Page 1

magazine Hof van Twente, hoofdzakelijk business to business

Reggestad automatisering

04

11 | hofzakelijk sportief Josh Sijbom en Ilse Visscher

16 | D  etailhandelsnota Gemeente Hof van Twente

30 | B  ent u al Sepa-proof? Rabobank Centraal Twente

50 | F  ietsen voor het goede doel Stichting Elastiekenkoers

HofZakelijk magazine, Jaargang 3 2013, Oplage 4.000 exemplaren, www.hofzakelijk.nl

€ 4,95

‘Wij vinden techniek echt leuk! Met die passie lossen we elk probleem op rond automatisering en telefonie.’


inhoudsopgave voorwoord5 Gastcolumn door Josh Sijbom

coverstory6 Reggestad Automatisering

11

22

Univé verzekeraar om de hoek Voor elk ondernemersrisico op verzekeringsgebied

9

hofzakelijk sportief Te gast bij de Twentse Golf Academy Bentelo

11

masterplan centrum goor In gesprek met centrumcoördinator Mirjam Koop

15

mt select  21 Geeft garantie op de werving en selectie van kandidaten

tonny kranenberg uitvaartzorg Uitvaartzorg met respect, rust en ruimte

22

puur! standbouw 24 Een groeiend bedrijf door Twentse no-nonsense kwaliteit

24

34 2 | HOFZAKELIJK

Een ‘voetbaltrainer’ als verandermanager 27 Crestcom Nederland

André gerrits, franchise ondernemer van Fortune koffie: “Mijn functie vereist dat ik zowel acquisitie pleeg als koffie rondbreng en service verleen met betrekking tot ‘mijn’ koffieautomaten. Dit verenigt de dingen die ik graag doe: nieuwe mensen en bedrijven leren kennen, ze een goed product kunnen aanbieden en mijn huidige klanten tevreden houden.”


hofzakelijk bent u al sepa-proof? Rabobank Centraal Twente helpt ondernemers mee...

30

voor u gevonden door hofzakelijk Koninklijke gadgets

36

thuisin40 Thuisvoelen, ook op kantoor

Webshops in de Hof Het nieuwe winkelen?!

44

Hof van twente in bedrijf Laagdrempelig netwerken voor ondernemers

46

Elastiekenkoers  Fietsen voor de Cystic Fibrosis Stichting

50

Aparthotel Delden Uniek concept in twente

52

Hof van twente agenda Evenementen die u niet mag missen

55

hofzakelijk was erbij... Ondernemend Hof van Twente in Actie Businessdag 2013 

54 57

40

50

52

Colofon Uitgever : VH reclameontwerpers | Kerkstraat 4 7491 BL Delden Contact : T 074 376 60 91 | info@hofzakelijk.nl | www.hofzakelijk.nl Bladmanagement : Cornel Communicatie Management | jose@hofzakelijk.nl Redactie

: Ellen te Riele | Carolien Holtslag | Diana Maatjes | Ilse Uijlenbroek | Loes Stadhouders Marieke Fischer | JosĂŠ Cornel | Sonja Lozeman | Vincent Heemink

Fotografie : Marloes Hemmelder, Guido Bogert Ontwerp/opmaak : Vincent Heemink, Sonja Lozeman Oplage : 2x per jaar in een oplage van 4.000 exemplaren Drukwerk : Burgodruk Hassink, Haaksbergen/Goor Verspreiding

: De Brink, Enschede

HOFZAKELIJK | 3


Bent u klaar voor SEPA? Op 1 februari 2014 is SEPA een feit. Dit lijkt ver weg, realiseert u zich echter wat dit mogelijk voor uw administratie, systemen en software betekent? Weet u welke aanpassingen u moet doen om straks nog te kunnen betalen en/of incasseren? Met de Rabo SEPA-Check krijgt u een eerste inzicht in de mogelijke gevolgen van IBAN en SEPA voor uw bedrijf. Ga direct aan de slag, zodat u op een later moment niet wordt verrast.

SEPA raakt ook uw bedrijf. Weet waar. Doe de Rabo SEPA-check. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/sepacheck


voorwoord ‘recreatief, sportief en zakelijk gaan prima samen!’

Dit nummer van HofZakelijk is oranje gekleurd.

historische banden met de Oranjes. Zo weet u

Het verschijnt rond de troonswisseling die ons

wellicht dat de moeder van wijlen prins Bernhard

een nieuwe koning brengt. Oranje leeft, ook in

jaren op Huis Warmelo woonde.

Hof van Twente. Niet alleen voor ons nationale gevoel maar ook voor onze lokale economie.

De Oranjefietsroute langs eerder genoemde plaat-

Want wist u bijvoorbeeld dat het Oranjemuseum

sen is ongeveer 230 km lang en maakt deel uit

in Diepenheim, dat enkele jaren terug is geopend,

van de Oranjeroute Nederland – Duitsland (2.600

zo’n tienduizend bezoekers per jaar trekt?

km). De route is bij uitstek geschikt om in meerdere etappes te knippen en onderweg zijn volop

Het toeristisch product in onze gemeente is een

overnachtingsmogelijkheden

belangrijke economische drager en heeft de laat-

donderdag 25 april is de Oranjefietsroute op

ste jaren een flinke impuls gekregen, mede dank-

kasteel Warmelo in Diepenheim feestelijk in

zij steun vanuit Europa, de provincie en regio.

gebruik genomen door Hare Koninklijke Hoogheid

Denk aan de vernieuwing van de Vijfsterrenfiets-

Prinses Margriet.

aanwezig.

Op

route en de Zeskastelenroute. De uitbreiding van de Kuierroutes. De nieuwe, grens­overschrijdende

Dat recreatief, sportief en zakelijk zo prima samen-

fietsroute Dortherbeek die we samen met

gaan, heb ik ook mogen ervaren tijdens een golf-

gemeente Lochem hebben gerealiseerd. En niet

clinic bij de Twentsche Golf Academy in Bentelo.

te vergeten de Twickel-mountainbikeroute.

Verderop in dit blad kunt u er alles over lezen.

Winkelen, wandelen en fietsen zijn de populairste activiteiten van toeristen die onze gemeente

Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze oran-

aandoen.

je HofZakelijk en daag u uit om ook de Oranje­ fietsroute te gaan afleggen. Veel fietsplezier!

De nieuwste loot aan de toeristische stam is de Oranjefietsroute. In 2011 namen de gemeenten Apeldoorn, Hof van Twente, Bad Bentheim en Lingen al het initiatief voor het ontwikkelen van een grensoverschrijdende themafietsroute over het Huis van Oranje Nassau. Apeldoorn, Diepen-

Wethouder Josh Sijbom

heim, Bad Bentheim en Lingen hebben namelijk

van gemeente Hof van Twente

STAAT U IN DE VOLGENDE UITGAVE VAN HOFZAKELIJK magazine? HofZakelijk Magazine is op zoek naar u, naar interessante verhalen en noviteiten. Bij het verschijnen van dit vierde nummer zijn wij alweer druk met het vijfde nummer. Deze verschijnt in oktober 2013. Heeft u tips, nieuwsfeiten of HofZakelijke aanvullingen? Mail dan naar info@hofzakelijk.nl. Voor de advertentiemogelijkheden (on- en offline) en tarieven bekijkt u de mediabrochure op www.hofzakelijk.nl. Scan deze pagina met Layar en u ziet direct de advertentietarieven en mogelijkheden op uw telefoon.

Scan deze pagina met:

Veel leesplezier! Redactie HofZakelijk Magazine

HOFZAKELIJK | 5


opdecover

Vindingrijke ICT-ers zonder fratsen

^ Bart Aaldering en Frits Bauhuis: “Anders dan de gemiddelde ondernemer, vinden wij techniek écht leuk! Met die passie lossen we elk probleem op rond automatisering en telefonie.”

Computers, iPads, printers, telefoons, het zijn mooie apparaten, maar ze moeten ’t wel dóen! “En juist daar ligt onze meerwaarde” benadrukken de mannen van Reggestad Automatisering uit Goor. “Wij helpen particulieren en zakelijke partners met het oplossen van alle vraagstukken en problemen op het gebied van automatisering en telefonie.” Klanten weten hen dan ook steeds beter te vinden aan de Kerkstraat in Goor, schuin tegenover de VW-garage. Reggestad Automatisering zit nu drie jaar op dit adres, verhuisd vanuit het centrum van Goor. “Het is hier lekker ruim, we beschikken over voldoende parkeerplaatsen en hier zijn we gemakkelijk te bereiken.” Reggestad Automatisering heeft een eigen winkel met aangrenzend een trainingsruimte en een eigen ICT-werkplaats. Ze werken voor zowel particuliere als zakelijke klanten.

6 | HOFZAKELIJK


reggestadautomatisering Student van 93 jaar

plaatsen, hen doorverbinden naar collega’s in- of extern en naar mobiele

Na 2 jaar samen gewerkt te hebben als collega’s bij een groot ICT bedrijf,

telefoons. Een telefoontoestel is te koppelen aan iedere netwerklocatie en er

durfden ze de stap wel aan: samen een bedrijf beginnen in de automatise-

kunnen honderden mensen tegelijkertijd bellen via één VoIP systeem. Intern

ringsbusiness. Twee kapiteins op één schip: Bart Aaldering (28 jaar) en Frits

bellen is gratis, ook als intern betekent, dat de collega op een andere locatie

Bauhuis (31 jaar), is dat niet vragen om problemen? “Nee hoor”, antwoord

of thuis aan het werk is. Het systeem is flexibel, veelzijdig en veel goedkoper

Bauhuis resoluut. “We hebben allebei zo onze eigen aandachtsgebieden. Bart

dan de reguliere installaties die we nu nog vaak bij bedrijven tegenkomen.

is de echte techneut van ons tweeën terwijl ik meer de commerciële kant van

Bauhuis: “De eerste vraag die ik altijd stel aan een ondernemer is; wat wil je

het bedrijf doe. Bart legt netwerken aan bij bedrijven en lost daar technische

met telefonie in je bedrijf, nu en in de toekomst? Zijn 8 telefoons binnen je

vraagstukken op, terwijl ik me wat meer richt op de mensen die hier in de

bedrijf voldoende of wil je doorgroeien naar 50 of meer? Telefonie biedt zo-

winkel komen. Ook doe ik alle operationele zaken intern. Van het aansturen

veel opties en instellingen, maar deze allemaal operationeel maken heeft geen

van onze vijf medewerkers en het begeleiden van de stagiaires tot het uitleg-

zin. We horen graag wat de klant wil, vertellen daarnaast wat er allemaal

gen van producten en diensten.” In het trainingslokaal staan 12 laptops klaar.

mogelijk is met het systeem en zo komen we tot een goed pakket aan func-

“Vanmiddag ontvang ik hier weer een leuke groep studenten”, glimlacht

ties. Die stellen wij éénmalig in en waar nodig geven we heldere instructies.”

Bauhuis. “Mijn jongste cursist is 48 en de oudste is 93 jaar. Ik maak hen

Computernetwerken op maat

bekend met internet en e-mail. Vorige week heb ik hen leren skypen. Dat was

“Ook bij de aanleg van een functioneel en goedwerkend computernetwerk

op speciaal verzoek van cursisten met kleinkinderen in Australië en Amerika.

gaat Reggestad Automatisering uit van de wensen op dit moment én in de

Fantastisch om te doen. Ook de lessen ‘werken met de iPad’ zijn momenteel

toekomst. Een systeem moet eenvoudig uit te breiden zijn. Daarom liever aan

zeer populair.” Reggestad Automatisering is inmiddels 8 jaar partner van de

het begin samen even goed nadenken voordat je begint met aanleggen. En

Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente.

ook hier geldt: waarom enorme servers en dure systemen aanleggen, als de ondernemer, die bijvoorbeeld alleen tekstverwerking en mail gebruikt, vol-

Ondernemer wat wil je?

doende heeft aan een eenvoudig en veel goedkoper systeem? Daar houden

Aaldering en Bauhuis zijn nuchtere ondernemers die hun klanten graag goed

we niet van. Net als van andere fratsen, zoals voorrijkosten binnen 5 km. Wij

adviseren en met ze meedenken over efficiënte oplossingen. “Telefonie is een

zijn, voor zover ik kan nagaan, de enige ICT-er in de regio die geen voorrijkos-

aspect waarmee ondernemers veel geld kunnen besparen. Met VoIP - dat is

ten doorberekend.”

bellen via internet - heb je geen dure telefooncentrale nodig in je bedrijf. Een paar jaar geleden was VoIP minder stabiel dan traditionele telefonie, maar

Dan gaat de telefoon. “Reggestad Automatisering, met Bart”, roept de tech-

inmiddels zijn alle kinderziektes opgelost”, legt het tweetal uit. Meestal is het

neut vrolijk naar z’n beller. Even later vervolgt hij: “Hebt u de stroom al er al

mogelijk gebruik te maken van de netwerken die al aangelegd zijn. VoIP biedt

een keer op en af gedaan? Loopt u eens even naar de meterkast…. , ziet u daar

vele mogelijkheden. Zo kan de telefoniste meerdere mensen in de wachtrij

een modem op de gasmeter liggen? En… knipperen er lichtjes? Welke kleuren

Reggestad Automatisering | Kerkstraat 123A | 7471 AH Goor | T 0547 273 363 | www.reggestad.it

HOFZAKELIJK | 7


‘het geven van eenvoudige en duidelijke instructies is één van de meerwaarden van ons bedrijf’ ziet u? Ja… en druk daar eens op?” Volgens de heren is het geven van een-

plek waar particulieren ‘langs komen’ met hun pc, laptop of iPad. “Even extra

voudige en duidelijke instructies één van de meerwaarden van hun bedrijf.

geheugen laten inbouwen of een virusscanner laten installeren zijn zomaar

“We hebben al lang geaccepteerd dat veel mensen techniek minder leuk en

voorbeelden van vragen die we hier dagelijks oplossen. Daarvoor is het hebben

interessant vinden dan wij. Dat is nou eenmaal zo. Maar we kunnen ze wel

van een eigen technische werkplaats aan de winkel, bijzonder handig. Vaak

helpen bij het oplossen van problemen en dat doen we graag en goed. We

maken wij het klaar terwijl u wacht aan onze leestafel. Het klinkt misschien

gaan door tot het verholpen is. Lukt dat niet telefonisch dan kijken we mid-

een beetje als een cliché maar waar Reggestad Automatisering voor staat is

dels een inbelprogramma mee via de pc of we komen langs.” Ook Bart slaapt

het ontzorgen op het gebied van automatisering en telefonie. In begrijpelijke

met z’n GSM op ’t nachtkastje. “Een acuut probleem op het gebied van auto-

taal mensen instrueren waar nodig. En we doen graag nog iets extra’s. We

matisering, vraagt vaak acuut om een oplossing. Ook al is ‘t midden in de

geven duidelijke instructies en handige gebruikerstips. Ook daar ligt onze

nacht, we komen.” benadrukt de techneut. “Geen probleem, dat hoort er

kracht” meent Bauhuis. “Wat we ook steeds vaker doen, is het online backups

gewoon bij.”

maken voor particulieren en bedrijven. Je mailbox bijvoorbeeld of fotobestanden en filmpjes van de kinderen toen ze klein waren; je wilt niet het risico

Heldere instructie gratis erbij

lopen dat die verloren gaan door een computercrash. Wij stellen uw pc een-

De ‘computerwinkel’, zoals Frits deze gemakshalve noemt, is vooral gericht op

malig in zodat deze ’s nachts automatisch een backup verstuurt naar onze

de consument. Van memorysticks en beschermhoesjes voor de i-pad tot soft-

server. Mocht er iets vervelends gebeuren met uw pc, dan staan uw bestanden

warepakketten en muismatten. Je vindt het er allemaal. Ook is dit vaak de

altijd nog op een veilige, externe locatie.”

6 dagen per week open Reggestad Automatisering, Kerkstraat 123 A in Goor, is elke werkdag geopend van 8.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Breng ook eens een bezoek aan www.reggestad.it en de webshop. Hebt u een vraag of wilt u een afspraak maken? Bel 0547 27 33 63 of mail info@reggestad.it.

8 | HOFZAKELIJK

Tekst: Ellen te Riele | Fotografie: Guido Bogert


‘Doordat we vooral in een bepaald gebied werken, kennen we de regio, de samenleving en natuurlijk ook het ondernemersveld’

Univé: de verzekeraar om de hoek In principe kan elke zichzelf respecterende verzekeraar alle verzekeringsproducten aanbieden. Het is dus lastig om je te onderscheiden. Toch kan het, zo betogen Frederik Robers, adviseur MKB buitendienst Univé voor Delden, Goor, Diepenheim en Hengevelde en zijn collega Gerrit Ruiter, die vooral in Markelo en de Achterhoek te vinden is. “Univé is de verzekeraar om de hoek, die nog kantoren in de buurt heeft en buitendienstmensen

In het ondernemersveld is Univé sterk vertegenwoordigd. “Niet alleen in de

zoals wij, die snel bij de ondernemers op de stoep kunnen staan.”

agrarische sector, maar ook in het midden- en kleinbedrijf. Daarbij gaat het vooral om ondernemingen tot vijftig medewerkers. Voor elk ondernemers-

Univé Oost heeft dertien kantoren in Oost-Nederland, van Zevenaar tot

risico op verzekeringsgebied kunnen we een oplossing bieden”, vertellen de

Oldenzaal. Dit aantal is al exclusief het kantoor in Delden, dat 1 april ge-

twee buitendienstmannen.

sloten is. Frederik Robers: “Univé Oost is voortgekomen uit een fusie in Oost-Nederland en daarbij kregen we kantoren in Hengelo en Delden. Die

proactief en Flexibel

twee plaatsen liggen zo dicht bij elkaar, dat het efficiënter was om die in

Ondernemers kunnen naar een van de kantoren van Univé komen, maar in

Delden te sluiten.”

principe komen medewerkers als Robers en Ruiter naar de ondernemer toe: “Doordat we vooral in een bepaald gebied werken, kennen we de regio, de

scherpe tarieven

samenleving en natuurlijk ook het ondernemersveld. We weten wat er speelt

Naast goede verzekeringen en service aanbieden, wordt het geld goed in het

en kunnen daardoor ook proactief reageren op nieuwe ontwikkelingen.

oog gehouden. Univé is voortgekomen uit een onderlinge verzekeringsmaat-

Daarnaast hebben we bijvoorbeeld jaarlijks een gesprek met onze klanten.

schappij en is nog steeds een coöperatie. Gerrit Ruiter: “Iedereen die een

Vooral om bij te praten en te bewaken dat de verzekeringsportefeuille blijft

brandverzekering bij ons heeft afgesloten is lid en de leden praten mee over

aansluiten bij de behoefte van de ondernemer. De frequentie van ons bezoek

het beleid en profiteren van de inkomsten. Univé heeft geen winstoogmerk

hangt af van wat belangrijk is voor de ondernemer. Als alles op rolletjes

en alles wat er onder de streep overblijft, komt ten goede aan onze leden.

loopt en er nauwelijks veranderingen in het bedrijf zijn, dan kan eens per

Daardoor kunnen we bijvoorbeeld scherpe tarieven hanteren. Wij streven

drie jaar een bezoek precies passen in de vraag van de ondernemer. Je kunt

ernaar tot de drie goedkoopste verzekeraars in Nederland te behoren, mét

het beste zeggen, dat we flexibel zijn. Als het nodig is, zijn we er ook binnen

behoud van onze persoonlijke service.”

een uur.”

Univé Verzekeringen | Afdeling MKB | Burg. de Beaufortplein 13 | 7475 AG Markelo | T 088 - 330 03 50 | www.univeoost.nl Tekst: Ilse Uijlenbroek | Fotografie: Marloes Hemmelder

HOFZAKELIJK | 9


VOOR AL UW PROFESSIONELE BEDRIJFS,MODE- EN PORTRETREPORTAGES Kijk voor meer informatie op www.marloeshemmelderfotografie.nl

Nijland JCB tilt service naar een hoger niveau

Nijland | Sterk in service

T 0547 - 291 291

F 0547 - 291 299

www.nijlandservice.nl

info@nijlandservice.nl


Plezier in golf staat voorop Wethouder Josh Sijbom en wijnmaker Ilse Visscher te gast bij de Twentse Golf Academy in Bentelo

“Dat we de kosten zo laag houden, dat we zo’n gezellig clubhuis hebben en dat we veel organiseren op de eigen 9-holes baan en op banen in de regio.” Volgens de 49-jarige eigenaar Frank Agterbos zijn dit de ingrediënten die de Twentse Golf Academy zo populair maken. Sinds zijn komst, met partner Gaby Meindl, naar Bentelo in 2011, steeg het ledental al snel van 50 naar ruim 450. “Ja, dat is iets om trots op te zijn. En er zijn nog groeimogelijkheden ook. Onze limit ligt zo rond de 700 leden. Maar dat is niet iets waarop ik me focus. Ik vind het vooral heerlijk om golflessen te geven aan beginnende en ervaren golfers. Mijn missie is om golf toegankelijk te maken voor iedereen. Het elitaire imago van golf is, dankzij het unieke concept, bij ons niet aan de orde.”

HOFZAKELIJK | 11


‘Het elitaire imago rond golf is bij ons niet aan de orde’

Goed geregeld

Broodspelers

Op zaterdagmiddag zijn Josh Sijbom en zijn vrouw Marion regelmatig met

Frank Agterbos gaf jarenlang les op een golfbaan in de regio en beheerde

vrienden te vinden op de driving range of rond één van de negen holes.

er de golfschool. Gaby runde daar de golfshop. “Toen ik de kans kreeg deze

“Weer of geen weer, het is heerlijk om even een rondje te maken op de

baan in Bentelo over te nemen, hoefde ik niet lang na te denken. Het is al

mooie groene baan hier” meent Josh, wethouder in gemeente Hof van

zo’n twintig jaar geleden dat ik verslingerd raakte aan het golfspelletje. Ik

Twente. “En na afloop natuurlijk gezellig een cappuccino of een ‘afzakkertje’

heb veel gereisd en overal wedstrijden gespeeld. Maar een ‘broodspeler’ kon,

drinken in het clubhuis.” Vandaag staat hij op de baan met beginnend

en wilde ik nooit zijn. Ik houd namelijk niet zo van eindeloos op het zelfde

golfer Ilse Visscher van Wijngaard Hof van Twente. Sijbom geniet al zo’n 15

‘ding’ blijven oefenen. Wil je écht iets bereiken in deze sport, dan is ook dát

jaar van de vele golfbanen die Twente kent. “Toegeven, omdat ik in

belangrijk. Wel wist ik zeker ooit een eigen golfbaan te willen. Een Golf

Bentelo woon, is de TGA lekker dichtbij voor mij, maar ik kom hier ook graag

Academy zonder vereniging zoals je ze nu veel tegenkomt, waarbij commis-

omdat het allemaal zo goed geregeld is. Er is altijd iemand in de buurt voor

sieleden allerlei taken moeten doen naast hun lidmaatschap.” Sinds hun

tips of begeleiding. Frank is eigenaar, beheerder, golfpro en barkeeper ineen.

komst in 2011, hebben Gaby en Frank keihard gewerkt om de Twentse Golf

Hij kent alle leden bij naam en staat klaar als je vragen hebt of tips wilt,”

Academy te maken tot wat het nu is. Ook de driving range, waar mensen

weet Sijbom. “En ja, ook als gemeente zijn we blij met jonge, creatieve en

hun afslag goed kunnen oefenen, ziet er nu tiptop uit.

ondernemende types als Frank en Gaby van de Twentse Golf Academy en Roelof en Ilse van Wijngaard Hof van Twente. Ik noem het ‘Hofparels’. Ze

Laagdrempelig

dragen in positieve zin bij aan het ondernemersklimaat in de gemeente Hof

Frank: “Er is geen andere baan in de regio waar mensen gratis en onbeperkt

van Twente. Ze zijn onderscheidend in hun aanbod en zetten ons daarmee

gebruik mogen maken van golfballen. Maar ook dat hoort bij onze missie. We

ook toeristisch en recreatief gezien, goed op de kaart.”

willen golf laagdrempelig maken. Een lidmaatschap kost bij ons € 25,- per maand. Hiervoor kun je onbeperkt spelen en oefenen. Voor maar

Krachtenbundeling

€ 25,- per maand extra kun je maar liefst 10 x per week groepslessen volgen.

Gaby Meindl houdt van Twentse producten. In het clubhuis van de Twentse

Een bedrijfslidmaatschap kost bij ons slechts € 50,- per maand. Voor dat

Golf Academy wijst ze naar de Twentse kunst aan de muur en naar streek-

bedrag kunt u spelen en oefenen, we tonen uw bedrijfslogo op de golfbaan

producten op de tafels. “Al jaren geleden, toen ik cadeaupakketten samen-

en u krijgt een eigen partnerpagina op onze website. Ik zie hier dagelijks vele

stelde voor buitenlandse gasten, kocht ik wijn bij Wijn-

handicaps sneuvelen op de green. Mensen worden steeds beter in het golfspel.

gaard Hof van Twente. Ik vind het prachtig om

Naast het verlagen van je handicap zijn er vijf technieken die ik mensen kan

goede producten uit de regio, elkaar te laten

aanleren. Beheers je die ook, en je zorgt dat alles ‘klopt tussen de oortjes’, dan

versterken.” Die krachtenbundeling zie je straks

kan het echte werk beginnen” lacht Frank Agterbos breeduit. “Kortom, je raakt

ook terug tijdens de Lentelo-dagen van 9 t/m

niet uitgeleerd in de golfsport. Nu ons clubhuis klaar is, weten ook groepen

12 mei. Beide ondernemers doen hieraan mee,

ondernemers ons steeds beter te vinden. Zij combineren het golfspel hier

stellen hun bedrijven open voor een breed pu-

graag met een zakelijke netwerkbijeenkomst.”

bliek en zorgen voor aantrekkelijke activiteiten.

12 | HOFZAKELIJK

Tekst: Ellen te Riele | Fotografie: Guido Bogert en Hans van den Brink


Rondleiding of wijnproeverij? Elke donderdag, vrijdag en zaterdag bent u tussen 14.00 – 17.00

En zo ontstaat een golf-wijn arrangement Frank Agterbos is opgegroeid in het slijtersvak van zijn vader. Zelf volgde hij de opleiding tot vinoloog. Als echte wijnkenner vindt hij het dan ook heel bijzonder om zo dicht bij een Nederlands wijnbedrijf gevestigd te zijn. Een

uur van harte welkom in de winkel van Wijngaard Hof van Twente. Wilt u een rondleiding door de wijngaard, een wijnproeverij of een culinair arrangement boeken? Bekijk www.twentewijn.nl of bel: 0547 292 785.

wijnboer en wijnmaker bovendien die het nationaal en internationaal gezien, uitstekend doen. “Ik vind het fantastisch dat Ilse en Roelof Visscher, zich verdiept hebben in het vinden van druivenrassen die passen bij het Nederlandse klimaat. En ze weten daar ook nog eens wijn van zeer hoge kwaliteit van te maken. Vorig jaar vielen ze opnieuw, met zes wijnen, in de prijzen tijdens de grootste wijnkeuring ter wereld in Wenen.” Al pratend komen Ilse en Frank op mooie ideeën voor arrangementen waarbij gasten een golfclinic combineren met een rondleiding door de wijngaard en een proeverij. Spreekt dit u aan? Neem dan vooral contact op met de Twentse Golf Academy of Wijngaard Hof van Twente.

Starten met golf en je handicap verlagen? De Twentse Golf Academy is 7 dagen per week open van 9.00 tot 21.00 u en als het gezellig is nog langer. De driving range en putting green zijn ‘s avonds verlicht. U vindt de Twentse Golf Academy aan de Bentelosestraat 54 tussen Delden en Bentelo. Bekijk ook: www.twentsegolfacademy.nl of bel: 0547 388 955 voor meer informatie.

Twentse Golf Academy | Bentelosestraat 54 | 7497MR Bentelo | T 0547 388 995 | www.twentsegolfacademy.nl

HOFZAKELIJK | 13


office management communicatie projectcoรถrdinatie

Langenhorsterweg 2A 7495 RD Ambt Delden

info@enpassant.org (06) 23 76 39 18

Gerdien Morsink

www.enpassant.org


Centrumcoördinator Mirjam Koop;

‘Samenwerken en betrokkenheid zijn sleutelwoorden’ Mirjam Koop is als centrumcoördinator nauw betrokken bij de uitvoering van het Masterplan voor het centrum van Goor. Daarnaast coördineert zij de organisatie van de evenementen in het centrum. Mirjam is in juni 2012 begonnen met deze werkzaamheden en is aangesteld voor de periode van één jaar. Ze is enthousiast bezig om van het centrum van Goor weer een aantrekkelijk en kleurig geheel te maken. Dat laatste is wel besteed aan Mirjam, die naast de taak van centrumcoördinator ook haar eigen bedrijf heeft voor interieuradviezen, Aditus Interieurconcepten. In dit artikel een gesprek met Mirjam. Wat zijn precies de taken die je verricht als centrumcoördinator?

bloembakken neer te zetten en die regelmatig te laten vullen. Hier betrek-

Als centrumcoördinator ben ik de spil tussen de ondernemers onderling, de

soren. En natuurlijk het idee voor de Goorse sofa’s: bankjes van glasmozaïek,

ondernemers en de gemeente en verder het aanspreekpunt voor alles wat

die gemaakt worden voor en door de inwoners van Goor. Inmiddels zijn vijf

er op ondernemersgebied in Goor gebeurt.

bankjes gefinancierd, waaronder één hele bijzondere: een Koningsbank die

ken we de ondernemers bij. De bloemisten en tuinderijen kunnen dit spon-

wordt gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Wat kun je precies betekenen voor nieuwe ondernemers in Goor? Ik kan hen begeleiden en helpen met opstarten van hun zaak. Ik loop regel-

Waaraan ga je de komende tijd aandacht besteden?

matig binnen om te horen hoe het gaat, kijk waar op dat moment behoefte

Ik ga kijken of we zzp.’ers ergens centraal kunnen huisvesten. Zo kunnen zij

aan is. Ik breng de ondernemer in contact met mensen die hem verder

elkaar niet alleen enthousiasmeren en versterken, maar ook voorzieningen

kunnen helpen. Ik heb goed contact met de makelaars in Goor. Regelmatig

delen. Verder wil ik aandacht schenken aan de inrichting en het gebruik van

kijken we samen of we ondernemers onder kunnen brengen in een leeg-

de pleinen die op basis van het Masterplan worden gerealiseerd en ga ik op

staand pand.

zoek naar invulling van lege bedrijfspanden. Ook overleg ik met de Kamer van Koophandel om ideeën op te doen. Zodra de herstructurering van het

Wat is jouw visie op het Masterplan?

centrum van start gaat, ga ik dat natuurlijk begeleiden.

Ik vind het belangrijk dat mensen zich bij Goor en het Masterplan betrokken voelen en dat er een algemeen gevoel van saamhorigheid komt. Qua inrichting van het centrum vind ik het belangrijk dat de pleinen goed benut gaan

Een aantrekkelijker centrum voor Goor

worden straks; mensen moeten er blijven ‘hangen’.

Het Masterplan centrum Goor heeft het doel om het centrum van Goor aantrekkelijker te maken en de leegstand te keren. Compacter maken van

Kun je je ervaring als interieurontwerper daar goed bij inzetten?

het centrum, een aantrekkelijke verbinding tussen het Weversplein en de

Jazeker! Ook het centrum mag meer kleur krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door

met terrasfunctie en horeca zijn opgenomen.

Grotestraat en het realiseren van een aantal aantrekkelijke verblijfspleinen

HOFZAKELIJK | 15


Detailhandelsnota in de maak De afgelopen jaren hebben zich diverse ontwikkelingen in de detailhandel voorgedaan, zoals schaalvergroting/ branchevervaging en internetverkoop. Ontwikkelingen die leiden tot een andere benadering van de detailhandel. Daarbij hebben ook de economische recessie en de krimp van de bevolking hun invloed. Wat betekent dat voor de detailhandel in Hof van Twente? En hoe kunnen gemeente en ondernemers daarop inspelen?

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs ingestemd met

Aan de detailhandelsnota zal een uitvoeringsparagraaf worden gekoppeld,

de concept Detailhandelsnota 2013-2023. Tijdens een themabijeenkomst

zodat de gewenste acties voor de detailhandel in de Hof van Twente een

op 7 maart jl. ging de gemeente Hof van Twente in gesprek met de onder-

concreet vervolg krijgen. De gemeenteraad zal de definitieve detailhandels-

nemers. Na een welkom door wethouder Sijbom, en een presentatie van de

nota 2013-2023 ter vaststelling voorgelegd krijgen in juni 2013.

concept detailhandelsnota, werden ondernemers uitgenodigd om zich in kleine workshops te buigen over een aantal thema’s: aanpassing van de

Contactpersoon t.a.v. de detailhandelsnota 2013-2023:

winkeltijden, vorming van een ondernemersfonds en de gewenste detail-

Marieke van der Aa

handelsstructuur in de kernen en het buitengebied.

Beleidsmedewerker economische zaken/Bedrijfscontactfunctionaris m.vanderaa@hofvantwente.nl

De themabijeenkomst werd goed bezocht en leverde levendige en interes-

0547 - 85 85 85

sante discussies op. Naast de ondernemer is ook de consument benaderd over de toekomst van de detailhandel in de Hof van Twente via de digitale enquĂŞtemogelijkheid van het Hofpanel. Het Hofpanel heeft veel reacties opgeleverd. Nu worden alle reacties verzameld en vormgegeven in een definitieve detailhandelsnota. Er zal nog een aparte impressie worden uitgegeven van de themabijeenkomst. Ook zal er een nieuwsbrief worden verspreid met daarin de resultaten van het Hofpanel uiteengezet. Actuele info over de detailhandlesnota is te volgen via www.hofvantwente.nl.

16 | HOFZAKELIJK

Tekst en fotografie: Gemeente Hof van Twente


Startende ondernemers op weg in Hof van Twente Gemeentelijk beleid voor startende ondernemers In Hof van Twente is een toename te zien in

ruimte mag maximaal 25% omvatten van het

organiseerden de gemeente Hof van Twente en

zzp’ers in de dienstverlening (bijv. communicatie/

woonoppervlak in de woning.

de Kamer van Koophandel een themabijeen-

accountancy) en in de bouw (aannemers die zich-

komst op 14 maart 2013.

zelf verhuren). De keuze om als zzp’er of freelan-

Verder zet de gemeente de bedrijfscontactfunc-

cer een onderneming te starten, kan voortkomen

tionaris in als eerste aanspreekpunt voor het

uit vrije wil maar soms ook uit noodzaak door de

bedrijfsleven in Hof van Twente. De bedrijfscon-

huidige economische tijd. Vaak vragen startende

tactfunctionaris staat onder andere het bedrijfs-

ondernemers zich af of het beroep vanuit huis

leven bij bij het starten, uitbreiden of verplaatsen

mag worden uitgeoefend. In Hof van Twente mag

van een bedrijf, met informatie over economische

in de woning een beroep worden uitgeoefend

ontwikkelingen, beleid en vergunningen. Ook ont-

wanneer het ondergeschikt blijft aan de woon-

wikkelt de gemeente een fysiek en een digitaal

functie. In de woning mag een werkruimte wor-

ondernemersloket waar de ondernemer vanaf 1 juli

den ingericht van maximaal 50 m2 of de werk-

terecht kan met uiteenlopende vragen.

^ Speciaal voor startende ondernemers

Qredits; microfinanciering van ondernemingen Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol (door)

Qredits verstrekt microkredieten aan startende en bestaande ondernemers.

starten van hun bedrijf. Qredits biedt ondernemerstools en persoonlijke

Wel is een ondernemingsplan vereist. Voor een aanvraag is de e-learning tool

coaching en verstrekt microkredieten tot € 50.000,-. De visie van Qredits is

Ondernemingsplan Schrijven te downloaden. Hiermee kunnen ondernemers

om ondernemerschap in Nederland toegankelijker te maken.

hun ondernemingsplan schrijven aan de hand van vragen, voorbeelden en filmpjes. Naast microkrediet en ondernemerstools biedt Qredit ook persoon-

Qredits is een uniek samenwerkingsverband van ABN AMRO, ING Nederland,

lijke coaching aan. Op de website staan de mogelijkheden om een coach te

Rabobank Nederland, Triodos Bank en Bank Nederlandse Gemeenten en wordt

kiezen die ondernemers kan helpen met hun vraagstukken.

mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Sociale Zaken

Voor meer informatie over Qredits: www.qredits.nl

en Werkgelegenheid en het Fonds Werken aan Wonen.

Gemeente Hof van Twente | de Höfte 7 | 7471 DK Goor | T 0547 - 85 85 85 | www.hofvantwente.nl

HOFZAKELIJK | 17


• Badkamers • Sanitair • Gas • Water • Verwarming • Zinkwerken • Electra

De Berken 2 F 7491 HJ DELDEN T 074 291 70 35 www.johnpeper.nl

De Berken 2E Delden | T:074 376 25 00 info@thomdejong.nl | www.thomdejong.nl

Op zoek naar

R

talent en passie?

Een gastpresentatie vanuit de praktijk en het hart geschreven onder de titel ‘Geniet van het leven door te ondernemen vanuit je passie‘ geeft ook uw werknemers mooie inzichten en perspectief. Meerdere (non) profit organisaties gingen u voor in 2012. Ook de top studenten van de Saxion Hogeschool in Enschede en Deventer hebben recent een hoge waardering afgegeven. Voor organisaties die: Serieus (willen) investeren in ‘human resources’, die geloven in arbeidsmobiliteit en die externe experts en/of sprekers inhuren voor het leveren van toegevoegde waarde en verfrissing. Categorieën • Innovatie & Creativiteit • Leiderschap & Strategie • Motivatie, Inspiratie & Persoonlijke Ontwikkeling

LIVING

the homecoming feeling

Woonaccessoires Kussens Tassen Verzorging Manden Verlichting Meubelen Keuken Streekproducten Kom gezellig langs in onze winkel / showroom D.J Bunschotenstraat 14 7471 CZ Goor

Onderwerpen: • Zoek je talent en passie • Hoe ga je om met ingrijpende veranderingen? • Hospitality marketing

Like ons op Facebook

Boek nu: JohanLangelaar@speakersacademy.nl Johan Langelaar 48 jaar, ondernemer en gastspreker. Gehuwd, 2 kinderen en woonachtig in Delden.

www.speakersacademy.nl

LANDHUIS

www.facebook.com/landhuisliving

Contactgegevens T: 0547-262288 E: info@landhuisliving.nl W: www.landhuisliving.nl


column

“Met het fingerspitsengefül van een asperge…” Keer op keer vind ik in ‘t communicatievak de bevestiging, hoe belangrijk het is om je écht te focussen, én hoe vaak we hieraan gewoon voorbij gaan. Wil je aansluiting vinden en verkopen, dan is serieus stilstaan bij de

WIE Ellen te Riele

WAT Tekstschrijver, communicatieadviseur en

wensen van je doelgroep, een essentiële start. Vorige week nog; ik sprak een ondernemer die z’n product altijd met succes aan de man had gebracht in de bouwsector. Maar een paar maanden geleden had hij besloten om z’n markt - lees doelgroep - te verbreden. Dus… hup, hij plaatste digitale advertenties via Google Adwords en ging aan de slag met Facebook en Twitter. “Komt goed”, zei hij, “want met social media bereik je heel veel mensen voor relatief weinig geld.”

trainer

WAAR Mail-me-nu.nl

Ik was oprecht benieuwd naar het resultaat van z’n campagne. Aj, daar lag dan ook meteen eigenlijk zijn vraag aan mij. De actie had ‘m namelijk helemaal niets opgeleverd, met uitzondering van een paar ‘likes’ op facebook van familie en vrienden. Hij begreep er niets van, want de cursus ‘social media’, die hij volgde, had ‘m andere dingen beloofd. Ik vroeg hoe hij zich verdiept had in z’n nieuwe doelgroep. “Hoezo? Social media is inmiddels zo geaccepteerd. Iedereen gebruikt het. Dus ook m’n nieuwe doelgroep! Toch?” Kijk, een asperge zelf heeft weinig fingerspitzengefül. Het bekt aardig en je ziet er mooie plaatjes bij. Maar zelfs asperges laten zich niet leiden. Het is de koningin onder de groenten, maar daarmee heb ik geen zekerheid dat ik op Koninginnedag asperges kan eten. Teler Rudi Buschers… en daar zit ‘m dan ‘t fingerspitzengefül, zei half maart al, dat als de grond zo koud bleef, het echt wel mei werd, voordat die heerlijke asperges, dampend op m’n bordje lagen. En zo gaat het met die nieuwe doelgroepen ook. Die laten zich niet leiden omdat ik me toevallig, zogenaamd tot ze richt. Ik moet eerst leren om de taal te spreken van mijn doelgroep. Krijg je al de kriebels? Word je al ongeduldig? Jahaa, ik merk het. Want je wilt deze stap liever overslaan. Echte Twentenaren willen het liefst direct d’r an. Maar je kent ook het gezegde ‘een goede voorbereiding is het halve werk’. Inzetten van social media om nieuwe klanten te werven, is prachtig! En ja, deze techniek werkt! Absoluut. Maar…. ‘content is king’. Dus leef je in. Waarvoor is je doelgroep gevoelig? Welke stijl past daarbij? Gebruik in je boodschap de woorden en de stijl waarvoor je doelgroep gevoelig is. Pas dan word je beter gevonden en gaan ze jou mailen, bellen of wat dan ook. Dus… zennnnnn… en kweek je fingerspitzengefül. Ofwel; leef je in, in je doelgroep zodat je precies aanvoelt waarmee je hen verleidt. Ellen te Riele, Mail-me-nu.nl voor communicatieadvies, (SEO) tekst en training

Mail-me-nu.nl | Het Uding 9 | 7496 DC Hengevelde | T 06-29 05 85 93 | www.mail-me-nu.nl

Scan deze column met:

HOFZAKELIJK | 19


Unieke 50/50 deal bij MTselect MTselect biedt ondernemers garantie op de werving en selectie van kandidaten. Hiermee onderstrepen Martine Schulte en Ton Valk het belang van de juiste kandidaat op de juiste plaats. Ze nemen alleen genoegen met een perfecte match tussen opdrachtgever en kandidaat.

Perfecte match

Tijdsbesparing

50/50 concept

Meteen bij het eerste contact met Martine Schulte

Veel ondernemers doen het proces van werving en

“Ons unieke 50/50 concept is eigenlijk een soort

en Ton Valk valt op dat beiden enorm gedreven

selectie zelf. Wat is nu het voordeel om dit door

garantie voor de opdrachtgever,” legt Martine uit.

zijn en dat vader en dochter elkaar prima aanvul-

MTselect te laten doen? Martine hoeft daar niet

“Dit concept houdt in dat de opdrachtgever na

len. Met een gezonde dosis humor breken ze direct

lang over na te denken: “Als werving en selectiebu-

afloop van de selectieprocedure slechts 50% van

het ijs. Martine Schultet: “Dat is precies waar het

reau helpen wij bedrijven in hun zoektocht naar

het factuurbedrag hoeft te betalen. Het resterende

om gaat in gesprekken met kandidaten. Je wilt de

personeel. Dit kan de ondernemer heel veel tijd en

bedrag betaalt de opdrachtgever pas na twee

persoon echt leren kennen en dan moet hij of zij

dus geld besparen. Wij hebben ruim 30 jaar ervaring

maanden. Dit geeft hem zekerheid over de geschikt-

zich wel op z’n gemak voelen. We spannen ons

in werving en selectie en hebben een uitgebreid

heid van de kandidaat. Blijkt nu binnen twee maan-

voor 100% in om de juiste kandidaat te vinden

netwerk dat wij inzetten voor de opdrachtgever.”

den dat de kandidaat niet voldoet, dan doen wij de

voor de opdrachtgever. Dit betekent dat we be-

procedure over voor het openstaande bedrag.”

halve de kandidaat ook het bedrijf van de op-

Korte lijnen

drachtgever goed moeten kennen.” Ton vult aan:

De opdrachtgever heeft een vaste contactpersoon bij

Toekomst

“Wij nemen geen genoegen met een telefonische

MTselect, dus één persoon die het hele proces bege-

MTselect heeft op dit moment twee vestigingen,

intake met de eigenaar van het bedrijf. Wij gaan

leidt. “Korte lijnen is wel zo prettig voor zowel de op-

in Twente en in Brabant. Voor de toekomst hebben

naar het bedrijf toe om de sfeer te proeven. Be-

drachtgever als de kandidaat”, vindt Ton Valk. “Wij

Martine en Ton plannen om MTselect uit te brei-

halve een gesprek met de eigenaar willen wij ook

houden van transparantie en duidelijkheid. Heldere

den met nog twee vestigingen, zodat een lande-

de direct leidinggevende en collega’s spreken. Al-

communicatie met zowel opdrachtgever als kandidaat

lijke dekking ontstaat.

leen op die manier kunnen wij bepalen welk type

staat bij ons voorop. En wij hanteren vaste tarieven,

kandidaat past bij een bedrijf.”

dus geen verrassingen achteraf.”

MTselect BV | Buitenhagen 4 | 7471 BD Goor | T 0547 274 092 | Akkerpad 1 | 5236 VD | Den Bosch | T 073 644 81 71 | www.MTselect.nl Tekst: Carolien Holtslag | Fotografie: Marloes Hemmelder

HOFZAKELIJK | 21


Tonny Kranenberg Uitvaartzorg: één bedrijf, twee diensten Als uitvaartondernemer biedt Tonny Kranenberg een totaalpakket. Ze regelt alle praktische zaken rond een uitvaart en biedt begeleiding bij de vorm en inhoud van de uitvaart. Een unieke combinatie want de meeste uitvaartverzorgers regelen alleen de uitvaart en huren een spreker in voor de inhoud. Bij Tonny Kranenberg hebben nabestaanden desgewenst slechts te maken met één professional, wel zo prettig.

Dichtbij mensen

respect voor de uitvaartondernemer waar ik het

wensen van de mensen. Mensen moeten niet

Tonny heeft jaren gewerkt in de verpleging, zowel in

vak van uitvaartverzorger leerde, ben ik me met

denken dat iets gek is of niet kan. Er is heel veel

het ziekenhuis als in de wijk. Ook was ze manager in

mijn bedrijf in eerste instantie alleen gaan richten

mogelijk en ik ben creatief in het bedenken van

de thuiszorg en in een woonzorgcentrum. Tonny legt

op toespraken en ritueelbegeleiding bij uitvaarten.

oplossingen. Ik heb een netwerk van bedrijven om

uit: “Mijn kracht is om dicht bij mensen te zijn, om

Toch miste ik het contact dat je als uitvaartverzor-

mij heen met wie ik zaken doe, bijvoorbeeld voor

te helpen in moeilijke situaties. Als manager stond ik

ger hebt met mensen. Toen ik wist dat zijn bedrijf

de rouwauto, de kist, de kaarten, etc. Hierdoor

naar mijn gevoel te ver van de mensen af. Toen wist

in 2012 een andere eigenaar kreeg, ben ik in dat

hebben mensen veel keuze en ben ik heel flexibel.

ik dat ik die functie niet de rest van mijn leven wilde

jaar gestart met Tonny Kranenberg Uitvaartzorg.”

Ik heb geen kasten vol voorraden, maar zoek

uitoefenen. In het woonzorgcentrum kwam ik in

steeds een bedrijf dat kan voldoen aan een speci-

contact met het werk van de uitvaartverzorger. Mijn

Nieuwe stijl

fieke vraag. Ik hoef bij wijze van spreken dan ook

belangstelling was gewekt.”

Als een van de weinige vrouwelijke uitvaartverzor-

geen eiken kisten te verkopen, omdat ik er daarvan

gers in de regio pakt Tonny veel zaken toch net

veel heb staan.”

Tonny volgde een tweetal opleidingen: uitvaart-

iets anders aan dan veel van haar mannelijke

verzorging en ritueelbegeleiding. Ze ging parttime

collega’s. “Ik denk dat vrouwen meer vanuit het

Tonny vindt het belangrijk om aanwezige

werken bij een uitvaartonderneming in Goor en

gevoel werken dan mannen. Ik ben dan ook wars

kinderen in de familie te betrekken bij het overlij-

startte daarnaast haar eigen bedrijf. Tonny: “Uit

van standaard oplossingen, maar wil aansluiten bij

den. Ze praat met de kinderen en legt hen dingen

22 | HOFZAKELIJK

Tekst: Carolien Holtslag | Fotografie: Marloes Hemmelder


uit, uiteraard op hun niveau. Hierbij gebruikt Tonny

voor een kerkelijke uitvaart of niet. Daarnaast ben

kan ik het op mijn manier doen. Ik bepaal zelf de

ook boekjes over dood en afscheid nemen. Ze heeft

ik goed op de hoogte van de tradities en de

kwaliteit van mijn diensten.” Mensen stellen Ton-

gemerkt dat kinderen graag een rol willen bij de

gewoonten in deze regio. Ik vind het ook mooi

ny regelmatig de vraag hoe het voor haar is om

uitvaart, zoals het beschilderen van de kist, kaarsjes

om deze in ere te houden.”

steeds te maken te hebben met het verdriet van

aansteken of ballonnen oplaten.

anderen. Ze zegt daarover: “Natuurlijk raakt een

Drijfveer

overlijden mij. Het is belangrijk dat ik wel met de

Respect, rust en ruimte

Tonny geeft aan dat het een goede keus is geweest

mensen mee leef maar niet mee lijd, anders heb-

Het past helemaal bij iemand met de roots in de

om als zelfstandig uitvaartondernemer aan de slag

ben ze niks aan mij. Ik zou me zorgen maken als

kinderverpleging: de drie R’s. Tonny heeft in de

te gaan: “Ik ben blij dat ik nu weer echt iets voor

het overlijden van een mens me niet zou raken. Als

uitvaartzorg een eigen betekenis gegeven aan deze

mensen kan betekenen. Het is elke keer weer bij-

het zover komt, zoek ik een ander beroep. Want

drie voor haar belangrijke letters. Want ze staan

zonder om zo dicht bij mensen te mogen zijn in

dan doe ik alleen nog maar een kunstje en ben ik

voor datgene wat voor haar belangrijk is in de uit-

moeilijke omstandigheden. In mijn eigen bedrijf

niet meer echt betrokken. Dat wil ik niet.”

vaartzorg: Respect voor de overledene, Rust bieden in een vaak emotionele periode en Ruimte voor verdriet en specifieke wensen. Tonny verzorgt voornamelijk uitvaarten in de Hof van Twente. Tonny: “Het maakt niet uit welke geloofsovertuiging mensen hebben en of ze kiezen

‘Ik hoef geen eiken kisten te verkopen omdat ik er daarvan veel heb staan’ Uitvaartondernemer van uw keuze Neem na een overlijden contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze en niet met de verzekeraar. Anders bepaalt de verzekeraar in veel gevallen de keuze voor u. De uitvaartondernemer stelt de verzekeraar vervolgens in kennis van het overlijden en regelt ook de financiële afhandeling met de verzekeraar.

Wilsbeschikking Tonny Kranenberg Uitvaartzorg heeft een boekje ‘wilsbeschikking’ uitgegeven. Dit boekje kan mensen helpen om hun wensen met betrekking tot

‘Respect, rust en ruimte’

de uitvaart onder woorden te brengen. Het helpt nabestaanden bij het nemen van beslissingen. Belangstellenden kunnen kosteloos een boekje aanvragen bij Tonny Kranenberg.

Tonny Kranenberg Uitvaartzorg | Oude Haaksbergerweg 100 | 7471 LN Goor | T 06 10 86 20 12 | www.tonnykranenberg.nl

HOFZAKELIJK | 23


PUUR! standbouw ontzorgt ‘Wij zorgen voor een perfecte beursstand’ Op een beurs staan is een inspannend proces voor bedrijven. Ruimte huren, een stand bouwen, materialen verzorgen en naderhand ook nog alles afbouwen: het vraagt veel van bedrijven. PUUR! standbouw neemt alles uit handen en zorgt voor een stand die aan alle wensen voldoet. Van het ontwerp en het opbouwen van een stand tot het demonteren en opslaan van alle materialen: PUUR! standbouw verzorgt het.

Erwin Lentelink, eigenaar van PUUR! standbouw: ‘Wij ontzorgen klanten en leveren kwaliteit’

24 | HOFZAKELIJK

Tekst: Diana Maatjes | Fotografie: Marloes Hemmelder


Vertrouwen van klanten

hebben bij ons één aanspreekpunt. Wij regelen alles,

den te maken en te houden. Wij gaan niet voor

“Alles draait om vertrouwen”, stelt Erwin Lentelink,

tot en met de smaak van de koffiecupjes. Het is,

slechts één opdracht, we hebben een langetermijn-

eigenaar van PUUR! standbouw. “Klanten moeten

zeker bij een beurs in het buitenland, van het groot-

visie: hoe kunnen we bedrijven bij ons houden?”

vertrouwen hebben in ons. En ze moeten erop

ste belang dat we alles voor elkaar hebben. Een

kunnen vertrouwen dat alles goed komt, wat er

paar cruciale dingen vergeten, kan absoluut niet.”

No-nonsense kwaliteit PUUR! standbouw heeft de kenmerkende

ook gebeurt. Daarom werken wij heel nauwkeurig en komen we onze afspraken altijd na. En gaat er iets mis? Dan lossen wij dat op. Wij nemen alles uit handen, zodat de klant nergens naar om hoeft te kijken. Bedrijven investeren fors voor beur-

‘Flinke groei door Twentse no-nonsense mentaliteit’

Twentse no-nonsense kwaliteit. Lentelink: “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Kwaliteit leveren en de klanten ontzorgen. We hebben veel opdrachtgevers uit het westen, zij kunnen deze Twentse nuchter-

heid erg waarderen. Wij verkopen geen lucht, maar

zen, daar zijn we ons zeer van bewust. We zorgen dan ook voor een mooie stand met een mooie uit-

Veel know-how nodig

straling, van goede kwaliteit.”

De regels voor stands zijn in ieder land, op iedere

stands van echte kwaliteit.”

beurs en zelfs in sommige hallen van dezelfde

Enorme groei

“We gaan als eerste op bezoek bij de klant om de

beurs anders. “Er gelden onder andere regels voor

Lentelink is geboren in Goor en heeft daar tot zijn

wensen te inventariseren. Die wensen vertalen we

de hoogte van de stands en de wijze van bouwen.

29e gewoond. Sindsdien woont hij in Hengelo,

naar een 3D ontwerp, dat we bij de klant presen-

In Engeland zijn strengere regels voor wat er aan

waar hij acht jaar geleden het bedrijf Expofor-

teren.” Op dat moment kunnen er nog allerlei aan-

het plafond mag hangen en daar is een healthy &

mance met zijn broer oprichtte. “We deden veel

passingen gedaan worden, zodat de klant com-

safety report verplicht”, legt Lentelink uit. “Boven-

beursverlichting, video en houtbouw. Bijna vijf jaar

pleet tevreden is. “We zorgen dat alle materialen

dien worden we daar regelmatig verplicht om con-

geleden hebben we de bedrijven gesplitst. Mijn

aanwezig zijn op de beurs en bouwen de stand op.

structies te laten berekenen. Bij sommige beurzen

broer heeft nu een audiovisueel bedrijf, genaamd

Na de beurs demonteren we alles weer en nemen

lezen we een heel handboek door om alle regels te

AVeurope en ik ben eigenaar van PUUR! standbouw.

we de materialen mee.”

kennen. Als bedrijven dit zelf willen doen, zien ze

We werken nog altijd nauw samen.” Door de enor-

door de bomen het bos niet meer. Wij ontzorgen

me groei is het bedrijf uitgeweken naar Goor. Na

Van Duitsland tot Spanje

ze ook op dit vlak, zodat klanten hier niets van

twee keer een extra hal te hebben gehuurd voor de

“Zeventig procent van onze opdrachten is in Duits-

merken. Wij houden rekening met alle regelgeving

opslag van alle standmaterialen, heeft Lentelink het

land. Onze opdrachtgevers zijn Nederlandse bedrij-

bij het ontwerpen van een stand.”

huidige gebouw aan de Klavermaten 49 laten bou-

ven die op een beurs staan in Duitsland, maar

wen. Het pand is nu anderhalf jaar in gebruik en

bijvoorbeeld ook in Engeland, Spanje, België,

Langetermijnvisie

wordt alweer te klein. “Door onze langetermijnvisie,

Frankrijk en natuurlijk Nederland. Het voordeel

Lentelink: “Klanten aantrekken met een fantastisch

Twentse mentaliteit en het nakomen van onze af-

voor klanten is dat wij alles in eigen hand hebben

ontwerp of een goede prijs voor een eerste opdracht

spraken heeft PUUR! standbouw inmiddels een

en niet afhankelijk zijn van andere bedrijven. De

is niet zo moeilijk. Ervoor zorgen dat ze vervolgens

grote vaste klantenkring opgebouwd. Daarnaast

enige uitzondering hierop is dat we voor audiovi-

vaste klanten worden wel. Daar moet je als bedrijf

krijgen we er ook steeds meer klanten bij. Dat is een

suele toepassingen samenwerken met het bedrijf

echt je best voor doen. Daarom steken wij veel

geweldige ontwikkeling, waar we hard voor werken

van mijn broer en dat we in drukke tijden een

energie in de langetermijnvisie en in kwaliteit. En

en waar ik heel trots op ben.”

vaste groep ZZP’ers hebben die ons helpt. Klanten

we zetten nét een stapje verder om de klant tevre-

PUUR! standbouw | Klavermaten 49 | 7472 DD Goor | T 0547 26 38 19 | www.puurstandbouw.nl

HOFZAKELIJK | 25


Exclusieve kwaliteitswijn van Twentse bodem! LENTELO

DAGEN

9 T/M 12 MEI

OPEN!

• MAKERS VAN TWENTEWIJN • WIJNGESCHENKEN • WIJNPROEVERIJEN

WWW.TWENTEWIJN.NL

Onze restaurants serveren elke dag tot 11.00 uur ontbijt.

Holten Oldenzaal Nijverdal

07.00 - 24.00 u 09.00 - 24.00 u 10.00 - 24.00 u

TUINONTWERP | TUINAANLEG | TUINONDERHOUD STRAATWERK | GRONDWERKEN | GLADHEIDSBESTRIJDING Markelo - T 0547 - 263 536 - www.overbeekhoveniers.nl


“De vinger op de zere plek leggen is voor veel interim-managers niet zo heel moeilijk. Maar ondernemers praktische handvatten geven, en hen écht door een moeilijke periode heen helpen, daar ligt mijn meerwaarde.”

Een ‘voetbaltrainer’ als verandermanager “Noem me een CEO interim-manager, een coach, een organisatieadviseur, een bruggenbouwer, een trainer,… mag allemaal”, glimlacht Ir. Miranda Diependaal van Zebramanagement uit Markvelde. “Waar het mij om gaat, is dat ik in vrij korte tijd, mensen binnen bedrijven écht help. Ik loods directie en medewerkers effectief door een reorganisatie. Ik help bij het veranderen naar een andere werkwijze of het groeien naar een passende bedrijfscultuur. En ja, daarvoor is meer nodig dan het toelichten van theoretische modellen of processen. Daarvoor ga ik mee het veld in. Ik trek de spreekwoordelijke voetbalschoenen aan om de middenvelder te helpen bij de spelverdeling. Tegelijkertijd doe ik de verdediger voor, hoe hij de ‘gaten dicht’ in de achterhoede. En aan de spits laat ik zien hoe hij écht scoort!” Medewerkers willen wel

Leiderschap in 50 tinten grijs

Crestcom

Met haar 50 levensjaren en haar 25 jaren werker-

Als Miranda Diependaal een bedrijf binnenkomt,

Naast interim-manager is Miranda Diependaal er-

varing binnen uiteenlopende bedrijven, weet

‘zuigt’ ze de hele organisatie in zich op. “Ik hoor van

kend trainer onder de vlag Crestcom. Dit is een

Miranda waarover ze praat. “Mijn laatste interim-

de directie waar dingen niet goed gaan, maar ik wil

wereldwijd geaccrediteerde organisatie. Miranda

klus was voor een gevangenis in het westen van

ook medewerkers spreken om het verhaal volledig

helpt managers tijdens een intensief jaarprogram-

het land. Ik ben daar negen maanden strategisch

te krijgen. Ook wil ik de echte sfeer proeven.” Ze

ma, bij het doorontwikkelen van leiderschapsvaar-

en operationeel directeur geweest om het interne

verzamelt informatie over de harde én zachte fac-

digheden. Dit doet ze volgens een concrete en

beleid drastisch om te gooien. En dat was nodig

toren. “Ik probeer in korte tijd door te dringen tot

beproefde werkwijze. “Uitgaande van 10 kerncom-

ook, want anders hadden ze de deuren binnenkort

de kern van de materie. Laat managers voelen waar

petenties die nodig zijn voor goed leiderschap,

moeten sluiten. Ik zie het vaker binnen bedrijven

het écht om gaat. Welke rol spelen zijzelf en welke

‘maak’ ik in een jaar tijd ‘bulletproof managers’. De

van formaat. Tussen het beleid, zoals directie en

invloed heeft dit op het gedrag van anderen? In een

training levert meetbaar resultaat op binnen een

het management bedacht hadden, en de prakti-

lerende organisatie moet ruimte zijn om - zij het

organisatie. We garanderen gemiddeld 700%

sche uitvoering op de werkvloer, ligt een gapend

gedoceerd – fouten te maken. Als manager moet je

return on investment binnen een jaar. ” Meer we-

gat. Mensen zijn welwillend, kunnen heel veel aan,

het hele palet, van ‘50 tinten grijs’, weten toe te

ten? Bel 06 53 217 601 voor een afspraak of kijk

maar soms is er echt iemand nodig om ze door een

passen. Al was het om te voorkomen dat goedwil-

op www.crestcomtraining.nl/mirandadiependaal.

interne crisis heen te helpen naar betere samen-

lende medewerkers, buitenboord vallen en verdrin-

werking en echte groei.”

ken. Ik help managers om dat te voorkomen.”

Crestcom Nederland | Deldensestraat 11 | 7478 PG Diepenheim | T 06 53 217 601 | www.crestcomtraining.nl/mirandadiependaal Tekst: Ellen te Riele | Fotografie: Marloes Hemmelder

HOFZAKELIJK | 27


Martijn Tuinte nieuwe voorzitter ondernemersvereniging SIO Hengevelde Na 9 jaar voorzitterschap van ondernemersvereniging SIO Hengevelde, droeg Norbert Kuipers (HEBO Kozijnen), begin dit jaar het voorzitterschap over. Zijn opvolger is Martijn Tuinte (Tuinte groep). Tijdens de overdracht werd Kuipers geroemd om zijn gedrevenheid en organisatietalent. SIO telt momenteel 115 leden die samen garant staan voor ruim 800 arbeidsplaatsen. Voor een dorp met 2.000 inwoners, is dat ver boven gemiddeld. Hengevelde staat in de regio dan ook bekend als actief en ondernemend op meerdere terreinen. Van creatief en innovatief ondernemerschap tot de organisatie van grootse festiviteiten als de jaarlijkse Hรถftedagen. V.l.n.r.: J  on Klein Breteler, Gerco Welmers, Norbert Kuipers, Veronique Beuving, Ellen te Riele, Martijn Tuinte, Annemiek Zwienenberg

BOV

hengevelde

Bentelo

Delden

Postadres:

Postadres:

Postadres:

Janninksweg 1 | 7496 PT Hengevelde

Beukenlaan 5 | 7497 MJ Bentelo

Langestraat 61 | 7491 AB Delden

voor meer info:

voor meer info:

voor meer info:

www.siohengevelde.nl

www.ondernemendbentelo.nl

www.dovdelden.nl

info@siohengevelde.nl

www.bentelo.info

info@dovdelden.nll

BOV

of mail naar info@co-en-zo.nl Voorzitter

: Martijn Tuinte

Penningmeester

: Veronique Beuving

Voorzitter

: Gerrit Versteeg

Penningmeester : Wim Rouwenhorst

Secretaris

: Annemiek Zwienenberg

Penningmeester

: Mieke Tettero-Lutkehaus

Secretaris

: Sytse Helder

Secretaris

: Marjan Spoolder

Telefoon

: 074 245 67 89

Voorzitter

Contactgegevens zijn te vinden op onze website.

28 | HOFZAKELIJK

: Dinant Keizers


ondernemersverenigingen Meerwaarde voor Hengevelde

Kunstig bekeken

Onder voorzitterschap van Kuipers organiseerde SIO in 2005 de eerste Open

Norbert Kuipers nam op 27 januari, onder grote belangstelling, officieel

bedrijvendagen. Een succesvol concept dat daarna ook in de andere kernen

afscheid als voorzitter. Hij en zijn vrouw Leonie, ontvingen persoonlijk uit

binnen de Hof van Twente, navolging kreeg. Het complete draaiboek ging

handen van de uit Goor afkomstige kunstenaar Maarten Morselt, een

van vereniging naar vereniging en waar behoefte was aan goede tips, hielp

prachtig schilderij. Maarten woont bij

hij graag voort. Een ander initiatief was de feestelijke straatverlichting die

Stichting Aveleijn en werkt vanuit

de Goorsestraat en een deel van de Diepenheimsestraat in de wintermaan-

Atelier Artistiek, een kunstwerkplaats

den sieren. Een meerjarenproject waarbij de winkeliers, ondernemersvereni-

voor verstandelijk gehandicapten in

ging en de Stichting Zomerfeesten elkaar versterkten.

Hengelo. De maatschappelijke betrokkenheid van de familie Kuipers is

‘Als het overnemen van een voetbalteam, na het winnen van de beker’

groot. Het schilderij viel dan ook zeer in de smaak bij de vertrekkende voorzitter.

Nieuwe huisstijl Ondernemersvereniging SIO bestaat inmiddels ruim 10 jaar. Hoogste tijd, zo

Martijn Tuinte nam de voorzittershamer over, wetend dat het moeilijk is,

meende het bestuur, om de huisstijl van de vereniging wat op te frissen.

het voorzitterschap van Kuipers te overtreffen. “Het is alsof ik de nieuwe

Bart Jan van Hecke (Reclamebureau BJVH), is verantwoordelijk voor het

trainer word van een voetbalploeg die net de Champions League heeft

moderne, nieuwe beeldmerk. Mark Tuinte (MarkT-DEsign) verzorgde de

gewonnen!” was zijn treffende vergelijking. “SIO is een perfect draaiend

nieuwe website voor SIO.

team, waar moet ik dat nog verbeteren?” Maar de meerwaarde van Martijn Tuinte wordt weldegelijk gezien door de leden. Ook hij staat bekend als een

Meer informatie over Ondernemersvereniging SIO, haar leden en het jaar-

ondernemer die de kracht van samenwerking in een kleine kern als Henge-

programma vindt u op www.siohengevelde.nl

velde, ten volle weet te benutten.

diepenheim

goor

Markelo

Postadres:

Postadres:

Postadres:

Grotestraat 36 | 7478 AC Diepenheim

Postbus 111 | 7471 AC Goor

Wansink 43 | 7475 DR Markelo

voor meer info:

voor meer info:

voor meer info:

www.deepsnieuws.nl/ovdiepenheim

www.goorcollectief.nl

www.ovmmarkelo.nl

info@ovdiepenheim.nl

secretaris@goorcollectief.nl

info@ovmmarkelo.nl

Voorzitter

: Harrie Jansen

Voorzitter

: Roel Jochems

Voorzitter

: Erna Bönhke

Penningmeester

: Thijs Veltkamp

Detailhandel

: Raoul van Dongen

Telefoon

: 06 53 24 41 75

Secretaris

: Gerrit van der Kolk

Activiteiten

: Ronald Lindeboom

e-mail

: info@ccbyb.nl

Kenniscollectief

: Raymond Wolbers

Secretaris

: Gerrie Eertink

Senioren

: Jan Overbeek

Telefoon secretaris : 0547 35 12 60

Tekst: Ellen te Riele | Fotografie: Jan Schoneveld

HOFZAKELIJK | 29


Bent u al SEPA-proof? Met de invoering van de euro stond al vast dat Europa moest toewerken naar een harmonieus model voor het betalingsverkeer. Nu, 12 jaar later, staan we aan de vooravond van deze harmonisering. Een gebeurtenis die voor veel bedrijven flink wat voeten in de aarde heeft. Bent u SEPA-proof voor 1 februari 2014?

Het zijn drukke tijden voor de Rabobank. Frank Bekke, accountmanager

Consequenties IBAN

bedrijven, en Lorraine Lents, specialist financiële logistiek bedrijven, van

Niet alleen bedrijven die Europees zakendoen of willen gaan doen, krijgen

Rabobank Centraal Twente zijn met hun collega’s al maanden, zo niet jaren,

te maken met SEPA. Ook bedrijven die alleen in Nederland hun betalings-

bezig met een soepele overgang naar SEPA. Volgens Lents een drukke, maar

verkeer afhandelen, staan voor de introductie van het nieuwe model. Ieder-

ook interessante tijd om samen met ondernemers de processtappen in het

een, particulieren én bedrijven, gebruiken na 1 februari 2014 slechts nog

betalingsproces en de bedrijfsvoering kritisch te bekijken. SEPA is voor veel

een IBAN-rekeningnummer. Voor particulieren is dit een formaliteit, maar

bedrijven een ingrijpend proces, waarbij meer komt kijken dan slechts het

voor ondernemers heeft IBAN meer consequenties. Frank Bekke legt uit: “De

bestaande rekeningnummer wijzigen naar een IBAN-nummer.

impact van SEPA is groot. Het is te vergelijken met de introductie van de euro. Ook dat had flink wat voeten in de aarde. Je moet je bij SEPA voorstel-

Gemakkelijk betalen in Europa met IBAN

len, dat overal waar het rekeningnummer in een proces is geautomatiseerd,

Maar wat is SEPA nu eigenlijk? En wat komt daar allemaal bij kijken? SEPA

je als bedrijf aanpassingen dient te doen. Veel ondernemers hebben het

staat voor Single Euro Payments Area, wat zo veel betekent als één Euro-

boekhoudpakket gekoppeld aan het bankpakket en dan wordt de omschake-

pese betaalmarkt. De betalingen in de landen die meedoen worden eendui-

ling naar IBAN al gauw complex. De ondernemer moet dan om tafel met de

diger, waardoor het voor bedrijven makkelijker wordt om internationaal

leverancier van het boekhoudpakket, aangezien er software aangepast of

zaken te doen. Buitenlandse rekeningen zijn in veel gevallen niet meer no-

herschreven moet worden. Dat houdt meer in dan slechts een druk op de

dig en betalingen zijn binnen 24 uur op de plek van bestemming. Een hele

knop. Er zijn duizenden leveranciers van boekhoudpakketten die vaak ook

omslag in vergelijking met vroegere tijden, waarbij het soms wel een week

eigen software hebben geschreven. Dat worden dus allemaal maatwerktra-

duurde voordat een bedrag op het juiste rekeningnummer stond. Met name

jecten. Ondernemers moeten zich realiseren, dat er capaciteit en voorberei-

voor bedrijven die Europees zakendoen, kan de komst van SEPA een verade-

dingstijd vrijgemaakt dient te worden.”

ming zijn. De spelregels voor onder meer valutering en verwerkingstijden

“1 februari 2014 komt steeds dichterbij”, vult Lents aan. “Het is vijf voor

zijn gelijk.

twaalf geworden, met name als bedrijven gebruikmaken van incasso voor

30 | HOFZAKELIJK


het inkomende betalingsverkeer. Dan zijn de gevolgen groot bij een te late omschakeling. De tijd van bewustwording is voorbij, er moet nu gehandeld worden.”

Rabobank helpt mee Gelukkig staan bedrijven er niet alleen voor. Rabobank Centraal Twente

Portal voor internationaal zakendoen

helpt ondernemers mee daar waar mogelijk. Niet alleen door informatiever-

Voor bedrijven die buiten de SEPA-zone zaken doen, blijft het internatio-

strekking via de website, brochures of andere kanalen, maar ook door on-

nale betalingsverkeer een punt van aandacht. Daar is SEPA niet van toepas-

dersteuning te bieden. Lents: “Rabobank Nederland heeft zelf al enkele

sing. Toch kunt u als ondernemer vragen hebben over internationaal zaken-

jaren geleden actief de grotere bedrijven van Nederland benaderd. Met hen

doen, zelfs als u alleen handelt met SEPA-landen. Lents: “Rabobank is altijd

zijn we om tafel gegaan om te kijken waar de knelpunten zitten. Ook lokaal

dichtbij. Dat is waar de bank zich in onderscheidt. Ook als u internationaal

zijn we actief om bedrijven van advies te voorzien, zo hebben we in maart

zakendoet, blijft dit credo overeind. Met lokale partners ‘all over the world’

2012 al een online seminar over SEPA georganiseerd voor klanten van alle

is de Rabobank altijd in de buurt, zelfs in Singapore of Chili. Het is goed om

Twentse banken. Daarnaast vergeten we verenigingen en stichtingen niet.

te weten dat de Rabobank de support blijft bieden, die het altijd heeft ge-

We zijn ten slotte een coöperatieve bank, waar verenigingen en stichtingen

boden. De lokale adviseurs bij Rabobank Centraal Twente zijn de linking pin

een belangrijke plaats innemen. Deze groep maakt veelal gebruik van in-

naar het internationale netwerk overal ter wereld. De lokale medewerkers

casso om lidmaatschapsgelden te incasseren. Het internetbankieren van de

daar hebben goede kennis van de markt en kennen de culturele gebruiken.

Rabobank kent goede mogelijkheden voor de incassosystematiek binnen

Zo wordt u als ondernemer goed geïnformeerd. De Rabobank zal in elk

SEPA. Daarom verwachten we daar een stuk toegevoegde waarde te kunnen

geval dé portal blijven voor internationaal zaken doen. Binnen én buiten

bieden aan onze klanten.”

Europa!” Rabobank. Thuis in Nederland. Thuis in de wereld.

Doe de SEPA-check

Wilt u meer weten over SEPA, kijk dan op www.rabobank.nl/sepa.

SEPA biedt bedrijven ook de kans om hun betalingsprocessen onder de loep te nemen. Loopt alles nog wel efficiënt genoeg? Zijn er eenvoudigere wegen te bewandelen? Voor wie al langer nadenkt over het aanpassen in de processen is 1 februari 2014 een mooi moment om alles gerealiseerd te hebben.

Landen die meedoen aan SEPA

U moet toch al een omslag maken. Bekke waarschuwt bedrijven om niet langer te wachten. “Je kunt nu al besluiten om over te stappen. Belangrijk

De 17 eurolanden

is dat je een moment kiest dat past bij je bedrijfsvoering. Is eind december

België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,

een drukke periode vanwege de feestdagen? Zorg dan dat je vlak na de

Ierland, Italië, Nederland, Malta, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Slovenië

zomer overstapt. Dan word je niet met uitdagingen geconfronteerd op een

en Slowakije.

moment waarop het absoluut niet uitkomt. Eén dag zonder betalingen kan flinke consequenties hebben voor je overige processen. Weet je niet goed

De overige EU-landen

welke consequenties de overstap voor jouw bedrijf heeft? Doe dan de SEPA-

Bulgarije, Denemarken, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië,

check op onze website (www.rabobank.nl/sepacheck). Je ziet dan direct

Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

welke stappen je dient te nemen. Wil je al over op SEPA, maar twijfel je of het allemaal goed functioneert, dan kun je bij ons bestanden testen. Mocht

Overige Europese landen

je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. In prin-

Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco.

cipe is het een zaak voor de bedrijven en particulieren zelf en hoeft de Rabobank alleen te zorgen dat de producten en diensten goed werken. Al-

Overzeese gebieden

leen, dat vinden wij niet voldoende. Wij helpen de klant graag verder. Door

Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique,Réunion, Gibraltar, Azoren,

er voor ze te zijn, waarborgen we ook hun continuïteit. Vanuit onze coöpe-

Madeira, Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla.

ratieve oorsprong vinden wij dit een belangrijke service.”

Rabobank Centraal Twente | Marskant 5 | 7551 BS Hengelo | T 074 245 67 89 | www.rabobank.nl

HOFZAKELIJK | 31


Vier verwachtingen over SEPA. Herkent u ze? 1. ‘Dit lost mijn bank wel op’ Banken zullen bepaalde standaardzaken omzetten voor klanten, zoals IBAN in de adresboeken in Rabo Internetbankieren. Maar klanten die betaal- of incassobestanden inlezen uit een boekhoudpakket of rekeninginformatie downloaden, moeten echt zelf aanpassingen doen.

2. ‘Dan lost mijn softwareleverancier het wel op’ De SEPA-migratie is geen zuiver technische zaak, zoals het oplossen van de ‘millenniumbug’. Naast het aanpassen van software moet er nog een aantal andere zaken gebeuren, zoals het omzetten van rekeningnummers naar IBAN of het aanpassen van incassoprocessen, omdat de Euro-incasso anders werkt dan de huidige incasso. Ook rekeninginformatie kan met SEPA opeens niet meer de juiste informatie verschaffen.

3. ‘Eind 2013 starten met de migratie is vroeg genoeg’ Bedrijven die aan de slag zijn gegaan met SEPA, erkennen dat de migratie meer werk omvat en daardoor meer tijd kost dan aanvankelijk gedacht. Ondersteuning en advies door specialisten, ook bij de bank, wordt door drukte steeds minder goed beschikbaar naarmate de deadline van 1 februari 2014 dichterbij komt.

4. ‘Zo veel gaat er toch niet mis als we niet op tijd klaar zijn’ Europese wetgeving verbiedt banken om na 1 februari 2014 nog ‘oude’ betalingen en incasso’s te verwerken voor klanten. Dus alles wat normaliter via een batch verwerkt zou worden, kan dan alleen nog maar handmatig ingetoetst worden in Rabobank Internet Bankieren. Meer weten over SEPA? Volg de QR-code naar de website van de Rabobank. Doe de SEPA-check en weet wat u nog te doen staat.

32 | HOFZAKELIJK

Tekst: Marieke Fischer | Fotografie: Guido Bogert


column WIE Kim Schreurs

Deze maand in de aanbieding: een echtscheiding! ‘Ik ben er helemaal klaar mee’ ‘Het is beter zo’ ‘Ik snap niet wat ik ooit in hem heb gezien’ Deze uitspraken zijn vaak de inleiding van een echtscheidingsprocedure. Soms na een huwelijk van 40 jaar, maar

WAT

het kan ook na een paar jaar al klaar zijn. Mijn record is de scheiding van een huwelijk van drie maanden. Daarmee

Advocaat

heb ik overigens nog niet het bizarre kantoorrecord te pakken dat in handen is van een collega: de scheiding van

WAAR

een huwelijk van 1 dag!

Daniëls Huisman

Het is iedere keer opnieuw een uitdaging om een echtscheiding goed te regelen. De voorkeur gaat er naar uit om dat in overleg met de ex-partner te doen, maar dat is niet altijd mogelijk. Als dat niet lukt dan zal een rechter zich buigen over het echtscheidingsverzoek. Duidelijk is wel dat uiteindelijk afspraken op papier komen te staan die vanaf de echtscheiding zullen gelden en waaraan je zult moeten voldoen. Wat ik in de praktijk merk is dat mensen vaak niet goed beseffen wat een echtscheiding inhoudt en wat de (financiële) gevolgen daarvan zijn. Besef je echter dat je een overeenkomst met elkaar aangaat net zoals je die met elkaar aanging toen je voor de ambtenaar van de burgerlijke stand stond. Daar waar je door een huwelijk redelijk eenvoudig een streep kunt zetten, geldt dat niet altijd voor de afspraken die je tijdens een echtscheiding hebt gemaakt. Bijzonder schrijnend zijn bijvoorbeeld de gevallen waarin alimentatieverplichtingen zijn afgesproken inclusief een verbod de alimentatieverplichting te wijzigen. Wat te doen als zo’n alimentatieplichtige persoon werkloos raakt of arbeidsongeschikt wordt? Wilde die persoon eigenlijk wel dat hij ook na die gebeurtenis nog maandelijks € 1.000,- aan zijn ex-partner zou moeten betalen? Een echtscheiding is een kostbare aangelegenheid. Een echtscheiding wordt echter pas écht duur als je op het moment dat het moet, dus tijdens de scheiding, geen goede afspraken maakt. Je kunt onderbedeeld worden in de verdeling of je zit jarenlang onnodig vast aan financiële (alimentatie)verplichtingen. Daarom is het belangrijk dat je je tijdens een echtscheiding altijd goed laat voorlichten. Helaas zie ik vaak mensen die een scheiding voor een prikkie laten regelen maar later in de problemen komen. Zij willen dan bijvoorbeeld bepaalde afspraken laten wijzigen. Deze zaken lopen vrijwel altijd uit op een rechtszaak. De aanvankelijk ‘goedkope’ echtscheiding loopt dan ineens flink in de papieren. Als er belangrijke (financiële) afspraken moeten worden gemaakt, dan is het naar mijn mening niet verstandig om voor die actieknaller te gaan, maar te kiezen voor kennis en kwaliteit. Kim Schreurs Advocaat bij Daniels Huisman

Daniëls Huisman | Diepenheimseweg 1 | 7471 LW Goor | T 0547 76 08 60 | www.danielshuisman.nl

HOFZAKELIJK | 33


Eerst koffie? U staat er misschien niet zo bij stil, maar deze twee woorden vormen nogal eens uw eerste indruk. Een kopje koffie bij de autodealer maakt dat u zich ‘gezien’ voelt als klant. Bij zakelijke relaties zorgt koffie voor een warm welkom en bij een sollicitatiegesprek voor een moment van ontspanning. André Gerrits is iemand die het concept ‘koffie’ goed heeft begrepen. Koffie, en dan vooral ‘mensen en koffie’, is zijn werk. Als franchise­ondernemer van Fortune hot drinks levert Gerrits vanuit Lochem koffie en koffieautomaten bij klanten in zijn regio: de Achterhoek en een

Pakken deel van Twente. koffie met koffiebonen

34 | HOFZAKELIJK

Tekst: Loes Stadhouders | Fotografie: Guido Bogert


bedrijfinbeeld Bus vol koffie

hebben bovendien altijd te maken met één contactpersoon,

Fortune is een franchiseorganisatie en leverancier van

ikzelf, voor zowel leveringen als storingen.

koffie, koffieautomaten en alle bijbehorende producten aan het midden- en kleinbedrijf, maar ook aan instellin-

Koffie is emotie

gen en verenigingen. Tijdens een gesprek met een van de

“Mensen en koffie vormen een mooie combinatie, is mijn

Fortune-regioadviseurs in 2005 raakte Gerrits enthousiast

ervaring. Koffie is emotie”, verklaart Gerrits. “Zo heeft ieder-

over het zelfstandig ondernemerschap binnen een fran-

een wel een mening over koffie. Waar vind je de lekkerste

chiseformule. Nu, acht jaar later, straalt het enthousias-

koffie? Waar proeft het naar slootwater? Wat zijn de erva-

me nog steeds van zijn gezicht. “Fortune opereert in 40

ringen met de net aangeschafte echte koffiebonenautomaat thuis?” Gerrits vult aan: “Koffie drinken is ook een ritueel.

werkgebieden en zocht destijds nog een zelfstandig ondernemer voor deze regio. Wat is er nu mooier dan met een bus vol koffie

Zo’n 80% van de Nederlandse bevolking begint de dag met een kopje koffie

door de prachtige Achterhoek en het mooie Twente te rijden om bestaande

aan de keukentafel. Op kantoor fungeert de koffieautomaat vaak als een

en potentiële klanten te bezoeken?”

sociale ontmoetingsplek. Koffie staat voor gezelligheid, even een praatje maken. Het houdt je bovendien scherp. Voor een bedrijf is het dan ook

Als gegoten

onmogelijk werknemers en klanten géén koffie aan te bieden.”

Gerrits zit duidelijk op z’n plek. Zijn werk als regioadviseur van Fortune is als een op maat gemaakt pak: het zit hem als gegoten. Hij licht toe: “Mijn

Zwart, latte of cappuccino

functie vereist dat ik zowel acquisitie pleeg als koffie rondbreng en service

Hoe mensen vervolgens de koffie waarderen, verschilt natuurlijk per per-

verleen met betrekking tot ‘mijn’ koffieautomaten. De werkzaamheden ver-

soon. De één zweert bij zwarte, sterke koffie. De ander drinkt het liefst

enigen de dingen die ik graag doe: nieuwe mensen en bedrijven leren kennen, ze een goed product kunnen aanbieden en mijn huidige klanten tevreden houden. De hoofdvestiging van Fortune ondersteunt mij daarbij met onder andere gunstige inkooptarieven en een

‘Ik ken geen stress. één telefoontje en ik kom eraan.’

cappuccino. En zoals dat gaat bij rituelen: veranderingen worden niet zomaar geaccepteerd. “Paniek bij de koffieautomaat als er net een nieuwe automaat is aangeschaft is dan ook niet uitzonderlijk”, lacht Gerrits. “Het gebruikelijke ‘bakkie’ op kantoor, voor aanvang

grote voorraad. Hierdoor kan ik snel schakelen. Doordat de organisatie goed

van de werkdag, smaakt ineens anders. De automaat heeft een ander uiter-

in elkaar steekt, kan ik mijn werk zo optimaal mogelijk uitvoeren. En dat

lijk en is misschien anders afgesteld qua sterkte. Uiteindelijk kun je nooit

doe ik dan ook met veel plezier.”

een heel bedrijf tevreden stellen met één soort koffie”, concludeert Gerrits. “Zoveel mensen, zoveel meningen. Gelukkig zijn er veel koffievariaties mo-

Ontspannen planner

gelijk en kunnen deze bijna altijd precies op smaak worden gebracht met

Gerrits blijkt bovendien een goede en ontspannen planner. “Ik ken geen

wat melk en suiker.”

stress. Ik houd zelf de voorraad bij van mijn klanten. Hierdoor weet ik precies wie wat en wanneer nodig heeft. Maar mocht de koffie onverwachts

Fortune en verantwoordelijkheid

bijna op zijn of protesteert de automaat, dan laat ik mijn klanten niet lang

“Waar ik me ook prettig bij voel, is dat Fortune maatschappelijk verantwoord

wachten. Eén telefoontje is voldoende om ervoor te zorgen dat ik dezelfde

ondernemen tot een stevige peiler van haar bedrijfsvoering heeft gemaakt.”

dag nog langs kom. Het is prettig dat Fortune de werkgebieden bewust

In alle facetten van de organisatie (zoals productie, vervoer en huisvesting)

compact heeft gehouden. Zo kunnen wij snel ter plaatse zijn bij storingen

wordt gedacht aan optimale afvalverwerking, recycling, duurzaamheid en fair

of andere hulpvragen.”

trade. In 2010 startte Fortune bovendien met een koffieproject in Oeganda. Tweehonderd gezinnen ontvingen elk 300 koffieplanten, een opleiding en

Persoonlijke service

begeleiding om de planten te telen. De afzet van de

“Persoonlijke en professionele service vormt de basis van mijn werk”, licht

koffie wordt bovendien gegarandeerd. “Als je

Gerrits verder toe. “Er zijn meer koffieleveranciers die scherpe prijzen hante-

groeit en succesvol bent, moet je ook iets terug-

ren. En er zijn uiteraard koffieleveranciers met een grotere naamsbekendheid.

geven aan de wereld”, vindt Gerrits. “Alles bij elkaar

Mijn klanten kiezen echter bewust voor het Fortune-concept waarvoor ik sta:

kan ik wel zeggen dat de organisatie, mijn werk-

kwaliteitskoffie voor een passende prijs plus een goede service. Het afleveren

gebied en mijn klanten maken dat ik me thuis

van de koffie en het onderhouden van de automaten is gratis. Mijn klanten

voel bij Fortune in de Achterhoek.”

Fortune, regio Achterhoek | Postbus 156 | 7240 AD Lochem | T: 0573 - 280 655 | www.fortune.nl

HOFZAKELIJK | 35


tipsvoorondernemers... Auto en Fiscus Hoe werkt dat nu eigenlijk

tage van toepassing is hangt af van de bij de auto

gram CO2 is het fiscaal voordeel bijzonder

precies met de bijtelling en

behorende CO2-uitstoot. Hierbij is de datum 1 juli

groot. Geen bijtelling, geen belasting tot 2016

fiscale tegemoetkomingen indien

2012 van belang.

en het eerste jaar kan maximaal 139% van de

een zakelijke auto privé wordt gebruikt. Veel hangt af van de leeftijd van de aan te schaffen zakelijke auto.

Economische waarde

aanschafprijs ten laste van het resultaat wor-

‘De hype van 2013 is de (elektrische) auto met 0% bijtelling’

den gebracht. De fiscus stimuleert zo milieuvriendelijk autorijden.

Is een auto 15 jaar of ouder (Youngtimers) dan

Is de auto vóór 1 juli 2012 te naam gesteld dan

bedraagt de bijtelling wegens privégebruik 35%

mag je kijken naar CO2 normen en bijtellingper-

van de economische waarde. De BMW 740i met

centages die destijds golden. Dit percentage mag

destijds een prijskaartje van 150.000,- gulden is

nog tot 1 juli 2017 worden toegepast. Wordt de

nu te koop voor 10.000,- euro. Over dat laatste

auto na 1 juli 2012 te naam gesteld, dan gelden de

bedrag moet 35% worden berekend. De droom-

huidige (scherpere) CO2 normen. Het bijbehorende

auto van toen is hierdoor populairder dan ooit.

bijtellingpercentages mag vanaf aanschaf 60 maanden worden toegepast.

Cataloguswaarde

Martin Paalman, Fiscalist Koeslag & Paalman

Bij auto’s jonger dan 15 jaar wordt de bijtelling

Geen bijtelling

T 0547 200 200

berekend over de cataloguswaarde. Dit is de

De hype van 2013 is de (elektrische) auto met 0%

martin@koeslagpaalman.nl

nieuwwaarde inclusief BPM en BTW. Welk percen-

bijtelling. Door een uitstoot van minder dan 51

www.koeslagpaalman.nl

Uitzenden in crisistijd heet... INZENDEN INZENDEN is een eenvoudige,

persoon bij A1 personeelsdiensten op de loonlijst.

• U betaalt alleen het gewerkte uur.

kostenbesparende dienstverle-

Wij zenden deze persoon vervolgens het eerste jaar

• Geen administratieve rompslomp;

ning waarbij u als werkgever

naar u uit. Aangezien wij niet hoeven te rekruteren,

• Geen salarisadministratie;

géén risico loopt. De voordelen

kunnen wij u op deze manier een aanzienlijk lager

• Geen risico bij arbeidsvermindering of ziekte van

van UITzenden zijn veelal be-

tarief aanbieden! INZENDEN kun u inzetten voor uw

kend: personeel niet zelf op de loonlijst, bij minder

Kortom: wél de service van A1-uitzenden, maar dan

werk is een uitzendkracht eenvoudig naar minder, of 0 uur terug te schroeven. Hij of zij is flexibel in inzet en uren en financieel voordelig bij wisselend aanbod van werk.

uw medewerkers;

gehele organisatie.

‘wél de service van A1-uitzenden, maar dan tegen een a1-INZENDEN tarief!’

tegen een A1-INZENDEN tarief! Spreekt onze nieuwe dienst u aan? Dan is één telefoontje voldoende.

Maar de kostprijs (per uur) is wel eens een drempel voor ondernemers om een uitzendkracht in te zet-

Het verschil met bijvoorbeeld payrollen is dat bij

ten, omdat je daar ook een stuk dienstverlening in

INZENDEN de INZENDkracht wél doorbetaald wordt

betaalt, zoals het werven en selecteren van de juist

bij ziekte etc. en u als opdrachtgever daarvoor géén

Marleen Hoomoedt

uitzendkracht.

nota ontvangt.

A1 personeelsdiensten Goor T 0547 744 044

A1 heeft dé oplossing: U werft én selecteert zelf uw

Voordelen van INZENDEN

m.hoomoedt@a1-personeel.nl

nieuwe personeelslid voor de vacature en zet deze

• U werf en selecteert zelf uw medewerkers;

www.a1-personeel.nl

36 | HOFZAKELIJK


...DOORONDERNEMERS Ontwikkelt u producten of past u uw productieproces aan? Denk altijd aan subsidie! Voortdurend innoveren en voor-

voorgenomen activiteiten van uw onderneming.

ling hierbij is om optimaal uw bedrijf te laten

uitkijken is van belang om uw

Op basis hiervan kan de adviseur zich een indruk

profiteren van de verschillende subsidiemoge-

concurrenten steeds een stapje

vormen van de zinvolheid voor uw onderneming

lijkheden. We brengen dus eigenlijk geld, we

voor te blijven. Stilstand is na-

van het aannemen van een opdracht betreffende

kosten geen geld.

melijk achteruitgang. De over-

subsidie mogelijkheden. Na het gesprek zullen

heid, de provincie, de Belastingdienst en scho-

afspraken worden gemaakt, waarin kort wordt

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden voor

lingsfondsen verstrekken subsidies op diverse

aangegeven wat de kansen zijn, onder welke con-

subsidieaanvragen of bent u nieuwsgierig ge-

gebieden, zoals o.a. voor innovatie van producten

dities de adviseur werkt, hoe wordt gerapporteerd

worden, mail ons.

en productieprocessen, scholing, buitenlandse

en wat de kosten van de subsidie-dienstverlening

beurzen en product- of marktontwikkeling. Subsi-

zijn.

dies waar u van kunt profiteren, maar dit vereist kennis en ervaring.

‘We brengen geld, we kosten geen geld’

Wat kan een subsidieadviseur voor u betekenen?

Tijdens de opdracht denkt de adviseur op pro ac-

Subvast, Subsidie- en vastgoedmanagement b.v.

Door het inschakelen van een adviseur op dit ge-

tieve wijze mee aan vormgeving en invulling van

T 06 303 485 00

bied zal deze zich in een vrijblijvend oriënterend

de werkzaamheden om te komen tot één of

Jan.schut@subvast.nl

gesprek op de hoogte stellen van de lopende en

meerdere kansrijke subsidie-aanvragen. Doelstel-

www.subvast.nl

Jan Schut

Nieuwe Ziektewet... ‘Einde contract’ is niet ‘einde probleem’ Eind vorig jaar ging de eerste

werkgever. Voor kleine werkgevers gebeurt dit op

alle vangnet gevallen voor rekening van de eigen

kamer akkoord met de moderni­

sector niveau, middels een sectorpremie, terwijl

risicodrager.

sering van de Ziektewet, waarbij

grote werkgevers deze lasten rechtstreeks gaan dra-

de kosten voor zieke ex-werkne-

gen via individuele premiedifferentiatie. Voor mid-

Grote- en middelgrote werkgevers moeten daarom

mers vanaf 2014 bij de voor­

delgrote werk­gevers wordt deels uit gegaan van

goed bijhouden welke werknemers met een tijdelijk

sectorpremie en deels van individuele schadelast.

contract in 2012 ziek uit dienst zijn gegaan. Bij een

malige werkgever komen te liggen. De focus ligt daarbij vooral op werknemers met een tijdelijk contract. Doel is om ziekteverzuim en arbeidson­ geschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen. Het aantal flexwerkers dat vanuit de Ziektewet in de WIA terechtkomt is namelijk veel

premiedifferentiatie in 2014 wordt teruggekeken

‘Doel is om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen’

naar de instroom in 2012. Wilt u meer weten? Bel of mail ons.

te hoog.

Publiek of Privaat Nieuwe situatie

Verder staan de werkgevers voor de belangrijke

De nieuwe wetgeving gaat uit van een andere

keuze tussen Publiek of Privaat verzekeren. De

Bert Hengstman MBA, Bedrijfsadviseur

financiering van de Ziektewet en WGA, waardoor er

publieke verzekering via het UWV óf eigenrisico­

Hengstman & Partners

meer financiële prikkels komen voor de werkgevers.

drager worden voor de Ziektewet en hiervoor een

T 074 3761371

De lasten van de Ziektewet en WGA van “vangnet-

private verzekering afsluiten. Indien men nu eigen

info@hengstman-partners.nl

ters” worden straks toegerekend aan de laatste

risicodrager is voor de WGA komen vanaf 2016 ook

www.hengstman-partners.nl

HOFZAKELIJK | 37


onlinetips Pinterest Pinterest is een socialnetwerksite. Het werkt als een soort prikbord. Je kunt

Gebruik

als gebruiker over het hele internet afbeeldingen pinnen (plaatsen) en ver-

Gebruikers van Pinterest kunnen hun eigen moodboards aanmaken. Op deze

volgens op een van de aangemaakte ‘moodboards’ plaatsen. Denk bijvoor-

moodboards kunnen vervolgens afbeeldingen van het hele web worden ge-

beeld aan architectuur, mode, fotografie, gadgets, interieur, dierenrijk etc.

plaatst door middel van een ‘Pin it-knop’. Elke speld (pin) geeft een afbeel-

Het is een prima middel om inspiratie te verzamelen. Maar ook om je eigen

ding, video of artikel weer. Deze spelden worden gegroepeerd op de mood-

stijl in beeld uit te drukken. Pinterest is/was met name in trek bij vrouwen

boards die de gebruiker naar wens kan aanmaken en indelen. Als je een

(ongeveer 70% van de gebruikers). Inmiddels is er een redelijke belangstel-

open board creëert, kunnen andere mensen ook dingen pinnen op je board.

ling van ook de mannen in dit medium. Het is vooral in trek bij mensen met

Perfect om te brainstormen, inspiratie op te doen en projecten te delen

een creatief beroep. De bedenker van Pinterest is Ben Silbermann gevestigd

bijvoorbeeld.

in Californië. Het sociale aspect aan de website is dat deze moodboards in principe open-

Geschiedenis

baar zijn. Net als op Twitter kun je Pinners volgen, maar je kunt ook prik-

De ontwikkeling van Pinterest begon in december 2009 en in maart 2010

borden van personen volgen. Verder kun je opmerkingen achter laten en

werd deze als bètaversie gelanceerd. In eerste instantie was de website

liken. Ook bestaat de mogelijk-

alleen maar op uitnodiging te bezoeken, maar later werd registratie via e-

heid dat andere gebruikers een

mail ook mogelijk. In augustus 2012 werd het mogelijk om gratis te regis-

‘repin’ uitvoeren. Hiermee pin-

treren zonder een uitnodiging te krijgen via e-mail.

nen zij de artikelen die zij bij andere gebruikers vinden op

Pinterest voor bedrijven

hun eigen moodboard.

Omdat Pinterest zo ontzettend visueel is en mensen echt delen wat ze mooi vinden, kan Pinterest ook ontzettend handig zijn voor bedrijven. Je kunt een pinboard maken voor bepaalde klanten, je eigen producten pinnen, brainstormen over onderwerpen en nog veel meer.

Bron: Wikipedia, Frankwatching

layar

Scan dit artikel met:

Wat is Layar?

Hoe werkt het?

Nu meer dan de helft van de Nederlanders in het bezit is

Zodra je de App hebt geactiveerd schakelt de telefoon(smartphone) de

van een smartphone, is de QR-code gemeengoed gewor-

camerafunctie in. De camera laat nu de omgeving op het mobieltje zien.

den. De ‘veredelde streepjescode’ wordt inmiddels veel

Terwijl de camera hiermee bezig is verschijnt op het beeldscherm allerlei

gebruikt in diverse drukwerkuitingen. Een leuke manier

informatie. Informatie bijvoorbeeld over de prijs van een huis, over het

om drukwerk te verrijken dus, maar misschien niet de mooiste. Zo’n zwart-

aantal kamers in een gebouw maar bijvoorbeeld ook over de geschiedenis

wit blokje komt het design van een uiting zelden ten goede.

van een bepaalde plek. Of er komt een foto in een tijdschrift tot leven als film. De mogelijkheden voor de toekomst zijn oneindig. Zo zou het in de

Om deze reden wordt steeds vaker gewerkt met Layar: een relatief nieuwe

toekomst mogelijk kunnen zijn om echte mensen te ‘scannen’ om zo meer

en interactieve manier om drukwerk eenvoudig te verrijken. Met Layar

over ze te weten te komen.

kunnen op een pagina meerdere (virtuele) buttons met diverse interacties worden geplaatst. Denk hierbij aan een directe link naar een webshop om

Een bescheiden icoontje van Layar is voldoende om te laten zien dat een

het product te kopen of te bekijken, of een link naar een video- of audio-

pagina van een interactieve laag is voorzien. Deze uitgave van HofZakelijk

fragment. Er kan zelfs een complete Augmented Reality voorstelling worden

is door VH reclameontwerpers verrijkt met Layar. Op diverse pagina’s wordt

gecreëerd. Bovendien kunnen de buttons worden vormgegeven.

de lezer direct naar de bijbehorende webpagina geleid. Op deze pagina krijgt u meer informatie over het artikel of product. Ook kan direct contact wor-

Layar is een gratis App (applicatie), te downloaden voor op je smartphone.

den opgenomen met de juiste persoon. Meer weten over Layar? Scan dan dit

Geschikt voor iPhone en Android toestellen.

artikel of bel met Roy Monteiro, VH reclameontwerpers: 074 - 376 60 91

38 | HOFZAKELIJK


koninklijkegadgets 2013 wordt het jaar van dé Troonwisseling. Koningin Beatrix geeft het stokje over aan haar zoon Prins Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima. HofZakelijk dook voor u in het woud van Oranje-gadgets.

Phone diamonds

Manchetknoop zijde Nederland/oranje

Met de Earphone Jack Diamonds wordt jouw

Rood Wit Blauw en Oranje - Hollandse glorie.

smartphone een echte eyecatcher. Niet al-

Deze zijde manchetknopen doen het altijd goed

leen stijlvol, maar ook praktisch want het

met het WK en EK voetbal, maar denk ook aan

diamantje houdt ook nog eens al het stof

Koninginnedag of de Olympische Spelen!

tegen. Een Kroonjuweel voor je mobiele telefoon! www.megagadgets.nl

www.baleinen.com

Mobiele telefoon­ houder oranje

Opvouwbare stoel oranje

Een bijzondere stoel voor bijvoorbeeld de

Kartonnen opvouwbare stoel. Maximaal gewicht

mobiele telefoon, iPod® of iPhone®. Ge-

100 kilo. Deze stoel is super handig om mee te

maakt van microfiber met polyfoam vulling.

nemen tijdens Koninginnetdag. Biedt altijd en overal een supersnelle zitplek.

www.GADGETS2GIVE.NL

www.beglobal.nl

kroningsbonbons

máxima tulpenparfum

Een smaakvol oranje geschenk met klasse

De aanstaande koningin Máxima wordt in

uitstraling. Past smaakvol en stijlvol bij uw

Argentinië geëerd met een speciaal ontwikkeld

organisatie? U kunt de troonswisseling

parfum, Tulip & Hyacint. Een parfumfirma in

voorzien van stijl en smaak. Luxe geschenk-

het Zuid-Amerikaanse land lanceert het luchtje

doos met 4 bonbon kroontjes.

op 30 april, de dag van de troonswisseling.

www.kado-uniek.com

Troonswisselingsvlag of de Nederlandse vlag i.c.m. een alu vlaggenstok setprijs en muurhouder

bestel snel! ^B  ovengenoemde gadgets zijn verkrijgbaar via de diverse webshops. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

De vlaggen zijn ook los verkrijgbaar voor €15,- per stuk.

35,-

euro.

info@pressision.nl | www.pressision.nl

HOFZAKELIJK | 39


Thuisin Leferink Creëer uw thuisgevoel Tussen de industrieel aandoende bedrijvigheid op het industrieterrein in Goor bevindt zich een pareltje op het gebied van interieur en styling: Thuisin. Een woonwinkel waar klanten niet alleen inspiratie en ideeën opdoen, maar waar ze tevens terecht kunnen voor de complete woninginrichting. Het trotse echtpaar Mariëlle en Patrick Leferink hebben hart en ziel in de woonformule gestoken. De oorspronkelijke verf- en behangzaak hebben zij uitgebouwd tot de veelzijdige woonwinkel die het nu is. Dertien jaar geleden waagden Mariëlle en Patrick Leferink de grote sprong.

Nieuw: zonweringsystemen

Zij namen een verf- en behangwinkel in het centrum van Goor over. Patrick

Om aan de vraag van een brede doelgroep te kunnen voldoen, is het as-

werkte op dat moment bij een groothandel voor verf en Mariëlle was werk-

sortiment van Thuisin breed. Vloeren, behang en verf tot kasten, glas en

zaam bij een bank. Al snel volgde zij diverse cursussen op interieurgebied,

zonwering, alles is in de woonwinkel te vinden. “Ik ben erg trots op onze

waaronder ‘Verkoopstyling’ en ’Interieurfotografie’, en draaide ze volop mee

producten en we proberen continu te vernieuwen. Een van onze nieuwste

in de winkel. De zaken gingen voorspoedig en het bedrijf groeide. “We zaten

aanwinsten is het zonweringsysteem. Het is een systeem waar veel vraag

middenin Goor, maar dat was niet de juiste plek voor ons. Voor leveranciers

naar is. Wij kunnen een gehele terrasoverkapping plaatsen inclusief zonwe-

waren we moeilijk te bereiken. Daarnaast werd de vraag naar andere woon-

ring, heaters en verlichting. Daarnaast hebben klanten de mogelijkheid om

producten steeds groter. We besloten het bedrijf verder uit te breiden en we

de terrasoverkapping uit te breiden naar een kleine serre door middel van

verhuisden naar het industrieterrein”, vertelt Patrick. Dat hij niet tussen

een schuifpui”, laat partner Mariëlle weten. “Het is als het ware een ver-

woongerelateerde bedrijven zit, vindt hij geen probleem. “Natuurlijk verwij-

lengstuk van je woning”.

zen we over en weer klanten door naar collega’s, maar ik mis die verster-

Patrick vult aan: “Klanten komen doelgericht naar ons toe. Het is aan ons

kende werking nauwelijks.”

de taak om hun woonbehoeften in te vullen. De kwaliteit van onze producten uit de verschillende segmenten moet goed zijn. Daarom vinden wij de

Dat Thuisin zich al lang niet meer beperkt tot alleen verf en behang is

keuze van onze leveranciers erg belangrijk. Klanten moeten niet na een

overduidelijk als je de winkel binnenstapt. De zaak is een levendige show-

maand al terug komen met mankementen of klachten. Wij kiezen voor een

room waar op creatieve wijze het innovatieve wonen van nu wordt ver-

sterk eigen premiummerk en werken daarnaast met de bekende topmerken

toond.

als Eijffinger en Sikkens.”

40 | HOFZAKELIJK

Tekst: Marieke Fischer | Fotografie: Marloes Hemmelder


Mooi in… huis

rust, ruimte en sfeer in alle vertrekken van de

Naast Thuisin bieden Mariëlle en Patrick Leferink

woning. De potentiële kopers moeten zich snel

nog een belangrijke andere dienst aan. “Wij gaan

thuis voelen en de mogelijkheden van de woning

veel verder dan alleen het verkopen van woon-

zien. Wanneer een woning verkoopklaar is, wordt

producten”, vertelt Mariëlle. “We kunnen mensen

de woning gefotografeerd.”

adviseren en helpen bij het kiezen van kleuren en producten. Bij ons krijg je een compleet interieur-

Projectinrichting

advies, van de styling en het opmeten tot en met

Thuisin levert veel aan particulieren. Nieuwbouw-

de montage van de producten. Wij willen mensen

woningen maar ook bestaande woningen worden

ontzorgen, niet alleen tijdens de uitvoering maar

door het bedrijf graag onder handen genomen.

ook naderhand. Bij ons hebben ze één aanspreek-

Mariëlle en Patrick hebben in de loop der jaren een

punt waar ze al hun zaken voor de woninginrich-

groot en vrij vast klantenbestand opgebouwd.

ting kunnen regelen.” De ambitieuze Mariëlle

Patrick: “Dat komt onder andere door onze eerlijke benadering en ons vakmanschap. Klanten moeten

praat vol passie over haar vak. Het inrichten en decoreren van huizen vindt ze oprecht belangrijk, aangezien je huis als een

het gevoel hebben dat ze bij ons in goede handen zijn.” Naast de particuliere

echt thuis moet voelen. Dat geldt niet alleen voor woningen, maar juist ook

klussen richt Thuisin zich ook op projectmatige klussen en dan met name in

voor kantoren. “Wat mij vaak opvalt is dat veel mensen geen aandacht

de zakelijke en overheidssector. “Wij hebben een groot aantal projecten bij

geven aan de inrichting van hun kantoor. Een gemiste kans, want werkne-

bedrijven, zorgcentra en kinderdagverblijven succesvol gerealiseerd. Het is een

mers brengen veel tijd door op hun werk. Ook verkoopstyling is in deze

mooie afwisseling met het werk dat voortvloeit uit onze woonwinkel. Zeker

tijden steeds belangrijker. Het is mijn uitdaging om de woning zo aantrek-

als bedrijven ook nog eens aandacht schenken aan een goede styling. Het is

kelijk mogelijk te presenteren. Die inrichting moet een zo breed mogelijk

zeker een tak van sport waar wij ons in de toekomst nog meer op willen gaan

publiek aanspreken, zodat de woning sneller verkocht wordt. Ik creëer licht,

richten”, besluit Mariëlle.

Thuisin Leferink | Breukersweg 1 | 7471 ST Goor | T 0547 - 27 36 36 | www.thuisin.nl/vestiging/goor | www.mooiin.nl

HOFZAKELIJK | 41


Bornsestraat 5 7556 BA Hengelo ov

T 074 250 32 22 bog@etpmakelaars.nl

facebook.com/etpmakelaars

Vanaf

Scan dit artikel met:

TE HUUR

Per

TE HUUR

crt dire aa beschikb

MEaIar

beschikb

Kerkstraat 4 | Delden

De Eiken 5 | Delden

Kantoorruimte gelegen in het centrum van Delden. Deze

Op bedrijventerrein Schneidersbos te Delden ligt dit bedrijfs-

ruimte is ook prima geschikt als atelier of winkel.

verzamelgebouw. Zichtlocatie aan de doorgaande weg van

Verhuurbaar vloeroppervlak ca. 130 m², kelder 50 m²

Delden naar Bentelo.

en op de begane grond 75 m².

Begane grond | Bedrijfshal: ca. 340 m², hoogte 5,85

Huurprijs n.o.t.k.

meter | Kantoorruimte/showroom: ca. 70 m² | Verdieping: kantoorruimte/kantine: ca. 70 m² Huurprijs € 25.000,- per jaar excl. BTW

Per

crt dire aa b ik h sc be

TE KOOP TE HUUR

Pand in

aan-

bouw

DIVERSE UNITS TE HUUR

Langestraat 48 | Delden

Aleida Lasonderweg 2 | Hengelo

Winkelruimte met magazijnruimte, werkplaats, garage en

De Noaber is gelegen aan de rand van Hengelo op het

zelfstandige bovenwoning in het centrum gelegen.

recent ontwikkelde Gezondheidspark. In de directe nabijheid

Vloeroppervlak | Winkelruimte: ca. 180 m² | Magazijn:

is tevens het regionale ziekenhuis gevestigd. De Noaber richt

ca. 32 m² | Woning: ca. 160 m² | Garage: ca. 47 m² | Front­-

zich met name op zorgprofessionals die hier op maat

breedte: ca. 10 meter

praktijkruimte kunnen huren. Verhuurbaar oppervlak 1.100 m2

Vraagprijs € 550.000,-- k.k. | Huurprijs winkel n.o.t.k.

in units vanaf 38 m2. Huurprijs op aanvraag

Kijk voor ons aanbod op www.etpmakelaars.nl


column

OZB, woz, etc. Hebt u het ook gehoord in het nieuws? De OZB (onroerend zaak belasting) is de laatste tijd fors gestegen, ondanks de lage huizenprijzen. De OZB wordt berekend over de zogenoemde WOZ-waarde, de waarde waar op de gemeente uw woning of bedrijfspand heeft getaxeerd. Het zal u nog meer verbazen wanneer u hoort dat veel gemeentes deze WOZ-waarde in veel gevallen onjuist vaststellen. Het zou dus zo maar kunnen dat u hierdoor teveel belasting betaalt. Niet alleen de OZB is afhankelijk van uw WOZ-waarde, maar ook uw hypotheekrenteaftrek, uw box 3 belasting, de belasting die u betaalt over een erfenis of schenking en nog veel meer andere belastingen en heffingen zijn afhankelijk van de WOZ-waarde. Bij bedrijfspanden is de WOZ-waarde van belang voor de hoogte van uw jaarlijkse afschrijvingen. Een waarde om dus goed in de gaten te houden. Als het goed is, hebt u onlangs het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. Op dit aanslagbiljet wordt bekend gemaakt

WIE

hoe hoog (of in tijden van crisis: laag) de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand is. Wij adviseren u deze

Roderik ter Riet

waarde kritisch te bekijken en zo nodig bezwaar aan te tekenen. Dit moet in principe binnen zes weken, dus haast u.

WAT

Vanzelfsprekend helpen wij u graag daarbij.

Fiscalist

Hoe zit het eigenlijk echt met de gewijzigde hypotheekrenteaftrek?

WAAR

Over woningen en hypotheekrente gesproken, weet u eigenlijk wel hoe het nu echt zit met de gewijzigde hypo-

Rupert Accountants & Fiscalisten

theekreteaftrek? Blijkbaar is het niet iedereen even duidelijk, want het Ministerie is onlangs met een brief gekomen waarin hij de Kamerleden uitlegt hoe het nu eigenlijk zit. Vaak is bijvoorbeeld niet bekend dat u nog een aftrekpost kunt hebben wanneer u uw woning met verlies heeft verkocht. Volgens de huidige regeling mag u onder voorwaarden nog tien jaar de rente van uw restschuld aftrekken bij uw belastingaangifte. Vertrekt u uit uw eigen woning vanwege een scheiding, dan is het ook zinvol om de hypotheekrente in de gaten te houden. Na uw vertrek is uw

KI J K VOOR M EER I N FOR MATI E OP W W W.R U P ERTON LI N E.N L Almelo: T: 0546 537160 - Delden: T: 074 3766147 - Goor: T: 0547 284130

voormalige echtelijke woning namelijk geen eigen woning meer en komt uw hypotheekrenteaftrek in gevaar. Gelukkig is er een regeling waarbij u nog twee en soms drie jaar hypotheekrenteaftrek kunt genieten, maar ook deze is aan de nodige voorwaarden gebonden. Hoe zat of zit het bijvoorbeeld met uw huwelijksvoorwaarden? Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of hebt u uw huwelijksvoorwaarden ondermijnd door niet jaarlijks een verrekening op te stellen, dan kan u dat na uw scheiding al snel de helft van uw hypotheekrentekosten, ook al betaalde u tijdens of na uw huwelijk in uw eentje de hele hypotheekrente. Zodra u geen fiscale partner meer van elkaar bent, mag u namelijk niet meer schuiven met uw hypotheekrenteaftrek. Kortom, van scheiden komt ook qua hypotheekrenteaftrek meestal lijden. Mogelijk kunt u de schade voorkomen door u ook bij een scheiding te laten bijstaan door een ter zake kundig belastingadviseur. Wij hopen in ieder geval u met deze column te hebben behoed voor de ergste fiscale problemen, of deze nu worden veroorzaakt door de gemeente, de taxateur, de crisis op de huizenmarkt of uw aanstaande ex. Kom eens vrijblijvend bij ons langs en wie weet gaat de fiscale zon ook weer voor u schijnen. Met vriendelijke groet, namens Rupert Accountants en Fiscalisten R. P. ter Riet

Rupert Accountants & Fiscalisten Goor | Grotestraat 24 | 7471 BP Goor | T 0547 284 130 | www.rupertonline.nl

HOFZAKELIJK | 43


webshopsindehof ‘tablet hoesjes, covers, cases en andere tablet accessoires!’

Meer over 123bestdeal.com 123BestDeal is de grootste specialist voor tablet hoesjes, covers, cases en andere tablet accessoires! Door goede contacten met de producenten van de Tablet PC, e-Reader en Smartphone accessoires is hun grootste specialisme: de accessoires voor elke denkbare Tablet PC, die onder eigen label worden gevoerd. Vooral hoesjes voor elk formaat en merk Tablet PC of e-Reader.

123Best Deal | www.123BestDeal.com | 074 - 201 3490

‘Om ontzettend gelukkig van te worden!’ veel tassengeluk Tassengeluk is dé online shop met mooie, hippe en betaalbare tassen en accessoires om ontzettend gelukkig van te worden! Tassengeluk importeert rechtstreeks uit NEW YORK, ITALIE & ZUID-AFRIKA en via groothandels uit diverse andere landen in de wereld. De collectie wordt continue aangevuld en uitgebreid. Alle bestellingen worden mooi ingepakt & gratis verzonden binnen Nederland. Door de enorme groei is Tassengeluk toe aan een nieuwe website. Deze zal medio mei online zijn. Vanaf die datum komt Tassengeluk ook met een eigen Tassenlijn, onder private label. Tot die tijd is het goed shoppen in de huidige webwinkel. VEEL TASSENGELUK!

Tassengeluk | www.tassengeluk.nl | 06 18 393 100

44 | HOFZAKELIJK


Scan de

QR-codes en shop direct

online!

Welkom op de website van AMoRi for kids! AMoRi for kids staat voor leuke, vrolijke producten afgestemd op de belevingswereld en de ontwikkelingswereld van jonge kinderen.

‘Leuk en leerzaam voor de kinderen!’

binnenkort de nieuwe webshop online!

De producten zijn er op gericht om belangrijke momenten voor de kinderen op een ontspannen wijze te kunnen beleven. Leuk èn leerzaam voor de kinderen, maar ook leuk en belevingsvol voor de ouders en niet te vergeten de grootouders en oppasouders.

AMoRi for kids | www.amoriforkids.nl/webshop | 074 - 30 30 600

‘Het grootste aanbod modelauto’s. levering binnen 48 uur.’

voorstellen Quality Scales is een (web)winkel gespecialiseerd in autominiaturen in de meest brede zin van het woord, 135m2 gevuld met de nieuwste schaalmodellen. Quality Scales heeft er voor gekozen om internet verkoop weer te combineren met een winkel. Sinds de verhuizing in november 2012 naar de Marktstraat 15 in Delden is een uitgebreid Siku programma in het assortiment opgenomen. Naast de nieuwe modellen heeft Quality Scales veel nostalogische merken en fabrikanten in de vitrines staan, jaren 1960 - 1980 en 1980 - 2000.

Quality Scales | www.qualityscales.nl | 074 349 21 99 (vrijdag en zaterdag)

HOFZAKELIJK | 45


Netwerken bij Hof van Twente in Bedrijf! Netwerken is niet meer weg te denken uit de agenda van de huidige ondernemer en de proactieve werknemer. Netwerken kun je vrij eenvoudig doen binnen je eigen sociale netwerk: je familie of je vriendenkring. Wie het professioneler aanpakt, wordt lid van een netwerkorganisatie, zoals Hof van Twente in Bedrijf. Hier kan de netwerkende zakenman/-vrouw op een laagdrempelige wijze zijn zakelijke netwerk in de Hof van Twente en omliggende regio’s uitbouwen.

Jezelf laten zien

Succesvolle opzet

Eveline van Sunder, regiomanager van Hof van Twente in Bedrijf, vertelt:

Volgens Van Sunder is het succes van Hof van Twente in Bedrijf ook te

“Om succesvol te zijn in je werk is het nodig dat anderen jou het werk gun-

verklaren door de opzet ervan. “De lidmaatschapskosten zijn laag. Mede

nen. Zeker in de huidige tijd. Deze ‘gunfactor’ wordt ge-

hierdoor vormen de leden een gemêleerd gezelschap

creëerd door jezelf te laten zien. Netwerken is daarom

(verschillende branches, functies en bedrijfsgroottes). Per

essentieel. Wij faciliteren deze behoefte door evenementen te organiseren waarbij dat kan. Het zijn informele, maar bovenal effectieve bijeenkomsten.”

Verbindende factor

‘Verbinden, dat is onze kracht!’

Van Sunder is enthousiast over de ondernemers in de Hof

kalenderjaar organiseren wij minimaal zes bijeenkomsten na werktijd, zodat het voor leden eenvoudig in te passen is in hun agenda. Leden kunnen daarnaast grensoverschrijdend netwerken tijdens evenementen die wij samen met omliggende regio’s organiseren. Verder is het niet verplicht om te speechen of je bedrijf te pitchen. Wij

van Twente. “De ontspannen wisselwerking tussen de leden onderling en tus-

willen een sfeer creëren waarbij men zich op zijn gemak voelt en de focus

sen de leden en de organisatie vormt de basis van een optimaal functionerend

ligt op de ontmoeting tussen mensen. De bijeenkomsten blijven dynamisch

netwerk”, vertelt Van Sunder niet zonder trots. “Wat verder opvalt, is dat

door af en toe te speeddaten en themasessies te organiseren.”

sommige ondernemers in De Hof van Twente wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken om over de gemeentelijke grenzen te kijken. Het voelt goed dat wij zowel in de Hof als daarbuiten een verbindende factor kunnen zijn.”

Tips om te netwerken Hof van Twente in Bedrijf is actief sinds begin 2012 en heeft meer

Netwerken is niet ingewikkeld, maar gaat niet vanzelf.

dan 80 leden. De overkoepelende netwerkorganisatie Ondernemers

Van Sunder geeft graag enkele praktische tips.

in Bedrijf bedient momenteel twaalf regio’s in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Wat begon als een klein initiatief in de gemeente Berkelland is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van ruim 850 leden. Elke week komen daar zo’n 20 leden bij en groeit Ondernemers in Bedrijf door, over de gemeentelijke en provinciale grenzen heen.

#1 Netwerken is geven en nemen; het begint vaak met geven. #2 B  reng andere mensen met elkaar in contact, dan doen ze dat ook voor jou. #3 Stel jezelf actief op en wacht niet af. #4 Blijf contact houden met je netwerk, onderhoud het goed!

46 | HOFZAKELIJK

Tekst: Loes Stadhouders | Fotografie: Hof van Twente in Bedrijf


Ondernemers in Bedrijf | Burgemeester Dijckmeesterweg 12 | 7201 AL Zutphen | T 088 543 75 00 | www.ondernemersinbedrijf.nl

HOFZAKELIJK | 47


Hofzakelijk presenteert alle starters in de hof van twente en nieuwe inschrijvingen bij de kamer van koophandel in het afgelopen half jaar.

Delden

Goor

Letters van Loes

“De Bezige Bij”

Pets&Co Kroon

2ctrl

Supermarkt Bekman Delden B.V.

A.P. Anti-Corrosion-Services Adproflex

Diepenheim

Aphrodite Veranda’s

Ambt Delden

BB Hofhuis

Auto Grafen

Arbe Dienstverlening B.V.

De-Bro Management & Advies

Beech Business Promotion B.V.

Birkman.nl

Digi@Visits

Bouwcombinatie Menicon-NKL B.V.

Hackney Stud “De Heemhoeve” B.V.

Faced Geveladvies

Café ‘t Centrum

Hofplant International

Gasterij De Tuinen

Chinees Restaurant Kota Radja

Janina Krutzki

Label +

Diamarsieraden

Maatschap Landbouwbedrijf Scharpert

Franky Carricane Disco Amusement Goor

Vereijken Installaties

H.J. Wansink

BENTELO Schoone Zaken B.V.

Hof van Twente Verhuur

TD transport

Honos Consultancy

Letters van Loes

Sloot2wielers

Wilt u uw organisatie goed neerzetten op uw website, in een artikel

Sloot2Wielers is sinds mei 2013 gevestigd in Delden aan de

of persbericht? Vindt u het belangrijk uw boodschap duidelijk,

St. Annabrinkstraat 1. Wij richten ons met onze fietsenwinkel op

krachtig en foutloos te communiceren?

zowel de verkoop als het onderhoud van race-, atb-, elektro-, stads & hybride fietsen. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor repa-

U kunt Letters van Loes inzetten voor het corrigeren, redigeren en

ratie van uw rollator of rolstoel.

creëren van teksten voor diverse doeleinden. De combinatie van mijn passie voor taal en interesse in mensen zorgt ervoor dat mijn

Bij ons nieuwe tweewielercentrum staat klantbeleving hoog in het

teksten u op uw lijf zijn geschreven.

vaandel en we streven naar 100% klant tevredenheid!

Kijk op mijn website voor meer informatie. Ik ga graag voor u aan

Tevens heeft u bij ons de keus uit een ruim assortiment aan onder-

de slag!

delen en occasion bikes. We heten u van harte welkom voor een vrijblijvend advies. Dit onder het genot van een kop koffie en een heerlijke plak Twentse Krentenwegge!

Loes Stadhouders | Letters van Loes

Maurice Sloot en Harm Ellenbroek | Sloot2Wielers

www.lettersvanloes.nl | T 06 58 92 73 31

www.sloot2wielers.nl | T 06 55 575 688

48 | HOFZAKELIJK


startersinDehof Infini Apparel

Toon van der Horst

Hegeman reparatie en verkoop

J.W. Koopjeshal

Van Huffelen Quality Consultancy

JKM Handelsonderneming

J.W.H. Dienstverlening

Vechtsport Holland V.O.F.

Karin Bakker

Kel-Coaching

Wensday Media

Landbouwbedrijf Ter Haar

Knipkunst.com

Mariël Romp zelfstandig JEM. distribut.partn.

Limburgia Goor

Hengevelde

MCB2 (Marco Cons. voor een Betere Beheersing)

MAJUN music&art centre & Pawnshop

B.J.M. Blokhorst & J.H.F. Blokhorst-Cattier

Melkveebedrijf Stokreef

Movado Sports

Hoogbergen Advocaten B.V.

Melkveebedrijf Zendman

Regge Hout B.V.

Kinderopvang het boerderijtje

My-LifeSlim Lochem

Rifim

Napoleon Kook & Kado

RKANI

Markelo

PC Hal

Rouweler i-vastgoed

Auto Clean Enter

PLUS Blankhorst

Sebab Mode

Coolkidswear

SaiGon Art

Tekst-review.nl

De Bloemenstal Markelo

Staopstoelwinkel.nl

Timorason Office & Support

De Kinderboutique

Telus Telecom

Tin and Lace

Dutch Music Barn

V.O.F. Sprokkereef

ANDERZVERDER

vendic intelligent e-commerce

Stelt u zich eens voor…dat uw medewerkers hun werk met plezier en

Vendic is een online marketing bureau dat zich specialiseert in het

toewijding doen, dat ze hun passie en talenten optimaal inzetten - waar-

ontwikkelen en succesvol maken van webshops. Veel online marke-

door uw organisatie excelleert in haar dienstverlening. Hoe zou dat zijn?

ting bureau’s bieden veel individuele diensten aan. Lukraak en individueeel inzetten van afzonderlijke marketingdiensten, daar

Ik, Leona Aarsen, faciliteer de schittering en bevlogenheid van

geloven wij niet in.

hoogopgeleide professionals. Als coach en psychosociaal therapeut bied ik vanuit mijn onderneming, anderZverder (gestart in oktober

Succes wordt gecreëerd door optimale samenwerking tussen diverse

2011) loopbaancoaching en begeleiding bij werkgerelateerde vraag-

diensten en door deze kritisch verder te blijven ontwikkelen en optima-

stukken. Mijn specialisme is burn-out (preventie en herstelbegelei-

liseren. Samenwerking daarin is de sleutel naar succes.

ding). Naast individuele begeleiding ondersteun ik leidinggevenden en P&O-adviseurs bij het vergroten van de bevlogenheid van

Benieuwd hoe Vendic u verder kan helpen? Ik sta u graag te woord.

medewerkers en bij burn-out preventie.

Leona Aarsen | anderZverder

David Homan | Vendic

www.bevlogenwerken.com | www.anderzverder.com | T 06 41 47 33 36

www.vendic.nl | T 0547 769 021

HOFZAKELIJK | 49


Elastiekenkoers volop in voorbereiding De Stichting Elastiekenkoers is voor en door de inwoners van de Hof van Twente opgezet. Het motto is “noaberplicht” en door middel van het organiseren van een wielertocht van ca. 170 kilometer wordt er geld ingezameld. De stichting heeft als doel jeugdige inwoners van de Hof van Twente met een ernstige aandoening te ondersteunen bij hun ziekte, een wens te vervullen of de behandelende instelling te ondersteunen met praktische hulp. Jaarlijks wordt door de stichting een andere doelgroep bepaald.

In 2012 is het allemaal begonnen. Een groep vrienden van een overleden

Het doel voor 2013

vriend wilden iets doen. Vele ideeën kwamen naar voren en diverse initia-

Ieder jaar bepaalt de stichting een nieuw doel. Dit jaar gaat de Elastiekenkoers

tiefnemers hebben vervolgens de handen ineengeslagen. Bedrijven en indi-

op donderdag 27 juni fietsen voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

viduen zijn gevraagd deze actie te ondersteunen. Van alle kanten uit de Hof

(www.ncfs.nl). Cystic Fibrosis wordt ook wel taaislijmziekte genoemd en is een

werd spontaan kosteloze hulp geboden, in welke vorm dan ook. Tijdens een

van de meest voorkomende erfelijke ziektes met een beperkte levensverwach-

“elastiekenkoers”, een sponsortour van Amsterdam naar Goor met een

ting. Deze aandoening is chronisch en helaas niet te genezen. De gemiddelde

afstand van 160 kilometer, fietsten de vrienden om geld in te zamelen om

levensverwachting van CF-patiënten ligt rond de veertig jaar.

een wens van het ziekenhuis in vervulling te laten gaan. De wens was om wekelijks een paar boeketten verse bloemen neer te zetten op de afdeling

“Winnen doe je samen”

oncologie van het VU in Amsterdam. Tot eind 2014 zal dit gebeuren.

Veel sponsoren en donateurs uit de Hof van Twente hebben zich inmiddels

Daarnaast werd er ook een beeld van kunstenaar Erwin Middelhuis onthuld.

aangemeld om hun steentje bij te dragen aan dit goede doel; het wordt hof-

Het beeld heet “winnen doe je samen” en het symboliseert dat patiënten en

breed gedragen. Naast financiële bijdrages van zowel bedrijven als particulieren,

nabestaanden er niet alleen voor staan in de strijd tegen de vreselijke

worden er ook veel goederen beschikbaar gesteld, vele diensten aangeboden en

ziekte kanker.

diverse initiatieven aangedragen. Wilt u dit goede doel, op welke manier dan ook, ook steunen? Neem dan contact op met de Stichting Elastiekenkoers:

Na het hartverwarmende succes van vorig jaar, wilden de initiatiefnemers

elastiekenkoers@gmail.com. Want winnen doe je tenslotte samen!

dit mooie project voortzetten. Het mocht niet bij een keer blijven. Men besloot een stichting op te richten en in december 2012 werd de Stichting

Meer informatie over de stichting, het goede doel, sponsoring en donaties

Elastiekenkoers een feit.

vindt u op www.elastiekenkoers.nl

50 | HOFZAKELIJK

Tekst en Fotografie: Stichting Elastiekenkoers | Rembrandtlaan 38 | 7471 HS Goor | T 06 51 12 27 78 | www.elastiekenkoers.nl


vraaghetaan... In “Ondernemer & Recht” beantwoordt mr. Kim Bodamèr-den Reijer vragen van ondernemers op het gebied van recht. Heeft u ook een vraag over uw rechten? Dan kunt u per mail (info@bdr-juridischadvies.nl) of

Overeenkomst van opdracht: mijn opdrachtnemer eist opeens loon

overweeg alleen verder te gaan. We hebben helaas niets op papier

Een zzp’er verricht al enige tijd werkzaamheden voor mijn bedrijf.

beste aan en wat komt hier bij kijken?

gezet. Mijn vriend moet ik nog informeren. Hoe pak ik dit het

We zijn destijds mondeling een overeenkomst van opdracht overeengekomen. Kort geleden zijn we met elkaar in conflict gekomen

De onderlinge afspraken zijn niet schriftelijk vastgelegd in een VOF-

over bepaald uitgevoerd werk. Ik wil niet meer met hem verder.

contract. U liet mij weten dat niets, ook niet mondeling, is geregeld

Hij zegt nu opeens dat hij in dienst is, dat ik niet zomaar kan

over het einde van de VOF. Houdt u er in dit geval rekening mee dat

opzeggen en zijn “loon” moet doorbetalen. Hij is geen werknemer,

het beëindigen van de samenwerking nogal moeizaam zal kunnen

dus hier kan toch geen sprake van zijn?

verlopen. Over veel zaken zal immers nog onderhandeld moeten worden. Denk hierbij o.a. aan kwesties als: wie zet de onderneming voort?

Als feitelijk sprake is van een arbeidsrelatie, dan kan uw opdracht-

Of indien de onderneming wordt verdeeld: wie krijgt welke klanten, de

nemer onder omstandigheden claimen dat hij als werknemer moet

handelsnaam en welke bedrijfsmiddelen? Welk bedragen dienen de

worden beschouwd, ondanks dat er een overeenkomst van opdracht

vennoten te ontvangen of nog te betalen? Wat is de onderneming

is gesloten. In dat geval kan sprake zijn van een “fictieve dienstbe-

waard? Kortom: veel stof voor mogelijke conflicten. Om de kans te

trekking”. Uw zzp’er neemt kennelijk het standpunt in dat hiervan

vergroten dat de beëindiging van de samenwerking in goede harmonie

sprake is. Hij beroept zich op de opzegverboden en het ontslagrecht,

en vlot verloopt, is het raadzaam uw vriend pas op de hoogte te bren-

zoals van toepassing bij een arbeidsrelatie. Voor d e vraag of sprake

gen van uw plannen als u zelf concreet weet welke zaken allemaal

is van een overeenkomst van opdracht of een fictieve dienstbetrek-

besproken en geregeld moeten worden. Een jurist kan u hierover in-

king is van belang hoe de afspraken, die tussen u en de zzp’er zijn

formeren en daarnaast alvast in concept een overeenkomst voor u

gemaakt, dienen te worden gekwalificeerd. Uitgangspunt hierbij is

opstellen, waarin de beëindiging van de samenwerking met uw vriend

de bedoeling van zowel u als de zzp’er, als ook de wijze waarop fei-

goed wordt geregeld. Een jurist kan u ook tips geven hoe u de te rege-

telijk uitvoering is gegeven aan die afspraken. U liet mij nog weten

len zaken het beste met uw vriend kunt bespreken. Zo komt u goed

dat de betalingen aan de zzp’er steeds contant zijn gedaan en dat

beslagen ten ijs.

Ondernemer&recht

telefonisch (0547-851522) contact opnemen met Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies.

geen salarisstrookjes zijn verstrekt en ook geen loonbelasting of premie door u afgedragen. Anders dan u veronderstelt, kan dan toch sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Of hiervan sprake kan zijn, hangt af van de vraag of feitelijk sprake is van een gezagsverhouding. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens kan ik dit

WIE

helaas niet goed beoordelen. Hiervoor is o.a. van belang: de bedoe-

mr. Kim Bodamèr-den Reijer

ling van u en de zzp’er, de wijze van betaling, de mate van zelfstan-

WAT

digheid van de zzp’er ten aanzien van de invulling en uitvoering van

Jurist

het werk en of de zzp’er zelf zijn werktijden kan bepalen. Indien een fictieve dienstbetrekking kan worden aangenomen, dan kan dit ver-

WAAR

strekkende (financiële) gevolgen hebben. Ik raad u dan ook aan u

Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies te Hengevelde

spoedig juridisch te laten bijstaan in deze kwestie.

VOF: beëindiging samenwerking Met een goede vriend heb ik vorig jaar een VOF opgericht. Het was onze bedoeling om de VOF medio dit jaar om te zetten naar een Flex-BV. De samenwerking is mij echter tegengevallen en ik Blokje met logo.indd 1

29-03-12 12:35

Bodamèr-den Reijer Juridisch Advies | Markesingel 20 | 7496 BB Hengevelde | T 0547 851 522 | www.bdr-juridischadvies.nl

HOFZAKELIJK | 51


Aparthotel Delden het unieke concept in Twente

Aparthotel Delden is een gezellig 4 sterren hotel dat midden in het bosrijke Twentse landschap ligt. Een prachtig hotel voor levensgenieters. De faciliteiten zijn indrukwekkend. Binnen en buiten. Je kijkt je ogen uit. Moderne stijlvolle hotelkamers, suites en familie kamers, restaurant, partyzalen, bowlingbanen, zwembad, tennishal, spelenterras, bars, aangename welness ruimtes inclusief diverse sauna’s, hamam en rasul en sinds kort een hypermoderne fitness studio met Personal Training. Buiten twee perfecte voetbalvelden en een fraaie golfbaan met 9 uitdagende holes. Waar je ook rond kijkt, alles is van deze tijd.

52 | HOFZAKELIJK

Tekst: Aparthotel Delden | Fotografie: Guido Bogert


Samen met haar man Jules runt Karin Leenders het van haar vader overge-

Zakelijke gasten weten al meer dan 25 jaar de weg naar het Aparthotel

nomen familiebedrijf al enkele jaren met veel passie. “Gasten boeien en

Delden te vinden. Voor een zakelijke overnachting of om energie en inspi-

binden” is hun motto. Karin: “Wij zijn hier altijd bereid een stapje extra te

ratie op te doen tijdens een meeting in een van de mooie zalen en na afloop

zetten. Kenmerkend is het ongedwongen karakter en de familiale sfeer.

natuurlijk heerlijk ontspannen.

Gasten moeten zich thuis voelen.”

Ontspannen Veelzijdig

Het Sauna en Wellness complex biedt gasten de gelegenheid zich hier te

Het hotel ligt aan de rand van het knusse stadje Delden en staat bekend om

ontspannen en te laten verwennen. Sinds kort beschikt het hotel over een

haar veelzijdigheid. Al jaren lopen voetbalclubs van allerhande niveaus in

eigen fitness center waar gasten onder leiding van een Personal Trainer aan

en uit bij het sporthotel Delden. Alles wordt op teams afgestemd. Jaarlijks

hun conditie en gezondheid kunnen werken.

‘u zult versteld staan wat er allemaal kan!’ bezoeken veel gasten het hotel om te fietsen en te wandelen in het mooie

Karin: “Voor een geweldig familie- of personeelsfeestje heeft ons hotel een

Twentse landschap. Kinderen hebben een streepje voor in het Aparthotel.

scala aan mogelijkheden. U zult versteld staan wat er allemaal kan. Beleef

Ouders hoeven zich geen zorgen te maken dat zij zich vervelen. In de

met uw familie de dag van uw leven, tijdens het familie programma op

speciale familiekamers voelen ze zich snel thuis.

zondag”.

Voor menige golfer begint het golfplezier bij het Aparthotel Delden op de

Aparthotel Delden, Golfbaan De Lage Mors, Sauna en Welness Vital en Fit-

naast het hotel gelegen golfbaan De Lage Mors. Het hotel heeft voor ieder-

ness studio PT, het meest veelzijdige complex in Twente.

een een passend arrangement of lidmaatschap. Er is een gezellige golfclub, laagdrempelig. Iedereen is van harte welkom.

Daar moet u geweest zijn!

Aparthotel Delden / Golfbaan de Lage Mors | Sportlaan 7 | 7491 DG Delden | T 074 377 76 66 | www.aparthoteldelden.nl

HOFZAKELIJK | 53


WAT Ondernemend Hof van Twente in Actie

WAAR De Reggehof, Goor

WANNEER 17 oktober 2012

54 | HOFZAKELIJK

Fotografie: Eddie Morskate en Jan Schoneveld


EVENemententips Opening Oranjefietsroute

Lentelo 2013

Seminar: ‘Het einde van winkels?!’

25 april

9, 10, 11 en 12 mei

13 mei

De route die geopend wordt door H.K.H. Prinses

Ervaar bloeiend Bentelo tijdens de ‘Lentelo-dagen’.

Cor Molenaar analyseert op deze door de Rabobank

Margriet, zorgt voor een versterking van het

Geniet van de indrukwekkende wandel- en fiets-

Centraal Twente georganiseerde avond in zijn pre-

cultuurtoerisme en bevordert de onderlinge betrok-

routes. Ze brengen u automatisch langs de mooiste

sentatie de strijd en de gevaren rondom het thema

kenheid van het toeristisch recreatief bedrijfsleven

plekjes in en om Bentelo. Onderweg ontmoet u

‘Het einde van winkels?!’ Hij behandelt het nieuwe

en netwerkvorming in het toerisme. Ook is het een

verschillende ondernemres die u van harte welkom

koopgedrag van consumenten, de evolutie van de

impuls voor de lokale economie van de deelnemen-

heten op hun bedrijven met leuke attracties en

retail (hoe het was en hoe het is) en laat zien hoe

de steden. Het is een bewuste keuze van de organi-

attenties. In en om Bentelo (zie ook pagina 20)

de toekomst er voor de winkel(s) uit gaat zien. Na

satie om de route in gebruik te nemen in 2013:

de presentatie leidt Martin Steenbeeke een inter-

het jaar waarin het 200-jarig bestaan van het

actieve sessie met stellingen en vragen. 19.30 -

Koninkrijk der Nederlanden wordt gevierd. 15.00 u,

22.00 u, Rabotheater, Hengelo. Aanmelden via

Landgoed Warmelo, Diepenheim.

rabobank.nl/centraaltwente

Klanten vinden, klanten binden

Seminar: Zo start u een webwinkel

Delden Open bedrijvendag

4 juni en 25 juni

19 juni

6 oktober

Acquisitie en relatiebeheer staan aan de basis

Verkopen via internet, hoe pakt u dit aan? Kiest u

Eens in de vijf jaar zetten bedrijven op het

van uw bedrijf. Alles draait immers om de ver-

voor één of meerdere verkoopkanalen? En hoe ver-

industrieterrein hun deuren open voor geïnteres-

koop van producten en het verwerven van

hoogt u uw vindbaarheid op internet? Hoe ziet het

seerden. Veel ondernemers uit het centrum

nieuwe opdrachten. Toch vinden veel onderne-

verkooptraject eruit en hoe verwerkt u de financi-

presenteren zich vanuit een stand bij een collega-

mers dit lastig. Tijdens dit KvK seminar leert u

ële gegevens? Tijdens dit KvK seminar komen alle

ondernemer. Kijken, vergelijken, proeven, spelen…

in twee dagdelen hoe u aan nieuwe klanten

onderwerpen van internetverkoop aan bod. U leert

het kan allemaal tijdens de Open Bedrijven­dag in

komt en hoe u ervoor zorgt dat ze trouwe rela-

hoe u uw vindbaarheid op internet kunt vergroten,

Delden. Bedrijventerrein Schneidersbos

ties worden. 19.00 – 22.00 u Kamer van Koop-

wat er komt kijken bij verkoop over de grens en hoe

handel Oost Nederland, Hengelosestraat 585,

u uw eigen statistieken kunt verzamelen en gebrui-

Enschede

ken. Van 19.00 -22.00 uur, Kamer van Koophandel Oost Nederland, Hengelosestraat 585, Enschede

24-4-2013 5-5 2013 9/12-5-2013 9/12-5-2013 15-5-2013 23-5-2013 28-5-2013 2-6-2013 2-6-2013 5/6 en 12/13-6-2013 7-6-2013 20-6-2013 5-7-2013 4-8-2013 1-9-2013 6/8-9-2013 18-9-2013 6-10-2013 17 t/m 27-10-2013

Informatieve avond; Beleg van Bentelo / Genealogie Bentelo Rondje Diepenheim, thema “eendjes” opening Duckville Fietsvierdaagse en Hemelvaartkermis Lentelo Excursie SIO Hengevelde naar ROC Hengelo & Siemens Hengelo Seminar Netwerken - Aparthotel Congres Online Communiceren Rondje Diepenheim, thema “verzamelingen” Historische Markt Aspergetour Twente Boeken- en platenmarkt Zomerborrel - Hotel restaurant Sevenster OndernemerSchap – informatieve borrel Rondje Diepenheim Rondje Diepenheim Schuttersfeesten met op 6 sept. Bedrijvenuurtje Bedrijfsbezoek Voskamp Wonen Rondje Diepenheim o.a. modeshow KunstMoment met als thema: “Nederlanderschap”

Intensz Diepenheim Delden Rondom Bentelo Hengelo Delden Deventer Diepenheim Delden Delden Diepenheim Delden Bentelo Diepenheim Diepenheim Delden Markelo Diepenheim Diepenheim

www.ondernemendbentelo.nl/agenda-nieuw www.deepsnieuws.nl/ovdiepenheim www.hofvantwenteinfo.nl www.ondernemendbentelo.nl/agenda-nieuw www.siohengevelde.nl www.hofvantwente.ondernemersinbedrijf www.academyoost.nl www.deepsnieuws.nl/ovdiepenheim www.hofvantwenteinfo.nl www.jrwijnenspijs.nl www.deepsnieuws.nl/ovdiepenheim www.hofvantwente.ondernemersinbedrijf www.ondernemendbentelo.nl/agenda-nieuw www.deepsnieuws.nl/ovdiepenheim www.deepsnieuws.nl/ovdiepenheim www.schuttersfeesten.nl www.hofvantwente.ondernemersinbedrijf www.deepsnieuws.nl/ovdiepenheim www.deepsnieuws.nl/ovdiepenheim

HOFZAKELIJK | 55


DE COMPLETE AANNEMER SINDS 1978...!

De Berken 7 7491 HJ Delden | T 074 - 376 29 77 | F 074 - 376 33 22 | www.tenvregelaar.nl | info@tenvregelaar.nl


eventsindehof WAT Businessdag 2013 voor iedere ondernemer. Met in ondernemerspanel: Harm Edens, Willem Middelkoop, Pieter Porte en Annemarie van Gaal

WAAR Hampshire Hotel Bon 窶連part, Barchem

WANNEER 8 april 2013

Fotografie: Ondernemers in Bedrijf

HOFZAKELIJK | 57


KLANT IS

KONING Kwaliteit en continu誰teit in de breedste zin van het woord, staat bij Ariane ICT hoog in het vaandel! Ons motto is dan ook: Iedereen moet altijd en overal over zijn informatie kunnen beschikken!

WWW.ARIANE.NL Spechthorstweg 4 | 7471 GH Goor | Tel: 0547 - 260 206


• • • •

• • • •


bureau voor concept & creatie

Geen praatjes maar plaatjes!

by

Zuidwal 32 | 7491 AM Delden | T 074 - 376 60 91 | www.reclameontwerpers.nl Scan deze advertentie met Layar

hofzakelijk nr 4  

hofzakelijk nr 4

hofzakelijk nr 4  

hofzakelijk nr 4

Advertisement