Page 1

bachelor in het onderwijs kleuter- en lager onderwijs via werkplekleren campus Tielt


Competenties Tijdens je opleiding werken we aan tien basiscompetenties. Deze omschrijven wat je als leraar moet kennen en kunnen. Je bent een begeleider, opvoeder, inhoudelijk expert, organisator en innovator. Je werkt samen met collega’s, ouders en externen. En je neemt actief deel aan onze cultuur en onderwijsgemeenschap. Ons opleidingsprogramma is zo opgebouwd dat wij je van bij de start begeleiden in het groeien in deze competenties. We brengen je alle kennis, vaardigheden en attitudes bij die je nodig hebt om te functioneren als leraar. Daarmee kan je verder aan de slag in je eigen onderwijspraktijk. Vanaf dan ben je geen student meer maar leraar!


Passie Kinderen helpen in hun ontwikkeling. Dat is je drijfveer, je passie. Je wil het beste uit elk kind halen. We geven je hiervoor alle kansen. Van in het begin van je opleiding sta je twee dagen per week in een klas. Aanvankelijk ga je vooral observeren maar al snel help je mee met de leerkracht. Zo kan je je passie meteen in de praktijk beoefenen. Connectie In je opleiding sta je niet alleen. Samen met (internationale) medestudenten, lectoren en leerkrachten uit het werkveld ontdek je de boeiende onderwijswereld. Je beweegt je in een uitgebreid netwerk waarin je als een volwaardige partner wordt beschouwd samen met de basisscholen waar je terecht komt en de hogeschool. Op de hogeschool krijg je de nodige inhoudelijke en didactische expertise aangereikt die je meteen in de praktijk op je werkplekschool kan toepassen.

Innovatie We bieden je een uitdagende leer- en leefomgeving aan die verder gaat dan de muren van onze campus. We willen écht je blik verruimen en je andere horizonten laten verkennen. We willen je voorbereiden op het onderwijs van de toekomst. Dit gebeurt op heel diverse manieren. · Je neemt deel aan verschillende projecten: een muzisch project bij de start van het academiejaar, een project wereldoriëntatie. · In de tweede fase van je opleiding ga je een week naar het buitenland om daar kennis te maken met het onderwijssysteem (Denemarken of Nederland). · Je bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding. Binnen je bachelorproef werk je samen met een school of organisatie. Aan de hand van een innovatief onderwijskundig thema werk je concreet materiaal uit voor de praktijk.


Programma Je programma is opgebouwd uit zes semesters gespreid over drie jaar. Bij de start van je opleiding (semester 1) ontdek je verschillende visies op opvoeding en onderwijs. We stimuleren je creatief denken en gaan op zoek naar je talent. In de programmakern (semesters 2-5) komen de verschillende leergebieden van het basisonderwijs uitgebreid aan bod. Je verdiept je in inhouden en methodieken van Nederlands, wereldoriëntatie, muzische vorming, wiskund(ig)e initiatie, lichamelijke opvoeding en Frans (enkel lager onderwijs). Daarbij besteden we extra aandacht aan kinderen met een zorgbehoefte en de overgangen (van crèche naar peuterklas, van kleuter naar lager en van lager naar secundair). In de laatste fase van je opleiding (semester 6) is het aan jou. We bieden een waaier aan keuzemogelijkheden: buitengewoon onderwijs, methodescholen, kunst- en cultuur, wellness, internationalisering, enz. Wie wil kan al een voortraject volgen. Je volgt dan vakken uit een andere bachelor- of masteropleiding. Zo bereid je je voor op verdere studies. Een lesweek is opgebouwd uit drie onderdelen: twee dagen praktijk, twee dagen les en één dag zelfstandig werk. De praktijkdagen en lessen gaan hoofdzakelijk door in de ruime regio rond Kortrijk.

PRAKTIJK In het werkplekleren is de praktijk het begin- en eindpunt van je leerproces. Je vertrekt vanuit een gerichte observatie om de kinderen en de klaswerking goed te leren kennen. Al snel ga je mee participeren. Er ontstaat een wisselwerking met de leerkracht waarbij je de leerkracht ondersteunt in zijn taak. Omdat je twee dagen per week in de klas staat, krijg je natuurlijk oefenkansen. Tijdens de les op de hogeschool wordt de inhoud voorbereid en krijg je didactische tips. Via oefenmomenten kan je dit meteen in de praktijk toepassen. Je wordt nog niet beoordeeld. Na deze oefenperiode volgt uiteindelijk een beoordelende stage. Je staat dan voor een langere periode in de klas. Op de werkplekschool is er een interne coach die je ondersteunt en wegwijs maakt in het schoolleven.


En verder… Met je diploma van bachelor kleuteronderwijs of lager onderwijs op zak kan je verschillende kanten uit. Je kan op een school aan de slag als klasleraar, zorgcoördinator, ICT-coördinator, beleidsondersteuner, directeur ... Je kan werken in het gewoon of buitengewoon onderwijs. Of je zoekt een job in de educatieve sector bij een museum, de stad of provincie, een cultuurorganisatie, een NGO ... Verder studeren kan ook. Je volgt een bijkomende bacheloropleiding of een bachelor na bachelor (buitengewoon onderwijs, zorg of schoolontwikkeling). Je kan ook de overstap maken naar de universiteit. Als je verder studeert mag je in ieder geval rekenen op een aantal vrijstellingen. MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVING campus.tielt@vives.be tel. 051 40 02 40

VIVES campus Tielt

N37 AALTER

N327 WINGENE

0

E4

n

laa

ring

EGEM TIELT DEINZE

3 E40 E17

N37

N35

PITTEM ROESELARE

STATION

E1

7

MEULEBEKE

OOSTROZEBEKE

N327 WAREGEM

campus Tielt Onderwijs Beernegemstraat 10 8700 Tielt vives.be

lager en kleuter onderwijs  

aan de VIVES Hogeschool meer info hierover (28) via werkplekleren campus Tielt

Advertisement