt udviklede amerikanske børn fra 2 til 5 år. Oversat af Ingelis Arnsbjerg.

SPM-P-redskabet giver vigtig information om, hvorvidt sensoriske forhold påvirker eller ikke har betydning for et barns adfærd, hvilket gør den til et værdifuldt redskab i overvejelserne omkring, hvilken type indsats der er mest hensigtsmæssig for et barn.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


72

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Sprog og kommunikation

Formål

Anvisning af kommunikativ intervention

Målgruppe

Børn og voksne

Tid

Ca. 45 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A* eller B*

Forfattere

Roger Verpoorten, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes

Forerunners in communication (ComFor-2) ComFor-2 anviser kommunikationsforbedrende interventioner for personer med udviklingsforstyrrelser ComFor anvendes til præcist at anvise individualiserede interventioner i forhold til kommunikativt funktions­ niveau. Testen behandler to centrale spørgsmål: For det første hvilke midler der med størst fordel kan bruges til at forbedre kommunikation for den enkelte. For det andet på hvilket meningsniveau disse midler mest hensigtsmæssigt introduceres. ComFor er primært udviklet til personer med autisme­ spektrumforstyrrelser og kun lidt eller intet sprog og egner sig til både børn og voksne med en psykomotorisk udviklingsalder mellem 12 og 60 måneder. Testen består af en række genstande og billedkort, som respondenten bedes sortere både i forhold til deres synlige karakteristika (præsentation) og deres betydning (repræsentation) ved at komme dem i kasser, enten med eller uden testadministrators fysiske assistance.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Testmaterialerne er overvejende sprogløse, og sorterings­ opgaverne kræver ingen sproglige forudsætninger. Blandt sorteringsobjekterne er et sæt kort med ord, der er oversat til dansk. En komplet ComFor indeholder ud over sorteringsobjekterne en vejledning og 25 registreringsskemaer, der begge foreligger på engelsk. I vejledningen gennemgås fortolkning og anvendelse af testen i detaljer. ComFor er ikke normeret, da det ikke er et diagnostisk men interventionsanvisende instrument. Testen er afprøvet på 623 personer (fra Nederlandene og Belgien), der havde 1) både autismespektrumforstyrrelse og intellektuel udviklingsforstyrrelse, 2) kun intellektuel udviklingsforstyrrelse og 3) ingen forstyrrelse samt alle befandt sig inden for udviklingsalderen 12-60 måneder. Den udviser fra acceptable til gode egenskaber for intern konsistens samt inter-rater- og test-retest-reliabilitet. Testens forfattere har medvirket til flere artikler om ComFor i internationale tidsskrifter, herunder Journal of Intellectual Disability Research, Research in Autism Spectrum Disorders og Autism.


74

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Sprog og kommunikation

Formål

Vurdering af sprogudvikling

Målgruppe

3-7½ år

Tid

30-60 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Susan Edwards

New Reynell Developmental Language Scales, dansk version (NRDLS) Reynells sprogudviklingsskalaer er et klassisk og fundamentalt værktøj inden for det talepædagogiske område både i Danmark og internationalt og giver mulighed for kvantitativt og omfattende at teste barnets sproglige udvikling.

• •

Testen er udviklet med henblik på vurdering og planlægge af den talepædagogiske indsats, overfor især børn med generelle indlæringsvanskeligheder, hvis sproglige udvikling ofte foregår i langsommere tempo, som skal hjælpes på vej. Denne nye 4. udgave af Reynell har mange fordele i forhold til tidligere versioner • •

 er er tilføjet nye diagnostiske opgaver, som omfatter D nye områder af sproget. Der gives tydelige, konkrete eksempler på casebørn, så man lettere kan forholde sig til en eventuelt videre udredning

Bestil online på www.hogrefe.dk

 eoriafsnittene er blevet opdateret med en kort, men T grundig gennemgang af nyeste forskningsevidens inden for fagfeltet. De danske normer er meget mere omfattende end tidligere. Materialerne er af bedre kvalitet.

Der er sket radikale ændringer, som er foretaget i samarbejde med forskere og praktikere på fagfeltet. Testen forholder sig til, hvordan logopæden kan imødekomme de særlige udfordringer, der kan opstå ved testning af børn dansk som andetsprog. Reynellen skal ikke opfattes som et øjebliksbillede af barnets færdigheder, men kan også bidrage med en kvalitativ analyse, som kan pege på mere detaljerede forståelse af tidsmarkører og komplekse sætninger eller yderligere udredning, hvilket gør den nye version stærkere og mere valid end de tidligere versioner.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Sprog og kommunikation

75

Testmaterialet består af legetøj, figurer, moderne tegninger, hånddukker og andre genstande, som er appellerende for børn i den pågældende alder. Opgaverne går ud på at udpege og benævne genstande som fx en bamse eller en kop, udføre bestemte handlinger efter anvisninger som fx “læg æblet på sengen” eller vælge, hvilket billede af flere mulige der passer til en bestemt ting. Opgaverne bliver gradvist sværere både inden for og imellem delområderne, således at det er muligt at begrænse testens tidsforbrug ved at gå videre til næste delområde eller afbryde, når barnet tydeligvis ikke længere er i stand til at løse opgaverne. Resultatet gøres op i henholdsvis impressivt og ekspressivt sprog, dvs. hvad barnet er i stand til at forstå, og hvad det er i stand til at give udtryk for. Oversat og bearbejdet af Helle Iben Bylander og Trine kjær Krogh.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


76

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Sprog og kommunikation

Forfattere

Ulrika Nettelbladt, Eva-Kristina Salamed

Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn DEL I: Fonologi, grammatik, leksikon Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn – Del I behandler sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn med ét hovedsprog. De to indledende kapitler præsenterer aktuelle definitioner af sprogforstyrrelse og giver et historisk overblik over emnet. Derefter beskrives fonologisk, grammatisk og leksikal udvikling hos børn med typisk sprogudvikling samt en oversigt over teorier indenfor de respektive områder. Efterfølgende behandles udfordringer inden for fonologi, grammatik og leksikon hos børn med sprogforstyrrelse, og forskellige forklaringsmodeller præsenteres. De to sidste kapitler behandler vurdering og intervention ift. børn med sprogforstyrrelse. Bogen indeholder mange autentiske eksempler. Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn er specielt rettet mod logopæder og studerende i logopædi. Den kan med fordel læses af specialpædagoger, psykologer og lærere samt være af interesse for studerende i de sprog­ videnskabelige fag og i psykologi.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Forfatterne Ulrika Nettelbladt er autoriseret logopæd og professor i logopædi ved Lunds universitet. Eva-Kristina Salameh er autoriseret logopæd, dr. med. og leder for Sprogens Hus ved Universistetssygehuset i Malmø.

Oversættelse og fagkorrektur Helle Iben Bylander, lektor, MA i sprogtilegnelse, tale, høre- & læselærer, underviser og konsulent i Sprogin. Trine Kjær Krogh, lektor, cand. mag, lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik, underviser og konsulent i Sprogin.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Sprog og kommunikation

Forfattere

77

Ulrika Nettelbladt, Eva-Kristina Salamed

Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn DEL II: Pragmatik – teorier, udvikling og problemer Behovet for en bog, som samler forskellige forskningsperspektiver og giver en oversigt over kommunikative (pragmatiske) vanskeligheder hos børn, har længe været stort. Denne bog er anden del i serien Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn. Bogen er opdelt i fire blokke: Blok I giver en historisk oversigt over, hvordan pragmatiske vanskeligheder, inklusiv autisme, beskrives og rejser spørgsmål om normalitet. Blok II sætter beskrivelser af pragmatiske vanskeligheder overfor grundlæggende teorier om pragmatik. Blok III gør rede for forskning i pragmatisk udvikling hos børn med typisk udvikling. Teorier og begreber inden for børnesprogsforskning med relevans for pragmatisk udvikling og vanskeligheder diskuteres også. Blok IV behandler pragmatiske vanskeligheder i relation til sprogforstyrrelse og andre funktionsnedsættelser. Til sidst præsenteres en gennemgribende teoretisk model til forståelse af, hvordan pragmatiske vanskeligheder kan opstå. Blokken giver også henvisninger til pædagogisk og klinisk intervention.

E-mail: info@hogrefe.dk

Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn Del 2 retter sig specielt mod studerende i logopædi, logopæder og specialpædagoger, men kan med fordel læses af studerende indenfor psykologi, pædagogik og de sprogvidenskabelige områder. Den kan også anvendes som fordybningslitteratur ved forskningsuddannelsen inden for disse felter. Også andre faggrupper, der har kontakt med børn med forskellige pragmatiske vanskeligheder, kan drage nytte af bogen.

Forfatterne Ulrika Nettelbladt er autoriseret logopæd og professor i logopædi ved Lunds universitet. Eva-Kristina Salameh er autoriseret logopæd, dr. med. og leder for Sprogens Hus ved Universistetssygehuset i Malmø.

Oversættelse og fagkorrektur Helle Iben Bylander, lektor, MA i sprogtilegnelse, tale, høre- & læselærer, underviser og konsulent i Sprogin. Trine Kjær Krogh, lektor, cand. mag, lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik, underviser og konsulent i Sprogin.

Tlf. 35 38 16 55


78

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Sprog og kommunikation

Forfattere

Hazel Roddam, Jemma Skeat

Implementering af evidensbaseret praksis – i det logopædiske arbejdsfelt Denne antologi rummer en lang række artikler, der forholder sig til alle hjørner af det evidensbaserede praksisfelt. Fra ledelse og organisering over formulering af egne forskningsspørgsmål, kritisk vurdering af forskningsbaserede undersøgelser, evaluering og inddragelse af klientperspektivet. Artiklerne er skrevet af en række logopæder heriblandt ledere, koordinatorer, konsulenter m.fl. med praksiser­ faring og er henvendt til logopæder, studerende, undervisere, ledere og andre med interesse for evidensbaseret praksis i og omkring det tværfaglige logopædiske arbejdsfelt. Evidensbaseret praksis er bl.a. en arbejdsform, hvor man løbende forholder sig kritisk reflekterende til ny forskningsviden i forhold til egen praksis med henblik på at sikre, at man konstant anvender de nyeste og mest effektive interventioner/behandlinger over for den modtagergruppe, man arbejder med.

I bogen præsenteres evidensbaseret praksis gennem en række logopædiske eksempler heriblandt SLI/specifikke sprogforstyrrelser, stemme- og stammevanskeligheder, dysfagi, dysartri, afasi, pragmatiske vanskeligheder, autisme, Downs syndrom, læbe-ganespalte, alternativ og supplerende kommunikation, hørevanskeligheder, flersprogethed og andre væsentlige områder inden for arbejdsfeltet.

Om redaktørerne: Dr. Hazel Roddam, Principal Lecturer har mere end 25 års erfaring inden for logopædi og er ansat ved The University of Central Lancashire, UK Dr. Jemma Skeat, Paediatric Clinical Speech Pathologist & Research Fellow fungerer som erfaren logopæd og forsker ved Murdoch Childrens Research Institute in Melbourne, Australia.

Oversættelse og dansk bearbejdning: Fordelene ved at gøre sin praksis evidensbaseret er mange: Større arbejdsglæde, bedre organisatorisk støtte, mere effektive interventioner, nedbringelse af omkostninger og større faglig indsigt hos de professionelle.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Helle Iben Bylander, lektor, MA i sprogtilegnelse, tale, høre& læselærer, underviser og konsulent i Sprogin, Trine Kjær Krogh lektor, cand. mag, lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik, underviser og konsulent i Sprogin.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Sprog og kommunikation

Formål

Måling af kommunikativ kompetence

Målgruppe

Udviklingshæmmede

Tid

2 timer

Scoring

Manuel

Klassifikation

A, B*, C, D

Forfattere

Chris Kiernan, Barbara Reid

79

Skema til Vurdering af Kommunikation og Sprog (SVKS) Materiale til undersøgelse af kommunikativ kompetence hos udviklingshæmmede Skemaet kan anvendes til at afsøge eksisterende sproglige og ikke-sproglige kommunikative færdigheder hos udviklingshæmmede med henblik på at tilrettelægge den bedst mulige undervisning og optræning. Skemaet er oprindeligt udviklet til personer med medfødte kommunikationshandicap, men er også velegnet til at afdække kommunikative færdigheder hos personer med svære erhvervede hjerneskader. SVKS består af en række spørgsmål inden for 27 områder, eksempelvis følelsesmæssige udtryk, imitation, lyde, forståelse af talesprog o.lign. De skal besvares af en person, der har et godt kendskab til og god kontakt med det pågældende individ.

E-mail: info@hogrefe.dk

Ideelt udfyldes skemaet af primærpersonale såvel som af pårørende. Svarene gøres op enten i henhold til de 27 emneområder (en fuld SVKS-profil) eller i kort form på følgende skalaer: opmærksomhedssøgen, fælles opmærksomhed, behovstilfredsstillelse, positiv interaktion, negativ interaktion, simpel negation, imitation og forståelse. Materialet kan benyttes af alle, uanset faglig baggrund. Det kan anvendes på børn, unge og voksne, der lider af udviklingsforstyrrelse. I SVKS-vejledningen gives forslag til fortolkning af resultaterne, ligesom der anføres forslag til undervisningsplanlægning. Oversat og bearbejdet af Anne Vibeke Fleischer og Kirsten Nielsen.

Tlf. 35 38 16 55


80

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Socialt og emotionelt

Formål

Vurdering af sociale kompetencer

Målgruppe

Børn

Tid

15-20 min.

Scoring

Manuel eller Online/HTS 5

Klassifikation

A eller B

Forfattere

John N. Constantino, Christian P. Gruber

Social Responsiveness Scale, Second Edition (SRS-2) SRS-2 er en revideret udgave af SRS og beregnet til at vurdere afvigelser i børn og voksnes sociale kompetencer, som de kommer til udtryk i deres naturlige omgivelser og i samspillet med andre. Testen består af et spørgeskema, der for børns vedkommende kan besvares både af forældre og lærere. Det gør det nemmere at indsamle information fra forskellige kontekster, så man får den bedste afdækning af de sociale kompetencer både i hjemmet og daginstitutionen. Den reviderede udgave er udvidet med et spørgeskema til førskolebørn (forældre) og voksne (selvrapportering samt pårørende). SRS-2 er specielt konstrueret til at identificere forskellige typer afvigelser i sociale kompetencer og til at identificere og beskrive de sociale problemer, som man finder hos børn med autismespektreforstyrrelse (ASF) eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Testen kan også anvendes i forbindelse med udredning af ADHD eller andre komorbide forstyrrelser.

Bestil online på www.hogrefe.dk

SRS-2 består af et spørgeskema med 65 spørgsmål. Alle udsagnene er umiddelbart forståelige og er lette at tage stilling til. De besvares på en fire-punkts-skala (passer ikke, passer nogle gange, passer ofte, passer næsten altid). Det tager 15-20 minutter at besvare testen, enten på papir eller over internettet. Scoringen kan ligeledes foretages både på papir og digitalt. Testen opgøres som en overordnet totalscore samt fem underskalaer: Social bevidsthed, Social kognition, Social kommunikation, Social motivation og Begrænsende interesser og repetitiv/stereotyp adfærd. Behandlingsskalaerne kan opdeles, så de korresponderer med symptomdomænerne i DSM-5. Der er indsamlet danske normer til SRS-2 og alle materialer foreligger i dansk oversættelse.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Socialt og emotionelt

Formål

Tid

Vurdering af småbørns socio-emotionelle udvikling Aldersgrupperne I: 2-17 måneder, II: 18-35 måneder og III: 3 år til skolestart. Varierende

Scoring

Manuel

Klassifikation

A, B, C, D

Forfattere

Jane Squires, Diane Bricker, Misti Waddell, Kristin Funk, Jantina Clifford

Målgruppe

81

Social-Emotional Assessment/ Evaluation Measure (SEAM) SEAM er en spørgeskematest til vurdering af socio-emotionel udvikling for børn i alderen fra to måneder til skolestart.

Alle SEAM-skemaer kan opgøres og anvendes kvalitativt til at følge barnets udvikling i dagpleje eller -institution, indgå i løbende dialog med forældrene og udpege fokusområder både i hjemmet og institutionen. Vejledningen til SEAM indeholder anvisninger om korrekt anvendelse af testen samt en beskrivelse af udviklingen og den danske tilpasning heraf.

Spørgeskemaerne indeholder udsagn om barnets adfærd inden for 10 domæner, herunder at bidrage til positive relationer, udtrykke forskellige slags følelser, udvise empati, positiv selvopfattelse, hverdagsfærdigheder m.fl.­ Alle udsagn er positivt formuleret, dvs. de har fokus på, Den danske udgave af SEAM er normeret på et stort anhvad barnet kan eller er på vej til at kunne. tal børn, og der er udviklet to skalaer til scoring af den på baggrund af normeringen; Empati (EM) og Selvregulering Materialet omfatter tre skemaer til aldersgrupperne I: og samarbejde (SESAM): Begge opgøres som percentil2-17 måneder, II: 18-35 måneder og III: 3 år til skolestart. værdier med et sikkerhedsinterval omkring. Normerne Et sæt skemaer udfyldes af barnets pædagog, et andet kan kun anvendes sammen med pædagogskemaerne og sæt udfyldes af dets forældre. De to udgaver indeholder for aldersgruppen ½ år til 5½ år. de samme adfærdsudsagn, men pædagogskemaerne er udstyret med aldersanvisninger for, hvornår den pågælDen danske vejledning til SEAM er oversat af Dorte Gotdende adfærd forventes at optræde. tlieb og bearbejdet til dansk med bidrag af Nina Madsen Sjö og Svend Kreiner. Spørgeskemaerne er oversat og bePædagog- og forældreskemaer kan købes i papirudgave. arbejdet af Nina Madsen Sjö, der også har forestået den SEAM omfatter derudover et familieskema, som forældanske normindsamling. drene kan udfylde om deres egen rolle i forhold til barnets udvikling. Familie- og opsummeringsskemaer kan hentes gratis på www.hogrefe.dk.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


82

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Autisme

Formål Målgruppe

Screening af autisme og udviklingsforstyrrelser 4-18 år, med mental alder på mindst 2 år

Tid

Ca. 10 min.

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A, B, C

Forfattere

Michael Rutter, Anthony Bailey, Catherine Lord

Social Communication Questionnaire (SCQ) Effektiv og hurtig screening af autisme og autismespektrumforstyrrelser med henblik på tidlig intervention SCQ er et kort og præcist screeningsinstrument til evaluering af kommunikationsstil og social funktion hos børn med mistanke om autisme eller autismespektrumsforstyrrelser. SCQ kan gennemføres på 10 minutter af en forælder eller anden omsorgsperson, der kender barnet godt, og er således en hurtig og billig måde for psykologen, børnelægen, læreren eller andre at vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere og mere omfattende diagnostiske undersøgelser fx med ADOS-2 og ADI-R. SCQ kan endvidere medvirke som et grundlag for at udarbejde behandlingsplaner og pædagogiske interventioner samt evaluere effekten af disse.

Bestil online på www.hogrefe.dk

SCQ kan anvendes til at vurdere alle over 4 år, blot den mentale alder er 2 år og derover. SCQ består af to spørgeskemaer, hvoraf det første: Vurdering Livsforløb fokuserer på hele barnets udviklingshistorie, mens det andet spørge­skema: Vurdering Aktuel fokuserer på barnets adfærd i løbet af de seneste tre måneder. Begge spørgeskemaer, der hver består af 40 items, udregnes som en total score, der fortolkes ud fra specifikke afskæringsværdier. Den danske, forfattergodkendte udgave af SCQ omfatter de to spørgeskemaer samt et scoringsark med angivne afskæringsscorer for både autisme og autismespektrumsforstyrrelser. Materialet bruges sammen med den amerikanske SCQ manual.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Autisme

Formål Målgruppe

Diagnostisk udredning af autisme og udviklingsforstyrrelser Fra 2 år

Tid

2-3 timer

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Ann Le Couteur, Catherine Lord, Michael Rutter

83

Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R) ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme og det autistiske spektrum. Det er baseret på DSM-IV og ICD-10 kriterier for infantil autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. ADI-R indeholder spørgsmål vedrørende barnets tidlige udvikling, kommunikation, sociale interaktion og stereotype mønstre i adfærd og interesser, adfærdsdomæner, som indgår i beskrivelsen af de gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Den danske forfattergodkendte udgave af ADI-R omfatter interviewprotokollen, diagnostiske og aktuelle adfærdsalgoritmer samt et supplement til den danske udgave af ADI-R. Selve manualen er den amerikanske originalver­ sion. Det anbefales, at man gennemfører et kursus eller som minimum anskaffer sig det dvd-materiale, der følger med instrumentet.

ADI-R indeholder en differentieret vurdering og tilhørende scoringsmulighed for personens aktuelle adfærd såvel som adfærd tidligere i personens liv. I en diagnostisk algoritme kan man ud fra definerede afskæringsværdier pege på en mulig tilstedeværelse af autisme hos personen. ADI-R består af 93 items og fokuserer på tre adfærdsmæssige domæner: Sprog og kommunikative færdigheder, Social udvikling og leg, Interesser og adfærd. ADI-R kan anvendes til vurdering af såvel børn som voksne, så længe personens mentale alder er over 2;0 år.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


84

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Autisme

Formål Målgruppe

Observationsbaseret instrument til diagnosticering af autisme og ASF Fra 12 mdr.

Tid

40-60 min.

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A eller B

Forfattere

Catherine Lord, Michael Rutter, Pamela C. DiLavore, Susan Risi

Autism Diagnostic Observation Schedule Second Edition (ADOS-2) ADOS-2 er den reviderede udgave af ADOS. Det er en semi­ struktureret, standardiseret observation af kommunika­ tion, social interaktion, leg og kreativ brug af materialer i tilfælde, hvor der er mistanke om autisme eller en autismespektrumsforstyrrelse.

Modul 1 henvender sig til børn, der ikke på daglig basis har en kommunikativ brug af tale.

ADOS-2 har et nyt modul til børn helt ned til 12 måneder. Observationen giver standardiseret information inden for om­råderne social adfærd, brug af vokalisering/tale og gestik i sociale situationer, leg og interesser.

Modul 3 henvender sig til børn med et flydende talesprog med kompleks sætningsopbygning.

ADOS-2 sælges med det amerikanske stimulusmateriale, men med danske registreringsark/moduler og omfattende dansk vejledning. Det er muligt at købe en opgraderingsversion, hvis man tidligere har købt ADOS. ADOS-2 er opdelt i fem moduler, hvor man vælger det modul, der passer bedst i forhold til personens alder og talesprog. Toddler Modulet henvender sig til småbørn på førsprogligt niveau.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Modul 2 henvender sig til børn med et kommunikativt ­talesprog bestående af simple sætninger.

Modul 4 henvender sig til unge og voksne med et flydende talesprog med kompleks sætningsopbygning. ADOS-2 bør kun anvendes af fagpersoner, som er godt bekendt med autismespektrumsforstyrrelser, og som har erfaring i klinisk vurdering af personer med en sådan forstyrrelse og andre udviklingsforstyrrelser. Det anbefales at købe træningsprogrammet på dvd sammen med testen. Det danske materiale er oversat af Lennart Pedersen og Mette Kyung, Center for autisme.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Autisme

Forfattere

85

Lisa Joseph, Latha V. Soorya, Audrey Thurm

Autismespektrumforstyrrelse Autismespektrumforstyrrelse er en konkret og dækkende guide til effektiv diagnosticering og empirisk understøttet behandling af autismespektrumforstyrrelser (ASF). Bogen redegør for forskellene mellem forstyrrelserne og ændringer i kriterier og titler (såsom Aspergers syndrom, infantil og atypisk autisme, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, Retts syndrom) over tid.

Autismespektrumforstyrrelse gennemgår kriterierne i DSM-5 og ICD-10, aktuelle teorier og modeller samt prævalensrater for ASF og relaterede neurologiske udviklingsforstyrrelser. Autismespektrumforstyrrelse indgår i serien Advances in Psychotherapy – Evidence Based Practice. I samme serie findes på dansk ADHD hos børn og unge (2018), Alzheimers og andre demenssygdomme (2019).

Autismespektrumforstyrrelse fremlægger en klar ramme for udredning af ASF og komorbide tilstande med praktiske anvisninger og eksempler. Den efterfølgende hovedpart af bogen udgøres af en beskrivelse af de aktuelle interventionsformer og deres empiriske belæg, herunder psykosociale, farmakologiske, pædagogiske, færdighedsorienterede samt supplerende og alternative behandlingsformer. Kliniske cases og noter i marginen markerer de centrale pointer og gør det nemt at bruge bogen som opslagsværk, indeholdende den seneste forskning af relevans for fagpersoner, der beskæftiger sig med ASF.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


86

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | ADHD

Forfattere

Brian P. Daly, Aimee Hildenbrand, Ronald T. Brown

ADHD hos børn og unge Er man psykolog, læge, lærer, pædagog eller en anden fagperson, der til daglig arbejder med mennesker, kan man næsten ikke undgå at høre om ADHD eller at møde et menneske med diagnosen. ADHD hos børn og unge giver en kort og bred indføring i den viden, der er på området. Bogen gennemgår de forskellige måder, lidelsen defineres på, hvordan ADHD udredes professionelt, og hvilke forskellige diagnoser der kan stilles. ADHD hos børn og unge beskriver endvidere de forskellige behandlingsformer, og hvordan barnet eller den unge sammen med sine omsorgspersoner kan vejledes og behandlingen følges. Psykolog og ph.d. Christina Mohr Jensen skriver i bogens forord: ”Denne bog giver bl.a. læseren et indblik i, hvad vi mener, når vi taler om ADHD, hvordan vi udreder ADHD, hvilke årsager der kan være til, at nogle udvikler ADHD, og hvilke

Bestil online på www.hogrefe.dk

andre fysiske og psykiske tilstande der hyppigt ses hos personer med ADHD. (…) Da bogen er forfattet af tre amerikanske psykologer, har vi løbende igennem bogen tilføjet kommentarer til originalversionen, og vi henviser løbende til bl.a. danske retningslinjer for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge o.a. danske kilder.” ADHD hos børn og unge er en kompakt vejledning til læger, psykologer, lærere og andre fagpersoner samt studerende. ADHD hos børn og unge er en oversættelse af ADHD in Children and Adolescents, som er en udgivelse i den internationale serie Advances in Psychotherapy – Evidence-Based Practice. I samme serie findes på dansk Autismespektrumforstyrrelse (2016), Alzheimers og andre demenssygdomme (2019).


87


88

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | ADHD

Formål

Vurdering af ADHD og andre forstyrrelser

Målgruppe

6-18 år

Tid

10 eller 20 min.

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A

Forfattere

C. Keith Conners

Conners 3 Conners 3 betragtes i dag som det mest præcise materiale til evaluering af børn og unge (6-18 år), der kan have ADHD og relaterede forstyrrelser (ODD og CD) Conners 3 har også skalaer, beregnet til at vurdere kognitive, adfærdsmæssige, sociale og emotionelle problemer, der ofte ses hos børn og unge. Conners 3 er tæt relateret til DSM-IV-TR diagnosesystemet med skalaer, der giver mulighed for at vurdere om diagnosekriterierne for de forskellige ADHD subtyper samt ODD og CD er opfyldt. En af fordelene ved Conners 3 er, at man får information fra både forældre, lærere og barnet/den unge selv, hvilket giver en detaljeret vurdering af eventuelle problemer belyst ud fra forskellige perspektiver og fra forskellige miljøer. Conners 3 findes både i en fuld (20 min.) og en kort version (10 min.). Den fulde version anbefales til den første vurdering af en person, mens den korte version er

Bestil online på www.hogrefe.dk

velegnet til opfølgning af effekten af en behandlingsplan, til screeningsformål samt i forskningsprojekter, hvor tiden er knap. Herudover er der to indeks (5 min.): Et ADHD Indeks med de 10 bedst diskriminerende udsagn mellem personer med en ADHD-diagnose og personer uden en diagnose samt et Globalt Indeks til evaluering af generel psykopatologi. Disse indeks er egnede til screening af større grupper, monitorering af en behandling og for det Globale Indeks planlægning af næste trin i en udredning (begge kan købes særskilt). Conners 3 kan scores via computer, hvilket er sikrere og samtidig giver mulighed for generering af en rapport. Rapporten er en stor hjælp, når man skal give tilbagemelding til andre. Der er en særlig sektion, som er formuleret med henblik på at orientere forældre. I den nyeste udgave af scoringsprogrammet er det muligt at benytte DSM-5 scoringskriterier. Conners 3 har skalaer og udsagnsgrupper for følgende områder: Indholdsskalaer: • • •

Uopmærksomhed Hyperaktivitet/Impulsivitet Eksekutive Funktioner


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | ADHD

• • • • • • • • • •

Indlæringsvanskeligheder Trodsighed/Aggression Relationer til Kammerater Familierelationer DSM-IV-TR Symptomskalaer: ADHD Uopmærksom Type ADHD Hyperaktiv-Impulsiv Type ADHD Kombineret Type ODD (Oppositionel Adfærdsforstyrrelse) CD (Adfærdsforstyrrelse)

89

der arbejder med udredning og behandling af ADHD og relaterede forstyrrelser.

Validitetsskalaer: Positivitetsskalaen, Negatitivitets­skala­en og Inkonsistens Indekset Desuden findes der Screeningsudsagn for Angst og Depression, Kritiske Udsagn for Alvorlige Adfærds­problemer, Udsagn om Funktionsnedsættelse samt to ekstra spørgsmål, hvor informanten bliver bedt om at fortælle om yderligere bekymringer og om færdigheder/styrker, som barnet/den unge har. Conners 3 har meget fine psykometriske egenskaber. Normerne er baseret på 2000 repræsentative besvarelser. Conners 3 på dansk vil være en uvurderlig hjælp for bl.a. PPR-kontorer over hele landet samt alle andre,

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


90

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | ADHD

Formål

Udredning af forstyrrelser hos børn og unge

Målgruppe

6-18 år

Tid

10 eller 25 min.

Scoring

Manuel eller Software

Klassifikation

A

Forfattere

C. Keith Conners

Conners Comprehensive Behavior Rating Scale (CBRS) Til vurdering af adfærdsmæssige problemer m.m. Conners Comprehensive Behavior Rating Scale (CBRS), bruges til vurdering af børn og unge inden for et meget bredt spektrum af adfærdsmæssige, emotionelle, faglige og sociale problemer og forstyrrelser. Med CBRS får man mulighed for udredning af problemer og forstyrrelser hos børn og unge, opfølgning af forløb samt evaluering af effekten af intervention via: Diagnostiske symptomskalaer (DSM-systemet) inden for bl.a.: • • • • • •

affektive forstyrrelser socialfobi autismespektrumtilstande adfærdsforstyrrelser angstlidelser OCD

Skalaer til evaluering af generelle problemer hos børn og unge som fx: • • •

faglige problemer emotionelle vanskeligheder somatiske klager

Bestil online på www.hogrefe.dk

• • •

trodsig/aggressiv adfærd mobning voldspotentiale

CBRS har endvidere et klinisk indeks, der også findes i en selvstændig udgave. Dette er særlig velegnet til screening, opfølgning og udvælgelse af personer til forskningsprojekter. CBRS har normer for aldersgruppen 6-18 år med en særdeles god reliabilitet og validitet. CBRS tager 25 min., og det kliniske indeks 10 min. En computerscoring angiver, om der er signifikante forskelle mellem evalueringer over tid og mellem forskellige informationskilder. I den nyeste udgave af scoringsprogrammet er det muligt at benytte DSM-5 scoringskriterier. CBRS giver vejledning om trin for trin planlægning, gennemførelse og fortløbende evaluering af et interventionsprogram. Endvidere findes case-eksempler, der illustrerer forløbet fra henvisning, udredning, intervention og evaluering heraf. CBRS vil være en afgørende hjælp for alle, der arbejder med udredning af og planlægning af intervention i forbindelse med de mangfoldige problemer, man ser hos børn og unge i dag.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | ADHD

Formål

Vurdering af ADHD

Målgruppe

Fra 18 år

Tid

10 eller 30 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A

Forfattere

C. Keith Conners, D. Erhardt, E. P. Sparrow

91

Conners´ Adult ADHD Rating Scales (CAARS) Conners´ Adult ADHD Rating Scales (CAARS) repræsenterer en vigtig udvikling inden for undersøgelse af ADHD hos voksne. Skalaerne og delskalaerne i CAARS afspejler strukturen i de andre Conners-produkter. Redskabet kan anvendes af en række forskellige pro­ fessionelle i sundhedssektoren som psykologer og psykiatere og i mange forskellige situationer som ambulante klinikker, privat praksis og offentlige tilbud. Med CAARS mødes behovet for et validt og reliabelt mål for ADHD-symptomer hos voksne. CAARS er ideel, når man vil screene voksne for ADHD, følge ADHD-symptomer hos voksne under behandling og indhente strukturerede oplysninger om ADHD hos voksne.

F. DSM-IV hyperaktivitets-impulsivitetssymptomer G. DSM-IV samlede ADHD symptomer H. ADHD Indeks CAARS er baseret på en stor normativ database på 2.000 normale voksne i USA. Dette gør det til et af de bedst normerede instrumenter til undersøgelse af ADHD-symptomer hos voksne. CAARS indeholder både en screeningsudgave og en lang udgave. Den lange udgave tager omkring 30 minutter at udfylde, og screeningsudgaven tager omkring 10 minutter og bruges, når man skal foretage gentagen testning, opfølgning eller forskning. Scoringen er hurtig og nem og tager omkring 10 minutter.

Skalaerne er: A. Uopmærksomhed/Hukommelsesproblemer B. Hyperaktivitet/Rastløshed C. Impulsivitet/Emotionel labilitet D. Vanskeligheder med selvopfattelse E. DSM-IV uopmærksomhedssymptomer

E-mail: info@hogrefe.dk

I vejledningen findes alders- og kønsbaserede normer, som man kan bruge som sammenligningsgrundlag ved undersøgelse af personer fra 18 år og opefter. CAARS rummer skemaer til både selvrapportering og informantvurderinger og kan derfor anvendes til voksne både i hjemmet, på arbejde og i samvær med andre.

Tlf. 35 38 16 55


92

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Skole

Formål Målgruppe

Undersøgelse af undervisningsforudsætninger 7-10 år og 11-16 år

Tid

30 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*, B, C, D

Forfattere

Anne Marie Kidde, Anne Marie Sørensen

På vej… Undersøgelse af undervisnings­ forudsætninger for tosprogede elever uden forhåndskendskab ­ til dansk På vej ... er et materiale, der belyser elevernes undervisningsforudsætninger. Prøven er et kvalitativt screeningsmateriale, der giver konkret viden om barnets potentiale samt stærke og svage sider, således at et positivt møde mellem barn og skole sikres. På vej ... hjælper med at systematisere forhåndsoplysninger om det tosprogede barn, der er ’på vej’ til at starte et dansk undervisningsforløb. Screeningsmaterialet er nonverbalt, interkulturelt og ikke afhængigt af tolkebistand. På vej ... sikrer, at barnet bliver mødt med fagligt relevante udfordringer, hvorved også unødvendige henvisninger til omfattende psykologiske udredninger kan undgås.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Materialet består af to opgavesæt: Del I for 7-10-årige indeholdende otte delprøver, og Del II for 11-16-årige indeholdende ni delprøver. Delprøverne beskæftiger sig med de grundlæggende forudsætninger for indlæring som fx begrebsforståelse, talforståelse, hukommelse, logisk og systematisk tænkning og praktiske og motoriske færdigheder. Materialet er udviklet i samarbejde med lærere på Røde Kors’ centerskoler, hvor det har været afprøvet over en toårig periode på mere end 600 børn. De danske forfattere har tilsammen over 40 års erfaring med undervisning og behandling af tosprogede børn og unge.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Skole

Formål Målgruppe

Vurdering af udviklingsniveau og udviklingshæmning Børn, 6 mdr.-7 år

Tid

45-90 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A, B*, Certificerede

Forfattere

Eric Schopler, Margaret D. Lansing, Robert Jay Reichler, Lee M. Marcus

93

Psychoeducational Profile (PEP-3) Vurdering af udviklingsniveau og udviklingshæmning PEP-3 er en test til vurdering af børn med mulig autismespektrumforstyrrelse eller andre udviklingsforstyrrelser med kommunikative og motoriske vanskeligheder. Testen udgør et godt grundlag for udarbejdelsen af pædagogiske arbejds- og behandlingsplaner sammen med forældre, pædagoger og lærere. PEP-3 indeholder et spørgeskema til forældre eller andre omsorgspersoner, som giver vigtige oplysninger om barnets udfordringer i hjemmet. Spørgeskemaet indeholder oplysninger om nuværende udviklingsniveau/ alder, diagnostiske kategorier og graden af problemet, adfærdsproblemer, er barnet selvhjulpent, socialadfærd og evner.

Testen måler 10 områder: • • • • • • • • • •

Kognitiv – sproglig og førsproglig Ekspressivt sprog Sprogforståelse Finmotorik Grovmotorik Visuo-motorisk imitation Følelsesmæssig reaktion Social gensidighed Særpræget motorisk adfærd Særpræget verbal adfærd

Spørgeskemaet til barnets forældre omhandler følgende tre områder: • • •

Problematisk adfærd Selvhjælpsfærdigheder Tilpasningsfærdigheder

Denne viden viser barnets udfordringer og manglende udvikling i flere situationer og kan hjælpe lærere og pædagoger i deres videre planlægning og arbejde med barnet.

De amerikanske normer er baseret på 407 børn med autisme- eller anden udviklingsforstyrrelse samt 148 normalt udviklede børn.

Forløbet består af testning af barnet ved hjælp af stimulusmaterialet, som består af legetøj og billeder samt ovennævnte spørgeskemaer til forældre/omsorgsperson.

Der er indsamlet sammenlignende normer på 40 danske børn i samarbejde med Center for autisme, som også har oversat materialerne.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


94

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Skole

Formål

Vurdering af skoleparathed

Målgruppe

Børn

Tid

?

Scoring

Manuel

Klassifikation

A, B*, C, D

Forfattere

Lea Pearson, John Quinn

Skoleparathedsundersøgelse (SPU) Materiale til undersøgelse af skoleparathed SPU er udviklet med henblik på at give forældre og pædagoger en bred oversigt over det enkelte barns kunnen og udviklingsmuligheder i et helhedsperspektiv mht. det at være skoleparat. Testen anvendes i begyndelsen af det kalenderår, hvor barnet skal starte i skole, således at der om nødvendigt er tid til at tilrettelægge et skoleforberedende forløb. Materialet har vist sig særdeles velegnet til at belyse de særlige problemer, som tosprogede børn kan stå overfor ved skolestart. Derudover kan testen naturligvis også anvendes som et redskab i evalueringen af den pædagogiske indsats i børnehaver og børnehaveklasser. Materialet består af 47 opgaver og 13 spørgsmål, der gøres op på følgende skalaer: sproglig formåen, talforståelse, hukommelse, perceptuelle/ motoriske færdigheder og indlæringsmåde. Opgaverne udføres af barnet sammen med en pædagog eller medlemmer fra andre faggrupper.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Spørgsmålene besvares af den voksne. Sidstnævnte del af materialet kan også anvendes som en kort udgave af SPU, hvor kun pædagogen eller en anden voksen behøver at medvirke. Svarene gøres her op i henholdsvis sproglig formåen og indlæringsmåde og giver i sig selv også en god om end knap så nuanceret indikation af, hvorvidt barnet er skoleparat. Ingen af udgaverne kræver særlige forudsætninger at anvende. SPU er en dansk bearbejdning af den engelske Bury Infant Check. Der foreligger ikke danske normer. Oversat af Susan Wenzel Peilman.


Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Skole

Formål Målgruppe

Undersøgelse af elevers opfattelse af sig selv i skolen samt af klassemiljøet Børn i 1.-4. klasse

Tid

Ca. 30 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*, B*, C

Forfattere

Rolf Andreasen, Laura Christiansen, Børge Jensen Hein, Ole Kyed

95

Mig og Skolen, 2. udg. (MOS-II) Spørgeskema til vurdering af elevers opfattelse af deres faglige, sociale og følelsesmæssige kompetencer samt det sociale miljø i klassen MOS II er et spørgeskema (en moderniseret udgave af MOS), der består af 38 udsagn om livet i skolen. MOS II viser hvordan eleverne oplever sig selv fagligt, socialt og følelsesmæssigt i skolen samt deres opfattelse af miljøet i klassen. Det kan besvares af en hel klasse ad gangen eller bruges til en enkelt elev. MOS II er først og fremmest et pædagogisk og psykologisk redskab, der kan give lærerne information om såvel den enkelte elev som hele klassen til brug for det daglige arbejde med klassen og den enkelte elevs trivsel. Resultaterne fra MOS II kan danne baggrund for en diskussion om det sociale og indlæringsmæssige miljø i klassen samt anvendes ved evaluering af en evt. mellemliggende intervention.

E-mail: info@hogrefe.dk

MOS II kan bruges til elever fra 1. til 4. klasse. Normerne er baseret på 1100 2. klasses elever. De 38 udsagn kan inddeles i 5 temaer (baseret på faktoranalyse og teori): Faglig Kompetence, Social Kompetence, Generel Motivation, Følelsesmæssig Indstilling samt Klassemiljøet. Ved analysen af resultaterne kan man nøjes med kun at se på resultaterne for de enkelte udsagn, men også supplere dette med en analyse af klassens/elevens svar inden for de fem temaer. MOS II består ud over selve spørgeskemaet af en vejledning, to sæt rettemasker, to registreringsark samt to profilark til grafisk sammenligning af egne resultater med normerne. Vejledningen rummer både teori, tolkningsvejledning samt tabeller og grafer beskrivende norm­ materialet.

Tlf. 35 38 16 55


96

Udvikling (Autisme, Sprog, ADHD) | Skole

Formål Målgruppe

Vurdering af personlige og sociale kompetencer 7-10 år og 10-16 år

Tid

30 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A, B, C, D

Forfattere

Pirjo Ouvinen-Birgerstam

Sådan er jeg Selvevalueringsværktøj til undersøgelse af elevers selvopfattelse, sociale relationer og oplevelse af personlige kompetencer Et barns selvværd og selvopfattelse er nøglen til og fundamentet for dets udvikling og læring. Sådan er jeg er et evalueringsværktøj udviklet med henblik på at vurdere selvopfattelsen inden for en række domæner hos børn og unge. Materialet kan anvendes som screeningsmetode, hvis læreren har brug for at vurdere, hvordan eleverne har det med sig selv og deres omgivelser, og hvordan de oplever deres egen formåen og kompetencer. Det kan tillige anvendes i situationer, hvor man har mistanke om, at en elev mistrives, og hvor man ønsker at undersøge dette nærmere. Sådan er jeg kan også fungere som konkret værktøj til bl.a. at sætte fokus på elevens alsidige personlige udvikling samt som et solidt vidensgrundlag til oplæg ved skole-hjem-samtaler og lærer-elev-samtaler. Materialet er særdeles brugervenligt og består af et spørgeskema for elever i alderen 7-10 år og et spørgeskema for elever i alderen 10-16 år. Spørgeskemaet er inddelt i

Bestil online på www.hogrefe.dk

fem områder, der på hver deres område bidrager til en vurdering af, hvordan eleven oplever sig selv i sin verden. Til Sådan er jeg er tilknyttet en vejledning med instruk­tion i, hvordan materialet administreres og opgøres, og som også indeholder hjælp til fortolkning. Endvidere findes et opgørelsesark, der letter scoringen af elevens besvarelse. Der er desuden udviklet en internetversion, hvor man enten kan vælge selv at indtaste elevens besvarelser eller lade eleven svare over nettet. Internetversionen genererer elevens profilark, der udover automatisk scoring og relatering til normer giver en mulig tolkning samt oplæg til skole-hjem-samtale og handlingsplaner. Internetversionen muliggør desuden skabelse af et klassespejl/klasseprofilark, der ser på klassens besvarelse som helhed. Internetversionen lægger op til den centrale efterbearbejdning af besvarelserne fra spørgeskemaerne. Sådan er jeg er afprøvet på mere end 1500 elever i folkeskolen, og den testede elev sammenlignes med en norm bestående af elever fra folkeskoler i to socialt forskellige geografiske områder. Oversat fra svensk og bearbejdet af Bo Jørgensen og Leif Grieffelde.


97

Emotion På de følgende sider præsenterer vi tre produkter, som har fokus på emotion. Brug MSCEIT til at måle, hvor godt testpersoner løser emotionelle opgaver i stedet for blot at spørge til, hvordan de subjektivt vurderer deres emotionelle færdigheder og kompetencer. Ønsker du at måle og overvåge behandlingsfremskridt eller tilbagefald i kliniske, medicinske og afhængighedsmæssige sammenhænge, bør du se nærmere på POMS.

Endelig præsenteres du for Psykologisk Førstehjælp, som anvendes til at træne børn og unge i følelsesmæssigt udfordrende situationer, de har svært ved at tackle.


98

Emotion

Formål

Objektiv måling af emotionel intelligens

Målgruppe

Fra 17 år

Tid

Ca. 35 min.

Scoring

Manuel eller Online/Testportal

Klassifikation

A*

Forfattere

John D. Mayer, Peter Salovey, David R. Caruso

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) Emotionel intelligens styrker sociale færdigheder Følelsesmæssig intelligens (Emotionel Intelligens – EIQ) er essentiel for, at ledere, specialister og andre nøglemedarbejdere kan navigere i en verden af forskellige personligheder og opgaver. Mayer-Salovey-Caruso Emotionel Intelligence Test (MSCEIT) er en færdighedsbaseret test, hvilket vil sige, at den måler, hvor godt testpersoner løser opgaver og emotionelle problemer, i stedet for blot at spørge til, hvordan de subjektivt vurderer deres emotionelle færdigheder og kompetencer. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning og viden om emotionel intelligens. Testen er empirisk underbygget og måler den toneangivende fire facet-model for emotionel intelligens.

MSCEIT har fire analyseniveauer: Det overordnede niveau – Total EIQ er det højeste abstraktionsniveau for emotionel intelligens. Domæneniveauet er en underopdeling og differentiering af den Totale EIQ i form af en henholdsvis Erfaret emotionel intelligens og Strategisk emotionel intelligens. Facetniveauet i MSCEIT er en afspejling af den toneangivende fire facet-model for strukturen for emotionel intelligens. Dette analyseniveau kombinerer høj præcision med høj detaljeringsgrad. De fire facetter består af: Opfattelse af emotioner, Anvendelse af emotioner, Forståelse af emotioner samt Håndtering af emotioner. Delprøveniveauet i MSCEIT er det laveste abstraktions­ niveau og viser mangfoldigheden i emotionel intelligens.

Testens opbygning Administration og scoring MSCEIT består af 141 opgaver, der objektivt måler emotionel intelligens og giver indsigt i, hvordan man løser problemer med og om emotioner.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Den danske udgave af MSCEIT med danske normer administreres og scores i Hogrefe Psykologisk Forlags Testportal. Der er mulighed for at købe to forskellige rapporter, en


Emotion

Klinisk rapport på fire sider, der er til psykologer og udelukkende indeholder scoren samt en Erhvervsrapport på 28 sider, som er en omfattende scorings- og tolkningsrapport designet som et anvendeligt feedbackværktøj til testpersonen og egner sig til udlevering. Der er desuden mulighed for at administrere testen på engelsk med engelske normer eller anvende den klassiske papir-blyant-test. MSCEIT kræver certificering, hvis man ikke er uddannet psykolog. Kontakt forlaget for information.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


100

Emotion

Formål

Vurdering af humørforstyrrelser

Målgruppe

Fra 18 år

Tid

5-10 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Douglas M. McNair, Maurice Lorr, Leo F. Droppleman

Profile of Mood States (POMS) Lynvurdering af humørforstyrrelser POMS er en hurtig, tidsbesparende metode til at vurdere midlertidige, skiftende aktive humørforandringer. Det er et ideelt instrument til at måle og overvåge behandlingsfremskridt eller tilbagefald i kliniske, medicinske og afhængighedssammenhænge. Den er også velegnet til afprøvning af medicin, fordi den er sensitiv over for forandringer i patientens humør, og giver behandleren mulighed for præcist at dokumentere effekten af medicinen. Testen er også velegnet til brug af måling af effekt af psykoterapi eller meditationsteknikker. POMS består af et kort spørgeskema på 65 spørgsmål og en håndscoringsformular, som kan udfyldes på få minutter.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Skalaerne er: • • • • • •

Tension-Anxiety (anspændthed-ængstelighed) Anger-Hostility (vrede-fjendtlighed) Fatigue-Inertia (udmattelse-inerti) Depression-Dejection (depression-modløshed) Vigor-Activity (energi-aktivitetsniveau) Confusion-Bewilderment (forvirringdesorienterethed)

Testen kan genadministreres så ofte som ugentligt, og det er derfor let at vælge en tidsplan, der passer til den enkelte situation. Spørgeskemaet og scoringsformularen til POMS er på dansk, mens manualen er på engelsk.


102

Emotion

Formål Målgruppe

Hjælp til børn og unge i situationer, de har svært ved at tackle 8-12 år og 13-18 år

Tid

Ca. 30 min.

Scoring

Ingen

Klassifikation

Ingen

Forfattere

Solfrid Raknes

Psykologisk førstehjælp til børn og unge Kognitiv terapi i en kasse En værktøjskasse som kan hjælpe henholdsvis børn og unge med at tackle vanskelige situationer og tanker. Psykologisk førstehjælp er bygget på grundprincipperne for kognitiv terapi og kan bruges som et selvhjælpsprogram i samarbejde med forældre, i klasseværelset, i samtalegrupper eller andre lignende fora. Materialet bruges, når tankerne er vanskelige og følelserne stærke. Bogen er flot og humoristisk illustreret og indeholder enkle opgaver og arbejdsark, samt figurerne Rød og Grøn, som inspirerer til leg og kreativitet og til at se på tanker som noget, vi kan påvirke og vælge aktivt. Alle oplever vanskelige følelser. At lære at tackle dem på gode måder bidrager til, at man oplever mere glæde, mestring og tryghed og kan styre udenom mange vanskeligheder. At være opmærksom på sine følelser er udgangspunktet for god følelseshåndtering. Hensigten med dette materiale er at hjælpe børn og unge til at identificere, sortere og sætte ord på deres tanker og følelser. Hermed bliver de bedre rustet til at tackle van

Bestil online på www.hogrefe.dk

skelige følelser og udfordrende situationer, hvilket både kan gøre dagligdagen lettere og virke forebyggende over for udvikling af psykiske lidelser. Hjælpehånden er det gennemgående redskab, man benytter. I materialet er der masser af eksempler på situationer, som kan være svære for børn og unge, med eksempler på løsninger og udfyldning af hjælpehånden. Det kan f.eks. være, hvad man kan prøve at tænke på, hvis man er bange for at være alene hjemme eller at gå i svømmehallen. Materialet findes i to udgaver til henholdsvis børn og unge. Forfatteren Solfrid Raknes er specialist i psykologi. Hun har udviklet Psykologisk førstehjælp i samarbejde med en bred og fagligt stærk referencegruppe bestående af Torkil Berge, Atle Dyregrov, Ida Garløv, Marit Hafting, Bente Storm Mowatt Haugland, Leif Edward Ottesen Kennair, Arne Repål og Steinar Sunde. Forfatteren har modtaget innovations­ prisen for udviklingen af Psykologisk førstehjælp i Norge. Komiteen som vurderede de indkomne forslag, mente at:


Emotion

103

”Psykologisk førstehjælp er et samfundsnyttigt produkt, som kan bruges både til børn og unge, som har udviklet psykiske problemer, og til at håndtere hverdagsproblemer, før de udvikler sig. Komiteen mener, at selvhjælpskassen kan have stor samfundsøkonomisk betydning ved at forhindre, at mange vil få behov for behandling af psykiske problemer i fremtiden.”

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


105

Familie I denne kategori har vi samlet de testværktøjer, der har et terapeutisk, klinisk eller forskningsmæssigt fokus på familien. Du finder bl.a. den semi-projektive test FRT til nærmere kortlægning af familierelationer. Vi præsenterer også FAST, som tegner et billede af familiens struktur i tre situationer – den typiske, den ideale og i konflikt.


106

Familie

Formål

Vurdering af familierelationer

Målgruppe

3-15 år

Tid

20-25 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Eva Bene

Family Relations Test, Children’s version (FRT) Projektiv kortlægning af familiens indbyrdes relationer FRT er en semi-projektiv test til nærmere kortlægning af familierelationer. Formålet er at afdække, hvordan testpersonen opfatter relationerne i vedkommendes familie, og hvilke følelser der knytter sig hertil. Selve testen består af to sæt kort - ét med familiemedlemstyper og ét med en række udsagn, der skal placeres på de relevante familiemedlemmer. Testmaterialet kan for eksempel benyttes i forbindelse med familieterapi.

Bestil online på www.hogrefe.dk


Familie

Formål

Vurdering af familier

Målgruppe

Familier

Tid

5-10 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Thomas Gehring

107

Family System Test (FAST) FAST-testen henvender sig til alle, der beskæftiger sig terapeutisk, klinisk eller forskningsmæssigt med børn og familier. FAST tegner et billede af familiens struktur i tre situationer – den typiske, den ideale og i konflikt. Et familiemedlem eller flere i fællesskab bruger testens 12 træfigurer og 18 træklodser til at stille familien op på et bræt med ni gange ni felter. Opstillingerne scores kvantitativt efter, hvor tæt på hinanden familiemedlemmerne står på brættet, og hvor stor højdeforskellen mellem dem er. Derudover inddrages familiemedlemmernes kvalitative opfattelser af situa­ tionerne via en række opfølgende spørgsmål til hver opstilling. FAST tager mellem et kvarter og en times tid at administrere. Testen kan tages af børn fra omkring skolestart. Den består af en polstret kuffert, bræt og træfigurer i solid kvalitet, dansk vejledning, 10 registreringsskemaer og et ark med scoringsanvisninger.

E-mail: info@hogrefe.dk

FAST kan anvendes både individuelt og som gruppetest eller i kombinationer af begge dele. For børn kan opstillingen af træfigurer være en engagerende måde at udtrykke noget om deres families relationer. Og for familien kan den fælles opstilling og drøftelserne undervejs og i det efterfølgende interview være en indsigtsskabende proces i sig selv. For fx en familieterapeut kan såvel testresultaterne som observation af processen og familiemedlemmers spontane kommentarer være en værdifuld kilde til information. FAST er baseret på systemisk teori og forbeholdt psykologer at købe og anvende. Testen har gennemgået en omfattende psykometrisk validering i tysk og engelsk version, hvilket er beskrevet i den medfølgende vejledning. Den er ikke normbaseret, men scores i forhold til teoretisk afledte kategorier. Oversat af Christian Aarestrup-Michaelsen.

Tlf. 35 38 16 55


108

Familie

Formål

Identificering af problemområder i familier

Målgruppe

Forældre

Tid

20-30 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A eller B*

Forfattere

Richard A. Abidin

Parenting Stress Index (PSI) Identificer stressfaktorer i familien Parenting Stress Index er udviklet til at identificere stress­ fyldte områder i familier på et tidligt tidspunkt og er derfor velegnet til brug for professionelle, som arbejder med udsatte børn og deres familier. Den kan også bruges forebyggende i familier, som ved første øjekast er velfungerende. Testen består af 120 udsagn, som besvares af forælderen. Forælderen skal for hvert udsagn tage stilling til, hvor enig han/hun er med indholdet i udsagnet. Udsagnene handler både om, hvordan barnet opfører sig, hvordan forældrene reagerer, samt om hvordan familien fungerer som helhed. PSI’en er derfor velegnet til at lokalisere potentielle problemområder. Børnedomænet er opdelt i seks subskalaer, nemlig Dis­ trak­­tion/­hyperaktivitet, Tilpasningsevne, Belønning af forælder, Krævende, Sindsstemning/ humør samt Accept.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Alle udsagnene i børnedomænet handler om, hvordan forælderen opfatter barnet og dets opførsel. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at forældrenes opfattelse af barnet ikke nødvendigvis stemmer 100 % overens med virkeligheden. Derfor bør der suppleres med en diagnostisk undersøgelse af barnet kombineret med en forventningsafstemning om forælderrollen for at se, hvor det primære fokus bør ligge. Forælderdomænet er opdelt i syv subskaler, nemlig Kompetence, Isolation, Tilknytning, Helbred, Begrænset af forælderrolle, Depression samt Ægtefælle. I forældredomænet handler alle udsagnene om forælderen selv og hans/hendes forhold til barnet. Det kan fx være, at forælderen føler, at der ingen positiv respons er fra barnet, at barnet har begrænset ham/hende som individ eller at han/hun ikke slår til som forælder. I alle tilfælde er PSI et godt sted at starte, hvis man vil undersøge, hvilke områder der bør fokuseres på i en evt. intervention.


109

Malingering I denne sidste kategori præsenterer vi to produkter som har fokus på malingering, dvs. underpræstation i testtagningssituationen, som både kan skyldes bevidste fejlsvar og mindre overlagte svarmønstre. Både SIMS og TOMM er udviklet til at hjælpe psykologer og andre fagpersoner med at vurdere korrektheden af et kognitivt testresultat.


110


Malingering

Formål

Vurdering af samarbejdsvillighed

Målgruppe

Primært voksne

Tid

15 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Michelle R. Widows, Glenn P. Smith

111

Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS) Vurdering af samarbejdsvillighed i psykologiske undersøgelser SIMS er et screeningsredskab med anvendelsesmulighed både bredt inden for klinisk psykologi, men også inden for mere specifikke specialer som retspsykologi og neuropsykologi. Testen består af et spørgeskema med 75 sandt- eller falsk-udsagn, der besvares af en patient for at afklare, om der kan være tale om en simuleret tilstand. SIMS er derfor et uvurderligt værktøj for klinikere og andre udøvende praktikere, der sidder med konkrete situationer, der kræver vurdering af oprigtigheden af en lidelse. SIMS måler inden for fem områder: • • • • •

Derudover gives en samlet overordnet score for mulighed for simulerede symptomer. SIMS er nem og hurtig at administrere, og patienten står selv for udfyldelse af spørgeskemaet. Med kun 15 minutter til selve udfyldelsen af SIMS og tilsvarende hurtig scoring kan testen hurtigt afvikles i tvivlssituationer, uden at der spildes unødig tid. Sproget i spørgeskemaet er bevidst gjort lettilgængeligt og forståeligt for at undgå uhensigtsmæssige fejlbesvarelser. Testen er ikke dansk normeret, og den sælges derfor sammen med den amerikanske manual, der indeholder beskrivelser af både specificitet og sensitivitet for hvert af områderne. Spørgeskemaet er oversat af cand. psych. Tine Wøbbe i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag.

Psykose Mental retardering Neurologiske lidelser Affektive lidelser Amnestiske lidelser.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


112

Malingering

Formål

Målgruppe

Vurdering af samarbejdsvillighed i psykologiske undersøgelser og kvalitetssikring af kognitive testresultater Primært voksne

Tid

15-45 min.

Scoring

Manuel

Klassifikation

A*

Forfattere

Tom N. Tombaugh

Test of Memory Malingering (TOMM) Vurdering af samarbejdsvillighed i psykologiske undersøgelser og kvalitetssikring af kognitive testresultater TOMM er en international anerkendt og velafprøvet test udviklet til at hjælpe psykologer og andre fagkyndige med at skelne mellem hukommelsesvækkede klienter og malingering. Testen måler testpersonens samarbejdsvillighed og motivation igennem en hukommelses- og indlæringstest. TOMM bliver anvendt hyppigt i udlandet til at vurdere mulig snyd i forbindelse med sager om strafegnet­hed, erstatning, forsikring og lignende. For alle kognitive undersøgelser gælder det, at testpersonen skal have ydet sit bedste, for at resultaterne kan betragtes som valide og dermed troværdige og gyldige. En grov form for manglende samarbejdsvillighed/motivation er situationer, hvor testpersonen bevidst forfalsker eller overdriver symptomer. Der kan modsat også forekomme tilfælde, hvor testen benyttes til at bekræfte personers fulde samarbejdsvillighed og derved måske rense dem for eventuel mistanke om snyd.

Bestil online på www.hogrefe.dk

Testresultatet af TOMM viser, om testpersonen har være samarbejdsvillig/motiveret til at tage denne test og derved indirekte, om hvorvidt testpersonen har været samarbejdsvillig/motiveret til at yde sit bedste på andre kognitive test og/eller igennem hele den psykologiske undersøgelse. TOMM-testen kan ikke stå alene til vurdering af, om testpersonen snyder, men kun ses som en tidsøkonomisk indikator for dette. Testen består af tre subtest, der er konstrueret som en visuel indlærings- og genkendelsestest. Testen tager ­ sammenlagt mellem 15-45 minutter, udfra om der udelukkende testes med subtest 1 og 2, eller om den valgfri subtest 3 medtages. Baseret på testpersonens testresultat er det muligt at afgøre, om der er risiko for bevidst snyd, eller om testpersonen har været samarbejdsvillig/ motiveret. Amerikanske studier, der sammenligner normale testpersoner med kognitivt funktionsnedsatte testpersoner og simulerende testpersoner påviser, at ved brug af de anbefalede afskæringsværdier klassificeres 90-95 % (spe­cificitet) af alle samarbejdsvillige/motiverede kognitive funktionssvækkede som havende ydet deres bedste,


Malingering

113

mens simulerende testpersoner i ca. 80-90 % (sensitivitet) af tilfældene netop identificeres som ikke havende ydet deres bedste. Danske erfaringer i forbindelse med den danske validering på 102 testpersoner viser, at testen opfattes som en indlærings- og hukommelsestest, samt at de danske data følger de amerikanske og derved validerer de etablerede afskæringsværdier. Endvidere viser retestning med TOMM efter 2-8 måneder at visse af de etablerede afskæringsværdier fortsat er valide indikator for samarbejdsvillighed.

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. 35 38 16 55


114

Indeks Adaptive Behavior Assessment System, Second Edition (ABAS-II) 64

Conners Continuous Performance Test (CPT 3, CATA, K-CPT 2))

12

ADHD hos børn og unge

86

Contingency Naming Test (CNT)

9

Alzheimers og andre demenssygdomme

23

d2 Opmærksomheds- og koncentrationstest, revideret (d2-R)

10

Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R)

83 Developmental Profile 3 (DP-3)

67

Autism Diagnostic Observation Schedule Second Edition (ADOS-2)

84

Developmental Test of Visual Perception (DTVP-3)

30

Autismespektrumforstyrrelse

85

DSM-5

61

Behaviour Rating Inventory of Executive Function, Førskolebørn (BRIEF-F)

18

Dimensional Assessment of Personality Pathology, Basic Questionaire (DAPP-BQ)

52

Behaviour Rating Inventory of Executive Function, Second Edition (BRIEF-2)

Eating Disorder Inventory – 3 (EDI-3)

51

20 Eyberg Child Behavior Inventory/Sutter-Eyberg Student Inventory (ECBI/SESBI)

68

Family Relations Test, Children’s version (FRT)

106

Family System Test (FAST)

107

Behaviour Rating Inventory of Executive Function, Voksne (BRIEF-V) Bender Visual-Motor Gestalt Test, Second edition (BGT-II) Bochum Matrices Test, Advanced-short version (BOMAT)

19

29

Children’s Apperception Test (CAT)

47

Children’s Probelm Solving (CHIPS)

66

Communication Activities of Daily Living Second Edition (CADL-2)

35

Conners 3

88

Conners’ Adult ADHD Rating Scales (CAARS)

91

Conners Comprehensive Behaviour Rating Scale (CBRS)

90

Bestil online på www.hogrefe.dk

Forerunners in Communication (ComFor-2)

72

Frontal Systems Behavior Scale (FrSBe)

22

Hare Psychopathy Checklist, Youth Version (PCL:YV)

58

Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)

59

Højrisk100

54

Implementering af evidensbaseret praksis – i det logopædiske arbejdsfelt

78

5

Intelligens Struktur Test 2000 Revised (IST 2000 R)

4

Inventory of Interpersonal Problems (IIP)

56

Iowa Gambling Task, Version 2 (IGTTM2)

13


115

Kendte ansigter

25

Skoleparathedsundersøgelse (SPU)

94

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT)

98

Snijder-Oomen Nonverbal Intelligence Test (SON-R 2½ -7)

7

Mig og Skolen II (MOS-II)

95

Snijder-Oomen Nonverbal Intelligence Test (SON-R 6-40)

8 82

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2)

38

Social Communication Questionaire (SCQ)

Motor-Free Visual Perception Test-4 (MVPT-4)

32

Social Responsiveness Scale, Second Edition (SRS-2) 80

NEO Personality Inventory 3, klinisk version (NEO-PI-3)

37

Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM)

81

New Reynell Developmental Language Scales, dansk version (NRDLS)

Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn, Del I

76

74 Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn, Del II

77

Stressindikator – klinisk version

60

Stroop Color and Word Test, Adult version

14

Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders (SCID-5-PD)

44

Structured Interview for the Five-Factor Model of Personality (SIFFM)

42

Novaco Anger Scale and Provocation Inventory (NAS-PI) Parenting Stress Index (PSI) Personality Assessment Inventory (PAI) Profile of Mood States (POMS) Psychoeducational Profile (PEP-3) Psykologisk førstehjælp til børn og unge På vej…

55 108 40 100 93 102

Structured Inventory of Malingered Symptomalogy (SIMS)

96

Sådan er jeg Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT)

111

92

28

Test of Memory & Learning: Second Edition (TOMAL-2) 26

Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS)

6

Test of Memory Malingering (TOMM)

Reynolds Intellectual Screening Test (RIST)

6

Test of Visual Motor Skills, Third Edition (TVMS-3)

33

112

Rorschach/RIAP

46

Test of Visual Perceptual Skills-4 (TVPS-4)

34

Scenotest

50

Thematic Apperception Test (TAT)

48

Sensory Processing Measure – Preschool (SPM-P)

71

Token Test

15

Sensory Processing Measure (SPM)

70

Tower of London

16

Skema til Vurdering af Kommunikation og Sprog (SVKS)

Wisconsin Card Soring Test (WCST)

17

79

E-mail: info@hogrefe.dk

Tlf. +45 35 38 16 55


Email: info@hogrefe.dk

Tel. 35 38 16 55


Kontakt Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen 155 2830 Virum

Åbningstider Mandag–Torsdag 8.30–16.00 Fredag 8.30–15.00

+45 35 38 16 55 info@hogrefe.dk www.hogrefe.dk

Der tages forbehold for trykfejl Foto: iStock

Hogrefe Publishing Group Göttingen · Berne · Vienna · Oxford · Paris Boston · Amsterdam · Prague · Florence Copenhagen · Stockholm · Helsinki · Oslo Madrid · Barcelona · Seville · Bilbao Zaragoza · São Paulo · Lisbon www.hogrefe.com

Profile for Hogrefe

Klinisk katalog 2019  

Klinisk katalog 2019