Page 1

06 AUTOTECHNIEK

18

chemische technologie

30 ELEKTRO足TECHNIEK

industrieel product 42 ontwerpen

WERKTUIG足 54 BOUWKUNDE

opleidingen Engineering (Techniek) VOLTIJD

20 1 1 20 1 2 t e c h n i e k


inhoud Het RotteRdams ondeRwijsmodel gaRandeeRt een ideale balans tussen kennis, pRaktijk en peRsoonlijke ontwikkeling Al onze opleidingen werken met het Rotterdams Onderwijs Model. Dit model garandeert dat onze opleidingen een ideale balans hebben tussen drie elementen: kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

Autotechniek

KENNIS PRAKTIJK PERSOONLIJK BALANS FASERING LESVORMEN PROGRAMMA REALISTISCH SAMEN STAGES ONDERZOEK ZELFSTANDIG KEUZE MINORS COACHING ERVARINGEN

04

04

Elektrotechniek. We maken er elke dag gebruik van: je doet het licht aan, kijkt naar de tv, surft even over het internet, belt een vriend. En niet te vergeten de levensreddende apparatuur in ziekenhuizen. Of de wetenschap, die niet meer zonder de computer kan. Elektrotechniek heeft de samenleving ingrijpend veranderd. Denk ook eens aan mobiele telefoons, ICT-technologie, glasvezels, elektrische aandrijvingen, hoogspanning, tractie, centrales etc. Als de stroom even uitvalt, ontstaat er chaos.

Uitgave: Hogeschool Rotterdam, afdeling Communicatie

06

Een chemisch technoloog is bovenal betrokken bij het ontwerpen en opschalen van chemische productie­ processen. Chemische Technologie kent talrijke gebieden van onderzoek en werk: kleding, kunststoffen, voeding, petrochemie, milieu, afvalverwerking enzovoort. Chemisch technologen zijn ook intensief betrokken nieuwe materialen en producten: van alternatieve brandstoffen tot surfplanken en van skatewieltjes tot spaceshuttles. Het zijn allemaal terreinen waarop de chemisch technoloog te vinden is. Hij of zij regelt, bestuurt en organiseert de productieprocessen daarbij zó, dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen of overblijven bij het productieproces. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid staan daarbij hoog in het vaandel. bij de ontwikkeling van

Chemische Technologie

18

06

Rotterdams Onderwijs Model

Colofon Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden

Wil je meedenken over milieuvriendelijk vervoer, misschien wel met alternatieve aandrijfsystemen en brandstoffen zoals waterstof? Ben je iemand die niet alleen zelf graag rijdt (of zou willen rijden) maar ook wil uitvinden hoe auto’s duurzamer, veiliger en schoner kunnen? Kun je daarbij breed denken en verder kijken dan naar wat er op de garagebrug gebeurt? Vind je het leuk om oplossingen te bedenken en daarover met allerlei mensen te praten? Dan is de opleiding Autotechniek jou op het lijf geschreven!

Autotechniek

Industrieel Product Ontwerpen

Een ontwerper probeert slim, praktisch en creatief om te gaan met problemen die met professionele en consumentenproducten samenhangen. Denk aan kaartjesautomaten, professionele koffiezetters of medische producten. Het kan altijd gebruiksvriendelijker, efficiënter, goedkoper of beter voor een speciale doelgroep. De verbeteringen moeten economisch haalbaar en produceerbaar zijn. Daarvoor is kennis nodig van materialen en productietechnieke n, maar geen enkel product kan worden ontworpen zonder gevoel voor markt, gebruiker en maatschappij.

18

Chemische Technologie

Werktuig­ bouwkunde

Een werktuigbouwkundi ge ontwerpt producten en machines en zorgt dat deze goed functioneren. Bij elk product zijn werktuigbouwkundi gen betrokken. Denk behalve aan motoren, pompen en turbines, ook aan alledaagse dingen als liften, racefietsen, auto’s en dvd-spelers. Werktuigbouwkund igen werken in de praktijk samen met andere technici, maar ook met mensen uit andere sectoren. Het verbeteren van een productieproces vraagt werktuigbouwkundi ge kennis, maar ook economisch en logistiek inzicht.

Elektrotechniek 30

30

54

42

Elektrotechniek

42

Industrieel Product Ontwerpen

54

Werktuigbouwkunde

Ontwerp en uitwerking: Nijgh, ­ Bruikman reclamestudio Fotografie: Jan Nass, ­ Laura Zwaneveld Drukker: Drukproef BV

WetensWaardigheden, mogelijkheden, voorWaarden, adressen, telefoonnummers en ... een stad

RDM CAMPUS

Redactie en coördinatie: Birgit Theijssen INNOVATIEF DUURZAAM CREATIVITEIT BROEDPLAATS ENERGIE MOBILITEIT BOUWEN DROOGDOK ONDERWIJS BEDRIJVEN HISTORIE TOEKOMST

OPLEIDINGEN

VOORZIENINGEN

LOCATIES

WIL JE MEER INFORMATIE?

Outside In Inside Out. Om jou effectief te laten studeren haalt Hogeschool Rotterdam letterlijk de Rotterdamse omgeving naar binnen. Geen verzonnen oefeningen, maar concrete projecten, onderzoeksvragen en vernieuwingen uit de Rotterdamse regio. We voegen jouw talent en onze kennis er aan toe en geven dat geheel weer terug aan die regio. Jij leert zo wat echt werkt, wij blijven er scherp van en tegelijkertijd helpen we bedrijven en instellingen.

EFFECTIEF INSPIRATIE STUDIESUCCES INSIDE OUT OUTSIDE IN PROEFSTUDIE OVERTREF JEZELF CONCREET ROTTERDAM STUDIEKEUZE

66

66

67

Hogeschool Rotterdam

68

68

Overzicht opleidingen

70

70

Voorzieningen, Locaties, Meer informatie


welkom

terdam veel meer dan ­ Rotterdam is voor Hogeschool Rot derland. Het is een ­ de meest uitdagende regio van Ne noemen dat ‘Op z’n ­ manier van denken en doen. Wij betekent praktijkkennis Rotterdams’. Op z’n Rotterdams dieprojecten. Dromen ­ slim toepassen in innovatieve stu bang te zijn om op je ­ proberen waar te maken zonder eren, niet opgeven en gezicht te gaan. Gedurfd combin is overal succesvol en groot willen denken. Die houding Rotterdam, maakt het vrij exporteerbaar. Wie ’t maakt in ktijkgericht en gevestigd overal. Onze opleidingen zijn pra fdlocaties in het hart op acht uitstekend te bereiken hoo t. We kunnen je opleiden van Rotterdam en één in Dordrech voor bijna alle beroepsgroepen.

03


Het Rotterdams Onder een ideale balans tu persoonlijke ontwik

Kennisgestuurd onderwijs KENNIS GESTUURD

In de eerste fase van je opleiding krijg je de basis aan ­ kennis en vaardigheden onder de knie, die nodig zijn voor je beroep. Dat gebeurt in hoor- en werkcolleges, practica en trainingen. Je krijgt opdrachten om die kennis toe te passen in vraagstukken uit je beroep. Die pak je zelfstandig of samen met andere studenten aan. In de latere fasen van ­ je opleiding ga je vaker zelfstandig op zoek naar de kennis die je nodig hebt in de beroepspraktijk.

Praktijkgestuurd onderwijs PRAKTIJK GESTUURD

In een hbo-opleiding is de beroepspraktijk zélf de beste leermeester. De praktijk is daarom vanaf het eerste jaar geïntegreerd in je opleiding. Eerst maak je kennis met die praktijk en leer je reële beroepsvraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld in projecten, waar mogelijk voor een ‘echte’ opdrachtgever. In de loop van de opleiding worden die projecten complexer. Je werkt dan ook vaak samen met studenten van andere opleidingen. Studenten pakken samen met professionals uit de praktijk en docenten ­ externe opdrachten op. In de stage en het afstudeeronderzoek leer je de beroepspraktijk op een heel zelf­ standige manier intensief kennen.

04

KENNIS PRAKTIJK PERSOONLIJK BALANS FASERING LESVORMEN PROGRAMMA REALISTISCH SAMEN STAGES ONDERZOEK ZELFSTANDIG KEUZE MINORS COACHING ERVARINGEN


derwijs model garandeert tussen kennis, praktijk en kkeling Al onze opleidingen werken met het Rotterdams Onderwijs Model. Dit model garandeert dat onze opleidingen een ideale balans hebben tussen drie elementen: kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

Studentgestuurd onderwijs

STUDENT GESTUURD

Op allerlei manieren kun je bij Hogeschool Rotterdam kiezen wat voor jou belangrijk is. Twee belangrijke mogelijk­ heden zijn je keuzevakken en je minor (specialisatie). ­ In de eerste twee jaar van je opleiding haal je studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit een omvangrijk pakket keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Als dat nodig is, moet je de keuzevakkenruimte gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Belangrijk is ook de minor die je in het vierde jaar volgt. Deze minor geeft je de ruimte om naar eigen voorkeur een specifiek accent in jouw studieprogramma aan te brengen.

De lesvormen bij Hogeschool Rotterdam Tijdens je opleiding krijg je te maken met allerlei lesvormen. Natuurlijk krijg je theorievakken in hoor- of werkcolleges. In andere lesuren oefen je je vaardigheden in practica en ‘skills-labs’ (praktijkruimtes) en krijg je studieloopbaan­ coaching. Samen met een aantal medestudenten werk je aan projecten, maar je zult ook regelmatig zelfstandig achter de computer zitten om informatie op te zoeken.

Van geleid via begeleid naar zelfstandig leren In het begin van je opleiding weet je wat er concreet van je verwacht wordt en krijg je veel begeleiding van docenten en studieloopbaan­ coaches. Langzamerhand kun je steeds meer zelf bepalen hoe je opdrachten aanpakt en aan het einde van je opleiding kun je zelfstandig problemen signaleren en oplossen. Maar ook dan sta je er niet alleen voor. De vakdocenten helpen je natuurlijk verder op weg. Je hebt gedurende je hele opleiding een studieloop­ baancoach. Die houdt je studievoortgang bij, steunt je bij het maken van keuzes en helpt bij het oplossen van eventuele studieproblemen. En je wisselt ervaringen uit met medestudenten uit je studiegroep of uit hogere jaren.


Autotechniek

06


Wil je meedenken over milieuvriendelijk vervoe r, misschien wel met alternatieve aa ndrijfsystemen en bran dstoffen zoals waterstof? Ben je iemand die niet allee n zelf graag rijdt (of zou willen rijde n), maar ook wil uitvin den hoe auto’s duurzamer, veiliger en schoner kunnen? Kun je daarbij breed denken en verd er kijken dan naar wat er op de ­ garagebrug gebeurt? Vind je het leuk om op lossingen te bedenken en daarover met allerlei mensen te praten? Dan is de opleiding Autote chniek jou op het lijf ge schreven!


BEROEP

Een autotechnisch ingenieur leert hoe auto’s in elkaar zitten, hoe deze zich dynamisch gedragen en wat er in de moderne en toekomstige auto’s aan elektronica en (infor­ matie)technologie zit. Je leert ook over veiligheid en milieu en de ontwikkelingen hiervan in Europa die van invloed zijn op de autobranche, over bedrijfsvoering en kostenbeheersing. ­ Je leert overleggen met managers en technici. Met auto’s bedoelen we ook tweewielers, bussen, opleggers en ­ speciale voertuigen. Je werkterrein kan liggen in de autoindustrie, waarbij je betrokken kunt zijn bij de ontwikkeling en productie van personen- of vrachtauto’s. Je kunt ook in een commerciële functie terechtkomen bij een importeur of grote leverancier. Ook bij toeleveranciers van onderdelen als schokbrekers of banden is een hbo’er Autotechniek meer dan welkom. Verder werken autotechnische ingenieurs op de research & developmentafdelingen van de autoindustrie of als technisch specialisten bij importeurs. ­ Tot slot zijn bij bedrijven als TNO en de Rijksdienst voor het Wegverkeer autotechnisch ingenieurs bezig met het ontwerpen en uitvoeren van tests. Je kunt niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland aan de slag. Meer informatie? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/ate.

Praktijk Dít is de opleiding die ik wil. Ik wil meewerken aan de ontwikkeling en productie van personen- of vrachtauto’s en andere transport- en vervoersmiddelen. Of wil ik misschien een meer commer­ ciële functie? Ik zou ook op de research & development­ afdelingen van de autoindustrie of als technisch specialist kunnen gaan ­ werken. TNO en de Rijksdienst voor het Wegverkeer kunnen mij ook wel gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van tests. Maar eerst een poosje naar het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden! ­ Ik doe in ieder geval Auto­ techniek: een brede opleiding met goede perspectieven.


Autotechniek

Automotive projecten PRAKTIJK GESTUURD

Tijdens de opleiding werk je aan verschillende projecten. Je leert je kennis toepassen in re谷le, uitdagende projecten en ervaart hoe het is om samen met een team een goed resultaat neer te zetten. Voorbeelden daarvan zijn:

De Shell Eco-marathon: samen met je medestudenten ontwikkel je een energiezuinig voertuig dat meedoet aan een race met als doel zoveel mogelijk kilometers te rijden op zo weinig mogelijk brandstof

Het ontwikkelen en bouwen van een compleet 足 voertuig

 uture Mobility: ontwikkeling van duurzame 足 F oplossingen voor personenvervoer en goederendistributie voor de regio Rotterdam

Samen met een grote vrachtautoproducent 足 oplossingen vinden voor problemen in de praktijk Bij meerdere projecten werk je samen met studenten van andere opleidingen van de hogeschool (Industrieel Product Ontwerpen, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek) of van mbo-opleidingen en de Technische Universiteit.

09


OPLEIDING

STUDENT GESTUURD

Je wordt veelzijdig en breed opgeleid waardoor jouw kansen op de arbeidsmarkt optimaal zijn. Je hebt de mogelijkheid een groot deel van je opleiding in het derde en vierde jaar zelf in te vullen. Je werkt door het maken van een 足 Persoonlijk Ontwikkelings Plan aan een opleiding op maat. De intensieve begeleiding tenslotte, bevestigt alleen maar dat Autotechniek bij Hogeschool Rotterdam de juiste keuze is.

10

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS DUAAL VOLTIJD


Autotechniek OPBOUW VAN DE OPLEIDING

Propedeuse KENNIS GESTUURD

PRAKTIJK GESTUURD

KENNIS GESTUURD

In het eerste jaar biedt de opleiding kennis en vaardig­ heden die je nodig hebt als manager of technisch ­ specialist. Je leert om een automotive probleem te analyseren, een automotive product te ontwerpen, in productie en in gebruik te nemen. Ook is het belangrijk om een bestaand product te volgen en te verbeteren. Het grote project van het ­ eerste jaar is ‘Kitcar’: je bouwt met een groep medestudenten een auto, vanaf de basis tot een model dat aan alle eisen voldoet. Dit doe je door iedere week te werken in het Automotive Competence Center op RDM Campus. ­ Je leert samen te werken en ­ werkzaamheden over te dragen, want meerdere ­ groepen studenten werken om beurten aan dezelfde auto. Je volgt nooit ‘losse vakken’; alle onderwerpen worden geïntegreerd aan­ geboden en staan altijd in relatie met de toepassing ­ in de praktijk. Voor het werken aan de ­ kitcar heb je bijvoorbeeld kennis nodig over de motor en de wielophanging, maar ook over veiligheid, kwaliteits­management, ­ marketing en economie. ­ De benodigde praktische vaardigheden komen in ­ trainingen aan bod.

11

Hoofdfase KENNIS GESTUURD

In het tweede jaar werk je aan innovatieve voertuigcon­ cepten, zoals hybride voertuigen, waterstof aangedreven voertuigen en automatisch geleide voertuigen (AGV). Aan de orde komen ook verbrandingsmotoren, voertuigelektro­ nica, aandrijving, aerodynamica, logistiek en marketing en sales. In het vierde jaar kun je kiezen voor de richting Com­ mercial Business Engineer (CBE) of Research & Development Engineer (RDE). Bij RDE ligt de nadruk op de techniek en het ontwerpen. De CBE’er is meer commercieel en op het management georiënteerd. Je leert hoe je een product kunt verbeteren en op de markt kunt brengen.

Werkvormen Studeren aan Hogeschool Rotterdam staat in het teken van ‘leren, werken, denken, doen’. Dat vind je tijdens je hele opleiding terug in de afwisselende mix van verschillende werkvormen. Je volgt hoor- en werkcolleges en leert al vanaf je eerste jaar de kennis toe te passen: je oefent je vaar­ digheden in projecten en je werkt groepsgewijs of individu­ eel aan praktijkgerichte projecten.


Autotechniek

KENNIS GESTUURD

BASISPROGRAMMA

Beroepsspecifieke vakken

In het basisprogramma krijg je een aantal algemene beroepsvaardigheden zoals sociale en communicatieve vaardigheden, taalbeheersing Nederlands (o.m. presenteren en rapporteren) en Engels, economie en management.

In het beroepsspecifieke programma leer je de theoretische en praktische componenten die je tot een ingenieur 足 Autotechniek maken. Bij Hogeschool Rotterdam volg je naast hoor- en werkcolleges vooral projectonderwijs, waarbij je in groepen samenwerkt aan het oplossen van een (technisch) probleem. Dat kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een visie op mobiliteit en de ontwikkeling van nieuwe voertuigconcepten die daarbij passen zijn.

PRAKTIJK GESTUURD

De opleiding zorgt ervoor dat de studenten opdrachten moeten uitvoeren in samenwerking met het bedrijfsleven. Vanaf het tweede jaar wordt een groot deel van de project足 opdrachten uitgevoerd voor externe opdrachtgevers.

12


stage/ afstuderen

MINORS

STUDENT GESTUURD

In de eerste helft van het vierde jaar volg je een minor. In de minor (specialisatie) kun je jezelf in de gekozen richting verdiepen of juist verbreden. Je kunt je bijvoorbeeld extra toeleggen op de techniek of marketing van innovatieve voertuigen. Of je kiest voor een verbreding. Je gaat dan ­ extra vakken volgen om van alle markten thuis te zijn in je beroep van Automotive Engineer. De opleiding Autotech­ niek biedt de minor Automotive Industrial Concepts aan, een verdieping in de nieuwste technologie. Denk hierbij ­ aan de ontwikkeling van hybride toepassingen. In de minor Automotive Management krijgt de bedrijfsvoering aan­ dacht. In ontwikkeling is de minor Future Mobility die zich richt op innovaties in mobiliteit waarbij voertuig, infrastruc­ tuur en logistiek integraal worden benaderd. Je kunt ook kiezen voor een hogeschoolbrede minor van één van de andere opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Vanaf nu vul je zelfstandiger je opleiding in. Je portfolio wordt dus steeds belangrijker. In de praktijk zie je welke competenties je nog moet verwerven om je beroep goed te kunnen uitoe­ fenen en op school volg je dan precies die modules waarin je die competenties aanleert. Ook in het werk zelf verwerf je competenties; daarbij volg je wellicht ook aanvullende cursussen. Deze cursussen krijgen ook een plaats in het portfolio.

13

PRAKTIJK GESTUURD

In de eerste helft van het derde jaar ben je voor het eerst langere tijd werkzaam in een professionele organi­ satie waar je op een zelfstan­ dige manier werkt aan een stageopdracht. Je past in deze periode toe wat je in de eerdere jaren op school hebt geleerd. Binnen het bedrijf krijg je begeleiding van de ­ bedrijfsbegeleider en vanuit de hogeschool word je ­ begeleid door je stagedocent of studie­loopbaancoach. ­ Eén keer in de twee weken heb je een terugkomdag op school. Er is dan studieloop­ baancoaching en reflectie op de stage. Tijdens deze stageperiode zijn er ook ­ twee cursussen. In de tweede helft van het vierde jaar voltooi je een afstudeer­opdracht in de ­ praktijk, uiteraard bij een type bedrijf dat overeenkomt met je afstudeerrichting. Het doel van de afstudeer­ opdracht is het zelfstandig uitvoeren van een project.


Autotechniek KEUZEVAKKEN

STUDENT GESTUURD

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je de­ mogelijkheid krijgt om een deel van je opleiding zelf in te vullen. In de eerste twee jaar van je opleiding haal je studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit zo’n 300 hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotter­dam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Denk daarbij aan een moderne vreemde taal, zoals Duits of Spaans. Een ander voorbeeld is bewegingssimulatie. Daarnaast moet je de keuze­vakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde.


STUDIEROUTES

VOLTIJD

Als je kiest voor de voltijdroute, volg je een vierjarig program足ma met stages. Na je tweede jaar heb je de 足 mogelijkheid over te stappen naar de duale route.

DUAAL

De duale route is bedoeld voor studenten die hun opleiding willen combineren met de praktijk. Vanaf het derde jaar ga je drie dagen betaald werken in de autobranche en twee dagen naar de hogeschool. Je maakt in overleg met het bedrijf en de school een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Daarin staat welke vakken je gaat volgen, welke projecten en werkzaamheden je in het bedrijf zult oppakken en welke aanvullende bedrijfscursussen je gaat doen. Je werk kan liggen in de richting Techniek (ontwerp, productie) of 足 Management & Organisatie (verkoop, gebruik en beheer).

15


MEER INFORMATIE

Startgesprek

Internationalisering

Als je je hebt aangemeld voor de opleiding Autotechniek ontvang je een uitnodiging voor het startgesprek. Samen met een ervaren docent kijk je daarbij of je verwachtingen ten aanzien van de opleiding realistisch zijn. Daarnaast kijk en bespreek je welke vakken moeilijk voor je kunnen zijn. Je kunt het advies krijgen om een week voor het begin van de introductieweek je voorkennis op te frissen in de Summerschool.

Bij Hogeschool Rotterdam vinden we het belangrijk dat je als student ook kennis kunt maken met andere landen, talen en culturen. Er bestaan binnen je opleiding altijd mogelijkheden om kennis en ervaring op te doen door een half jaar in het buitenland te studeren of stage te lopen. Altijd blijkt dat internationale ervaring opdoen een pluspunt is bij latere sollicitaties. Werkgevers weten het te waarderen als je internationale ervaring hebt opgedaan.

Titel Een afgeronde opleiding Autotechniek van Hogeschool Rotterdam geeft recht op de ­ wettelijk beschermde titel ingenieur (ing.) die je voor je naam mag voeren. In plaats ­ hiervan mag je ook de inter­nationaal erkende titel Bachelor of Engineering ­ (B Eng) voeren, maar dan áchter je naam. Deze titels worden ook internationaal officieel erkend en het ­ bedrijfsleven geeft de ‘ing.’ een hoge waardering.

Projecten en portfolio Centraal in alle jaren van je opleiding staat het uitvoeren van projecten in groepen. In de colleges, practica, work­ shops en thuisopdrachten komen die onderwerpen aan de orde die je nodig hebt voor het project dat op dat moment uitgevoerd wordt. Alles wat je tijdens je opleiding leert, verzamel je in het zogenaamde ‘portfolio’. Zo heb je snel inzicht in wat je al geleerd hebt en welke competenties je nog moet verwerven. In alle vier de jaren neem je deel aan studieloopbaanbijeenkomsten; je bespreekt met een coach je eigen studiedoelen en stelt ze bij als dat nodig is.

De moderne ingenieur Bij Hogeschool Rotterdam krijg je niet alleen een prima technische opleiding, maar word je in alle opzichten goed voorbereid op je beroep. De algemene beroepsvaardigheden­ staan hoog in het vaandel. Je leert extra vaardigheden die de moderne ingenieur kenmerken: een goede ingenieur is een probleemoplosser die ook de kennis van een ander weet te waarderen. Want technisch werk is tegenwoordig bijna altijd teamwork: samenwerken, informatie uitwisselen

16

en de voortgang afstemmen. Bij Hogeschool Rotterdam leer je het allemaal al tijdens je opleiding. Onder meer in onderwijsvormen als probleemgestuurd onderwijs en projectonderwijs, waar je samenwerkt aan de oplossing van een concreet probleem uit de praktijk.

RDM Campus Het Competence Center Automotive van de opleiding Autotechniek is gevestigd op RDM campus. In deze voormalige machinehal van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) werken ­ de studenten samen met studenten van andere ­ hbo- en mbo-opleidingen ­ en bedrijven die daar ­ gevestigd zijn. Hogeschool Rotterdam werkt samen ­ met het Albeda College en ­ bedrijven aan innovatieve projecten. Kijk voor meer informatie op ­ www.rdmcampus.nl of op pagina 70 van deze brochure.


Samenwerking tussen Engineeringopleidingen Alle engineeringopleidingen van Hogeschool Rotterdam delen vanaf het eerste jaar trainingen, cursussen en projecten. Een deel van de trainingen, cursussen en projecten kun je in de eerste jaren bij de andere engineeringopleidingen volgen. Bij de projecten werk je gezamenlijk met studenten van verschillende opleidingen aan een probleem. De eerste twee jaar bereid je je op school voor op de beroepspraktijk.

Doorstromen Met je hbo-diploma heb je de mogelijkheid verder te studeren voor een mastertitel, bijvoorbeeld aan één van de technische universiteiten (bijv. Technische Universiteit Eindhoven richting Automotive).

Kenniscentrum Docenten en studenten van diverse opleidingen en ­ profes­sionals uit de beroepspraktijk buigen zich over ­ actuele vraagstukken in het zogenaamde kenniscentrum. Zij delen onder leiding van een lector kennis, voeren ­ onderzoek uit en organiseren bijeenkomsten. Dit levert weer nieuwe kennis op die maatschappelijk relevant is ­ en in de praktijk wordt toegepast. Het Kenniscentrum ­ Innovatie en Product­realisatie is verbonden aan de ­ engineeringopleidingen.

Dinky toys? Nee, als kind had ik nooit wat met auto’s. Maar toen ik een jaar of zestien was, begon ik getunede auto’s opeens wel erg gaaf te vinden. Nu trekken normale auto’s me meer. Van vwo naar hbo Auto­ techniek – voor een meisje toch wel een bijzondere overstap. De meeste mensen vonden het wel getuigen van lef. Het eerste jaar leerde ik onder meer een kitcar te maken, nu ligt het accent op de ‘theorie achter de auto’s’. Je leert de basis­­kennis van de bouw. Ik heb mij gespecialiseerd in de richting van Commercial Business Engineer. Later wil ik namelijk gaan werken bij een dealer of importeur. Anita van der Hoog, afgestudeerde Autotechniek

Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf Wil je een technische opleiding volgen, maar weet je nog niet precies welke? Kies dan voor de Oriënterende ­ Propedeuse Techniek en Bedrijf. Je maakt in het eerste kwartaal kennis met Autotechniek, Bouwkunde, Chemische Technologie, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Informatica, Technische Informatica, Gezondheidszorg Technologie, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Logistiek en Technische Vervoerskunde en Werktuigbouwkunde. Door de intensieve kennismaking ­ met de verschillende opleidingen kun je aan het eind van ­ dit kwartaal een goede keuze maken voor één van de ­ opleidingen. Na een schakelprogramma start je met de gekozen opleiding, zonder tijdverlies! Meer informatie? ­ Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/optb.

Meer informatie? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/ate Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl


Chemische Technologie

18


Een chemisch technolo og

is vooral betrokken bi j het ­ ontwerpen en opscha len van chemische prod uctie­ processen. Chemische Technologie kent talri jke gebieden van onderzoek en werk : kleding, kunststoffen, voeding, petrochemie, milieu, af valverwerking enzovo ort. ­ Chemisch technologen zijn ook intensief betro kken ­ bij de ontwikkeling van nieuwe materialen en producten: van alternatieve brands toffen tot surfplanken en van ­ skatewieltjes tot spaces huttles. Het zijn allem aal terreinen waarop de chemisch te chnoloog te vinden is. Hij of zij ­ regelt, bestuurt en orga niseert de productiepr ocessen daarbij zó, dat er geen schadelijke stoffen vrijk omen of overblijven bij het prod uctieproces. Duurzaam heid en ­ milieuvriendelijkheid st aan daarbij hoog in he t vaandel.


BEROEP

Chemisch technologen zijn betrokken bij alle stappen van een goed werkend productieproces: vanaf het eerste idee over een nieuw product tot de realisatie ervan. Je vindt ze bij de ontwerpfase, de opstartfase, de opschalingsfase en de gebruiksfase van grootschalige (chemische) productie­ processen. Achter het bureau, het beeldscherm of in de ­ fabriek. Afgestudeerden zijn in functies terecht gekomen ­ als plantmanager bij een levensmiddelenproducent, ontwerper van procesinstallaties bij een ingenieursbureau, procestechnoloog bij een chemisch productiebedrijf, ­ salesmanager bij een onderdelenfabrikant en adviseur ­ bij de brandweer.

Biobrandstof: de beroepspraktijk in de opleiding Biobrandstoffen staan op dit moment volop in de ­ belangstelling. De meest eenvoudige biobrandstof is pure plantaardige olie (PPO). Het betreft doorgaans koud- of warmgeperste olie van koolzaad. Naast koolzaadolie wordt er ook zonnebloemolie, sojaolie en zelfs afgewerkt frituur­ vet gebruikt; meest recent zien we ook toepassing van olie uit algen. PPO is een dieselvervanger maar doordat zij een hoge viscositeit (= stroperigheid) en hoge zuurgraad heeft, kan de brandstof niet zondermeer worden benut in een normale dieselmotor. In Nederland kan koolzaad worden geteeld voor de productie van PPO (de boer als energie- en biobrandstoffenteler). Met een opbrengst van 3 tot 5 ton koolzaad per hectare kan gemiddeld 1.400 liter puur plantaardige olie worden geperst. De overblijvende koolzaadkoek is eiwitrijk en kan dienen als veevoer. ­

De biobrandstof die hier wordt gewonnen, kan in pure vorm worden toegepast maar kan ook chemisch worden bewerkt tot biodiesel.

PRAKTIJK GESTUURD

In een project, dat vanuit het werkveld werd aangedragen, hebben vierdejaarsstudenten een uitgebreide haalbaar­ heidstudie gedaan naar die chemische omzetting van verschillende plantaardige oliën en vetten in biodiesel. Dit project werd opgezet met als doel om vanuit die studie een opschaling te realiseren. Op deze manier leren stu­ denten hoe ze een probleem uit de ‘echte’ en actuele beroepspraktijk kunnen ­ aanpakken en oplossen. Meer informatie? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/cte.


chemische technologie

Momenteel werken we in een klein groepje aan een project over petrochemie. Heel interessant. Op de computer maken we als het ware simulaties en alle problemen die daarbij opdoemen, moeten we zien op te lossen. Ik hoop dat deze kennis mij later van pas komt. Mijn streven is om engineer in een fabriek te worden en van een bepaalde procesvoering alles in de hand te hebben. Joshua Fransz, vierdejaars student Chemische Technologie

21


OPLEIDING

PRAKTIJK GESTUURD

De opleiding Chemische Technologie is gericht op studenten met interesse in grootschalige processen en installaties. Juist in de Rotterdamse regio, waar de chemische industrie ­ een belangrijke rol speelt en overal zichtbaar is. De chemisch technoloog ontwerpt, ontwikkelt en verbetert processen voor het maken van materialen en producten. Je krijgt een prima technische opleiding en wordt in álle opzichten goed voorbereid op je beroep. Je leert vaardigheden die de moderne ingenieur kenmerken: problemen oplossen en daarbij ook de kennis van een ander waarderen, want technisch werk is tegenwoordig vooral teamwork. Samen­ werken, informatie uitwisselen, de voortgang afstemmen, bij Hogeschool Rotterdam leer je het allemaal.

22

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS VERKORT VOLTIJD DEELTIJD


chemische technologie OPBOUW VAN DE OPLEIDING

Hoofdfase

Propedeuse PRAKTIJK GESTUURD

KENNIS GESTUURD

In het eerste halfjaar krijg je de mogelijkheid om je via oriëntatieblokken een beeld te vormen van de verschillende ­ beroepsmogelijkheden. Deze worden aangeboden in de vorm van projectgestuurd onderwijs (PGO). In projecten werk je samen met studenten aan een praktijkgerichte opdracht, waarbij je de aan­ gereikte theorie gebruikt om het probleem op te lossen. In het eerste semester wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden van het toekomstige beroep. Een aantal vakken volg je samen met studenten van andere technische opleidingen. ­ Daarnaast zijn er de projecten, die inhoudelijk gericht zijn op Chemische Technologie. Natuurlijk volg je naast theorieonderwijs ook veel practica. In de propedeuse krijg je gemiddeld zo’n 22 lesuren per week in de vorm van hoorcolleges, werk- en ­ instructiecolleges en practica. Daarnaast is ook een aantal studiebegeleidingsuren ­ ingeroosterd.

23

PRAKTIJK GESTUURD

Na de propedeuse kom je in de hoofdfase, waarin je verder wordt opgeleid tot chemisch technoloog. Gedurende het tweede jaar verbreed je je basiskennis en vaardigheden. In de eerste helft van het derde jaar loop je stage bij een bedrijf. Aan het einde van de opleiding voer je een afstu­ deeropdracht uit in de praktijk bij je leerbedrijf. Daarover schrijf je een afstudeerverslag dat je presenteert aan je opdrachtgever. Je presenteert en verdedigt dit voor de exa­ mencommissie. In de hoofdfase krijg je wat minder lesuren, wordt er een groter beroep gedaan op je zelfstandigheid en werk je wat vaker met medestudenten aan opdrachten of projecten. Niettemin moet je erop rekenen dat je, naast een aantal ­ begeleidingsuren, ook dan gemiddeld nog 18 lesuren per week hebt. Dat geldt natuurlijk niet voor de periodes dat ­ je op (afstudeer)stage bent.

Werkvormen Studeren aan Hogeschool Rotterdam staat in het teken van ‘leren, werken, denken en doen’. Dat vind je terug in de verschillende werkvormen. Werk- en discussiecolleges zijn belangrijk voor de verwerving van kennis en inzicht. Natuurlijk oefen je bij Chemische Technologie veel in de vorm van practica. Projectonderwijs leert je samenwerken met professionals van verschillende richtingen.


chemische technologie

BASISPROGRAMMA

KENNIS GESTUURD

Elke hbo-opleiding gaat uit van de praktijk. Na vier jaar kun je daarom gericht oplos­ singen voor praktijkproblemen bedenken en uitvoeren. Om dat te kunnen, heb je naast je technische kennis en vaardigheden, een aantal beroepsvaardigheden nodig. Je moet bijvoorbeeld goed met mensen kunnen omgaan. Je moet de Nederlandse en – steeds belangrijker – Engelse taal goed beheersen, zowel mondeling als schriftelijk. En je moet weten hoe een bedrijf in elkaar zit en dat de term ‘management’ veel meer betekent dan simpelweg de baas spelen. Dit alles noemen we het basisprogramma. Dit programma omvat ook een aantal beroepsoverstijgende vakken, zoals veiligheid, informatica en communica­ tieve vaardigheden.

24

Beroepsspecifieke vakken

Naast het basisprogramma krijg je natuurlijk ook veel vakken die te maken hebben met chemische technologie: de ­ beroepsspecifieke vakken. De beroepsspecifieke vakken bereiden je voor op je latere beroep. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld vakken als reactorkunde, industriële ­ chemie, regeltechniek en mechanica.


stage/ afstuderen

MINOR

STUDENT GESTUURD

In de eerste helft van het vierde jaar verdiep je je in de minor (specialisatie) procestechniek. Alle studenten volgen tijdens hun laatste studiefase deze minor. Door je in één ­ aspect van je beroep extra te verdiepen kwalificeer je je straks beter op de arbeidsmarkt.

25

PRAKTIJK GESTUURD

De eerste echte kennismaking met de beroepspraktijk vindt plaats tijdens de stage ­ gedurende de eerste helft van het derde jaar. In die periode pas je op school geleerde vaardigheden toe en ontwikkel ­ je ze verder. Ook ervaar je hoe het is om in een team samen met anderen aan een taak te werken en daarover ­ te praten tijdens werkbespre­ kingen. Als je terugkomt van die stage heb je een goed beeld van het beroep en heb je ook het nodige gezien en ervaren dat je kan helpen ­ bij je verdere keuzes binnen de mogelijkheden die de opleiding te bieden heeft. In het vierde jaar voltooi je een afstudeeropdracht in de praktijk, uiteraard bij een type bedrijf dat overeenkomt met je afstudeerrichting. Het doel van de afstudeeropdracht is het zelfstandig uitvoeren van een project dat je afrondt met een afstudeerverslag. Dit presenteer je en verdedig je voor een examencommissie, bestaande uit je interne en externe stagebegeleiders en een externe deskundige.


KEUZEVAKKEN

STUDENT GESTUURD

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je de mogelijk­heid krijgt om een deel van je opleiding zelf in te ­ vullen. In de eerste twee jaar van je opleiding haal je studie­ punten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit zo’n 300 hogeschoolbrede keuzevakken, aange­ boden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Denk daarbij aan het keuzevak chemie en kunst. Of leer een moderne vreemde taal, zoals Spaans. Andere voorbeelden zijn de wereld van ­ geur- en smaakstoffen of chemie en criminaliteit. Daar­ naast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Het kan allemaal!

26


chemische technologie STUDIEROUTES

VOLTIJD

De voltijdopleiding duurt vier jaar en is een goede keuze voor wie direct na havo of niet-verwant mbo-niveau 4 wil gaan studeren.

Verkort

Met een vwo- of een voor de opleiding verwant mbo-diploma niveau 4 (MLO, MTS-Procestechniek, VAPRO C of D) geldt een driejarig traject.

DEELTIJD

De deeltijdopleiding duurt in principe drie jaar, en is uitslui­ tend bedoeld voor studenten die in het bezit zijn van een diploma MLO, MTS-Procestechniek, VAPRO C of D, dan wel een vergelijkbaar buitenlands diploma. Daarnaast moet je minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben en een verplichte baan in het werkveld van minimaal 16 uur per week. Na je aanmelding voor een deeltijdopleiding krijg je eerst een intakegesprek c.q. assessment. Tijdens dat gesprek wordt een individueel studieprogramma vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de baan die je hebt, je werkervaring en eventuele cursussen die je gevolgd hebt. Op basis daarvan kun je in aanmerking komen voor een verkorte route. De afstudeeropdracht vindt binnen je eigen bedrijf plaats. Het deeltijdprogramma, waarbij zowel theorie als praktijk aan de orde komen, wordt deels ’s avonds ver­ zorgd en op een beperkt aantal dagen overdag. Je kunt een brochure over de deeltijdopleiding aanvragen bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS VERKORT VOLTIJD DEELTIJD


MEER INFORMATIE

Startgesprek

Internationalisering

Titels

Als je je hebt aangemeld voor de opleiding Chemi­ sche Technologie ontvang je een uitnodiging voor het startgesprek. Samen met een ervaren docent kijk je daarbij of je verwachtingen ten aanzien van de opleiding realistisch zijn. Daarnaast kijk en bespreek je welke vakken moeilijk voor je kunnen zijn. Je kunt het advies krijgen om een week voor het begin van de introductieweek je voorkennis op te frissen in de Summerschool.

Voor sommige onderdelen is het mogelijk om colleges en practica in het Engels te volgen. Daarom kunnen buiten­ landse studenten soms onderdelen van een opleiding bij Hogeschool Rotterdam volgen. Vele studenten hebben de afgelopen jaren hun (afstudeer)stage in het buitenland gevolgd, bijvoorbeeld in België, Engeland, Duitsland, ­ Zwitserland, Noorwegen en Zweden, maar ook in de ­ Verenigde Staten, Australië en Canada. In een aantal gevallen zetten die afgestudeerden hun carrière in het buitenland voort. Studenten van de technische opleidingen zijn zeer gewild in het buitenland. De aantrekkingskracht vormt toch het kennismaken met andere mensen en culturen en de gelegenheid meer van de wereld te zien. Altijd blijkt dat het opdoen van internationale ervaring een pluspunt is bij latere sollicitaties: internationale ervaring opdoen, is een pré.

Een afgeronde opleiding Chemische Technologie geeft recht op de titel ingenieur. ­ Voor je naam mag je de wettelijk beschermde en internationaal erkende titel ‘ing.’ voeren. Sinds de invoering van de bachelormaster­structuur mag je als Chemisch Technoloog de titel Bachelor of Engineering (B Eng) achter je naam voeren.

28

Doorstromen Met je hbo-diploma heb je de mogelijkheid verder te ­ studeren voor een mastertitel, bijvoorbeeld aan één van ­ de technische universiteiten.


Studentenvereniging A.S.V. THONIS De Algemene Studentenvereniging Thonis van Hogeschool Rotterdam bestaat sinds 1987 en heeft als doelstelling het ‘zware’ studentenleven te verlichten. A.S.V. Thonis is een ­ redelijk grote vereniging met bijna 500 leden. Als lid van Thonis doe je meer sociale contacten op met medestudenten en docenten. Jaarlijks worden er vele activiteiten georga­ niseerd, zoals een introductiekamp voor alle aankomende studenten, een zeilweek, veel feesten, maar ook excursies. Voor meer informatie: www.asvthonis.nl

Competenties Jij krijgt die studieonderdelen aangereikt die jou in de loop van de tijd tot een bekwaam ingenieur vormen. Wat je daarvoor moet weten en kunnen - de competenties - is vastgesteld in nauw overleg met het beroepenveld. Vanaf het begin van je opleiding bouw je een portfolio op. Daarin verzamel je tentamencijfers, maar ook werkstukken, project­verslagen en een afstudeeropdracht. Zo beschik je aan het einde van je opleiding over een map waarmee je laat zien wat je kunt.

Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf

Je staat er niet bij stil dat alles wat je gebruikt of eet te maken heeft met chemi­ sche technologische processen. Ik wil graag zoeken naar een alternatieve brandstof voor motorolie. Dit soort brandstoffen wordt schaars en dus is het belangrijk om bijvoorbeeld bio-diesel te ontwikkelen. We hebben die brandstoffen overal voor nodig, ook om eten te produceren. Je kunt al snel alle kanten op: in de ontwikkeling van voeders en verzorgingsproducten, of je kunt bij de overheid werken. Ik wil me gaan bezighouden met ontwikkelingen op de olie- en gasmarkt. Ook omdat daar mooie carrièrekansen liggen en je er goed geld kunt verdienen. Dave van den Berg, eerstejaars student Chemische Technologie

Wil je een technische opleiding volgen, maar weet je nog niet precies welke? Kies dan voor de Oriënterende ­ Propedeuse Techniek en Bedrijf. Je maakt in het eerste kwartaal kennis met Autotechniek, Bouwkunde, Chemische Technologie, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Informatica, Technische Informatica, Gezondheidszorg Technologie, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Logistiek en Technische Vervoerskunde en Werktuigbouwkunde. Door de intensieve kennismaking ­ met de verschillende opleidingen kun je aan het eind van ­ dit kwartaal een goede keuze maken voor één van de ­ opleidingen. Na een schakelprogramma start je met de gekozen opleiding, zonder tijdverlies! Meer informatie? ­ Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/optb.

Meer informatie? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/cte Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl


Elektrotechniek

30


Elektrotechniek. We m aken er elke dag gebr uik van: ­ je doet het licht aan, kij kt naar de tv, surft ev en over ­ het internet, belt een vriend. En niet te verg eten de ­ levensreddende appara tuur in ziekenhuizen. Of de ­ wetenschap, die niet m eer zonder de compute r kan. ­ Elektrotechniek heeft de samenleving ingrijp end veranderd. Denk ook eens aan mob iele telefoons, ICT, gla svezels, elektrische aandrijvinge n, hoogspanning, ­ tractie, centrales etc. Als de stroom even ui tvalt, ­ ontstaat er chaos.


BEROEP

Als elektrotechnisch ingenieur kun je je bezighouden met informatiecommunicatietechniek (ICT), computertechniek, ­ embedded systems (de software en hardware in een product), ­ telecommunicatie, datacommunicatie, telematica, elektro­ nica, elektromagnetische compatibiliteit en met meet- en regeltechniek. Het ICT-vakgebied is sterk in ontwikkeling, ­ bijvoorbeeld op het gebied van mobiele telefonie, embedded systems en automatisering. Kies je voor de minor Energietechniek, dan krijg je te maken met aandrijvingen voor treinen en trams, centrales, hoogspanning, duurzame energie en vermogenselektronica. Bij de keuze voor de richting Mechatronica werk je samen met werktuigbouw­ kundigen. De nadruk ligt dan op besturingstechniek, ontwerpen van real-time technische systemen en constructietechnieken. Als afgestudeerde kun je terecht komen in research- en technische ontwikkelfuncties, maar ook in technischcommerciële functies, of kun je doorgroeien naar een managementfunctie, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Enkele voorbeelden zijn:

Ontwerper van elektronische producten

Ontwerper van elektrische energiesystemen

Embedded systems engineer

Ontwerper van duurzame energiesystemen

Ontwerper van elektrische aandrijfsystemen

Research & Development engineer

Je toekomst als elektrotechnisch ingenieur is rooskleurig. Er is een groot tekort aan elektrotechnici; vele studenten worden al, voordat ze zijn afgestudeerd, benaderd door bedrijven.

Meer informatie? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/ele.

Port of Rotterdam: werken in de praktijk PRAKTIJK GESTUURD

In de omgeving van Rotterdam zijn veel bedrijven actief in de haven. De meerderheid van de studenten komt dan ook tijdens hun carrière in aan­ raking met deze maritieme wereld. Bij recente projecten hebben studenten Elektrotechniek een ontwerp gemaakt voor de aandrijving van een schip. Andere voorbeelden van pro­ jecten zijn het ontwerpen van: ¬ Voortstuwingen of ­ trusters ¬ Centrifugaal ventilator/ pomp ¬ Hijswerken In de marine en offshore zijn zaken als water- en meteo­ gegevens van levensbelang. Een engineer met hard- en software affiniteiten zou een nauwkeurig meetinstrument kunnen ontwikkelen om deze gegevens te meten. Via een display in het stuurhuis kunnen ze dan weer worden afgelezen. Soms wordt een meetinstrument zelfs direct gekoppeld aan de besturings­ installatie. Op deze wijze wordt het besturen van een installatie of schip eenvoudiger en veiliger.


elektrotechniek

Lego, autootjes en later computers. Daar bestond grotendeels mijn leven uit. Ook het uit elkaar halen van apparaten om te kijken hoe ze werken behoorden tot mijn hobby’s. Het lag voor de hand dat ik Elektrotechniek wilde studeren. Het eerste jaar krijg je veel theorie, waaronder taalvak­ ken, wiskunde, telecommunicatie en nog veel meer. Achteraf blijkt die theoretische start juist hard nodig te zijn voor de praktijk. Direct na mijn afstuderen heb ik als electrical engineer gewerkt aan het verbeteren van revalidatiehulpmiddelen. Bijvoorbeeld door een alarmvoorziening op een rolstoel te bouwen. Met deze voorziening kan de persoon in de rolstoel, in geval van nood, direct contact leggen met een centrale. De centrale lokaliseert met behulp van een GPS de per­ soon en stuurt hulp. Inmiddels werk ik als electrical project engineer bij een fabrikant van voortstuwingssystemen en boegschroeven voor schepen. Hier ben ik deels verantwoordelijk voor een totaal project. Van de besturingselek­ tronica (hardware en software), tot de tekeningen en het eindproduct. Robin Vliegenthart, afgestudeerde Elektrotechniek

33


OPLEIDING

PRAKTIJK GESTUURD

Elektrotechniek in Rotterdam is een degelijke opleiding die zich kenmerkt door een sterk persoonlijke aanpak en een brede keuzemogelijkheid. Je wordt intensief begeleid door docenten, mentoren en je medestudenten. En daarnaast kun je een groot deel van je opleiding zelf invullen: je kiest je eigen minor, keuzevakken en je stage- en afstudeerbe­ drijf. Ook bepaal je zelf of je voltijd of duaal wilt studeren. Je wordt door deskundige vakdocenten veelzijdig en breed opgeleid waardoor jouw kansen op de arbeidsmarkt optimaal zijn. De opleiding Elektrotechniek wordt door onafhankelijk onderzoek als één van de betere opleidingen in Nederland gepositioneerd. De recente visitatie (september 2008) schetst een zeer positief beeld van de opleiding.

34

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS VERKORT DUAAL VOLTIJD DEELTIJD


elektrotechniek OPBOUW VAN DE OPLEIDING

Propedeuse

Hoofdfase

Het eerste jaar is het prope­ deusejaar. Je hebt de kans om je breed in de techniek te oriënteren. Je legt een goede theoretische en praktische basis. Na het propedeusejaar geeft de hogeschool je een bindend advies om door te gaan met je opleiding, of eventueel een andere oplei­ ding te kiezen.

In het tweede jaar ligt het accent op aandrijftechniek en vermogenselektronica, centrales, digitale signaalproces­ sing, telecommunicatie, regeltechniek en embedded sys­ tems. Je voert ook projecten uit waarin deze onderwerpen worden toegepast. In het derde jaar ga je als voltijdstudent een half jaar op stage. Voor de duale studenten begint dan de combinatie van leren en werken. Daarna volgt de afstudeerperiode waarin je theorievakken, practica en projectonderwijs volgt in het door jou gekozen gebied. Tijdens de eerste helft van het vierde jaar volg je een minor. Het laatste half jaar voltooi je een afstudeeropdracht in de praktijk, uiteraard bij een type bedrijf dat overeenkomt met je afstudeerrichting. Het doel van de afstudeeropdracht is het zelfstandig uitvoeren van een project.

Werkvormen Studeren aan Hogeschool Rotterdam staat in het teken van ‘leren, werken, denken, doen’. Je volgt hoor- en werkcolleges en trainingen, je leert vanaf je eerste jaar de kennis toe te passen en je oefent je vaardigheden in projecten.

35


elektrotechniek

BASISPROGRAMMA

KENNIS GESTUURD

Beroepsspecifieke vakken

In de beroepsspecifieke programma’s krijg je de theoretische en praktische componenten die je tot een elektrotechnisch ingenieur maken. Bij Hogeschool Rotterdam volg je naast hoor- en werkcolleges veel projectonderwijs, waarbij je in groepen samenwerkt aan het oplossen van een (technisch) probleem.

In het basisprogramma krijg je een aantal algemene beroepsvaardigheden, zoals sociale en communicatieve vaardigheden, taalbeheer­ sing Nederlands (waaronder presenteren en rapporteren) en Engels, wiskunde, bedrijfs­ kunde en management.

PRAKTIJK GESTUURD

36

Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een ECG-meter, een bloed­ drukmeter, een domoticahuis, een kermisattractie, robots, energiebesparing in de tuinbouw, een bierbrouwerij of ­ onderzoek aan een brandstofcel. De stages en afstudeer­ projecten behoren ook tot de beroepsspecifieke programma’s.


stage/ afstuderen

MINORS

STUDENT GESTUURD

In de eerste helft van het vierde jaar kun je kiezen uit een aantal verdiepende minors.

ICT / Embedded Systems

ICT / Embedded Systems is gericht op de hightechwereld van intelligente elektronica in een product. Er wordt veel aandacht besteed aan elektronica, telecommunicatie, computerarchitectuur, microcontrollers, computernetwer­ ken, digitale signaalbewerking, C-programmeren, proces­ automatisering en dergelijke. Als afgestudeerde heb je een breed inzicht in de samenhang van systemen waarin meerdere technische disciplines een rol spelen.

Energietechniek

Deze minor is gericht op het ontwerpen, bouwen en beheren van elektrische installaties en systemen. Er is veel aandacht voor veiligheid, energiebesparing, elektrische machines, elek­ triciteitsvoorziening, installatietechniek, vermogenselektro­ nica, regeltechniek, duurzame energie en computersimulaties. Mechatronica Mechatronica is een combinatie van verschillende vak­ gebieden waaronder Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Technische Informatica. Er is grote behoefte aan ­ mecha­tronisch denkende ontwerpers, die de samenhang van mechanische en elektrische componenten in combinatie met software kunnen doorzien en die vanuit verschillende invalshoeken naar een technisch probleem kunnen kijken. Daarnaast kun je ook kiezen voor een doorstroomminor. Circa twee dagen per week gedurende twee semesters besteed je aan voorbereidende studieonderdelen van de TU Delft. Het betekent onder andere, dat je met de juiste vwo-vooropleiding de bacheloropleiding in drie jaar en daarna een vervolgmas­ terstudie in twee jaar kunt voltooien. Het traject duurt dan in totaal vijf jaar.

37

PRAKTIJK GESTUURD

De eerste helft van het derde jaar ben je voor het eerst langere tijd werkzaam in een professionele organisatie waar je op een zelfstan­ dige manier werkt aan een stageopdracht. Je past in deze periode toe wat je in de eerdere jaren op school hebt geleerd. Binnen het bedrijf krijg je begeleiding van de bedrijfsbegeleider en vanuit de hogeschool word je begeleid door je stagedocent of studieloopbaancoach. Per kwartaal heb je een aantal ­ terugkomdagen op school. Er ­ is dan studieloopbaancoaching­ en reflectie op de stage. Tijdens ­ deze stageperiode zijn er ook twee cursussen. Het laatste half jaar voltooi je een afstu­ deeropdracht in de praktijk, uiteraard bij een type bedrijf dat overeenkomt met je afstudeerrichting. Het doel van de afstudeeropdracht is het zelfstandig uitvoeren van een project.


KEUZEVAKKEN

STUDENT GESTUURD

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je de moge­ lijkheid krijgt om een deel van je opleiding zelf in te vullen. In de eerste twee jaar van je opleiding haal je studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit zo’n 300 hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen oplei­ ding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Denk daarbij aan het keuzevak Elektrische energie in Nederland. Of leer een moderne vreemde taal, zoals Spaans. Andere voorbeelden zijn ethiek en techniek of bewegingssimulatie. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spij­ keren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Het kan allemaal!


elektrotechniek STUDIEROUTES

De opleiding Elektrotechniek heeft veel verschillende opleidingsvarianten:

Havo instroom Met een havo-vooropleiding kun je kiezen tussen een vierjarige voltijd of een duale opleiding. In de voltijdoplei­ ding loop je in de eerste helft van het derde jaar stage en aan het eind van je vierde jaar studeer je af binnen een bedrijf. Bij de duale variant zit je in je derde en vierde jaar twee dagen per week op school en werk je drie dagen per week in een bedrijf.

VWO instroom Met een vwo-vooropleiding is het zelfs mogelijk deze voltijd en duale variant in drie jaar af te ronden. Bij de duale variant zit je in het tweede en derde jaar twee dagen in de week op school en werk je drie dagen in de week in een bedrijf. Neem voor meer informatie over deze duale route contact op met mevrouw Elles van den Bergh (E.M.van.den.Bergh@hro.nl). ­ Daarnaast bestaat bij de voltijdvariant de mogelijkheid om een TU-doorstroomminor te volgen. Na het afronden van je opleiding op de hoge­ school kun je dan in twee jaar je mastertitel op de TU Delft behalen.

Verkorte opleiding voor mbo-gediplomeerden

Heb je al een diploma mbo-elektrotechniek niveau 4 of ­ aanverwant, dan kun je je opleiding in drie jaar voltooien. Ook hierbij heb je weer de keuze tussen een driejarige voltijd of een driejarige duale opleiding. Het is mogelijk om op het mbo alvast wat vakken (wiskunde en een project) op het hbo te volgen: op deze manier vergroot je je kans op studie­succes. Je kunt je hiervoor opgeven bij je mbo-docenten of neem contact op met mevrouw Elles van den Bergh ­ (E.M.van.den.Bergh@hro.nl) voor vragen hierover.

Duaal

In het derde jaar kies je tussen de duale of voltijd variant. Informatie bij dhr Maarten Dubbeld (m.dubbeld@hro.nl) De voordelen van de duale variant zijn: ¬ Het meedraaien in een bedrijf werkt sterk motiverend. ¬ Meestal krijg je een arbeidscontract aangeboden. ¬ Je bent voor alle bedrijven interessanter door je ­ bedrijfs­ervaring. ¬ Je verdient behoorlijk. ¬ Je hoeft maar eenmaal te solliciteren. ¬ Je kunt geleidelijk aan de bedrijfscultuur wennen terwijl ­ je bovendien een begeleider hebt. ¬ Je kunt je voornamelijk bezighouden met die bedrijfstak ­ die jouw interesse heeft.

Deeltijd

Voor wie een passende mbo-vooropleiding niveau 4 heeft en ten minste twee jaar relevante werkervaring is er een drie­ jarige deeltijdopleiding. Mts’ers met minder werkervaring, havisten en vwo’ers krijgen aangepaste trajecten; deze moeten in principe wel deels in voltijd gevolgd worden. Je kunt een speciale brochure over de deeltijdopleiding aanvragen bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

39


elektrotechniek

MEER INFORMATIE

Startgesprek

Samenwerking tussen Engineeringopleidingen

Wireless Network

Als je je hebt aangemeld voor de opleiding Elektrotechniek ontvang je een uitnodiging voor het startgesprek. Samen met een ervaren docent kijk je daarbij of je verwachtingen ten aanzien van de opleiding realistisch zijn. Daarnaast kijk en bespreek ­ je welke vakken moeilijk ­ voor je kunnen zijn. Je kunt het advies krijgen om een week voor het begin van de introductieweek je voorkennis op te frissen in de Summer­ school.

Alle engineeringopleidingen van Hogeschool Rotterdam delen vanaf het eerste jaar trainingen, cursussen en ­ projecten. Een deel hiervan kun je in de eerste jaren bij de andere engineeringopleidingen volgen. Bij een deel van de projecten werk je gezamenlijk met studenten van verschil­ lende opleidingen aan een probleem. De eerste twee jaar bereid je je voor op de beroepspraktijk. De projecten die je tijdens je opleiding uitvoert, worden gekenmerkt door samenwerking en veelzijdigheid. Door het kiezen van bepaalde keuzemodules en minors (zie ook kopje ‘minors’) leg je de accenten waar jij ze wilt. Een opleiding voor een beroep, dat meer dan ooit vraagt om veelzijdige ingenieurs en daarom ook meer dan ooit afwisselend is.

Studenten Engineering kunnen gebruik maken van een ‘wireless network’. Dat betekent dat je kunt werken binnen de hogeschool waar en wanneer jij wilt. Je hebt toegang tot internet en je e-mail.

Titels Een afgeronde opleiding Elektrotechniek van Hoge­ school Rotterdam geeft recht op de wettelijk beschermde titel ingenieur (ing.) die je voor je naam mag voeren. In plaats hiervan mag je ook de internationaal erkende titel Bachelor of Engineering (B Eng) voeren, maar dan áchter je naam. Deze titels worden ook internationaal officieel erkend en het bedrijfsleven geeft de ‘ing.’ een hoge waardering.

De moderne ingenieur Bij Hogeschool Rotterdam krijg je niet alleen een prima technische opleiding, maar word je in álle opzichten goed voorbereid op je beroep. De algemene beroepsvaardigheden staan hoog in het vaandel. Je leert extra vaardigheden die de moderne ingenieur kenmerken: een goede ingenieur is een probleemoplosser die ook de kennis van een ander weet te waarderen. Want technisch werk is tegenwoordig bijna altijd teamwork. Samenwerken, informatie uitwisselen en de voortgang afstemmen. Bij Hogeschool Rotterdam leer je het allemaal al tijdens je opleiding. Onder meer in onderwijsvormen als probleemgestuurd onderwijs en projectonderwijs, waar je samenwerkt aan de oplossing van een concreet probleem uit de praktijk.

40

Internationalisering De opleiding Elektrotechniek heeft contacten met verschil­ lende buitenlandse instituten. Het is mogelijk stages en afstudeerprojecten in het buitenland te doen. Binnen de opleiding Elektrotechniek wordt aandacht besteed aan Engels. Enkele hogerejaars modulen worden verzorgd in de Engelse taal.


Kenniscentrum Docenten en studenten van diverse opleidingen en profes­ sionals uit de beroepspraktijk buigen zich over actuele vraagstukken in het zogenaamde kenniscentrum. Zij delen onder leiding van een lector kennis, voeren onderzoek uit en organiseren bijeenkomsten. Dit levert weer nieuwe kennis op die maatschappelijk relevant is en in de praktijk wordt toegepast. Het kenniscentrum Innovatie en Product­ realisatie is verbonden aan de engineeringopleidingen.

Doorstroommogelijkheden Met je hbo-diploma heb je de mogelijkheid verder te ­ studeren voor een mastertitel, bijvoorbeeld aan één van­ de technische universiteiten.

Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf Wil je een technische opleiding volgen, maar weet je nog niet precies welke? Kies dan voor de Oriënterende Prope­ deuse Techniek en Bedrijf. Je maakt in het eerste kwartaal kennis met Autotechniek, Bouwkunde, Chemische Techno­ logie, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Informatica, Technische Informatica, Gezond­ heidszorg Technologie, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Logistiek en Technische Vervoerskunde en Werktuigbouw­ kunde. Door de intensieve kennismaking met de verschil­ lende opleidingen kun je aan het eind van dit kwartaal een goede keuze maken voor één van de opleidingen. Na een schakelprogramma start je met de gekozen opleiding, zonder tijdverlies!

Ik heb eigenlijk nooit getwijfeld. Ik wilde technisch bezig zijn en met mijn handen werken. Via het mbo werd dat Elektrotech­ niek op Hogeschool Rotterdam. Een opleiding die ik met veel plezier volg. De sfeer is informeel, het onderwijs professioneel en de ondersteuning perfect. En ook belangrijk: ze zijn elk jaar bezig de studie te verbeteren door goed naar de studenten te luisteren. In dit duale jaar werk ik drie dagen per week bij een groot bedrijf. Mijn opdracht is om een machine die gebruikt wordt in de kippenslachterij, te verbeteren. Ik doe onderzoek, documenteer en voer testen uit. Geheel zelfstandig en met heel goede begeleiding. Net als op school eigenlijk. Als je Elektrotechniek overweegt, dan raad ik zonder twijfel Hogeschool Rotterdam aan. André Nijnatten, vierdejaars student Elektrotechniek

Meer informatie? ­ Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/optb.

Meer informatie? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/ele Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl


Industrieel Product Ontwerpen

42


Een ontwerper gaat sli m

, praktisch en creatief

met problemen die met

om ­

professionele en ­ consumentenproducten samenhangen. Denk aa n­ kaartjesautomaten, pr ofessionele koffiezette rs of medische producten. Het kan alt ijd gebruiksvriendelijk er, efficiënter, goedkoper of beter vo or een speciale doelgro ep. ­ De verbeteringen moe ten economisch haalb aar en ­ produceerbaar zijn. Da arvoor is kennis nodig van ­ materialen en productie technieken, maar geen enkel ­ product kan worden on tworpen zonder gevoel voor ­ markt, gebruiker en m aatschappij.


BEROEP

Als industrieel product ontwerper kun je overal terecht waar gebruiksvoorwerpen gemaakt worden: van elektronica- bedrijven tot meubelfabrikanten, van de autobranche tot de verpakkingsindustrie. Je bent technisch en creatief en hebt begrip voor de praktische uitvoering van jouw bedenksels. Je weet precies of jouw ontwerp maakbaar en betaalbaar is. Met het diploma van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO) kun je bijvoorbeeld gaan werken bij ontwerpbureaus waar je opdrachten uitvoert voor veel verschillende opdrachtgevers in de industrie. Je vormt zo de schakel tussen de wensen van de klant en de productie­ afdeling. Je kunt ook terecht komen bij bedrijven als Philips, waar veel apparaten ontworpen worden. Uiteraard kun je met je diploma IPO ook goed terecht in het buitenland.

Samenwerken in de praktijk PRAKTIJK GESTUURD

De Rotterdamse haven kent al enkele jaren toegangspas­ sen. De passen, waarbij gebruik wordt gemaakt van zoge­ heten smart card technologie in combinatie met biometrie, worden uitgegeven en beheerd door Secure Logistics, een dochteronderneming van havenondernemersorganisatie Deltalinqs. Secure Logistics heeft studenten Industrieel Product Ontwerpen uitgedaagd een nieuwe zuil te ontwer­ pen die beter herkenbaar is, eenvoudiger in installatie en onderhoud en die vooral beter en eenvoudiger te gebruiken is door de pashouders. De uitdaging is mede gedaan om de betrokkenheid tussen haven en bedrijfsleven te vergro­ ten. Secure Logistics heeft uiteindelijk gekozen voor het zuilontwerp Scope. De keuze voor Scope is tot stand gekomen na een intensief ontwikkeltraject, waarbij op locatie in de haven onderzoek gedaan is naar het gebruik van de zuil door de chauffeurs,

door ruim 160 IPO-studenten gebrainstormd is over de problematiek en een be­ staande zuil geheel uit elkaar gehaald en geanalyseerd is. Relatief gezien neemt de uitwerkingsfase, die er op volgt, de meeste tijd in beslag omdat alle aspecten van het ontwerp bekeken en uitge­ dacht moeten worden om van het ontwerp een werkend prototype te maken. Burgemeester Aboutaleb heeft tijdens het Deltalinqs Jaardiner zijn eigen Port­ Key ontvangen. Tijdens de presentatie van de Scope bij Deltalinqs, heeft hij zijn havenpas ‘opgewaardeerd’ en vervolgens het prototype van de nieuwe zuil in gebruik gesteld. Bij die gelegenheid roemde de burgemeester vooral de samenwerking ­ tussen het Rotterdamse ­ bedrijfsleven en de ­ Rotterdamse onderwijs­ instellingen. Meer informatie? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/ipo.


industrieel product ontwerpen

Ik kom uit een heuse knutselfamilie. Doe-het-zelven, knutselen, prutsen. Ik wil weten hoe iets werkt. Af en toe een paar dagen aan de werkbank om bijvoorbeeld, zoals op mijn laatste stage, een matrijs te maken. Heerlijk. Maar tegelijkertijd wil ik ook graag mensen om me heen. Waar ik dus pre足 cies terechtkom, weet ik nog niet. Ik ben geen ontwerper die dag in dag uit aan de computer zit te tekenen. Het leuke van deze opleiding en later ook het vak is, dat je met je ontwerpgroep of de klant een opdracht uit足 werkt. Steeds verbeteren totdat alle betrokkenen tevreden zijn. Op RDM Campus van Hogeschool Rotterdam kunnen we zelfstandig aan projecten werken en dat is fantastisch. Zo krijg je de ruimte te ontdekken waar je goed in bent. Brigitte Spaans, afgestudeerde Industrieel Product Ontwerpen

45


OPLEIDING

PRAKTIJK GESTUURD

Je wordt beoordeeld aan de hand van presentaties en verslagen en niet overladen met tentamens. Het is afwis­ selend: ’s ochtends zit je te overleggen met een opdracht­ gever en ’s middags zit je achter de computer of maak je een model in de werkplaats. Je kunt uiteraard gebruik maken van de nieuwste printers, scanners, software en machines en je leert goed samenwerken met autotechnici, werktuigbouwkundigen, vormgevers en bedrijfskundigen. De begeleiding door ervaren docenten afkomstig uit de ontwerppraktijk is vakkundig en goed.

46

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS VOLTIJD


industrieel product ontwerpen OPBOUW VAN DE OPLEIDING

PRAKTIJK GESTUURD

Propedeuse

Hoofdfase

In het propedeusejaar kun je je oriënteren op de opleiding en het beroep. Je krijgt een goed beeld van je kwaliteiten en punten waaraan je nog moet werken. De opleiding adviseert je tijdig of het verstandig is met IPO door te gaan of om een andere opleiding te gaan volgen. De opleiding is typisch ­ Rotterdams van opzet: je gaat vanaf het begin aan de slag met praktijkgerichte ontwerp­ projecten. Meestal werk je in projectgroepen van vijf à zes personen in de ontwerpstudio op RDM Campus van ­ Hogeschool Rotterdam.

Gedurende de eerste twee jaar is het onderwijs overzich­ telijk verdeeld in projecten (één per kwartaal), waarin je de praktijk ervaart; cursussen (één of twee per kwartaal), waarin je de theorie opdoet en trainingen (één per kwar­ taal), waarin je vaardigheden leert. Je bent praktisch bezig met schetsen, onderzoek, tekenen, modelbouw, overleg met opdrachtgevers, informatie verzamelen van leveranciers en presenteren van resultaten. In het derde jaar ga je op stage en volg je vakken ter verdieping van de eerste twee jaar. In het laatste en vierde jaar kies je een minor: een verbreding of specialisatie, van een half jaar. De minor kun je ook bij een andere opleiding dan bij IPO volgen. Het laatste jaar gebruik je ook om je afstudeerproject te doen.

Werkvormen Bij Industrieel Product Ontwerpen kun je alvast ervaren hoe het is om als ontwerper te werken. In de eigen ontwerp­ studio van de opleiding ben je bezig met het ontwerpen van nieuwe of het verbeteren van bestaande producten. Vaak zijn de opdrachten voor echte opdrachtgevers aan wie de resultaten uiteraard gepresenteerd moeten worden. Soms is dat op school, soms is dat bij de bedrijven op kantoor. Ook excursies, beurs- en tentoonstellingsbezoeken en gastcolleges staan op het programma. Docenten met verschillende specialisaties staan voor je klaar om je te helpen antwoord te vinden op je vragen.

47


industrieel product ontwerpen

BASISPROGRAMMA

KENNIS GESTUURD

In het basisprogramma leer je een aantal vakken als sociale en communicatieve vaardig­heden, taalbeheersing Nederlands (o.m. presenteren en rapporteren) en Engels, bedrijfskunde en manage­ ment. Bij IPO verwerken we veel van deze vaardigheden in lopende projecten, trai­ ningen en cursussen. Bij IPO krijg je geen wiskunde, maar wel een cursus waarin je de constructie van producten leert te beoordelen, onder andere door te rekenen. Het tweede jaar is op dezelfde manier opgebouwd.

48

Beroepsspecifieke vakken

PRAKTIJK GESTUURD

KENNIS GESTUURD

In het beroepsspecifieke programma krijg je de theoretische en praktische componenten die je tot een industrieel product ontwerper maken. Vooral projectonderwijs, waarbij je individueel of in kleine projectteams samenwerkt aan het uitvoeren van realistische ontwerpopdrachten, met échte praktijkproblemen en vaak ook échte opdrachtgevers. ­ Een greep uit de project­opdrachten: het herontwerpen ­ van bijvoorbeeld een Philips-stofzuiger, ijsmachine of elektrische tandenborstel voor kinderen; het herontwerpen van een dispenser voor superlijm; het verbeteren van het koppelsysteem van een patiënten-tillift of het schrijven van een businessplan op basis van een bestaande uitvinding.

Daarnaast krijg je cursussen en trainingen om projecten te leren uitvoeren. Cursussen worden afgesloten met een toets of een verslag. Bij trainingen moet je denken aan producten modelleren in 3D CAD, het leren maken van ­ presentatiemateriaal op papier en met de computer, het leren werken met draai-, frees- en lasapparatuur. Het eerste en tweede jaar zijn op dezelfde manier opgebouwd.


Stage/ afstuderen

MINORS

STUDENT GESTUURD

Een minor is een specialisatie van een half studiejaar. ­ De minor is kennisverbredend of kennisverdiepend. Je kunt grotendeels je eigen invulling geven aan deze minor, door een minor te kiezen van IPO of een andere opleiding. In de eerste twee jaar is binnen teamprojecten voldoende ruimte om je eigen accenten te leggen. In het vierde jaar volg je een minor zoals bijvoorbeeld ‘De Ondernemende Innovator’ of ’Merken en Verpakkingen’ of ’Het Ontwerpbureau’.

49

PRAKTIJK GESTUURD

Bij IPO vinden we het belang­ rijk dat je je specialiseert om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De specialisatie kan bijvoorbeeld gericht zijn op een bepaald product – medische apparatuur of communicatietechnologie – of in de richting van bijzon­ dere doelgroepen of een beroepenveld waarin je wilt gaan werken. Samen met je studieloopbaancoach kies je in je derde jaar, op basis van je voorkeur, een geschikte praktijkstage van een half jaar uit. In het vierde jaar studeer je af. Je voert een zelfgekozen project uit in de praktijk. Je studeert af als Ingenieur (Bachelor of Engineering) Industrieel ­ Ontwerpen met een stevige, ­ praktische basis en een ­ duidelijk profiel waarmee je op de arbeidsmarkt gezien mag worden. De bedrijven die stagiairs van Industrieel Product Ontwerpen hebben gehad, zijn zeer enthousiast en vragen de stagiairs regel­ matig om nog een tijdje te blijven, en om later terug te komen!


industrieel product ontwerpen

STUDENT GESTUURD

KEUZEVAKKEN

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je de moge­ lijkheid krijgt om een deel van je opleiding zelf in te vullen. In de eerste twee jaar van je opleiding haal je studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit zo’n 300 hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je ­ specifieke leerbehoeften. Denk daarbij aan het keuzevak octrooien. Of leer een moderne vreemde taal, zoals Spaans. Andere voorbeelden zijn verpakking als marketingtool of het beste idee van Nederland. Daarnaast moet je de keuze­ vakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Het kan allemaal!


STUDIEROUTE

VOLTIJD

Het is bij IPO alleen mogelijk om een voltijds studiepro足 gramma te volgen. In de voltijdroute volg je een vierjarig programma waarbij je overdag naar school gaat en in de latere studiefasen stage loopt. De voltijdopleiding is een goede keuze voor wie direct van het voortgezet onderwijs (havo, vwo, mbo-niveau 4) komt.

51


MEER INFORMATIE

MEER INFORMATIE

Startgesprek

Duurzaamheid

Als je je hebt aangemeld voor de opleiding Industrieel Product Ontwerpen ontvang je een uitnodiging voor het startgesprek. Samen met een ervaren docent kijk je daarbij of je verwachtingen ten aanzien van de opleiding realistisch zijn. Daarnaast kijk je en bespreek je welke vakken moeilijk voor je kun­ nen zijn. Je kunt het advies krijgen om een week voor het begin van de introductieweek je voorkennis op te frissen in de Summerschool.

Bij duurzame ontwikkeling draait het om het in evenwicht brengen van ecologische, economische en sociale belan­ gen voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Ontwerpen met zorg voor deze belangen is een belangrijk aspect voor de ontwerper. Het thema duurzaamheid komt dan ook meerdere keren tijdens de opleiding terug in ­ trainingen, cursussen en projecten. Bij duurzaamheid bin­ nen ontwerpen moet je denken aan het efficiënt gebruiken van (milieuvriendelijke) materialen en het reduceren van energieverbruik. Maar ook producten die, al dan niet in de­ len, hergebruikt kunnen worden. Een project in het tweede jaar is zelfs geheel gewijd aan dit thema en gaat om het ontwerpen van een duurzaam product.

Titel Een afgeronde opleiding In­ dustrieel Product Ontwerpen van Hogeschool Rotterdam geeft recht op de titel ‘ing.’ (ingenieur) die je vóór je naam mag voeren of de titel Bachelor of Engineering (B Eng), maar dan wel achter je naam. Deze titels worden offi­ cieel erkend en het bedrijfs­ leven geeft de ‘ing.’ een hoge waardering.

Samenwerking tussen Engineeringopleidingen Alle engineeringopleidingen van Hogeschool Rotterdam delen vanaf het eerste jaar trainingen, cursussen en projec­ ten. Een deel hiervan kun je in de eerste jaren bij de andere engineeringopleidingen volgen. Bij de projecten werk je gezamenlijk met studenten van verschillende opleidingen aan een probleem. De eerste twee jaar bereid je je voor op de beroepspraktijk. De projecten die je tijdens je opleiding ­ uitvoert, worden gekenmerkt door samenwerking en veelzijdigheid. Door het kiezen van bepaalde keuzemodules en minors leg je de accenten waar jij ze wilt. Een opleiding voor een beroep, dat meer dan ooit vraagt om veelzijdige ingenieurs en daarom ook meer dan ooit afwisselend is.

Studievereniging Sotto Prodotto De studievereniging van IPO heet Sotto Prodotto. Zij orga­ niseert activiteiten voor en door IPO-studenten: excursies, studiereizen, lezingen, discussies, voorlichting en gezellige feesten. Ook zorgt zij er voor dat de ontwerpstudio waar gewerkt wordt, voorzien is van moderne faciliteiten als

52

een A3-scanner, (kleuren) printers, snij- en inbindappa­ raten en belangrijke ontwerp & design tijdschriften. Je zult Sotto Prodotto leren kennen in de kennismakingsweek bij de aanvang van het studie­ jaar, of op open dagen.

Internationalisering Bij Hogeschool Rotterdam vinden we het belangrijk dat je als student ook kennis kunt maken met andere landen, talen en culturen. Er bestaan binnen je opleiding altijd mogelijkheden om kennis en ervaring op te doen door een half jaar in het buitenland te studeren of stage te lopen. De opleiding Industrieel Product Ontwerpen heeft goede contacten met scholen en bedrijven in bijvoorbeeld China en Tsjechië. Altijd blijkt dat internationale ervaring opdoen een pluspunt is bij la­ tere sollicitaties. Werkgevers weten het te waarderen als je internationale ervaring hebt opgedaan.


RDM Campus De ontwerpstudio en modelbouwwerkplaats van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen is gevestigd op RDM Campus. Je volgt hier het grootste deel van je lessen. Deze voormalige ­ machinehal van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) is volledig opnieuw en modern ingericht. Studenten IPO werken hier samen met studenten van andere hbo- en mboopleidingen en bedrijven die daar gevestigd zijn. Hogeschool Rotterdam werkt samen met het Albeda College en bedrijven aan innovatieve projecten. Kijk voor meer informatie op ­ www.rdmcampus.nl of op pagina 70 van deze brochure.

Kenniscentrum Docenten en studenten van diverse opleidingen en profes­ sionals uit de beroepspraktijk verdiepen zich samen in actuele vraagstukken. Zij delen onder leiding van een lector kennis, voeren onderzoek uit en organiseren bijeenkomsten.­ Dit levert weer nieuwe kennis op die maatschappelijk relevant is en in de praktijk wordt toegepast. Het kennis­ centrum Innovatie, Energie en Productrealisatie biedt projecten aan die relevant zijn voor engineering studenten. ­ Kijk voor meer informatie op hogeschoolrotterdam.nl/ipo

Doorstroommogelijkheden Met het diploma van IPO op zak kan je perfect aan de ­ slag in het bedrijfsleven. Wil je toch doorstuderen, dan zijn er voldoende mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld door­ studeren voor de mastertitel bij Industrieel Ontwerpen ­ aan de Technische Universiteit Delft of Integrale Product­ ontwikkeling aan de Hogeschool Antwerpen.

Ik wist al heel vroeg dat ik creatief was en daarmee verder wilde. De kunstacademie leek voor de hand te liggen, maar ik vond tekenen alleen niet voldoende. Ik wilde ook betrokken zijn bij het vervolg: het visualise­ ren van een product en het uiteindelijk ma­ ken ervan. De opleiding IPO op Hogeschool Rotterdam was precies wat ik zocht. Inmiddels heb ik een fantastische stage gedaan waar ik vooral bezig kon zijn met de creatieve fase, in dit geval het ontwerpen van verpakkingen. Daarbij was het belang­ rijk dat de verpakking stevig genoeg was en het product er niet uit kon vallen. Maar het moest natuurlijk ook opvallen zodat de consument het wilde hebben. Dat zijn leuke uitdagingen. Als ik om me heen kijk zie ik nog zoveel gebruiksvoorwerpen, die ik zou willen verbeteren en mooier maken. Nathalie van Leeuwen, vierdejaars studente Industrieel Product Ontwerpen

Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf Wil je een technische opleiding volgen, maar weet je nog niet precies welke? Kies dan voor de Oriënterende ­ Propedeuse Techniek en Bedrijf. Je maakt in het eerste kwartaal kennis met Autotechniek, Bouwkunde, Chemische Technologie, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Informatica, Technische Informatica, Gezondheidszorg Technologie, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Logistiek en Technische Vervoerskunde en Werktuigbouwkunde. Door de intensieve kennismaking ­ met de verschillende opleidingen kun je aan het eind van ­ dit kwartaal een goede keuze maken voor één van de ­ opleidingen. Na een schakelprogramma start je met de gekozen opleiding, zonder tijdverlies! Meer informatie? ­ Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/optb.

Meer informatie? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/ipo Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl


Werktuig足 bouwkunde

54


Een werktuigbouwkund ige ontwerpt producte n en ­ machines en zorgt dat deze goed functionere n. Bij elk ­ product zijn werktuigbo uwkundigen betrokken . Denk ­ aan motoren, pompen en turbines, maar ook aan ­ dingen als liften, racefie tsen, auto’s en dvd-sp elers. Werktuigbouwkundige n werken in de praktij k­ samen met andere tech nici, maar ook met men sen uit andere sectoren. Het verbeteren van een pr oductieproces vraagt werktuigbouwku ndige kennis, maar oo k economisch en logistiek inzicht.


BEROEP

Je bent gefascineerd door techniek. Je wilt weten hoe machines in elkaar zitten en je wilt nieuwe dingen maken of bestaande dingen verbeteren, bijvoorbeeld omdat milieueisen zijn veranderd. Je lost een technisch probleem crea­ tief op, werkt graag achter de computer en vindt het prettig samen te werken met anderen. Werktuigbouwkunde is al lang geen mannenvak meer. Een ingenieur in een met olie besmeurde overall en een overmaatse Bahco in de hand is verleden tijd! Veel bedrijven vragen juist managers met een technische achtergrond. Als werktuigbouwkundige kun je op een heel breed terrein terecht, bijvoorbeeld als ontwerper van producten en ma­ chines of als leidinggevende van een ontwerpteam. Je kunt nieuwe productielijnen opstarten of leiding geven aan een productieafdeling. Werktuigbouwkundigen zijn verder ac­ tief in ‘industrial sales’, maar ook als technisch adviseur of probleemoplosser in allerlei branches. Nu al is er een groot tekort aan werktuigbouwkundig ingenieurs en dat tekort wordt nog groter. De kans is daarom groot dat je al tijdens je opleiding benaderd wordt door verschillende werkgevers. Omdat de werktuigbouwkundige breed is opgeleid en ook verstand heeft van informatica, elektrische aandrijvingen én bedrijfskundige zaken, is hij vaak binnen het bedrijf een spin in het web. Hij spreekt ook de taal van andere technici binnen het bedrijf en communiceert met iedereen: met klant en leverancier, met monteurs, planners, inkopers, regelgever én directie.

Project Schone Motor PRAKTIJK GESTUURD

In de Rotterdamse regio zijn vele bedrijven bezig met ­ binnenvaart, motoren en milieu. Samen met het IOD ­ (Projectbureau Integraal Ondernemen Drechtsteden) werkt de opleiding Werktuigbouwkunde van Hogeschool Rotterdam aan een project ter vermindering van de uit­ stoot en het brandstofverbruik van binnenvaartschepen. De studenten verzamelden kennis uit gastlezingen van gespecialiseerde bedrijven als Pon Power BV, Emitech BV en Total Nederland NV en doen onderzoek naar mogelijke technieken. De studenten maakten op basis van deze kennis per schip een maatwerkadvies t.a.v. emissiereductie ­ (vermindering luchtvervuiling) en vermindering van brand­ stofverbruik. De resultaten werden aan het bedrijfsleven

gepresenteerd. De kwaliteit van de adviezen bleek uit het grote enthousiasme van de deelnemende bedrijven. Het project wordt dan ook op dit moment vervolgd door een nieuw project, waarin studen­ ten de adviezen per schip ­ zullen vertalen naar de gehele vloot (naar alle soorten en types schepen en motoren). Daarbij maken de studenten een plan voor het technisch realiseren (inbouwen) van de verschillende verbeteringen. Het laatste onderzoek betreft het werken aan ideeën en ontwerpen van zogenaamde ‘groene’ baggerschepen. Meer informatie? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/wtb.


werktuig足 bouwkunde

Ik krijg een prima technische opleiding en word in alle opzichten goed voorbereid op mijn toekomstige beroep. Ik leer extra vaardigheden die de moderne ingenieur kenmerken: ik ben een probleemoplosser die de kennis van een ander weet te waarderen, want technisch werk is tegenwoordig bijna altijd teamwork. Samenwerken, informatie uitwisselen, de voortgang afstemmen, bij Hogeschool Rotterdam leer ik het allemaal. Door het project足matige onderwijs waar ik met medestudenten samenwerk aan concrete vraagstukken uit het bedrijfsleven, krijg ik alle bagage die ik nodig heb voor de arbeidsmarkt.

57


OPLEIDING

PRAKTIJK GESTUURD

Je wordt veelzijdig en breed opgeleid waardoor jouw 足 kansen op de arbeidsmarkt optimaal zijn. Je hebt de 足 mogelijkheid een groot deel van je opleiding zelf in te 足 vullen. Je werkt door het maken van een Persoonlijk 足 Ontwikkelings Plan aan een opleiding op maat met een intensieve begeleiding.

58

OPBOUW PROPEDEUSE HOOFDFASE PROJECTEN KENNIS STAGES EXCURSIES MINORS VOLTIJD DEELTIJD DUAAL VERKORT


werktuig­ bouwkunde OPBOUW VAN DE OPLEIDING

KENNIS GESTUURD

Propedeuse

Hoofdfase

Het eerste jaar is het prope­ deusejaar. Je krijgt de kans om je breed te oriënteren op het vakgebied. Naast vakken uit de werktuigbouwkunde krijg je ook vakken uit ver­ wante studierichtingen, zoals elektrotechniek en installatie­ techniek. Je voert projecten uit, waarbij verschillende aspecten van het vakgebied aan de orde komen. Hierbij kun je je al een beetje ­ oriënteren op de verschillende afstudeermogelijkheden en de mogelijke beroepen. ­ Het propedeusejaar bestaat uit vier kwartalen, elk met een thema, afgeleid van ­ de beroepspraktijk. Na het propedeusejaar, waarin je ­ intensief begeleid wordt, geeft de hogeschool je advies hoe verder te gaan met de opleiding.

De hoofdfase van de opleiding wordt gevormd door de resterende studiejaren, met verschillende cursussen, trainingen en projecten. In deze fase kun je zelf richting geven aan de opleiding door een gedeelte ervan, de minor, bijvoorbeeld bij een andere opleiding uit te voeren. ­ Bij het praktijkgestuurde deel, de stage en de afstudeer­ opdracht kun je de opleiding een eigen richting geven.

PRAKTIJK GESTUURD

De onderwerpen van de cursussen en trainingen zijn ­ ondermeer:

Ontwerpen van een kermisattractie, een compressor, manipulator en een hijskraan

Inrichten van fabricageprocessen

Toepassen van technische vernieuwingen

CNC-programma’s en CAD – CAM

Regeltechniek en simulaties

Omgaan met bedrijfstechnische en economische aspecten

Aan het eind van de opleiding wordt een afstudeeropdracht uitgevoerd in een bedrijf. De resultaten van deze opdracht laten zien wat je kunt en wat je geleerd hebt. De kans dat je na je afstuderen kunt blijven werken bij het bedrijf waar je stage hebt gelopen of tijdens je duale route (combinatie werken en leren) hebt gewerkt, is groot. En omdat er een groot tekort aan werktuigbouwkundigen is, is je kans om in te kunnen stromen in de duale route groot. In de opleiding is er aandacht voor installatietechniek. Dit onderwerp komt aan bod in speciale cursussen in jaar één en jaar twee, in projecten, stages en afstudeeropdrachten. Ook kun je een minor in die richting volgen.

PRAKTIJK GESTUURD

59

Werkvormen Studeren aan Hogeschool Rotterdam staat in het teken ­ van ‘leren, werken, denken en doen’. Dat vind je terug in de verschillende werkvormen. Natuurlijk bestaan er nog steeds colleges en practica, maar al vanaf je eerste jaar leer je wat je daar opgestoken hebt, toe te passen. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van projecten, waarin je samen met een ­ groep andere studenten zelf op zoek gaat naar oplossingen ­ voor technische problemen. Dat je bij een technisch en creatief beroep als werktuigbouwkundige veel met de computer werkt, spreekt haast wel voor zich. Bij ontwerp en productie maak je immers gebruik van programma’s als Computer Aided Design (CAD) en Computer Aided Manu­ facturing (CAM) en vaak wordt ook de productie uitgevoerd door robots. Als werktuigbouwkundige leer je in practica en projecten omgaan met die technieken.


werktuig­ bouwkunde

BASISPROGRAMMA

KENNIS GESTUURD

Het basisprogramma omvat een aantal beroepsover­ stijgende vakken, zoals wiskunde, informatica en communicatieve vaardig­ heden.

60

Beroepsspecifieke vakken

De beroepsspecifieke vakken bereiden je voor op je latere beroep­ met een combinatie van beroepsspecifieke theorie en de toe­passing ervan. Hieronder vallen vakken als mechanica, materiaalkunde, productietechniek, computer aided design en ontwerpen, om maar een aantal voorbeelden te noemen.


MINORS

STUDENT GESTUURD

Werktuigbouwkunde biedt vijf verdiepende minors aan: Design & Engineering, Installatietechniek, Maritieme werktuigbouwkunde, Mechatronica en een doorstroom­ minor naar TU-Delft. Design & Engineering Bij Design & Engineering krijg je een opdracht om een technische oplossing te vinden of een technisch ontwerp te maken. Je leert hoe je bij een constructie de capaciteiten en vermogens kan bepalen en je leert te berekenen of een ontworpen constructie sterk en betrouwbaar is. Je kiest aandrijvingen en besturingen en aan de hand van rekenmo­ dellen toets je deze. Een ander thema is het ontwerpen van een productieproces.

Installatietechniek

In de minor Installatietechniek worden de belangrijkste onderdelen van de installatietechniek behandeld. Uitgaand van de gebouwfunctie, de constructie en energetische ­ kwaliteit van een gebouw onderzoek je eerst aan welke eisen een installatie, maar ook een gebouw, zou moeten voldoen. Vanuit deze eisen ontwerp en bereken je installaties voor klimaatbeheersing, ventilatie, drinkwater en sanitaire installaties, brandblus- en gas installaties met de bijbehorende toestellen. Je denkt daarbij goed na over duurzaamheid op het gebied van energiebesparing, eenvoudig onderhoud en materiaalkeuze. Maritieme werktuigbouwkunde Maritieme werktuigbouwkunde is het brede gebied rondom de offshore. Het gaat onder andere over het construeren ­ en onderhoud van installaties (bijvoorbeeld kranen op schepen ­ en booreilanden), energievoorziening of engineering van leidingen en systemen (piping), stabiliteit op schepen enzovoort. De studenten verwerven die competenties voor­ namelijk middels opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Mechatronica Mechatronica is het gebied waar elektrotechniek, technische ­ informatica en werktuigbouwkunde elkaar raken en over­ lappen. De moderne machinebouw en de ontwikkeling van apparaten vraagt specialisten die in staat zijn om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Bij het ontwikkelen van machines en systemen moet je kunnen communiceren met de mensen van de andere vakgebieden

61

om zo tot een goed ontwerp te kunnen komen. ­ Bij veel productieprocessen en producten is mechatronica tegenwoordig niet meer ­ weg te denken. Denk hierbij niet alleen aan robots en productiemachines, maar ­ ook aan producten zoals au­ to’s en DVD-spelers. Binnen de minor ga je meer leren over onderwerpen als bestu­ ringstechniek, ontwerpen van systemen, aandrijvingen, en programmeren. Afhanke­ lijk van je achtergrond ga je vakken volgen anders dan je eigen vakgebied, om zo de aansluiting te maken met ­ de andere disciplines. Als ­ mechatronicus leer je bij je werk te denken vanuit de verschillende vakgebieden. Daarnaast kun je ook kiezen voor een doorstroomminor (premaster) ten behoeve van een vervolg(master) studie. De studiepunten voor de minor voor de bachelo­ ropleiding verwerf je bij de Technische universiteit Delft. Circa twee dagen per week gedurende twee semesters besteed je aan voorberei­ dende studieonderdelen van de TU. Na het behalen van de bachelor resteert dan een tweejarig (in plaats van een twee en een halfjarig) traject op de TU voor de afronding van een masterstudie. Het betekent onder andere, dat je met de juiste vwo-vooroplei­ ding de bacheloropleiding in drie jaar en daarna een ver­ volgmasterstudie in twee jaar kunt voltooien. Het traject duurt dan in totaal vijf jaar.


Stage/ Afstuderen

PRAKTIJK GESTUURD

Ook projecten, stages en je latere afstudeerproject vallen onder het beroepsspecifieke programma. Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats in het laatste kwartaal van het tweede jaar. Dit kunnen alle soorten bedrijven zijn waarin werktuigbouwkunde een belangrijke rol speelt: van petrochemisch tot offshore, scheepvaart of constructie­ bedrijven. Tijdens je stage doe je beroepservaring op en voer je een stageopdracht uit die nuttig is voor het bedrijf. Ook is het belangrijk dat je je persoonlijk gestelde leerdoelen­ haalt. De stageperiode vindt plaats van begin september tot en met eind januari (19 weken) in het derde jaar. Je werkt vier dagen bij het bedrijf en bent één dag op school. Je krijgt begeleiding op school van een stagedocent. Op het bedrijf heb je een bedrijfsbegeleider. Aan het eind van de opleiding wordt een afstudeeropdracht uitgevoerd in een bedrijf. De resultaten van deze opdracht laten zien wat je kunt en wat je geleerd hebt.

KEUZEVAKKEN

STUDENT GESTUURD

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je de moge­ lijkheid krijgt om een deel van je opleiding zelf in te vullen. In de eerste twee jaar van je opleiding haal je studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit zo’n 300 hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je spe­ cifieke leerbehoeften. Denk daarbij aan het keuzevak auto en milieu. Of leer een moderne vreemde taal, zoals Spaans. Andere voorbeelden zijn veilig op weg, customer loyalty of kwaliteitsmanagement. Daarnaast moet je de keuze­ vakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Het kan allemaal!


werktuig­ bouwkunde STUDIEROUTES

VOLTIJD

Je kunt Werktuigbouwkunde studeren in de vierjarige vol­ tijdopleiding met een stage in het derde jaar. Deze route is vooral geschikt voor havo-, vwo- en niet-verwant mboniveau 4-gediplomeerden.

Verkorte opleiding Als je een mbo-niveau 4-diploma Werktuigbouwkun­ de, aanverwant mbo-diploma niveau 4 of een vwo-diploma met wiskunde en natuurkun­ de hebt, kun je vrijstellingen krijgen voor een deel van de opleiding. ­ De eerste vijf semesters van de studenten met een havo– vooropleiding doe je dan in drie semesters. De laatste drie zijn dan hetzelfde als bij een havo-vooropleiding. Kortom je krijgt voor een deel van de praktische vakken en voor een deel van de stage vrijstelling. In het eerste jaar moet je wat meer theoretische ­ vakken doen dan studenten met een havo–vooropleiding. De opleiding duurt in totaal drie jaar.

VERKORT

duaal

Je volgt eerst twee jaar de voltijdopleiding. Heb je mboWerktuigbouwkunde, een aanverwante opleiding niveau 4 of een vwo-diploma met wiskunde en natuurkunde dan is dat slechts één jaar. Daarna combineer je je opleiding met een betaalde baan. De duale route wordt ‘MKB-route’ genoemd vanwege de samenwerking met het midden- en kleinbedrijf. Je werkt in de laatste twee studiejaren twee dagen voor school (op hetzelfde theoretische niveau als de voltijdroute), terwijl je drie dagen betaald werk doet in het midden- of kleinbedrijf. Heb je mbo-Werktuigbouwkunde of een aanverwante opleiding niveau 4, dan kun je ook kiezen voor de compleet duale opleiding. Deze duale opleiding duurt dan vier jaar in plaats van drie jaar. Je moet dit dan wel vóór het begin ­ van de opleiding aangeven aan Hogeschool Rotterdam. Neem voor meer informatie over deze route contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

Deeltijd

Als je de opleiding met een baan en/of met de zorg van een gezin wil combineren, kun je kiezen voor de deeltijdoplei­ ding. Met een passende mbo-vooropleiding niveau 4, ten minste twee jaar relevante werkervaring en een relevante werkplek is het mogelijk om de deeltijdopleiding in drie jaar af te ronden. Als je een mbo’er bent met minder werker­ varing of als je een havo- of vwo-vooropleiding hebt, zijn er in de deeltijd aangepaste trajecten. Vraag bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting de speciale brochure over de deeltijdopleiding aan.

Associate degree In september 2011* start het Associate Degreeprogramma Maintenance & Mechanics. ­ Je kunt in twee jaar het AD-diploma halen en eventueel daarna instromen in het derde jaar van de hbo-opleiding Werktuigbouwkunde. Kijk voor meer informatie op hogeschool­ rotterdam.nl of neem contact op met ­ afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid

63


MEER INFORMATIE

MEER INFORMATIE

Startgesprek

Samenwerking tussen de opleidingen

De moderne ingenieur

Als je je hebt aangemeld voor de opleiding Werk­ tuigbouwkunde ontvang je een uitnodiging voor het startgesprek. Samen met een ervaren docent kijk je daarbij of je verwachtingen ten aanzien van de opleiding realistisch zijn. Daarnaast kijk en bespreek je welke vakken moeilijk voor je kunnen zijn. Je kunt het advies krijgen om een week voor het begin van de introductieweek je voorkennis op te frissen in de Summerschool.

Elk jaar is er minstens één project waarbij je gezamenlijk met studenten van andere opleidingen aan de oplossing van een probleem werkt. De eerste twee jaren bereiden je voor op de beroepspraktijk. De projecten die je tijdens je opleiding uitvoert, worden gekenmerkt door samenwerking en veelzijdigheid. Door het kiezen van bepaalde keuzemodules en minors leg je de accenten waar jij ze wilt. Een opleiding voor een beroep, dat meer dan ooit vraagt om veelzijdige ingenieurs en daarom ook meer dan ooit afwisselend is.

Bij Hogeschool Rotterdam krijg je niet alleen een prima technische opleiding maar word je in álle opzichten goed voorbereid op je beroep. De algemene beroepsvaardig­ heden staan hoog in het vaandel. Je leert extra vaardigheden die de moderne ingenieur kenmerken: een goede ingenieur is een probleemoplosser die ook de kennis van een ander weet te waarderen. Want technisch werk is tegenwoordig bijna altijd teamwork: samenwerken, informatie uitwisselen en de voortgang afstemmen. Bij Hogeschool Rotterdam leer je het allemaal al tijdens je opleiding. Onder meer in onderwijsvormen als probleemgestuurd onderwijs en projectonderwijs, waar je samenwerkt aan de oplossing van een concreet probleem uit de praktijk.

Titel Een afgeronde opleiding Werktuigbouwkunde van Hogeschool Rotterdam geeft recht op de wettelijk beschermde titel ingenieur (ing) die je voor je naam mag voeren. In plaats hiervan mag je ook de internationaal erkende titel Bachelor of Engineering (B Eng) voeren, maar dan áchter je naam. Deze titels worden ook in­ ternationaal officieel erkend en het bedrijfsleven geeft de ‘ing’ een hoge waardering.

Internationalisering Afgestudeerden van de opleiding Werktuigbouwkunde bij Hogeschool Rotterdam vinden hun weg meestal in de regio Rijnmond. De grote internationals hebben vanzelfsprekend internationale contacten, maar dat geldt ook voor de meeste bedrijven in de regio. Internationale ervaring op je cv wordt dan ook zeer hoog gewaardeerd. Je kunt ook in het buitenland stagelopen of afstuderen, als je dat wilt. Het initiatief ligt weliswaar bij jou, maar samen met de studieloopbaancoach is het goed te organiseren. Wees er wel tijdig mee ( bijvoorbeeld een jaar van te voren kenbaar maken en starten met organiseren). Recente voorbeelden zijn stages in Singapore, Australie, Zuid-Afrika, Amerika en Suriname.

64


Kenniscentrum Docenten en studenten van diverse opleidingen en profes­ sionals uit de beroepspraktijk, buigen zich over actuele vraagstukken in het zogenaamde kenniscentrum. Zij delen onder leiding van een lector kennis, voeren onderzoek uit en organiseren bijeenkomsten. Dit levert weer nieuwe kennis op die maatschappelijk relevant is en in de praktijk wordt toegepast. Het kenniscentrum Innovatie en Product­ realisatie is verbonden aan de engineeringopleidingen.

Doorstromen Hogeschool Rotterdam biedt je in samenwerking met de Technische Universiteit Delft de mogelijkheid om snel je masterdiploma te halen. Met je hbo-diploma Werktuigbouw­ kunde ga je direct naar de Masterfase van de TU. ­ Je krijgt eerst een schakelprogramma met een inhaalslag. Hogeschool Rotterdam geeft je de mogelijkheid om een deel van dit programma als minor te doen.

Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf Wil je een technische opleiding volgen, maar weet je nog niet precies welke? Kies dan voor de Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf. Je maakt in het eerste kwartaal kennis met Autotechniek, Bouwkunde, Chemische Technologie, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Informatica, Technische Informatica, Gezondheidszorg Technologie, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Logistiek en Technische Vervoerskunde en Werktuigbouwkunde. Door de intensieve kennismaking met de verschillende opleidingen kun je aan het eind van dit kwartaal een goede keuze maken voor één van de ­ opleidingen. Na een schakelprogramma start je met de gekozen opleiding, zonder tijdverlies!

Als kind was ik al bezig met onderzoeken hoe dingen in elkaar zitten en haalde ik mijn autootjes uit elkaar om te zien hoe ze werk­ ten. Werktuigbouwkunde is de meest brede opleiding die je dan op technisch gebied kan doen. Ik koos, na een jaar op de TU, toch voor het hbo omdat die opleiding me meer praktijkgericht leek. Toen ik begon, wilde ik graag naar het buitenland. Daar bleek een hoop geregel aan vast te zitten, zodat ik het idee al uit mijn hoofd gezet had. Ik was dan ook blij verrast dat mij een stageplaats in Houston in de schoot werd geworpen! Een docent regelde voor mij een plaats bij een Nederlands bedrijf dat daar engineer­ ingsoftware maakt. Zo’n buitenlandstage is natuurlijk een prachtige ervaring, niet eens zozeer omdat je er technisch veel van leert, maar omdat je werkervaring opdoet en een andere cultuur beleeft. Leon van Tiel, afgestudeerde Werktuigbouwkunde

Meer informatie? ­ Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/optb.

Meer informatie? Kijk dan op hogeschoolrotterdam.nl/wtb Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl


Wetenswaardighede voorwaarden, adress telefoonnummers en Outside In Inside Out. Om jou effectief te laten studeren haalt Hogeschool Rotterdam letterlijk de Rotterdamse omgeving naar binnen. Geen verzonnen oefeningen, maar concrete projecten, onderzoeksvragen en vernieuwingen uit de Rotterdamse regio. We voegen jouw talent en onze kennis er aan toe en geven dat geheel weer terug aan die regio. Jij leert zo wat echt werkt, wij blijven er scherp van en tegelijkertijd helpen we bedrijven en instellingen.

Honoursprogramma en Innovation Labs Vanaf 2010 kun je aan Hogeschool Rotterdam een Honoursprogramma volgen. Dit programma is bedoeld voor ambitieuze studenten die graag creatief en innovatief aan hun beroep willen werken. De Innovation Labs nemen in dit programma een belangrijke plaats in. In een Innovation Lab werk je met studenten uit andere opleidingen aan com­ plexe projecten van opdracht­ gevers uit de Rotterdamse regio. Voor studenten die het Honoursprogramma willen volgen is het Innovation Lab verplicht. Voor andere studen­ ten zijn de Innovation Labs ook toegankelijk. Wel moet je dan je motivatie aantonen in een toelatingsgesprek. Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten met ambitie die meer willen halen uit hun opleiding. Wanneer je

het totale programma doorloopt, krijg je bij je diploma een honours degree. Studenten die tijdens de opleiding alleen het Innovation Lab volgen en afsluiten met een positief resultaat, ontvangen hiervoor een certificaat.

Overtref jezelf Laat je inspireren door onze Rotterdamse mentaliteit, ­ studieaanpak en omgeving. Wij dagen je uit en helpen ­ je om de lat hoger te leggen dan je voor mogelijk hield. ­ We bouwen je opleiding slim op, zorgen ervoor dat wat ­ je leert, ook werkt in de praktijk van nu en geven je de ­ ruimte om zelf accenten te leggen in je opleiding. Zo haal je meer uit jezelf.

Studiesucces We willen er zo goed mogelijk voor zorgen dat jij als student ook de best mogelijke begeleiding en ondersteuning krijgt om je opleiding met succes af te ronden. Daarom vinden we het belangrijk al zo snel mogelijk kennis met je te maken. Veel van onze studenten kunnen wel wat extra ondersteuning gebruiken om het beste uit zichzelf te halen. ­ Die bieden we graag.

66

Proefstuderen Als je met je studiekeuze al een eind op weg bent, kun je een dag komen proefstuderen. Je gaat actief aan de slag en ervaart of jouw beeld van de opleiding overeenkomt met de werkelijkheid. Bijna iedere opleiding biedt een eigen proefstudeerprogramma voor leerlingen van 4/5 havo en 5/6 vwo en voor derde- en vierdejaars studenten van mbo-niveau 4-opleidingen. De uren proefstuderen kun je in overleg met je decaan laten meetellen voor je totale studielast Loopbaan Oriëntatie en Beroep (LOB). Kijk voor de data op pagina 71 van deze brochure.


heden, mogelijkheden, ssen, n ... een stad

Studentendecanen

Studeren met een beperking

Cursus Studiekeuze

Studentendecanen werken onafhankelijk en vertrouwe­ lijk. Je kunt bij hen terecht als je persoonlijke problemen hebt, als je twijfelt over je studiekeuze en met vragen over geldzaken, over wet- en regelgeving, over studieaan­ pak en over speciale voorzie­ ningen. Het decanaat verzorgt ook trainingen (o.a. faalangst­ training, cursus studiekeuze, assertiviteitstraining).

Studenten met een functiebeperking kunnen ook bij ons ­ studeren. Voor studenten die een handicap, een chronische ziekte of psychische problemen hebben, zijn er daarom speciale regelingen en voorzieningen. Vraag bij de decaan van je locatie welke mogelijkheden er zijn voor jou, het liefst voordat je met je opleiding begint. Ook kunnen studenten van het ‘PowerPlatform’ informatie en begeleiding geven. Kijk voor meer informatie op: ­ hogeschoolrotterdam.nl/powerplatform.

De cursus studiekeuze helpt je bij het kiezen van je hbo-opleiding. Voor eindexamenkandidaten (havo 5,­ vwo 6 en mbo-niveau 4) is er een cursus van vier bijeenkomsten. Hierin ga je samen met andere leerlingen onder begeleiding van een studiekeuzebegeleider aan de slag. Door verschillende opdrachten krijg je inzicht in je kwaliteiten, je interesses, ­ je toekomstwensen en de acties die je kunt ondernemen ­ om tot een studiekeuze te ­ komen. Kijk voor meer informatie en aanmelding op hogeschoolrotterdam.nl onder het kopje ‘studiekeuze’.

Studerende moeders Zwangerschap of studeren in combinatie met andere gezinverantwoordelijkheden vormt een extra belasting. Het vergt nogal wat regel en uitzoekwerk, daarnaast blijkt dat (her)intredende studerende moeders tegen nogal wat knelpunten aanlopen die de toegang tot onderwijs of de studievoortzetting kunnen belemmeren. Via de website www.studerendemoeders.nl kunnen alle studenten met (a.s.) kinderen en (her)-intredende moeders relevante informatie inwinnen.

67


OPLEIDINGEN

Economie

Gezondheidszorg

Accountancy

Ergotherapie

Bedrijfseconomie

Fysiotherapie

Commerciële Economie (CE)

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

CE: Specialisatie Sportmarketing en Management *

Logopedie

Communicatie (COM)

Management in de Zorg

Facility Management

Verloskunde

Financial Services Management

Verpleegkunde

Fiscale Economie International Business and Languages

Kunst

International Business and Management Studies

Autonome Beeldende Kunst

Logistiek en Economie

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Management, Economie en Recht

Vormgeving

Small Business en Retail Management Trade Management gericht op Azië

Media & ICT

Vastgoed en Makelaardij

Bedrijfskundige Informatica

Vrijetijdsmanagement

Communication and Multimedia Design COM: Specialisatie Digitale Media *

Gedrag en Maatschappij

Informatica

Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)

Mediatechnologie

CMV: Specialisatie Theater en Maatschappij *

Technische Informatica

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij **

*

Deze specialisaties zijn direct vanaf het eerste studiejaar te volgen binnen de opleidingen ­ Communicatie, Commerciële Economie en ­ Culturele en Maatschappelijke Vorming ­

**

In de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij maak je kennis met een aantal opleidingen uit de sector Gedrag en Maatschappij

***

In de Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf maak je kennis met een aantal technische opleidingen

Pedagogiek Personeel en Arbeid Sociaal Pedagogische Hulpverlening


Onderwijs Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) (Rotterdam en Dordrecht) Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE (Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie): Aardrijkskunde, Biologie, Bouwkunde, Bouwtechniek, Duits, Economie, Elektrotechniek, Engels, Frans, Geschiedenis, Installatietechniek, Maatschappijleer, Mechanische Techniek, Motorvoertuigentechniek, Natuurkunde, Nederlands, Techniek, Werktuigbouwkunde, Wiskunde

Associate-degreeprogramma’s Naast bacheloropleidingen biedt Hogeschool ­ Rotterdam een aantal tweejarige Associate-­ degreeprogramma’s aan. Associate degree

TECHNIEK

Management in de Zorg

Autotechniek

Onderwijsondersteuner Bouwtechniek

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Onderwijsondersteuner Elektrotechniek

Bouwkunde

Onderwijsondersteuner Installatietechniek

Chemie

Onderwijsondersteuner Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Chemische Technologie

Onderwijsondersteuner Mechanische Techniek

Civiele Techniek

Onderwijsondersteuner Motorvoertuigentechniek

Elektrotechniek

Onderwijsondersteuner Techniek

Gezondheidszorg Technologie

Arts & Crafts *

Industrieel Product Ontwerpen

IC-Verpleegkunde *

Logistiek en Technische Vervoerskunde

Maintenance & Mechanics *

Maritiem Officier (i.s.m. de STC-Group)

Officemanagement *

Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf ***

Ondernemen *

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Pedagogisch - Educatief medewerker *

Technische Bedrijfskunde

Systeembeheer *

Watermanagement

*

Werktuigbouwkunde

69

Deze Associate-degreeprogramma’s zijn nog onder ­ voorbehoud. Kijk voor een volledig overzicht op ­ hogeschoolrotterdam.nl


RDM CAMPUS

INNOVATIEF DUURZAAM CREATIVITEIT BROEDPLAATS ENERGIE MOBILITEIT BOUWEN DROOGDOK ONDERWIJS BEDRIJVEN HISTORIE TOEKOMST

VOORZIENINGEN

RDM Campus is een locatie voor onderwijs, bedrijven en evenementen op de oude werf van de Rotterdamsche Droogdok Maat­ schappij (RDM) in Heijplaat, midden in de Rotterdamse Stadshavens. Onder het nieuwe motto Research, Design & Manufacturing werken onderwijs en bedrijven hier samen aan duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van bouwen, ­ mobiliteit en energie (Building, Moving & ­ Powering). RDM Campus is een samenwerking tussen Albeda College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Het middelpunt van RDM Campus is Innova­ tion Dock, een monumentale industriële hal met een oppervlakte van ca. 23.000m2 en een hoogte van minimaal 12 meter. Het Inno­ vation Dock bestaat uit twee delen, die toch één geheel vormen. Een scholendeel, waar Albeda College en Hogeschool Rotterdam hun lokalen en werkruimtes hebben, en ­ een bedrijvendeel. Daar is ruim 10.000m2 beschikbaar voor kleinschaligeen innovatieve bedrijven die actief zijn op de markten ­ Building, Moving & Powering en een kennis­ relatie aangaan met de onderwijsinstellingen. Bijzonder aan het onderwijs op RDM Campus is de vestiging van mbo- en hbo-onderwijs onder één dak. Albeda College en Hogeschool Rotterdam werken ook samen: met elkaar, met de op RDM Campus gevestigde bedrijven én met technische universiteiten zoals de TU Delft. Op RDM Campus hebben zij volop ruimte voor toegepast onderzoek, innovatie, interactie en experiment. Voor meer ­ informatie zie www.rdmcampus.nl.

E-mailaccount en internet PC- / internetruimtes Mediatheken / bibliotheken International Office (voor studie / stage in buitenland) Sportmogelijkheden (www.erasmussport.nl) Studenten- en studieverenigingen Restaurants en studentencafés Vestiging Randstad Uitzendbureau Hogeschoolmagazine Profielen Decanen, vertrouwenspersonen, studentenpastor Helpdesks ICT, Nederlands en Dyslexie Platform voor studeren met een beperking (PowerPlatfom) Steunpunt Studerende Moeders (www.studerendemoeders.nl) Programma voor Topsporters Stilte- en gebedsruimtes op locaties Wijnhaven, Academieplein en Museumpark Kopieerservice Xerox Filiaal boekwinkel Selexyz (locatie Kralingse Zoom) Keuzeonderwijs/Minorbureau (informatie over keuzevakken en minors)

70


WIL JE MEER INFORMATIE? Masteropleidingen en voortgezette opleidingen

LOCATIES

Open Dagen Tijdens de open dagen kun je kennis maken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op:

Voor actuele informatie over de master­ opleidingen en voortgezette opleidingen ­ van Hogeschool Rotterdam kijk je op hogeschoolrotterdam.nl of ­ bel je met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting (010) 794 44 00

¬ Zaterdag 13 november 2010 ¬ Zaterdag 22 januari 2011 ¬ Zaterdag 26 maart 2011

Studievoorlichting

Open Avonden *

Wil je meer informatie over opleidingen, ­ toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling ­ Studievoorlichting & Aansluiting. Op maandag, dinsdag en donderdag ­ van 9.00 tot 17.30 uur Op woensdag en vrijdag ­ van 9.00 tot 17.00 uur

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook ­ specifieke informatie over één of twee opleidingen kunt krijgen. ¬ Woensdag 8 december 2010 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 8 juni 2011 ¬ Woensdag 24 augustus 2011 (inschrijfavond)

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hro.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Proefstuderen Elk jaar organiseert Hogeschool ­ Rotterdam proefstudeerdagen. ­ Je kunt je aanmelden voor een ­ proef­studeerdag via hogeschool­ rotterdam.nl/proefstuderen. ­ De proefstudeerdagen worden gehouden op:

Belangrijke telefoonnummers Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting (010) 794 44 00 Studeren met een beperking (010) 794 62 48

¬ Donderdag 18 november 2010 ¬ Dinsdag 14 december 2010 ¬ Donderdag 24 februari 2011 ¬ Dinsdag 12 april 2011

Stichting Handicap en Studie (030) 275 33 00 Contactpersoon Topsport en Studie (010) 794 62 44

Meer informatie over proefstuderen vind je op hogeschoolrotterdam.nl/ proefstuderen

Helpdesk Dyslexie (010) 794 40 86

Meeloopdagen

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (050) 599 77 55

Er is een beperkte mogelijkheid een dag individueel met een student mee te lopen. Neem daarvoor contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

Stadswonen (studentenhuisvesting) (010) 800 72 00 Jongeren Informatie Punt (010) 436 25 44 *

De open avonden van de Willem ­ de Kooning Academie zijn ­ alleen voor de opleidingen ­ Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

1 Locatie Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam 2 Locatie Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam 3 Locatie Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam 4 Locatie Wijnhaven Wijnhaven 107 3011 WJ Rotterdam 5 Locatie Wijnhaven Wijnhaven 61 3011 WN Rotterdam 6 Locatie Blaak Blaak 10 3011 TA Rotterdam 7 Locatie Kralingse Zoom Kralingse Zoom 91 3063 ND Rotterdam 8 Locatie RDM Campus Droogdok 17 3089 JL Rotterdam


toelating & aanmelding

Voor vragen over (afwijkende) toelatingsvoorwaarden, intake en assessment kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

Toelatingsvoorwaarden Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl.

Ik mis een vak Je hebt een ‘deficiëntie’ als je beschikt over een havo-, vwo- of mbo-lang diploma met een onjuist doorstroomprofiel of vakkenpakket om rechtstreeks toegelaten te worden. Deze deficiëntie moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale deficiëntietoetsen aan, die je met positief resultaat moet afronden. Ook kun je voor de meeste vakken voorbereidingscursussen volgen. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie.

Toelatingsexamen 21+ Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, dan is het mogelijk een toelatingstraject te volgen, mits je op 1 oktober van het jaar dat je met je opleiding start 21 jaar of ouder bent. Het toelatingstraject bestaat uit twee onderdelen: de aanlegtest en het toelatingsexamen. De aanlegtest duurt twee uur en geeft inzicht in je capaciteiten, interesses, motivatie en leerstijl. Vervolgens doe je toelatingsexamen. Deze toelatingsexamens vinden plaats in de periode van maart tot en met augustus. Je kunt je door zelfstudie voor­ bereiden op het examen, maar het is ook mogelijk vanaf januari speciale voorbereidingscursussen te volgen. Bij af­ deling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie over het toelatingsexamen en het aanvra­ gen van een informatiegids. In deze gids vind je informatie over de examen­vakken, voorbereidingscursussen, voor­ beeldexamens, benodigde boeken, kosten en examendata.

72

Aanmelding voor de examens en/of voorbereidingscursussen moet altijd tegelijk gebeuren met de aanmelding voor de opleiding die je wilt volgen. Aanmelden voor de opleiding ­ verloopt via Studielink. ­ Kijk voor meer informatie op ­ hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden.

Buitenlandse diploma’s Je kunt je met een buitenlands diploma inschrijven voor een ­ opleiding als dit gelijkwaardig is aan het vereiste Nederlandse diploma. Hogeschool Rotterdam oordeelt of het buitenlandse diploma gelijkwaar­ dig is. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet ­ je nog wel slagen voor een toelatings­ toets ‘Nederlands als tweede taal’. Alleen als je in het bezit bent van een diploma van het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal - ­ programma II’ (NT2) hoef je de toe­ latingstoets van de hogeschool niet af te leggen. Voor die opleidingen waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd, is deze eis niet van toepassing. De medewerkers van af­ deling Studievoorlichting & Aanslui­ ting kunnen je over dit onderwerp meer informatie geven.


Studiekosten

Aanmelden

Studiefinanciering voltijd en duaal

Overige studiekosten

Je kunt je digitaal aanmelden op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden. Het programma dat daarvoor ­ zorgt, heet ‘Studielink’. Hogeschool Rotterdam en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn via Studielink met elkaar verbonden. Met dit pro­ gramma regel je meteen je aanmel­ ding bij zowel DUO in Groningen als de hogeschool. Op de website ­ hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden vind je een speciale handleiding, waarin je kunt lezen hoe je je aanmeldt.

Onder bepaalde voorwaarden hebben voltijd- en duale studenten met de Nederlandse ­ nationaliteit recht op studiefinanciering en een OV-jaarkaart. Heb je niet de Nederlandse ­ nationaliteit, maar woon je wel in Nederland? ­ Dan kun je in een aantal gevallen toch studie­ financiering krijgen. Zie voor uitgebreide informatie: www.ocwduo.nl.

Afhankelijk van de gekozen oplei­ ding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leer­ materialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar. Ook kosten van eventuele excursies komen voor rekening van de student. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je meer inlichtingen krijgen over financiële zaken.

Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Vragen

Collegegeld

­ Met vragen over de opleiding en het aanmelden kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting van Hogeschool Rotterdam.

Deeltijd

Instelling & opleiding Instelling: ­ Hogeschool Rotterdam

Het collegegeld voor 2011 - 2012 is nog niet bekend als de brochures worden gedrukt. ­ De bedragen worden elk jaar voor 1 april bekend gemaakt. In 2010 - 2011 bedroeg het ­ collegegeld voor: ¬ voltijdopleiding € 1.672,¬ duale opleiding € 1.672,¬ deeltijdopleiding € 1.378,-

Instellingscollegegeld Studenten uit niet EER-landen betalen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam. nl/collegegeld. Studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld. ­ Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld.

Officiële opleidingsnaam:

Autotechniek

Chemische Technologie

Elektrotechniek

Industrieel Product Ontwerpen

Werktuigbouwkunde


Rotterdam: een stad die constant in beweg altijd wat valt te beleve Wie in Rotterdam woont of studeert, hoeft zich nooit te vervelen. De stad is constant in beweging en er is altijd wat te beleven. Een jonge stad die bruist van de energie. Wie je ook bent, je voelt je er snel thuis. Trams, bussen en metro’s brengen je overal waar je wilt zijn.

Naar de locaties van de hogeschool - die allemaal aan ­ dezelfde metrolijn liggen - maar ook naar de verschillende ­ uitgaansgebieden. Vanaf de locaties Museumpark/Academie­­ plein loop je zo naar de eet-, muziek- en danscafé’s rond de Nieuwe Binnenweg en de multiculturele Witte de Withstraat. Bij de locaties Blaak/Wijnhaven liggen de ­ terrassen van de Oude Haven op een steenworp afstand. ­ En de locatie Kralingse Zoom ligt vlakbij de studentikoze Oostzeedijk. Maar Rotterdam heeft meer, zoals bijvoorbeeld het Internationale Film Festival Rotterdam, de Rotterdamse Museumnacht, North Sea Round Town, de Parade en het jaarlijks terugkerende Zomercarnaval. Voor meer informatie over uitgaan, restaurants, evenementen, musea, enz. kun je kijken op www.rotterdam.info.

74

Stad om te ontdekken De hogeschoolgebouwen staan er vlakbij of zelfs ­ middenin: de culturele as ­ van Rotterdam. De beroemde musea en talloze galeries, de schouwburg, de bioscopen en de vele kleine theaters bieden voor iedereen wel wat. Leuk om te ontdekken! Als student krijg je bovendien bijna overal korting. Voor meer informatie:

www.010.pagina.nl

www.boijmans.nl

www.kunsthal.nl

www.wdw.nl


ging is en waar eleven

ROTTERDAM UITGAAN MUSEA WONEN FESTIVALS GALERIES THEATER SPORTEN

Stad om te wonen

Stad om te sporten

Anders dan in andere studentensteden heb je in Rotterdam binnen niet al te lange tijd een betaalbare woning! Informeer naar jongerenhuisvesting bij www.stadswonen.nl of bij het Jongeren Informatie Punt (JIP). Een briefje ophangen op de vele prikborden – van bibliotheek tot supermarkt - wil ook nog wel eens resultaat opleveren. Je kunt ook naar een woning zoeken op:

Zelf sporten, kijken naar sport, sport en studeren, werken in de sport…het kan allemaal in Rotterdam. Onder de ambitieuze titel ‘Rotterdam City of Sports’ voert de stad al jaren een veelzijdig en aantrekkelijk sportprogram­ ma van de Fortis Marathon Rotterdam en Bavaria City Racing tot aan het ABN-Amro World Tennis Tournament in Ahoy en de Red Bull Air Races. Wil je zelf sporten, dan kun je bij de Stichting Studentenvoorzieningen bijvoorbeeld ook voor een spotprijsje een kaart kopen die je een voordelige keuze biedt uit zo’n veertig sporten.

www.woonnet-rijnmond.nl

www.kamernet.nl

www.huurkamers.nl

www.studentopkamers.nl

75

www.erasmussport.nl


AUTOTECHNIEK

chemische technologie

industrieel product ontwerpen

ELEKTRO足TECHNIEK

WERKTUIGBOUWKUNDE

Opleidingen Engineering Hogeschool Rotterdam  

Brochure opleidingen Engineering Hogeschool Rotterdam. Autotechniek, Chemische Technologie, Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you