Issuu on Google+

STUDIE

NIEUW MMA PROGRA

hogent.be/fnt 2016 – 2017

WIJZER

Bachelor in de modetechno­logie


01 Faculteit Natuur en Techniek 03 Bachelor in de modetechnologie 05 Opbouw van de opleiding 07 Internationalisering 08 Opleidingstabel 11 Inhoud eerste modeltraject 15 Afgestudeerd 18 SID-in’s 18 Openlesdagen 18 Infomomenten 19 Infoavond voor ouders 19 Hulp nodig bij je studiekeuze? 20 Begeleiding op maat 21 Inschrijven 22 Wat/waar

Voor een praktische navigatietool voor starters aan de HoGent, raadpleeg ook de GPS-brochure.


STUDIE

Modetechnologie

De bachelor in de modetechnologie is uniek in Vlaanderen. Deze driejarige opleiding sluit aan op het secundair onderwijs. Wie een aangepast traject wil afleggen, kan terecht bij de dienst Studietrajectbegeleiding. Voor wie het studeren wat moeilijker gaat, bieden wij aangepaste (studie)begeleiding. Met het diploma van bachelor in de modetechnologie kan je onmiddellijk doorstromen naar de arbeidsmarkt, maar je kan ook beslissen om nog verder te studeren. Wil je tijdens of na de opleiding in het buitenland studeren? Ook dat kan. De lesactiviteiten voor deze bachelor vinden plaats op de campus Schoonmeersen, op wandelafstand van het station Gent Sint-Pieters en vlakbij de afrit ‘Expo’ van de E40. De blikvangers van deze campus zijn het hypermoderne open leercentrum, de leslokalen die aangepast zijn aan nieuwe werkvormen, de vele resto’s en sportfaciliteiten. Sommige oefeningen vinden ook plaats in het Fashion and Textiles Innovation Lab in de Buchtenstraat in Gent. Deze locatie, op zes minuten fietsen van de campus Schoonmeersen, beschikt als onderzoeks- en opleidingscentrum over een uitgebreid machinepark, uitgerust met de nieuwste technologieën.

Unieke opleiding De opleiding modetechnologie kan je in Vlaanderen alleen aan de HoGent volgen. Studenten uit diverse vooropleidingen vinden hun weg naar de campus Schoonmeersen.

— UNIEK in Vlaanderen! —

Twijfel je over je voorkennis? Voor de start van het academiejaar worden gratis introductiecursussen machinegewenning en patroontekenen georganiseerd. Bovendien kan je via instaptesten nagaan hoe het met je studie- en taalvaardigheden is gesteld en kan je aangepaste (studie- of traject)begeleiding aanvragen. Deze brochure geeft je een eerste kijk op de bachelor in de modetechnologie. Wil je extra informatie? Surf naar de website van de faculteit via www.hogent.be/fnt, volg ons op de sociale media of stuur je vraag naar fnt@hogent.be. We geven je zo snel mogelijk een antwoord!

STUDENTENSECRETARIAAT Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 27 00 fnt@hogent.be www.hogent.be/fnt Volg ons op

2016 – 2017

1

Faculteit Natuur en Techniek

De HoGent bestaat uit drie faculteiten en één School of Arts. De faculteit Natuur en Techniek is een van die drie faculteiten en biedt zeven praktijkgerichte bacheloropleidingen aan.

WIJZER

Studeren aan de faculteit Natuur en Techniek


XXX

2


STUDIE

Modetechnologie

Als student modetechnoloog word je gestimuleerd om vanuit een marktgedreven benadering op een creatieve manier innovatieve producten te bedenken en te ontwerpen.

Je leert de verworven kennis kritisch toe te passen in functie van productdesign en -ontwikkeling. Projectwerking is de rode draad doorheen de opleiding, waar creativiteit en technologie hand in hand gaan.

ali

ser

ing

on

on

m

aa

urz

Technologische vaardigheden

de rne n

me

Onderzoeksvaardigheden

Creatief vermogen

Talentontwikkeling

Wil je later een internationale functie? Tijdens je opleiding kan je al ervaring opdoen in het buitenland onder de vorm van een Erasmus-studie en/of buitenlandse stage.

2016 – 2017

3

Bachelor in de modetechnologie

Onderzoeksvaardigheden

Du

Het nieuwe opleidingsprogramma sluit naadloos op deze evoluties aan en trekt de kaart van hoogtechnologische kennis, innovatie, creativiteit en duurzaam ondernemen. Binnen de opleiding ligt de nadruk op drie belangrijke pijlers: technologische vaardigheden, creatief vermogen en onderzoeksvaardigheden.

Creatief vermogen

ati

De bachelor in de modetechnologie is de hoogste technische opleiding die specifiek op confectie is gericht. Je maakt niet alleen kennis met de basis van productdesign en -ontwikkeling, je leert ook een ontwerp om te zetten in een model klaar voor industriële productie en het ontwerp via het juiste marketingconcept te commercialiseren. De kleding- en modesector is sterk internationaal georiënteerd en evolueert steeds verder naar een kennisgestuurde industrie.

Patroontekenen, CAD, afwerkingstechnieken, productietechnieken, … Alles wordt je stapsgewijs aangeleerd en je leert creatieve ontwerpen technisch uit te werken.

ern

Als student modetechnologie ben je creatief, ambitieus en ondernemingsgezind. Daarenboven heb je internationale interesses en kan je goed samenwerken.

Technologische vaardigheden

Int

Is het jouw droom om voor je favoriete kledingmerk te werken? Of ben je meer geïnteresseerd in de ontwikkeling van werk- en/of beschermkledij? En wil je meer weten over de realisatie van confectie-artikels? Dan is deze unieke opleiding vast en zeker een goede keuze.

WIJZER

Bachelor in de modetechnologie


Modetechnologie

SEMSTER 1

ONDERSTEUNEND PRODUCTDESIGN

Mode en design 1

Patroontekenen 1

Productdesign 1

Vezelkennis

PROJECT

SEMSTER 2

Project 1 Designers Inspirerend

Inleiding tot de modeen confectieindustrie

Prototyping 1

Communicatievaardigheden

PRODUCTDESIGN BEDR. SPEC.

VAKSPECIFIEK

TECHNOLOGIE

Mode en design 2

Prototyping functioneel textiel CAD 1 Patroontekenen 2 Textieltechnologie

PRODUCTDESIGN ONDERST.

TECHNOLOGIE VAKSPECIFIEK

Productdesign 2

CAD 2 Patroontekenen 3

Smart Design

Prototyping 3

PROJECT

TECHNOLOGIE VAKSPECIFIEK

Project 3

CAD 3

Procesinnovatie

Patroontekenen 4

BEDRIJFSSPECIFIEK ONDERSTEUNEND

Procesbeheer Marketing Communicatievaardigheden: Engels

ONDERSTEUNEND

Communicatievaardigheden: Frans Keuzeopleidingsonderdeel

Prototyping 4 Materiaalkennis Kwaliteitsanalyse

PROJECT

SEMSTER 5

Project 4 Digital Factory

PRODUCTDESIGN ONDERST.

Product design 3

TECHNOLOGIE VAKSPECIFIEK

Ondernemerschap

Patroontekenen 5

Duurzaam ondernemen

STAGE EN BACHELORPROEF

4

ONDERSTEUNEND BEDRIJFSPECIFIEK

CAD 4 Prototyping 5

SEMSTER 6

Opbouw van de opleiding

Project 2

SEMSTER 4

ONDERSTEUNEND

Prototyping 2

PROJECT

SEMSTER 3

TECHNOLOGIE VAKSPECIFIEK


STUDIE

Modetechnologie

Een academiejaar bestaat uit twee semesters van twaalf lesweken en één inhaalweek. Na elk semester leg je examens af en er is een tweede examenkans in augustus/september. Een lesweek bestaat uit ongeveer twintig contacturen. Een lesuur duurt zestig minuten. We doen ons best om springuren te vermijden, maar hou er toch rekening mee. In elk semester zijn er vier soorten opleidingsonderdelen:

Technologie Dankzij deze opleidingsonderdelen leer je verschillende confectietechnieken, gaande van modelontwikkeling tot het vervaardigen van collectiestukken. Je leert alle fasen coördineren die van belang zijn voor het in productie brengen van een model, van productontwikkeling tot procesoptimalisatie. Je verwerft kennis over de verschillende materialen, eigenschappen en toepassingen en je leert ook de technische specificaties en kwaliteitseisen bepalen en opvolgen.

Tijdens de opleiding krijg je de kans om je creativiteit te ontplooien door in een commerciële context vernieuwende en originele ideeën te bedenken. In productdesign leer je een creatief ontwerp te digitaliseren met Illustrator. Naast het tekenen en stylen van je ontwerp ligt de nadruk op het uitwerken van een technische tekening waarbij je de technische specificaties noodzakelijk voor productie aanduidt.

Projectwerk/stage/ bachelorproef En ten slotte proberen we je zoveel mogelijk bij het werkveld te betrekken door de verworven competenties in reële werksituaties toe te passen. Door in nauwe samenwerking met de industrie projectopdrachten uit te voeren, word je in een vroeg stadium met de verschillende disciplines geconfronteerd en leer je met verschillende personen samenwerken. Het ultieme project is de binnen- of buitenlandse stage van elf weken in het laatste semester. De bekroning van de opleiding is de bachelorproef waarin een onderzoeksopdracht wordt uitgewerkt.

Ondersteunend Het doel hiervan is enerzijds knowhow verwerven voor het samenstellen van een commerciële collectie waaronder trendanalyse, kleuranalyse, … Verder leer je een confectiebedrijf kennen, nationale en internationale marktevoluties en -trends opvolgen en marketingstrategieën uitwerken. Communicatievaardigheden en een goede talenkennis van het Frans en het Engels zijn belangrijk, gezien het internationale karakter van de modesector.

2016 – 2017

Projectwerking is de rode draad doorheen je opleiding. Tijdens je opleiding werk je in team vier vakoverschrijdende projecten uit rond de volgende thema’s: Designers Inspirerend, Smart Design, Procesinnovatie, Digital Factory. Dankzij deze werkvormen leer je tijdens je opleiding projectmatig werken in opdracht van de industrie.

5

Opbouw van de opleiding

Volg je het modeltraject, dan studeer je drie jaar. Het academiejaar start steeds eind september. Voor eerstejaarsstudenten is er voor de eigenlijke start ook nog een onthaalweek gepland. Maar er zijn al vroeger introductiecursussen, waarop je na inschrijving, gratis kan intekenen.

Productdesign

WIJZER

Opbouw van de opleiding


LEERLIJN 1: ALGEMENE BACHELORVAARDIGHEDEN

Je wordt gestimuleerd om je eigen talenten te ontwikkelen en jezelf te ontplooien tot een ondernemende, zelfstandige en gemotiveerde modetechnoloog. Hierbij neem je verantwoordelijkheid op voor je resultaten, ben je oplossingsgericht ingesteld, kan je kritisch reflecteren over je eigen handelen en stuur je jouw leerproces voortdurend bij.

LEERLIJN 2: INDUSTRIテ記E CONFECTIETECHNIEKEN

Je verwerft kennis betreffende de verschillende technologieテォn inclusief innovaties in de sector. Daarnaast leer je heel wat over de verschillende materialen en hun toepassingen met als doel deze kennis toe te passen in functie van productontwikkeling.

LEERLIJN 3: PRODUCTDESIGN EN -ONTWIKKELING

Je bent creatief, bedenkt en ontwikkelt nieuwe, innovatieve producten vanuit een marktgedreven en technologiegedreven benadering. Hierbij leer je rekening te houden met de wisselende wensen van consumenten en de (inter)nationale marktevoluties, respectievelijk markttrends. Opbouw van de opleiding

LEERLIJN 4: PROCESINNOVATIE EN TECHNIEKVERNIEUWING

Je analyseert kritisch de proces -en werkmethodes met als doel het optimaliseren van bedrijfsprocessen door het onderzoeken en implementeren van de nieuwste technologieテォn en het gebruik van nieuwe innovatieve materialen.

LEERLIJN 5: ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN

Je past de verworven kennis toe en benadert deze kritisch in functie van productontwikkeling. Projectwerk is de rode draad doorheen de opleiding waar creativiteit en technologie hand in hand gaan. Je krijgt de mogelijkheid om te participeren in het onderzoek van de vakgroep via projectwerk, stage en bachelorproef. LEERLIJN 6: DUURZAAM ONDERNEMEN

Doorheen de opleiding ervaar je het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen, eco -design of duurzaam ontwerp en word je gestimuleerd tot het nemen van maatschappelijk verantwoorde beslissingen in functie van productontwikkeling.

LEERLIJN 7: INTERNATIONALISERING

Je wordt bewust gemaakt van de internationale dimensie van de sector en wordt voorbereid op een loopbaanperspectief gericht op internationaal niveau. Hierbij word je aangezet tot het intercultureel communiceren gebruikmakend van het juiste vakjargon en gestimuleerd tot een studie en/of stage in het buitenland via een Erasmusbeurs.

6


STUDIE

Modetechnologie

De wereld: je thuis?

Onze studenten vind je onder meer terug in Bangladesh, China, Denemarken, Duitsland, Italië, Laos, Nederland , Nepal, Thailand en de UK.

WIJZER

Internationalisering Een afgestudeerde in de modetechnologie kan er niet omheen: de wereld kennen behoort tot je basisuitrusting. De opleiding modetechnologie biedt je dan ook heel wat mogelijkheden om je horizon te verruimen en je op een internationaal gerichte professionele carrière voor te bereiden. Duurzaam handelen met respect voor ‘planet, people en profit’ vormt hierbij steeds de rode draad.

Alle studenten modetechnologie krijgen een internationaal bad. Doorheen de drie academiejaren loopt immers een ‘Internationale Leerlijn’. In verschillende opleidingsonderdelen komen internationale thema’s aan bod. Daarnaast scherp je je kennis van het Engels en Frans bij, en kan je als keuze-opleidingsonderdeel Duits of Spaans volgen. De opleiding organiseert in het tweede modeltraject ook een buitenlandse studiereis met bezoeken aan confectiebedrijven, buitenlandse partnerscholen of vakbeurzen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam ondernemen is één van de zeven leerlijnen binnen het nieuwe opleidingsprogramma. Zo waren onze studenten modetechnologie een actieve partner op het eerste Belgische Fair Fashion Fest in Gent. Zij brachten aan het grote publiek hun eigenwijze ideeën die consumenten aanzetten tot ‘consuminderen’.

Buitenlandse studie- of stagesemester Wil je een volledige internationale onderdompeling? Kies dan net als een derde van je medestudenten in je derde modeltraject voor een semester in het buitenland. We bieden je twee mogelijkheden die je uiteraard vlot kan combineren: —— Je volgt een volledig semester les bij één van onze partnerscholen in Europa. —— Je trekt voor je stage (elf weken) naar het buitenland. Daar ligt de wereld aan je voeten! De opleiding modetechnologie heeft een uitgebreid netwerk aan stageplaatsen binnen en buiten Europa uitgebouwd. De dienst Internationalisering van de faculteit Natuur en Techniek zorgt voor alle nodige informatie (o.a. over beursmogelijkheden) en begeleiding voor studenten met buitenlandse plannen.

2016 – 2017

‘We zijn klaargestoomd voor een carrière in een industrie die zoveel mogelijkheden biedt op het vlak van creatie, innovatie, tewerkstelling, … De mode-industrie heeft door de geschiedenis heen een voortrekkersrol gespeeld. Ook deze keer kan ze aan de wieg staan van een grote verandering. De ontwikkeling van een productie en een consumptiesysteem met respect voor het milieu en de mens. Alleen op deze manier kunnen we creëren zonder kapot te maken en onze eigen toekomst te hypothekeren.’ - Uitspraak oud-studente Clio Gydé

7

Internationalisering

Internationale dimensie in het curriculum


BACHELOR IN DE MODETECHNOLOGIE

01

opleidingsonderdelen

semester A B C studiepunten

Mode & Design 1

1

24

3

Inleiding tot de mode- en confectie-industrie

1

24

24

5

12

3

Productdesign 1

1

Patroontekenen 1

1 24 36 36 5

24

Prototyping 1

1 30 24 24 6

Vezelkennis

1 36 12 6 5

Communicatievaardigheden

1 24 12 3

Prototyping functioneel textiel

2

CAD 1

2 12 24 12 4

6

36

Patroontekenen 2

2 12 24 12 4 24

18

12

4

Prototyping 2

2

Textieltechnologie

2 7

3

SWB

2 36 6 12 4

Finishen

2 24 6 3

Mode & Design 2

2

Project 1: Designers inspirerend

2

24 36

96

3 5

TOTAAL 60

02

opleidingsonderdelen CAD 2

semester A B C studiepunten

1 12 24 12 4

Opleidingstabel

Patroontekenen 3

1 12 24 6 4

Prototyping 3

1 12 24 12 3

Productdesign 2

1 6 24 6 3

Procesbeheer

1 4

Statistische methoden

1 12 12 2

Procesanalyse 24 12 2 Marketing

1 24 3

Communicatievaardigheden: Engels

1

24

12

3

Project 2: Smart Design

1

54

120

6

CAD 3

2 12 24 12 4

Patroontekenen 4

2 12 24 6 4

Prototyping 4

2 12 24 12 3

Materiaalkennis

2 24 18 4

Kwaliteitsanalyse

2 36 3

Communicatievaardigheden: Frans

2

24

12

3

Project 3: Proces innovatie

2

 12

120

6

Keuzevak (*)

2 3

1 keuzeopleidingsonderdeel van 3 studiepunten te kiezen uit:

2

3

Ondernemen 8 16 3 Duits 24 12 3 Spaans 24  12 3 Taalstage in Duitsland

15

36

3

Taalstage in Spanje

15

36

3

Geschiedenis van de wetenschap

24 

12

3

Sociale filosofie en ethiek

24 

12

3

Sociale economie

24 

12

3

Studium generale 3 1 opleidingsonderdeel van 3 studiepunten uit het aanbod van de Associatie Universiteit Gent

3

TOTAAL 60

8


STUDIE

Modetechnologie

opleidingsonderdelen CAD 4

semester A B C studiepunten

1 24 6 4

Patroontekenen 5

1 12 24 6 4

Prototyping 5

1

Productdesign 3

1 24 3

24

16

3

Ondernemerschap

1 36 4

Duurzaam ondernemen

1

Project 4: digital factory

1

30 48

12

3

120

9

Stage

2 500 20

Bachelorproef

2 270 10

TOTAAL 60 Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester bestaat uit 12 lesweken en 1 inhaalweek. Wil je berekenen hoeveel uren theorie, praktijk, … je hebt pér week? Deel dan de A, B, C- uren in de kolommen door het cijfer 12. Zo bereken je pér opleidingsonderdeel: A: het aantal uren theorie B: het aantal uren praktijk C: het aantal uren begeleid zelfstandig/extern werk/projectwerk Studiepunten drukken het gewicht uit van een opleidingsonderdeel binnen een opleiding. 1 studiepunt staat voor 25 à 30 uren totale studietijd.

Opleidingstabel

03

WIJZER

Student centraal! Studenten uit allerlei vooropleidingen vinden hun weg naar de faculteit Natuur en Techniek. Twijfel je toch nog over je voorkennis? Via instaptesten kan je nagaan hoe het met je studie- en taalvaardigheden is gesteld. We bieden groepssessies studiebegeleiding aan die je op weg helpen om grotere hoeveelheden leerstof vlotter te verwerken. We bekijken ook hoe je een evenwichtige studieplanning kan opstellen en je je mentaal beter kan voorbereiden op de blok- en examenperiode. Je kan individuele studiecoaching volgen om je studierendement en slaagkansen te verhogen. Online filmpjes geven je handige studietips en -tricks.

2016 – 2017

9


XXX

10


STUDIE

Modetechnologie

De geschiedenis van de mode is zonder meer van belang als inspiratiebron om een nieuwe collectie te ontwerpen. We concentreren ons op de eerste helft van de twintigste eeuw met als doel je interesse voor mode aan te wakkeren. De hedendaagse Belgische en internationale ontwerpers worden uitgebreid bestudeerd. De invloed van kleur in een kledingcollectie leer je wetenschappelijk te benaderen en je onderzoekt de psychologische impact ervan. Ook de knowhow om collecties samen te stellen, komt tijdens deze hoorcolleges aan bod.

Inleiding tot de mode en confectie-industrie Dit opleidingsonderdeel belicht de confectiesector vanuit een breed perspectief en wil je laten kennismaken met de Belgische confectiebedrijven. We bekijken zowel hun activiteiten en hun interne organisatie, als de functies die de toekomstige modetechnoloog kan vervullen. De verscheidenheid aan bedrijfsstructuren en de werking van de afzonderlijke afdelingen in een confectiebedrijf worden duidelijk. Het volledige productieproces wordt in kaart gebracht van ontwerp over productievoorbereiding tot productie-opvolging en verkoop. De huidige innovaties binnen de sector worden ook behandeld: zowel ontwerpprogramma’s, patroontekenprogramma’s, de bodyscanner, 3-D modelleren en andere digitale apparatuur. Ten slotte wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden gefocust op de verschillende facetten van duurzaam ondernemen.

In het kader van internationalisering is het ook belangrijk dat je leert om normalisatievoorschriften te bestuderen en toe te passen, technische specificaties op te stellen en internationaal vakjargon te beheersen. Deze zaken worden in een technisch dossier opgenomen, dat nodig is om de buitenlandse productie aan te sturen.

CAD In dit opleidingsonderdeel krijg je inzicht in de mogelijkheden van het in de industrie veel gebruikte CAD-systeem (Computer Aided Design). Zo ervaar je de beperkingen van confectieproductie en leer je patroonvormen ontwerpen die productierijp zijn.

Productdesign Wil je graag je grafische talenten ontwikkelen? In productdesign leer je hoe je een creatief ontwerp digitaliseert en met behulp van Illustrator naar een technische tekening omzet. Het doel is je ontwerp duidelijk te vertalen naar de productie en een volledig technisch dossier uit te werken. In productdesign maak je kennis met de belangrijkste functies voor de opmaak van een vlaktekening. Tekenen en inkleuren, lijntypes, motieven en doorsneden creëren, stiklijnen en naaddoorsneden tekenen, stalenbibliotheken aanmaken, … worden je allemaal stapsgewijs aangeleerd aan de hand van duidelijke voorbeelden en aangepaste oefeningen. Ook de onderhoudsvoorschriften komen ruim aan bod. We bespreken de productiemethodes voor natuurlijke, geregenereerde en synthetische vezels. Via vezelonderzoek leer je de verschillende textielvezels identificeren.

Patroontekenen Je leert patronen vervaardigen en pasvormen beoordelen voor rokken, broeken, bloezen, kleedjes en bustiers. We hoeven je niet te vertellen dat patroontekenen noodzakelijk is bij de confectie van kleding.

2016 – 2017

11

Inhoud eerste modeltraject

Mode en design

Prototyping

WIJZER

Inhoud eerste modeltraject


STUDIE

Modetechnologie

Vezelkennis Met dit opleidingsonderdeel start de noodzakelijke textielkennis. Textielvezels vormen de basisgrondstoffen voor garens, waaruit doorgaans alle confectiestoffen gemaakt zijn. Die kunnen zowel natuurlijk als niet-natuurlijk zijn. Welke vezels je het best gebruikt, hangt in hoofdzaak af van hun typische kenmerken. Textielvezels onderscheiden zich op veel vlakken van elkaar: lengte, fijnheid, sterkte, elasticiteit, structuur, chemische en thermische eigenschappen. Het onderhoud van een confectieartikel wordt er ook door bepaald. Aan de hand van enkele laboratoriumsessies leer je verschillende textielvezels identificeren.

Finishen omvat een reeks textielveredelingsbewerkingen om een textielsubstraat bepaalde visuele (kleur, textuur, glans, ...) of fysische (krimpvrij, waterafstotend, antibacterieel, ...) kenmerken te geven. De kennis van de verschillende verf- en druktechnieken biedt inzicht in de mogelijkheden op het vlak van productontwikkeling.

Project designers inspirerend Het ontwerp van een collectie is de start van het productieproces. Het is belangrijk dat je het volledige proces kent. Je leert sferen en thema’s te herkennen in commerciële ready-to-wear collecties. In een team van zes studenten maak je een studie van een bestaand confectiemerk. Je visualiseert het concept van de nieuwe collectie die je zal ontwikkelen. Het werk van de designer kan bijzonder inspirerend zijn.

Prototyping functioneel textiel Dit opleidingsonderdeel brengt je vaardigheden en kennis bij van verschillende confectiemachines om diverse kleding- en confectieartikelen te produceren. Je leert onder andere over verschillende steektypes, transportsystemen, regelingen, … Er is een nauwe samenhang met het opleidingsonderdeel ‘prototyping’ aangezien het machinepark en het eindproduct hand in hand gaan. De relatie machine – materiaal – product is altijd het uitgangspunt. We nemen ook de technische mogelijkheden en beperkingen die een invloed hebben op de productontwikkeling onder de loep.

Textieltechnologie Spinnen, weven, breien Dit opleidingsonderdeel biedt een overzicht van alle deelprocessen uit de productie van textielsubstraten: garen, weefsel of breisel. De keuze van de grondstoffen, samen met de toegepaste productietechnologie (spinnen, weven, breien), zorgen ervoor dat textielsubstraten op allerlei vlakken van elkaar verschillen. Deze eigenschappen bepalen op hun beurt de toepassingsmogelijkheden.

2016 – 2017

13

Inhoud eerste modeltraject

Informatie op een correcte manier overbrengen (mondeling en schriftelijk) en kunnen interpreteren (lezen en luisteren) zijn essentiële vaardigheden voor een bachelor in de modetechnologie.

Finishen

WIJZER

Communicatievaardigheden


Inpakken en wegwezen Tijdens je opleiding kan je gedurende een semester voor studie of stage naar het buitenland, vaak met een beurs op zak. HoGent Natuur en Techniek biedt je diverse mogelijkheden binnen en buiten Europa.


STUDIE

Modetechnologie

Aan het werk Als bachelor in de modetechnologie kan je aan de slag op een (sub-) topmanagementniveau als product- of productiemanager, verantwoordelijke patroonafdeling, kwaliteitsverantwoordelijke, aankoper, modellist-stilist. Dat kan in de kledingbranche, maar bijvoorbeeld ook in de confectie van gordijnen, bed- en tafellinnen, tenten, tassen en rugzakken, zelfs in de auto-industrie. Deze jobs vereisen flexibiliteit, polyvalentie, zin voor initiatief, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en stressbestendigheid.

Oud-student aan het woord … “Momenteel werk ik als kwaliteitsmanager in een Marokkaans/Belgisch bedrijf met ongeveer 1600 werknemers. Ik ben verantwoordelijk voor alle kwaliteitsaspecten binnen het bedrijf. Van de stoffen tot de afgewerkte producten, het productieproces, de controles en procedures, maar ook de behandeling van de kwaliteitsklachten van de klant. Twee exports en 75000 stuks per week, zorgen ervoor dat ik mij geen seconde verveel.”

WIJZER

Afgestudeerd. En nu?

— Getuigenis oud-studente Elise de Pesseroey

Verder studeren

Afgestudeerd

Ook als je al een diploma hoger onderwijs op zak hebt, kan je overwegen om een extra opleiding te volgen. Continu bijscholen en specialiseren is immers een must, ook voor hogeropgeleiden. De HoGent biedt je tientallen mogelijkheden om je competenties te verbreden of zelfs een volledig nieuwe weg in te slaan. We bieden postgraduaten, bachelor-na-bacheloropleidingen en een hele resem navormingen aan. Op die manier verhoog je je kans op een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt.

Klaar voor het echte werk? Ben je benieuwd naar de jobaanbiedingen van vandaag? Surf dan naar de vacaturedatabank op hogent.be/fnt.

2016 – 2017

15


XXX

16


STUDIE

Modetechnologie

2016 – 2017

17

WIJZER

PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO PRAKT-


SID-in’s

Infomomenten

De HoGent is elk jaar vertegenwoordigd op de studie-informatiedagen (SID-in’s) die de Vlaamse overheid in elke Vlaamse provincie organiseert in samenwerking met de Centra voor Leerlingen­­begeleiding (CLB). Donderdag en vrijdag zijn gereserveerd voor school­bezoeken. Op donderdagavond en zaterdag staan de SID-in’s open voor alle bezoekers. Meer informatie vind je op www.ond.vlaanderen.be/sidin

De HoGent zet een aantal keren per jaar haar deuren voor je open. We heten je graag welkom:

SID-in Vlaams-Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 7 tot en met 9 januari 2016 Brabanthal – Leuven

School of Arts —— woensdag 17 februari 2016 —— zaterdag 25 juni 2016 —— zaterdag 3 september 2016 telkens van 14 tot 17 uur

SID-in Oost-Vlaanderen van 21 tot en met 23 januari 2016 Flanders Expo (Hal 2 en 4) – Gent SID-in’s / Infomomenten

SID-in West-Vlaanderen van 4 tot en met 6 februari 2016 Xpo Kortrijk (Hal 4) – Kortrijk SID-in Antwerpen van 18 tot en met 20 februari 2016 Antwerp Expo (hal 4) – Antwerpen SID-in Limburg van 25 tot en met 27 februari 2016 Limburghal – Genk

Openlesdagen Wil je een voorsmaakje van wat je te wachten staat als student, dan kan je tijdens de openlesdagen samen met onze studenten de lessen bijwonen. Geen betere manier om te proeven van het hoger onderwijs! En achteraf beantwoorden onze studenten graag al je vragen. Iedereen is welkom, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan je doen via www.hogent.be/ openlesdagen. Daar vind je ook het volledige programma.

18

Infomomenten Faculteiten Mens en Welzijn, Natuur en Techniek, Bedrijf en Organisatie —— woensdag 17 februari 2016 van 14 tot 17 uur —— zaterdag 25 juni 2016 van 9.30 tot 12.30 uur —— zaterdag 3 september 2016 van 9.30 tot 12.30 uur

Opendeurdagen Faculteiten Mens en Welzijn, Natuur en Techniek, Bedrijf en Organisatie zaterdag 16 april 2016 van 10 tot 17 uur School of Arts zondag 17 april 2016 van 10 tot 17uur Waar vinden onze opendeurdagen & infomomenten plaats? Onze faculteiten zijn verspreid over zeven verschillende locaties in Gent en één locatie in Aalst. De opendeurdagen en infomomenten vinden telkens plaats in de faculteit waar de opleiding aangeboden wordt. Programma Het programma van de opendeurdag en de infomomenten verschilt van opleiding tot opleiding. Meer informatie over de concrete planning, locatie en invulling van de open­ deurdag en de infomomenten vind je op onze website: www.hogent.be


STUDIE

Modetechnologie

En er zijn ook nog andere zaken die je moet weten want het hoger onderwijs is de voorbije jaren sterk gewijzigd. Naast de invoering van de bachelor-masterstructuur voerde de Vlaamse overheid ook het leerkrediet in. Klinkt het allemaal als Chinees in de oren? Geen paniek, de HoGent biedt op al je vragen een antwoord. We organiseren op woensdag 2 maart 2016 een infoavond voor ouders waarop we jou en je ouders graag wegwijs maken in de structuur van het hoger onderwijs en de studentenvoorzieningen die onze hogeschool aanbiedt. Aansluitend bieden we je een drankje aan. Datum Woensdag 2 maart 2016, 18.45 uur Locatie HoGent Campus Schoonmeersen Gebouw D V. Vaerwyckweg 1 (auto) Voskenslaan 270 (te voet/fiets) 9000 Gent

Misschien heb je al een bepaalde opleiding voor ogen, maar heb je daarbij nog een aantal concrete vragen. Bijvoorbeeld: is mijn vooropleiding voldoende? Welke verschillen zijn er tussen de mogelijke afstudeerrichtingen? Welke eigen accenten legt deze opleiding in vergelijking met eenzelfde opleiding aan een andere instelling, enz … Op al deze vragen geven de studietraject­ begeleiders je graag een antwoord. Elke opleiding heeft een studietrajectbegeleider. Blijf je met vragen zitten over je studiekeuze of twijfel je nog tussen een aantal opleidingen en weet je echt niet welke richting je uit wil? Dan kan je bij de HoGent-studieadviseur terecht voor een persoonlijk gesprek. Je maakt daarvoor best een afspraak zodat we zeker voldoende tijd kunnen vrijmaken voor jou. groen nummer studieadvies en studiebegeleiding: 0800 93 243 studieadvies@hogent.be Tijdens zo’n adviesgesprek kan je samen in kaart brengen waar jouw interesses liggen en hoe deze aansluiten bij de opleidingen van de HoGent. De contactgegevens van de facultaire studie­ trajectbegeleiders en de HoGent-studieadviseur vind je hieronder. Campus Schoonmeersen Gebouw C – lokaal C1.055 Els Persijn els.persijn@hogent.be T 09 243 27 26

2016 – 2017

19

Infoavond voor ouders / Hulp bij studiekeuze

Bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs verandert er heel wat: de manier van lesgeven, het zelfstandig verwerken van de leerstof, de verschillende locaties van de colleges, …

Hulp nodig bij je studiekeuze?

WIJZER

Infoavond voor ouders


Begeleiding op maat Studietrajectbegeleiding Heb je vragen over je opleiding of je studietraject? Ga je voor een diploma-, credit- of examencontract? Welke vrijstellingen of credits kan je inbrengen? Studeer je het best deeltijds of voltijds? Wil je individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen? Samen met je studietrajectbegeleider kan je jouw studietraject uitstippelen. Studeren met een functiebeperking Ook met vragen over studeren met een functiebeperking kan je terecht bij je studietrajectbegeleider. Op hogent.be/functiebeperking vind je alvast heel wat informatie over studeren met een functiebeperking aan de HoGent.

Studiebegeleiding Moeilijkheden bij het studeren? Weinig studiedrive of neiging om uit te stellen? Problemen met je studieplanning? Samen met je facultaire studiebegeleider ga je op zoek naar een oplossing om je studievaardigheden te optimaliseren. Vakinhoudelijke begeleiding Heb je behoefte aan een meer stapsgewijze opbouw van de leerstof of aan meer oefentijd? Zoek je een extra stimulans voor de verwerking van je leerstof? Dan is het monitoraat dĂŠ formule voor directe en concrete feedback op je specifieke, inhoudelijke vragen bij bepaalde opleidingsonderdelen. Bijzonder statuut

Opfrissingscursussen Begeleiding op maat

Beschik je over de noodzakelijke voorkennis, maar moet die nog even worden opgefrist? Wil je ondervinden hoe het er in de hogeschool aan toegaat? Dan zijn onze opfrissingscursussen voor jou de oplossing. De meeste worden georganiseerd in de tweede helft van september. Start.HoGent Om vlot van start te kunnen gaan in het hoger onderwijs heb je een aantal competenties nodig. Zo moet je bijvoorbeeld complexe teksten kunnen lezen en begrijpen, planmatig en zelfstandig kunnen werken, maar ook constructief kunnen samenwerken met anderen. Ben je een nieuwe student aan de HoGent? Ga dan snel naar start.hogent.be en ontdek of jij stevig in de startblokken staat!

De HoGent biedt heel wat ondersteuning op maat aan om jouw competenties verder te ontwikkelen: workshops rond studievaardigheden, zelfstudiepakketten rond taalvaardigheden, individuele begeleiding ...

20

Ben je topsporter, ondernemer, professioneel kunstenaar of oefen je een mandaat uit in een bestuursorgaan van de HoGent of in de politiek? De HoGent biedt jou de kans om een bijzonder statuut aan te vragen. Je vindt alle info op www.hogent.be/toekomstige-student


STUDIE

Modetechnologie

Wil je je inschrijven in het eerste jaar aan de HoGent en kom je rechtstreeks uit het secundair onderwijs? Registreer je dan online via https://webreg.hogent.be. Dankzij deze registratie versnel je de inschrijvingsprocedure. Je moet je daarna nog persoonlijk aan­melden op het centraal inschrijvingspunt op de campus Schoonmeersen. Waar? Inschrijven aan de HoGent kan je op het centraal inschrijvingspunt op de campus Schoonmeersen: Campus Schoonmeersen Gebouw B, resto Valentin Vaerwyckweg 1 (auto) Voskenslaan 270 (te voet/fiets) 9000 Gent Wanneer? Inschrijven kan op onderstaande data, elke werkdag van 9 tot 16 uur, op het centrale inschrijvingspunt: —— van maandag tot vrijdag 25 juni tot en met 15 juli 2016 (gesloten op 11 juli) 16 augustus tot 16 september 2016 (gesloten op 15 augustus) —— op de infomomenten van zaterdag 25 juni 2016 zaterdag 3 september 2016 Na 16 september kan je inschrijven op het studentensecretariaat van je opleiding. Opgelet! Voor alle opleidingen aan de School of Arts schrijf je in op het studentensecretariaat van de School of Arts:

Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 27 00 fnt@hogent.be www.hogent.be/fnt Campus Melle Brusselsesteenweg 161 9090 Melle 09 243 28 00 Wat heb je nodig? Breng het volgende mee om je in te schrijven: —— je identiteitskaart —— je originele diploma van het hoger secundair onderwijs (wij zorgen voor de kopieën) —— een bankrekeningnummer voor eventuele terugbetaling van studiegeld —— als je al een diploma hoger onderwijs hebt behaald, breng je je originele diploma mee. —— als je al hoger onderwijs volgde, breng je je puntenbriefjes mee van elk jaar. Kostprijs? Je hoeft geen cash mee te brengen, want je ontvangt een factuur na inschrijving. Wat alle studenten moeten betalen, is het studiegeld. Het bedrag hangt af van het aantal studiepunten dat je opneemt en het feit of je al dan niet beursstudent bent. Schrijf je je in voor een modeltraject van 60 studiepunten (een volledig studiejaar). Voor 2015-2016 bedroeg het inschrijvingsgeld: —— niet-beurstariefstudent: € 890 —— bijna-beurstariefstudent: € 470 —— beurstariefstudent: € 105 De recentste info vind je op www.hogent.be/inschrijven

Campus Bijloke Jozef Kluyskensstraat 2 9000 Gent www.schoolofartsgent.be/inschrijven

2016 – 2017

21

Inschrijven aan de HoGent

Is je studiekeuze gemaakt, dan wil je natuurlijk inschrijven!

Ben je al eens eerder ingeschreven in het hoger onderwijs, maar is dit jouw eerste inschrijving aan de HoGent? Of wil je inschrijven voor vervolgopleidingen of afstandsonderwijs? Schrijf je dan in op de studentensecretariaten:

WIJZER

Inschrijven


Wat / Waar N tramtunnel SINT

AAN

weg yck rw

P

Poort

D

Scho toegang

C

an nsla Vosk e

akke rstra at

n uk en laa Be

toegang raat

ola éri an

Lou is B l

sl a an

Cl ae

Buchten str a a

n Er

ters

SPORTHAL

CAMPUS SCHOONMEERSEN

B

Ge Sintnt -Pie

toegang

toegang

est

voetgangerstunnel

IJSL

Valentin

Va e

-DEN

t ONDERZOEKS- EN OPLEIDINGSCENTRUM

VO

SK

EN

SL

AA

B402

N

He

E40

i nr

n laa

en

z be

Ou d

om Cr

aa rd s

es te

en we g

Poortakkes st ra at

Wat / Waar

Expo ders g Sterre Flan enwe te s ijkse Kortr

Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Site Buchtenstraat FTI Lab Buchtenstraat 9 -11 9051 Gent

Met de wagen Gebruik de plannetjes op www.hogent.be/fnt > Bereikbaarheid Openbaar vervoer Neem aan het Sint-Pieters­ station tram 1 richting Flanders Expo en stap af aan de eerstvolgende halte ‘Hogeschool Gent’. Te voet / met de fiets Verlaat het station langs de achterzijde en neem de Voskenslaan. Sla rechts in ter hoogte van de campus (Voskenslaan 270).

22


STUDIE

Modetechnologie

CENTRALE ZETEL De Wijnaert Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent 09 243 33 33

MENS EN WELZIJN Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 242 42 84 fmw@hogent.be www.hogent.be/fmw Campus Ledeganck K. L. Ledeganckstraat 8 9000 Gent 09 243 93 52 Campus Vesalius Keramiekstraat 80 9000 Gent 09 243 23 30

BEDRIJF EN ORGANISATIE Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Campus Mercator Henleykaai 84 9000 Gent 09 267 11 00 Campus Aalst Arbeidstraat 14 9300 Aalst 09 243 38 00

NATUUR EN TECHNIEK Campus Schoonmeersen Gebouw C Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 27 00 fnt@hogent.be www.hogent.be/fnt

SCHOOL OF ARTS Campus Bijloke Jozef Kluyskensstraat 2 9000 Gent 09 267 01 00 schoolofarts@hogent.be www.hogent.be/arts

Campus Melle Brusselsesteenweg 161 9090 Melle 09 243 28 00

Campus Hoogpoort Hoogpoort 64 9000 Gent 09 269 20 00

Proefhoeve Bottelare Diepestraat 1 9820 Bottelare 09 363 93 00 Site Buchtenstraat FTI Lab Buchtenstraat 9 -11 9051 Gent

2016 – 2017

23

Wat / Waar

NATUUR EN TECHNIEK Campus Schoonmeersen Gebouw C Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 27 00 fnt@hogent.be www.hogent.be/fnt

Faculteiten

WIJZER

Onthaal


Contact CENTRALE ADMINISTRATIE De Wijnaert Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent 09 243 33 33 CENTRUM VOOR ONDERNEMEN Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 24 64 centrumvoorondernemen @hogent.be INTERNATIONALISERING De Wijnaert Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent 09 243 34 80 international@hogent.be Contact

ONDERZOEK De Wijnaert Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent 09 243 32 80 onderzoek@hogent.be SPORTHAL Campus Schoonmeersen Sint-Denijslaan 251 9000 Gent 09 243 37 50 sport@hogent.be STUDENTENVOORZIENINGEN Voskenslaan 38 9000 Gent 09 243 37 38 stuvo@hogent.be STUDIEADVIES De Wijnaert Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent 0800 93 243 studieadvies@hogent.be

24

STUDENTENRAAD Campus Schoonmeersen Gebouw D Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent 09 243 35 98 studentenraad@hogent.be STUDENTENHOMES 09 243 37 38 huisvesting@hogent.be Campus Vesalius Keramiekstraat 80 9000 Gent Campus Mercator Nonnemeersstraat 21 9000 Gent


Colofon hoofdredactie Kristien Lievens redactie Lieve Coddens Isabelle Claeys Linda Deceuninck fotografie Luk Monsaert archief HoGent druk IPM Printing datum januari 2016 vu Directie Onderwijs Geraard de Duivelstraat 5 9000 Gent


REZJIW

EIDUTS biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie kleuteronderwijs lager onderwijs logopedie en audiologie orthopedagogie secundair onderwijs sociaal werk verpleegkunde voedings-en dieetkunde bedrijfsmanagement office management retailmanagement toegepaste informatica agro-en biotechnologie chemie elektromechanica houttechnologie modetechnologie textieltechnologie vastgoed

7102 – 6102


Fnt modetechnologie 17x24 lr