Page 1

HUWIJZER FEBRUARI 2008 - JAARGANG 4 - NUMMER 1

in dit nummer Nieuw: Wellness and Health Nieuw gebouw lerarenopleidingen Scholierenworkshop Numerus fixus Geen decentrale selectie Mondzorgkunde Oriëntatiedag en Mbo-dag Decanendag

Het nieuwe kleurige gebouw van de lerarenopleidingen

NIEUWE AFSTUDEERVARIANT: WELLNESS AND HEALTH In september 2008 start de nieuwe voltijd opleidingsvariant Leefstijl, Arbeid en Gezondheid, onderdeel van de bacheloropleiding Management in de Zorg. In HU Wijzer heeft al eerder gestaan dat de opleiding drie afstudeervarianten biedt: Leefstijl en Gezondheid, Arbeid en Gezondheid, en Technologie en Zorg. Daar komt nu nog een vierde afstudeervariant bij: Wellness and Health. Afgestudeerden van deze variant kunnen onder andere terecht komen bij ondernemingen op het gebied van wellness (bijvoorbeeld spa’s en beautyfarms), praktijken voor schoonheidsverzorging, huidtherapie, cosmetische industrie of ze kunnen aan de slag als zelfstandig adviseur/ondernemer. De werkzaamheden kunnen variëren van projecten leiden rondom programma’s die leefstijl en gezondheid bevorderen, individuele cliënten coachen, bijdragen aan de oplossing van bepaalde gezondheidsproblemen tot het schrijven van rapportages voor bijvoorbeeld verzekeraars. Meer informatie: www.hu.nl/leefstijlarbeidengezondheid.

LERARENOPLEIDINGEN NAAR NIEUW GEBOUW De lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht verhuizen in maart 2008 naar een nieuw pand op De Uithof. De ligging is vlakbij de meeste andere opleidingen van Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de sport- en cultuurfaciliteiten voor studenten. De nieuwbouw is met de fiets en het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken. Behalve kleurrijk, is het ook een modern gebouw. Zo kan in het hele gebouw wireless gewerkt worden. Op de verschillende verdiepingen zijn werkplekken ingericht waar studenten met een laptop geconcentreerd kunnen werken of waar ze kunnen overleggen. Studenten die nog geen laptop hebben kunnen bij de HU tegen aantrekkelijke voorwaarden een notebook bestellen. Verder is in het nieuwe gebouw in ieder lokaal een smartboard aanwezig. Meer weten over de nieuwbouw? Kijk op www.nieuwbouwfe.hu.nl.


SCHOLIERENWORKSHOP STUDIEKEUZE Voor scholieren die vastlopen in hun studiekeuze biedt Centrum Studiekeuze van Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht een ‘workshop studiekeuze’ aan. De workshop bestaat uit twee dagdelen en vindt plaats op woensdag 19 en 26 maart van 13.30 tot 16.30 uur in Utrecht. Er wordt aandacht besteed aan het (bewust) goed kiezen, het keuzeproces zelf en de kwaliteiten en interesses van de deelnemers. Ook zoeken scholieren zelf naar opleidingsinformatie. Elke scholier vertrekt met een stappenplan voor de verdere aanpak van zijn/haar studiekeuze. Er is ruimte voor acht deelnemers, dus snel inschrijven is aanbevolen. Scholieren kunnen zich inschrijven voor de workshop via de site: www.centrumstudiekeuze.nl.

ORIËNTATIEDAG EN MBO-DAG In maart staan er weer een paar voorlichtingsdagen op agenda. Voor havo 4- en vwo 5-scholieren die zich breed aan het oriënteren zijn op een vervolgstudie, organiseert Hogeschool Utrecht op 5 maart 2008 een Oriëntatiedag. De dag is bestemd voor iedereen die eraan denkt door te gaan studeren, maar nog niet zeker weet in welke richting of aan welke opleiding. Leerlingen kunnen zich voor één of twee programma’s inschrijven. Voor meer informatie of inschrijven kunnen uw leerlingen terecht op: www.orientatiedag.hu.nl. Inschrijven is mogelijk tot 18 februari 2008. Voor 3e of 4e jaars mbo-studenten niveau 4 organiseert Hogeschool Utrecht op 12 maart de mbo-dag. Tijdens deze dag krijgen de mbo-studenten van HU-studenten meer te horen over de verschillen tussen mbo en hbo, de manier van lesgeven, verkorte routes en het beroepsperspectief. Deelnemers kunnen vooraf uit een aantal programma’s kiezen. Voor meer informatie of inschrijven kunnen studenten terecht op www.mbodag.hu.nl. Inschrijven is mogelijk tot 25 februari 2008.

NUMERUS FIXUS VOOR INTEGRALE VEILIGHEIDSKUNDE EN AD COMMUNICATIE EVENTMANAGEMENT De belangstelling voor Integrale Veiligheidskunde en de Associate degree (Ad) Communicatie eventmanagement in Utrecht is groot. Dat is natuurlijk goed nieuws. De opleidingen vinden het belangrijk dat ondanks de grote belangstelling de kwaliteit van de opleiding en van de organisatie gewaarborgd blijft. Daarom krijgen beide opleidingen vanaf komend studiejaar (2008-2009) een numerus fixus voor de instroom in het propedeusejaar. Voor Integrale Veiligheidskunde wordt de numerus fixus gesteld op 220, voor de Ad Communicatie eventmanagement is dit 90. Nieuwe propedeusestudenten moeten zich vóór 15 mei aanmelden bij Studielink. De toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen blijven hierbij natuurlijk van kracht. De loting vindt in juli plaats. Meer info over aanmelden, inschrijven en toelatingsvoorwaarden op www.hu.nl/ivk en www.hu.nl/adcommunicatie.

Leerlingen en studenten die al meer gericht weten welke (vervolg)opleiding ze willen kiezen zijn van harte welkom op een van de open dagen die Hogeschool Utrecht organiseert. Onder andere op 9 februari en 29 maart 2008 van 10.00 tot 15.00 uur. Meer informatie: www.hu.nl/opendagen.

DECANENDAG 6 MAART: ‘ONBELEMMERD STUDEREN, ONBELEMMERD DOCEREN’ Heeft u de decanendag op 6 maart al in uw agenda gezet? Aanmelden kan nog steeds. De decanendag is bedoeld voor decanen, mentoren, studiekeuzeadviseurs, opleidingscoördinatoren van VO-instellingen en ROC’s. Het thema van de dag is: ‘Onbelemmerd studeren, Onbelemmerd doceren.’ In Nederland heeft ongeveer 15% van de studenten een functiebeperking of chronische ziekte. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om studenten, ongeacht hun functiebeperking, een studeerbaar programma aan te bieden. Dat vraagt een goede begeleiding én extra inspanning. In april 2007 is de HU een project gestart om verbeteringen te realiseren. Op de decanendag informeren we u over de voortgang en resultaten van het project. We willen samen met u nagaan hoe we voor deze groep studenten de stap naar het

DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING MONDZORGKUNDE AFGESCHAFT

hoger onderwijs zo goed mogelijk kunnen realiseren.

De opleiding Mondzorgkunde van Hogeschool Utrecht heeft besloten de decentrale selectie voor eerstejaars studenten per direct stop te zetten. Het rendement van de procedure viel uiteindelijk tegen. De decentrale selectie werd vorig jaar opgezet om aspirant studenten met een bovengemiddelde aanleg voor de studie een grotere kans te geven op een studieplaats. Deze plaatsen werden echter grotendeels ingenomen door mbo’ers met gemiddeld een 8 of hoger. Hierdoor bleven er slechts enkele plaatsen over voor de aspirant studenten met een bovengemiddelde aanleg. Scholieren die zich reeds hebben aangemeld voor de decentrale selectie worden op de hoogte gesteld en nemen automatisch deel aan de lotingprocedure. Meer informatie: Jetske Willebrands Bakker, (030) 258 52 09.

te treffen in de omgang met hen. Een veel gehoorde uitspraak van docenten

Leerlingen worden steeds mondiger en het valt niet altijd mee de juiste toon is: ‘Als ik leerlingen wil corrigeren, staan ze meteen op scherp.’ Herkent u zich in deze uitspraken? Tijdens een interactieve workshop nemen we de praktijk van de moeilijke leerling als uitgangspunt en geven we aanknopingspunten om het leerklimaat met en voor moeilijke leerlingen te verbeteren. Meer informatie en aanmelding: accountmanagement@hu.nl of Elleke van de Pol (030) 238 88 05.

Open dagen: 9 februari 2008, 29 maart 2008, 5 juni 2008, 21 augustus 2008 Oriëntatiedag: 5 maart 2008 Decanendag: 6 maart 2008 Mbo-dag: 12 maart 2008 Dub-event: 24 april 2008

Colofon Uitgave Hogeschool Utrecht Vormgeving en opmaak Studio Vrijdag Fotografie HU Beeldbank Druk Grafisch Bedrijf Tuijtel HUwijzer - februari 2008 - jaargang 4 - nummer 1

comc_eb_0208_sv

agenda

HU wijzer nr.1 2008  

Informatiebulletin voor decanen en studiekeuzeadviseurs van scholen voor havo, vwo en mbo. HU Wijzer verschijnt vijf maal per jaar en geeft...