Page 1

postgraduaat familiale bemiddeling


Meer en meer komt men tot het inzicht dat bemiddeling een zeer doeltreffende en humane manier is om conflicten op te lossen. Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij de betrokken partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar, om tot een door hen gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Meer dan vele andere geschillen zijn familiale conflicten en echtscheidingen pijnlijk, emotioneel en ingrijpend. Naast de emotionele problematiek ontstaan er in die context vaak ook materiĂŤle, praktische en financiĂŤle problemen. De tussenkomst van een erkend bemiddelaar kan ervoor zorgen dat het conflict niet escaleert en dat de partijen zelf een duurzaam akkoord bereiken dat rekening houdt met hun behoeften. De Wet van 21 februari 2005 heeft een duidelijk wettelijk kader gecreĂŤerd voor de familiale bemiddeling. Na de homologatie ervan door de rechtbank bindt het bemiddelingsakkoord de partijen op dezelfde wijze als een vonnis dat pas na een lange, dure en emotioneel belastende procedure tot stand komt. De familiale bemiddeling is dan ook een waardevol alternatief voor een procedure voor de rechtbank.


Programma Het programma van het postgraduaat familiale bemiddeling bestaat uit twee modules waarin telkens gekozen wordt voor een praktijkgerichte aanpak en een evenwichtige combinatie van theorie en oefeningen. · Basismodule bemiddeling (74u.) In de basismodule komen onder meer de juridische, sociologische en psychologische aspecten van bemiddeling aan bod. Naast het aanbieden van de nodige theoretische kennis voorziet de basismodule ook een uitgebreide praktische vorming. · Specialisatiemodule familiale bemiddeling (60u.) De specialisatiemodule gaat dieper in op de juridische, sociologische en psychologische aspecten van familiale conflicten. Een erkend bemiddelaar met ruime ervaring geeft training waarbij de kennis en vaardigheden die in de basismodule verworven werden, in de specifieke context van familiale conflicten toegepast worden.

Inschrijvingsvoorwaarden Voor de basismodule en de specialisatiemodule kan afzonderlijk ingeschreven worden. Om tot de specialisatiemodule toegelaten te worden, moet je eerst de basismodule of een gelijkwaardige basisopleiding over bemiddeling gevolgd hebben. Toegelaten worden: · masters, licentiaten of gelijkgestelde diploma’s in de humane wetenschappen; andere masters of licentiaten kunnen, na een oriënteringsgesprek, toegelaten worden op grond van relevante ervaring of professionele motivatie. · academische of professionele bachelors, of gelijkgestelde diploma’s in de humane wetenschappen; andere bachelors kunnen, na een oriënteringsgesprek, toegelaten worden op grond van relevante ervaring of professionele motivatie.


Inschrijvingsgeld Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1200 voor de basismodule en € 950 voor de specialisatiemodule. Indien je tegelijkertijd voor de beide modules inschrijft, betaal je € 2000. De minimumduur om de opleiding te voltooien bedraagt één academiejaar. Je kan er ook voor kiezen om de modules over meer dan twee jaar te spreiden.

Data 2014-2015 De lessen gaan telkens door op vrijdag. · Basismodule bemiddeling - colleges en practicum: 26 september, 03-10-17-24 oktober, 07-14-21-28 november, 05 en 12 december - evaluatiemomenten op één van volgende momenten (wordt individueel afgesproken): 09-16-23-30 januari · Specialisatiemodule familiale bemiddeling - colleges en practicum: 06-13-27 februari, 06-13-20-27 maart en 03 april - evaluatiemomenten: Het examen bestaat uit twee delen. 24 februari: schriftelijk examen 08-22-29 mei: rollenspel op één van deze momenten (wordt individueel afgesproken).


MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVING Katja Laveyt katja.laveyt@vives.be tel. 056 27 05 72 Natalie Uyttenhove natalie.uyttenhove@vives.be tel. 056 26 41 50 www.vives.be/inschrijven www.vives.be > permanente vorming > postgraduaten

VIVES campus Kortrijk

E403 ROESELARE BRUGGE

N50 BRUGGE

IEPER

A19

R8 KORTRIJK

N8

N43

MENEN

GENT

LILLE PARIS

EXIT 2 ZUID XPO KORTRIJK

GENT ANTWERPEN

E17 EXIT XPO KORTRIJK

N43 MOUSCRON

E403 DOORNIK

N50 DOORNIK

campus Kortrijk Sociaal-Agogisch Werk Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk vives.be

postgraduaat familiale bemiddeling  

aan de VIVES Hogeschool meer info hierover (113) campus Kortrijk