Page 1

bachelor in de maatschappelijke veiligheid via afstandsonderwijs


Wanneer je studeren met werk, het gezin of een andere studie wil combineren, biedt afstandsonderwijs je de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding een volwaardig bachelordiploma te behalen. Ben je geboeid door maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder door alles wat met veiligheid en leefbaarheid te maken heeft? Hou je van samenwerken met anderen, ook in crisissituaties? Is het onderzoeken, het analyseren en uiteenrafelen van problemen je op het lijf geschreven? Heb je interesse voor planmatig en beleidsmatig werk? Hou je van organiseren en aanpakken? Reageer je positief op deze vragen, dan is de opleiding bachelor in de maatschappelijke veiligheid beslist iets voor jou. Deze opleiding is uniek voor Vlaanderen.


Studieduur en -traject Een opleiding aanvatten via afstandsonderwijs betekent kiezen voor een traject van vier jaar. Elk jaar omvat ongeveer 45 studiepunten. Als je dit niet haalbaar vindt, kan je je studietraject ook aanpassen aan je eigen noden en een lichter programma samenstellen. Je kan ook een onderbreking inlassen indien dit nodig is. Als je na het behalen van je bachelordiploma graag nog verder wilt studeren volgens de formule van afstandsonderwijs, dan bieden wij verkorte trajecten aan. Je kan ook een onderbreking (sabbatjaar) inlassen indien dit nodig is. Binnen ons studiegebied kan je via een verkort traject een extra professionele bachelor behalen. Op die manier vergroot je je sociaal-agogische kennis en betreed je de arbeidsmarkt met nog meer knowhow. Voor alle vragen rond verder studeren, kan je terecht bij de coÜrdinator afstandsonderwijs van je opleiding. Vrijstellingen Vrijstellingen en studieduurverkorting krijg je op basis van eerder verworven kwalificaties (diploma’s, attesten ...) en competenties (bewezen ervaring). Je stelt een portfolio samen waarin

je alle relevante bewijsstukken opneemt. Op basis van dit portfolio worden vrijstellingen al dan niet toegekend en krijgt je individueel leertraject vorm. Indien je dit wenst, kan je de studiebelasting nog meer verlichten door gebruik te maken van het principe van studiespreiding. Op deze manier kan je zelf kiezen over hoeveel jaar je je studies spreidt. Stage Ook in afstandsonderwijs loop je stage. Je kan dit voltijds doen (bv. met loopbaanonderbreking op je werk) maar je kan je stage ook spreiden (minder dagen per week, gedurende een langere periode). Misschien bekleed je al een functie die aansluit bij je opleiding? En neem je op je werk bijvoorbeeld taken op die als stagetaken in aanmerking komen? Of misschien is je werkgever bereid je tijdelijk dergelijke taken te geven? In dat geval kan je stage (geheel of gedeeltelijk) gekoppeld worden aan je werksituatie. Je stagebegeleider maakt dan bijzondere afspraken met jou en je werkgever zodat bepaalde competenties op de werkvloer aangeleerd, ingeoefend en geĂŤvalueerd worden.


Studiemateriaal Uiteraard leer je dezelfde inhouden als in het reguliere onderwijs maar het leertraject is net iets anders. Het studiemateriaal is zoveel mogelijk digitaal en aangepast aan zelfstudie. Extra oefeningen of een proefexamen worden via de elektronische leeromgeving Toledo aangeboden. Elke cursus wordt bovendien vergezeld van een ‘studiewijzer’ met informatie over inhoud, doelstellingen en evaluatiewijze. Cursusmateriaal bestel je via de webshop of in een boekhandel. Onderwijskundige aanpak Afstandsonderwijs vertrekt van begeleide zelfstudie en e-leren. Kennis, inzichten en vaardigheden worden via zelfstudie verworven maar dat alles met de nodige (digitale) begeleiding. Het digitale leerplatform Toledo, de discussiefora, een webshop, eventueel filmopnames van lessen en contactmomenten … we stellen alles in het werk om je leertraject digitaal te ondersteunen. Met behulp van studiewijzers en aangepaste opdrachten word je begeleid in het zelfstandig doornemen van de cursussen. Contactmomenten en examens gaan door op vrijdag. Voor elk opleidingsonderdeel is er minimaal één contactmoment voorzien. Tijdens deze contactdagen wordt de cursusinhoud toegelicht, er worden inhoudelijke klemtonen gelegd, er is mogelijkheid om vragen te stellen en er wordt feedback gegeven op gemaakte opdrachten. Deze contactdagen geven ook de mogelijkheid gebruik te maken van alle didactische infrastructuur van de hogeschool (testotheek, bibliotheek …). Voor elk opleidingsonderdeel worden twee examenmomenten voorzien gespreid over het academiejaar.

bacheloropleidingen via afstandsonderwijs · in de maatschappelijke veiligheid · in de orthopedagogie · in het sociaal werk · maatschappelijk werk · personeelswerk · sociaal-cultureel werk · sociaal-juridische dienstverlening · in de toegepaste psychologie · arbeids- en organisatiepsychologie · klinische psychologie · schoolpsychologie en pedagogische psychologie


MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVING Elisabeth Vandenbogaerde elisabeth.vandenbogaerde@vives.be tel. 056 26 41 50

VIVES campus Kortrijk

E403 ROESELARE BRUGGE

N50 BRUGGE

IEPER

A19

R8 KORTRIJK

N8

N43

MENEN

GENT

LILLE PARIS

EXIT 2 ZUID XPO KORTRIJK

GENT ANTWERPEN

E17 EXIT XPO KORTRIJK

N43 MOUSCRON

E403 DOORNIK

N50 DOORNIK

campus Kortrijk Sociaal-Agogisch Werk Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk vives.be

maatschappelijke veiligheid  
maatschappelijke veiligheid  

aan de VIVES Hogeschool meer info hierover (11) via afstandsonderwijs

Advertisement