Page 48

Voorwoord Inleiding Meer effect, meer inzicht Hoofdstuk 1 - De vier gezichten van accountability

Fase 1: Uitkomst-evaluatie

Fase 2: Context-evaluatie

Fase 3: Input-evaluatie

Fase 4: Implementatie-evaluatie Marketing- en communicatiebureaus staan onder druk om het effect van hun Hoofdstuk 2 - Gedragsverandering inspanningen aan te tonen. Het ‘Return on Creativity’-programma komt tegemoet aan de innovatievraag van een groep Utrechtse MKB-ondernemers in de marketing-3en communicatiebranche meer grip willen op het rendement Hoofdstuk - Het DUS!-model: twaalfdie bouwstenen voorkrijgen accountable werken van investeringen. I. Strategische inzet

Dit boek beschrijft de accountability-aanpak die in dit programma is ontwikkeld 1. Doelstellingen voor de creatieve industrie, onder de naam De Utrechtse School: DUS! 2. Gedragsanalyse

3. Campagnestrategie Deze aanpak is gebaseerd op state-of-the art kennis van accountability en gedragsbeïnvloeding en op kennis en ervaringen uit de praktijk van de Utrechtse II. Tactische opzet marketing-en communicatiebureaus. Het gaat in op de kritische succesfactoren 4. Adequate kanalen en middelenmix voor effectieve campagnes, tips & tricks en best practices voor vier vormen van accountability. 5. Communicatieconcept

6. Pre-test DUS! biedt bureaus en individuele professionals een proces- én resultaatgerichte

aanpak omUitvoering accountable te werken. Niet alleen om je te verantwoorden over je III. Implementatie: werk, maar ook om je verantwoordelijkheid als marketing- of communicatieprofes7. Samenwerking met de opdrachtgever sional te willen en te kunnen nemen. DUS! “Not to prove, but to improve”. 8. Implementatie, management en monitoring van de campagne ISBN 978-90-8928-072-5 9. Inbreng van interne afdelingen

IV Uitkomst: Het effect van de campagne

Return on creativity Accountable werken volgens De Utrechtse School, DUS!

Profile for Hogeschool Utrecht

Return on Creativity  

Return on Creativity  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded