Page 2

INHOUDSOPGAVE

TEN GELEIDE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BERICHT VAN DE HOGESCHOOLRAAD INTRODUCTIE 1 DE HU IN CIJFERS 1.1 Juridische vorm 1.2 HU Organogram

5 8 11 12 14 15 15

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5

STUDENTEN Toelatingsbeleid De juiste student op de juiste plaats Ondersteuning tijdens de studie Opleiden tot gewilde professionals Ondernemerschap Persoonlijke talenten ontwikkelen Medezeggenschap Studenten- en studieverenigingen Studie en topsport Studenttevredenheid Nationale Studenten Enquête 2016 Alumni Profileringsfonds Internationale mobiliteit Aantal HU-studenten studerend en op stage in het buitenland Aantal buitenlandse studenten bij de HU Klachtenafhandeling

17 17 17 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23

3 3.1 3.1.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2

ONDERWIJS Assortiment en ontwikkeling Marktaandeel Aansluiting op de arbeidsmarkt Verweven met onderzoek Kwaliteit van het onderwijs Accreditatie Vreemde ogen dwingen

24 24 25 26 26 26 26 27

4 4.1 4.1.1 4.2 4.3

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Kenniscentra Kwaliteit van het onderzoek Middelen voor onderzoek Kennisbenutting

29 29 29 30 30

5

STRATEGISCHE ALLIANTIES

31

6

ORGANISATIE

33

7 7.1

TOEKOMSTBESTENDIG Duurzame HU

37 37

2

Hogeschool Utrecht | Jaarverslag 2016

Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2016  

Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken in 2016 weer.

Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2016  

Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken in 2016 weer.

Advertisement