Page 1

Ambities waarmaken in het voortgezet onderwijs MariĂŤtte Lusse Hogeschool Rotterdam


Schoolsucces in achterstandssituaties


Ouders mede verantwoordelijk MBO

Taalontwikkeling

Minister

Drang en dwang

Cruciale rol van ouders Opvoeding onder druk

Moeilijk bereikbare ouders Wederzijdse verwachtingen LoopbaanoriĂŤntatie

Maatschappelijk debat

Brief

Ouders als partners Onderwijsondersteunend gedrag

Ouders & schoolsucces


Literatuurstudie

Veldstudie (4 vmbo’s)

Handreiking oudercontact getest op 15 scholen op Rotterdam Zuid


Ouderbetrokkenheid


Handreiking met 6 succesfactoren


welkom vertrouwen wederkerigheid


verwachting aandeel leerling trots en vertrouwen


Handreiking oudercontact Organisatie

Relatie

Inhoud

Verbeterproces

Aandachtspunten Schooluitval


Interventies - Informatiekaart - Kennismakingsgesprek - Voortgangsgesprek - Kennismakingsouderavond - Sectorkeuze avond - Ouderavond mbo


Opkomst percentage klassen en scholen

collectief

individueel onderbouw

individueel bovenbouw

69% 2 scholen 10 klassen

97% 11 scholen 29 klassen

56% 5 scholen 18 klassen


meer aandacht nodig voor

- wederkerigheid - begeleiden onderwijsondersteunend gedrag positie leerling in contact uitbouw naar integrale aanpak


Ouders in curriculum pabo/lero Iedere leraar: * heeft kennis van zaken * kan relatie met ouders aangaan * oudercontact kunnen vormgeven * vooral waar de waardenorientaties tussen thuis en school uiteen lopen


Bedankt voor jullie aandacht MariĂŤtte Lusse Hogeschool Rotterdam M.E.A.Lusse@hr.nl

PPT Ouderbetrokkenheid CoEMI 25042013  

door Mariëtte Lusse Hogeschool Rotterdam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you