Return on Creativity

Page 48

Voorwoord Inleiding Meer effect, meer inzicht Hoofdstuk 1 - De vier gezichten van accountability

Fase 1: Uitkomst-evaluatie

Fase 2: Context-evaluatie

Fase 3: Input-evaluatie

Fase 4: Implementatie-evaluatie Marketing- en communicatiebureaus staan onder druk om het effect van hun Hoofdstuk 2 - Gedragsverandering inspanningen aan te tonen. Het ‘Return on Creativity’-programma komt tegemoet aan de innovatievraag van een groep Utrechtse MKB-ondernemers in de marketing-3en communicatiebranche meer grip willen op het rendement Hoofdstuk - Het DUS!-model: twaalfdie bouwstenen voorkrijgen accountable werken van investeringen. I. Strategische inzet

Dit boek beschrijft de accountability-aanpak die in dit programma is ontwikkeld 1. Doelstellingen voor de creatieve industrie, onder de naam De Utrechtse School: DUS! 2. Gedragsanalyse

3. Campagnestrategie Deze aanpak is gebaseerd op state-of-the art kennis van accountability en gedragsbeïnvloeding en op kennis en ervaringen uit de praktijk van de Utrechtse II. Tactische opzet marketing-en communicatiebureaus. Het gaat in op de kritische succesfactoren 4. Adequate kanalen en middelenmix voor effectieve campagnes, tips & tricks en best practices voor vier vormen van accountability. 5. Communicatieconcept

6. Pre-test DUS! biedt bureaus en individuele professionals een proces- én resultaatgerichte

aanpak omUitvoering accountable te werken. Niet alleen om je te verantwoorden over je III. Implementatie: werk, maar ook om je verantwoordelijkheid als marketing- of communicatieprofes7. Samenwerking met de opdrachtgever sional te willen en te kunnen nemen. DUS! “Not to prove, but to improve”. 8. Implementatie, management en monitoring van de campagne ISBN 978-90-8928-072-5 9. Inbreng van interne afdelingen

IV Uitkomst: Het effect van de campagne

Return on creativity Accountable werken volgens De Utrechtse School, DUS!