Page 1

Rachunek nr …1/2013……………… Oryginał Data wystawienia: …26.01.2013r.….. Data sprzedaży: ……26.01.2013r ……….. Miejsce wystawienia: …… Zetów………..

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP e-mail: Bank: Nr konta:

Nabywca Aleksandra Igrek

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Ul. Nieznana 1

Adres:

Zetów

Miejscowość

99-999 Zetów

Poznań 61-773 Poznań

NIP

778-14-35-103

Aleks.igrek@xyz.pl

e-mail:

IKS POLSKA

Bank:

00 9999 9999 0000 0000 0000 9999

L. p.

ul. Stary Rynek 100

Kod pocztowy i poczta:

999-00-00-000

Uwagi:…………………….Nauka

mLingua Sp. z o.o.

Nr konta:

ZET POLSKA 00 1111 1111 0000 0000 0000 1111

wystawienia dokumentów księgowych……………………………………………..

Nazwa towaru lub usługi

J.m.

Ilość

Cena

Wartość

1

Tłumaczenie pisemne Dziennika PL->ANG 816528 znaków ze spacjami

1125 znaków

726

45,03zł

32691,78zł

2

Tłumaczenie pisemne Komunikatu PL->ANG 19008 znaków ze spacjami

1125 znaków

17

45,03zł

765,51zł

3

Tłumaczenie pisemne prezentacji PL->ANG 5311 znaków ze spacjami

1125 znaków

5

45,03zł

225,15zł

4

Tłumaczenie pisemne Traktatu PL->ANG 458776 znaków ze spacjami

1125 znaków

408

45,03zł

18372,24zł

5

Tłumaczenie pisemne wniosku PL->ANG 28010 znaków ze spacjami

1125 znaków

25

45,03zł

1125,75zł

6

Tłumaczenie pisemne Wytycznych PL->ANG 116471 znaków ze spacjami

1125 znaków

104

45,03zł

4683,12zł

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

0zł 57863,55zł

Pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy

…………………………………………… Osoba upoważniona do wystawienia

przelew 9.02.2013r.

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

rachunek uproszczony  

rachunek uproszczony stworzony w ramach nauki wystawienia dokumentów księgowych.

rachunek uproszczony  

rachunek uproszczony stworzony w ramach nauki wystawienia dokumentów księgowych.

Advertisement