De Spreekbuis juli 2020

Page 1

HWSV

SINDS1971


Tr u c k i n g & C h a r t e r i n g B V

Bruinsma Trucking & Chartering BV Hoek van Holland. www.bruinsmatrucking.nl Tel 0174 383936-Fax 0174 386352-Mob 06 30482719

Fietsenzaak met ouderwetse service

Prins Hendrikstraat 205 3151AH Hoek van Holland tel: 0174 387 895

Bel 0174 387 895 voor het maken van afspraak voor het ophalen en brengen van uw fiets voor reparatie.

* * * * * * * * * * * *

APK keuring Klein en groot onderhoud aan alle merken Vakantie Check Zomer en winterbanden Schade bemiddeling en herstel Ruit reparatie Motoren revisie Airco service Verhuren van trouwauto’s Wasstraat Tankstation ‘de Haak’ Top occasions

Prins Hendrikweg 50 3151 AE Hoek van Holland 0174 387 180 GARAGE SCHELLENBOOM

garage-schellenboom.nl


Opgericht 16 augustus 1971 Aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Brandingsporten en het Watersport Verbond. Adres: Rechtestraat 30 3151 HN Hoek van Holland. Telefoon: 0174 - 38 39 14. Betalingen IBAN nummer NL38 RABO 0313 2413 95. E-Mail adres: info@hwsv.nl Correspondentie adres: Secretariaat HWSV Postbus 37 3150 AA Hoekvan Holland Clubblad ’de Spreekbuis’ Verschijnt 6x per jaar. Redactie: Karin Brussaard en John Spork Druk: MultiMedia Westland Copy inzenden vóór de 18 e van de maand voor de uitgave naar redactiespreekbuis@hwsv.nl De redactie heeft het recht om ingezonden stukken in tekorten, te wijzigen of zonder opgaaf van redenen te weigeren. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en de diensten van de adverteerder. Voorzitter : Secretaris : Penningmeester : 2e Voorzitter :

Marco van Rossum Cor ’t Mannetje Ko Bezuijen Martin Zeeman

voorzitter@hwsv.nl secretaris@hwsv.nl penningmeester@hwsv.nl bestuurslid@hwsv.nl

Onze commissie leden zijn: Walschipper: Gerrit van den Akker mobiel 06 16 53 41 72.

Veiligheids-en Tuchtcommissie: Aad Klein, Erik Ham.

Viscommissie kleinboot: Martin Zeeman

Viscommissie strand: van den Leo Akker, Leo Eef Breugel, Gerrit van den Akker, Breugel, Hoek Eef Hoek

Zeilcommissie: Erik van der Arend .

Keuringscommissie zeilboten: Rob Kramer . Gerard van Kralingen

Tractorcommissie: Piet Mastenbroek, Wim Wilkes,

Keuringscommissie motorboten: Koos van Noort, Jan Zuurmond, Dennis Kessenich.

Kite en overig: Leon van Santen.

Kajakcommissie: Wendy van Rijn-Hagenaars.

Onderhoudscommissie: Gerrit van den Akker.

Lief en Leed commissie: Gré van den Akker .

Bar- en ontspanning commissie: Jaap Timmers, Henk van Driel en Arno v.d. Sluijs.

Kascontrolecommissie: Erik van der Arend, Peter Jagt.

PR & Communicatie: Karin Brussaard. Henry van Leeuwen,Marco van Rossum.

Ontspanningscommissie: Jannie Bezuijen, Dees van Rossum.

3

Peter Jagt.


VAN DE BESTUURSTAFEL JUNI 2020 We schrijven alweer eind juni 2020,4 maanden na de oproep om het verenigingsgebouw onmiddellijk te sluiten. De afgelopen maanden zijn omgevlogen lijkt het wel een heel ander leven vrienden en kennissen die je maar heel weinig tot niet ziet. Vakanties die niet door gaan. Maar gelukkig nog elke dag aan het werk en dan prijs je je, als je dan ook nog gezond ben, heel gelukkig. Het heeft ook wel wat om weekenden thuis of in zwaar afgeslankte vorm door te brengen met een select gezelschap. En dan komt er toch nog bij dat we als bestuur van een half gesloten HWSV het drukker hebben dan normaal in deze tijd. Normaal hebben we de ALV achter de rug en kan je als bestuur de zomer in. Maar nu is het elke week of misschien wel elke dag toch met de HWSV bezig zijn. dit is geen klaagzang want als je een functie neemt moet je dit in goede en slechte tijden goed proberen uit te voeren. En als je dan ziet dat alles toch, met soms wat morren, geaccepteerd word kan je er ook veel plezier aan beleven. We hebben 3 Wie,wat,waar bij de HWSV, iedereen zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van 4/5 Van de bestuurstafel, de veranderingen, maatregelen, versoepelingen en 7 Algemene Ledenvergadering, parkeer oplossingen. Dit is goed gelukt vinden we 9 Werkbeurten/Bardiensten, zelf en ondanks dat er een tijd een grote berg zand 11/13 Nieuws Zeil/Surf, enz, voor de ingang heeft gelegen hebben we toch onze 14 Strandviscompetitie, hobby uit kunnen oefenen. Klein puntje was het 15 Vissers avonturen varen met 2 personen uit een ander huishouden maar 16 Activiteiten agenda 2020, inmiddels hebben we hier duidelijkheid over van de 17 Lief en leed / KNRM gemeente Rotterdam en is ook dat weer toegestaan. 19 Recept en Barcommissie, Per 15 juni mag er weer gedoucht worden en vanaf 1 21 Protocol Kantine Terras 22 Getijden juli & augustus. juli gaat de zandzeebar weer open. Dan mag er ook weer koffie gedronken worden en de wereld problemen opgelost. Zoals U misschien niet weet is er elke doordeweekse ochtend koffie vanaf een uur of 6 en dit is vooral voor oudere leden een leuk moment om met elkaar te discussiëren en de actuele stand van alles door te nemen. Maar let wel op ook hier geld nog altijd de afstand van 1,5 meter dus gehoorapparaatjes wat harder en laat de o zo belangrijke discussies beginnen. De afgelopen maanden is er dus weer genoeg gebeurd zo hebben we een eigen slagboom om ons terrein exclusief voor leden van de HWSV te houden is er een nieuwe webcam met live beeld opgehangen door “heel holland kijkt” hebben we weer een nieuwe exploitatie vergunning is het archief uitgemest en afgevoerd is de pinautomaat aangeschaft en hebben zich behoorlijk wat nieuwe leden aangemeld. Allemaal goede ontwikkelingen voor de HWSV. Een minpunt is de aanschaf van de zonnepanelen deze hebben we in overleg met sportstroom uitgesteld tot 2021. Waarom hebben we dat gedaan ? na eindelijk groen licht te hebben voor de belasting van het dak en de leden middels een mail op de hoogte te hebben gesteld dat de aanschaf iets duurder werd dan begroot bleek de rijks BOSA subsidie verlopen. Sportstroom heeft hierop geprobeerd uitstel te krijgen maar door alle thuiswerkende ambtenaren ging hier weer behoorlijk wat tijd verloren. Toen we antwoord kregen dat dit niet kon was ook de gemeente subsidie verlopen en moeten we eigenlijk weer van voren af aan beginnen. We kunnen ook als bestuur geen opdracht geven om het dan maar voor te schieten en leg de zonnepanelen er maar op, hier hebben we eerst een ALV nodig. Dus nog even geen zonnepanelen maar deze gaan we in het grote investeringsprogramma voor het clubhuis meenemen. We hopen dus dat er 14 augustus ,zoals vermeld in het clubblad van mei, de ALV van maart ingehaald kan worden. Maar laten we eerst maar weer eens de bar open gaan doen en misschien als U dit leest zijn de eerste drankjes besteld. Wat activiteiten betreft gaan we dit rustig bekijken. Wedstrijden zullen

INHOUDSOPGAVE

4


straks wel weer mogen maar hiervoor moet nog toestemming gegeven worden. gelukkig zijn de “hollandse nieuwe” weer gevangen en deze zijn dit jaar van uitmuntende kwaliteit misschien dat we hier toch wat mee gaan doen maar hier is geen vaste datum voor. Eerst moet er bekeken worden hoe dit op een veilige maar toch gezellige manier kan. Dan waren daar de verschrikkelijke gebeurtenissen in zeeland waar 1 kitesurfer om het leven kwam en maandag 11 mei de tragische dood van 5 goed getrainde surfers. We hebben ons medeleven betuigd naar de betreffende verenigingen en dit werd zeer gewaardeerd. Een aantal dagen later heeft “the Shore”contact opgenomen met de HWSV om te vragen of wij of iemand binnen onze vereniging mee wilde denken over hoe het sporten op zee in vrij te beoefenen sporten veiliger gemaakt kan worden. Wij als bestuur hebben contact opgenomen met ons lid en regio man voor het kite surfen Mark van der Kaaij en hij heeft deze taak op zich genomen. Heeft U ideeën of suggesties deel ze met het bestuur of rechtstreeks met Mark zodat de sport veiliger kan. En misschien in geval van vermissing van materiaal of personen deze sneller gevonden kunnen worden. In ieder geval was het weer een geweldige prestatie van de KNRM en hierbij dus ook onze oproep om redder aan de wal te worden voor €50 per jaar steun je deze vrijwilligers. Nou het is toch nog gelukt om wat regels op papier te krijgen ondanks de vele nieuws en corona updates die het gras wel eens voor onze voeten weg maait. We wensen alle nieuwe leden nogmaals heel veel plezier bij de HWSV. Houd U aan de regels en laten we hopen dat we dan weer niet van voren af aan moeten beginnen. Voor velen een hele prettige vakantie in eigen land en mocht U toch naar het buitenland gaan pas op maar geniet er van. Een fijne zomer Marco van Rossum

5


M

A

K

L

E

L

A

A

R

S

WOONVREUGDE ZORGT VOOR WOONPLEZIER Strandweg 80 - 3151 HV Hoek van Holland - T +31 (0) 174 388 301

ce t o b a l p e e Th

SURFSCHOOL

Hoek van Holland *Surf lessen *Sup lessen *Bodyboard lessen

*Bedrijfsuitjes *Kinderfeestjes *Summer surfcamps

Verhuur: Surfboards, Wetsuits, Stand up paddel, Bodyboards, Mega sup, Skimboards.

BeachLine Beach & Events ’s-Gravenzande en Hoek van Holland T. 0174 - 35 20 56 info@beachlinebeach.nl

0 6 4 8 7 1 5 0 5 6 / 0 6 5 4 3 6 5 45 info@surfschoolhoekvanholland.com

SEE YOU IN THE WATER Rechtestraat 40, 3151HN Hoek van Holland


Als het coronavirus het toelaat, nodigt het bestuur de leden uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op vrijdag 14 augustus Aanvang 19.30 uur. De agenda van deze avond is hier onder vermeld. Zorg dat je er bij bent! Vanaf 19.00 uur bent u welkom en staat er een kopje koffie voor u klaar. De overige stukken staan op de site achter de inlogcode Algemene Leden Vergadering 2020 D.d. Plaats Aanvang

: vrijdag 14 augustus 2020 : Clubgebouw : 19.30 uur

Agenda + Toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

– – – – – – – – – – –

Opening voorzitter. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. Notulen ALV van 5 april en 15 november 2019. Jubilarissen 25 +40 jaar lid van de vereniging. Jaarverslag 2019 van de secretaris. Jaarverslag 2019 van de penningmeester. Begroting van de penningmeester. Verslag van de kascontrolecommissie. Verkiezing nieuw vervangend lid van de kascontrolecommissie. Aannemen van de aspirant-leden. Vaststellen van aanstellen van aantal nieuwe leden

12 13 14 15

– – – –

Verkiezing commissieleden. Verkiezing bestuursleden. Rondvraag. ( Vooraf indienen voor 31 juli 2020 ) Sluiting door de voorzitter. Rooster van aftreden bestuursleden.

Voorzitter Penningmeester: Secretaris 2e Voorzitter

M. van Rossum K. Bezuijen C. 't Mannetje M. Zeeman

2022 2020 aftredend Herkiesbaar 2021 2023

Jeugdleden of gezinslid Wat zeggen de statuten: Artikel 5 punt 1: Jeugdleden kunnen zijn natuurlijke personen jonger dan achttien jaar waarvan de minimum leeftijd bepaalt word in het HH regelement. Artikel 5 punt 2: Gezinsleden kunnen zijn de echtgenote of de levensgezellin van een lid en/of de /het inwonende kind(eren) van een lid dat niet in het bezit is een eigen boot en door het betrokken lid als gezinslid zijn aangemeld. Dus veranderd de situatie in deze geef het door aan de secretaris. Het bestuur

7


8 8 8 8

Inbraakbeveiliging Camerasystemen Toegangscontrole Hang & sluitwerk * Uiterst korte lijnen * BORG-gecertificeerd * Erkend UNETO -installateur * Scherpe tarieven * Persoonlijk en flexibel * Landelijke dekking * Gerenommeerde referenties * Gecertificeerde premiumproducten * Werkgebied: Nederland en Europa

Tel. +31653838821 info@holstertechniek.nl - www.holsterbeveiliging.nl


Werkbeurten 09.00 tot 12.00 uur Zaterdag Juli 2020 4 juli B. Beyenbergen 11 juli A. Driessen 18 juli R. Hagenaar 25 juli J. Hoand

(bij verhindering afbellen of ruilen) N. Broekarts R. Elias P. v.d. Heerik P.D. Hollander

A de Bruin M. v.d. Ende A. Hoekstra FR. v.d. Hout

09.00 tot 12.00 uur Zaterdag 2020 augustus 1 aug P. Jagtn M. v.d. Kaay 8 aug L. Jansen A. v. Klaveren 15 aug G.v. Kralingen R. Krijthe 22 aug R Kramer S. Kronen 29 aug S. Krijthe D. Kwak

G. Larsen M.d. Koos R. Lieuw A Ottevanger M. v. Walraven

09.00 tot 12.00 uur Zaterdag 2020september 5 sept S. Larsen R. Loos

J. Meershoek

Bardiensten

14.30 tot 19.00 uur juli 2020 Zaterdag 4 Henry Bax 11 Richard Gluvers 18 Martin v. Geest 25 Melvin Timan

5 12 19 26

Zondag Helma van der Sluis Paul v. Dij Marco v. Rossum Ko Bezuijen

14.30 tot 19.00 uur augustus 2020 Zaterdag 1 Hennnie d. Krom 2 8 Henk v. Driel 9 15 Mark d. Koss 16 22 Willem Berkien 23 29 Ed v. Wigenburg 30

Zondag Aad Klein Ronald v. Veen Peet Paulus Peter Zuidendorp Jasper Hoand

14.30 tot 19.00 uur september 2020 Zaterdag 5 Henry v. Leeuwen 6 12 Jan v.d. Beukel 13 19 Krister v.d. Berg 20 26 Jaap Timmers 27

Zondag Joop v. Klaveren Cees Avezaath Arno v.d. Sluis Rob Beekenkamp

(bij verhindering afbellen of ruilen)

Al deze werk beurten en bardiensten onder voorbehoud dat de regels van de overheid versoepeld zijn. 9 99ZEIL, SURF, GOLF en KAJAK NIEUWS Naar aanleiding van het verschrikkelijke watersportdrama in Scheveningen heeft de Wakumkunst uit Scheveningen dit schilderij geschilderd met de volgende tekst. Het was niet zo gemakkelijk om dit moment op doek te krijgen...in gedachten zag ik de jonge mannen elkaar vasthouden.

Hopelijk kan ik met deze uiting en eerbetoon als kunstschilder, nab estaanden, mensen sterken en troosten met het verwerken,“wat mogelijk eens zal aanbreken" Wakumkunst Scheveningen

Steun de vrijwillige redders van de KNRM! Bij een tragisch ongeluk in de zee bij Scheveningen zijn maandag 11 mei vijf surfers omgekomen. Redding medewerkers hebben onder zeer moeilijke omstandigheden alles op alles gezet om de vermiste personen te vinden.

Wordt nu lid of donateur bij de KNRM.

11


Word lid van de KNRM

Hierbij verwelkomen wij als Hoekse Watersport Vereniging, 8 8 8 8

Inbraakbeveiliging Camerasystemen Toegangscontrole Hang & sluitwerk

een nieuwe adverteerder. HOLSTER BEVEILIGING & TECHNIEK met de hiernaast

* Uiterst korte lijnen * BORG-gecertificeerd

afgebeelde advertentie komt dit

* Erkend UNETO-installateur * Scherpe tarieven

bedrijf van een lid van onze

* Persoonlijk en flexibel * Landelijke dekking

vereniging inplaats van de

* Gerenommeerde referenties * Gecertificeerde premiumproducten

die vele jaren geadverteerd

* Werkgebied: Nederland en Europa

Tel. +31653838821 - info@holstertechniek.nl - www.holsterbeveiliging .nl

heeft in ons clubblad. Onze dank hiervoor namens de HWSV en bedankt voor deze sposoring


ZEIL, SURF, GOLF en KAJAK NIEUWS Van 20 t/m 27 september wordt in Duc D’Albe Hyeres, Frankrijk de Wereld kampioenschappen in de Nacra F20 Carbon klasse gehouden. Onder voorbehoud Corona Van 52 cm naar 5cm, 71 cm. en 74 cm. Geen bootvissen in de Coronatijd, dan maar even naar de pier. Ons lid Peter Zuijdendorp ving mooie zeebaarzen op deze locatie.

Ons lid Niek Roggen in actie tijdens het windsurfen in Coronatijd voor ons clubhuis.

Ook de leden Rein en Wendy Hagenaars en Erwin Teunissen zijn bezig zich te vermaken in hun Kajaks bij de HWSV, Ondanks de Coronatijd in het land. Ook de familie Dijkshoorn gebruikte de coronazondag op 14-06-2020 om heerlijk te zeilen op het thuiswater aan het Hoekse Sportstrand bij de HWSV.

13 13


STRANDVISCOMPETITIE

2020

Organiserende verenigingen Noord West 9 Petten HSV De Sportvisser Noordwijk aan Zee SVV De Sluiter Maasvlakte 2 WSV ’s-Gravenzande ’s-Gravenzande

4

5

6

53

NEDERLANDSE FEDERATIE VAN BRANDINGWATERSPORTVERENIGINGEN

51

De wedstrijden worden gehouden van 09:00 tot 13:00 uur op: Ter Heijde aan Zee: 19 september 2020 Castricum: 3 oktober 2020 52 Noordwijk: 24 oktober 2020 Katwijk aan Zee: 28 november 2020

ALLE AASSOORTEN TOEGESTAAN BEHALVE ’WITTE’ EN ZACHTE KRAB PER WEDSTRIJD WORDEN ER 3 KANTPRIJZEN VERLOOT DE WINNAAR VAN DE KANTPRIJS DIENT WEL PERSOONLIJK DE PRIJS IN ONTVANGST TE NEMEN DEELNAME IS ALLEEN VOORBEHOUDEN AAN DE LEDEN VAN NFB VERENIGINGEN

INSCHRIJFGELD: Individueel € 40,- voor wedstrijden Korpsen € 50,- extra per wedstrijd € 12,50

N

B

Sluiting inschrijving inmiddels gesloten (via uw verenigingssecretariaat) Inschrijfgeld dient uiterlijk op 1 september ’20 betaald zijn 14 14


Vissers avonturen Van vader en zoon John en Loek Meershoek in de Coronatijd.zoon

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag moesten en zouden we gaan vissen, voor de eerste keer met ons bootje op zee. ‘s-Ochtends vroeg verse pieren gehaald en om 08.30 stonden we bij de club. Teleurgesteld keken we naar de zee, want die viel vies tegen, de voorspelingen waren immers nog zo goed. Toch de boot door de branding heen gekregen, zij het dat we het niet droog hielden. Maar zoals altijd de doorzetter wint, dus met vol gas richting de blokkendam. Daar aangekomen bleek de zee ook bepaald niet rustig maar het ging allemaal nog net. Vissen dus. Mijn zoon had geen ervaring maar wel veel enthousiasme en ik had 30 jaar geleden voor het laats karper gevist. Maar met alle tips en wat extra visspullen van Gerrit van de Akker en het speciale anker en nog wat tips van Paul van Dijk zaten we daar dan. Al vissende kregen we telefonisch zelfs nog wat tips van Gerrit en praatte hij ons nog een beetje moet in want de omstandigheden werden er niet beter op. Vooral het schommelen van de boot deed onze maag niet goed. …………Maar toen gebeurde het, BEET riep mijn zoon, kromme hengel en redelijk zwaar binnen takelen, en daar kwam een mooie gul aan de oppervlakte, pakten hem de boot in en we haakte hem netjes af. Na de foto sessie zat de stemming er gelijk goed in en was alle misselijkheid en dergelijke gelijk vergeten, alleen nog maar adrenaline. Met nog een mooie gul en een kleinere terug gezet te hebben togen we rond 2 weer terug naar wal. Nadat Gerrit ons een spoedcursus vis fileren had gegeven, konden we lekker in de tuin onze eigen kibbelingen gaan bakken. En die smaken natuurlijk 3 keer super. Wij hadden een topdag, die zeker naar meer smaakt. 15

Groetjes van John en Loek Meershoek. Van Kabeljauw naar Kibbelingen.

15


12 / 13 juni 21 Juni 27 Juni 27 Juni 11 /12 11 Juli 8 Aug 15 Aug 30 Aug 9 Sept 26 Sept. 27 Sept. 17 Okt. 31 Okt 31 Okt. 14 Nov. 28 Nov 28 Nov. 19 Dec. 26 Dec.

Tong wedstrijd (mocht er voorkeur zijn voor een andere datum voor de tong wedstrijd laat het weten) Haringhappen(ing) kleinboot viswedstrijd vanaf het Hoekse Sportstrand 2e N F B Strand vis wedstrijd te De Slufter Maasvlakte 2 Juni Kustzeil evenement KZVM in Monster kleinboot viswedstrijd vanaf het Hoekse Sportstrand kleinboot viswedstrijd vanaf het Hoekse Sportstrand Strand vissen voor de Jeugd kleinboot viswedstrijd vanaf het Hoekse Sportstrand >>> Avom middag met oud mariniers 12 Sept kleinboot viswedstrijd vanaf het Hoekse Sportstrand kipgooien 1e keer na zomerstop kleinboot viswedstrijd vanaf het Hoekse Sportstrand >>> kleinboot viswedstrijd vanaf het Hoekse Sportstrand 3e N F B Strand vis wedstrijd te Castricum Salamander kipgooien 1 Nov kleinboot viswedstrijd vanaf het Hoekse Sportstrand >>> kleinboot viswedstrijd vanaf het Hoekse Sportstrand 4e N F B Strand vis wedstrijd te Katwijk svv Britten Burgh kipgooien Kerstbingo. kerst kipgooien

>>> wedstrijd is op zondag De zeilers hebben via Erik van der Arend te kennen gegeven aan de redactie dat de zeilactiviteiten zo snel mogelijk volgen. t.w. Gezamenlijk boten optuigen, botenplekken opruimen en boodschappenlijst maken voor de keuring. • Zeilersontbijt en eventueel afvaart botentest • Rondje zandmotor • Meevaren met de ster van ’s Gravenzande

16


Nieuws van de Lief & Leed commissie In deze moeilijke tijden, wil ik iedereen veel sterkte toe wensen!! Denk ook eens aan Wim Verhoorn, die in een verzorgingshuis verblijft, en z’n vrouw Wil alleen thuis is. Heel veel sterkte jullie. Wim woont nu in : Hoge Tuinen, Druiventuin 1e Etage, 2672 HP Naaldwijk. Stuur eens een kaartje naar Wim! Mevr. Wil Ottenvanger is ook naar het ziekenhuis geweest, daar ook opgenomen, is nu weer lekker thuis. Ze is daar geholpen aan bloed vaten, moet nu weer op knappen. Hopen dat dit ook voorspoedig mag gaan! Hou lief en leed op de hoogte !! Wij horen niet alles, zeker nu in deze tijd! Allemaal heel veel sterkte, en.... houd afstand Denk vooral aan je zelf! de Lief en Leed Commissie GrÊ

Ja ik steun de KNRM en wordt redder aan de wal!

GEEF JE OP EN DONEER www.knrm / donoren 17


Ko Bezuijen 06 - 53 28 44 15 Stationsweg 27 3151 HR Hoek van Holland T: +31 (0) 174 385527 E: info@kobezuijen.nl

Al meer dan 45 jaar een begrip in het Westland

Sand Ambachtstraat 136B - ’s-Gravenzande Tel.: (0174) - 41 47 46 Email info@multimediawestland.nl


Spreekbuis Recepten pagina BLINISANDWICH MET HARING Net dit heerlijk frisse lunchgerecht tover je echt iets feestelijks op tatel. Naast da: het gerecht er spectaculair uitziet is de sandwich heel verrassend van smaak. Door de combinatie van zout van de haring en zoet van de blini ontstaat een ware smaaksensatie. Ook handIg: vervanq de blini door kleine. kant-en-klare poffertjes en je hebt het perfecte hapje voor bij de borrel! Ingrediënten

* * * * * *

· * * *

4 zoute haringen, schoongemaakt 150 g Griekse yoghurt 3 el geraspte mieriksworteluit pot 2 el verse dille, fijngehakt ½ pak poffertjesmix 400 ml melk 1 ei 3 el olijfoloie 1 snackkomkommer of ½ gewone komkommer, in plakjes 25 g fijne rucola of veldsla

* Gerookteforel kan ook i.pl v. haring

Bereiding 1. Snijd de haringen in repen van 2-3cm. Roer in schaaltje de yoghurt met de mierikswortel en dille tot een sausje en breng dit op smaak met zout en peper. 2. Bereid de poffertjesmix volgens de aanwijzingen op pak. Verhit een beetje olijfolie in een koekenpan en schep met een juslepel 3 bergjes beslag in de pan. Bak de blini’s tot de bovenkant droog is, keer ze en bak ook de onderkant goudbruin. Bak zo nog 3 posrties Blini’s. 3. Leg op vier borden een blini, schep er wat mierikswortelyoghurt op en verdeel de helft van je haring en komkommer erover. Maal er wat zwartepeper overheer, Leg er een blini op en schep hier weer wat mierikswortelyoghurt op en verdeel de rest van de haring en komkommer erover. Dek af met de laatste blini. Garneer met en flinke toef rucola of veldsla op de bovenste blini.

Wijntip Haring en mierikswortel vragen om een wijn met kracht. Een zilte, volle Fino sherry is de perfecte partner.

Zo langzamerhand komt het leven bij de HWSV weer terug en daar zijn we erg blij mee want onze vereniging mist toch behoorlijk wat inkomsten. Er zullen ook binnenkort nieuwe regels zIJn om In het clubhuis te mogen verblijven. Later staan de instructies en mededelingen hierover op onze website. Laten we dus zorgen dat we hier een succes van maken zodat we elkaar ook weer kunnen ontmoeten. Er is ook een nieuwtje vanaf 1 juli kan men met pinpas betalen. De automaat hiervoor is door het bestuur aangeschaft en deze wordt binnenkort afgeleverd waarna we apparaat gaan uitproberen. De Barcommissie 19


■ ■ ■ ■ ■ ■

Koningin Emma Boulevard 4 3151 HG - Hoek van Holland

Ontbijten Lunchen Dineren Borrelen Feesten Trouwlocatie

Reserveren? Bel 06-30059624

Dieren speciaalshop.nl Alles voor uw huisdier

Dieren speciaalshop.nl Alles voor uw huisdier


Hoekse WaterSport Vereniging. Protocol Kantine Terras. Opgericht: 16 Augustus 1971

Algemene richtlijnen

bootvissen –zeilen-windsurfen-boarden-strandvissen –kitesurfen-kajakken • Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat geldt voor medewerkers, gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers. • Zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, de sanitaire voorzieningen en bij gebruik van de printerterminals. • Reinig tafels, stoelen. • Je kunt gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten. • Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaatsvinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden. • Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is, dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen. • Zijn er geen gezondheidsrisico’s, begeleid op gepaste afstand de gasten naar hun tafel. Breng markeringen aan om te voorkomen dat (groepen van) gasten die even moeten wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen te staan • Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen (of met water en zeep of met een desinfecterende handgel). • Bij vertrek: Indien mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst. • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaatsgevonden, mogen medewerker binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten. Voor gasten • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar: o aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten. o aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten. • Op het terras mag je alleen zitten, niet staan. 21


de spreekbuis Hoog- en laagwater tijden Hoek van Holland 2020 * Cursief gedrukte tijden zijn in Zomertijd weergeven Juli

Augustus LW

HW

LW

04:54

12:16

20:04

HW

wo

1

do

2

00:46

06:05

13:19

vr

3

01:41

07:05

14:11

za

4

02:35

07:55

zo

5

03:20

ma

6

di

7

wo

LW

LW

HW

LW

HW

LW

za

1

01:29

06:54

14:05

19:24

21:16

zo

2

02:25

10:35

14:55

20:05

19:34

ma

3

03:15

11:24

15:49

20:49

15:04

20:15

di

4

03:58

12:04

16:35

21:25

11:18

15:53

20:59

wo

5

04:38

12:55

17:09

21:59

04:08

12:18

16:35

21:39

do

6

05:15

13:45

17:41

22:35

04:50

13:12

17:25

22:17

vr

7

05:56

14:21

18:15

23:15

8

05:35

14:01

18:01

23:05

za

8

06:36

15:05

18:52

23:55

do

9

06:18

14:56

18:43

23:55

zo

9

07:16

15:25

19:25

vr

10

07:03

15:30

19:25

ma 10 00:44

07:56

15:02

20:05

za

11 00:39

07:49

16:04

20:05

di

11 01:34

08:40

14:49

20:56

zo

12 01:27

08:35

15:02

20:50

wo 12 02:24

09:25

15:26

21:56

ma 13 02:34

09:34

15:52

21:46

do

13 03:39

10:31

17:25

23:00

di

14 03:26

10:24

16:52

22:45

vr

14 04:36

11:35

18:30

wo 15 05:31

11:24

18:00

23:55

za

15

00:05

06:43

12:44

19:10

do

16 06:34

12:30

18:58

zo

16

01:26

07:33

13:56

19:32

vr

17

01:00

07:37

13:25

19:34

ma 17

02:15

07:45

14:39

20:05

za

18

01:49

07:55

14:15

20:04

di

18

02:58

08:17

15:24

20:35

zo

19

02:39

08:10

15:04

20:29

wo 19

03:38

08:55

16:01

21:06

ma 20

03:19

08:43

15:39

20:59

do

20

04:18

09:25

16:44

21:45

di

21

03:58

09:14

16:25

21:33

vr

21

04:57

12:50

17:24

22:22

wo 22

04:37

12:24

17:01

22:09

za

22

05:40

13:35

18:05

23:06

do

23

05:17

13:05

17:45

22:46

zo

23

06:25

14:15

18:48

23:55

vr

24

05:58

13:55

18:26

23:34

ma 24

07:10

14:56

19:36

za

25

06:45

14:35

19:10

di

25 00:45

08:05

15:38

20:29

zo

26 00:19

07:35

15:16

20:05

wo 26 01:54

09:04

15:17

21:35

ma 27 01:14

08:29

16:00

21:06

do

27 03:15

10:16

16:08

22:45

di

28 02:24

09:36

15:52

22:06

vr

28 04:30

11:35

17:19

wo 29 03:34

10:39

16:34

23:16

za

29

00:04

05:49

12:54

18:14

do

30 04:45

11:54

17:36

zo

30

01:19

09:38

13:55

19:05

vr

31

00:24

05:54

ma 31

02:25

10:44

14:55

22:55

13:05

18:35

Met dank aan Bas van Dord. 22


www.orkaboten.nl Zekkenstraat 13 - 3151 XP - Hoek van Holland Telefoon: +31 174 384823 Email: info@orkaboten.nl