Page 1

CREATING TOMORROW

TECHNISCHE INFORMATICA HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

TECHNISCHE INFORMATICA

Het cluster Informatica bestaat uit de opleidingen Technische Informatica, Informatica en Business IT & Management. In deze brochure wordt de opleiding Technische Informatica beschreven met de afstudeerrichtingen Embedded Systems en Industrial Automation. Bij de opleiding Technische Informatica leer je hard- en software programmeren. Je kan met software sensoren uitlezen, apparaten aansturen, met andere woorden je bestuurt de wereld. Je kunt bijvoorbeeld een huis volledig automatiseren, ervoor zorgen dat een auto geen bestuurder nodig heeft of de nieuwste toepassing van de Samsung telefoon helpen ontwikkelen. Affiniteit met en talent voor wiskunde is een vereiste voor Technische Informatica. Je werkt tijdens de studie met de nieuwste technieken en je wordt persoonlijk begeleid. Je krijgt een degelijke voorbereiding op je entree op de arbeidsmarkt.

PROPEDEUSE In de IT is veel werk georganiseerd in projecten. Om je goed voor te bereiden op de praktijk werk je tijdens de opleiding Technische Informatica vaak in projectteams.

Samenwerken aan een product, gesprekken voeren met opdrachtgevers en een goed product opleveren zijn vaardigheden die je na de opleiding onder de knie hebt. Naast projectwerk word je ondersteund door middel


van hoorcolleges, werkcolleges en practica. Je meldt je aan voor de opleiding Technische Informatica. Na het eerste semester kies je definitief voor deze opleiding of voor een van de richtingen binnen de opleiding Informatica.

AFSTUDEERRICHTINGEN EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN EMBEDDED SYSTEMS In het hart van alle intelligente apparaten zit een ingebouwde of ‘embedded’ computer. Een dergelijk computersysteem heet een embedded system. Je vindt ze in alle moderne toepassingen zoals mobiele telefoons, dvd-recorders, parkeerautomaten, toegangscontrole-systemen en RFID. Bij de ontwikkeling van deze systemen speelt de gebruiker een steeds belangrijkere rol. De embedded systems engineer ontwerpt en implementeert software en hardwaresystemen samen met de klant en de gebruiker. Het testen van deze systemen op betrouwbaarheid en correctheid is hierbij essentieel.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN Afgestudeerden werken bij: producenten van consumentenelektronica (bijv. Panasonic), medische apparatuur (bijv. Philips), en embedded applicaties (bijv. TomTom). Hun functies zijn onder andere: >> Embedded systems engineer >> Embedded software engineer op het terrein van onder andere: - Wireless - Apps - Linux >> Research & development engineer >> Software engineer >> Systeemontwikkelaar >> Telerobotics researcher

INDUSTRIAL AUTOMATION Op steeds meer plekken werken zelfstandige machines samen om een product te maken, in fabrieken maar ook op containerterminals of in drukkerijen. Dit is het werkterrein van de Industrial Automation. Hier werken altijd multidisciplinaire teams van technici, managers en ICT’ers. De specialist industrial automation bedenkt en ontwikkelt het computersysteem dat alle apparaten in een bedrijf (bijv. fabrieken, containerterminals, drukkerijen) bestuurt. Hij of zij programmeert intelligente machines (zoals robots), ontwikkelt netwerken die de machines met elkaar laten communiceren, maakt kostprijsberekeningen voor deze besturingssystemen en genereert technische input voor de offertes en bedieningshandleidingen. Hij of zij verzorgt ook instructies voor medewerkers en eindgebruikers.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN Afgestudeerden werken bij: ingenieursbedrijven (bijv. GTI), bloemenveiling (Aalsmeer), technische bedrijven (bijv. Stork of Sigma). Hun functies zijn onder andere: >> Specialist industrial automation >> Technisch ontwerper >> Research & development engineer >> Projectmanager

WAAROM DEZE OPLEIDING BIJ DE HVA? >> >> >>

>>

Werken met de nieuwste technieken. Persoonlijke begeleiding. Uitstekende internationale carrièremogelijkheden. Goede voorbereiding op je entree op de arbeidsmarkt.


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

STUDIEPROGRAMMA STUDIEPUNTEN Een studiepunt staat voor een studiebelasting van 28 uur. Je krijgt bijvoorbeeld voor het vak Programmeren 3 studiepunten als je voor je tentamen en practica een voldoende gehaald hebt. Dit betekent dat je ongeveer 3 x 28 uur nodig hebt om het vak te halen. In een studiejaar kunnen 60 studiepunten behaald worden. Op de HvA moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Heb je voor alle studieonderdelen gemiddeld een acht of meer dan krijg je het predicaat cum laude. Haal je niet het minimale aantal studiepunten, dan geeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

JAARINDELING Een studiejaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer tien weken. Elke periode noemen we een blok. De eerste zeven weken van een blok zijn lesweken. In week 6 in blok 2, 3 en 4 vinden de hertentamens van het vorige

Jaar 2

Jaar 1

Basisfase S1*

blok plaats. In de weken 8, 9 en 10 van elk blok vinden de afsluitende activiteiten plaats, zoals inhaallessen, tentamens, opdrachtbesprekingen en projectpresentaties. In het eerste jaar worden de thema’s, twee of drie per blok, doorgaans aan het eind van een blok afgerond. Sommige thema’s lopen over meerdere blokken, maar practica en opdrachten worden steeds per blok afgerond. De opleiding is praktijkgericht: 50% van de tijd werk je in projecten.

DE BASISFASE In de eerste anderhalf jaar krijg je vakken en projecten die de basis vormen voor alle ICT’ers. Daarnaast worden ook richtingsspecifieke modules aangeboden zodat je een goed beeld krijgt van het vak waar je voor opgeleid wordt. Voorbeelden van algemene vakken die belangrijk zijn voor alle informatica-opleidingen zijn Programmeren, Netwerken, Wiskunde, Nederlands en Engels. Specifiek voor Technische Informatica zijn bijvoorbeeld de vakken Embedded Systems, Operating Systems en Industrial Automation. Als je na twee semesters al je studiepunten (60) hebt behaald dan krijg je het propedeusecertificaat. Je moet de propedeuse binnen twee jaar behaald hebben.

Jaar 3

Jaar 4

Verdiepingsfase S2

Technische Informatica

* S1 staat voor semester 1

S3

S4

S5

S6

S7

Themasemester of stage

Themasemester of stage

Themasemester of minor

Themasemester of minor

S8

Afstudeer-opdracht


DE VERDIEPINGSFASE De verdiepingsfase bestaat uit vijf semesters: twee stagesemesters en drie themasemesters. Je volgt tenminste één themasemester specifiek voor Technische Informatica waardoor je je specialiseert in jouw richting. De andere themasemesters geven je de kans je te verbreden of je te verdiepen binnen de ICT. Voorbeelden van verbredende themasemesters zijn Forensic Intelligence, Big Data, Mobiele Applicaties, IT Service Management, 3D Technologie, Business Intelligence en Game Technology.

TIJDENS JE OPLEIDING CONTACTUREN De opleiding Informatica biedt studenten 21 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 38 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo’n 40 uur met je studie bezig. Naast de contacturen ga je alleen of met medestudenten aan de slag met projecten en

onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

STAGE De verdiepingsfase begint met een stage. Dit is een oriënterende stage die je uitvoert in een bedrijf. Het is de eerste opdracht waarbij je zelfstandig opereert. Je kunt rekenen op begeleiding zowel vanuit het bedrijf als vanuit de opleiding. De opleiding sluit je af met een stage in een bedrijf. Uiteraard zijn de eisen voor de afstudeerstage hoger dan die voor de oriënterende stage: je wordt in dit laatste deel van je opleiding beschouwd als een junior-professional.

MINOR Een van de themasemesters is een minor. Een minor is een programma van een halfjaar (één semester, dertig studiepunten) waarmee je je kennis kunt verbreden of verdiepen. Je kunt kiezen uit een minor binnen het ICT-domein of een minor erbuiten. De ICTminoren worden aangeboden door de opleidingen Informatica, Technische Informatica


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

en Business IT & Management. De vrije minoren worden aangeboden door andere HvA-opleidingen. Je kunt ook een minor volgen aan één van onze partnerinstellingen in het buitenland.

NAAR HET BUITENLAND Je hebt volop mogelijkheden om je stage, modules of een deel van je studie in het buitenland te volbrengen. Onze opleiding heeft goede contacten met internationale bedrijven en universiteiten waar je aan de slag kunt. De internationale sfeer binnen onze opleiding komt tot uiting in een aantal Engelstalige projecten. In die projecten komen de opdrachtgevers uit het buitenland en is de communicatie in het Engels. Ook het gebruik van Engelse studieboeken is zeer gewoon. In de afstudeerfase worden

sommige vakken in het Engels gedoceerd, vanwege de aanwezigheid van buitenlandse studenten. Tijdens de verdiepingsfase kun je naar het buitenland gaan door óf een semester te studeren bij één van onze partnerinstellingen in het buitenland óf door een (afstudeer)stage in het buitenland te doen. Je kunt ook meedoen aan een aantal tweeweekse internationale projecten met studenten uit verschillende Europese landen zoals Sourcing (Polen), Serious Games (Noorwegen) en Safety (Spanje).

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING Je hebt regelmatig contact met je loopbaanadviseur om te bepalen wat voor jou de beste studieroute is, zodat je je optimaal kunt ontwikkelen. Je loopbaanadviseur is het


eerste aanspreekpunt bij problemen met de studie. Als student krijg je een loopbaanadviseur toegewezen, met wie je regelmatig contact hebt over je studievoortgang. Je kunt zelf naar je loopbaanadviseur toestappen als je vragen hebt over je studie, vragen over studieachterstand doordat je een of meerdere studieonderdelen mist en vragen over het plannen van studieactiviteiten.

KENNISCENTRUM CREATE-IT applied research is het kenniscentrum van het interessegebied Media, Creatie en Informatie van de Hogeschool van Amsterdam. In dit kenniscentrum voeren docenten, studenten en onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit in opdracht van de creatieve industrie en de ICT-sector. CREATE-IT werkt samen met universiteiten en andere kennisinstellingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de praktijk en bij de verschillende labs waarover het kenniscentrum beschikt, namelijk het MediaLAB Amsterdam, Usability Lab, Digital Life Lab en Game Lab. Het MediaLAB Amsterdam is samen met onder andere ACE/minor ondernemerschap gevestigd in Studio HvA, een prachtig nieuw duurzaam gebouw met een moderne werkplaats. Het is mogelijk om in het kenniscentrum af te studeren. Kijk voor meer informatie op www.create-it.hva.nl.

MCI HONOURS: PROGRAMMA VOOR EXCELLENTE STUDENTEN MCI Honours is een extra programma (naast het reguliere studieprogramma) voor de beste derde- en vierdejaarsstudenten van het interessegebied Media, Creatie en Informatie, waar de opleiding deel van uitmaakt. Studenten worden geselecteerd op studieresultaten,

ambitie, zelfstandigheid en ondernemende houding. Zij doen projecten voor opdrachtgevers uit de creatieve industrie en werken in een individueel programma aan hun eigen professionalisering en netwerk. Kijk voor meer informatie op www.medialab.hva.nl/ honours.

GAME WEEK Als (Technische) Informaticastudent kun je deelnemen aan de International Game Week. Tijdens dit jaarlijkse evenement wordt er intensief gewerkt, geëxperimenteerd en gedebatteerd en zijn er lezingen van internationale sprekers. Aan het eind van de week presenteren de deelnemende studenten (Technische) Informatica en Communication and Multimedia Design hun game die zij in één week hebben ontworpen.


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

‘De studie Technische Informatica is een kruising tussen informatica en elektrotechniek. Dat maakt de studie erg interessant. De opleiding krijgt van mij een dikke negen. Er is een goed evenwicht gevonden tussen de theorie en praktijk, waardoor alles in de studie een geheel is. De vele praktijkopdrachten komen weer terug in de theorie en omgekeerd.’

NA JE OPLEIDING WAT BEN JE ALS JE DE OPLEIDING HEBT AFGEROND? Na de succesvolle afronding van de opleiding Technische Informatica mag je jezelf Bachelor of Information and Communication Technology noemen.

DE ARBEIDSMARKT Wereldwijd is er momenteel behoefte aan goed opgeleide technische ICT-specialisten die verstand hebben van zowel soft- als hardware.

VERDER STUDEREN Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van welke master je wilt gaan doen en aan welke hogeschool of universiteit. De hogescholen en universiteiten geven bij hun opleidingen aan of je met jouw hbo-bachelor wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden. Masters waaraan je kunt denken zijn Software Engineering, System and Network Engineering, Gaming en Forensic Science.

PRAKTISCHE ZAKEN STARTEN De opleiding Technische Informatica duurt vier jaar en wordt alleen in voltijd aangebo-

den. Met een relevante mbo-opleiding of een vwo-opleiding kun je in september of februari starten.

VERSNELD PROGRAMMA Als je een mbo-opleiding ICT-beheerder, applicatie-ontwikkelaar/beheerder of netwerkbeheerder hebt, kun je in aanmerking komen voor individuele vrijstellingen waardoor je studieduur versneld kan worden. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Ook als je een vwo-diploma hebt, kun je op basis van een intakegesprek in aanmerking komen voor individuele vrijstellingen. De examencommissie van de opleiding bepaalt per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting of vrijstellingen.

TOELATINGSEISEN Je wordt tot de studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4diploma. Wiskunde B is voor studenten met een havo-vooropleiding een vereiste. Bij steeds meer opleidingen, leerroutes en afstudeerrichtingen aan de HvA vinden studiekeuzegesprekken plaats. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/studiekeuzegesprekken.

VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN? Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, heb je de onderstaande mogelijkheden om met de opleiding te starten.


ROBERTO KEUTER, AFGESTUDEERDE TECHNISCHE INFORMATICA

21 jaar of ouder Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je het 21+ toelatingsexamen doen. Meer informatie over dit toelatingsexamen vind je op www.hva.nl/ een-studie-kiezen/toelatingseisen/toelatingsexamens.

STUDIEKOSTEN

Buitenlands diploma Heb je een buitenlands diploma, dan kun je je diploma laten waarderen door de Dienst Studentenzaken van de HvA. Het vereiste taalvaardigheidniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Meer informatie over de procedure diplomawaardering vind je op www.hva.nl/ een-studie-kiezen/toelatingseisen/diplomawaardering.

AANMELDEN

Voorbereidende cursussen Voorafgaand aan de opleiding bestaat de mogelijkheid een cursus wiskunde B te volgen ter voorbereiding op het toelatingsexamen of om aan de toelatingseis te voldoen. Deze cursus wordt aangeboden op vrijdagmiddag van januari to juni. Je kunt ook deelnemen aan de intensieve zomercursus van eind mei tot eind juni. Daarnaast is er nu ook een zelfstudiecursus. Meer informatie over deze mogelijkheden vind je op www. hva.nl/een-studie-kiezen/toelatingseisen/ voorbereidende-cursussen.

Het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van OCW. Kijk op www. hva.nl/collegegeld voor de meest up-to-date informatie over de tarieven. Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken, laptop, readers en vakbenodigdheden.

Meer informatie over aanmelden bij de HvA kun je vinden op www.hva.nl/inschrijven. Meld je voor 1 juni 2013 aan, zodat je kan worden uitgenodigd voor een oriĂŤntatiedag of intakegesprek.

LOCATIE De opleiding Technische Informatica bevindt zich in het gebouw Kroonjuweel aan de Duivendrechtsekade 36-38 te Amsterdam. Je kunt het gebouw gemakkelijk bereiken met het openbaar vervoer. Het dichtstbijzijnde metrostation is Spaklerweg. Kijk op www.hva.nl/locaties voor de routebeschrijving.


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

MEER WETEN?

STUDIEKEUZE

Kom naar onze open dagen, ontmoet onze studenten en docenten en proef zelf de sfeer. >> Zaterdag 10 november 2012 10.00 - 14.00 uur >> Zaterdag 19 januari 2013 10.00 - 14.00 uur >> Zaterdag 16 maart 2013 10.00 - 14.00 uur >> Dinsdag 23 april 2013 18.00 - 21.00 uur Kijk op www.hva.nl/opendag voor de meest actuele informatie.

Een studie kiezen heeft gevolgen voor je toekomst. Je wilt graag op de juiste plek terechtkomen, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Daarvoor is het belangrijk dat je het studiekeuzeproces stap voor stap doorloopt. Zo onderzoek je je interesses, talenten en mogelijkheden voordat je een studie kiest. Betrek andere mensen, familie, vrienden en je loopbaanbegeleider op school bij je keuzeproces. Zij kunnen je zowel helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf als in bepaalde opleidingen en beroepen. Kijk op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.

MEELOOPDAGEN

STUDENTMENTOREN

Wil je nog beter onderzoeken en ervaren hoe het is om de studie te volgen? Meld je dan aan voor een meeloopdag. Tijdens deze dag volg je lessen en proef je de sfeer onder de studenten van onze opleiding. Wil je een dag meelopen? Stuur een mail naar Nora Kouwenhoven, n.kouwenhoven@hva.nl.

Studentmentoren zijn studenten van de HvA die jou begeleiden voorafgaand aan je studie. Dat kan in persoonlijke gesprekken, per telefoon of via e-mail. Je kunt altijd contact opnemen met je mentor. Begeleiding van een studentmentor zorgt ervoor dat je beter weet dat je aan de juiste studie begint. Studentmentoren hebben tenslotte zelf ook moeten kiezen voor ze aan de HvA begonnen.

OPEN DAGEN

KOEN BOLLEN, AFGESTUDEERDE EN DOCENT TECHNISCHE INFORMATICA


Ze weten waar je op moet letten en hoe je jezelf de juiste vragen stelt om tot een goede keuze te komen. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/studeren/praktische-informatie/studentmentoren.

en studeren aan de Hogeschool van Amsterdam in het bijzonder. Zij zijn tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar via 020-5995422 (werkdagen 09:30-16:00). Je kunt ook een mail sturen naar: studievoorlichting@hva.nl.

STUDIEVOORLICHTING

WEBSITE

Studievoorlichting geeft voorlichting over studeren in het hbo en wo in het algemeen

Actuele informatie over de opleiding Technische Informatica vind je op www.hva.nl/ti.

‘Het leukste aan de opleiding Technische Informatica vond ik het werken aan real-life projecten zoals voor de zorginstelling Heliomare. Ons studententeam heeft een oplossing bedacht voor het volgen van patiënten met een niet-aan­geboren hersenletsel uit het revalidatiecentrum. Hiervoor ontwierpen wij een klein apparaat, met behulp van GPS en GPRS, dat de patiënten bij zich kunnen dragen. Ook bouwden we een website. De patiënten kunnen getrackt worden via een Google Maps interface en de hulpverleners kunnen op de site precies zien waar de patiënt zich bevindt. Mijn studie heb ik in drie jaar afgerond. In het laatste studiejaar gaf ik het vak System and Network Engineering Programming aan derdejaarsstudenten. Nu ben ik parttime aangesteld als docent bij de opleiding én werk ik hard aan mijn eigen bedrijf.’


Gebouw Kroonjuweel Duivendrechtsekade 36-38

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

1096 AH Amsterdam Postbus 1025 100 BA Amsterdam www.hva.nl

OB-62-12

Hogeschool van Amsterdam Technische Informatica

HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

Technische Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Technische Informatica studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA

Technische Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Technische Informatica studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA

Advertisement