Page 1

ONDERWIJS design your future

1


VIVES in beeld

12

onze troeven

14

onze campussen 92-97

onze steden Brugge, Tielt, Torhout 98-103

5 studeren in het buitenland

Steffi Vandendriessche

6 studeren met topsportstatuut

Brecht Dejaegere

8 student aan het woord

Krisje Jacobs

11 studeren met een functiebeperking

Elke Devos

bachelor in het onderwijs, kleuteronderwijs 19

campus Brugge 23 campus Tielt

27

bachelor in het onderwijs, lager onderwijs

35

campus Brugge 39

campus Tielt 43

campus Torhout 47

keuzetrajecten

54

bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs

57

campus Brugge

61

campus Torhout

71

104 studie en trajectbegeleiding 106 studentenvoorzieningen STUVO 114 overzicht van onze opleidingen

2 VIVES studiegebied onderwijs


Voorwoord De naam verwijst naar Juan Luis Vives (1492-1540), een onderwijskundige en humanist die bekend staat als de grootste Spaanse geleerde van de 16de eeuw. Zijn ideeën lagen mee aan de basis van de moderne opvattingen over onderwijs, psychologie en pedagogie. Als voorstander van een Verenigd Europa was hij euro-gezind avant la lettre.

Beste student Maar veel belangrijker voor jou is de link naar het Spaans in de naam: VIVES, je leeft. Combineer dat met Design Your Future en je hebt meteen de reden waarom je ervoor zou kiezen om naar onze hogeschool te komen studeren: jij beslist over hoe jouw toekomst er zal uitzien, maar wij leveren de tools en de menselijke ondersteuning om via onze opleidingen de weg naar jouw boeiende job te plaveien.

De lerarenopleidingen van Brugge, Tielt en Torhout bieden elk op hun manier en met hun specifieke eigenheid diverse vormen van lerarenopleiding aan. De opleidingen voor leraar kleuter-, lager- en secundair onderwijs vormen studenten tot leraars die mikken op een afzonderlijke doelgroep van leerlingen. Kleuters, tieners, pubers: elke leeftijdscategorie heeft haar charmes en haar kenmerken. Als je graag met jonge mensen omgaat en werkt, vind je in deze opleidingen een mooie uitdagende leeromgeving. We hopen dat deze brochure alvast een oriëntatie biedt in wat elk van deze geïntegreerde lerarenopleidingen biedt. Geïntegreerd? Binnen al deze opleidingen worden theorie én praktijk voortdurend aan elkaar gekoppeld. Het contact met de diverse scholen is dus zeer intens aanwezig. Onze studenten ontdekken bijna dagdagelijks dat ze al doende kunnen leren door de theorie te koppelen aan de praktijk en door te werken aan concrete opdrachten in en voor het werkveld. Alvast heel veel succes gewenst met je studiekeuze. Joris Hindryckx algemeen directeur Dirk Devriendt departementsdirecteur lerarenopleiding VIVES campus Torhout Johan Vanderhoeven studiegebieddirecteur onderwijs VIVES campus Brugge, campus Tielt, campus Torhout

3


Krisje Jacobs geboren voor het onderwijs en wetenschappen

Krisje Jacobs is 28 jaar en staat nu vijf jaar in het onderwijs als leerkracht. De Brugse is vorig academiejaar gestart met de Open Avondregentaat of OAR-opleiding bachelor in het secundair onderwijs met als keuzevakken wiskunde en aardrijkskunde. Ze geeft les aan de middelbare Steinerschool in Brugge en “ik doe mij job met heel veel passie en toewijding”, zegt ze. “Ik ben via een kleine omweg in het onderwijs terecht gekomen. Ik ben namelijk afgestudeerd als master in de logopedie aan de universiteit van Gent maar ik zag mezelf het beroep niet effectief uitoefenen. Omdat ik niet als logopediste aan de slag wilde, koos ik er toen voor om nog een eenjarige vervolgopleiding te doen aan de universiteit en ik koos voor de Specifieke Lerarenopleiding (SLO).”

Krisje Jacobs heeft altijd geweten dat ze voor de klas wilde staan. Maar nu pas was ze klaar om die stap te zetten en is ze ‘in het onderwijs’ terechtgekomen. Krisje Jacobs: “Het grote nadeel was dat ik me nooit echt op een bepaald vak gefocust had en dat ik binnen de school waar ik les gaf wat heen en weer werd geslingerd tussen diverse vakken. Zo heb ik bijvoorbeeld zowel Nederlands als wetenschapsvakken onderwezen. Na een paar jaar groeide de behoefte om mij meer te verdiepen in slechts een paar vakgebieden. Ik ben dan ook concreet op zoek gegaan naar een manier om mij maar een aantal vakken (wiskunde-aardrijkskunde dus) echt en verdiept eigen te maken. Via een vriendin, die op dat moment OAR-student was, ben ik dan terecht gekomen bij de Katholieke Hogeschool VIVES Studiegebied Onderwijs campus Torhout.” Omdat Krisje Jacobs al een lerarendiploma op zak had, hoefde ze enkel maar haar keuzevakken op te nemen en werd ze vrijgesteld voor alle algemene vakken waardoor ze zelf haar studietraject kon gaan bepalen. “Zo is de opleiding zeer goed te combineren met een baan. De lessen gaan ’s avonds door na de werkuren en ook de contactmomenten blijven beperkt, wat wel betekent dat je thuis zelfstandig aan de slag moet.

4

De lectoren tonen begrip voor ieders individuele werk- en thuissituatie waardoor je bijvoorbeeld de kans krijgt examens op een andere dag af te leggen. Er is een goed contact tussen studenten en vaklectoren en men doet er alles aan om jou een grote slaagkans te bezorgen. Dit neemt niet weg dat er op een hoog niveau wordt lesgegeven en dat er veel van de studenten verwacht wordt.” Krisje Jacobs heeft voor de richting wiskunde-aardrijkskunde gekozen omdat wetenschappen haar altijd geboeid hebben. “Ik heb in het onderwijs ook meestal wetenschapsvakken onderwezen. Ik gaf bijvoorbeeld al een paar jaar aardrijkskundeles voor ik aan de opleiding begon maar ik wou me nog meer verdiepen in dat vak. Het vak wiskunde koos ik om twee redenen. Ten eerste omdat de wiskundeleraar als een uitstervend ras beschouwd wordt en ik mijn kansen op de arbeidsmarkt wilde verhogen. Daarnaast ging mijn collega wiskunde op mijn school met pensioen en ik wilde graag in zijn voetsporen treden. Ik geef dus sinds dit schooljaar ook wiskunde. Het mooie is dat ik al ‘mijn vakken’ onderricht terwijl ik er zelf nog voor studeer. Zo krijg ik de kans om mijn kennis die ik opdoe onmiddellijk om te zetten in de praktijk.”


5


Brecht Dejaegere studeren met topsportstatuut

Topvoetballer Brecht Dejaegere is vier jaar beroepsvoetballer. Maar hij wilde ook absoluut zijn diploma op zak steken, want hij weet beter dan wie ook: “Het voetbal is een onzekere wereld. Met diploma op zak, krijgt heel Handzame een rondje van mij.”

Hij is pas 22 en toch al vier jaar beroepsvoetballer. Anderen dromen ervan, Brecht Dejaegere doet het gewoon. En toch. “En toch gaven mijn ouders me de wijze raad mee: ga toch ook maar voor een diploma, want in de topsport weet je maar nooit,” zegt Brecht. En dus schreef hij zich in voor de opleiding bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs, lichamelijke opvoeding aangevuld met bewegingsrecreatie. “Want sport enerzijds en omgang met kinderen zijn twee zaken die me goed liggen,” zegt Brecht. “Een keuze maken was dus niet echt moeilijk. In het voorjaar van 2014 hoop ik mijn diploma op zak te steken en dan trakteer ik iedereen in mijn thuisbasis Handzame. Of er nog een aanvullende master volgt? Neen, dat zie ik echt niet zitten. Ik ben sowieso een bezige bij. Ik doe van alles: buiten de trainingen en de wedstrijden bij AA Gent, kook ik bijzonder graag voor mijn ouders of voor mijn vriendin, en dan geef ik ook nog training aan de duiveltjes van Handzame. In Handzame ben ik ook jeugdcoördinator, werk genoeg dus.” Gezien zijn statuut als beroepsvoetballer, zag de studententijd van Brecht er anders uit dan die van andere studenten. Hij kon met name genieten van een bevoorrecht statuut: topsport in combinatie met studies. “In de

6

praktijk geeft dat een aantal privileges zoals gewettigde afwezigheid in bepaalde lessen of het recht om soms examens te verplaatsen, bijvoorbeeld als er die dag een wedstrijd is. Maar dat dubbel statuut heeft natuurlijk ook nadelen. In het eerste jaar kon ik nog omzeggens alle lessen volgen met mijn medestudenten. Maar vanaf het tweede jaar lag dat veel moeilijker gezien het dagelijkse trainingsschema. Gelukkig heb ik aan mijn eerste jaar nog enkele goede vrienden overgehouden.” Bij eersteklasseclub AA Gent is het dagschema eerder een halftijdse bezigheid dan een voltijdse, maar de wisseling van uren vergt een grote flexibiliteit in de tijdsbesteding. “Sowieso is een diploma behalen een echte droom, want het geeft zekerheid voor de toekomst,” zegt Brecht. “Natuurlijk wil ik liefst zo lang mogelijk meedraaien als voetbalprof. Maar het is en blijft een onzeker bestaan. Wat na de carrière als voetballer komt? Dat zien we wel maar mijn diploma zal altijd mooi meegenomen zijn.” En dan, even dagdromend: “Misschien zou ik wel eens een bijkomende opleiding koken moeten volgen. Om dan later in Handzame een klein restaurantje te beginnen. Enfin, we zien wel, maar ik sluit dat zeker niet uit.”


Brecht Dejaegere (22) job: beroepsvoetballer bij AA Gent (sinds seizoen 2013-2014), voordien drie jaar KV Kortrijk opleiding: bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs, lichamelijk opvoeding en bewegingsrecreatie

7


8


Steffi Vandendriessche of een ‘geboren’ leerkracht en ‘de kunst van het lesgeven’

Steffi Vandendriessche studeerde op het einde van vorig academiejaar af na een driejarige opleiding aan de KATHO-RENO in Torhout, nu dus de Katholieke Hogeschool VIVES campus Torhout. Ze volgde er een lerarenopleiding voor het secundair onderwijs met als vakken aardrijkskunde en economie. Steffi Vandendriessche : “Velen zagen een leerkracht in mij, dus de richting die ik wilde volgen na mijn middelbare opleiding lag voor de hand. De keuze van mijn vakken daarentegen was minder evident. Tijdens de infodagen in de RENO werd ik echter goed geïnformeerd zodat ik concreet wist wat ik mocht verwachten. Met een vak als economie kan ik in het onderwijs stappen, maar ook daarbuiten heb je een waaier aan mogelijkheden. Aardrijkskunde is een vak dat alle leerlingen uit alle richtingen in het middelbaar onder hun neus geschoven krijgen. Zo kan je een heel aantal uren invullen bij het zoeken naar een baan.” Met deze opportuniteiten in het vooruitzicht is Steffi Vandendriessche gestart aan de driejarige opleiding. Steffi Vandendriessche: “Ik genoot er een theoretische scholing met heel wat aandacht voor leerlinggerichte onderwijsvormen, gecombineerd met een flinke dosis lespraktijk. ‘Micro-teaching’, waarbij je lesgeeft aan je eigen me-

destudenten was de ideale voorbereiding op de vele uren effectieve stage. Alles wordt rustig opgebouwd: een eerste assistentiestage waarbij je vijf minuutjes voor de klas staat, daarna een week stage, daarna twee weken … Tijdens het laatste jaar van de opleiding hebben alle studenten een volledig semester stage. Dan kan je kiezen of je die in België doet of in het buitenland. Wil je daar gaan studeren, dan kan je je aansluiten bij de Erasmus-studenten. Of als je dezelfde ervaring wilt opdoen zoals ik, dan kan je kiezen voor ontwikkelingssamenwerking.” Steffi Vandendriessche is in dat kader met twee medestudenten naar Rwanda getrokken om daar drie maanden te gaan lesgeven in twee verschillende scholen. “Het uitwisselen van kennis, lesgeven zonder alle multimedia zoals we die hier hebben, kennismaken met andere culturen … je maakt het allemaal mee. Het is een ervaring die niemand van me nog kan afnemen. Zowel

op carrièrevlak als op persoonlijk vlak is dit een grote meerwaarde! Bovendien kreeg ik de kans om voortrajecten te volgen, waardoor ik via een verkorte opleiding meerdere diploma’s kon behalen. Op professioneel vlak werd me een waaier aan mogelijkheden gegeven! De school creëert ook een aangename omgeving waar je echt als volwassene wordt beschouwd. Hoe meer je je inzet, hoe meer je er voor terugkrijgt! Je kunt er jezelf maximaal ontplooien, je bouwt vriendschappen en ervaring op, waardoor je ook op persoonlijk vlak maturiteit verkrijgt.” Steffi Vandendriessche heeft aan haar opleiding nog een internationale stage toegevoegd. “Nu kijk ik ernaar uit om in de dagelijkse klaspraktijk te blijven groeien in ‘de kunst van het lesgeven’. Mijn vakkennis en didactische kwaliteiten wil ik inzetten om scholieren te begeleiden tijdens hun leerproces. Ik heb mijn opleiding gehad waar ik met trots op terug kijk. Nu begint een nieuw hoofdstuk, een baan in het onderwijs of ook daarbuiten in de privésector.”

9


10


GETUIGENIS Elke Devos studeren met functiebeperking

Voor Elke Devos, is kleuteronderwijs een combinatie van creativiteit en graag werken met kinderen Werkplekleren is een leerroute waarbij je al doende leert. Bij de start van de opleiding word je gelinkt aan enkele basisscholen. Je leert direct het echte schoolleven kennen. Een coach van de basisschool en een lector van de campus staan ter beschikking en loodsen je doorheen het hele gebeuren. Daarnaast hebben we in die richting ook contacturen of lessen in de hogeschool. Theorie wordt zo onmiddellijk in de praktijk toegepast. Elke Devos is tweedejaars studente (kleuteronderwijs via werkplekleren). De 19-jarige Wevelgemse koos voor de richting kleuteronderwijs omdat ze graag creatief bezig is. “Ik werk ook graag met kinderen. Kleuteronderwijs is voor mij een combinatie van deze twee dingen.” Werkplekleren houdt voor Elke concreet het volgende in: “Ik volg twee dagen les op de VIVES-campus en ik ben ook twee dagen per week aanwezig in een werkplekschool waar ik meteen al kennis maak met het dagdagelijkse leven in de kleuterklas. De werkplek dus. De resterende dag (woensdag) ben ik thuis, waardoor ik wat tijd krijg om mijn vele taken af te werken. In de werkplekschool geef ik oefenmomenten (het toepassen van de theorie in de praktijk zonder dat hier punten op gegeven worden), doemomenten en stage (toepassen van de theorie in de praktijk waar punten worden op gegeven door zowel de stagementor als door een lector van VIVES). Door deze richting hoop ik later een goede kleuterjuf te worden met veel ervaring en met de nodige theoretische kennis.”

Kenmerkend voor deze richting: van iedere student wordt een goede flexibiliteit en een goede planning verwacht. Elke Devos: “Zo moeten we doorheen het jaar vele grote taken maken. Af en toe worden ook enkele veranderingen aangebracht omdat deze richting nog redelijk nieuw is (zes jaar). Daarom wordt verwacht dat de studenten flexibel zijn en zich kunnen aanpassen waar nodig. Als wij als student problemen ondervinden of opmerkingen hebben over de richting (het studiemateriaal, een methode, een taak …) dan zal VIVES dit bekijken en eventueel aanpassen. Er is dus een goede verstandhouding tussen lectoren en studenten.” Elke Devos weet nog niet of ze na deze richting verder zal studeren of niet. “Deze mogelijkheid is er zeker wel. Ik kan later via een verkort traject bijvoorbeeld ook leerkracht lager onderwijs worden. Met beide diploma’s is er meer kans op werk.” Elke Devos is matig slechtziend, een functiebeperking die niet evident is in deze richting. “VIVES begeleidt mij hier wel goed in. Zo ga ik samen met de verantwoordelijke lector af en toe samenzitten om te bespreken wat haalbaar is en wat niet, en om uit te maken welke aanpassingen VIVES kan doen om het voor mij makkelijker te maken (bijvoorbeeld het uitvergroten van tekst op de examenformulieren, digitale cursussen …).”

11


VIVES IN WOORD EN BEELD

Brugge

Oostende

Torhout

Brugge

Roeselare

Kortrijk

Tielt

Oostende

Torhout

Tielt Roeselare

Kortrijk

· 6 innovatieve campussen · 6 interessante studiegebieden · 1250 gemotiveerde personeelsleden · 2000 professionele stagebedrijven en -instellingen · 12.000 toffe medestudenten · 1000 expert-gastsprekers uit het werkveld · 14 studentenclubs · leuke activiteiten op elke campus · studiebezoeken in binnen- en buitenland · internationale ervaring opdoen op de eigen campus · studeren of stage lopen in het buitenland · 47 expertisecentra die ondernemingen ondersteunen met onderzoeksprojecten · 1019 bachelorproeven in opdracht van het werkveld · 8 LED’s (laagdrempelige expertise- & dienstverleningscentra) · 111 dienstverleningscontracten · 107 lopende onderzoeksprojecten · 162 onderzoekers (54 voltijds) · 4,7 miljoen € investeringen in maatschappelijke dienstverlening

12 VIVES algemene info

als partner in een groter geheel ... Met de start van het academiejaar 2013-2014 zette de Katholieke Hogeschool VIVES haar eerste levensjaar in. De nieuwe hogeschool is een samenvloeiing van twee gevestigde waarden in het hogescholenlandschap: KATHO en KHBO. Samen met nog verschillende andere hogescholen en de KU Leuven vormt de Katholieke Hogeschool VIVES de Associatie KU Leuven. De associatie biedt jou vele mogelijkheden als je na je bacheloropleiding aan VIVES nog wil verder studeren. Het maakt de overgang een stuk gemakkelijker.


studeer zoals jij wil dagonderwijs In het dagonderwijs krijg je praktijkgerichte lessen van bekwame lectoren. Zo word je geleidelijk aan voorbereid op je rol in de arbeidsmarkt. Lessen worden afgewisseld met stagemomenten en projectwerking. Naarmate je opleiding vordert, krijg je meer vrijheid om dingen in eigen handen te nemen. afstandsonderwijs VIVES biedt jou de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen terwijl je studeren met werk, het gezin of een andere studie combineert. Voor bepaalde opleidingen worden er binnen het afstandsonderwijs wel nog contactmomenten voorzien. VIVES biedt deze leerroute aan voor vele opleidingen en afstudeerrichtingen.

avondonderwijs Via het Open Avond Regentaat (OAR) kan je aan VIVES een volwaardig bachelordiploma behalen. De ideale manier om studeren met werk, het gezin of een andere studie te combineren. BI-leren Ben je al in het bezit van een diploma bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs dan kan je via een studieduurverkorting een bijkomende lesbevoegdheid verwerven. Je kan de contactmomenten in functie van de vakken volgen via dagonderwijs of via afstandsonderwijs (OAR). verkorte studieroute Wanneer je al een bachelordiploma behaald hebt, kan je in één jaar een bijko-

mend bachelordiploma behalen als je binnen het studiegebied blijft. Tijdens dat extra jaar krijg je de vakgebied-specifieke lessen. werkplekleren Werkplekleren is een leerroute waarbij je ‘al doende’ leert. Bij de start van je opleiding word je verbonden aan enkele ‘werkplekken’. Je leert direct het echte professionele leven kennen. Twee dagen per week help je mee op de werkvloer, neem je deel aan activiteiten of neem je taken van de professional over. Een coach van de ‘werkplek’ en een VIVES-lector staan ter beschikking en loodsen je doorheen het hele gebeuren. Daarnaast heb je ook contacturen of lessen in de hogeschool. Theorie wordt zo onmiddellijk in de praktijk toegepast.

DOCTOR MASTER NA MASTER

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

MASTER (MA) minstens 60 studiepunten

BACHELOR NA BACHELOR

SCHAKELPROGRAMMA

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR (PBA) minstens 180 studiepunten hogescholenonderwijs Schools of Arts

academisch GERICHTE BACHELOR (ABA) minstens 180 studiepunten universitair onderwijs Schools of Arts Hogere Zeevaartschool

13


onze troeven Uiteraard beogen al deze opleidingsvormen een hoogstaande kwaliteit. Aantrekkelijke curricula, een bezield en bezielend lectorenteam, eigentijdse infrastructuur (kom dat zien!), digitale en eigentijdse leerimpulsen, internationale uitdagingen, specifieke begeleiding doorheen het gekozen leertraject ‌ allemaal accenten die hun eigen vormgeving en invulling krijgen op onze drie campussen.

Elke student krijgt tijdens de opleidingen vele kansen tot ontplooiing naar een volwaardige professionele bachelor. Vooreerst zijn er de diverse onderwijsvormen. Dagonderwijs richt zich vooral tot de pas afgestudeerde leerling secundair onderwijs. Afstandsonderwijs spreekt mensen aan die op een succesvolle manier gezin, werk en studies willen combineren. Tenslotte zijn ook alternatieve onderwijsvormen zoals werkplekleren, blended learning, bi-leren e.a. aantrekkelijk voor een specifieke groep studenten. Kortom: voor elk wat wils. Meer hierover lees je verder in dit magazine.

Dit alles heeft telkens eenzelfde doel voor ogen: onze studenten laten ondervinden dat studeren voor leraar een boeiende uitdaging is en onze studenten zich laten thuis voelen in de Katholieke Hogeschool VIVES. Je wordt bij ons gewaardeerd, je krijgt respect en ruimte voor de ontwikkeling van je talenten, hoe gevarieerd ook. Muzische, taalkundige, wiskundige, sportieve, creatieve capaciteiten: de VIVES lerarenopleidingen hebben oog voor dat zo talrijk aanwezige talent. Onze studenten voorbereiden op een succesvolle entree in de (onderwijs)wereld, meer moet dat voor ons niet zijn.

internationale ervaring Onze competentiegerichte visie vindt haar verlengstuk in onze visie op internationalisering, die we heel hoog in het vaandel dragen. Internationale ervaringen verbreden, verruimen en verdiepen de kijk op de beroepspraktijk en dragen ertoe bij dat jij tot een geĂŤngageerde wereldburger opgeleid wordt. Vandaar dat we jou de kans bieden om te studeren of stage te lopen in het buitenland. We nodigen graag ook buitenlandse gastlectoren uit om ons onderwijs met hun expertise te verrijken.

14 VIVES studiegebied onderwijs


Netwerk Onze afgestudeerden zijn tewerkgesteld in een ruime waaier van scholen en organisaties. Vanzelfsprekend geven ze in eerste instantie les in het kleuter-, lager of secundair onderwijs. Maar er is meer, heel wat meer … Zo worden onze afgestudeerden: - leraar in buitengewoon onderwijs, volwassen­ onderwijs en vormingsinstituten - medewerkers in kinderdagverblijven, jeugdcentra, musea en culturele organisaties - zorgcoördinator

Dit jaar al het studentenleven aan de hogeschool meemaken? Onze studenten laten je mee(be)leven op: www.vives.be/studentenopfacebook

- ICT-coördinator - gewaardeerde krachten in administratieve, commerciële en managementfuncties, in de bank- en bedrijfssector, in de voedingssector - medewerkers in de ‘boomende’ sector van wellness: bio-esthetiek, haartooi, fitness - leidende krachten in sportdiensten en sport­ organisaties, training en coaching, outdoor- en coast-organisaties En zo zijn we als school ingebed in een ruim netwerk van scholen en organisaties waar we nauw mee samenwerken. Bovendien onderhouden we ook tal van internationale contacten via uitwisseling van studenten en lectoren met buitenlandse partnerinstellingen en via Europese

warme hogeschool We willen ten slotte een warme hogeschool zijn want we weten: een student die zich thuis voelt in de hogeschool leert meer wanneer er een nauw contact is met de lectoren. Op die manier vlieg je goed opgeleid het warme nest uit om je professionele vleugels ten volle uit te slaan.

netwerken zoals bijvoorbeeld ETEN (European Teacher Education Network).

15


ONDERWIJS campus Brugge campus Tielt campus Torhout

bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs bachelor in het onderwijs: lager onderwijs bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

16


17


18


campus brugge, tielt dagonderwijs, afstandsonderwijs, werkplekleren

bachelor in het onderwijs

kleuter足 onderwijs campus Brugge en campus Tielt

Ga je graag om met kinderen tussen 2,5 en 6 jaar oud? Wil je kleuters doelgericht begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling? Ben je creatief, expressief en heb je veel fantasie? Ben je daarnaast ook sociaal, enthousiast en taalvaardig? Als je dit een boeiende uitdaging vindt, dan moet je zeker eens de opleiding bachelor in het onderwijs, kleuteronderwijs van naderbij bekijken. De opleiding bachelor in het onderwijs, kleuteronderwijs kan je volgen in onze campus in Brugge en onze campus in Tielt.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/ond vragen ko.brugge@vives.be tel. 050 30 51 00 ko.tielt@vives.be tel. 051 40 02 40 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied onderwijs kleuteronderwijs 19


campus brugge, tielt dagonderwijs, afstandsonderwijs, werkplekleren

FAQ Moet je goed kunnen tekenen en knutselen? Een beetje handig zijn en graag creatief bezig zijn is mooi meegenomen. Moet je muziek kennen of een instrument kunnen bespelen v贸贸r je de opleiding start? Neen, de cursus muzikale opvoeding start vanaf het prille begin. Er is geen muzikale voorkennis vereist. Je leert in de opleiding stap voor stap blokfluit spelen. De blokfluit is h茅t ideale instrument om mee te starten: het is het meest eenvoudige instrument om te leren, goedkoop en gemakkelijk overal mee te nemen. Kortom, handig om nieuwe kleuterliedjes mee te ontcijferen en in te oefenen. Welke vooropleiding moet je hebben in het secundair onderwijs? De enige toelatingsvoorwaarde voor de opleiding is dat je een diploma secundair onderwijs hebt behaald. Zonder dit diploma kan je via een speciale procedure worden toegelaten. Natuurlijk is het zo dat bepaalde richtingen je wat voordeel kunnen bieden, maar dat is nog geen garantie: met motivatie en inzet kom je al een heel eind.

20 STUDIEGEBIED onderwijs kleuteronderwijs


JobKANSEN · kleuteronderwijzer(es) in het gewoon onderwijs · kleuteronderwijzer(es) in het buitengewoon onderwijs · bewegingsleerkracht · zorgcoördinator · taakleerkracht · directeur · ICT-coördinator · GOK-leerkracht · stafmedewerker · coördinator · educatieve medewerker · verbindingsfunctionaris · projectcoördinator · medewerker opvangcentra voor kinderen

aanvullende opleidingen · bachelor in het onderwijs, lager onderwijs · bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs · bachelor na bachelor zorgverbredend en remediërend leren · bachelor na bachelor schoolontwikkeling · master in de onderwijskunde · master in de pedagogische weten­ schappen · master in de educatieve studies · postgraduaten: ICT-coördinator, autisme, Noord-Zuid, muzikale vorming voor jonge kinderen, supervisor in het onderwijs, zorgleraar · kortlopende opleidingssessies met diverse inhoud

21


22


campus brugge dagonderwijs

bachelor in het onderwijs

kleuter­ onderwijs campus Brugge

In de eerste twee opleidingsfasen verwerf je de basiskennis en -vaardigheden van de leraar kleuteronderwijs. Je krijgt inzichten aangereikt over de ontwikkeling en opvoeding van kleuters. Je leert ook hoe de kleuterschool meer is dan een peutertuin, speelplein of een kinderspeelplaats: leren en ontwikkeling stimuleren op het groeiritme van kinderen staan centraal in de lessen onderwijskunde. Dat pakket wordt omkaderd met activiteiten waarin je de ontwikkelingsdomeinen van kleuters leert verkennen en stimuleren: taal (Nederlands) en motoriek (beweging), muzische vorming (muziek, expressie, drama en beeldopvoeding), mens en wereld (ontwikkeling logisch denken, gezondheid, technische vaardigheden en zingeving). Daarnaast wordt er speciale zorg besteed aan je beheersing van het Nederlands en je communicatieve en agogische vaardigheden. In de derde opleidingsfase ga je je blik verruimen: hoe besteed je aandacht aan kleuters die meer zorg nodig hebben dan anderen? Hoe kan je met kleuters werken rond andere culturen in de klas? In het laatste semester van de opleiding staat een zelfstandige stage van zes weken centraal – of één van de vier andere keuzetrajecten – waarbij je volop je start als leraar kan voorbereiden. Tot slot is ook de voortdurende wisselwerking tussen praktijk en theorie één van onze kernpunten.

vakantie- of instapcursus Bij het begin van het academiejaar is er in de eerste opleidingsfase een screening voor Nederlands. De screening helpt ons om een leertraject op jouw maat uit te zetten, maar geeft je ook aanwijzingen over meer professionele hulp die je eventueel elders kan inroepen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/ond vragen ko.brugge@vives.be tel. 050 30 51 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding

Los van de opleiding kan je op de campus in Brugge ook zonder verplichting een cursus gitaar of ukelele, gegeven door professionele leraars volgen.

studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

STUDIEGEBIED onderwijs kleuteronderwijs 23


campus brugge dagonderwijs

Studeren + leren

Om goed te kunnen leren, vinden wij het belangrijk dat je je op de hogeschool vlug thuis voelt. Daarom starten we de opleiding met enkele onthaaldagen, zodat je kennis maakt met studenten en lectoren, maar ook met cursussen, de kleuterklas en al heel wat aspecten van het beroep. Onze onderwijskundige aanpak is geënt op een paar opvallende kenmerken waar wij veel belang aan hechten. Als eerste vinden we de begeleiding gedurende de hele opleiding een belangrijk recht voor elke student: stages en andere leeractiviteiten worden intensief en individueel begeleid. In de eerste opleidingsfase is dat in leergroepen van ongeveer tien studenten uit jouw regio met een vaste begeleider. Die helpen jou met je ervaringen, vragen en bezorgdheden. Zo leren we ook van elkaar. In de laatste twee opleidingsfasen krijg je een individuele stagebegeleider. In de derde opleidingsfase vorm je bovendien met enke­le medestudenten een supervisiegroep. Op het einde van je opleiding maak je een leerportfolio waarin je voor jezelf al wat je hebt geleerd in kaart brengt. Tot slot voer je ook een onderzoeksopdracht uit. Beide worden via verschillende sessies gecoacht door bekwame lectoren. Hoe verder je komt in je opleiding, hoe meer je je eigen leerproces in handen zal nemen. Je zal uiteindelijk zelf je eigen weg uitstippelen vanuit jouw kwaliteiten en die steeds

24 STUDIEGEBIED onderwijs kleuteronderwijs

verder kunnen inzetten en ontwikkelen. Wij proberen daarvoor alvast tijdens je opleiding je blik te verruimen, zodat je een brede basis hebt. Stage De opleiding is heel praktijkgericht. Stage of praktijkvorming is dan ook het kernstuk van je opleiding. In elke opleidingsfase zijn er vier stageperiodes. Die worden stapsgewijs opgebouwd. In de eerste opleidingsfase jaar start je al in de derde week met een week stage. In die eerste stageperiode observeer je vooral en help je de mentor waar dat kan. Je mag ook zelf al een activiteit uitvoeren. Die heb je uiteraard op de hogeschool voorbereid onder begeleiding van een leergroepbegeleider en met hulp van medestudenten uit jouw leergroep. Zo bouwen we verder op, totdat je op het einde van de eerste opleidingsfase een volledige week zelfstandig stage loopt in een kleuterklas. In de tweede en derde opleidingsfase worden de vier periodes geleidelijk aan uitgebreid: je start in de tweede opleidingsfase met een duostage: je leidt een kleuterklas afwisselend met een medestudent. De laatste stage is dan weer een zelfstandige stage waar jij alleen stage loopt gedurende twee weken in een kleuterklas naar keuze. In de derde opleidingsfase is de eerste stageperiode er één in het eerste leerjaar. Verder kan je je blik verruimen tijdens een

veertiendaagse keuzestage. Zo kan je proeven van het buitengewoon onderwijs, van de aanpak in een methodeschool of een al dan niet multiculturele kleuterklas. Je kan er zelfs voor kiezen om aan thuisbegeleiding van kleuters uit kansarme gezinnen (samenwerking met ’t Scharnier en de Katrol) te doen. De grote kers op de taart van je opleiding is dan een langere stage van zes weken (‘ingroeistage’), waarbij je je volop kan voorbereiden op je veelzijdige job als kleuteronderwijzer(es). Onderzoeksopdracht Aan het einde van je opleiding moet je aantonen dat je het bachelorniveau behaald hebt. Dit doe je o.a. in een onderzoeksopdracht. Dat wil eigenlijk zeggen dat je moet bewijzen dat je zelfstandig een probleem dat zich in de dagelijkse werkpraktijk stelt, kan omschrijven en analyseren. Je moet bewijzen dat je zelfstandig informatie kan zoeken, vinden en verwerken om goed te reageren op dat probleem. Meestal is het tastbare resultaat daarvan de ontwikkeling van bruikbaar leermateriaal in de kleuterklas of -school.

meer info info.ond.brugge@vives.be of http://www.vives.be/31-kleuteronderwijs stages: www.vives.be/OND-Brugge-stages


25


26


campus tielt dagonderwijs, afstandsonderwijs, werkplekleren

bachelor in het onderwijs

kleuter­ onderwijs campus Tielt

De start van je opleiding staat in het teken van verkenning en de klemtoon ligt dan ook op het kennismaken met jezelf, de ander, de wereld en de basisschool. In deze fase staan algemene competenties centraal. Dan denken we bijvoorbeeld aan reflectievaardigheden, sociale vaardigheden, levensbeschouwelijke vaardigheden, informatie- en communicatievaardigheden … Zij vormen de fundamenten van je opleiding. Je krijgt impulsen om je blik te verruimen. Natuurlijk maakt ook een grondige verkenning van de basisschool hier deel van uit. Daarna geven we jou heel wat inhoudelijke en didactische expertise uit de verschillende leerdomeinen mee die je telkens kan oefenen en verder ontwikkelen in praktijkgerichte opdrachten en uiteraard ook in stages. Je krijgt een antwoord op vragen als: hoe geef ik een activiteit of les vorm, hoe ontwikkelen kinderen, hoe treed ik in interactie met een klasgroep of hoe kan ik differentiëren? In de afstudeermodules is het vooral aan jou. We bieden je de kans om je te specialiseren of je blik te verruimen. Je kiest zelf een afstudeermodule of stelt er zelf een samen op basis van je eigen interesses en behoeften. In elke afstudeermodule zit een bachelorproef waarbij je uitgedaagd wordt om een bepaald thema innovatief uit te werken of te onderzoeken in de praktijk. Daarnaast kan je aan de hand van een zelf gekozen afstudeermodule kennis maken met nieuwe in­houden of vaardigheden of kan je je eigen competenties verder verdiepen en je specialiseren. De afstudeermodules methodescholen, internationalisering of buitengewoon onderwijs zijn hier enkele voorbeelden van. Op die manier geef je een persoonlijke toets aan je diploma en heb je meteen een mooi visitekaartje voor het werkveld.

vakantie- of instapcursus We organiseren elke zomer opnieuw verschillende kennismakingscursussen. Wil je even proeven van keyboard of muziektheorie? Weet je helemaal niet wat te verwachten van het beginniveau voor zang ...? Dan kan je een cursus volgen waar je kan kennismaken met bepaalde vaardigheden die straks tijdens je opleiding tot kleuteronderwijzer(es) aan bod komen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/ond vragen ko.tielt@vives.be tel. 051 40 02 40 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

STUDIEGEBIED onderwijs kleuteronderwijs 27


campus tielt dagonderwijs, afstandsonderwijs, werkplekleren

Studeren + leren

vakantie- of instapcursus

VIVES Campus Tielt staat bekend om zijn competentiegerichte aanpak. Dit betekent dat we niet alleen kennis om de kennis belangrijk vinden, maar evengoed je vaardigheden en attitudes helpen ontwikkelen. We vormen je totale persoonlijkheid, net zoals jij dat later zal doen met de kinderen van je eigen klas. Om dit te bereiken gebruiken we uitdagende werk- en evaluatievormen, werken we praktijkgericht, roepen we op tot engagement … VIVES Campus Tielt creëert een uitdagende leeromgeving waar iedereen zich ‘warm’ welkom zal voelen. Hopelijk kunnen we je hiermee op weg zetten om een bewuste keuze te maken om in het onderwijs te stappen. Competent worden in het leraar zijn, is het streefdoel van onze bacheloropleiding. Gedurende de opleiding maak je als student kennis met de tien basiscompetenties van de leraar. Tien competenties die omschrijven wat je als leraar moet kennen en kunnen. We brengen je alle kennis, vaardigheden en attitudes bij die je nodig hebt om te functioneren als leraar. Kortom, een bagage waarmee je verder aan de slag kan in je eigen beroepspraktijk.

28 STUDIEGEBIED onderwijs kleuteronderwijs

VIVES campus Tielt wil jou optimaal begeleiden in je studietraject. Wij doen ons uiterste best om in een sfeer van vertrouwen een grondige, menselijke studie- en studentenbegeleiding uit te bouwen. VIVES campus Tielt wil voor jou een tweede thuis zijn. Omdat de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs voor sommigen een grote stap betekent, willen wij jou hierin stapsgewijs bijstaan.

Ons opleidingsprogramma is zo opgebouwd dat wij je van bij de start begeleiden in het groeien in deze competenties. Op het einde van je bacheloropleiding heb je de tien basiscompetenties verworven. Vanaf dat moment ben je geen student meer, maar leraar. Campus Tielt biedt de opleidingen aan via dagonderwijs, maar ook via afstandsonderwijs en werkplekleren. Meer info op onze website.


29


campus tielt dagonderwijs, afstandsonderwijs, werkplekleren

informatie over de verschillende onderwijsvakken

wereldoriëntatie Kinderen boeien met veel leuke weetjes over de wereld om ons heen is het uitgangspunt van dit vak. Er is immers zoveel te beleven en te ontdekken. Dit ontdekken gebeurt niet alleen in de klas maar evengoed tijdens een leerwandeling naar de zoo, de markt, de vijver ... We nemen je mee op een tocht doorheen verschillende aspecten van onze rijke wereld en stimuleren je leergierigheid. opvoedkundige wetenschappen · didactiek Als kleuterleid(st)er wil je een krachtig ontwikkelingsaanbod voor kleuters uitbouwen. Dat kan door je te verdie-

30 studiegebied onderwijs kleuteronderwijs

pen in de ontwikkeling van kleuters, het doelgericht werken, het gebruik van specifieke werkvormen, het observeren van de beginsituatie, het inrichten van een rijk klasmilieu ... Je leert deze verschillende elementen kennen én toepassen in de klas. · agogische vaardigheden Van leerkrachten wordt verwacht dat ze vaardig zijn in sociale interactie en communicatie. Je moet kunnen communiceren met kinderen. Je treedt in dialoog met ouders over de werking of vorderingen in de klas. Je werkt samen met collega’s en externe organisaties. Daarom word je praktisch getraind in luister- en gesprekstechnieken, con-

flicthantering, het geven van feedback ... · psychologie De ontwikkeling van een kind is een complex gegeven. Je bekijkt de verschillende groeifases die een kind meemaakt en ontdekt wat er fout kan lopen tijdens die ontwikkeling. Deze psychologische processen hebben een belangrijke invloed op het gedrag en handelen van kinderen. Daarom is het goed dat je ze leert herkennen en er mee leert omgaan. · opvoedkunde In deze cursus staan de pedagogische kernbegrippen ‘opvoeding’ en ‘on-


derwijs’ centraal. Zo behandelen we verschillende visies op opvoeding en onderwijs. Meteen kan je vanuit deze confrontatie je eigen pedagogisch handelen in vraag stellen. Verder besteed je aandacht aan het belang van diversiteit, een positief leerklimaat en verschillende leerkrachtstijlen. ICT Kinderen op een speelse manier de boeiende wereld van ICT laten ontdekken, is onze doelstelling. Er bestaan heel wat technologische mogelijkheden die kinderen willen helpen in hun ontwikkeling. We focussen niet alleen op het gebruik van de computer maar gaan ook met een digitaal fototoestel en een videocamera aan de slag. Nederlands Gezien de kleuteronderwijzer(es) het taalmodel bij uitstek is, moet zijn/haar taal onberispelijk zijn. Je wordt in het begin van je opleiding logopedisch gescreend om eventuele spraakstoornissen meteen aan te pakken. Lectoren geven je zoveel mogelijk feedback op je mondeling en schriftelijk taalgebruik en reiken suggesties aan om hierin te groeien. Naast deze vaardigheden krijg je taaldidactiek, word je ondergedompeld in kinderliteratuur, sta je stil bij verschillende visies op taalonderwijs, leer je filosoferen met kinderen ... Via een portfolio wordt een eerste aanzet gegeven tot reflecteren op het eigen taalhandelen in de kleuterklas en het bijsturen ervan. wiskundige initiatie Je verwerft wiskundige informatie met

betrekking tot verschillende aspecten en kan deze informatie omzetten in concrete, betekenisvolle activiteiten voor kleuters. We denken hierbij aan puzzels, classificeer- en serieermateriaal, bouw- en constructieactiviteiten, ontdekdozen ... Je ontwikkelt een kritische zin voor je eigen praktijk m.b.t. wiskundige initiatie. religie, zingeving en levensbeschouwing Elke mens stelt zich vragen over de zin van het leven. Vanuit de confrontatie met ervaringen van geluk, ontmoeting met de natuur, pijn en verdriet, komen zinvragen naar boven. In dit vak ga je op zoek naar het zingevingskader van waaruit je handelt. Dit gebeurt aan de hand van vijf thema’s: mens en geloof, mens en natuur, mens en medemens, mens en oorsprong, mens en lijden. godsdienst Je verdiept je in de ontwikkelingsdoelen godsdienst en het werkplan godsdienst voor het kleuteronderwijs. Je bouwt stapsgewijs levensbeschouwelijke activiteiten op. We diepen een aantal inhoudelijke topics uit: liturgisch jaar, wereldgodsdiensten, bijbel ... We hechten belang aan het opvoeden vanuit christelijk perspectief met respect voor kinderen en hun ouders die het leven vanuit een ander perspectief bekijken. muzische vorming Creatief denken en het bevorderen van het creatief proces zetten je aan tot een muzische grondhouding. · beeld Beeld wil de kans bieden om alle ex-

pressieve en creatieve vermogens op een waardevolle wijze tot ontplooiing te brengen. Ontwikkeling van creativiteit en expressie, verbeelding en fantasie, waarneming, kritische stellingname, esthetisch beleven, technische vaardigheid staan hierbij centraal. Originaliteit en vindingrijkheid worden gestimuleerd. Een inzicht in de doelstellingen, in de psychologie van het tekenende kind en in vaktypische aspecten maakt je wegwijs in de delicate begeleiding van de kleuter. · beweging Je wil bij bewegende kleuters niet alleen motorische vaardigheden leren verwerven, maar ook welbevinden, betrokkenheid, beleving en expressie realiseren. Daarom ontdek je verschillende aspecten binnen de bewegingsopvoeding: vrij bewegingspel, kinderdans, muzisch bewegen, watergewenning, enz. Verder leer je hoe een bewegingsles wordt opgebouwd en welke specifieke didactieken en methodieken je kan gebruiken. · muziek Als volwassene ga je op verschillende manieren met muziek om; ook kleuters komen in verschillende situaties en op verschillende manieren met muziek in aanraking. Je spitst je toe op het zingen met kleuters, het instrumentaal musiceren met kinderen ... Daarnaast worden de basiskennis en de daaraan gekoppelde vaardigheden van muziek bijgebracht: noten leren lezen, ritmisch lezen, zingen van een voorgesteld liedrepertoire voor de kleuterklas, bespelen van een instrument  ...

31


campus brugge, tielt dagonderwijs, afstandsonderwijs, werkplekleren

“Meerwaarde aan je persoon­lijke rugzak” Ik vind dat de opleiding via werkplekleren een enorme meerwaarde biedt aan je persoonlijke rugzak eenmaal je je professionele leven begint. Ik heb enorm veel geleerd en onthouden van verschillende juffen waar ik stage heb gelopen. Er hing een ontspannen sfeer; zowel tussen de studenten zelf als ook tussen de lectoren en studenten. Doordat werkplekleren een kleine groep was, werden we niet bekeken als een ‘nummer’, maar werden we gezien als een geheel: de student in al zijn facetten. Onze lectoren gaven ons begeleiding op maat. Wat niet het geval is als je in een aula zit met 100 andere studenten.” Sharon Depauw bachelor in het onderwijs, kleuteronderwijs via werkplekleren

“Hobby’s aan de kant geschoven” “Ik was voltijds aan het werk maar wou toch bijstuderen. Via afstandsonderwijs behaalde ik in 2,5 jaar het bachelordiploma kleuteronderwijs. Het was heel zwaar: na mijn werk nog een drietal uur studeren. Ik heb die hele periode al mijn hobby’s en vrienden aan de kant geschoven. Door mijn job in een revalidatiecentrum kwam ik al veel ik contact met kinderen. Ik had zin om nog meer met mijn kennis en ervaring te doen, in een klas. Nu ben ik zorgleerkracht in het kleuteronderwijs, de job die ik wou uitoefenen. Het was zwaar maar het heeft geloond.” Svea Van Driessche bachelor in het onderwijs, kleuteronderwijs via afstandsonderwijs

32 studiegebied onderwijs kleuteronderwijs


MA

DI

WO

DO

VR

8.30

“Met medestudenten volledige school overgenomen” “Ik heb me tijdens mijn opleiding enorm geamuseerd. De school was dicht bij mijn huis en de sfeer was er optimaal door de kleinschaligheid. Er was heel veel materiaal ter beschikking, wat echt een pluspunt was. De stages waren goed opgebouwd en we kregen een goede begeleiding. Ook de teamstage was heel leuk. Met de medestudenten namen we volledig zelfstandig een hele school over. Dat was enorm boeiend. In Tielt was er wel geen echt studentenleven, maar dat mag je keuze niet bepalen. Met het openbaar vervoer sta je heel snel in Gent.” Febe Vankeirsbilck bachelor in het onderwijs, kleuteronderwijs

9.30 10.30

pauze

10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45

pauze

16.00 17.00 BRUGGE - Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 26 uur les per week.

MA

DI

WO

DO

VR

8.30 9.30 10.30

pauze

10.45 11.45 12.45

pauze

13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 Tielt - Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 24 uur les per week.

MA

DI

WO

DO

VR

8.30 9.20 10.10

pauze

10.25 11.15 12.05

lunch

12.25 13.15 14.05

pauze

14.20 15.10 16.00

pauze

16.20 17.10 Torhout - Dit is hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 29 uur (50 min) les per week.

33


34


campus brugge, tielt, torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs, werkplekleren

bachelor in het onderwijs

lager onderwijs campus Brugge, campus Tielt en campus Torhout

Is het je droom om actief met kinderen bezig te zijn? Wil je hen graag bijstaan in hun zoektocht door het leren en het leven? Kijk je ernaar uit om kinderen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige volwassenen? Laat het niet langer een droom zijn, maar zorg dat het realiteit wordt via een opleiding bachelor in het onderwijs, lager onderwijs. Een greep uit de onderwijsvakken die je krijgt: pedagogische wetenschappen, wereldoriĂŤntatie, religie, zingeving en levensbeschouwing, Nederlands, Frans, wiskunde, muzische vorming, ICT en mediakunde, keuzevakken ... De opleiding bachelor in het onderwijs, lager onderwijs kan je volgen in onze campussen in Brugge, Tielt en Torhout. meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/ond vragen lo.brugge@vives.be tel. 050 30 51 00 lo.tielt@vives.be tel. 051 40 02 40 lo.torhout@vives.be tel. 050 23 10 30 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied onderwijs lager onderwijs 35


campus brugge, tielt, torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs, werkplekleren

FAQ Welke vooropleiding, welk diploma heb ik nodig om toegelaten te worden? Voor onze opleidingen hoef je enkel het diploma secundair onderwijs te hebben behaald. Je hebt dus het algemeen secundair, het kunst-, het technisch of het 7de jaar beroepsonderwijs met vrucht beĂŤindigd. Als je niet over dit diploma beschikt, kan je via een speciale procedure toch toegelaten worden. Moet je muziekschool gevolgd hebben? Creativiteit en muzische vorming zijn voor kinderen van kapitaal belang. We vinden het belangrijk jou een basis van muzikale opvoeding aan te bieden. Omdat we weten dat sommige studenten al muziekschool gevolgd hebben, werken we gedifferentieerd, zodat iedereen de kans krijgt om op zijn eigen tempo te leren.

36 studiegebied onderwijs lager onderwijs


JobKANSEN · onderwijzer(es) in het gewoon onderwijs · onderwijzer(es) in het buitengewoon onderwijs · bewegingsleerkracht · zorgcoördinator · taakleerkracht · directeur · ICT-coördinator · GOK-leerkracht · medewerker in · musea · kinderopvangdiensten · nascholingsprojecten · vormingswerk · culturele centra · commercieel medewerker · verbindingsfunctionarissen · projectcoördinator

aanvullende opleidingen · bachelor in het onderwijs, kleuteronderwijs · bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs · bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs · bachelor na bachelor zorgverbredend en remediërend leren · bachelor na bachelor schoolontwikkeling · master in de onderwijskunde · master in de pedagogische wetenschappen · master in de educatieve studies · postgraduaten: ICT-coördinator, autisme, Noord-Zuid, muzikale vorming voor jonge kinderen, supervisor in het onderwijs, zorgleraar · kortlopende opleidingssessies met diverse inhoud

37


38


campus brugge dagonderwijs, avondonderwijs

bachelor in het onderwijs

lager onderwijs campus Brugge

Uiteraard komen in je opleiding de leerstofdomeinen van de lagere school aan bod. Dat pakket wordt omkaderd door onderwijskunde. Daarin leer je de ontwikkeling van een kind op de lagere school begrijpen en begeleiden en hoe je kinderen kan stimuleren tot leren. Naast vakken gericht op de lagere school, werken we ook aan je eigen communicatieve en agogische vaardigheden. In het eerste en tweede semester werken we vooral aan de kennis en vaardigheden van deze leerstofgebieden. In het derde en vierde semester verschuift de aandacht van de inhouden naar het vakdidactische aspect. Je leert systematisch leerprocessen opzetten, werkvormen kiezen in functie van welbepaalde leereffecten … Aan de hand van een concrete opdracht leer je vakoverschrijdend en projectmatig werken. In het vijfde semester wordt vooral aandacht besteed aan zorg op school. Geen twee kinderen in je klas maken dezelfde ontwikkeling en hetzelfde leerproces door. Sommige kinderen hebben wat moeite met leren, anderen komen uit sociaal zwakkere milieus, weer anderen worden thuis onvoldoende gestimuleerd… We leren je hoe je met al deze verschillen kan omgaan in de klas. Evalueren geeft je informatie over vorderingen en leervermogen om leerlingen verder te helpen ‘leren’. We leren je hoe je de verschillende leerstofdomeinen kan evalueren en hoe evalueren veel meer is dan een ‘punt geven’. In het zesde semester heb je de kans om je verworven vaardigheden te verdiepen. Er zijn keuzemogelijkheden rond leer- en gedragsproblemen, muzische vorming, techniek en wetenschap, informatica, spellen, schrift, taalinitiatie Frans, opvoedingsondersteuning van kansarme kinderen of je kiest één van de andere vier trajecten (internationale ervaring in Europa of stage in een ontwikkelingsland, de International Class of een voorstudie onderwijskunde aan de universiteit).

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/ond vragen lo.brugge@vives.be tel. 050 30 51 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied onderwijs lager onderwijs 39


campus brugge dagonderwijs, avondonderwijs

Studeren + leren We streven naar een veelzijdige vorming waarbij praktijk en theorie sterk op elkaar zijn afgestemd. In de theoretische lessen wisselen grotere en kleinere lesgroepen elkaar af. Soms krijg je eerst een instructie in een grotere groep en werk je dan in een kleiner groepsverband of zelfstandig verder aan je taken. Doorheen de ganse opleiding loopt een leerlijn ICT. Je leert een pc of laptop gebruiken, niet enkel om iets op te zoeken of een mooie presentatie te maken, maar ook om je administratie als leraar bij te houden (rapporten, punten). stage Je wordt zo snel mogelijk met de praktijk in contact gebracht. Je wordt natuurlijk niet voor de leeuwen gegooid, je stage wordt gespreid en geleidelijk aan gepland: van vooral observeren stap je over naar vooral zelf doen. In de eerste opleidingsfase vertrekken we vanuit jouw startpunt. Welke kennis en vaardigheden breng jij in en welke wil je verder ontwikkelen? Je maakt deel uit van een kleine leergroep. Onder begeleiding van een lector word je opgevolgd in je ontwikkeling als student en als leerkracht. Om de koppeling tussen theorie en praktijk te waarborgen en om jouw leerproces op te volgen werd de structuur van de lesweek als volgt opgebouwd: elke maandag is een praktijkdag met observatie, participatie aan lesactiviteiten, demonstratielessen door studenten, lectoren en mentoren, oefengelegenheid; woensdag- en donderdagnamiddag worden zoveel als mogelijk gereserveerd voor begeleide werktijd; de andere dagen zijn gewone lesdagen. De stage omvat naast de maandagen ook een volle week in april.

40 studiegebied onderwijs lager onderwijs

In de tweede opleidingsfase komt lesgeven centraal te staan. De theoretische cursussen vertrekken vanuit demonstratielessen en praktijkvoorbeelden. Je experimenteert er met gevarieerde werkvormen die je kan toepassen in je praktijk. Een illustratie hiervan is de projectweek, waarin je zelfstandig en in groep rond een onderwerp werkt. De praktijk bestaat uit de maandagen van elke week met vooral observatie en demonstratielessen en uit zes volle lesweken respectievelijk in de tweede graad, het tweede leerjaar en het vijfde leerjaar. Je krijgt een begeleider toegewezen, die je opvolgt in je functioneren als leerkracht. Reflectie staat hierbij centraal. Het weekrooster is gelijkaardig aan dat van het eerste opleidingsjaar.

De derde opleidingsfase wordt modulair ingericht. Dit betekent dat er geen vast lesrooster wordt opgemaakt. In de eerste helft van het academiejaar komen vooral die facetten aan bod die je helpen je taak als leerkracht te verdiepen (brede zorg, interculturele en mondiale vorming, onderwijs in Vlaanderen, omgaan met diversiteit, moeilijk lerende kinderen, Frans en katholieke godsdienst). In de tweede helft van dat academiejaar kan je kiezen uit een aantal trajecten. Enerzijds kan je je verdiepen in een bepaald facet van de onderwijsopdracht zoals bijvoorbeeld ICT, muzische vakken, wetenschap en techniek, omgaan met leer- en gedragsproblemen, spellen, schrift, schrijven en taalinitiatie Frans. Anderzijds kan je kiezen voor

vakantie- of instapcursus Bij het begin van het academiejaar is er in de eerste opleidingsfase van je opleiding wel een instaptoets voor taal (Nederlands en Frans), wiskunde en muziek. De instaptoetsen helpen ons om een leertraject op jouw maat uit te zetten, maar geven je ook aanwijzingen over meer professionele hulp die je eventueel elders kan krijgen (bv. logopedie). In de week vóór de eigenlijke start van het academiejaar is er een instapweek waarin je wordt op weg gezet in de opleiding, de stageregelingen … Samen met het CVO VTI Brugge worden voor de eerstejaarsstudenten extra lessen Frans gegeven. Op basis van je resultaten op de instaptoets Frans kan het gebeuren dat de lector jou verwijst naar deze extra lessen. Dit is een gratis aanbod zodat je het vooropgestelde niveau haalt voor alle vaardigheden Frans (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om in de tweede opleidingsfase een pakket Engels op te nemen. Dit is een verdieping van de eigen vaardigheden Engels en wordt ook gratis aangeboden.


een traject buiten de school, bijvoorbeeld studeren in Europa via Erasmus, International Class, onderwijskunde i.s.m. KU Leuven campus Kortrijk of een stage Noord/Zuid (ontwikkelingssamenwerking). De stages bestaan uit langere periodes in de eigen regio. Er is een stage eerste leerjaar van twee lesweken. In een stage buitengewoon onderwijs van twee weken doe je ook ervaring op met kinderen met specifieke behoeften. Gedurende tien dagen begeleid je een groep leerlingen op sneeuwklas of op openluchtklas. De opleiding wordt afgerond met een stage van zes weken. In de derde opleidingsfase is er minder directe begeleiding. In kleine supervisiegroepen reflecteer je samen met medestudenten over de opgedane ervaringen. Zo rond je je opleiding af met reflectie waarin je eigen functioneren als leraar centraal staat. Je kiest zelf je stageplaatsen, maar in de eerste fase loop je ook stage in onze Brugse oefenscholen. onderzoeksopdracht In de derde opleidingsfase, tijdens je langere, zelfstandige ingroeistage, werk je aan een onderzoeksopdracht. We leren je een onderzoeksvraag te formuleren rond een concreet onderwijskundig probleem. Je leert in tijdschriften en boeken verschillende manieren ontdekken om dat probleem te beantwoorden. Tijdens je stage kan je zelf ervaren en observeren welke aanpak het best werkt. Waarom? Of is het misschien omdat die aanpak jou het best ligt? meer info info.ond.brugge@vives.be en http://www.vives.be/301-lager-onderwijs stages: www.vives.be/OND-Brugge-stages

41


42


campus tielt dagonderwijs, afstandsonderwijs, werkplekleren

bachelor in het onderwijs

LAGER onderwijs campus Tielt

De start van je opleiding staat in het teken van verkenning en de klemtoon ligt dan ook op het kennismaken met jezelf, de ander, de wereld en de basisschool. In deze fase staan algemene competenties centraal. Dan denken we bijvoorbeeld aan reflectievaardigheden, sociale vaardigheden, levensbeschouwelijke vaardigheden, informatie- en communicatievaardigheden‌ Zij vormen de fundamenten van je opleiding. Je krijgt impulsen om je blik te verruimen. Natuurlijk maakt ook een grondige verkenning van de basisschool hier deel van uit. Daarna geven we jou heel wat inhoudelijke en didactische expertise uit de verschillende leerdomeinen mee die je telkens kan oefenen en verder ontwikkelen in praktijkgerichte opdrachten en uiteraard ook in stages. Je krijgt een antwoord op vragen als: hoe geef ik een activiteit of les vorm, hoe ontwikkelen kinderen, hoe treed ik in interactie met een klasgroep of hoe kan ik differentiÍren? In de afstudeermodules is het vooral aan jou. We bieden je de kans om je te specialiseren of je blik te verruimen. Je kiest zelf een afstudeermodule of stelt er zelf een samen op basis van je eigen interesses en behoeften. In elke afstudeermodule zit een bachelorproef waarbij je uitgedaagd wordt om een bepaald thema innovatief uit te werken of te onderzoeken in de praktijk. Daarnaast kan je aan de hand van een zelf gekozen afstudeermodule kennis maken met nieuwe inhouden of vaardigheden of kan je de eigen competenties verder verdiepen en specialiseren. De afstudeermodules methodescholen, internationalisering of buitengewoon onderwijs zijn hier enkele voorbeelden van.

vakantie- of instapcursus VIVES campus Tielt wil voor jou een tweede thuis zijn. Omdat de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs voor sommigen een grote stap betekent, willen wij jou hierin stapsgewijs bijstaan. Zo organiseren we elke zomer opnieuw verschillende kennismakingscursussen. Wil je even proeven van keyboard of muziektheorie? Weet je helemaal niet wat te verwachten van het beginniveau voor zang ...? Volg dan een cursus waar je kan kennismaken met bepaalde vaardigheden die straks tijdens je opleiding tot bachelor lager onderwijs aan bod komen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/ond vragen lo.tielt@vives.be tel. 051 40 02 40 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied onderwijs lager onderwijs 43


campus tielt dagonderwijs, afstandsonderwijs, werkplekleren

Studeren + leren VIVES campus Tielt wil kandidaten optimaal begeleiden in hun studietraject. Wij doen ons uiterste best om in een sfeer van vertrouwen een grondige, menselijke studieen studentenbegeleiding uit te bouwen. VIVES campus Tielt staat bekend om zijn competentiegerichte aanpak. Dit betekent dat we niet alleen kennis om de kennis belangrijk vinden, maar evengoed je vaardigheden en attitudes helpen ontwikkelen. We vormen je totale persoonlijkheid, net zoals jij dat later zal doen met de kinderen van je eigen klas. Om dit te bereiken gebruiken we uitdagende werk- en evaluatievormen, werken we praktijkgericht, roepen we op tot engagement … VIVES campus Tielt creëert een uitdagende leeromgeving waar iedereen zich ‘warm’ welkom zal voelen. Hopelijk kunnen we je hiermee op weg zetten om een bewuste keuze te maken om in het onderwijs te stappen. Competent worden in het leraar zijn, is het streefdoel van onze bacheloropleiding. Gedurende de opleiding maak je als student kennis met de tien basiscompetenties van de leraar. Tien competenties die omschrijven wat je als leraar moet kennen en kunnen. We brengen je alle kennis, vaardigheden en attitudes bij die je nodig hebt om te functioneren als leraar. Kortom, een bagage waarmee je verder aan de slag kan in je eigen beroepspraktijk. Ons opleidingsprogramma is zo opgebouwd dat wij je van bij de start begeleiden in het groeien in deze competenties. Op het einde van je bacheloropleiding heb je de tien basiscompetenties verworven. Vanaf dat moment ben je geen student meer, maar leraar. Je stage maakt hier uiteraard een belangrijk onderdeel van uit.

44 studiegebied onderwijs lager onderwijs


45


46


campus torhout dagonderwijs

bachelor in het onderwijs

LAGER onderwijs campus Torhout

Basiskennis Hier kijken we hoe goed je de leerstof van de lagere school van Frans, Nederlands en wiskunde beheerst. We beginnen met een vrijwillige screening tijdens de onthaalweek voor bovenstaande vakken en je kan ook deelnemen aan een LEMOtest (= screening van studiemethode, studiemotivatie en studieplanning). Op basis van de resultaten van de screening bespreken we of je al dan niet moet deelnemen aan het opfrissingstraject op dinsdagnamiddag. Hier werk je in groepjes van studenten met een zelfde niveau en word je sterk begeleid om de basiskennis onder de knie te krijgen. Naast je medestudenten en de lectoren schieten studenten van de derde opleidingsfase te hulp als tutor en leren ze je de kneepjes van het vak.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/ond vragen lo.torhout@vives.be tel. 050 23 10 30 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied onderwijs lager onderwijs 47


campus torhout dagonderwijs

Studeren + leren

Van bij de start van de opleiding hebben we aandacht voor jouw eigenheid als student. Aansluitend bij je talenten kan je kiezen voor een plustraject Frans, muziek, dans... Heb je nood aan extra ondersteuning dan kan je terecht in het opfrissingstraject voor wiskunde, Nederlands en Frans. Heel kenmerkend voor onze opleiding is het nauwe contact tussen jou en de lectoren en de persoonlijke begeleiding die daarmee samengaat. We werken met kleine klasgroepen en veel contactmomenten, waardoor we jou persoonlijk kunnen opvolgen, begeleiden en coachen. Daarnaast heb je een trajectbegeleider bij wie je terecht kunt met alle vragen over je studietraject. We zijn een praktijkgerichte opleiding met heel veel kansen tot praktijkervaring. Vanaf de eerste week word je ondergedompeld in de lagere school en leer je stap voor stap hoe je doelgerichte, boeiende en actieve lessen uitwerkt die leerlingen motiveren en uitdagen. We hechten ook veel belang aan de inhoudelijke expertise van de toekomstige lera-

48 studiegebied onderwijs lager onderwijs

ren. Tijdens de lessen staat de vakkennis en de liefde voor het vak centraal. Je kan je opleiding afstemmen op basis van je interesses en je talenten. Droom je van ontwikkelingseducatie, wil je graag in het buitenland studeren, wil je meer afweten van het buitengewoon onderwijs of ben je bereid om verder te studeren … Dit alles kan zonder problemen. Door onze aanpak en met een gedreven lectorenteam engageren we ons elke dag opnieuw om gemotiveerde leraren af te leveren die een meerwaarde betekenen voor het werkveld. stage We vliegen er onmiddellijk in. In het eerste semester reserveren we de maandagvoormiddag voor didactische ateliers. Tijdens de didactische ateliers word je als student intensief voorbereid op het geven van drie hogeschoollessen in het eerste semester. Je maakt kennis met demolessen, bespreekt die met lectoren en studenten en je bereidt allen samen een analoge les voor die je zelf mag geven in het derde leerjaar

in je eigen streek. Daarna bespreken we de gegeven les in het volgende didactische atelier. Dankzij een sterk begeleide “praktijkdoop” voel je onmiddellijk of dit iets is voor jou en dit zonder direct beoordeeld te worden. Tijdens het tweede semester gaan we een stapje verder en is er een variatie aan sterk begeleide oefenlessen in Torhout en loop je twee weken stage waarin je de rol van de leerkracht al voor een stukje overneemt. Zo krijg je al een beetje een eigen klasje. In de tweede opleidingsfase loop je een vijftal weken stage in verschillende graden van de basisschool. In de derde opleidingsfase jaar volg je een stage van elf weken en heb je de mogelijkheid om je onder te dompelen in specifieke scholen of situaties: buitengewoon onderwijs, methodescholen, zorgstage …


49


campus torhout dagonderwijs

informatie over de verschillende onderwijsvakken

De opleiding bestaat uit zes semesters (drie academiejaren), goed voor 180 studiepunten. Uiteraard komen in je opleiding de leerstofdomeinen van de lagere school aan bod. Je vindt ze hieronder terug. wereldoriëntatie De werkelijkheid wordt vanuit vier dimensies benaderd. De eerste is mens en ruimte. In deze lessen staan ruimtelijke inrichting, kaartvaardigheid, mobiliteit en geografisch besef centraal. De tweede dimensie besteedt aandacht aan mens en tijd. Hier verwerf je inzicht in de basischronologie die in de lagere school wordt gebruikt: het opdelen van de Europese geschiedenis in een aantal grote perioden waarin bepaalde gebeurtenissen, figuren, gebouwen, gebruiksvoorwerpen, samenlevingsvormen en uitvindingen gesitueerd worden. De derde dimensie is gefocust op mens

50 studiegebied onderwijs lager onderwijs

en natuur. Hier leer je hoe de kinderen met planten en dieren eenvoudige experimenten kunnen uitvoeren, hoe ze met hun eigen gezondheid kunnen omgaan en hoe ze enkele fysische aspecten uit de natuur beter kunnen begrijpen. De vierde dimensie is mens en techniek. Hier leer je hoe je met diverse materialen, constructies kunt realiseren die je in een thema kunt gebruiken. De klemtoon ligt hier dus op iets zelf bedenken en realiseren. pedagogische wetenschappen · didactiek In de lessen didactiek worden belangrijke handvatten geanalyseerd die je als leerkracht gebruikt bij het lesgeven: welke doelstellingen stel je voorop, wat is de beginsituatie van de klas en welke werkvormen kan je toepassen om je doelstellingen te bereiken?

· agogische vaardigheden Leerkracht zijn is ook vaardig zijn in sociale interactie en communicatie. Je moet vlot kunnen communiceren met kinderen, hen begeleiden en animeren. Je informeert hun ouders over de werking of vorderingen in de klas. Je werkt samen met collega’s en externe organisaties. Je wordt dan ook vooral praktisch getraind in luister- en gesprekstechnieken, conflicthantering, het geven van feedback enzovoort. · psychologie De ontwikkeling van een kind is een complex gegeven. We bekijken de verschillende groeifases die een kind meemaakt en ontdekken wat er ook fout kan lopen in de ontwikkeling van kinderen. De psychologische processen spelen immers een belangrijke rol in het hele klasgebeuren.


· opvoedkunde In deze cursus staan de pedagogische kernbegrippen ‘opvoeding’ en ‘onderwijs’ centraal. Zo behandelen we verschillende visies op opvoeding en onderwijs. Je kan vanuit deze confrontatie je eigen pedagogisch handelen in vraag stellen. Verder besteden we aandacht aan diversiteit, een positief leerklimaat en verschillende leerkrachtstijlen. ICT (en mediakunde) In deze moderne wereld is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de klas niet meer weg te denken. Binnen het vak ICT word je geconfronteerd met allerlei mogelijkheden die deze technologie biedt om je te ondersteunen. Computers, een digitaal bord, digitale fototoestellen, bordboeken … zijn belangrijke instrumenten om het leren van kinderen te ondersteunen en te stimuleren. Daarnaast krijg je ook een schrijftraining en les in de kunst van het schriftonderwijs, een vitaal onderdeel voor leerlingen. godsdienst - religie, zingeving en levensbeschouwing De studenten verdiepen zich in de doelen voor het vak godsdienst in de lagere school en het leerplan godsdienst. Vanuit die achtergrond bouwen ze stapsgewijs godsdienstlessen op. Daarnaast worden ook een aantal inhoudelijke topics uitgediept: een liturgisch jaar, wereldgodsdiensten, bijbel, enzovoort. Er wordt ook belang gehecht aan het opvoeden vanuit christelijk perspectief met respect voor kinderen en hun ouders die het leven vanuit een ander perspectief bekijken. Nederlands Als onderwijzer(es) ben je het taalmodel bij uitstek als je leerlingen

begeleidt in hun leer- en ontwikkelingsprocessen of als je optreedt als inhoudelijk expert. Om je te helpen groeien in de mondelinge en schriftelijke beheersing van het Standaard Nederlands wordt een taalgroeidossier opgesteld. Dit taalgroeidossier is een wezenlijk onderdeel van het taalbeleid van onze hogeschool. Je wordt daarom al van in het begin van je opleiding logopedisch gescreend om eventuele spraakstoornissen meteen aan te pakken. Lectoren geven je zoveel mogelijk feedback op je mondelinge en schriftelijke taalgebruik. Behalve spreek-, luister-, lees- en schrijf- of spellingvaardigheden, woordenschat en spraakkunst, is er ook ruim plaats voor cultuureducatie: kinder- en jeugdliteratuur en -theater en anderstalige en niet-talige vormen van muzikale expressie ... Frans Om leerlingen uit de derde graad Frans aan te leren moet je uiteraard zelf over een stevige basiskennis van het Frans beschikken. Je moet de geschreven en gesproken omgangstaal kunnen begrijpen, een verzorgde uitspraak hebben en de basiswoordenschat en spraakkunst behoorlijk beheersen. We beginnen helemaal van nul en oefenen uitgebreid en sterk begeleid. Daarnaast leer je de didactische basisprincipes van het vreemdetalenonderwijs toepassen via modellessen. Voor taalinitiatie wordt aangeleerd hoe je op een creatieve en speelse manier Frans kan integreren in het basisonderwijs. wiskunde De eerste doelstelling van de lessen wiskunde is dat je zelf de verschillende inhouden van de leerstof wiskunde in de basisschool grondig beheerst. De verschillende deelgebieden die aan bod komen zijn: logica, natuurlijke getallen, meten en metend rekenen,

breuken en kommagetallen, meetkunde en vraagstukken. Je leert de leerstof didactisch verwerken in functie van de basisschool (zoals leerinhoud vertalen in concrete oefeningen). Tenslotte leer je didactisch materiaal in verband met wiskunde in het lager onderwijs goed uit te kiezen en op een gepaste manier te gebruiken. muzikale vorming Creatief denken en het bevorderen van creatieve processen vormen het uitgangspunt voor muzikale vorming. · beweging Inzicht krijgen in de spontane bewegingsdrang, de motoriek en de anatomie van het kind is een heel belangrijk onderdeel van de cursus. Je krijgt ook een stuk vakdidactiek, zodat je leert hoe een les bewegingsopvoeding op te vatten, voor te bereiden en te geven. Uiteraard worden ook allerlei activiteiten ingeoefend zoals balvaardigheden, ritmiek en dans, expressie, zwemmen, enzovoort. · muziek Via het zingen van liederen krijg je een intensieve stemtraining. Je leert een instrument bespelen en je krijgt een stuk muziektheorie. Daarnaast komt ook het didactisch aspect aan bod: het aanleren van een lied, klankspel, muziek beluisteren, creatief musiceren, enzovoort. · beeld Dit is gericht op de waardevolle ontplooiing van expressieve en creatieve vermogens van het kind in de lagere school. Daarbij komt zowel het beschouwen van beelden als het zelf creëren aan bod. Het gaat dan zowel om vlakke technieken (tekenen, schilderen, drukken, het maken van collages) als ruimtelijke technieken (boetseren, monteren).

51


campus brugge, tielt, torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs, werkplekleren

“Creativiteit weer aangewakkerd” “De opleiding was boeiend, de vakken zaten op het juiste niveau. De stages waren erg opbouwend: van heel gestuurd stagelopen in het eerste jaar tot zelfstandig lesgeven in het derde. Zo word je een theoretisch onderbouwde leerkracht die ook erg duidelijk zijn eigen stempel op het lesgeven kan drukken. Het was voor mij niet alleen belangrijk om mijn diploma te behalen. Ik wilde dat doen in een school met een goede naam en waar aan kwaliteit gewerkt wordt. Ik ben de lectoren heel dankbaar voor de manier waarop ze mijn creativiteit weer aangewakkerd hebben. Na het secundair onderwijs was ik schoolmoe, maar door deze opleiding heb ik de zin om te studeren weer teruggekregen. Moest het kunnen, ik zou de opleiding met plezier nog eens overdoen.” Brecht Lapere bachelor in het onderwijs, lager onderwijs

“Snel kennis met het werkveld” “Ik was al leider bij de KSA en wist dat lesgeven echt iets voor mij zou zijn. Ik wou een school met een goede reputatie voor de lerarenopleiding. Ik amuseer me op VIVES. De lessen zijn kwalitatief op niveau en er is een goede begeleiding door de lectoren. We krijgen veel stage wat een groot pluspunt is. We maakten heel snel kennis met het werkveld waardoor je meteen weet of de job je wel ligt. Het studentenleven is in Torhout wel wat op kleinere schaal dan in pakweg Gent of Leuven, maar net daardoor is het extra gezellig.” Ruben Depuydt bachelor in het onderwijs, lager onderwijs

52 studiegebied onderwijs lager onderwijs


“Werkplekleren vergt veel van je” “De lerarenopleiding volgen via werkplekleren sprak me enorm aan. Ik heb een heel leuke opleiding in een heel leuke omgeving genoten. Het is een manier van studeren die enorm veel van je vergt, maar wel voldoening biedt. Ik kreeg twee dagen opleiding aan de hogeschool, was dan een dag thuis om de les voor te bereiden en stond dan twee dagen in het werkveld. Die twee dagen vlogen telkens voorbij. Deze studiemethode is niet voor iedereen geschikt, je moet wel de nodige discipline aan de dag leggen. Toch heb ik er erg van genoten.” Silke De Moor bachelor in het onderwijs, lager onderwijs via werkplekleren

“Met inzet geraak je heel ver” “Al van in de lagere school wist ik dat ik leerkracht zou worden. Ik koos voor de campus in Tielt omdat die kleinschalig is. Het is een kleine school waar iedereen elkaar kent. Daardoor zorgt ook iedereen voor elkaar. Bovendien zijn de lectoren erg aanspreekbaar. De stage was enorm goed georganiseerd. Al van in het eerste jaar kom je in aanraking met het werkveld. Het moment dat ik afstudeerde, was mijn mooiste moment. Wie zich hier inzet, geraakt hier heel ver.” Thorben Verkyndt bachelor in het onderwijs, lager onderwijs

53


keuzetrajecten buitengewoon onderwijs In de afstudeermodule buitengewoon onderwijs (BuO) kan je je verdiepen in ‘zorg’ en ga je in op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. In dit traject nemen we onmiddellijk al opleidingsonderdelen op vanuit de bachelor-na-bacheloropleiding (banaba) BuO zodat je een vrijstelling kan krijgen wanneer je een credit behaalt en (nadien) beslist om de banaba BuO ook effectief te volgen. Heb je geen ambitie om de banaba BuO verder te volgen of in het buitengewoon onderwijs aan de slag te gaan, dan krijg je met deze module BuO toch een grondige basis om in het basisonderwijs echt zorgverbredend, preventief en inclusief te werken.

internationalisering Globalisering en Europeanisering hebben meer en meer invloed op onze lerarenopleiding. Naast het contact met kinderen van allerlei culturen in de opleiding en in de praktijkcontext is ook het dagdagelijkse leven doorspekt met de internationale dimensie (economische crisis, migratie, milieuvraagstuk ...). Hiermee kom je als leerkracht in opleiding dagelijks in contact. Bovendien vorm je de burgers van morgen in een geglobaliseerde samenleving. De Europese Unie ontwikkelt reeds een twintigtal jaren een onderwijsbeleid met aan de basis een idee over de ‘Europese burger’ die levenslang leert en functioneert in een kennissamenleving waarbij de landsgrenzen gemakkelijker overschreden worden. Ze formuleerde daartoe de Europese sleuteldi-

54 bachelor in het onderwijs kleuteronderwijs

mensies. Door kennis te maken met een andere cultuur ontwikkel je mogelijkheden om een transculturele leraar te worden. Daarnaast verdiep je je ook in een onderwijssysteem in een ander land. Je kan hierbij je competenties als leraar verbreden en verdiepen.

erfgoed en onderwijs In dit keuzetraject word je ingeleid in verschillende methodieken om met kinderen en jongeren erfgoed actief te exploreren. Niet alleen voor historici en archeologen is erfgoed immers van belang. Verhalen uit het verleden, kerken en kathedralen, de inhoud van musea, ze verdienen allemaal een plaatsje in het onderwijsaanbod. In deze module zorgen we voor een brede waaier aan erfgoedthema’s, zodat je zelf nadien erfgoedprojecten met jongeren kan opzetten en het werken rond erfgoed kan integreren in een zeer uiteenlopend aantal schoolvakken. Voorkennis van de erfgoedthema’s is niet vereist.

kunst en cultuur Het keuzetraject kunst & cultuur biedt je de kans om naast je professioneel bachelordiploma, een bijkomend getuigschrift kunst & cultuur te behalen. De leerroute neemt je mee in de gevarieerde wereld van kunst en cultuur. Je denkt niet alleen na over kunst, maar je werkt ook samen met organisaties uit het kunst- en cultuurcircuit, zowel uit binnen- als buitenland. Enthousiaste lesgevers, externe deskundigen en kunstenaars bieden een creatieve

mix van hoorcolleges, begeleide zelfstudie, workshops, praktijkervaringen, bezoeken en ontmoetingen aan.

methodescholen In Vlaanderen bestaan er weinig tot geen opleidingen voor de alternatieve onderwijsmethoden, zoals bijvoorbeeld Freinet- en Steineronderwijs. Door de samenwerking met de praktijk willen we jullie in deze module graag laten kennismaken met de werkwijze en achterliggende pedagogie van verschillende methodescholen. We bieden je een aanzet om meer leerlinggericht te werken, met een sterke aansluiting op de ontwikkeling en leefwereld van kinderen. Daarnaast kom je ook met een aantal specifieke werkvormen in aanraking die je zeker kan gebruiken in je latere klaspraktijk. Bovendien is het een mooie aanzet voor studenten die zich graag verder willen specialiseren of later in een methodeschool les willen geven.

onderzoek en innovatie In het keuzetraject onderzoek & innovatie staan onderzoeksvaardigheden centraal... Een semester lang kan je je verdiepen in de theorie, de onderzoeksvaardigheden en de praktijk van een specifieke topic. Kiezen voor dit keuzetraject betekent dus dat je je gedurende een volledig semester kan focussen op een bestaand of opstartend onderzoek van één van de vier expertisecentra van VIVES campus Tielt: Wetenschappelijk denken, Digitaal leren, Brede School Vlaanderen of Erfgoededucatie.


projectwerking De lerarenopleiding heeft in het onderwijsgebeuren heel wat partners waarmee samengewerkt wordt. De specifieke beroepsomgeving is er daar natuurlijk één van, maar ook de welzijnssector, educatieve centra, de overheid (gemeentebesturen), CLB’s, bedrijven en jeugdorganisaties maken er deel van uit. Leerkrachten en schoolteams kunnen vaak beroep doen op externe partners die mee verantwoordelijk zijn voor de zorg om de leerling en de zorg voor goed onderwijs. Vanuit deze sectoren komt dan ook heel vaak een vraag tot intensieve samenwerking. De smaakklassen, Europa-Zolder en het Huis van de Voeding zijn hiervan uitstekende voorbeelden. In deze module krijg je de kans mee te werken aan projecten waarbij externen als partner intensief betrokken zijn.

voortraject één onderwijsvak secundair onderwijs Dit voortraject via Open Avond Regentaat (OAR) biedt de mogelijkheid aan derdejaarsstudenten om enerzijds kennis te maken met één vak uit de opleiding bachelor in het secundair onderwijs en anderzijds om na het behalen van het diploma van bachelor in het lager onderwijs, in anderhalf jaar ook het diploma van bachelor in het secundair onderwijs te verwerven. Bijvoorbeeld: lichamelijke opvoeding, Project Algemene Vakken (MAVO) ...

voortraject naar kleuter/ lager/secundair Binnen dit voortraject maak je een keuze uit modules van het overgangstraject kleuteronderwijs naar lager onderwijs in afstandsonderwijs, lager onderwijs naar kleuteronderwijs, of het overgangstraject van lager onderwijs naar secundair onderwijs. Je doet dit voor minimum twaalf studiepunten. Indien je later het volledige overgangstraject wil volgen, leidt dit tot vrijstellingen. Wens je vervolgens het diploma kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs erbij te halen, dan moet je nog de resterende studiepunten afwerken. Je stelt zelf een pakket samen op basis van je interesses. Het programma zal bepaald worden in samenspraak met de student en de studietrajectbegeleider.

voortraject onderwijskunde

voortraject zorg Dit voortraject wordt georganiseerd in samenwerking met VIVES campus Brugge. Als student kleuteronderwijs of lager onderwijs heb je de mogelijkheid om tijdens je opleiding al tien studiepunten uit dit programma te volgen. Wanneer je kiest voor het voortraject zorg dan kan je je verdiepen in zorgtopics in de context van het gewoon onderwijs.

wellness In wellnesscentra, ziekenhuizen, ouderen- en welzijnscentra, de gezondheidsindustrie en de hotelsector, het onderwijs, de sport-fitnesswereld en het bedrijfsleven ligt een wereld aan mogelijkheden open. In het keuzetrajct wellness maak je kennis met een wellnessgebied dat je uitgebreid en uitgediept bestudeert.

Wil jij je verder verdiepen op onderwijskundig vlak, dan kan je in de maanden februari, maart en april gedurende acht weken enkele vakken volgen uit het opleidingsprogramma van de academische bacheloropleiding onderwijskunde aan de Kulak. Wanneer je voor deze opleidingsonderdelen slaagt, behaal je vrijstellingen. Wanneer je na het behalen van je diploma wil verder studeren, hoef je deze vakken niet meer af te leggen (keuzetraject in samenwerking met KU Leuven Kulak).

55


56


campus brugge,torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

bachelor in het onderwijs

secundair onderwijs campus Brugge en campus Torhout

Voel jij je thuis in de wereld van de tieners? Wil je hen begeleiden en helpen de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig zullen hebben voor een goede start als volwassene in onze samenleving? Wil je daarnaast boeiend bezig zijn met wat je echt goed kunt: van je voorkeur je vak maken? Wil je graag vakken die je begeesteren doorgeven aan jonge mensen en hen inspireren door jouw enthousiasme? Lees dan verder want de opleiding bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs zou wel eens geknipt voor jou kunnen zijn. De opleiding bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs kan je volgen in onze campus in Brugge en onze campus in Torhout.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/ond vragen so.brugge@vives.be tel. 050 30 51 00 so.torhout@vives.be tel. 050 23 10 30 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied onderwijs secundair onderwijs 57


campus brugge,torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

FAQ Moet je een bepaalde vooropleiding gevolgd hebben? Voor geen enkel onderwijsvak is een vooropleiding verplicht, maar die is wel aangeraden voor een aantal vakken. Als je in je secundair onderwijs een stevige portie natuurwetenschappen, wiskunde of talen gekregen hebt, zal dat bij de keuze van die vakken een voordeel zijn. Mechanica of elektriciteit kies je best als je een technische vooropleiding hebt gehad of een goede technische bagage bezit. Plastische opvoeding kan iedereen kiezen, maar wie een KSO-vooropleiding heeft of kunstacademie gevolgd heeft, heeft een voorsprong. Regelmatig werken en enthousiast zijn voor een vak kunnen ook de doorslag geven. Kan je in je laatste jaar naar het buitenland of kan je een ander traject volgen? In het laatste jaar van de opleiding kan je een keuze maken uit verschillende pakketten: het gewone traject, een Erasmusuitwisseling (in Europa), een Noord-Zuidstage in een ontwikkelingsland, de International Class of onderwijskunde i.s.m. KU Leuven campus Kortrijk. Bij dat laatste kan je al credits verwerven voor de verdere studie van master in de onderwijskunde. Zijn er instap- of vakantiecursussen ? Echte instap- en vakantiecursussen zijn er niet. In de week voor de eigenlijke start van het academiejaar is er een instapweek waarin je op weg wordt gezet in de opleiding, de stageregelingen ‌

58 studiegebied onderwijs secundair onderwijs


JobKANSEN · leerkracht in het gewoon onderwijs · leerkracht in het buitengewoon onderwijs · directeur · ICT-coördinator · medewerker in · musea · nascholingsprojecten · vormingswerk · culturele centra · commercieel medewerker · projectcoördinator

Leraren secundair onderwijs zijn ook in andere sectoren gewilde medewerkers vanwege hun stevige vakkennis, hun goede communicatieve en didactische vaardigheden en hun feeling voor sociale processen.

aanvullende opleidingen · bachelor in het onderwijs, kleuteronderwijs · bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs · bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs · bachelor na bachelor zorgverbredend en remediërend leren · bachelor na bachelor schoolontwikkeling · master in de onderwijskunde · master in de pedagogische wetenschappen · master in de educatieve studies · postgraduaten: ICT-coördinator, autisme, Noord-Zuid, muzikale vorming voor jonge kinderen, supervisor in het onderwijs, zorgleraar · kortlopende opleidingssessies · langlopende nascholingsmogelijkheden · onderwijsbevoegdheid in een bijkomend onderwijsvak

59


60


campus brugge dagonderwijs

bachelor in het onderwijs

secundair onderwijs campus Brugge

In het secundair onderwijs wordt leren nog meer dan in de basisschool gericht op het gaandeweg verwerven van algemene en zelfs meer beroepsspecifieke competenties. Van de leraar in het secundair onderwijs wordt een gedegen kennis en beheersing van een beperkt aantal vakken verwacht. Het curriculum is sterk gericht op deze vakken. In enkele ondersteunende projecten krijg je de kans om je vakkennis toe te passen en je lerarenvaardigheden aan te scherpen. Binnen de opleiding wordt ook ruimte gemaakt voor culturele activiteiten in relatie tot de onderwijsvakken die je kiest. Als leraar secundair onderwijs krijg je een hele waaier mogelijkheden om je enthousiasme voor een vak over te brengen op de leerlingen. Je kan lesgeven in de eerste graad van het secundair onderwijs, in de tweede graad van het algemeen vormend (ASO), technisch (TSO), kunstsecundair (KSO) en beroepssecundair onderwijs (BSO) en zelfs in de derde en vierde graad van het beroepssecundair onderwijs (BSO) of in het deeltijds kunstonderwijs. Ook in het buitengewoon onderwijs kan je aan de slag.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/ond vragen so.brugge@vives.be tel. 050 30 51 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

Opleidingsprogramma Je vakkenpakket kan je samenstellen uit de volgende tabel, waaruit je in je basisopleiding per rij één vak kiest. Je mag dus kiezen uit maximum twee rijen: Frans

mechanica

Nederlands

plastische opvoeding

Engels

fysica (+ natuurwetenschappen)

project algemene vakken (PAV)

techniek

biologie (+ natuurwetenschappen)

economie

geschiedenis (+ maatschappelijke vorming)

elektriciteit

aardrijkskunde (+ maatschappelijke vorming)

informatica

katholieke godsdienst

project kunstvakken

wiskunde

Als je al een diploma van bachelor secundair onderwijs hebt, kan je in één jaar voor om het even welk onderwijsvak een bijkomende onderwijsbevoegdheid verwerven.

studiegebied onderwijs secundair onderwijs 61


campus brugge dagonderwijs

opbouw van het programma

Het programma is als volgt opgebouwd: eerste opleidingsfase (aantal studiepunten)

Semester 1

Semester 2

vakinhoud onderwijsvak A

6

6

vakinhoud onderwijsvak B

6

6

onderwijskunde: vakdidactiek leraar secundair onderwijs 1 & 2

6

6

onderwijskunde: secundair onderwijs 1 & 2

6

3

ondersteunende vaardigheden van de leraar: secundair onderwijs 1 & 2

3

3

religie, zingeving en levensbeschouwing

3

stage: secundair onderwijs

6

Hieronder vind je de klemtonen en opbouw van de opleiding. Je ziet een evolutie van het meer theoretische gedeelte naar het praktijkgerichte.

sem 1 vakinhoudelijke vorming onderwijsvak 1

informatie- en onderzoeksvaardigheden

vakinhoudelijke vorming onderwijsvak 2 onderwijskunde: didactische component: theorie didactische component: toepassingen (met inbegrip van vakdidactiek) psychologie en zorg taal, reflectie, mediagebruik, religie, zingeving en levensbeschouwing, informatieverwerking, onderzoeksvaardigheid

stage

keuzevakken

62 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

sem 2

sem 3

sem 4

sem 5

sem 6


Studeren + leren

De opleiding bestaat uit zes semesters (drie academiejaren), goed voor 180 studiepunten. De eerste vijf semesters hebben naar structuur een vrij gelijklopende opbouw. Bij de start van je opleiding moet je twee vakken, de zogenaamde onderwijsvakken, kiezen. Dat zijn de twee vakken waarin je lesbevoegdheid sterk wordt voorbereid. Een aantal van die vakken kijken ook bewust over de klassieke vakkengrenzen heen. Zo krijg je in fysica en biologie ook een initiatie in natuurwetenschappen. Geschiedenis en aardrijkskunde kijken in de richting van maatschappelijke vorming. Informatica besteedt dan weer aandacht aan zowel de meer wetenschappelijke informatica, als aan bureautica en softwareprogramma’s (van tekstverwerking tot webdesign en verder…). Het project algemene vakken is een breed vak specifiek voor het beroepsonderwijs: wetenschappen, maar ook algemene vakken als Nederlands, wiskunde en economie krijgen er een plaatsje. Je moet voor dit vak van vele markten thuis zijn. In elk semester keren de beide onderwijsvakken terug in de vakinhoud. In het opleidingsonderdeel vakinhoud gaat het uiteraard om zuivere vakstudie. In onderwijskunde: in vakdidactiek secundair onderwijs onderzoek je en verwerf je inzicht in de plaats van je vak in het secundair onderwijs; je bestudeert het leerplan en je leert specifieke lesgeef- en leerstrategieën voor je vak. Je krijgt hier ook een praktische training in het inoefenen van wat je geleerd hebt in onderwijskunde: secundair onderwijs. In dat opleidingsonderdeel leer je inzicht verwerven in leertheorieën, het gebruik van werkvormen, de ontwikkeling van de leerlingen in je klas. In de tweede opleidingsfase wordt

ruim aandacht besteed aan het begeleiden van leerlingen. In de derde opleidingsfase staan dan weer zorg en evalueren centraal. Ondersteunende vaardigheden van de leraar: secundair onderwijs helpt je op weg op verschillende domeinen: een goede beheersing van het Nederlands, schriftelijk en gesproken, is het minste wat je van een leraar mag verwachten. Ook het gebruik van ICT en andere media komt hier aan bod, een expressiestage leert je hoe je vlot voor een klas kan staan… kortom er wordt hier gewerkt aan alle vaardigheden die je als toekomstige leraar moet bezitten. Ook religie, zingeving en levensbeschouwing keert telkens terug. In dat vak word je gestimuleerd om na te denken over je eigen opvattingen over je omgeving, je eigen waarden … Het kernpakket wordt ondersteund door een aantal wisselende projecten of keuzemodules. In het zesde semester staat een langere, zelfstandige ingroeistage centraal. Tijdens je opleiding word je dus vertrouwd gemaakt met de leerinhouden van het secundair onderwijs, maar krijg je ook de kans om je in je onderwijsvakken te verdiepen. Daarnaast leer je natuurlijk hoe je dat overbrengt op jongeren. We streven naar een veelzijdige vorming, waarbij praktijk en theorie sterk op elkaar zijn afgestemd. Intensieve begeleiding en een sterke koppeling tussen theorie en praktijk zijn de twee hoekstenen van je opleiding.

opleidingsfase het ganse jaar door een dag gereserveerd als praktijkdag. Je gaat echter niet elke week op stage in een school, we oefenen het lesgeven eerst binnen de groep van je medestudenten. Gedurende de hele opleiding doe je ervaring op in de verschillende vormen van het secundair onderwijs. In de eerste opleidingsfase wordt het grootste deel van de stage besteed aan training in het opleidingsinstituut, maar toch kom je al in contact met het werkveld. In de tweede en derde opleidingsfase kom je in alle onderwijsvormen terecht (ASO, TSO, KSO, BSO en BUSO). In de loop van die twee jaar gaan de stages steeds langer duren. Tijdens de stages word je begeleid door de vaklectoren en de onderwijskundigen van de opleiding. Zij helpen je bij de lesvoorbereiding en bespreken je vorderingen en leren je problemen op te lossen. bachelorproef In de bachelorproef moet je eigenlijk bewijzen dat je zelfstandig een probleemstelling (over een onderwijsgerelateerd thema!) kan formuleren en analyseren. Je gaat op zoek in boeken en tijdschriften naar bronnenmateriaal. Je verworven inzichten vertaal je dan naar je didactische ervaring en praktijk.

meer info info.ond.brugge@vives.be en http://www.vives.be/19-secundair-onderwijs stages: www.vives.be/OND-Brugge-stages

stage Theorie en praktijk worden voortdurend op elkaar betrokken. Daarom ook is in de eerste

63


campus brugge dagonderwijs

informatie over de verschillende onderwijsvakken

aardrijkskunde (+ maatschappelijke vorming) Aardrijkskunde is een vak voor jou als je gefascineerd bent door de aarde: door landschappen met een indrukwekkende natuur en door landschappen door de mens gecreëerd. Je wil weten hoe dat alles ontstond en evolueert. Actuele gebeurtenissen en veranderingen wil je begrijpen. Je wil je kennis delen met jonge mensen en hen enthousiast maken voor onze boeiende wereld. In de theoretische lessen verdiepen we ons in cartografie, geologie, geomorfologie, vegetatie en klimaat, economie, stads- en bevolkingsgeografie en ruimtelijke ordening. In de lessen vakdidactiek leren we goede, boeiende lessen aardrijkskunde maken. Natuurlijk gaan we samen op stap om de werkelijkheid zo goed mogelijk te leren kennen. Wie aardrijkskunde volgt, krijgt ook de bevoegdheid om maatschappelijke vorming te geven in de B-stroom van het secundair onderwijs. Vanaf de tweede opleidingsfase speelt het keuzepakket maatschappelijke vorming in op deze bevoegdheid. Je leert er de leerinhouden en verschillende werkvormen kennen die je als leerkracht zullen helpen om met deze specifieke doelgroep om te gaan. biologie (+ natuurwetenschappen) Hou je van dieren en ben je geïnteresseerd in planten? Wil je graag méér weten over de dingen dan alleen maar dat wat je ziet? Ben je graag bezig met

64 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

mensen, met jongeren? Dan ben jij de geknipte biologieleraar. Dan ben jij degene die de klas kan meenemen op ‘avontuur in de natuur’. In de theoretische lessen werken we rond evolutie, biodiversiteit, autopoiese en de natuurwetenschappelijke denkwijze. In de practica komen microscopie, dissectie, experimenten, bladen kruidenherbarium en excursies aan bod. In de lessen vakdidactiek concentreren we ons op de leerstof secundair onderwijs en hoe we de lessen biologie goed organiseren en uitwerken. economie Vind je het boeiend om te discussiëren over de inkomens(her)verdeling, de economische crisis, de vergrijzing van de bevolking …? Heb je interesse voor onderwerpen zoals sparen en beleggen, het starten met een eigen zaak, de prijsvorming op de markt, de taak van de overheid, het huwelijkscontract, het erfenissenrecht …? Zie je het als een uitdaging om de interesse van jongeren op te wekken voor het vak economie? Dan is het onderwijsvak economie beslist iets voor jou. Je hebt voor het opleidingsonderdeel economie geen specifieke voorkennis nodig. Wel zijn de nodige interesse voor het vak en het volgen van de actualiteit belangrijk! Het opleidingsonderdeel bestaat uit drie onderdelen. Je maakt kennis met: - algemene economie: het consumentengedrag, het producentengedrag, de prijsvorming, de arbeidsmarkt, de wisselmarkt, de conjunctuur, de

groei … - boekhouden: het systeem van dubbel boekhouden, studie van de activa en passiva, boekhoudkundige registratie op het eind van het boekjaar, financiële analyse van de jaarrekening … - recht: burgerlijk recht (huwelijk en echtscheiding, het huwelijkscontract, het erfenissenrecht, het koopen huurcontract  …), handels- en economisch recht (de plichten van de handelaar, de vestigingswet, het faillissement, de wet betreffende de marktpraktijken, de consumentenbescherming  …), sociaal recht (de arbeidsovereenkomst, de vrije tijd van de werknemer, de werking van de sociale zekerheid …) en fiscaal recht (invullen van het aangifteformulier voor de personenbelasting en berekenen van de te betalen personenbelasting) In de lessen vakdidactiek leer je hoe je een goede en boeiende les economie, boekhouden of recht moet maken en geven. Dit gebeurt in de eerste opleidingsfase vooral door observatie en bespreking van lessen. We gaan ook in op de leerplannen, het evalueren van leerinhouden, het gebruik van ICT en het beoordelen van de leerwerkboeken voor het secundair onderwijs. elektriciteit Heb je interesse voor techniek, meer specifiek voor de elektrotechnische aspecten? Ben je iemand die graag met jongeren werkt en ben je mondig? Dan ben jij de geschikte kandidaat die we wensen op te leiden tot professionele bachelor secundair onderwijs met keu-


zevak elektriciteit. We zorgen met ons lectorenteam voor een aangename en persoonlijke opleiding. We begeleiden je en sturen je bij tot een volwaardige leerkracht. De vakspecifieke opleiding steunt op drie pijlers: techniek, vaardigheden en didactische aanpak. De eerste opleidingsfase moet de basis vormen om de elektrische inhouden te kunnen geven in de eerste graad (Astroom en B-stroom). In de tweede en de derde opleidingsfase gaan stage, atelier en theorie elkaar afwisselen. Zowel ICT, technologie en tekenen als projectmatig werken en zelfstandig werken komen aan bod. Engels Als toekomstig leraar Engels bekwaam je je allereerst in de taal die je zal onderwijzen. Daarnaast beschik je ook over ­voldoende kennis om bijvoorbeeld vakliteratuur door te nemen of nascholing te kunnen volgen. Je hebt een brede interesse voor de Engelstalige wereld (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Australië, Ierland ...). Tenslotte kan je op een boeiende en doelgerichte manier het vak Engels bij jongeren overbrengen. Wat extra voorbereiding kan daarbij uiterst waardevol zijn: een verblijf in een Engelstalig milieu, het beluisteren van Britse radio en tv, het lezen van Engelstalige kranten, tijdschriften en hedendaagse romans. Het zal je allemaal helpen om je in het Engels echt thuis te voelen. In de opleiding ligt de klemtoon in de eerste opleidingsfase op praktische

taalbeheersing. In de tweede en derde opleidingsfase wordt de taal verder ingeoefend en krijg je ook een overzicht van de Engelse literatuur. Daarnaast komt ook de culturele achtergrond in de lessen ruimschoots aan bod, o.a. in door de actualiteit geïnspireerde thema’s. Frans Vind jij Frans een mooie taal, ben je geïnteresseerd in de Franse cultuur, en trekt het je wel aan om later een vreemde taal te leren aan jongeren? Dan is Frans wellicht iets voor jou! Het vak bestaat uit drie grote delen. In het eerste deel zal je werken aan je taalbeheersing. Grammatica en woordenschat worden herhaald en uitgebreid. Ook de taalvaardigheden kan je verder ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor een goede uitspraak en intonatie. In het tweede deel van de cursus kom je in contact met de Franse cultuur, met een overzicht van de belangrijkste stromingen en auteurs van de Franse literatuur. Over andere aspecten zoals mode, gastronomie of muziek kom je eveneens meer te weten. In het derde deel is er de didactische vorming. Je krijgt inzicht in de didactiek van het Frans als vreemde taal. fysica (+ natuurwetenschappen) Fysica? Een moeilijk vak? Toch niet! Fysica is geen droge wetenschap. De wetten van de natuurkunde zijn overal in het dagelijkse leven aanwezig. Verrassende experimenten wekken jouw nieuwsgierigheid en je wenst meer

te weten over deze fascinerende wetenschap? Meer nog, je wil leerlingen boeien met alledaagse verschijnselen en proeven, waarvoor je ook uit de waarnemingen een verklaring kan opbouwen. Via het bestuderen van de basiswetten en het oplossen van oefeningen wordt de natuurwetenschappelijke denkmethode ontwikkeld. De nadruk wordt gelegd op een proefondervindelijke omgeving waarbij zowel het werken met grootheden en eenheden als het verwerven van basisvaardigheden centraal staan. De leerinhouden van natuurwetenschappen en wetenschappelijk werk (tweede jaar secundair onderwijs) en fysica (tweede graad secundair onderwijs) worden uitgediept en een grondige beheersing hiervan is belangrijk om de ondersteunende basiskennis fysica en een algemene wetenschappelijke kennis uit te bouwen. Fysica geven op een aantrekkelijke, uitdagende, maar ook wetenschappelijk verantwoorde manier blijft een leerrijke zoektocht! geschiedenis (+ maatschappelijke vorming) Het vak geschiedenis wordt benaderd vanuit een brede visie op het verleden en het heden. De grote lijnen van de zeven tijdvakken (van prehistorie tot de eigen tijd) komen aan bod. Gedurende de eerste twee opleidingsfasen ligt de nadruk op de periodes tot 1800. In de laatste opleidingsfase behandelen we de recentere geschiede-

65


campus brugge dagonderwijs

nis. Kortom, we bouwen een historisch referentiekader op, dat de domeinen van de socialiteit behandelt in een Europees en mondiaal perspectief. Hierbij moet er ook voldoende ruimte zijn om zich de historische methode eigen te maken. Vakdidactiek sluit zo goed mogelijk aan bij de stages. Opdrachten rond bronnen, kaarten en tijdslijnen zijn belangrijk om het vak goed te leren kennen en over te brengen naar jongeren. We streven er tenslotte naar om ook het Brugse erfgoed te betrekken bij de lessen. Wie geschiedenis volgt, krijgt de bevoegdheid om maatschappelijke vor­ ming te geven in de B-stroom van het secundair onderwijs. Vanaf de tweede opleidingsfase speelt het keuzepakket maatschappelijke vorming in op deze bevoegdheid. Je leert er de leerinhouden en verschillende werkvormen kennen die je als leerkracht helpen om met deze specifieke doelgroep om te gaan. informatica In het onderwijsvak informatica word je ondergedompeld in heel wat aspecten van het vak: kantoorsoftware, webtechnologie, programmeren, hardware, netwerken ... Je leert de laatste tendensen op ICTvlak integreren in je lessen. Je moet je eigen laptop meebrengen naar de lessen. Je kan gebruik maken van de acties om hard- en software aan studentvriendelijke prijzen aan te kopen. katholieke godsdienst Je denkt eraan om als opleidingsvak katholieke godsdienst te kiezen maar

66 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

je vraagt je af of de inhoud en de aanpak van het vak wel stroken met jouw verwachtingen en vooral wat van jou verwacht wordt? Dan kunnen we je meteen zeggen dat een open, authentieke, zoekende, kritische en respectvolle houding ten aanzien van alles wat met zingeving, levensbeschouwing, religie en godsdienst te maken heeft, het allerbelangrijkste is naast de bereidheid om tijdens de contacturen mee te denken en met elkaar in dialoog te gaan. De cursus heeft drie belangrijke pijlers: een Bijbelse, ethische en spiritueel-rituele. De inhouden zijn in functie van de latere lespraktijk en op basis van de terreinen van het leerplan godsdienst van het secundair onderwijs geselecteerd. Daarom is het aanbod van een christelijke visie een constant referentiepunt, maar daarnaast kijken we ook naar de andere grote religies waar kan. In het onderdeel vakdidactiek zal je kennis maken met de huidige visie op het vak en met methodieken i.v.m. een levensbeschouwelijk gesprek voeren, werken met diverse tekstgenres, bibliodrama en werken met allerlei vormen van statisch en bewegend beeld. We hanteren dan ook vaak deze werkvormen in de cursus vakinhoud. mechanica Ben je gebeten door techniek? Ben je iemand, die door zijn enthousiasme leerlingen warm kan maken voor mechanica? Ben je liever praktisch bezig met techniek dan louter wiskundig? Dan ben jij de geschikte kandidaat die we wensen op te leiden tot professio-

nele bachelor secundair onderwijs met keuzevak mechanica. We staan met enkele enthousiaste lectoren klaar om je tijdens het uitdagende leertraject te begeleiden en bij te sturen tot een volwaardige leerkracht en leerlingencoach. De vakspecifieke opleiding steunt op drie pijlers: techniek, vaardigheden en didactische aanpak. Het eerste opleidingsjaar moet de basis vormen om de mechanische inhouden te kunnen geven in de eerste graad (A-stroom en B-stroom). In de tweede en derde opleidingsfase gaan stage, atelier en theorie elkaar afwisselen. Zowel theoretische mechanica, technisch tekenen, productietechnieken, gereedschapsleer, materialenleer en ICT als projectmatig werken en zelfstandig werken komen aan bod. Nederlands Het onderwijsvak Nederlands bestaat uit drie onderdelen. In het onderdeel taalkunde krijg je inzicht in de klankleer, de spraakkunst en de geschiedenis van het Nederlands. In het onderdeel literatuurstudie maak je kennis met teksten en schrijvers van de middeleeuwen tot vandaag. Heel veel aandacht gaat uiteraard naar jeugdliteratuur. Je leert genieten van de schoonheid van taal. Je leert ook hoe je teksten zelfstandig en kritisch kan interpreteren. plastische opvoeding Ben je geĂŻnteresseerd in kunst, ben je een creatief persoon en wil je graag met jongeren werken, dan kan de opleiding leraar plastische opvoeding secundair onderwijs een optie zijn.


67


campus brugge dagonderwijs

We starten vanaf de basis en begeleiden de persoonlijke evolutie en vervolmaking. We werken thematisch vanuit de beeldelementen: vorm, kleur, ritme, contrast, ruimte ... De meest voorkomende technieken uit het secundair onderwijs worden onderzocht op technisch vlak en plastische expressiemogelijkheden: tekenen en schilderen in zwart-wit en kleur, ruimtelijk werken met kneedbaar en niet-kneedbaar materiaal en digitaal vormgeven. Er wordt geen uitzonderlijk talent verwacht (mag natuurlijk), wel de drang om inzicht, kennis en kunde te verwerven in de kunst en beeldcultuur. De opdrachten zijn sterk gelinkt aan de leerplannen secundair onderwijs en de leefwereld van de jongeren.

68 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

PAV project algemene vakken Veel studenten hebben geen idee waarvoor de afkorting PAV staat. En onbekend is onbemind! PAV staat voor Project Algemene Vakken en is één van de belangrijkste vakken in het beroepsonderwijs. Je werkt met projecten rond bv. mode, film, milieu, seksualiteit, jongerenculturen, alleen wonen, vakantiejobs ... In elk project worden de verschillende vakonderdelen geïntegreerd: wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands, economie en wetenschappen. We zien velen al bedenkelijk kijken. Misschien stond het cijfer voor wiskunde wel in het rood op jouw vorig rapport. Geen paniek. We doorwor-

stelen de basiskennis, we ervaren wat projecten zijn, we stimuleren samenwerking ... Kijk om je heen, alles is PAV. Als je kiest voor PAV, dan kies je voor ‘het beroepsonderwijs’. In onze hedendaagse cultuur zijn over deze jongeren heel veel verkeerde vooroordelen. We dagen je uit om hen te zien als jonge gasten met ambitie. En die hebben ze! project kunstvakken (PKV) Je maakt jongeren vertrouwd met de taal van kunst en cultuur, evenementen op het vlak van kunst en cultuur, kunsteducatieve projecten ... Een waaier aan invalshoeken biedt je de mogelijkheid om de educatieve aspecten van het


werken met beeld, drama, muziek, beweging en media te verkennen. PKV is een ideale voorbereiding voor wie in het onderwijs of in de sociaalculturele sector een belangrijke rol wil spelen op gebied van kunst- en cultuureducatie. Misschien is het je ambitie cultuurgangmaker te worden op school of als educatief medewerker aan de slag te gaan in een museum of in een cultureel centrum? Je krijgt een brede oriëntatie op het culturele werkveld en leert de methodieken van de kunsteducatie hanteren. Tijdens de stage werk je muzische projecten uit en toets je ze aan uiteenlopende doelgroepen. techniek Een reis door de wereld van de techniek, zo kan je het vak technologische opvoeding/techniek het best omschrijven. De aanpak van het vak gebeurt projectmatig, waarbij telkens de theorie in functie staat van praktische toepassingen. Met dagdagelijkse voorbeelden uit de leefwereld van de leerlingen leer je om in ingewikkelde systemen eenvoudige structuren te herkennen. Wat voor velen onbegrijpelijk leek, maak jij zo klaar als water. Niets geeft meer vreugde! Een leraar techniek blijft vernieuwen, blijft zoeken, blijft boeien, blijft de leerlingen uitdagen …

wiskunde Doe je graag wiskunde? Zou je graag jonge mensen enthousiast maken voor wiskunde? Zoek je graag naar de oplossing van een wiskundig probleem? Dan is het onderwijsvak wiskunde iets voor jou! Een grondige beheersing van de leerstof die je later zal onderwijzen, vormt de leidraad van de hele theoretische opleiding. Zowat het hele leerstofpakket van de eerste vier jaar van het secundair onderwijs komt aan bod. Uiteraard wordt die leerstof verrijkt met extra leerstof. Zo krijg je de kans dieper over de verschillende axioma’s, definities, stellingen … na te denken. De vaak netelige vragen die de leerlingen je later zullen stellen, bewijzen dat dat niet overbodig is. Naast de theoretische lessen zijn er lessen vakdidactiek. Daarin krijg je een antwoord op heel wat vragen: hoe leren leerlingen wiskunde of hoe kan je hen daarbij helpen? Hoe noteer je op een efficiënte manier een bewijs in meetkunde? Wat hebben de leerlingen geleerd in het basisonderwijs? Hoe werk je in de klas met computerprogramma’s en met een grafisch rekentoestel? Hoe organiseer je een oefenles? Welke spellen kan je gebruiken in een wiskundeles? Welke leerstof moet je geven in het beroepsonderwijs? Hoe maak je toetsen en proefwerken? Hoe moet je corrigeren …

De creatievelingen onder jullie komen zeker aan hun trekken, maar ook de anderen kijken straks op van hun eigen vindingrijkheid.

69


70


campus torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

bachelor in het onderwijs meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/ond

secundair onderwijs

vragen so.torhout@vives.be tel. 050 23 10 30

campus Torhout

inschrijven www.vives.be/inschrijven

Je wist toch al dat je in deze opleiding zelf je keuzepakket kan samenstellen? Je kiest de vakken die je begeesteren en die je wil doorgeven aan jonge mensen. Leg je bij ons drie jaar lang toe op twee onderwijsvakken, breid je eigen kennis uit en specialiseer je. Je voedt zo je eigen interesses én je enthousiasme om hierover les te geven. Welke optie je ook kiest, volgende algemene onderwijsvakken komen in je lessenpakket voor: pedagogische wetenschappen, agogische vaardigheden, rzl (religie, zingeving en levensbeschouwing), Nederlands en informatica. Op basis van interesse kies je in het startjaar één van volgende keuzevakken: English Academic Skills, Franse taal, gezondheid educatie, cultuur/kunst en lichaamsexpressie, medisch biologische vakken, actieve sportbeoefening. Stapsgewijs bereiden we je via stage ook voor het beroep.

studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

in de praktijk om te zetten, via observatiestages, oefenlessen, takennazicht, toetsopmaak, enz. Het praktijkgedeelte wordt tijdens je opleiding zowel kwalitatief als kwantitatief progressief uitgebouwd. In de eerste opleidingsfase loop je drie weken stage, in de tweede opleidingsfase vijf weken en in de derde opleidingsfase tien weken.

pakket samenstellen Bij de studiekeuze moet je een vakkenpakket samenstellen van twee onderwijsvakken. Hoe stel je dan een vakkenpakket samen? Eerst en vooral deze afspraak: je mag maar één onderwijsvak per reeks kiezen. Je maakt een keuze uit meer dan 100 combinaties van vakken waarin je les mag geven. Je kiest in totaal twee onderwijsvakken uit twee verschillende reeksen. Een volledig en actueel overzicht van de algemene vakken kan je vinden op de website). Een kort overzicht: pedagogische wetenschappen, agogische vaardigheden, rzl (religie, zingeving en levensbeschouwing), Nederlands, informatica, keuzevakken ...

evaluatie Onze beoordeling is gebaseerd op de basiscompetenties. We gaan na in welke mate je de nodige kennis hebt, of je over de praktische en didactische vaardigheden beschikt en op welke manier je die gebruikt tijdens het lesgeven. Dit wordt steeds opnieuw besproken met en teruggekoppeld naar je trajectbegeleider die ook instaat voor een maandelijkse begeleiding.

stage Je krijgt de gelegenheid om de opgedane theorie en vaardigheden

Meer informatie over examenregelingen, permanente evaluatie van vaardigheidsvakken, beoordelingen van stagevorderingen, bachelorproef, vrijstellingen ... kan je vinden op onze website.

reeks 1

wiskunde

Frans

Nederlands

voeding-verzorging

reeks 2

fysica

Engels

TO*

bewegingsrecreatie***

reeks 3

geschiedenis

economie

biologie

handel-burotica

haartooi nieuw

reeks 4

aardrijkskunde

godsdienst

informatica

PAV**

bio-esthetiek

reeks 5

lichamelijke opvoeding

* TO: technisch-technologische opvoeding / ** PAV: project algemene vakken, dit is een vak in het beroepsonderwijs waarin verschillende vakken geïntegreerd worden, bv. geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, Nederlands, wiskunde ... / *** Bewegingsrecreatie: heeft te maken met sportieve vrijetijdsbesteding en sportmanagement en kan enkel gecombineerd worden met lichamelijke opvoeding.

studiegebied onderwijs secundair onderwijs 71


72


Studeren + leren

VIVES campus Torhout kiest voor “blended learning”, een combinatie van verschillende vormen van leren. Meestal gaat het om een combinatie van e-learning (Electronic Learning), m-learning (Mobile Learning) en het traditionele leren. Daardoor komt de focus tijdens de lessen meer te liggen op de leerstof die moeilijker zelfstandig te verwerken is. Daarbij is er vooral aandacht voor didactische tips en oefeningen, hulp bij het zelfstandig verwerken van de leerstof … In de opleiding bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs is het vooral de bedoeling om als leraar/lerares later de volledige verantwoordelijkheid te kunnen opnemen bij het lesgeven aan en de begeleiding van deze leerlingen. Onze onderwijskundige aanpak is er daarom op gericht om je de kans te geven te groeien in deze opdracht. In de eerste opleidingsfase werken we vooral aan de inhoudelijke competenties en startcompetenties om voor de klas te komen. Je krijgt de kans om de nodige kennis en vaar-

digheden op te doen tijdens de didactische ateliers die de eerste stage voorafgaan. Later in de opleiding krijg je de kans om de didactische en pedagogische vaardigheden in de praktijk te gebruiken. Voor de coaching kan je steeds beroep doen op lectoren die je tijdens de lessen en stage bijstaan. Omdat we het belangrijk vinden dat je steeds terecht kan bij iemand, willen we het contact tussen jou en jouw lectoren sterk benadrukken. Dit komt duidelijk aan bod wanneer je met vragen over bijvoorbeeld leerinhouden, stage of je bachelorproef zit. Daarnaast krijg je een trajectbegeleider toegewezen. Heb je vragen over jouw studietraject, jouw aanpak … dan kan je bij deze begeleider steeds terecht. In de laatste fase van de opleiding krijg je de ruimte om jouw eigen talenten verder uit te bouwen. Daarom laten we je de keuze tussen enkele trajecten en kan je zelf de invulling van bijvoorbeeld een alternatieve stage en bachelorproef bepalen.

73


campus torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

informatie over de verschillende onderwijsvakken

aardrijkskunde Dit opleidingsonderdeel sluit aan op je interesse voor geografische aspecten in wonen en werken, ontspannen, reizen, weer en natuurrampen, politieke conflicten ... De thema’s uit de leerplannen van het secundair onderwijs worden verder uitgediept met hoofdstukken uit de fysische, sociale en economische geografie. Je krijgt begeleide seminarie-oefeningen, moet opdrachten zelfstandig uitwerken en zelf uiteenzettingen geven. Je trekt ook jaarlijks op excursie. Als basis van de voorbereiding tot een goede lespraktijk worden ook in je eigen opleiding verschillende leermiddelen en werkvormen toegepast. Actuele thema’s zoals milieu, globalisering, ruimtelijke ordening, duurzaamheid ... laten je niet koud. Door het verkennen van de wereld, zowel op het terrein als tijdens hoorcolleges en door middel van een variatie aan media, vergaar je als leerkracht aardrijkskunde informatie over de processen op en om de aarde. Je bent deskundig op het vlak van fysische geografie met onderwerpen als gesteenten, reliëf, weer en klimaat. Je kent de verschillende problemen van de sociale en economische geografie, waarbij bevolking, culturen, steden een belangrijke rol spelen. Tenslotte ben je in staat je kennis degelijk te structureren, relaties te achterhalen en te verklaren, je zoekt naar synthese en sociale, economische en politieke wisselwerkingen in de wereld door onder andere de studie van landbouw, industrie en toerisme. Met je inhoudelijke bagage en passie zal je

74 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

als leerkracht aardrijkskunde steeds een actueel en relevant beeld kunnen geven van onze aarde en haar evolutie. Je kan de leerlingen aansporen tot meer respect, waardering, appreciatie en bewondering voor de verschillende elementen die hun leefmilieu uitmaken. Je kan de leerlingen uitdagen om een meer kritische houding aan te nemen tegenover zichzelf en tegenover de samenleving. Je weet de leerlingen aan te zetten verantwoordelijkheid voor de leefkwaliteit in hun directe omgeving op te nemen.

De focus ligt op: · parate kennis: België, Europa, wereld · vakdidactiek: voorbereidingen en leerplannen, mediagebruik, werkvormen, evalueren, excursies opstellen · plaatsbepaling: cartografie, GIS, teledetectie, kosmografie, seminarie-oefeningen · fysisch: geologie, geomorfologie, excursie, bodemkunde, veldwerk, weer en klimaat, seminarie-oefeningen · synthese onderwerpen: milieugeografie, landschapskunde, landenstudie en actuadossier, landbouw, toerisme, ontwikkelingslanden, seminarie-oefeningen, veldwerk · sociaal-economisch: bevolking, stadsgeografie, excursie, industrie, culturele geografie

bewegingsrecreatie Zegt de sportieve vrijetijdssector je wat? Wil jij personal trainer worden in een fitnessclub of op zelfstandige basis? Heb je zin in het organiseren van een groot sportevenement? Geef je graag training in een (top)sportclub? Vind je het begeleiden van toekomstige avonturiers bij outdoor sporten cool? Ben je op zoek naar efficiënte en verantwoorde lichaamsbeweging? Dan is bewegingsrecreatie iets voor jou! Bewegingsrecreatie is gericht op de student die zelfverzekerd is en die zijn/haar beroepskansen ook buiten het onderwijs wil uitspelen. De sportieve vrijetijdssector is volop in beweging en evolueert razendsnel. Het is een sector die duidelijk in de lift zit en heel wat nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden creëert. Specialisatie dringt zich dan ook op. De opleiding bewegingsrecreatie bereidt je op een professionele manier voor om als dynamische, sportieve, zelfstandige en sociaalvoelende mens het werkveld in te stappen. Begeleiden, organiseren en animeren staan op het voorplan. Een jaar lang kan je proeven van ‘alles‘ wat de sportieve vrijetijdssector te bieden heeft. De klemtoon ligt in deze startfase op het kennismaken met en zicht krijgen op het hele werkveld. Via theoretische ondersteuning, inzicht in didactische principes en het leren beheersen van sportieve vaardigheden kan je dé specialisatie kiezen die je nauw aan het hart ligt. Er zijn drie


domeinen om je in te verdiepen: training-coaching, fitness-wellness en outdoor-coast. In deze uitdieping krijg je een degelijke technische en didactische bagage en werk je nauw samen met het werkveld.

De focus ligt op: · didactiek: organisatie sportevenement, training geven, omgaan met diverse doelgroepen, leren animeren · stage: sportevenement, sportdienst, sportbegeleiding, sportkamp · theorie: sportmanagement, sport­sociologie, trainingsleer, EHBO en preventie · praktijk: · fitness-wellness: stepaerobic, sportmassage, cardio … · training-coaching: persoonlijk ontwikkelingsplan, tennis, initiator/trainer B in eigen sporttak · outdoor-coast: golfsurfen, strandzeilen, klimmen en survivalrun

bio-esthetiek In bio-esthetiek verwerf je naast de praktische vaardigheden ook de nood­zake­lijke ondersteunende theore­tische kennis in onder meer biomedische wetenschappen. In samen­ werking met externe vakspecialisten (schoonheidszorgen, wellness, SPA ...) word je gestimuleerd tot verdere uitdieping van je vak- en praktische kennis binnen diverse technieken van

75


campus torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

de bio-esthetiek. Deze opleiding vormt leraars die dit onderwijsvak weten te combineren met pedagogische vaardigheden.

De focus ligt op: · gelaatsverzorging · make-up · handverzorging · vakdidactiek: micro-teaching, map didactisch materiaal, observatie en assistentiestages, lesstages · lichaamsverzorging: lichaams­ massage, ontharing, SPA-technieken · voetverzorging · speciale technieken · biochemische wetenschappen

biologie Eerst overlopen we de macroscopische en microscopische bouw van zaadplanten en gewervelde dieren, hun voeding en ademhaling en de samenhang tussen bouw, functie en levenswijze. Daarna komen andere interessante biologische aspecten aan de beurt: de transport- en excretieprocessen, de prikkelverwerking, de impulsbegeleiding en reacties op prikkels, de voortplanting en elementen voor steun en stevigheid. Je trekt er ook op uit om organismen in hun natuurlijk milieu te bestuderen en om kennis te maken met een aantal veldbiologische technieken. Je leert informatie opzoeken en verwerken zodat je die vlot kunt doorgeven aan anderen, op een actieve wijze en met gepaste hulpmiddelen. Uiteraard krijg je ook technieken en

76 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

tips aangereikt voor de voorbereiding en uitwerking van dissecties, excursies en veldwerk. In een afzonderlijke module natuurwetenschappen krijg je de kans om ook kennis te maken met onderwerpen uit de fysica en de chemie. Dit bezorgt je een zeer goede achtergrond om ook in het vak natuurwetenschappen in de tweede graad van het TSO zonder problemen je weg te vinden. De biologieleraar is een enthousiaste en bezielende leraar. Je hebt een grote theoretische kennis maar ook voldoende praktische achtergrond om met voorbeelden en materiaal uit de natuur een levendig en aanschouwelijk beeld van het vak te brengen. Je kan relaties leggen tussen bouw van mechanismen, hun levensmilieu en levenswijze en je kan de boeiende link tussen de


verschillende soorten onderling en het milieu helder maken. De plaats van de mens in dit geheel, de wetenschappelijke ontwikkelingen en het belang van duurzaamheid en biodiversiteit maken deel uit van het totaalbeeld van biologie in onze maatschappij.

De focus ligt op: · vakdidactiek: methodiek, microteaching, lespraktijk, ontwerpen en leermiddelen · vakkenis: systematiek, ecologie, samenlevingsvormen en gedrag, morfologie en anatomie, fysiologie, biochemie, cytologie en histologie · praktische vaardigheden: experimenten opzetten, determineren en herkennen van organismen, excursies en veldwerkopdrachten uitvoeren, veiligheidsvoorschriften voor laboratoriumwerk toepassen, microscopie oefeningen uitvoeren

economie Economie brengt je in contact met een brede waaier aan deelvakken: algemene economie, boekhouden en recht. In eerste instantie ligt de klemtoon op de leerinhouden die je zelf moet overbrengen. In didactiek besteden we aandacht aan het vertalen van die leerinhouden naar de leerlingen van de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs. Je krijgt natuurlijk ook de nodige achtergrondinformatie om de economische verschijnselen in een ruimer geheel te kaderen. Bij de aanvang van de studie wordt geen specifieke vooropleiding economie verondersteld. Wel gaan we ervan uit dat de kandidaat-leerkracht beantwoordt aan een aantal persoonlijkheidskenmerken die hem/haar ertoe in staat stellen te slagen in een later beroepsleven als leerkracht.

Voor economie denken we hierbij meer concreet aan een kritische en flexibele ingesteldheid om de sociaal-economische actualiteit te vertalen naar de leerlingen toe, zodat ze kunnen opgevoed worden tot breeddenkende wereldburgers. Een kandidaat-leerkracht economie dient er zich van bewust te zijn dat er niet enkel economische problemen bestaan: het economische is slechts één facet van de bredere maatschappelijke problematiek, waarbij alle dimensies aan bod moeten komen. Het onderwijs in de economie moet het vermogen ontwikkelen tot observatie, het formuleren van problemen, het structureren en het verwerken van informatie en het logische en rationeel denken. Het economische is een drijvende kracht in onze samenleving. Een elementaire economische opleiding behoort dan ook tot de algemene op-

77


campus torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

leiding van elke bewuste burger die zijn plaats in de samenleving wenst te verwerven.

De focus ligt op: · algemene economie · boekhouden · recht: grondwettelijk recht, burgerlijk recht · vakdidactiek · stage · balansanalyse · sociaal recht · fiscaal recht

Engels Je kunt het niet helpen maar je hebt een ‘weak spot’ voor het Engels. Je interesseert je voor Engelse literatuur en je bent nieuwsgierig naar de politieke, sociale en culturele geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Je houdt wel van ‘Britishness’. In het vak Engels wordt rond drie componenten gewerkt. In het opleidingsonderdeel vakdidactiek word je klaargestoomd om op een verantwoorde manier Engels te geven in de eerste jaren van het secundair onderwijs. Ook je eigen taalbeheersing wordt verder ontwikkeld en alle taalvaardigheden worden intensief getraind. Tenslotte wordt je socio-culturele, geschiedkundige en politieke kennis van het Angelsaksische taalgebied op een behoorlijk peil gebracht en verdiep je je in de Britse en Amerikaanse (jeugd)

78 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

Je bent communicatief en streeft naar een excellente taalvaardigheid in het Engels. Zo ben je straks een voorbeeld voor je leerlingen in Engelse uitspraak en intonatie. Je beheerst grondig de fonetiek van het Engels. De grammaticale onderwerpen die in het middelbaar onderwijs aan bod komen, beheers je en kun je vlot en nauwkeurig toepassen als je zelf Engels spreekt en schrijft.

Frans Het opleidingsonderdeel Frans beslaat drie grote domeinen. Het eerste, vakkennis, omvat de studie en verrijking van je woordenschat en spraakkunst. Hieraan wordt een uur vaardigheidstraining gekoppeld waarin de vier taalcompetenties geoefend worden. In het blok cultuur worden de Franse literatuur en beschavingsgeschiedenis onder de loep genomen. Naast een overzicht van de grote literaire stromingen bestudeer je er tekstfragmenten en maak je er kennis met de klassieke, de actuele én de jeugdliteratuur.

Je bent gedreven en creatief op zoek naar manieren om je lessen boeiend en leerrijk te maken. Je ligt wel eens wakker van de vraag hoe je jongeren/ leerlingen kunt helpen om het Engels onder de knie te krijgen.

De cursus civilisation laat je dan kennis maken met het Frans, de Francofonie en de Fransen. Het onderdeel methodiek, tenslotte, toont je de werkvormen in het talenonderwijs en bereidt je voor op de lespraktijk.

literatuur. Zo ben je straks uitstekend voorbereid om je lessen boeiend en leerrijk te maken.

De focus ligt op: · methodology · theory · microteaching · observation · portfolio · culture · British civilisation · teenage fiction · speaking · reading · listening · writing · grammar · phonetics · spelling · pronunciation · vocabulary

Als leerkracht Frans ben je taalvaardig zowel naar taalkennis als naar communicatie toe.

De focus ligt op: · stage · vakkennis · grammatica · lexicon · taalvaardigheidstraining · cultuur · kennis van land en volk · literatuur · literaire analyse · methodiek


fysica Fysica is een vak met een bijzonder breed toepassingsgebied. Je leert er hoe elektriciteit gemaakt wordt, wat de wet van Archimedes is en wat die betekent, hoeveel warmte ijs nodig heeft om te smelten, waarom een fietser schuin gaat liggen in een bocht, wat kernenergie is, hoe een laser werkt, hoe men tot de relativiteitstheorie kwam en nog zoveel meer. Fysica geeft ook een antwoord op meer algemene vragen uit de natuur. Heb je je ooit afgevraagd waarom de lucht blauw is of hoe een regenboog ontstaat? Waarom vleermuizen geluidsgolven gebruiken met hoge frequentie en olifanten dan weer geluidsgolven met lage frequentie? Wat is de oorzaak van eb en vloed? Hoe weten fysici eigenlijk dat het heelal uitdijt? Wat is een luchtspiegeling? Het universum is buitengewoon prachtig en hoe meer we erover weten, hoe boeiender het wordt. Als je zin hebt om over dit alles les te geven en leerlingen enthousiast te maken voor het vak fysica, dan ligt hier een mooie uitdaging voor je! Als leraar fysica bezit je een grondige kennis van de fysica. Je kan het vak duidelijk, overzichtelijk en vooral boeiend aanbrengen in klas. Essentieel hierbij is dat je zelf experimenten uitvoert met proefmateriaal, dat je veel praktische voorbeelden geeft en dat je geregeld verwijst naar het dagelijks leven. Als leraar fysica motiveer je de leerlingen extra door hen zelf aan het werk te zetten bij leerlingenproeven en door

79


campus torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

hen de leerstof zelf te laten ontdekken. Hierbij kan je de gepaste leiding geven om leerlingen vertrouwd te maken met wetenschappelijk denken.

De focus ligt op: · metrologie · optica · mechanica · elektriciteit · stage en vakdidactiek · stagelessen · didactiek van fysica · werken met labomateriaal · natuurwetenschappen · vloeistoffen en gassen · warmte · electromagnetisme · trillingen en golven · extra: moderne fysica

geschiedenis In de loop van de driejarige opleiding komen zowel vakinhoud als vakdidactiek aan bod. Wat de vakinhoud betreft, wordt vooral aandacht besteed aan de inhouden die op het programma van de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs staan. We beginnen met een algemeen historisch overzicht. We bouwen vervolgens op deze basis verder en verdiepen ons doorheen de opleiding in elke historische periode. In het luik vakdidactiek bekijken we hoe geschiedenis op een boeiende manier gebracht kan worden en we leren je natuurlijk ook de knepen van het vak.

80 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

Het geheel wordt aangevuld met enkele excursies. Het spreekt voor zich dat interesse en motivatie belangrijke troeven zijn. Ook aandacht hebben voor de nationale en internationale actualiteit is een must. Als leraar geschiedenis breng je de leerlingen kennis bij over vervlogen tijden waarbij je zowel oog hebt voor de grote verhalen als de dagdagelijkse strijd om het bestaan. Je reikt hen een tijdskader en zo ook een basisstructuur aan. Je leert hen kritisch omspringen met bronnenmateriaal en laat hen proeven van de geschiedenis als wetenschap. Je laat hen inzien dat de dingen nooit zwart-wit zijn. Je voert hen de wereld rond om dit te ervaren. Je brengt hen bij dat elke samenleving er eigen waarden op nahoudt en dat je alles in zijn context moet zien. Je duidt de wereld waarin ze opgroeien en leert hen kritisch omgaan met het overaanbod aan informatie, want niet alles is wat het lijkt. Je bent dan ook sterk gemotiveerd om de leerlingen uitdagend en enthousiasmerend op sleeptouw te nemen doorheen alle tijden!

De focus ligt op: · vakdidactiek · jaartaak · lesvoorbereiding · microteaching · leerplannen · handboeken · leermiddelen · vakinhoud · algemeen historisch overzicht · prehistorie · oude Nabije Oosten · klassieke oudheid: Griekenland · klassieke oudheid: Rome · methodiek · historische informatie opzoeken · kennismaking met hulpwetenschappen · bronnenkritiek · correct verwijzen naar bronnen

godsdienst De lessen godsdienst in het secundair onderwijs vertrekken vanuit vier “ideeën”. Ten eerste is er het “sociale” luik: arbeid, techniek en cultuur moeten gericht zijn op gerechtigheid, liefde en vrede voor alle mensen. Ten tweede is er het facet “visie”: je moet verantwoording afleggen voor alles wat je doet. Verder wordt er ook aandacht besteed aan bezinning, gebed, liturgie en sacrament. Tenslotte is er de “inschakeling” van het vak godsdienst in de plaatselijke geloofsgemeenschap als deel van de Kerk. Als godsdienstleerkracht ben jij dus een spreekbuis voor


de waarden van het evangelie. Bijbelstudie, studie van de sacramenten, van het christen-zijn in onze tijd en van de onmisbare grondhoudingen voor het geloof in God en Christus en voor het persoonlijk engagement als christen staan centraal. Hierbij aansluitend zijn er ook de methodische beschouwingen voor het lesgeven. In dit opleidingsonderdeel wordt het christelijk geloof als een specifieke levenskeuze belicht en wordt je eigen ontwikkeling bevorderd, zodat jij op jouw beurt de leerlingen kunt begeleiden in een christelijke levenswijze. Als je je geroepen voelt om de taak als geloofsopvoed(st)er op jou te nemen, dan moet je toch even stilstaan bij een aantal zaken. Heb je al nagedacht over de godsdienst-christelijke materie? Ben je al geëngageerd in religieuze initiatieven? Dat het je nog niet helemaal duidelijk is wat je toekomstige verantwoordelijkheid inhoudt, is normaal. Dat heeft ook te maken met het feit dat geloven een zoektocht is en dat “gelovig leven” in onze tijd zeer verschillend wordt ingevuld. In het vak godsdienst wordt dan ook aandacht besteed aan het gelovig-in-de-wereld staan voor de volwassene en voor de leerling uit het lager secundair onderwijs. Als je een eerlijk zoekende bent en een open houding hebt, dan kun je via de cursussen en via pastorale activiteiten de nodige vorderingen maken om je taak creatief en enthousiast aan te pakken.

81


campus torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

De focus ligt op: · joods-christelijke traditie · bijbel vandaag · kerk, gisteren en morgen · dynamisch geloven · grote vragen · God? · ethiek? · vakdidactiek · interactief leerplan · zingeving en spiritualiteit · godsdienst op school · wereldgodsdiensten · geloofspunten · empathie · grote rituelen · dialoog

haartooi In het vak haartooi verwerf je de competenties om het kapsel van zowel dames, heren als kinderen in model te brengen: · alle verschillende technieken om kapsels tijdelijk om te vormen zoals brushing en watergolf en kapsels permanent om te vormen zoals papilotten, gladmakende permanent (ontkrullen), klassieke permanent … · de basissnitten en combinatiesnitten voor zowel dames en heren worden aangeleerd met de methode Pivot Point · lang haar bewerkingen zoals het creëren van een chignon, vlechttechnieken, avant-garde kapsels, bruidskapsels ... · kleurtechnieken: tijdelijke kleuring,

82 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

vluchtige kleuring, semi-permanente kleuringen, oxidatiekleuring, baleage, coupe soleil, transparanten ... Je krijgt daarnaast een theoretische vorming met betrekking tot het vak haartooi zoals kleurenleer, chemische werking van producten, anatomie, cosmetologie, salonmanagement en de geschiedenis van het kapsel. Naast vakspecialist word je opgeleid tot leraar. Je krijgt vakdidactiek die je zal helpen de lessen concreet en praktisch aan te pakken.

De focus ligt op: · de basissnitten en combinatie­ snitten · lang haar bewerkingen · kleurtechnieken · chemische werking producten · anatomie · cosmetologie · salonmanagement · geschiedenis van het kapsel · vakdidactiek

handel-burotica Een grondige vakinhoudelijke kennis en degelijke didactische vaardigheden vormen de twee pijlers. Je kan je leerlingen enthousiast maken voor de boeiende wereld van kopen en verkopen, administratie en ICT. Naast deze basiskennis krijg je nog een waaier aan speciale topics aangeboden die van jou een veelzijdige en praktijkgerichte bachelor maken.

Binnen de component ‘didactiek’ leer je de knepen van het lerarenberoep. Waarom heb je aan de ene leerkracht betere herinneringen dan aan de andere? Waarom kan de ene leerkracht meer boeien en de andere niet? Een boeiende leerkracht van jou maken... dat is onze uitdaging! Kiezen voor de lerarenopleiding handel-burotica is kiezen voor een ruim pakket economische vakken in combinatie met een brede vorming op het gebied van ICT en informatica. Voorkennis van de leerinhouden handel, burotica en informatica biedt een zeker comfort bij de studie, maar is absoluut geen “must”. Een levendige interesse en een gemotiveerde inzet doen al veel. De specifieke onderwijsvakken worden samengebundeld in de clusters handel en burotica. handel Vakken zoals economie, recht, marketing e.a. die vooral willen inspelen op de leerplannen van het TSO/BSO. In dit rijk assortiment aan vakken ligt dan ook het grote verschil met de opleiding economie. In die laatste opleiding worden de studenten vooral vakinhoudelijk gevormd naar de leerinhouden van het ASO. burotica In de cluster burotica oefen je grondig met de mogelijkheden van tekstverwerkings- en lay-out-pakketten. Je bewerkt allerhande documenten en presentaties zoals dat in de onderwijs- en bedrijfswereld gangbaar is. Vaardigheden om zelfstandig nieuwe software onder de knie te krijgen worden eveneens aangeleerd.


De focus ligt op: handel · boekhouden: enkelvoudig, dubbel boekhouden, computerboekhouden · (bedrijfs)economie · logistiek · kostprijsberekening · administratieve vorming · de wereld van kopen en verkopen · recht: burgerlijk recht, sociaal recht, fiscaal recht · speciale topics · sollicitatietraining · gastsprekers · pedagogisch project · bedrijfsstage burotica · office: dactylo/tekstverwerking, rekenblad, gegevensbeheer · elektronische agenda · efficiënt gebruik van internet · hardware · presentatie: presentaties maken en geven · publicaties maken · elektronische beeldverwerking · didactiek · lessen ontwerpen voor handelburotica in tso/bso · didactische stage in tso/bso · evaluatie · projectwerking, seminaries

informatica Als leraar informatica ben je een veelzijdig persoon. Je hebt een uitstekende

kennis van professionele softwarepakketten. De vaardigheden om hiermee te werken weet je op een enthousiaste en boeiende manier over te brengen. Je beschikt ook over de technische bagage om kleine computer- en netwerkproblemen vlot op te lossen. Je volgt de recente evoluties binnen de informaticawereld. Als afgestudeerde vind je naast het secundair onderwijs ook gemakkelijk werk in het volwassenenonderwijs en als ICT-coördinator in alle scholengemeenschappen. Ook binnen de privé-sector kun je met je brede informaticakennis direct ingezet worden. Het is niet de bedoeling dat je een doorgedreven specialist wordt, maar wel dat je voldoende kennis en vaardigheden opdoet om alle aspecten van je latere lespraktijk op een verantwoorde en vakbekwame manier te kunnen uitoefenen. Voorkennis is niet echt vereist, maar je moet wel belangstelling hebben voor alle aspecten binnen de informatica- en communicatietechnologie. Het niveau van de opleiding overstijgt dat van een pure hobby. Inhoudelijk rust de opleiding informatica op vier pijlers. De eerste pijler is Office: rekenblad en gegevensbeheer worden diepgaand behandeld. Binnen het algemeen vak ICT komt de basis van tekstverwerking, rekenblad en presentatie aan bod. De tweede pijler is web- en applicatie ontwikkeling. Je leert op een leuke manier prorammeren via Scratch en VB.NET, vervolgens worden binnen webdesign CSS en ASP.NET uitvoerig behandeld.

De pakketten die je nodig hebt kan je gratis downloaden. De derde pijler is ICT-technologie. Hier komen vooral hardware en netwerkbeheer aan bod. De software wordt gratis ter beschikking gesteld zodat je ook thuis kan oefenen. Om de lessen te kunnen volgen beschik je over een computer in het lokaal waarop alle software geïnstalleerd is. Tenslotte wordt er in de vierde pijler aandacht besteed aan vakdidactiek. Gedurende de driejarige opleiding word je voorbereid op het lesgeven in het secundair onderwijs.

De focus ligt op: · technologie · hardware/windows/internet · netwerkbeheer · vakdidactiek · lesvoorbereidingen · eindtermen leerplannen · observaties en lesanalyses · opstellen cursusmateriaal · evaluaties · integratie multimedia · office · integratie · rekenblad · gegevensbeheer · applicatie en webontwikkeling · VB-net · Scratch · CSS · webdesign · ASP-net

83


campus torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

lichamelijke opvoeding Via een ruime waaier aan bewegingsdomeinen biedt lichamelijke opvoeding een belangrijke bijdrage tot de harmonieuze ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als leraar LO kan je op een vlotte en enthousiaste manier omgaan met kinderen van het basisonderwijs en secundair onderwijs. Je wil de leerlingen laten groeien op het vlak van motorische competenties, een fitte en gezonde levensstijl, sociaal functioneren en een positief zelfbeeld. Je bent een dynamische, creatieve leraar die als flexibele en multi-inzetbare werknemer in het onderwijs kan functioneren (vb. leerlingbegeleider, opvoeder …). Zelf ben je ook een gedreven en veelzijdig beweger. In de eerste opleidingsfase wordt de nadruk gelegd op het lesgeven in het

basisonderwijs. Ritmische vaardigheden, spel en balvaardigheid, gymnastiek, zwemmen en atletiek zijn de inhouden die ook in de lessen bewegingsopvoeding in het basisonderwijs aan bod komen. Via een geleidelijke aanpak met o.a. lessen micro-teaching worden de methodisch-didactische aspecten aangeleerd en uiteindelijk toegepast in een eerste stageperiode. De medisch-biologische vakken anatomie en fysiologie zorgen voor een solide wetenschappelijke basis. In de tweede opleidingsfase ligt de focus op het secundair onderwijs en wordt het pakket stage uitgebreid. Naast de individuele activiteiten (zwemmen, atletiek, gymnastiek en ritmiek) komen ook de sportspelen aan bod (voetbal, basketbal, handbal, volleybal en badminton).

In de derde opleidingsfase kun je voor een groot deel je traject zelf bepalen. Je kan kiezen voor een internationale ervaring of een voortraject onderwijskunde aan de Kulak volgen. De opleiding wordt afgerond met een lange stageperiode in het tweede semester en de bachelorproef.

De focus ligt op: · bewegingsvorming · gymnastiek · atletiek · sportspelen · ritmische vorming · zwemmen · contact- en verdedigingsvormen · didactische stage · basisonderwijs · secundair onderwijs · medische-biologische vakken · cel- en weefselleer · fysiologie · beender- en gewrichtsleer · sensorimotoriek · spierleer en biomechanica · didactiek en methodiek van de bewegingsopvoeding

Nederlands In het onderwijsvak Nederlands ontwikkel je je communicatieve vaardigheden, verdiep je je kennis van de Nederlandse literatuur en cultuur en verwerf je (vak)didactische competenties. Je neemt bovendien deel aan het hedendaags culturele leven: film, dans, toneel en musea.

84


Onder de noemer taalbeschouwing verdiep je je in woord- en zinsstructuren, sociolinguïstiek en varianten binnen het Nederlands. Ook de verwante talen komen aan bod. Als leraar Nederlands heb je interesse voor alle aspecten van de Nederlandse taal en cultuur. Je reflecteert graag over de taalbeschouwelijke complexiteit van onze taal en je bent sterk in mondelinge, schriftelijke en visuele communicatie. Zo voldoe je aan de vereiste competenties die de Nederlandse Taalunie vooropstelt voor elke leraar. Je kent je weg in de wereld van de Nederlandstalige literatuur en cultuur, neemt actief deel aan het culturele leven en je kunt anderen hiervoor motiveren.

De focus ligt op: · vaardigheden · schrijven/spellen · spreken · lezen/luisteren · vakdidactiek · analyse leermethoden · observeren/analyseren modellessen · lesgeven · vakkennis · literatuur: middeleeuwse manuscripten, retorische rederijkers, hedendaags vuurwerk · taalbeschouwing: sleutelen aan woorden en zinnen, correcte spelling, duidelijke taal · cultuur · culturele manifestaties

· toneelvoorstellingen · zelf een voorstelling opbouwen · culturele identiteit Vlaanderen en Nederland

PAV Project algemene vakken PAV staat voor Project Algemene Vakken en wordt in de tweede en derde graad van het beroepsonderwijs gegeven. Het gaat hierbij niet om een simpele optelsom van ‘algemene vakken’. PAV heeft een heel eigen uitgangspunt en methodiek. Maatschappelijke thema’s worden thematisch (projectmatig) benaderd. De bedoeling is dat leerlingen vaardigheden en attitudes ontwikkelen die hen ‘maatschappelijk weerbaar’ maken. Het spreekt voor zich dat je, als kandidaat voor dit vak,

studiegebied onderwijs secundair onderwijs 85


campus torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

bereid moet zijn je in te leven in de leefwereld van de beroepsleerling. Dit vereist een flinke dosis creativiteit en flexibiliteit. Binnen je opleiding word je dan ook voldoende ingeleid in de actieve didactiek, met veel aandacht voor interactieve werkvormen. Als leraar PAV ben je dé centrale vertrouwensfiguur in de basisopleiding van jongeren in de tweede en derde graad bso. Je denkt en handelt projectmatig en vakoverschrijdend. PAV is een mix van algemene vakken die projectmatig en contextueel worden geïntegreerd. PAV biedt daarom een krachtige leeromgeving die aan het onderwijs en de opvoeding van bso-leerlingen méér waarde toevoegt dan de som van afzonderlijke vakken. Dit vereist van jou een flinke dosis creativiteit, flexibiliteit, een brede algemene kennis en interesse en ICT-vaardigheid. Je hebt een voorbeeldfunctie voor de jongeren en hanteert een correcte Nederlandse taal. Via verschillende spreek- en discussietechnieken zet je de leerlingen aan om empathisch te luisteren en hun mening op een correcte manier te verwoorden, boodschappen goed te begrijpen en correct te leren schrijven. Je begeleidt de jongeren in hun persoonlijkheidsvorming. PAV accentueert vaardigheden en attitudes om de maatschappelijke weerbaarheid van jongeren te verhogen. Zo kunnen ze overal zinvol functioneren en wereldbetrokken deelnemen aan de multiculturele samenleving.

86 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

De focus ligt op: PAV wiskunde didactiek · rekenvaardigheden · rekenproblemen en –stoornissen · logica PAV Nederlands didactiek · taalvaardigheden · taalproblemen en –stoornissen PAV geo kader · België, Europa en de wereld · inleiding geografie, cartografie en kompas · landschap en reliëf · excursies en veldwerk didactisch · mensen wonen, werken en reizen · weer en klimaat · algemene kosmografie · ICT: Google Maps, GIS … PAV projectmatig werken · kick-off PAV totaalproject · basisvaardigheden · PAV vakwerkgroep: taken en communicatie · project actuawerking · functioneel en relevant materiaal: selecteren en inventariseren · ICT: web quest, hot potatoes, mindmap … PAV bio kader · natuur- en milieu-educatie · gezondheidseducatie · biodiversiteit en duurzame ontwikkeling PAV vakvisie · bso-leerling, een bijzondere leerling · leerplanstudie

· observeren/analyseren modellessen · lesgeven · marktstudie/analyse pav themabundels PAV cultuur en expressie · facetten cultuureducatie · cultuur, de spelers en het aanbod · werkvormen en actieve kunstbeleving · jongerencultuur PAV actualiteit · hedendaags medialandschap · observatie actualiteit binnen- en buitenland · democratie · prikkeldossier: relevant materiaal vinden, selecteren en inventariseren PAV historisch kader · algemeen historisch overzicht · geschiedenis van België · geschiedenis van Europa na 1945 · kunst- en cultuurstrekkingen · relevante boeken en strips PAV economie · wonen, werken · democratie · zakelijke communicatie en - etiquette PAV totaalproject · projectfasen: brainstorm, ontwerp, stagelessen, bijsturen en corrigeren · overleg PAV vakwerkgroep stageschool · slotpresentatie


technologische opvoeding Het is een noodzaak dat het onderwijsaanbod inspeelt op de snelle veranderingen binnen dit domein! Alle leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs worden ingeleid in techniek en technologie via toepassingsgebieden (communicatie en ICT, energie, transport …) in de A-jaren en verkenningsgebieden (mode, voeding, bouw, metaal …) in het B-jaar. Met behulp van zelfstudiepakketten werk je zelfstandig en krijg je ook de ruimte voor creatief experimenteren in technologische ontdekkingsreizen. Een uitstekend uitgerust technologielokaal werkt inspirerend en biedt je veel exploratiekansen. Als leraar techniek kun je leerlingen ‘technologisch nieuwsgierig’ maken. Je hebt daarin de

interesse van zowel jongens als meisjes. Je kunt jongeren unieke mogelijkheden bieden om creatief, individueel of in groep, gestuurd of gedeeltelijk zelfgestuurd, de wondere wereld van de techniek te laten ontdekken via uitdagende opdrachten. Het techno-logisch denken wordt gekoppeld aan het doe-idee, ten dienste van mens en samenleving, waarin normen en waarden bepalen hoe technologische producten milieuvriendelijk worden gebruikt. Door actief aan de slag te gaan met leerinhouden en actieve werkvormen te kiezen wordt de leraar een ‘coach’ die letterlijk en figuurlijk achter de leerling staat. Met een understatement gezegd: “Een goede leraar techniek schijnt meestal weinig te doen terwijl de klas keihard werkt.”

De focus ligt op: · technologie · studie van materialen · communicatie – ict · transport · energie · constructie · biochemie · vakdidactiek · visie op techniek · leerplanstudie a - en b-stroom · media ontwikkelen · lessen opmaken · microteaching · techniek · oefenen van diverse technieken · solderen · figuurzagen · kunststof plooien · voedselbehandeling · mode · uitwerken van verschillende projecten · (de)monteren · ontwerpen maken · hout · metaal · kunststof · verf en vernis · glas · onderzoeksopdrachten

voeding - verzorging Ben je creatief, sociaal en praktisch? Kies je ervoor om les te geven in BSO en TSO waar ‘zorg voor’ centraal staat? Heb je een brede belangstelling voor voeding, geestelijke en sociale gezondheid en voor textiel- en interieurzorg? Dan is voeding-verzorging iets voor jou.

87


campus torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

Voeding-verzorging heeft een zeer breed toepassingsgebied. Je kunt les geven in de drie graden van het middelbaar onderwijs en in diverse richtingen waarvan BVL, STV, TSO-STW, BSOVV en BSO organisatiehulp de meest courante zijn. Ook avondonderwijs en BUSO behoren tot de mogelijkheden. Zelfs buiten het onderwijs zijn er tal van tewerkstellingsmogelijkheden zoals facilitaire functies. De inhoud van voeding-verzorging heeft verschillende invalshoeken: in de eerste opleidingsfase wordt de nadruk gelegd op voeding en in de tweede opleidingsfase komt zorg aan bod beiden zowel op theoretisch als praktisch vlak. In de derde opleidingsfase wordt voeding-verzorging als geheel verder uitgediept.

88 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

De focus ligt op: · voeding · voedselbehandeling · voedingswetenschappen: voedingsleer, voedingstechnologie · vakdidactiek · lessen ontwikkelen · leerplanstudie · microteaching · io · ict in voeding-verzorging · media ontwikkelen · verzorging · zorg voor woon- en leefsituatie: grondstoffen en afwerkingsmaterialen, textiel- en interieurzorg · gezondheidsleer en -opvoeding · sociale wetenschappen · natuurwetenschappen · fysica · chemie · (micro)biologie · toegepaste wetenschappen

wiskunde In de loop van de opleiding leggen we een stevige theoretische basis voor de leerstof wiskunde zoals die aan bod komt in de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs. Naast het opfrissen van die door jou gekende inhouden is er vooral aandacht voor achtergrond en verdieping: je leert met een bredere en andere bril kijken. Vanaf de eerste opleidingsfase is er aandacht voor de wiskundedidactiek die er op gericht is te boeien, te laten nadenken, overleg mogelijk te maken, problemen op te lossen en stapsgewijs een wiskundig denkkader en inzicht te helpen opbouwen. Je maakt het zelf mee en je leert het toepassen in je eigen stage- en oefenmomenten.

De focus ligt op: · wiskunde en ict · grafische rekenmachine · dynamische meetkundesoftware · oefen- en leerplatformen · vakdidactiek · lesvoorbereidingen · motiverende werkvormen · wiskundig tekstverwerken · microteaching · statistiek en kansrekening · opbouw van de getallen · meetkunde · vlakke meetkunde · ruimtemeetkunde · analytische meetkunde · rekentechnieken · vergelijkingen/stelsels oplossen · reële analyse en functieleer · logica


89


campus torhout dagonderwijs, afstandsonderwijs, avondonderwijs

“Boeiende discussies” “De communicatie tussen lector en student verloopt hier heel vlot. Bovendien is de kwaliteit van het onderwijs hoogstaand, een enorme troef. Doorheen de opleiding leerde ik mensen kennen die dezelfde interesses delen. Daarom heb je niet altijd dezelfde mening, maar dat leidde tot boeiende discussies. Mijn lectoren stimuleerden me om van vak te veranderen, wat een goede keuze bleek. Ik bewaar goede herinneringen aan de extra activiteiten zoals een excursie en de diverse gastsprekers. Niettegenstaande dat het dagen waren met veel stress, hield ik wel van de stages. Ik beleefde heel wat leuke momenten tijdens het lesgeven. Ik werd verrast door leerlingen, maar soms verbaasde ik ook mezelf.” Delphine Steen bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs, godsdienst en project algemene vakken

“Outdoor en coast als extra troef”

“De praktijk is echt van hoog niveau”

“Ik koos voor de hogeschool omdat het dichtbij was en de school een goede reputatie genoot. De school is niet te groot en dat is een troef. Je kent bijna iedereen bij naam, je bent hier geen nummer. De stages zijn heel goed georganiseerd. Doordat er kleine groepen studenten zijn, is de begeleiding veel persoonlijker. Ik koos binnen de opleiding voor bewegingsrecreatie outdoor – coast. Daardoor kreeg ik extra training om evenementen te organiseren of workshops te geven in het klimmen, surfen, zeilen … Toch een extra troef.”

“Ik heb verder gestudeerd aan de KU Leuven via een shakelprogramma. Aan de hogeschool heb ik echt leren lesgeven. De praktijk is er echt van een hoog niveau. Je krijgt er les van lectoren die heel goed zijn in hun vakgebied.”

Sooi Nevejans bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs, lichamelijke opvoeding

90 studiegebied onderwijs secundair onderwijs

Alexander Borra bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs


“Toffe en gezellige sfeer” “Ik wou altijd al leerkracht zijn. Ik koos voor de campus omdat de sfeer er heel tof en gezellig uitzag. Dat werd bewaarheid tijdens de opleiding: de lectoren kennen je bij naam en er is een goede band. Ook met de medestudenten klikte het. En hoewel we niet in een studentenstad zaten, viel er genoeg te beleven. Bijna elke donderdagavond was er wel ergens een fuif. Binnen de opleiding is er nog een ruim aanbod. Nu wil ik nog bijkomende opleidingen volgen om mij te vervolmaken op vlak van fitness.” Céline Beils bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs, lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie

91


onze campus

je raakt er vlot te voet het traject station-campus leg je af in 20 minuten station > achterkant naar de Spoorwegstraat > aan kruispunt Koning Albertstraat > aan rotonde Koningin Astridlaan > campus op 500m met de fiets de nieuwe fietsroute Rijselstraat > Veldstraat > Koningin Astridlaan (tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie door wegenwerken aan achterkant station) met de bus lijn 25 (centrum - station - SintMichiels - Sint-Andries)

met de wagen vanaf E40 (afrit Brugge) / A10 (Kortrijk/Loppem) voorbij Kinepolis rechts (ventweg Expresweg) > richting ‘Sint-Andries/ Jan Breydelstadion/Z2 Vogelzang’ > oprit campus vanaf N 31 Zeebrugge > rotonde Koningin Astridlaan 3de afslag > rechts afslaan (vóór flatgebouw) parking bereiken > Koningin Astridlaan intikken in je gps parking verlaten > ventweg van de Expresweg met de trein lijn 66 Oostende - Brugge - Kortrijk

VIVES campus Brugge beschikt over alle faciliteiten om het studeren boeiend en aangenaam te maken. In het studielandschap en alle leslokalen staan buitengewoon veel leermiddelen ter beschikking om individueel of in groep te werken. We beschikken ook over een studentenrestaurant, een prachtig open leercentrum en veel groen op de campus. Verder hebben we een peda, maar er zijn ook heel wat mogelijkheden om in de stad een ‘kot’ te huren. Brugge heeft jongeren verrassend veel te bieden.

CAMPUS brugge

92 VIVES campusinfo


wifi

computerlab

bib

bancontact

fietsparking

parking

peda

automaat

broodjesbar

restaurant

IN DE BUURT

jeugdherberg

zwembad

sportcentrum

cultureel centrum

studentenclub

cinema

VIVES campus Brugge ZEEBRUGGE

N9 R30 BRUGGE

E403

campusdirecteur Jan Vandekerckhove

N50

adres Xaverianenstraat 10 8200 Brugge A10

vragen campus.brugge@vives.be tel. 050 30 51 00 KORTRIJK A17

E40 GENT

93


onze campus

je raakt er vlot te voet het traject station-campus leg je af in 10 minuten / station > Stationsplein (schuin oversteken) > Oude Stationstraat > eerste straat rechtsaf (Lindenlaan) > einde linksaf (Beernegemstraat) > campus op 50m

vanaf E40 Brussel - Oostende afrit 11 richting Tielt > na 12 km lichten > rechtdoor > eerste straat links Euromarktlaan > einde rechtsaf Beneluxlaan > na 400m A. Loosveldstraat > vanaf kruispunt 250m > Hulstplein > linksaf Beernegemstraat

met de fiets het traject station-campus leg je af in 5 minuten / station > Stationsplein (schuin oversteken) > Oude Stationstraat > eerste straat rechtsaf (Lindenlaan) > einde linksaf (Beernegemstraat) > campus op 50m

met de trein / lijn 73 Deinze - Tielt - De Panne

met de wagen / vanaf E403 Brugge - Kortrijk afrit 8 Roeselare/Beveren N37 richting Tielt > 10km aan lichten > Tielt centrum 1ste lichten linksaf (voor kerk) > 3de straat rechts

met de bus / 15 Tielt - Nevele - Drongen - Gent 21 Tielt - Zwevezele - Brugge 28 Tielt Station - Oedelem L.T.I. 52 Tielt - Kortrijk 53 Tielt - Aarsele - Wakken - Ooigem - Kortrijk 54 Tielt - Oostrozebeke - Wakken Ooigem 73 Deinze - Tielt - Lichtervelde 80 Tielt - Roeselare 81 Roeselare - Izegem - Ingelmunster - Anzegem

Campus Tielt beschikt over alle faciliteiten om het studeren boeiend en aangenaam te maken. In het studielandschap en alle leslokalen staan buitengewoon veel leermiddelen ter beschikking om individueel of in groep te werken. We beschikken ook over een studentenrestaurant, studentenhomes, ... Verder zijn er heel wat mogelijkheden om in de stad een ‘kot’ te huren. Tielt heeft jongeren verrassend veel te bieden.

CAMPUS tielt

94 VIVES campusinfo


wifi

computerlab

bib

bancontact

fietsparking

parking

peda

automaat

broodjesbar

restaurant

IN DE BUURT

jeugdherberg

zwembad

sportcentrum

cultureel centrum

studentenclub

cinema

VIVES campus Tielt

N37 AALTER

N327 WINGENE

0

E4

n

laa

ring

EGEM TIELT

campusdirecteur Patricia Waerniers

DEINZE

3

E40

E17

N37

N35

PITTEM ROESELARE

adres Beernegemstraat 10 8700 Tielt vragen campus.tielt@vives.be tel. 051 40 02 40

E1

7

MEULEBEKE

OOSTROZEBEKE

N327 WAREGEM

95


onze campus

je raakt er vlot te voet het traject station-campus leg je af in 5 minuten (traject van 500m) station > 200m noordwaarts richting de Sint Rembert scholengroep > via de speelplaats met de fiets het traject station-campus leg je af in 3 minuten (traject van 900m) Je kan dezelfde weg volgen als de voetgangers of via de Viaductstraat > de Brildam > Hugo Verriestlaan > campus op 50m met de wagen / vanuit Brugge/Roeselare A403 > afrit Torhout > aan rotonde rechtdoor > aan de tweede rotonde derde afslag > aan de volgende rotonde derde afslag > campus op 150m

met de bus / neem de bus tot aan het station, de campus ligt op 10 minuten wandelafstand van het station 22 Zwevezele - Ardooie - Roeselare 32 Lichtervelde - Diksmuide Veurne 40 Torhout - Kortemark - Ieper 64 Diksmuide - Torhout - Aartrijke 74 Brugge - Torhout - Lichtervelde Roeselare 51 Oostende - Gistel - Eernegem Torhout 56 belbus Kortemark - Koekelare Ichtegem - Torhout 78 belbus Lichtervelde 79 belbus Zedelgem - Torhout Oostkamp

Campus Torhout beschikt over alle faciliteiten om het studeren boeiend en aangenaam te maken. In het studielandschap en alle leslokalen staan buitengewoon veel leermiddelen ter beschikking om individueel of in groep te werken. We beschikken ook over een studentenrestaurant, studentenhomes, ... Verder zijn er heel wat mogelijkheden om in de stad een ‘kot’ te huren. Torhout heeft jongeren verrassend veel te bieden.

CAMPUS Torhout

96 VIVES campusinfo


wifi

computerlab

bib

bancontact

fietsparking

parking

peda

automaat

broodjesbar

restaurant

IN DE BUURT

jeugdherberg

zwembad

sportcentrum

cultureel centrum

studentenclub

cinema

VIVES campus Torhout

BRUGGE

JABBEKE BRUGGE AARTRIJKE

N32 R34

EXIT 10

OOSTENDE

N33 TORHOUT

campusdirecteur Patricia Waerniers adres St.-Jozefstraat 1 8820 Torhout vragen campus.torhout@vives.be tel. 050 23 10 30

RUDDERVOORDE LICHTERVELDE

KORTEMARK

ROESELARE N32

E403 KORTRIJK

97


STAD brugge

Dat Brugge als stad iets te bieden heeft, bewijzen elk jaar horden Japanners en andere toeristen die telkens opnieuw de stad overspoelen. Maar oké, jij als moderne student loopt natuurlijk niet zo snel warm voor kanten bloempotonderleggers en romaanse gevels. Dus moeten we het anders aanpakken om jou te bewijzen dat Brugge een moderne studentenstad is. Overdag vind je in Brugge alles wat een student nodig heeft: hippe schoenen, een nieuwe ‘coiffure’, een biologische banaan… Brugge heeft meerdere leuke winkelbuurten: het historische centrum, ’t Zand, de Smedenstraat, de Katelijnestraat, de Ezelstraat ... Daar vind je authentieke boetiekjes, trendy designwinkels, de vertrouwde merken en speciaalzaken voor de artistiekelingen en de creatieve geesten.

98

Voor de kleine en de grote honger zit je er trouwens ook safe. Als student beschik je wellicht niet onmiddellijk over de financiële mogelijkheden om een van de talrijke sterrenrestaurants van Brugge aan te doen. Toch kun je erop vertrouwen dat de anderen niet willen onderdoen, zowel bij de culinaire hoogstandjes als bij de economische pak frieten voor de snelle hap. Het hoeft niet altijd – alhoewel die heel lekker is natuurlijk -mama’s keuken te zijn. Wil je echter je eigen editie van ‘Komen eten’ met je vrienden op kot organiseren? Dan kan dat ook, ga gewoon naar de supermarkt om de hoek. En als je gegeten hebt, dan trek je erop uit naar het Concertgebouw, Cactus @ MaZ, het Entrepot of De Werf voor een performance of concert. Zie je liever een film, dan ga je naar de kleinere Lumière of Cinema Liberty voor de kwaliteitsfilm

of de Kinepolis voor het ‘commerciëlere’ werk. Of blijf je liever hangen in één van de vele pittoreske cafeetjes ? Het centrum van Brugge zit er vol van. En die worden soms ook bevolkt door de leden van onze studentenclubs de Zwoane, Sorhoma of Itermundi, die zich te goed doen aan een van de vele Brugse bieren. Ut vivat crescat et floreat! Als je na een dag op de banken liever aan het sporten gaat om je energie kwijt te kunnen, trek dan naar één van de sporthallen of fitnesszalen. Brugge heeft ook het provinciale Olympische bad. Daar kan je een baantje of 20 trekken, we verwachten niets minder. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ zeggen we dan. En dan ben je klaar voor de volgende dag in Brugge. Je hebt misschien het weekend nodig om uit te rusten!


99


100


STAD tielt

Overdag kun je er in het centrum alles vinden wat de moderne student nodig heeft: een leuke broek, een nieuwe ‘look’, een broodje gezond… In de Kortrijkstraat vind je zowel de trendy designwinkels als de vertrouwde merken. Voor de kleine en de grote honger zit je in het centrum ook safe. Tielt heeft een

uitgebreid aanbod van bistro’s en restaurants voor culinaire hoogstandjes, maar je kunt er ook terecht voor de snelle hap a.k.a. de economische pak frieten. Wil je echter je eigen editie van ‘Komen eten’ organiseren met je vrienden op kot? Ga dan gewoon naar de supermarkt om de hoek. Het hoeft niet altijd mama’s keuken te zijn, alhoewel die wel erg lekker is natuurlijk. En dan is het tijd om de avond zinvol door te brengen. Oké, dat kan met studeerwerk, maar de boog hoeft niet altijd gespannen te staan en je moet toch ook een beetje weten wat er zich in de wereld rondom jou afspeelt. In Tielt kan je een voorstelling in Theater Malpertuis meepikken of je kan je uitleven op een leuk

feestje in de Europahal. Of ga je liever een rustig cafeetje op de Markt of in de Bruggestraat opzoeken? In d’Hespe zou je trouwens Normalia, de Tieltse studentenclub, kunnen treffen. Bij wat zij doen, hoeven we geen tekening te maken. Ut vivat crescat et floreat! Als je na een dag op de banken echter liever aan het sporten gaat om je energie kwijt te raken, dan zit je ook goed in Tielt. Trek naar de pas gerenoveerde sporthal, De Ponte, of Fitness De Weerdt vlakbij de school of het Conditiecentrum, vlakbij de Watewy, het skatepark, om te fitnessen. Of ga naar het Stedelijk Zwembad. Uitgesport en uitgerust ben je weer klaar voor een nieuwe dag in Tielt.

© Westtoer

Waarom zou je naar Tielt trekken om te studeren, zou je je kunnen afvragen. Dan denk je in de eerste plaats wellicht aan de opleiding die je er zou volgen en die goeie school ;-) Tielt heeft van oudsher een ‘normaalschool’ gehad die een reputatie heeft om ‘u’ tegen te zeggen, maar Tielt heeft als stad zelf ook wel iets te bieden.

101


STAD torhout

Waarom zou je naar Torhout trekken om te studeren, zou je je kunnen afvragen. Dan denk je in de eerste plaats wellicht aan de opleiding die je er zou volgen en die goeie school ;-) De ‘normaalschool’ van Torhout bestaat maar liefst 175 jaar en heeft een reputatie om ‘u’ tegen te zeggen. Maar Torhout heeft als stad zelf ook wel iets te bieden. Overdag kun je er in het centrum alles vinden wat de moderne student nodig heeft: hippe kledij, een nieuwe smart phone, een kakelverse croissant … In de Oostendestraat en op de Burg vind je zowel de trendy designwinkels als de vertrouwde merken. Voor de kleine en de grote honger zit je in het centrum ook safe. Ook letterlijk want de Markt is autovrij (behalve tijdens de winter). Wat eens een drukke straat was, heeft plaatsgemaakt voor een kleurrijke zee van stoelen en tafels. Torhout heeft

102

een uitgebreid aanbod van bistro’s en restaurants voor culinaire hoogstandjes, maar je kunt er ook terecht voor de snelle hap beter bekend als de economische pak frieten. Wil je echter je eigen editie van ‘Komen eten’ met je vrienden op kot organiseren? Ga dan gewoon naar de supermarkt om de hoek. Het hoeft niet altijd mama’s keuken, lekker als die is, te zijn. En dan is het tijd om de avond zinvol door te brengen. Oké, dat kan met studeerwerk, maar de boog hoeft niet altijd gespannen te staan en je moet toch ook een beetje weten wat er zich in de wereld rondom jou afspeelt. In Torhout kan je een voorstelling in het Cultuurcentrum De Brouckère meepikken of een feestje in de Mast of in de Mazzel. Ga je liever een rustig cafeetje opzoeken? Dat kan ook. Den Apropoo aan het station lest je dorst zowel voor als na de lessen, heeft een up-to-date playlist en sportliefhebbers

komen er ook aan hun trekken: de belangrijkste voetbalmatchen komen er op groot scherm. Of trek naar de Fifty-Seven of Den Tap. Altijd is er wel iets te doen. Als je na een dag op de banken liever aan het sporten gaat om je energie kwijt te kunnen, dan zit je ook goed in Torhout. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ zeggen we dan. Trek naar het Sportcentrum Benny Vansteelant, de Sporthal of de Velodroom, dat laatste is een van de voetbalvelden in Torhout en nee, we begrijpen ook niet waarom het Velodroom blijft heten. Of ga fitnessen in de Campo Sportivo. Je kunt natuurlijk ook sporten op de campus in de Bosanzaal of een paar baantjes trekken in het Stedelijk Zwembad. En vergeet het Groenhove-bos niet. Met zijn vijvers, ligweide en rustige dreven, de ideale plaats om je longen vol gezonde lucht te laten lopen. Na je sportieve tussendoor ben je weer helemaal klaar voor de volgende dag in Torhout.


103


studie- en trajectbegeleiding

een individueel studieprogramma (ISP) samenstellen

Het studiegebied onderwijs draagt zorg voor jou. Het is belangrijk dat je je goed voelt in de opleiding en dat je een studietraject volgt dat op jouw maat geschreven is. Om dit waar te maken is er op elke campus studie- en traject­ begeleiding. Deze begeleiding ondersteunt jou in je informatiezoektocht en wil je begeleiden en ondersteunen op weg naar een studietraject en een studiebegeleiding op jouw maat.

studiebegeleiding Studeren aan de hogeschool vergt veelal een andere aanpak dan studeren in het secundair onderwijs. Van je studiebegeleider krijg je concreet advies en tips in studiemethodiek. Dat kan zijn via studievaardigheidssessies, individuele advies- of begeleidingsgesprekken of (online) studievaardigheidstesten. Worstel je met een probleem waarbij je studiebegeleider jou niet kan helpen dan zal hij jou doorverwijzen naar de dienst studentenvoorzieningen.

104 VIVES studie- en trajectbegeleiding

Als gevolg van de flexibilisering van het hoger onderwijs heb je een waaier aan mogelijkheden om jouw studietraject in grote mate zelf samen te stellen, in functie van jouw persoonlijke wensen en noden. Je trajectbegeleider is daarbij een belangrijke hulp omdat hij je helpt om de juiste keuzes en afwegingen te maken, zodat je op het einde van de rit wel degelijk een correct en volledig studieparcours afgelegd hebt. VIVES stelt alles in het werk om haar onderwijsaanbod zo flexibel mogelijk voor jou te organiseren. De flexibiliteit zie je onder andere in de studieduur van het traject en in de verschillende wegen die leiden naar een diploma (bijvoorbeeld dagonderwijs, afstandsonderwijs).

vrijstellingen (EVK of EVC) aanvragen Ben je iemand die al hoger onderwijs volgde en slaagde voor één of meerdere opleidingsonderdelen of behaalde je al een ander diploma in het hoger onderwijs (= EVK: eerder verworven kwalificatie) of ben je iemand die al een aantal competenties of vaardigheden verworven heeft door ervaring (= EVC: eerder verworven competentie) dan kom je in aanmerking voor vrijstellingen.

studeren met onderwijsen examenfaciliteiten Adviesverlening bij de samenstelling van flexibele trajecten is niet de enige taak van de trajectbegeleider. Als je - we hopen van niet - jouw studies in eerder moeilijke of buitengewone omstandigheden moet volbrengen, staat de trajectbegeleider klaar om jou te helpen. Heb je bijvoorbeeld een functiebeperking (een leerstoornis, ASS, een lichamelijke beperking, een chronisch medische aandoening, problemen met geestelijke gezondheid …) of wil je je studies combineren met topsport? De trajectbegeleider gaat samen met jou op zoek naar oplossingen die jouw studieloopbaan enigszins gemakkelijker of comfortabeler kunnen maken. studeren met een topsportstatuut Als topsporter in VIVES krijg je de kans om topsport te blijven beoefenen in combinatie met je studies. Als je een topsportstatuut hebt, kan je genieten van compenserende maatregelen zowel voor wat de organisatie van je onderwijsactiviteiten als je examens betreft. studeren met een functiebeperking Heb je een tijdelijke of blijvende functiebeperking (een leerstoornis, ASS, een lichamelijke beperking, een chronisch medische aandoening, problemen met geestelijke gezondheid …) dan kan je bij je trajectbegeleider een aanvraag indienen om bepaalde onderwijs- en examenfaciliteiten te bekomen. Elke aanvraag wordt individueel onderzocht en in volledige discretie behandeld.


benieuwd?

design your future

2014 open campus zaterdag 15/03 (10 tot 17u)

zondag 16/03 (14 tot 17u)

INFOdagen zaterdag 28/06 (09 tot 12u)

zaterdag 30/08 (09 tot 12u)

105

brugge · Kortrijk · oostende · Roeselare · tielt · torhout


Studeren, dat doe je zelf. Wij zorgen voor de rest. STUVO staat voor studentenvoorzieningen. Dat is, zeer kort door de bocht, ongeveer alles wat niet rechtstreeks met het studeren te maken heeft. Voor de uitgebreide – en meer correcte – versie lees je gewoon verder.

kassa kassa

aan tafel

in de knoop

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen, een kot, een treinabonnement, eventueel beroepskledij, noem maar op. Gelukkig bestaan er ook oplossingen. Zo is er de studietoelage van de Vlaamse overheid. Wie studeert behoudt zijn kinderbijslag tot hij 25 wordt. Maar je kan ook werken als jobstudent, enzovoort. Al dit fraais is echter niet eenvoudig. Daarom zitten er op de sociale dienst van STUVO-VIVES medewerkers die perfect op de hoogte zijn van alle regels en voorwaarden. Als je er absoluut meer wil over weten, dan kan je op www.centenvoorstudenten.be al heel wat informatie vinden. We beschikken ook over een budget waarmee we je een financieel steuntje in de rug kunnen geven. Dat kan een voorschot op je studietoelage zijn, een renteloze studielening of zelfs een toelage die je niet moet terugbetalen. Helaas hebben wij geen glazen bol. Het is aan jou om zelf de stap te zetten. We begrijpen dat dat niet altijd evident is. Je kan er wel op rekenen dat we met elke vraag uitermate discreet omgaan en dat je heel snel een antwoord krijgt.

Op elke VIVES-campus is er een afwisselend aanbod qua spijs en drank. Dagschotels, soep, snacks, broodjes, pasta’s, slaatjes … Variatie troef aan prijzen die een studentenbudget niet te veel pijn doen. Voor wie zelf aan het fornuis wil staan, organiseren we kookcursussen. En wekelijks kun je een gratis stuk fruit scoren.

We hopen van harte dat iedereen zich tijdens zijn of haar studententijd altijd super in vorm zal voelen. Als dat niet zo is, weet dan dat je terecht kan bij de psychologische dienst. Je wordt er deskundig en gratis geholpen. En ook hier geldt uiteraard dat zoiets in alle vertrouwen gebeurt. Twijfels over je studiekeuze, miserie met je lief, faalangst, eenzaamheid, slecht slapen of andere toestanden? We helpen je graag vooruit. En als we dat niet kunnen, zoeken we samen met jou naar iemand die dat wel kan. Los van de individuele begeleiding, kan je in de loop van het academiejaar ook deelnemen aan allerhande workshops. Omgaan met faalangst, solliciteren, timemanagement, relaxatie, het aanbod is legio. Hiervoor betaal je een bescheiden bijdrage.

106 VIVES studentenvoorzieningen STUVO


Wil je weten wat er te doen is? Lees dan onze digitale nieuwsbrief of raadpleeg de stuvoloods: www.stuvoloods.be. “Ik wist van niets” is niet langer een geldig excuus om niet uit je kot te komen.

op kot

onderweg

studentenleven

Soms betekent studeren ook op kot gaan. In de buurt van alle campussen zijn er kamers ter beschikking: hetzij in eigen beheer (meer info op onze website), hetzij via de private markt. Het aanbod van privé-verhuurders maken we bekend via www.kotwest.be. Bij ons kan je terecht voor advies en, indien nodig, bemiddeling met je kotbaas. We hebben ook een degelijk modelhuurcontract dat je op eenvoudig verzoek gratis en met de glimlach meekrijgt. Zo zijn we wel.

Alle VIVES-campussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Zowel De Lijn als de NMBS hebben verschillende studentvriendelijke formules. Voor de prijs van een dame blanche huur je voor een maand een deftige tweewieler. Een regelmatig onderhoud is, behalve de eventuele wisselstukken, inbegrepen. Wederom dragen wij een deel van de kosten. Opnieuw graag gedaan.

Wat wil je als student nog meer? Ontspanning natuurlijk! Wie zijn wij om je ongelijk te geven? Studeren is een voltijdse job, slecht betaald, regelmatig weekendwerk en bovendien moet je vaak overuren kloppen. Het is dan ook goed dat de boog nu en dan minder gespannen staat. Ook op dat vlak zit je bij ons gebeiteld. Onder meer de verschillende studentenverenigingen organiseren geregeld allerlei leuks. Je kan zeer voordelig sporten, gezellig recreatief maar als je wil ook op niveau. Dan kan je in één van de VIVESteams een balletje trappen of gooien, of deelnemen aan één van de talloze individuele kampioenschappen voor studenten. Voor topsporters zijn er trouwens faciliteiten die de combinatie studeren en sport mogelijk maken. Bijwijlen proeven van cultuur, we kunnen het warm aanbevelen. En ook daar houden we rekening met je portefeuille. Met een appel en een ei kom je bij ons al een heel eind. Jongelui die zelf de handen uit de mouwen steken en met een gaaf initiatief aandraven, kunnen steevast rekenen op onze steun, mits er voldaan wordt aan enkele redelijke voorwaarden.

Aarzel niet om ons te contacteren als je nog vragen hebt. STUVO VIVES campus Brugge & Oostende Xaverianenstraat 3, 8200 Brugge tel. 050 30 52 90 - studentenvoorzieningen@vives.be STUVO VIVES campus Kortrijk, Roeselare, Tielt & Torhout Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk tel. 056 26 41 84 - stuvo@vives.be www.vives.be/stuvo

107


Julie Ameel (25) job: na een aantal interims, is ze nu aan de slag als opvoeder, huiswerkklasbegeleider, leerkracht in de tweede en derde graad en leerlingenbegeleider opleiding: orthopedagoog en lerarenopleiding

108


en hoe hebben we het nu gedaan we vroegen het aan onze afgestudeerden

Julie Ameel “Leraars kunnen nooit genoeg niveau hebben.” EJulie Ameel is orthopedagoog en droomde er altijd van om ooit voor de klas te staan. Een droom die ze meteen ook realiseerde. Ze kijkt vertederd terug op haar studies en tuurt met een blik vol verwachting naar de toekomst. “Leraars kunnen nooit genoeg niveau hebben.”

Op 31 januari 2012 zette Julie Ameel een punt achter haar studies. Tegen haar zin? Dat hebben we niet gezegd maar het is een periode die haar ongetwijfeld veel vreugde heeft bezorgd. Julie Ameel: “De naam en faam van KATHO-RENO gaf de doorslag. De gesprekken met de lectoren op de opendeurdag, het charmante karakter van de school, het nauwe contact met de lectoren, de kleine klasgroepen en de mond-aanmond reclame, het speelde allemaal mee in mijn keuze. Tijdens de studies werden we al snel in het werkveld gedropt en daagden de lectoren ons uit om het beste van onszelf te geven. Ook de medestudenten en mentoren stonden meteen klaar met hun feedback. Al gauw merkte ik dat de aangeboden cursussen van een hoog niveau waren. Je kennis, je vaardigheden en je doorzettingsvermogen worden als het ware constant uitgedaagd. Nu ik in het werkveld sta, merk ik dat theorie en praktijk elkaar aanvullen en ondersteunen, maar toch nog ver uit elkaar liggen. Dagdagelijks word je geconfronteerd met vragen en situaties die niet in de opleiding geoefend kunnen worden. Als kersvers afgestudeerde kan je niet putten uit een rugzak met ervaring waar oudere leerkrachten wel over beschikken. Elke dag moet je proberen bij te leren. Wie niet meer openstaat voor dergelijke prikkels, raakt achterop en gedemotiveerd. Misschien moet daar in de

opleiding nog meer het accent op gelegd worden. Studenten moeten beseffen dat het leren niet stopt na de opleiding. Elke minuut in het werkveld is een leermoment. Dag in, dag uit. Elke dag opnieuw. “ Na haar eerste opleiding als orthopedagoog voelde Julie zich nog niet klaar om meteen in het werkveld te stappen. Bovendien was de drang om les te geven groter dan ooit. Daarom koos ze voor een tweede opleiding als leerkracht in het lager onderwijs. Het leek wel een ‘roeping’ voor Julie. “De intrinsieke motivatie om leerkracht te worden was bijzonder groot,” zegt ze. “Kost wat kost wilde ik voor de klas staan. Kinderen en jongeren via liefde en bezieling kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen, hebben mij steevast geprikkeld om voor het onderwijs te kiezen. Samen met hen de eindmeet halen en dit met vallen en opstaan, in voor en in tegenspoed.” Een job vinden bleek achteraf het minste van de problemen. “Op vandaag ben ik nog geen dag werkloos geweest,” aldus Julie. “Het al dan niet vinden van een job is afhankelijk van verschillende factoren. Ten eerste moet je zelf het heft in handen nemen. Scholen bestoken met een goed opgestelde motivatiebrief is een must. Een persoonlijk bezoek aan de school en jezelf voorstellen

is zeker een aanrader. Je moet jezelf wat kunnen verkopen en je sterktes in de verf durven zetten. Daarnaast is een portie geluk ook op zijn plaats. Tonen dat je ongelooflijk gemotiveerd bent is vaak de reden waarom je wordt aangenomen. Directeurs staan open om jonge krachten in dienst te nemen als ze zien dat je er écht zin in hebt. Zij weten heus wel dat jong afgestudeerde veulens nog heel wat te leren hebben. Maar als je laat zien dat je bereid bent om je verder te ontwikkelen, en dat je bruist van energie en leergierigheid, dan heb je minstens één streepje voor.” Nu ze met beide voeten in het onderwijs staat, heeft ze nog een aantal tips weg te geven. Julie Ameel: “Een leerkracht moet inhoudelijk een expert zijn. Leerlingen verdienen het immers om degelijk onderwijs te krijgen. Ten tweede is het belangrijk dat je leert organiseren. De eerste jaren in het onderwijs zijn hectisch. Plannen is een absolute must om niet te verdrinken in de eisen die het onderwijs stelt (of voor de eisen die je jezelf stelt). Niet alleen buiten de klas, maar vooral ook in de klas. Op die manier kan je structuur bieden aan jezelf én aan de leerlingen. Feedback leren krijgen en durven vragen is tevens een belangrijke competentie om dit rijtje af te sluiten.”

VIVES alumni

109


Frederik Van Lierde (34) job: professioneel sporter sinds 2003 opleiding: regentaat lichamelijke opvoeding (1998/2001)

110


Frederik Van Lierde “Een diploma geeft zekerheid.” Tot voor kort ging hij nog veeleer onbekend door het leven. Nu hij de zwaarste Iron Man op deze aardbol won, is hij wereldwijd bekend en bemind. Frederik Van Lierde blijft echter de bescheidenheid zelf: “Prof worden was een droom.”

Sinds hij de Iron Man van Hawaï won, wordt Frederik van Lierde een beetje van links naar rechts verscheept. Ook de campus Torhout nodigde hem recent uit om duiding te komen geven bij zijn toch wel uitzonderlijke prestatie. Een zo goed als volle aula zat geboeid te luisteren. Voor Frederik Van Lierde begon het destijds allemaal in datzelfde Torhout, waar hij tussen 1998 en 2001 een opleiding regentaat lichamelijke opvoeding volgde. “In mijn geval was dat niet zo’n moeilijke keuze,” vertelt de nu 34-jarige topsporter. “Sport was al van in mijn jeugd een deel van mijn leven. Fietsen, zwemmen, lopen, het hoorde er allemaal al bij vanaf mijn veertien jaar. Maar het sprak me ook aan om als leraar voor de klas te staan en jongeren de weg te wijzen. De studiejaren in Torhout waren zalig. Leuke sfeer, ontspannen en ik leerde er ook mijn vrouw kennen. Wat moet een mens meer?” Na zijn studies, vond hij gemakkelijk werk en gaf hij anderhalf jaar les aan het Sint-Idesbald Instituut in Roeselare. “Een diploma betekent toch altijd een zekerheid in het leven,” weet Frederik. “Les geven lag me echt wel, ik deed dat graag.” Maar de droom om professioneel sporter te worden smeulde diep van binnen. Toen hij in 2003 de kans kreeg om via BLOSO zijn droom waar te maken, aarzelde hij niet. In 2004 werd Defensie zijn nieuwe werkgever. Topsporter zijn, het is

geen beroep als een ander natuurlijk. Frederik Van Lierde: “Ik heb een bvba luisterend naar de naam Tri@hotel. Noem het gerust een eenmanszaak. Maar het is keihard werken. Naargelang de periode van de voorbereiding op een wedstrijd varieert het aantal werkuren. Dat kan schommelen tussen vier uren tot acht uren. Voor bepaalde diensten doe ik dan beroep op anderen die me zo goed mogelijk proberen te begeleiden naar een plaatsje dicht bij de top. Dat kan een trainer zijn, maar ook een mental coach. Die mental coach (Els Snauwaert) is ook erg belangrijk want ze leert je hoe de wedstrijd te beleven in je hoofd. Wat je professioneel

ook doet, het kopje moet goed zitten.” Hij heeft als topsporter nog jaren voor de boeg, maar toch denkt Frederik Van Lierde al na over zijn tweede beroepscarrière na de sport. “De naam van mijn bvba verraadt het al een beetje,” zegt Van Lierde. “Ik wil op termijn graag een hotelletje uitbaten waar fietsers, zwemmers en lopers in de onmiddellijke omgeving hun favoriete sport kunnen doen. Liefst ergens in Zuid-Europa. En ja, wie weet, een bijkomende opleiding management zou me allicht nog van pas kunnen komen. Iedereen moet daar voor openstaan. Want niets bijleren betekent achteruit gaan.”

VIVES alumni

111


Jan Cattrijsse (49) (artiestenaam Piv Huvluv) job: full-time stand-up comedian (zelfstandige) opleiding: onderwijzer (1984)

112


Jan Cattrijsse “Eens leraar, is niet altijd leraar.” Leraar, jeugdwerker en nu voltijds stand-upcomedian. Jan Cattrijsse heeft al een vrij gevarieerde loopbaan achter de rug.

Er zijn wel meer tieners die zo snel mogelijk van die rotte schoolbanken weg willen. Jan Cattrijsse had dat ook helemaal in zijn jeugd: “De keuze om de lerarenopleiding te volgen was behoorlijk pragmatisch: jeugdwerk was mijn passie op dat moment, dus ik wou absoluut een beroep waarin ik met kinderen en jongeren kon werken. Onderwijs volgen was ik een beetje beu, dus ik wilde een opleiding die binnen de kortste keren naar een diploma zou leiden. In 1982 was de onderwijzersopleiding nog van een uitzonderlijk kort type, namelijk twee jaar. Tja, dan was de keuze snel gemaakt natuurlijk. Dus werd het RENO (nu VIVES) en op kot.” Het is een periode waarop hij met gemengde gevoelens terugkijkt: “Ik heb de opleiding altijd heel praktijkgericht gevonden en dat kwam mij goed uit, omdat ik vooral vooraan in de klas wilde staan,” zegt hij. “Ik vond dat er een grote gelijkenis was met het middelbaar onderwijs. Er werd toegekeken of je aanwezig was, er waren klasactiviteiten, we zaten in klassieke klaslokalen met strakke uurroosters, terwijl ik me meer lege aula’s had voorgesteld met studenten die brosten. Mentaal was ik meer gericht op het concept van universiteitsstudies.” Dat een lerarenopleiding niet enkel en alleen moet leiden naar het klaslokaal, daar is Jan Cattrijsse het levende bewijs van. Hij was al 19 jaar leraar (in Bredene) maar ook al zes jaar gedetacheerd jeugdwerker bij nationale jeugdorganisaties. Nu is hij zowaar stand-upcomedian. “Ik heb naast mijn beroep als leraar ook altijd tijd en

ruimte gecreëerd om creatief bezig te zijn,” vertelt hij. “Aanvankelijk was ik lid van een straattheatergezelschap met de knullige naam ‘Fris en Monster’. Zes jaar lang menig straattheaterfestival en stadsfeest opgesmukt met de grootste, veelal studentikoze, onzin. In 1998 ben ik dan impulsief op de kar van de stand-upcomedy gesprongen onder het pseudoniem ‘Piv Huvluv’. Geleidelijk aan heeft deze activiteit steeds meer impact gehad op mijn leven. Het spreekt voor zich dat ik de basiscompetenties die een stand-upcomedian nodig heeft, heb ontwikkeld dankzij mijn ervaringen met jeugdwerk. Ik heb mijn onderwijzersloopbaan eerst halftijds en nu al twee jaar voltijds aan de kant geschoven om me voluit op mijn theaterbezigheden te storten. Ik gebruik hiervoor het statuut van TBSPA, één van de vele mogelijkheden voor vastbenoemden in het onderwijs om eens iets anders te doen. Of ik nog terugkeer naar het onderwijs weet ik niet. De tijd zal het wel uitwijzen.” Levenslang leren mag dan wel een slogan zijn waarop het etiket “must do” plakt, Jan heeft er van zijn kant merkwaardig genoeg geen kaas van gegeten. “Natuurlijk is een onderwijzer het aan zichzelf verplicht om bij te scholen. Maar een extra opleiding, avondschool of pedagogische studies na het werk, heb ik nooit zien zitten. Het refereert te veel naar de schoolbanken van vroeger. Het praktische beroepsleven is altijd meer mijn ding geweest. Anderzijds: wat moet, moet. Als ik iets wil bereiken en ik moet er een opleiding voor volgen, dan zal ik dat wel doen. Maar het zal altijd vanuit een eigen motivatie zijn en niet omwille van een door anderen opgelegde materie.”

VIVES alumni

113


alle opleidingen Niet gevonden wat je zocht? Zat de geknipte opleiding voor jou niet in deze brochure? Geen nood, we hebben nog wel wat meer te bieden. Wat dacht je van een ruime waaier aan bacheloropleidingen in de studiegebieden biotechnologie, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie of sociaal-agogisch werk. Hieronder vind je ons complete aanbod. Even

uitleggen wat het verschil is tussen de gebruikte afkortingen. ‘A’ staat voor afstudeerrichting en verwijst naar een specifiek programma van tenminste 30 studiepunten. ‘K’ verwijst naar keuzetraject en is een verdere opdeling binnen een afstudeerrichting, dus meer gespecialiseerd. ‘S’ betekent specialisatie wat erop wijst dat de opdeling en specialisatie nog een stapje verder gaat. ‘St’ is de afkorting van studieroute

BIOTECHNIEK (campus Roeselare) bachelor in de agro- en biotechnologie · agro-industrie (A) · biotechnologie (A) · dierenzorg (A) · groenmanagement (A) · landbouw (A) · voedingsmiddelentechnologie (A)

GEZONDHEIDSZORG (campussen Brugge, Kortrijk en Roeselare) bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie · medische laboratoriumtechnologie (A) bachelor in de ergotherapie bachelor in de logopedie en audiologie · logopedie (A) · audiologie (A) bachelor in de verpleegkunde · geriatrische verpleegkunde (St) · kinderverpleegkunde (St) · psychiatrische verpleegkunde (St) · sociale verpleegkunde (St) · ziekenhuisverpleegkunde (St) bachelor in de voedings- en dieetkunde bachelor in de vroedkunde

A = afstudeerrichting K = keuzetraject S = specialisatie St = studieroute

114 VIVES overzicht opleidingen

en verwijst naar een interessegebied dat in een bepaalde inhoudelijke richting gaat maar steeds gelinkt is aan de opleiding in haar geheel. Veel van onze opleidingen kan je niet alleen via dagonderwijs, maar ook via andere leerroutes volgen (afstandsondewijs, avondonderwijs, werkplekleren …). Meer info over waar je welke opleidingen kan volgen, vind je op www.vives.be.

HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE (campussen Brugge en Kortrijk) bachelor in het bedrijfsmanagement · accountancy-fiscaliteit (A) · automotive management (K) · business management & entrepreneurship (K) · eventmanagement (A) Business Events (S) Leisure- & City Management (S) Music & Entertainment (S) · financie- en verzekeringswezen (A) · immobiliën en verzekeringswezen (K) · logistiek management (A) · marketing (A) marketingcommunicatie (S) Retail & Store Management (S) sales management (S) · rechtspraktijk (A) · sport- en cultuurmanagement (A) cultuurmanagement (S) sportmanagement (S) bachelor in het hotelmanagement bachelor in het office management · bedrijfsvertaler-tolk (A) · HR Officer (K) · Management Assistant (A) · Medical Office Manager (K) bachelor in de toegepaste informatica · applicatie-ontwikkeling (A) Mobile Software Development (Mobile Devices) (K) netwerken (K) · softwaremanagement (Business & IT) (A) bachelor in het toerisme en recreatiemanagement reisbureau (S) toeristische diensten en evenementen (S) touroperator (S)


studiepunten Aan het aantal studiepunten kan je het “gewicht” van een vak (in het hoger onderwijs heet dat ‘opleidingsonderdeel’) afleiden. Eén studiepunt komt overeen met ongeveer 25 tot 30 uren studietijd per jaar. Met studietijd bedoelen we de tijd die je besteedt aan lessen, oefeningen en practica, stages, studeren, werken aan opdrachten, projecten, dus niet enkel de uren die je in de klas zit. flexibilisering VIVES gaat voluit voor een flexibel hoger onderwijs. Programma’s staan wel netjes

uitgetekend als modeltrajecten in de drie bachelorjaren maar in de praktijk ben je niet gebonden aan die vaste structuur. Eens je 10/20 hebt behaald voor een opleidingsonderdeel moet je dat niet meer hernemen. Je kan zo opleidingsonderdelen uit verschillende opleidingsfasen – indien haalbaar – combineren. Je kan vrijstellingen aanvragen en vervolgens een flexibel individueel studieprogramma samenstellen. Zolang je tussen de 54 en 66 studiepunten op jaarbasis opneemt, ben je een normale voltijdse student. Er wordt wel bekeken of je pakket nog wel ‘studeerbaar’ is.

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE (campussen Kortrijk en Oostende) bachelor in de autotechnologie bachelor in de bouw bachelor in de elektromechanica · automatisering (A) · elektromechanica (A) · industrial management (A) · klimatisering (HVAC) (A) bachelor in de elektronica-ICT · elektronica (A) · ICT (A) bachelor in de energietechnologie · elektrotechniek (A) bachelor in de luchtvaart · aspirant lijnpiloot (A) · luchtvaarttechnologie (A) bachelor in de ontwerp- en productietechnologie · kunststofverwerking (A) · ontwerp- en productietechnologie (A)

ONDERWIJS (campussen Brugge, Tielt en Torhout) bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs bachelor in het onderwijs: lager onderwijs bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

SOCIAAL-AGOGISCH WERK (campus Kortrijk) bachelor in de maatschappelijke veiligheid bachelor in de orthopedagogie bachelor in het sociaal werk · maatschappelijk werk (A) · personeelswerk (A) · sociaal-cultureel werk (A) · sociaal-juridische dienstverlening (A) bachelor in de toegepaste psychologie · arbeids- en organisatiepsychologie (A) · klinische psychologie (A) · schoolpsychologie en pedagogische psychologie (A)

Meer info over onze opleidingen op www.vives.be Meer info over aanvullende opleidingen op www.associatie.kuleuven.be

Er zijn twee beperkingen in de flexibilisering. Een opleiding kan bepalen dat je sommige opleidingsonderdelen in een vastgelegde volgorde moet afwerken. Dat heet volgtijdelijkheid. Als je 10/20 voor een opleidingsonderdeel hebt behaald, ontvang je een creditbewijs. Dat is de basis van je vrijstellingen. Zo’n creditbewijs is in principe onbeperkt geldig. Maar na vijf jaar kunnen we je wel vragen om je kennis eventueel wat op te frissen. Flexibilisering is dus geen vrijbrief voor ‘eeuwige studenten’ of kunstmatige studieduurverlenging.

· jeugddelinquentie (K) · S.P.A.C.E. (Social Pedagogical Art & Creativity Exploration) (K)

OVERKOEPELENDE KEUZETRAJECTEN (campus Kortrijk) kunst en cultuur (K) wellnessconsulent (K)

115


om te onthouden

116 VIVES studiegebied onderwijs


117


om te onthouden

118 VIVES studiegebied onderwijs


Colofon Teksten: de medewerkers van de hogeschool Karel Cambien Jade Huysentruyt Marc Lerouge Sylvie Vanrenterghem Mieke Verhelle Fotografie: Willem Blancke Jan Darthet Roland Gunst Patrick Holderbeke James Vanwalleghem Bram Werbrouck Drukkerij: Die Keure zetwerk: Isabelle De Clerck Filip Degryse Concept en vormgeving: Lien Vanden Broecke Projectleiding en redactie: Larissa Deblauwe Verantwoordelijke uitgever: Katholieke Hogeschool VIVES

119


campus Brugge Xaverianenstraat 10 050 30 51 00 campus.brugge@vives.be campus Kortrijk Doorniksesteenweg 145 056 26 41 60 campus.kortrijk@vives.be campus Oostende Zeedijk 101 059 56 90 00 Nieuwpoortsesteenweg 945c (VLOC) 059 30 81 50 campus.oostende@vives.be campus Roeselare Wilgenstraat 32 051 23 23 30 campus.roeselare@vives.be campus Tielt Beernegemstraat 10 051 40 02 40 campus.tielt@vives.be campus Torhout St.-Jozefstraat 1 050 23 10 30 campus.torhout@vives.be vives.be

120

Onderwijs  

Overzichtsbrochure van alle opleidingen van dit studiegebied aan de hogeschool VIVES.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you