Page 1

2013 2014

creAting tOmOrrOw

OnderwijsOndersteuner techniek AssOciAte degree in deeltijd

hVA Onderwijs en OpVOeding


HvA Onderwijs en OpvOeding

ONDERWIJS EN OPVOEDING Hoe inspireer je de volgende generatie? En hoe draag je de kennis en vaardigheden over om te bouwen aan de wereld van morgen? Daar draait het om bij HvA Onderwijs en Opvoeding. Om deze vragen te beantwoorden, kiezen we onze eigen weg. Natuurlijk maken we gebruik van de grote verscheidenheid aan theorieën en methodes die ons vakgebied rijk is. Maar we ontwikkelen ook zelf ideeën over kennisoverdracht. Op basis van die ideeën en theorieën ontdek je alles over onderwijs en opvoeding. En ga je zelf onderwijzen en ondersteunen bij opvoeden in de praktijk. In Amsterdam en daarbuiten. Wij hebben een passie om jou iets bij te brengen over ons vak, over jezelf en vooral over mensen. Je leert hoe je moet ‘leren’ en hoe je kunt nadenken over je eigen ‘denken’. We stellen je creativiteit en durf op de proef en geven je alle ruimte om je te ontwikkelen. Tot iemand die anderen iets kan bijbrengen en inspireren om op hun beurt kennis en vaardigheden over te dragen aan weer een nieuwe generatie. Zo werk je, net als wij, aan de ontwikkeling van jonge mensen en hun rol in de maatschappij van morgen.


HvA Onderwijs en OpvOeding

OnderwijsOndersteuner AssOciAte degree in deeltijd techniek Techniek is eindeloos boeiend. Ook voor jongeren en ook voor meisjes … als

tOelAting Heb je een diploma op mbo-4-niveau of een havo- (met wiskunde A of B) of vwo-diploma dan ben je toelaatbaar.

je ze er op de juiste manier mee in aanraking brengt. Wil je deze uitdaging

berOepsperspectief

aangaan en heb je ervaring in een technisch beroep? Dan is het tweejarige

Er is op dit moment behoefte aan praktijkbegeleiders en onderwijsondersteuners in het onderwijs. Dat komt doordat leerlingen de (beroeps) vaardigheden en (beroeps)houding met name in de praktijk opdoen, en daar in begeleid moeten worden.

Associate degree-programma Onderwijsondersteuner Techniek een opstap naar een nieuwe loopbaan in het onderwijs. Je wordt opgeleid tot een professionele praktijkbegeleider of onderwijsondersteuner.

studeren en prAktijk ineen Dit tweejarige deeltijdprogramma is gericht op vakinhoudelijke kennis en op vaardigheden die je voorbereiden op het beroep van onderwijsondersteuner. Het programma sluit aan op delen van het curriculum van de bacheloropleiding Leraar Techniek tweedegraads. Het eerste jaar verdiep je je in vakinhoudelijke kennis tijdens modules als Wonen en de Woonomgeving of Schiphol. Ook volg je stage (werkplekleren) op een school en bij een bedrijf. Als je al werkzaam bent op een school vertaal je theorie en didactische concepten naar je eigen praktijk. In het tweede jaar volg je vakinhoudelijke modulen zoals Communicatie en Robotica en beroepsgerichte modulen zoals Onderwijsleerprocessen. Ook loop je stage: zowel op een school als bij een bedrijf. In het Associate degree-programma krijg je twee keer een bekwaamheidsproef (assessment). Het eerste wordt afgenomen aan het einde van het eerste jaar om te oefenen met het maken van een portfolio en het afleggen van een assessment. Het

eindassessment wordt afgenomen aan het eind van het Associate degree-programma.

Vrijstellingen en erkennen VAn VerwOrVen cOmpetenties Wellicht kom je in aanmerking voor vrijstellingen. De examencommissie bepaalt of je vrijstellingen krijgt. Meer informatie hierover en over het EVC-traject vind je op www.hva.nl/evc of neem contact op met de opleidingscoördinator, dhr. A.A.M. van Dongen via a.m.van.dongen@hva.nl.

studiebelAsting Het Associate-degreeprogramma bestaat in totaal uit 120 studiepunten. De colleges worden gegeven op twee dagdelen in de week. Dit programma biedt studenten veertien contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal dient rekening gehouden te worden met ca. 28 uur studie per week.

Verder studeren Het diploma (Associate degree) biedt toegang tot de bacheloropleiding Leraar Techniek tweedegraads. Tijdens dit tweejarig traject dien je nog 120 studiepunten te behalen. Je breidt je vakinhoudelijke kennis uit en docenttaken komen aan de orde, waaronder het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs.

studiekOsten De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De meest recente collegegeldtarieven zijn terug te vinden op de HvA website www.hva.nl/collegegeld. Daarnaast is het noodzakelijk om een moderne laptop aan te schaffen die voorzien is van een moderne versie van Windows. De laptop moet verbinding kunnen maken met draadloze netwerken van de HvA. De aanschafkosten voor een laptop bedragen ongeveer € 600,-. Houd daarnaast rekening met studiekosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden, in totaal ongeveer € 400,- per jaar.

bAs (bindend Afwijzend studieAdVies) Aan het eind van het eerste studiejaar moet je minstens 50 van de 60 studiepunten behaald hebben om door te mogen naar het tweede studiejaar. Haal je niet het minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BAS).

studiekeuze Het is belangrijk je goed te oriënteren bij het kiezen van je studie. Bij een Associate degree programma in deeltijd is het van belang dat je een goede balans vindt tussen werken en studeren. Kijk op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.

Open dAgen Meer weten? Kom naar onze open dagen op de Amstelcampus op: > zaterdag 10 november 2012 10.00 - 14.00 uur (regulier) > zaterdag 19 januari 2013 10.00 - 14.00 uur (regulier) > zaterdag 16 maart 2013 10.00 - 14.00 uur (regulier) > dinsdag 9 april 2013 18.00 - 21.00 uur (deeltijd) > dinsdag 23 april 2013 18.00 - 21.00 uur Kijk voor actuele informatie op www.hva.nl/opendag.

meer infOrmAtie Bel Studievoorlichting tijdens werkdagen op 020 - 599 5422 (bereikbaar op werkdagen van 9.30 -16.00 uur) of stuur een mail naar studievoorlichting@hva.nl. Je kunt ook kijken op www.hva.nl voor meer informatie.


HvA Onderwijs en OpvOeding

AMSTELCAMPUS Aan de kop van de Wibautstraat, op de rand van de Amsterdamse binnenstad, ligt de Amstelcampus. Een plek waar je kunt studeren, wonen, werken en ontspannen. Een locatie waar je medestudenten en docenten kunt ontmoeten en waar veel te beleven valt. Aan de Amstelcampus wordt nog volop gebouwd tot en met 2015.

VEELZIJDIGE ONDERWIJSLOCATIE De opleidingen van HvA Onderwijs en Opvoeding zijn gevestigd in het Kohnstammhuis en het Theo Thijssenhuis op de Amstelcampus. De Amstelcampus is een plek waar veel gebeurt. Er zijn ontmoetingsplaatsen zoals restaurants, coffeecorners en meetingpoints waar je met je medestudenten terechtkunt om samen te studeren of alleen wat bij te kletsen. Er zijn veel voorzieningen, zoals koffiebars en loungeplekken, faciliteiten gericht op studenten, een modern fitnesscentrum (gereed in 2013) en pleinen en hofjes vol groen waar je lekker kunt zitten. Je kunt overal met je laptop internetten. De campus is zo opgezet dat je nauw contact hebt met studenten en docenten van jouw opleiding, maar ook met studenten van andere opleidingen. Binnen een paar minuten ben je op de fiets in de Amsterdamse

binnenstad. De Amstelcampus is prima bereikbaar met de metro, tram, bus of fiets.

MODERNE LEERCENTRA Een goede leeromgeving voor onze studenten vinden we heel belangrijk. Op de Amstelcampus staan moderne onderwijsgebouwen met speciale leercentra, waar je kunt leren, ontdekken, onderzoeken en beleven. Je kunt onderzoek doen in moderne databanken en alle geavanceerde apparatuur en moderne faciliteiten zijn aanwezig voor het oefenen van specifieke beroepsvaardigheden of om te presenteren. Je ontmoet hier ook mensen uit instellingen en het bedrijfsleven, alumni en stagebegeleiders. Samen werk je over groeps- en landengrenzen heen. Kijk voor meer informatie over de Amstelcampus op www.hva.nl/amstelcampus.


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

hVA Onderwijs en OpVOeding

OB-135-12

Hogeschool van Amsterdam Onderwijsondersteuner Techniek Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam www.deeltijd.hva.nl/instructeur-techniek

Onderwijsondersteuner Techniek - Associate Degree aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Onderwijsondersteuner Techniek - Associate Degree studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA (deeltijd)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you