Page 1

2013 2014

CREATING TOMORROW

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HVA MAATSCHAPPIJ EN RECHT

VOLTIJD


HVA MAATSCHAPPIJ EN RECHT

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE De opleiding Toegepaste Psychologie draait om mensen, hun gedrag en de omgeving waarin dit gedrag plaatsvindt. Een multiculturele, dynamische omgeving als Amsterdam is voor deze opleiding daarom een perfecte locatie. Om je voor te bereiden op het werkveld van morgen is de lesstof van de opleiding zoveel mogelijk gebaseerd op de grootstedelijke context.

WAAROM TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE?

WAAROM BIJ DE HVA?

Als je Toegepaste Psychologie wilt studeren, ben je nieuwsgierig naar het gedrag, de gedachten en de gevoelens van mensen. Je probeert met anderen mee te denken en je probeert de situatie te bekijken vanuit het oogpunt van de ander. Toegepaste Psychologie is een opleiding die je inzicht geeft in mensen en hun gedrag. Je leert je verworven kennis toe te passen in situaties die om een verandering, een oplossing of gewoonweg een andere benadering vragen. Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan in één van de vier verschillende werkvelden, waar je zowel commerciële als maatschappelijke functies kunt uitoefenen.

>> >>

>>

>>

actuele thema’s uit de grote stad; praktijkgericht: in het eerste jaar loop je al stage; grote diversiteit in leervormen: van colleges tot trainingen; betrokken docenten die actief zijn in het werkveld.

HET ONDERWIJS BIJ TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Het onderwijs is vormgegeven volgens zes vaste leerlijnen. In colleges wordt de theoretische kennis aangereikt. Daarnaast volg je ook vakken in werkgroepen, waar je op

WERKVELDEN TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Onderwijs en Ontwikkeling

Arbeid en Organisatie

Consument en Maatschappij

Gezondheid, Zorg en Welzijn

Centraal staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren vanaf de geboorte tot aan het afronden van een opleiding.

Centraal staat de optimale afstemming tussen mensen, hun werk en de organisatie.

Centraal staat het effectief beïnvloeden van gedrag van de massa.

Centraal staat het werken in de (geestelijke) gezondheidszorg, hulpverlening, gevangeniswezen/ reclassering of een welzijnsinstelling.

een interactieve manier de stof leert toepassen. In de trainingen krijg je volop de ruimte om te oefenen met sociale, beroepsspecifieke vaardigheden, zoals gesprekstechnieken en presentatievaardigheden. In projecten werk je met je projectgroep aan de oplossing van een casus in bijvoorbeeld een literatuurrapport. Hier vindt de integratie plaats tussen de verworven kennis en vaardigheden uit de verschillende colleges en trainingen. Ook werk je aan je onderzoeksvaardigheden. Bij (studie)loopbaanbegeleiding word je begeleid bij het vormgeven van je studie en je

(toekomstige) loopbaan. Tijdens je opleiding maak je kennis met de praktijk in de stages, waarin je leert om de verworven kennis en vaardigheden toe te passen in verschillende werksituaties. Je volgt de opleiding Toegepaste Psychologie aan de hand van competentiegericht onderwijs. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding die je nodig hebt in het beroep van toegepast psycholoog. Kijk voor meer informatie over de competenties waaraan je werkt en het studieprogramma op www.hva.nl/tp onder Studieprogramma.


HVA MAATSCHAPPIJ EN RECHT

EXCELLENTIEPROGRAMMA Studenten die gemotiveerd zijn om extra in zichzelf te investeren hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan het excellentieprogramma van de opleiding Toegepaste Psychologie. Dit is een programma voor studenten die meer willen en meer kunnen. In het eerste en tweede studiejaar ontdek en ontplooi je je talenten tijdens het Studium Excellentie. Je vindt uitdaging in interessante opdrachten, volgt cursussen en je gaat aan de slag met de grootstedelijke thematiek. In het derde en vierde studiejaar wordt het Honourstraject aangeboden. Dit is uitsluitend toegankelijk als je in de eerste twee jaar van de studie hebt laten zien dat je over bijzondere talenten beschikt, bijvoorbeeld doordat je met succes het Studium Excellentie hebt afgerond of door je behaalde cijfers. Tijdens het Honourstraject volg je onder andere uitdagende cursussen en een zogenaamde top-afstudeeropdracht en top-stage. Een afgerond excellentieprogramma levert een apart certificaat op naast je diploma en is uiteraard een plus op je cv, maar je haalt daarmee ook het beste uit jezelf en de opleiding. Kijk voor meer informatie over het excellentieprogramma op www.hva.nl/tp onder Excellentie.

MINOR Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar (30 studiepunten) dat je volgt in het laatste jaar van de opleiding. De minor heeft als doel je kennis te verbreden of te verdiepen en sluit daarmee aan bij je ambities en mogelijkheden tot persoonlijke profilering. Je kunt een minor volgen bij Toegepaste Psychologie,

maar je kunt ook kiezen voor een minor bij een andere opleiding van de HvA of elders. Interessante minoren bij Toegepaste Psychologie zijn bijvoorbeeld: >> Van Brein tot Gedrag >> Psychologie van de Grote Stad >> Sportpsychologie >> De Psychologie van het Nieuwe Werken Bekijk alle minoren op www.minoren.hva.nl.

NAAR HET BUITENLAND Je kunt tijdens de opleiding een stage, minor of een deel van je afstudeeropdracht in het buitenland doen. De opleiding ondersteunt je intensief bij het zoeken van een passende plek. Voorbeelden van eerdere stages zijn: werken in Ghana als voorlichter en het begeleiden/coachen van kinderen in IndonesiĂŤ. We werken aan relaties met vergelijkbare opleidingen in het buitenland. Naast de bestaande uitgebreide contacten van de Hogeschool van Amsterdam, leggen we nieuwe contacten met instellingen voor Applied Psychology in het buitenland.

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING Studieloopbaanbegeleiding is een belangrijk onderdeel van het studieprogramma. De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) helpt je bij het ontwikkelen van studievaardigheden en is je coach en begeleider. Hij of zij stimuleert je om te reflecteren op je ervaringen en is betrokken bij de keuzes die je moet maken tijdens je opleiding.

OPLEIDINGSCOMMISSIE Tijdens de opleiding kun je lid worden van de opleidingscommissie. De commissie bestaat uit studenten uit verschillende studiejaren en docenten die zich graag inzetten om de kwaliteit van de opleiding te bewaken en te verbeteren. De opleidingscommissie adviseert de opleidingsmanager en bespreekt actuele onderwerpen, zoals: >> het lesprogramma >> toetsing (tentamens) >> studielast >> de manier van lesgeven >> het niveau van de opleiding >> de lesstof (boeken)


HVA MAATSCHAPPIJ EN RECHT

STUDIEPROGRAMMA

STUDIESCHEMA PROPEDEUSE

STUDIEPUNTEN

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Psychologie, de basis Onderzoeksmethoden I

Ontwikkelingspsychologie Leren Psychopathologie Onderzoeksmethoden II

Sociale psychologie Gezondheidspsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie Onderzoeksmethoden III

Culturele diversiteit Consumer Behavior and Influence Onderzoeksmethoden III

Gespreksvaardigheden I

Presentatievaardigheden

Gespreksvaardigheden II

De opleiding Toegepaste Psychologie telt 240 studiepunten, verdeeld over vier jaar. Elk studiejaar zijn er 60 studiepunten te behalen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd, waarin je bijvoorbeeld werkt aan lesvoorbereidingen, onderwijs volgt, opdrachten uitvoert, tentamengericht leert en toetsen maakt. Om je propedeuse te halen, moet je 60 studiepunten hebben behaald. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan krijg je een bindend afwijzend studieadvies (BAS) en kun je de opleiding niet voortzetten aan de Hogeschool van Amsterdam.

STUDIEPROGRAMMA PROPEDEUSE Het propedeusejaar is opgebouwd rondom vier thema’s: >> Oriëntatie op Toegepaste Psychologie >> Het individu >> De mens in zijn sociale omgeving >> De mens in de maatschappij De vakken passen per blok bij deze thema’s en vertegenwoordigen alle werkvelden. Voor een uitgebreid jaarschema van de propedeuse kun je kijken op www.hva.nl/tp onder Studieprogramma.

Observeren en interpreteren

Groepsdynamica

Ethiek

Project 1: Inleiding in de TP

Project 2: Het individu in ontwikkeling

Project 3: Problemen op de werkvloer

Project 4: Participatie van minderheidsgroepen

SLB 1

SLB 2

SLB 3

SLB 4

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Taal Kijk voor het aantal contacturen van het eerste studiejaar op Dit moet zijn www.hva.nl/tp onder Studieprogramma. Daar vind je ook het studieprogramma van het tweede, derde en vierde jaar.

HOE ZIET EEN ONDERWIJSWEEK ERUIT? Een voorbeeld van een studieweek in het eerste half jaar: Dag

Vak

Tijdsduur

Maandag

College Psychologie de Basis

2 lesuren

Bijeenkomst projectgroep

2 lesuren

Dinsdag

Stage maatje begeleiden bij Humanitas

5 lesuren

Woensdag

Training Gespreksvaardigheden

2 lesuren

Studieloopbaanbegeleiding

3 lesuren

Werkcollege Observeren en interpreteren

3 lesuren

Intervisie Stage

2 lesuren

College Onderzoeksmethoden

2 lesuren

Taalonderwijs

1 lesuur

Donderdag

Vrijdag


HVA MAATSCHAPPIJ EN RECHT

NA JE OPLEIDING WAT BEN JE ALS JE DE OPLEIDING HEBT AFGEROND? Als je de opleiding Toegepaste Psychologie met goed gevolg hebt afgerond, mag je de titel Bachelor of Applied Psychology voeren. Je kunt dan aan de slag in een breed scala aan beroepen, variërend van loopbaanbegeleider tot gedragskundig adviseur in een campagneteam.

WAT VOOR WERK GA JE DOEN? Een afgestudeerd toegepast psycholoog draagt bij aan individuele en maatschappelijke oplossingen. De opleiding leert studenten na te denken over vraagstukken als: >> Hoe zorg je als manager dat je de juiste persoon voor de juiste functie krijgt? >> Hoe help je mensen met sociale angst om meer te gaan ondernemen? >> Hoe voorkom je vroegtijdig schoolverlaten door jongeren? >> Hoe kunnen we een pakkende voorlichtingscampagne bedenken tegen virtueel pesten? >> Hoe help je iemand die een burn-out heeft gehad om weer aan de slag te gaan? >> Wat is een goede aanpak in het begeleiden van zogenoemde ‘rugzakkinderen’ op scholen? >> Wat is de beste methode om ouderen langer actief te houden op de arbeidsmarkt? >> Hoe stimuleer je mensen om duurzamer met energie om te gaan?

VOORBEELDEN VAN FUNCTIES Voorbeelden van functies die je als toegepast psycholoog kunt vervullen zijn: >> adviseur >> trainer >> marktonderzoeker >> preventiewerker >> toegepast arbeidspsycholoog >> medewerker werving- en selectiebureau >> assistent-psycholoog >> mediator >> loopbaanbegeleider >> jongerenhulpverlener

DE ARBEIDSMARKT De opleiding Toegepaste Psychologie heeft vertrouwen in de kansen van afgestudeerd toegepast psychologen. Dit blijkt uit de enthousiaste en positieve reacties van stagebegeleiders en uit de contacten met het werkveld. De opleiding Toegepaste Psychologie heeft stageplaatsen bij organisaties en werkgevers in de verschillende werkvelden in Amsterdam en omstreken; zij reageren geïnteresseerd en nieuwsgierig op de komst van toegepast psychologen. De eerste afgestudeerde toegepast psychologen van de Hogeschool van Amsterdam betreden in februari 2013 de arbeidsmarkt. Tijdens de opleiding kom je op verschillende momenten in aanraking met de arbeidsmarkt. Tijdens gastcolleges, stages en projecten ontmoet je professionals die met thema’s uit de toegepaste psychologie bezig zijn.

STUDIEKEUZE DE HVA HELPT JE OP WEG Een studie kiezen is niet eenvoudig. Er zijn zo veel mogelijkheden dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. De Hogeschool van Amsterdam helpt je graag om een opleiding te kiezen waar je op je plaats bent. Met behulp van een studiekeuzestappenplan zetten we je op het spoor van een passende opleiding. Het studiekeuzestappenplan bestaat uit vier stappen: 1. Ken jezelf Dit is de belangrijke eerste stap. Jij bent het uitgangspunt. Jouw kwaliteiten, eigenschappen en interesses wil je terugzien in de opleiding van je keuze. 2. Oriënteer je Met je persoonlijke profiel in je achterhoofd ga je op zoek naar opleidingen. Welke opleidingen passen bij jou? En vooral in actie komen: websites raadplegen, brochures aanvragen en open dagen bezoeken. 3. Verdiep je Uit je oriëntatiefase komen een paar opleidingen die je verder onderzoekt door mee te lopen of proef te studeren. Een gesprek met studenten op een open dag of een proefles kunnen je ook verder helpen. 4. Kies! Weeg de alternatieven goed tegen elkaar af. Luister naar je verstand én je gevoel en maak de keuze. Meer informatie over studiekeuze en het studiekeuzestappenplan vind je op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze.

OPEN DAGEN Op de open dagen geven we een realistisch en duidelijk beeld van de opleiding. Bezoek een open dag en ervaar de sfeer van de opleiding en van de Hogeschool van Amsterdam. Op de open dag kun je praten met studenten en docenten en kun je voorlichtingsrondes bijwonen waarin alle aspecten van de opleiding aan bod komen. Er is een studiekeuzeplein ingericht waar je interessetesten kunt doen en kunt praten met studenten en een studiekeuzecoach. >> Zaterdag 10 november 2012 10.00 – 14.00 uur >> Zaterdag 19 januari 2013 10.00 – 14.00 uur >> Zaterdag 16 maart 2013 10.00 – 14.00 uur >> Dinsdag 23 april 2013 18.00 – 21.00 uur Kijk op www.hva.nl/opendag voor actuele informatie en aanmelden.

MEELOPEN Als je de open dag van Toegepaste Psychologie hebt bezocht en je zit in het laatste jaar van je opleiding, dan kun je een dag met een student meelopen bij de opleiding. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.hva.nl/meeloopdagen.


HVA MAATSCHAPPIJ EN RECHT

PRAKTISCHE ZAKEN TOELATINGSEISEN Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo- of mbo-4diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/tp onder Toelatingseisen.

AANMELDEN Aanmelden voor Toegepaste Psychologie doe je op www.studielink.nl. Kijk voor meer informatie over de aanmeldprocedure op www.hva.nl/tp onder Aanmelden. Om mee te kunnen loten is inschrijving vóór 15 mei noodzakelijk.

STUDIEKOSTEN

Heb je niet de juiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de 21+ toelatingsexamens in de vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer en Wiskunde. Kijk voor informatie over de 21+ toelatingsexamens op www.hva.nl/21_toets.

Kijk voor de hoogte van het collegegeld op www.hva.nl/collegegeld. Houd ook rekening met studiekosten voor boeken en readers; deze kosten zijn ongeveer € 450,in het eerste studiejaar. Het is belangrijk dat je over een pc beschikt, een laptop wordt aanbevolen.

Om je goed voor te bereiden op de examens biedt Dienst Studentenzaken een aantal voorbereidende cursussen aan. Zo’n cursus ondersteunt en stimuleert je bij het leren van de lesstof voor de 21+ toelatingsexamens. Kijk voor meer informatie over de cursussen op www.sz.hva.nl.

MEER WETEN?

NUMERUS FIXUS Toegepaste Psychologie is een opleiding met een numerus fixus: er is slechts een beperkt aantal studieplaatsen per jaar beschikbaar. Wil je graag Toegepaste Psychologie studeren? Geef je dan op voor de loting via www.studielink.nl vóór 15 mei 2013. Een inschrijving via Studielink zorgt ervoor dat je automatisch meeloot via DUO. We adviseren je om ruim op tijd je DigiD aan te vragen om je via Studielink in te kunnen schrijven.

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen over studeren aan de Hogeschool van Amsterdam of over de opleiding Toegepaste Psychologie, dan kun je bellen met Studievoorlichting van de HvA op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur op 020 – 599 54 22 of e-mailen naar studievoorlichting@hva.nl. Heb je specifieke vragen over de opleiding Toegepaste Psychologie en vind je het antwoord niet op www.hva.nl/tp, dan kun je een e-mail sturen naar info-tp@hva.nl.


HVA MAATSCHAPPIJ EN RECHT

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

OB-105-12

Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht Toegepaste Psychologie Wibautstraat 80-86 1091 GP Amsterdam www.hva.nl/tp

Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Toegepaste Psychologie studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA