Page 1

STUDIE

NIEUW MMA PROGRA

hogent.be/fnt 2016 – 2017

WIJZER

Bachelor in de textieltechno­logie


01 Faculteit Natuur en Techniek 03 Bachelor in de textieltechnologie 05 Opbouw van de opleiding 07 Internationalisering 08 Opleidingstabel 11 Inhoud eerste modeltraject 15 Afgestudeerd 18 SID-in’s 18 Openlesdagen 18 Infomomenten 19 Infoavond voor ouders 19 Hulp nodig bij je studiekeuze? 20 Begeleiding op maat 21 Inschrijven 22 Wat/waar

Voor een praktische navigatietool voor starters aan de HoGent, raadpleeg ook de GPS-brochure.


STUDIE

Textieltechnologie

De bachelor in de textieltechnologie is uniek in Vlaanderen. Deze driejarige opleiding sluit aan op het secundair onderwijs. Wie een aangepast traject wil afleggen, kan terecht bij de dienst Studietrajectbegeleiding. Voor wie het studeren wat moeilijker gaat, bieden wij aangepaste (studie)begeleiding. Met het diploma van bachelor in de textieltechnologie kan je onmiddellijk doorstromen naar de arbeidsmarkt, maar je kan ook beslissen om nog verder te studeren. Wil je tijdens of na de opleiding in het buitenland studeren? Ook dat kan. De lesactiviteiten voor deze bachelor vinden plaats op campus Schoonmeersen, op wandel­ afstand van het station Gent Sint-Pieters en vlakbij de afrit ‘Expo’ van de E40. De blikvangers van deze campus zijn het hypermoderne openleercentrum, de leslokalen die aangepast zijn aan nieuwe werkvormen, de vele resto’s en sportfaciliteiten. Sommige oefeningen vinden ook plaats in het Fashion and Textiles Innovation Lab in de Buchtenstraat te Gent. Deze locatie ligt op zes minuten fietsen van de campus Schoonmeersen en beschikt als onderzoeks- en opleidingscentrum over een uitgebreid machinepark, uitgerust met de nieuwste technologieën.

Unieke opleiding De opleiding textieltechnologie kan je in Vlaanderen alleen aan de HoGent volgen. Studenten uit diverse vooropleidingen vinden hun weg naar de campus Schoonmeersen.

— UNIEK in Vlaanderen! —

Twijfel je over je voorkennis? Voor de start van het academiejaar wordt gratis een introductiecursus chemie georganiseerd. Bovendien kan je via instaptesten nagaan hoe het met je studie- en taalvaardigheden is gesteld en aangepaste (studie- of traject)begeleiding aanvragen. Deze brochure geeft je een eerste kijk op de bachelor in de textieltechnologie. Wil je extra informatie? Surf naar de website van de faculteit via www.hogent.be/fnt, volg ons op de sociale media of stuur je vraag naar fnt@hogent.be. We geven je zo snel mogelijk een antwoord!

STUDENTENSECRETARIAAT Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 27 00 fnt@hogent.be www.hogent.be/fnt Volg ons op

2016 – 2017

1

Faculteit Natuur en Techniek

De HoGent bestaat uit drie faculteiten en één School of Arts. De faculteit Natuur en Techniek is een van die drie faculteiten en biedt zeven praktijkgerichte bachelors aan.

WIJZER

Studeren aan de faculteit Natuur en Techniek


STUDIE

Textieltechnologie

Creatief vermogen Als student textieltechnologie verwerf je kennis betreffende nieuwe materialen en innovatieve technologieën en word je gestimuleerd tot het creatief bedenken en ontwerpen van innovatieve producten vanuit een marktgedreven en technologie gedreven benadering.

Onderzoeksvaardigheden Je leert de verworven kennis kritisch toe te passen in functie van productontwikkeling en procesoptimalisatie. Projectwerking is de rode draad doorheen de opleiding, waar creativiteit en technologie hand in hand gaan.

ser ali

n

me

Int

rne

ern

de

ati

on

on

m

aa

Technologische vaardigheden

urz

Du

De driejarige bacheloropleiding in de textieltechnologie leidt je op voor zowel nationale als internationale functies in de textielsector. Je krijgt een stevige basis zodat je de technologische en maatschappelijke evolutie in de textielsector probleemloos kan volgen. Je maakt niet alleen kennis met de verschillende technieken en materialen, je wordt ook gestimuleerd om nieuwe innovatieve producten te ontwerpen.

Product Engineering, Textielveredeling, Digitale technieken, Product- en materiaalanalyse, CAD… worden je stapsgewijs aangeleerd. Je komt er te weten hoe je de verschillende technieken en materialen moet aanwenden in functie van productontwikkeling.

Bachelor in de textieltechnologie

Wie beweert dat textiel braaf en saai is, heeft het goed mis! Stoffen die beschermen tegen extreme hitte, vlamvertragend textiel, een kunstgrasmat voor een voetbalveld, … Het zijn maar enkele toepassingen in de huidige textielindustrie, die een belangrijke pijler blijft binnen de Belgische economie.

Technologische vaardigheden

ing

Ben je creatief, ambitieus en ondernemingsgezind? Heb je interesse in de ontwikkeling en in de productie van textielmaterialen? En wil je graag alles weten over de innovatieve textielwereld? Dan is deze unieke opleiding vast en zeker iets voor jou.

WIJZER

Bachelor in de textieltechnologie

Onderzoeksvaardigheden

Creatief vermogen

Talentontwikkeling

Wil je later een internationale functie? Tijdens je opleiding kan je al ervaring opdoen in het buitenland onder de vorm van een Erasmus-studie en/of buitenlandse stage.

2016 – 2017

3


Textieltechnologie TECHNOLOGIE VAKSPECIFIEK

SEMSTER 1

PRODUCTDESIGN

Productdesign 1

Project 1 SEMSTER 2

Product- en materiaalanalyse

Innovatiemanagement

Garentechnologie 1

Communicatievaardig-

Garentechnologie 2

heden

Product engineering weven 1

PROJECT

Ecodesign

PRODUCTDESIGN

VAKSPECIFIEK TECHNOLOGIE

Productdesign 2

Product engineering weven 2 Textielveredeling 1

Productdesign 3 2

Textielchemie 1 Duurzaam ondernemen

TECHNOLOGIE VAKSPECIFIEK

ONDERSTEUNEND ONDERST.

Product engineering breien

Textielchemie 2

Textielveredeling 2

Statistische methoden en technieken

PROJECT

SEMSTER 4

ONDERSTEUNEND BEDR. SPEC.

Communicatievaardigheden: Engels

Project 2 User Centered Design

BEDRIJFSPECIFIEK PRODUCTDESIGN

Productinnovatie

TECHNOLOGIE VAKSPECIFIEK

Product engineering weven 3 Kwaliteitsanalyse Digitale technieken

PROJECT

Project 3 Smart Design

BEDRIJFSPECIFIEK TECHNOLOGIE

Technisch textiel Innovatief textiel Product engineering tapijt Product engineering nonwoven

SEMSTER 6

Opbouw van de opleiding

SEMSTER 3

VAKSPECIFIEK PRODUCTDESIGN

SEMSTER 5

ONDERSTEUNEND

STAGE EN BACHELORPROEF

4

ONDERSTEUNEND

Communicatievaardigheden: Frans Keuzeopleidingsonderdeel

ONDERSTEUNEND ONDERST.

Business management Communicatievaardigheden: Duits


STUDIE

Textieltechnologie

Een academiejaar bestaat uit twee semesters van twaalf lesweken en één inhaalweek. Na elk semester leg je examens af en er is een tweede examenkans in augustus/september. Een lesweek bestaat uit ongeveer twintig contacturen. Een lesuur duurt zestig minuten. We doen ons best om springuren te vermijden, maar hou er toch rekening mee. In elk semester zijn er vier soorten opleidingsonderdelen:

Technologie Dankzij deze opleidingsonderdelen leer je enerzijds alle productietechnieken om garens, geweven stoffen en breisels te ontwikkelen en anderzijds alle veredelingstechnieken voor het verven, bedrukken en finishen ervan. Je leert alle fasen coördineren die van belang zijn voor productie, van productontwikkeling tot procesoptimalisatie. Je verwerft kennis over de verschillende materialen, eigenschappen en toepassingen en je leert ook de technische specificaties en kwaliteitseisen bepalen en opvolgen. Ook nieuwe materialen, innovatieve en digitale technieken behoren tot dit lessenpakket.

Tijdens de opleiding krijg je de kans om je creativiteit te ontplooien door in een commerciële context vernieuwende en originele ideeën te bedenken. In productdesign leer je nieuwe bindingen en structuren ontwerpen met specifieke CAD-programma’s, die je dan op laboratoriumschaal uitwerkt. Je leert potentiële klantwensen interpreteren (nationaal en internationaal) in termen van producteigenschappen en koppelt hieraan aantrekkelijke voorstellen.

Projectwerk/stage/ bachelorproef Ten slotte proberen we je zo veel mogelijk bij het werkveld te betrekken door de verworven competenties in reële werksituaties toe te passen. Door in nauwe samenwerking met de industrie projectopdrachten uit te voeren, word je in een vroeg stadium met de verschillende disciplines geconfronteerd en leer je met verschillende personen samenwerken. Het ultieme project is de binnen- of buitenlandse stage van elf weken in het laatste semester. De bekroning van de opleiding is de bachelorproef, waarin een onderzoeksopdracht wordt uitgewerkt.

Ondersteunend Je krijgt inzicht in textielchemische processen en statistische verwerkingstechnieken. Je wordt bewust gemaakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen en je leert bij productontwikkeling te streven naar duurzame oplossingen. Communicatievaardigheden en een goede talenkennis van het Engels, Frans en Duits zijn ook belangrijk, gezien het internationale karakter van de textielsector.

2016 – 2017

Projectwerking is de rode draad doorheen je opleiding.Tijdens je opleiding werk je in team drie vakoverschrijdende projecten uit rond de volgende thema’s: Ecodesign, User Centered Design en Smart Design. Dankzij deze werkvormen leer je tijdens je opleiding projectmatig werken in opdracht van de industrie.

5

Opbouw van de opleiding

Volg je het modeltraject, dan studeer je drie jaar. Het academiejaar start steeds eind september. Voor eerstejaarsstudenten is er vóór de eigenlijke start ook nog een onthaalweek.

Productdesign

WIJZER

Opbouw van de opleiding


LEERLIJN 1: ALGEMENE BACHELORVAARDIGHEDEN

Je wordt gestimuleerd om je eigen talenten te ontwikkelen en jezelf te ontplooien tot een ondernemende, zelfstandige en gemotiveerde textieltechnoloog. Hierbij neem je verantwoordelijkheid op voor je resultaten, ben je oplossingsgericht ingesteld kan je kritisch reflecteren over je eigen handelen en stuur je jouw leerproces voortdurend bij. LEERLIJN 2: TEXTILE ENGINEERING

Je verwerft kennis over de verschillende technologieĂŤn inclusief innovaties in de sector. Daarnaast leer je heel wat over de verschillende materialen en hun toepassingen, met als doel deze kennis toe te passen in functie van productontwikkeling.

LEERLIJN 3: PRODUCT- EN PROCESINNOVATIE

Je bent creatief, bedenkt en ontwikkelt nieuwe, innovatieve producten vanuit een marktgerichte en technologiegerichte benadering. Je analyseert kritisch de proces- en werkmethodes en optimaliseert bedrijfsprocessen door de nieuwste technologieĂŤn te onderzoeken en te implementeren en door nieuwe innovatieve materialen te gebruiken. Opbouw van de opleiding

LEERLIJN 4: ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN

Je past de verworven kennis toe en benadert deze kritisch in functie van productontwikkeling. Projectwerk is de rode draad doorheen de opleiding waar creativiteit en technologie hand in hand gaan. Je krijgt de mogelijkheid om te participeren in het onderzoek van de vakgroep via projectwerk, stage en bachelorproef. LEERLIJN 5: DUURZAAM ONDERNEMEN

Doorheen de opleiding ervaar je het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ecodesign of duurzaam ontwerp en word je gestimuleerd om maatschappelijk verantwoorde beslissingen te nemen in functie van productontwikkeling.

LEERLIJN 6: INTERNATIONALISERING

Je wordt bewust gemaakt van de internationale dimensie van de sector en wordt voorbereid op een internationaal loopbaanperspectief. Hierbij word je aangezet tot interculturele communicatie, gebruikmakend van het juiste vakjargon en gestimuleerd tot een studie en/of stage in het buitenland via een Erasmusbeurs

6


STUDIE

Textieltechnologie

De wereld: je thuis?

Onze studenten vind je onder meer terug in Duitsland, Nederland, Portugal, Tunesië en het Verenigd Koninkrijk.

WIJZER

Internationalisering Een afgestudeerde in de textieltechnologie kan er niet omheen: de wereld kennen behoort tot je basisuitrusting. De opleiding textieltechnologie biedt je dan ook heel wat mogelijkheden om je horizon te verruimen en je op een internationaal gerichte professionele carrière voor te bereiden. Duurzaam handelen met respect voor ‘planet, people en profit’ vormt hierbij steeds de rode draad.

Alle studenten textieltechnologie krijgen een internationaal bad. Doorheen de drie academiejaren loopt immers een ‘Internationale leerlijn’. In verschillende opleidingsonderdelen komen internationale thema’s aan bod. Daarnaast scherp je je kennis van het Engels, Frans en Duits bij en kan je als keuzeopleidingsonderdeel Spaans volgen. De opleiding organiseert in het tweede modeltraject ook een buitenlandse studiereis met bezoeken aan confectiebedrijven, buitenlandse partnerscholen of vakbeurzen.

Buitenlandse studie- of stagesemester

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam ondernemen is één van de zeven leerlijnen binnen het nieuwe opleidingsprogramma. Tijdens projectwerk word je aangezet om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken en duurzame oplossingen aan te reiken. Ecodesign of duurzaam ontwerp start al van bij de productontwikkeling.

Wil je een volledige internationale onderdompeling? Kies dan net als de helft van je medestudenten in je derde modeltraject voor een semester in het buitenland. We bieden je twee mogelijkheden die je uiteraard vlot kan combineren: —— Je volgt een volledig semester les bij één van onze partnerscholen in Europa. —— Je trekt voor je stage (elf weken) naar het buitenland. Daar ligt de wereld aan je voeten! De opleiding textieltechnologie heeft een uitgebreid netwerk aan stageplaatsen binnen en buiten Europa uitgebouwd. De dienst Internationalisering van de faculteit Natuur en Techniek zorgt voor alle nodige informatie (o.a. over beursmogelijkheden) en begeleiding voor studenten met buitenlandse plannen.

2016 – 2017

“De Belgische textielsector is een van de modernste en meest ‘performante’ ter wereld. Wij werken heel nauw samen met die sector in binnen- en buitenland. Textiel betekent ook creativiteit, diversiteit en hoogtechnologie”, zegt Michéle Sioen, CEO van Sioen Industries en voorzitter van Fedustria.

7

Internationalisering

Internationale dimensie in het curriculum


BACHELOR IN DE TEXTIELTECHNOLOGIE

01

opleidingsonderdelen

semester A B C studiepunten

Product- en materiaalanalyse

1 42 30 7

Garentechnologie 1

1 36 6 3

Garentechnologie 2

1 36 6 4

Product Engineering weven 1

1

24

24

18

6

Product Design 1: weven 1

1

30

12

4

Innovatiemanagement

1 12 12 3

Communicatievaardigheden

1

24

12

3

Product Engineering weven 2

2

24

12

6

24

Product Design 2: weven 2

2

30

12

3

Textielchemie 1

2

24

12

4

48

30

8

Textielveredeling 1

2

Duurzaam ondernemen

2 36 24 4

Project 1: Ecodesign

2

12

12 100

5

TOTAAL 60

02

opleidingsonderdelen

semester A B C studiepunten

Opleidingstabel

Product Engineering breien

1

30

30

24

6

Product Design 3 breien

1

30

12

4

Textielchemie 2

1

24

12

4

Textielveredeling 2

1

48

36

12

8

Statistische methoden en technieken

1

24

24

18

5

Communicatievaardigheden: Engels

1

24

12

3

Product Engineering weven 3

2

30

12

5

Kwaliteitsanalyse

2 6 30 24 4

18

Productinnovatie

2 30 12 3

Digitale Technieken

2 24 30 6

Communicatievaardigheden: Frans

2

24

12

3

Project 2: User Centered Design

2

120

6

Keuzevak (*)

2 3

1 keuzeopleidingsonderdeel van 3 studiepunten te kiezen uit:

2

3

Ondernemen 8 16 Spaans 24 12 3 Taalstage in Duitsland

15

36

3

Taalstage in Spanje

15

36

3

Geschiedenis van de wetenschap

24

12

3

Sociale filosofie en ethiek

24

12

3

Sociale economie

24

12

3

Studium generale 3 1 opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit het aanbod van de Associatie Universiteit Gent

3

TOTAAL 60

8


STUDIE

Textieltechnologie

opleidingsonderdelen

semester A B C studiepunten

Technisch Textiel

1

30

12

4

Innovatief Textiel

1

30

12

4

Product Engineering Tapijt

1

24

18

12

4

Product Engineering Nonwoven

1

24

12

4

Business management

1 36 4

Communicatievaardigheden: Duits

1

24

12

3

Project 3: Smart Design

1

24

120

7

Stage

2 500 20

Bachelorproef

2 270 10

WIJZER

TOTAAL 60 Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester bestaat uit 12 lesweken en 1 inhaalweek. Wil je berekenen hoeveel uren theorie, praktijk, … je hebt pér week? Deel dan de A, B, C- uren in de kolommen door het cijfer 12. Zo bereken je pér opleidingsonderdeel: A: het aantal uren theorie B: het aantal uren praktijk C: het aantal uren begeleid zelfstandig/extern werk/projectwerk Studiepunten drukken het gewicht uit van een opleidingsonderdeel binnen een opleiding. 1 studiepunt staat voor 25 à 30 uren totale studietijd.

Opleidingstabel

03

Student centraal! Studenten uit allerlei vooropleidingen vinden hun weg naar de faculteit Natuur en Techniek. Twijfel je toch nog over je voorkennis? Via instaptesten kan je nagaan hoe het met je studie- en taalvaardigheden is gesteld. We bieden groepssessies studiebegeleiding aan die je op weg helpen om grotere hoeveelheden leerstof vlotter te verwerken. We bekijken ook hoe je een evenwichtige studieplanning kan opstellen en je je mentaal beter kan voorbereiden op de blok- en examenperiode.Je kan individuele studiecoaching volgen om je studierendement en slaagkansen te verhogen. Online filmpjes geven je handige studietips en -tricks.

2016 – 2017

9


STUDIE

Textieltechnologie

Elk textielproduct is opgebouwd uit natuurlijke en/of synthetische vezels. De diverse vezeltypes onderscheiden zich van elkaar in lengte, fijnheid, sterkte, elasticiteit, structuur, chemische en thermische resistentie, … Deze kenmerken zijn bepalend voor de gebruikstoepassingen en de textielprocessen. Door textielmaterialen praktisch te analyseren, leer je al van bij de start verschillende soorten textielsubstraten te benoemen en leer je hoe een textielsubstraat is opgebouwd. Je leert zo niet alleen de juiste vakterminologie, je past ook de aangeleerde analysemethodes toe om een sluitende vezelidentificatie uit te voeren.

Garentechnologie De productie van garen uit vezels gebeurt via mechanisch spinnen. Afhankelijk van de gebruikte technologie en vezelsoorten ontwikkel je garenstructuren voor specifieke doeleinden, van kleding- en interieurtextiel tot textielmaterialen met een hoge mechanische performantie of specifieke functionaliteiten voor bijvoorbeeld sport en industrie. De productieflow van de verschillende garenstructuren wordt in kaart gebracht, net als hun eigenschappen en functionaliteiten. Ook de productie en classificatie van de garensoorten voor decoratieve doeleinden komt aan bod. Ten slotte bekijk je ook de technieken om hybride garens te ontwikkelen in functie van innovatieve textielmaterialen.

De focus ligt op kennis en vaardigheden van de technologieën die in de textielindustrie worden gebruikt. Naast productontwikkeling vanuit bestaande product, markten of bedrijfsexpertises, kan productontwikkeling ook vanuit een bepaalde technologie starten. Via analyse van bestaande enkelvoudige weefsels (grondbindingen en afgeleiden) krijg je inzicht in de samenstelling en structuur van een weefsel. De kennis en vaardigheden om deze structuren te produceren, worden je bijgebracht in theoretische en praktische sessies.

Productdesign In dit opleidingsonderdeel ligt de focus op het ontwerp van weefselstructuren, van enkelvoudige tot samengestelde weefsels. Naast het esthetische aspect leer je rekening houden met de productvereisten in functie van de toepassing. Met specifieke textielsoftware pas je de principes van bindingsleer toe om de meeste geschikte bindingen in relatie tot de eigenschappen en het uitzicht te kiezen.

Innovatiemanagement Innoveren is een absolute vereiste om de concurrentiestrijd te winnen. In dit opleidingsonderdeel krijg je inzicht in het innovatieproces. Alle elementen om te innoveren worden systematisch behandeld: wat is innovatie, vormen en doelstellingen, innovatiebeleid, …

Naast het mechanisch spinnen worden de gangbare chemische spin-en afwerkingstechnieken bij filamentgaren overlopen. In dit deel krijg je een eerste inzicht in de eigenschappen van polymeren en de principes van het smeltspinnen.

2016 – 2017

11

Inhoud eerste modeltraject

Product- en materiaalanalyse

Productengineering weven

WIJZER

Inhoud eerste modeltraject


STUDIE

Textieltechnologie

Informatie op een correcte manier overbrengen (mondeling en schriftelijk) en kunnen interpreteren (lezen en luisteren) zijn essentiële vaardigheden voor een bachelor in de textieltechnologie.

Textielchemie In textielchemie worden de basisprincipes van de textielveredelingsprocessen aangeleerd want verven, bedrukken en finishen van textiel is gebaseerd op chemische reacties en verbindingen. Wanneer je deze processen begrijpt, krijg je ook inzicht in de mogelijke echtheidseigenschappen en functionaliteiten. Ter ondersteuning worden in de praktische oefeningen eenvoudige textielchemische analyses aangeleerd.

Project ecodesign Projectonderwijs stimuleert je om zelfstandig na te denken en problemen in een maatschappelijke context op te lossen. In dit eerste project werk je in teamverband en onder begeleiding innovatieve en vernieuwende ideeën uit. Hierdoor worden competenties ontwikkeld zoals informatie verzamelen en verwerken, reflecteren, projectmatig werken, communicatievaardigheden, organisatietalent, creatief en innovatief denken. De projectopdracht is namelijk gericht op de ontwikkeling van een innovatief textielproduct met een meerwaarde op het vlak van duurzaamheid. De projectbegeleider volgt het samenwerkingsproces op en geeft feedback op de vorderingen. Het projectresultaat wordt ten slotte schriftelijk en mondeling voor een jury gepresenteerd.

WIJZER

Communicatievaardigheden

Textielveredeling Inhoud eerste modeltraject

In dit opleidingsonderdeel krijg je een overzicht van de belangrijkste veredelingsprocessen, zoals voorbehandelen, bleken, verven, bedrukken en appreteren van textiel. Het theoretische gedeelte behandelt in eerste instantie de situering van deze processen in het veredelingsproces en biedt een overzicht van de verschillende voorbehandelingsprocessen, verf- en druktechnieken in relatie tot de gekozen textielmaterialen, eigenschappen en toepassing. Je krijgt de kans om proeven uit te voeren op laboratoriumschaal en semi-industriële schaal.

Duurzaam ondernemen Het bewustzijn van maatschappelijke verantwoordelijkheid is in de textielsector zeer belangrijk. Bedrijven zoeken naar een evenwicht tussen sociale belangen, financieel-economische resultaten en milieu. Kortweg: people, planet en profit. In dit opleidingsonderdeel leer je wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen precies is: betekenis, principes, verschillende zorgsystemen, implementatie, … Tijdens projectwerk pas je de theorie toe en leer je om duurzame keuzes en maatschappelijk verantwoorde beslissingen te nemen in functie van productontwikkeling.

2016 – 2017

Wild van textiel? Wil je nog meer informatie over studeren en werken in de textielsector? Surf dan ook eens naar www.wildvantextiel.be!

13


STUDIE

Aan het werk Als bachelor in de textieltechnologie heb je een waaier aan beroepsmogelijkheden. Je vindt onze afgestudeerden terug in vijf grote subsectoren: interieurtextiel, kledingtextiel, technisch textiel, veredeling, spinnerij en voorbereiding. Je kan aan de slag als productieverantwoordelijke, productontwikkelaar of ploegoverste. Of misschien wil je kwaliteitsverantwoordelijke of onderzoeksmedewerker worden? Je kan ook voor een eerder technisch-commerciële functie in de textielsector kiezen. Dit alles kan zowel in België als buiten de landsgrenzen. Je werkt in teamverband maar krijgt ook individuele taken. Als technicus heb je de laatste hand in de producten die je bedrijf aflevert. Doorzicht, een open geest en zin voor verantwoordelijkheid zijn de kernwoorden in je job!

Verder studeren

Oud-student aan het woord … Verrast door TEXTIEL ... “Ik had geen voorkennis van de textielsector en dacht net als iedereen dat textiel de kleding om je lijf was. Bij een rondleiding in de HoGent gingen mijn ogen open. Ik was gefascineerd! Ik zag dat textiel veel meer is. In elk aspect van de moderne samenleving zit textiel verweven. Ik nam een sprong in het onbekende en startte mijn opleiding. Beetje bij beetje kreeg ik een volledig beeld van de textielsector. Niet alleen door theorielessen of in laboratoria, maar vooral door de toetsing van de theorie aan de praktijk tijdens de vele bedrijfsbezoeken. Massaproductie is muziek die nu ver in het Oosten gezongen wordt. Maar tijdens de bezoeken aan de Belgische textielbedrijven zie je dat hoogtechnologisch textiel wel nog steeds onze ‘dada’ is. Hiervoor zoeken de bedrijven elk jaar nieuwe textielstudenten om de bestaande knowhow te verrijken. Net zoals onze textiel, liggen onze studenten goed in de markt. Als ik erop terugkijk, is textieltechnologie mijn beste keuze.” — Getuigenis oud-student Bas Van Der Gucht

Ook als je al een diploma hoger onderwijs op zak hebt, kan je een extra opleiding overwegen. Want continu bijscholen en specialiseren is een must, ook voor hogeropgeleiden. De HoGent biedt tientallen mogelijkheden om je competenties te verbreden of zelfs een volledig nieuwe weg in te slaan. We bieden postgraduaten, bachelor-na-bacheloropleidingen en een hele resem navormingen aan. Op die manier verhoog je je kans op een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt. Neem voor meer informatie contact op met de studietrajectbegeleider.

Klaar voor het echte werk? Ben je benieuwd naar de jobaanbiedingen van vandaag? Surf dan naar de vacaturedatabank op hogent.be/fnt

2016 – 2017

15

WIJZER

Afgestudeerd. En nu?

Afgestudeerd

Textieltechnologie


Afgestudeerd. En nu?

16


STUDIE

Textieltechnologie

2016 – 2017

17

WIJZER

PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKT-


SID-in’s

Infomomenten

De HoGent is elk jaar vertegenwoordigd op de studie-informatiedagen (SID-in’s) die de Vlaamse overheid in elke Vlaamse provincie organiseert in samenwerking met de Centra voor Leerlingen­­begeleiding (CLB). Donderdag en vrijdag zijn gereserveerd voor school­bezoeken. Op donderdagavond en zaterdag staan de SID-in’s open voor alle bezoekers. Meer informatie vind je op www.ond.vlaanderen.be/sidin

De HoGent zet een aantal keren per jaar haar deuren voor je open. We heten je graag welkom:

SID-in Vlaams-Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 7 tot en met 9 januari 2016 Brabanthal – Leuven

School of Arts —— woensdag 17 februari 2016 —— zaterdag 25 juni 2016 —— zaterdag 3 september 2016 telkens van 14 tot 17 uur

SID-in Oost-Vlaanderen van 21 tot en met 23 januari 2016 Flanders Expo (Hal 2 en 4) – Gent SID-in’s / Infomomenten

SID-in West-Vlaanderen van 4 tot en met 6 februari 2016 Xpo Kortrijk (Hal 4) – Kortrijk SID-in Antwerpen van 18 tot en met 20 februari 2016 Antwerp Expo (hal 4) – Antwerpen SID-in Limburg van 25 tot en met 27 februari 2016 Limburghal – Genk

Openlesdagen Wil je een voorsmaakje van wat je te wachten staat als student, dan kan je tijdens de openlesdagen samen met onze studenten de lessen bijwonen. Geen betere manier om te proeven van het hoger onderwijs! En achteraf beantwoorden onze studenten graag al je vragen. Iedereen is welkom, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan je doen via www.hogent.be/ openlesdagen. Daar vind je ook het volledige programma.

18

Infomomenten Faculteiten Mens en Welzijn, Natuur en Techniek, Bedrijf en Organisatie —— woensdag 17 februari 2016 van 14 tot 17 uur —— zaterdag 25 juni 2016 van 9.30 tot 12.30 uur —— zaterdag 3 september 2016 van 9.30 tot 12.30 uur

Opendeurdagen Faculteiten Mens en Welzijn, Natuur en Techniek, Bedrijf en Organisatie zaterdag 16 april 2016 van 10 tot 17 uur School of Arts zondag 17 april 2016 van 10 tot 17uur Waar vinden onze opendeurdagen & infomomenten plaats? Onze faculteiten zijn verspreid over zeven verschillende locaties in Gent en één locatie in Aalst. De opendeurdagen en infomomenten vinden telkens plaats in de faculteit waar de opleiding aangeboden wordt. Programma Het programma van de opendeurdag en de infomomenten verschilt van opleiding tot opleiding. Meer informatie over de concrete planning, locatie en invulling van de open­ deurdag en de infomomenten vind je op onze website: www.hogent.be


STUDIE

Textieltechnologie

En er zijn ook nog andere zaken die je moet weten want het hoger onderwijs is de voorbije jaren sterk gewijzigd. Naast de invoering van de bachelor-masterstructuur voerde de Vlaamse overheid ook het leerkrediet in. Klinkt het allemaal als Chinees in de oren? Geen paniek, de HoGent biedt op al je vragen een antwoord. We organiseren op woensdag 2 maart 2016 een infoavond voor ouders waarop we jou en je ouders graag wegwijs maken in de structuur van het hoger onderwijs en de studentenvoorzieningen die onze hogeschool aanbiedt. Aansluitend bieden we je een drankje aan. Datum Woensdag 2 maart 2016, 18.45 uur Locatie HoGent Campus Schoonmeersen Gebouw D V. Vaerwyckweg 1 (auto) Voskenslaan 270 (te voet/fiets) 9000 Gent

Misschien heb je al een bepaalde opleiding voor ogen, maar heb je daarbij nog een aantal concrete vragen. Bijvoorbeeld: is mijn vooropleiding voldoende? Welke verschillen zijn er tussen de mogelijke afstudeerrichtingen? Welke eigen accenten legt deze opleiding in vergelijking met eenzelfde opleiding aan een andere instelling, enz … Op al deze vragen geven de studietraject­ begeleiders je graag een antwoord. Elke opleiding heeft een studietrajectbegeleider. Blijf je met vragen zitten over je studiekeuze of twijfel je nog tussen een aantal opleidingen en weet je echt niet welke richting je uit wil? Dan kan je bij de HoGent-studieadviseur terecht voor een persoonlijk gesprek. Je maakt daarvoor best een afspraak zodat we zeker voldoende tijd kunnen vrijmaken voor jou. groen nummer studieadvies en studiebegeleiding: 0800 93 243 studieadvies@hogent.be Tijdens zo’n adviesgesprek kan je samen in kaart brengen waar jouw interesses liggen en hoe deze aansluiten bij de opleidingen van de HoGent. De contactgegevens van de facultaire studie­ trajectbegeleiders en de HoGent-studieadviseur vind je hieronder. Campus Schoonmeersen Gebouw C – lokaal C1.055 Els Persijn els.persijn@hogent.be T 09 243 27 26 Cel studieadvies en -begeleiding Vanessa Claeys studieadvies@hogent.be 0800 93 243

2016 – 2017

19

Infoavond voor ouders / Hulp bij studiekeuze

Bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs verandert er heel wat: de manier van lesgeven, het zelfstandig verwerken van de leerstof, de verschillende locaties van de colleges, …

Hulp nodig bij je studiekeuze?

WIJZER

Infoavond voor ouders


Begeleiding op maat Studietrajectbegeleiding Heb je vragen over je opleiding of je studietraject? Ga je voor een diploma-, credit- of examencontract? Welke vrijstellingen of credits kan je inbrengen? Studeer je het best deeltijds of voltijds? Wil je individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen? Samen met je studietrajectbegeleider kan je jouw studietraject uitstippelen. Studeren met een functiebeperking Ook met vragen over studeren met een functiebeperking kan je terecht bij je studietrajectbegeleider. Op hogent.be/functiebeperking vind je alvast heel wat informatie over studeren met een functiebeperking aan de HoGent.

Studiebegeleiding Moeilijkheden bij het studeren? Weinig studiedrive of neiging om uit te stellen? Problemen met je studieplanning? Samen met je facultaire studiebegeleider ga je op zoek naar een oplossing om je studievaardigheden te optimaliseren. Vakinhoudelijke begeleiding Heb je behoefte aan een meer stapsgewijze opbouw van de leerstof of aan meer oefentijd? Zoek je een extra stimulans voor de verwerking van je leerstof? Dan is het monitoraat dĂŠ formule voor directe en concrete feedback op je specifieke, inhoudelijke vragen bij bepaalde opleidingsonderdelen. Bijzonder statuut

Opfrissingscursussen Begeleiding op maat

Beschik je over de noodzakelijke voorkennis, maar moet die nog even worden opgefrist? Wil je ondervinden hoe het er in de hogeschool aan toegaat? Dan zijn onze opfrissingscursussen voor jou de oplossing. De meeste worden georganiseerd in de tweede helft van september. Start.HoGent Om vlot van start te kunnen gaan in het hoger onderwijs heb je een aantal competenties nodig. Zo moet je bijvoorbeeld complexe teksten kunnen lezen en begrijpen, planmatig en zelfstandig kunnen werken, maar ook constructief kunnen samenwerken met anderen. Ben je een nieuwe student aan de HoGent? Ga dan snel naar start.hogent.be en ontdek of jij stevig in de startblokken staat!

De HoGent biedt heel wat ondersteuning op maat aan om jouw competenties verder te ontwikkelen: workshops rond studievaardigheden, zelfstudiepakketten rond taalvaardigheden, individuele begeleiding ...

20

Ben je topsporter, ondernemer, professioneel kunstenaar of oefen je een mandaat uit in een bestuursorgaan van de HoGent of in de politiek? De HoGent biedt jou de kans om een bijzonder statuut aan te vragen. Je vindt alle info op www.hogent.be/toekomstige-student


STUDIE

Textieltechnologie

Wil je je inschrijven in het eerste jaar aan de HoGent en kom je rechtstreeks uit het secundair onderwijs? Registreer je dan online via https://webreg.hogent.be. Dankzij deze registratie versnel je de inschrijvingsprocedure. Je moet je daarna nog persoonlijk aan­melden op het centraal inschrijvingspunt op de campus Schoonmeersen. Waar? Inschrijven aan de HoGent kan je op het centraal inschrijvingspunt op de campus Schoonmeersen: Campus Schoonmeersen Gebouw B, resto Valentin Vaerwyckweg 1 (auto) Voskenslaan 270 (te voet/fiets) 9000 Gent Wanneer? Inschrijven kan op onderstaande data, elke werkdag van 9 tot 16 uur, op het centrale inschrijvingspunt: —— van maandag tot vrijdag 25 juni tot en met 15 juli 2016 (gesloten op 11 juli) 16 augustus tot 16 september 2016 (gesloten op 15 augustus) —— op de infomomenten van zaterdag 25 juni 2016 zaterdag 3 september 2016 Na 16 september kan je inschrijven op het studentensecretariaat van je opleiding. Opgelet! Voor alle opleidingen aan de School of Arts schrijf je in op het studentensecretariaat van de School of Arts:

Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 27 00 fnt@hogent.be www.hogent.be/fnt Campus Melle Brusselsesteenweg 161 9090 Melle 09 243 28 00 Wat heb je nodig? Breng het volgende mee om je in te schrijven: —— je identiteitskaart —— je originele diploma van het hoger secundair onderwijs (wij zorgen voor de kopieën) —— een bankrekeningnummer voor eventuele terugbetaling van studiegeld —— als je al een diploma hoger onderwijs hebt behaald, breng je je originele diploma mee. —— als je al hoger onderwijs volgde, breng je je puntenbriefjes mee van elk jaar. Kostprijs? Je hoeft geen cash mee te brengen, want je ontvangt een factuur na inschrijving. Wat alle studenten moeten betalen, is het studiegeld. Het bedrag hangt af van het aantal studiepunten dat je opneemt en het feit of je al dan niet beursstudent bent. Schrijf je je in voor een modeltraject van 60 studiepunten (een volledig studiejaar). Voor 2015-2016 bedroeg het inschrijvingsgeld: —— niet-beurstariefstudent: € 890 —— bijna-beurstariefstudent: € 470 —— beurstariefstudent: € 105 De recentste info vind je op www.hogent.be/inschrijven

Campus Bijloke Jozef Kluyskensstraat 2 9000 Gent www.schoolofartsgent.be/inschrijven

2016 – 2017

21

Inschrijven aan de HoGent

Is je studiekeuze gemaakt, dan wil je natuurlijk inschrijven!

Ben je al eens eerder ingeschreven in het hoger onderwijs, maar is dit jouw eerste inschrijving aan de HoGent? Of wil je inschrijven voor vervolgopleidingen of afstandsonderwijs? Schrijf je dan in op de studentensecretariaten:

WIJZER

Inschrijven


Wat / Waar N tramtunnel SINT

AAN

weg yck rw

P

Poort

D

Scho toegang

C

an nsla Vosk e

akke rstra at

n uk en laa Be

toegang raat

ola éri an

Lou is B l

sl a an

Cl ae

Buchten str a a

n Er

ters

SPORTHAL

CAMPUS SCHOONMEERSEN

B

Ge Sintnt -Pie

toegang

toegang

est

voetgangerstunnel

IJSL

Valentin

Va e

-DEN

t ONDERZOEKS- EN OPLEIDINGSCENTRUM

VO

SK

EN

SL

AA

B402

N

He

E40

i nr

n laa

en

z be

Ou d

om Cr

aa rd s

es te

en we g

Poortakkes st ra at

Wat / Waar

Expo ders g Sterre Flan enwe te s ijkse Kortr

Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Site Buchtenstraat FTI Lab Buchtenstraat 9 -11 9051 Gent

Met de wagen Gebruik de plannetjes op www.hogent.be/fnt > Bereikbaarheid Openbaar vervoer Neem aan het Sint-Pieters­ station tram 1 richting Flanders Expo en stap af aan de eerstvolgende halte ‘Hogeschool Gent’. Te voet / met de fiets Verlaat het station langs de achterzijde en neem de Voskenslaan. Sla rechts in ter hoogte van de campus (Voskenslaan 270).

22


STUDIE

Textieltechnologie

CENTRALE ZETEL De Wijnaert Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent 09 243 33 33

MENS EN WELZIJN Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 242 42 84 fmw@hogent.be www.hogent.be/fmw Campus Ledeganck K. L. Ledeganckstraat 8 9000 Gent 09 243 93 52 Campus Vesalius Keramiekstraat 80 9000 Gent 09 243 23 30

BEDRIJF EN ORGANISATIE Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Campus Mercator Henleykaai 84 9000 Gent 09 267 11 00 Campus Aalst Arbeidstraat 14 9300 Aalst 09 243 38 00

NATUUR EN TECHNIEK Campus Schoonmeersen Gebouw C Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 27 00 fnt@hogent.be www.hogent.be/fnt

SCHOOL OF ARTS Campus Bijloke Jozef Kluyskensstraat 2 9000 Gent 09 267 01 00 schoolofarts@hogent.be www.hogent.be/arts

Campus Melle Brusselsesteenweg 161 9090 Melle 09 243 28 00

Campus Hoogpoort Hoogpoort 64 9000 Gent 09 269 20 00

Proefhoeve Bottelare Diepestraat 1 9820 Bottelare 09 363 93 00 Site Buchtenstraat FTI Lab Buchtenstraat 9 -11 9051 Gent

2016 – 2017

23

Wat / Waar

NATUUR EN TECHNIEK Campus Schoonmeersen Gebouw C Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 27 00 fnt@hogent.be www.hogent.be/fnt

Faculteiten

WIJZER

Onthaal


Contact CENTRALE ADMINISTRATIE De Wijnaert Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent 09 243 33 33 CENTRUM VOOR ONDERNEMEN Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 24 64 centrumvoorondernemen @hogent.be INTERNATIONALISERING De Wijnaert Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent 09 243 34 80 international@hogent.be Contact

ONDERZOEK De Wijnaert Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent 09 243 32 80 onderzoek@hogent.be SPORTHAL Campus Schoonmeersen Sint-Denijslaan 251 9000 Gent 09 243 37 50 sport@hogent.be STUDENTENVOORZIENINGEN Voskenslaan 38 9000 Gent 09 243 37 38 stuvo@hogent.be STUDIEADVIES De Wijnaert Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent 0800 93 243 studieadvies@hogent.be

24

STUDENTENRAAD Campus Schoonmeersen Gebouw D Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 35 98 studentenraad@hogent.be STUDENTENHOMES 09 243 37 38 huisvesting@hogent.be Campus Vesalius Keramiekstraat 80 9000 Gent Campus Mercator Nonnemeersstraat 21 9000 Gent


Colofon hoofdredactie Kristien Lievens redactie Lieve Coddens Isabelle Claeys Linda Deceuninck fotografie Luk Monsaert archief HoGent druk IPM Printing datum januari 2016 vu Directie Onderwijs Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent


REZJIW

EIDUTS biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie kleuteronderwijs lager onderwijs logopedie en audiologie orthopedagogie secundair onderwijs sociaal werk verpleegkunde voedings-en dieetkunde bedrijfsmanagement office management retailmanagement toegepaste informatica agro-en biotechnologie chemie elektromechanica houttechnologie modetechnologie textieltechnologie vastgoed

7102 – 6102

Fnt textieltechnologie 17x24 lr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you