Page 1

1

Forventningens glæde

Stjerne for en aften 2012 · Nr. 1

Det sørme, det sandt DECEMBER…

uset S

SOGNEBLADET FOR HØJMARK OG LEM


2

Det sørme, det sandt DECEMBER… Lem Borger- og Håndværkerforening har en travl måned. Den 27.november tændes det store juletræ på torvet og den smukke belysning i gaderne. Børnene synes det er rigtig sjovt at finde julemanden. Han sover måske på loftet i Smedenes Hus. Spændende om han i år har slikposer med. Tirsdag den 6.december, er der Julebanko i Lem hallen.. Takket være de mange lokale sponsorer er der rigtig mange præmier.

Juleoptoget foregår i år søndag den 18.december. Med Ringkøbinggarden i spidsen kører julemanden i hestevogn med alle nisserne. Det plejer at være rigtig hyggeligt, hvor mange møder op og butikkerne har åbent, så der er rigtig liv i gaden. Spejderne sælger juletræer m.v. Den 28. december er der igen i år julemaraton for hele familien. Som noget nyt vil der ud over en gå-rute også blive en løbe-rute. Løbe-ruten planlægges i samarbejde med den nye løbeklub.


3

HØJMARK BØRNEHUS JUBILÆUM I BILLEDER


4

Info…

Suset

Ansvarlig for bladet er Højmark Sogneforening, Lem Borger- & Håndværkerforening og menighedsrådene for Lem og Højmark kirker. De bærer også omkostningerne ved udgivelse og distribution af bladet. Der optages ingen annoncer i bladet. Hensigten med bladet er, at det skal fyldes med beskrivelser af alle de ting, der er sket, samt de ting, der sker og er planlagt i nærmeste fremtid i dette levende sogn. Vi har det ønske, at så mange forskellige personer som muligt yder deres bidrag til sognebladet ved indlevering af artikler til en af redaktørerne. Derfor - har du gode forslag til stof til bladet, så kontakt én af redaktørerne: Vibeke Green: vibekegreen@gmail.com Mary Ølgaard: mjkr@it.dk

Konfirmander planter påskeliljeløg - opstandelsessymbol på kirkegården

HUSK

Babysalmesang begynder tirsdag den 21. februar

HUSK

Nytårsb al i Lem H allen lørdag den 21 . janua r

HUSK

Juleoptog i Lem søndag ber den 18. decem

Frist for indsendelse af stof: 30. januar 2012.

SE HER: www.højmarkweb.dk 6940.dk Nyhedsbrev: Tilmeld dig 6940.dk’s nyhedsbrev og hold dig opdateret om aktuelle aktiviteter mv. i Lem. Læs mere på www.6940.dk/kontakt


FRA BYRÅDET DECEMBER 2011 Når du sidder med sidste 2011-nummer af Suset i hånden, er vindmølleparken i Lem Kær ved at være rejst. Det er et imponerende syn, der vækker både begejstring og ærgrelse. Begejstringen gælder arbejdspladser og den rene energiforsyning, der rækker mange år ud i fremtiden. Omvendt må man tåle, at den uforstyrrede udsigt ikke findes længere, og at naboer bliver belemret med støj og skyggekast. Møllerne er imponerende! De bliver rejst på enorme fundamenter, der hver især er bygget af 70 ton jern og 780 kubikmeter beton. Det giver arbejdspladser igen om en del år, for fundamenterne skal også fjernes igen, når engang møllerne er udtjente. Vindmøllerne kaster omkring 2½ million kroner af sig i VE-midler, der kan anvendes til projekter i lokalområdet. Jeg anser det for at være en kæmpefordel, hvis alle foreninger og andre interessenter kan nå frem til en fælles indstilling til, hvordan pengene bedst kan anvendes. Kommunens helhedsplan for vindmøller er ved at være gennemført, og vi diskuterer i byrådet, om den skal op til drøftelse på ny. Den generelle holdning lader dog til at være, at der er ved at være vindmøller nok i vores kommune, og at det kan knibe med, at vi kan bære at have flere. AF TINE KORSHOLM

KORT NYT FRA BYRÅDET

I oktober vedtog byrådet det kommunale budget for 2012. Selv om det er stramt, så er der blevet plads til cirka 10% flere ansatte i børnehaverne fra oktober 2012 og fremefter. De aldersintegrerede institutioner deles op, sådan at skolebørnenes afdeling omdannes til en skolefritidsordning. Det betyder en forhøjet forældrebetaling, der herefter er harmoniseret i det meste af kommunen. Næste trin bliver, at vi skal have klubområdet op til drøftelse. Der er stor forskel på, hvad vi tilbyder børn i 4.-6. klasse efter skoletid. I Ringkøbing er der to forskellige muligheder, i Skjern er der ingenting, flere steder er der kommunale tilbud også uden for centerbyerne, og andre steder er det forældrene, der driver en foreningsbaseret klub. Endelig er der faldet ro på snakken om skolestrukturen. I skrivende stund lader det til, at vi ender med at frede skoler med mindst 75 elever. Jeg kunne ønsker mig, at der var plads til at tale mere om kvalitet frem for om ét tal, men sådan er det desværre ikke blevet. Den positive side er, at de mindste skoler nu kan få ro, og at de berørte landsbyer kan have tillid til, hvordan landet ligger. Det er udmarvende at skulle gennem tvivl, usikkerhed og kamp hvert 3.-4. år, og det håber jeg, at vi nu er ude over.

5


6

MENS VI VENTER Der er julegudstjenester for børn i alle aldre i sognene - og forældre og bedsteforældre er selvfølgelig altid velkomne til at deltage. Se datoerne på bagsiden af bladet. Eet arrangement her i december vil jeg gerne særligt fremhæve: Gudstjenesten 3. søndag i advent i Højmark kl. 18.30. Det er en stemningsfuld gudstjeneste for hele familien, børn, forældre og bedsteforældre og selvfølgelig også for dem, der ikke lige selv har medvirkende børn! Minikonfirmandpigerne og kirkens lille kor vil deltage med luciaoptog og sang. I en mørk kirke kun oplyst af stearinlys vil vi høre om lyset, der kommer til os i julen og synge mange af de kendte og dejlige adventssalmer, der særligt udtrykker forventning og håb. Hanne Byskov


Babysalmesang

7

Ny præst og kirkesanger i Ølstrup Kirke underholder i januar i Forsamlingshuset i Højmark

En ny sæson for babyer ( mellem 2 og 12 mdr.) og deres mødre eller fædre begynder tirsdag den 21. februar kl. 13.15 i Højmark kirke. Forløbet strækker sig over 8 gange - og det varer hver gang 45 minutter. Det er et gratis tilbud for familier i Højmark og Lem. Tilmelding venligst hos Pia Bak, der leder babysalmesangen, på telefon: 97 20 98 40. Menighedsrådene

GUD OG GULE ÆRTER Traditionen tro vil vi gerne - nu for 3. gang - byde til gudstjeneste og efterfølgende gule ærter og underholdning. Som noget nyt udvider vi arrangementet til at gælde for 5 sogne, nemlig: Torsted, Hover, Ølstrup, Højmark og Lem. Søndag den 15. januar, når vinteren sandsynligvis raser udenfor, og det er rigtig koldt, SÅ mødes vi i en varm kirke til gudstjeneste kl. 10.30 i Højmark. Således opbyggede går vi i Forsamlingshuset og varmes yderligere af Jans gule ærter med alt, hvad dertil hører: Kogt flæsk og medister, sennep og syltede rødbeder. ... Og der er selvfølgelig mulighed for at købe en snaps til. Under kaffen, som menighedsrådene giver, er der underholdning og sang ved Inge Dorthe Kaasgaard og Inger Kold. På programmet i år er evergreens af Kai Normann Andersen. Glæd jer til en stemningsfyldt musikalsk times tid, med mulighed for at opleve og nynne med på de dejligste melodier og sange, som for eksempel »Musens sang«, »Pige træd varsomt« og »Glemmer du«. Det er nødvendigt med tilmelding til spisning gerne i god tid - og senest torsdag den 12. januar på mailadressen: byskov@os.dk eller telefon 97 34 30 29. Pris for spisning er kr. 100,- eksklusiv drikkevarer. I er alle hjerteligt velkomne! Alle 5 menighedsråd og de to præster


8

FJOLLET FREDAG I HØJMARK Højmark GF afholdte i efterårsferien igen aktivitetsdag – denne gang i samarbejde med Højmark Kultur & Fællesskab. Det mødte ca. 120 op til en sjov eftermiddag og aften i Højmark hallerne fredag d. 21 oktober. Der var gang i en lang række aktiviteter for hele familien hen over hele eftermiddagen. ’Tanken med vores aktivitetsdage er at alle skal kunne være med, dvs. at der er aktiviteter af enhver slags og for enhver smag’, fortæller Jens Grimstrup, Koordinator for Gymnastik & Motion i HGF. Aktiviteterne inddeles i små intervaller hen over eftermiddagen, så der er mulighed for at prøve flere ting og også tilstrækkelig tid til f.eks at følge de små deltagere til næste aktivitet. Til FjolletFredag kunne man prøve Krolf, Zumbatomic, Funk/HipHop, Volleyball, Høvdingebold, Blindbold, Hoppeborg, redskabsbane, løb, gang, Floor Hockey, spinning – og der var fri adgang til løbebånd og crosstrainer. 71 af deltagerne spiste senere Jan’s pitabrød i forsamlingshuset.


9

NYTÅRSBAL

Succesen fra 2011 gentages, så kridt danseskoene og kom til årets herlige, underholdende og festlige nytårsbal, som i 2012 afholdes:

Lørdag den 21. januar 2012 i Lem Hallen Aftenens program: 18.30 Dørene åbnes 19.00 Spisning (stort ta’ selv bord inkl. dessert) 21.15 Dørene åbnes »B1 og B2« spiller op til dans! 01.30 Festen slutter Billetbestilling og bordreservation sker hos: Lem Hallen på tlf. 97 34 19 92 eller Højmark Hallen på tlf. 97 34 30 37.

jmark Busafgang Hø kl. 18.10 Pris: 25 kr. est Tilmelding sen 16. januar til mose Marianne Birk 5 tlf. 41 16 33 9

Vel mødt! Lem Hallen, Lem Boldklub, Højmark Hallen og Højmark GF PRIS 250 kr. inkl. spisning 150 kr. ekskl. spisning


10

ÅRETS FORENING 2011 Med i kampen var 13 andre foreninger i DGI Vestjylland, som alle, ligesom HGF, har formået at udvikle sig og involvere flere frivillige i det daglige arbejde i deres foreninger. »Vi har fokuseret på foreningsudvikling og herunder hvordan vi involverer flere frivillige i foreningens arbejde. Det resulterede i en organisationsændring ved sidste generalforsamling, hvor organisationen blev ændret på flere måder«, forklarer Jette Lydersen-Krebs, som er bestyrelsesmedlem i Højmark GF. »Målet var at skabe en mere fleksibel, åben og simpel organisation, hvor vi før f.eks. havde et håndboldudvalg, et badminton udvalg, osv., så har vi nu et Boldspilsudvalg. Den mere overordnede benævnelse gør at vi tvinges til at tænke mere ud af kassen og ikke kun fokusere på de traditionelle sportsgrene, samt at nye tiltag nemmere kan sættes i system. Vi har stadig underudvalg eller deciderede ildsjæle for de enkelte sportsgrene/aktiviteter, men disse skal være væsentlig mindre formelle end før, og skal bruge deres krudt på aktiviteten fremfor møder, papirgange og procedurer. Når vi sammensætter en organisation, så er vi nødt til at kigge på de frivillige kræfter som er på banen på det pågældende tidspunkt. Det betyder at vi må være dynamiske i organisationsdesignet, så foreningen bedre kan følge med de frivillige og dermed med ef-

Højmark Gymnastik Forening har vundet den ærefulde titel som »Årets Forening« i 2011

terspørgslen omkring os. Det betyder også at vi skal være bedre til at bruge folks engagement på dét der tænder dem. Om det er en bestemt sportsgren/aktivitet, opgave eller udvalgsarbejdet er underordnet – alle initiativer og hænder bliver påskønnet. Så bliver det sjovere at være frivillig, og opgaven bliver mere overskuelig.« Organisationsændringen og det bredere perspektiv var da også nogle af de områder, som dommerkomiteen fremhævede i udnævnelsen: »Højmark Gymnastikforening har formået at udvikle sig fra en traditionel til en innovativ og moderne forening med mange nye aktiviteter på programmet lige fra zumbatomic og power fitness til etableringen af to helt nye håndboldhold. De har formået at se foreningen i et bredere perspektiv, og de har spillet en stor rolle for integrationen af tilflyttere i området.«


11

KARIN OG JANS 25 ÅRS JUBILÆUM I HØJMARK HAL OG FORSAMLINGSHUS


12

STJERNE FOR EN AFTEN 2011 Spændte publikummer, nervøse deltagere og glade børn satte gang i Højmark Hallen fredag d. 11. november, hvor årets »Stjerne for en aften 2011« skulle kåres. 7 hold havde lagt mange timer i øvelokalet, hvor de selv havde udvalgt det nummer, som de skulle optræde med. Make-up’en var lagt, håret sat og den helt rette dresscode var på plads. Flere af holdene havde lavet koreografi og endda medbragt rekvisitter som konfetti. Mens publikums stemmer blev talt op, gav sidste års vindere William Meyer & Emil Lange deres vindernummer fra 2010 – »Jutlandia«. Dette års vinder blev »Joey Moe Rockband« bestående af Josefine H., Josefine N., Maria og Jasmin med sangen »Dobbeltslag«.


13

Lem Ældreklub

Program vinter/forår 2012 5. januar Jan Svendsen, Brande Foredrag om sin bog »Tørvene triller« Mystik, mennesker og maskiner i mosen. 19. januar Inga Thøstesen, Lem 3 år på søen som kahytsjomfru med A. P. Møller Maersk   2. februar Flemming Nees, Seniorhøjskolen Nr. Nissum Skidtfisk og godtfolk.   16. februar Grindsted Brassband. Tyrolere og tyrolermusik.   28. februar De grå toner fra Ulfborg. Vi er inviteret til Højmark.   15. marts Mary Søgaard, Hvide Sande fortæller om sit spændende liv.   29. marts Klaus Rasmussen, Ringkøbing fortæller om at være SSP medarbejder. Møderne er i Lem Hallen kl. 14.00. Den 28. februar i Højmark.

b Lem Guldalderk20lu 12 Program vinter/forår

.00 Torsdag 5. jan. kl.14 Jan Svendsen, Brande. rvene triller« Foredrag om sin bog »Tø skiner i mosen. Mystik, mennesker og ma .00 Tirsdag 17. jan. kl.14 s Have sen Søren Ellebæk fra Lauge alkohol problemer« fortæller om »Et liv med .00 Tirsdag 31. jan. kl. 14 Jens Kirk, Velling iansborg, tur-retur.« »Fra Vestjylland til Christ 14.30 Torsdag 16. feb. kl. Vi er inviteret til Ølstrup. Nørregård fortæller om. Fhv. borgmester Torben rgmester« »Hvordan bliver man bo 14.00 Tirsdag 28. feb. kl. rg, Lem er inviteret. »De grå toner« fra Ulfbo 14.00 Tirsdag 13. marts kl. . sby Niels Jørgen Jensen, Hu 14.00 Tirsdag 27. marts. kl. m stur til Hoven Skolemuseu Vi tager en eftermiddag lle vil vise rundt, og fortæ hvor Niels Åge Thomsen ffe på stedet a. 30 kr/ om stedet. Der drikkes ka te biler. person. Der køres i priva 32 10. Ring til Kurt på tlf. 97 34 14.00 Tirsdag 10. april kl. ansen. Forårs sange. Ved Kurt Joh Tirsdag 22. maj. mt endnu. Udflugt? Målet ikke beste


14

Forventningens glæde Mit første møde med det gamle orgel i Lem var en overraskelse af format. Det var først i 90`erne. Med en organistuddannelse i bagagen helt tilbage fra mine unge dage, havde jeg gennem årene søgt at holde min musik i kirken ved lige. Udfordringer gennem livet bestående af forskelligartede lederjobs, havde dog begrænset disse muligheder. Det er en kendsgerning at organister ikke »hænger på træerne« og i 90´erne begyndte jeg at afløse i et bredt udsnit af de vestjyske kirker. Heriblandt ved Lem kirke. Overraskelsen ved mødet med orglet bestod i at en sådan model havde jeg ikke mødt tidligere. Jeg sammenlignede det med de stueorgler, der i sin tid blev fabrikeret ved orgelfabrikken i Ringkøbing, men fandt ud af, at det var en Markussen & Søn orgel, og faktisk fra den periode, hvor orgelfirmaet havde sin storhedstid. Orglet var pneumatisk opbygget, det vil sige, at når organisten trykker på tangenten, går lyden først igennem ledninger for herefter at udløse piberne og lyden. Sådan byggede man orgler den gang, det gør man ikke i dag. Da Ellen Olesen år 1998 holdt som organist, var der i en periode af et år en ung ambitiøs mand, som var organist. Da han fratrådte stillingen indgik jeg en aftale med provst Niels Jørgen Jensen, at jeg ville hjælpe ham indtil han fandt en organist. Jeg har spillet siden, under ikke mindre end tre præster, nemlig Niels Jørgen Jensen, Leise Christensen og Hanne Byskov. Der har i perioden været et udsnit af kordegne og kirkepersonale, samt forskellige konstellationer af menighedsrådet, som ud over det gamle orgel har været mine sparringspartnere under min ansættelse og de kirkelige handlinger. Orglet blev gennem årene mere og mere slidt. Et nyt orgel står klar. Tiden med det gamle orgel er passe´ men kirkegængerne vil kunne genkende klangene. De gamle piber er genanvendt og findes blandt de mange nye piber, som fremover vil udløse musikken i kirkerummet. Jeg glæder mig til at trykke på tangenterne. Margit Foged

SANG OG KAGER Det kommer hverken til at skorte på sang eller kager onsdag den 14. december. Else Agerskov og Johannes Kirk vil på bedste vis lede os gennem sang fra Højskolesangbogen – og kender vi dem ret, skal vi selvfølgelig også lære nye sange. Undervejs vil menighedsrådet lige som sidste år stille an med et overdådigt kagebord med alskens slags godt brød til kaffen. Vi begynder kl. 19.00 – det foregår i Kirkehuset på St. Kjærgaardsvej, og alle er hjerteligt velkomne til en rigtig hyggelig aften. Lem menighedsråd


15

Børnegudstjeneste og boller i karry

Den 17. januar kl. 17.30 i Lem kirke er vi klar med endnu en børnegudstjeneste for de mindste og alle andre, der har lyst til at deltage. Det er primært for børn i aldersgruppen: børnehave - 1.kl., men mindre og større børn er selvfølgelig velkomne, forældre og bedsteforældre ligeså! Efter gudstjenesten er der boller i karry i hallen. Pris pr. person kr. 20,-, som betales samme aften. Tilmelding til spisning er nødvendig. Mail på byskov@os.dk eller ring: 97 34 30 29. Gerne i god tid! Pia Bak og Hanne Byskov


16

Christian Øllgaards skulpturer i Lem Som du måske har bemærket, er smedeskulpturerne renoveret og flyttet. Det har i en del år været et ønske fra Lem Borger- og Håndværkerforening at få Christian Øllgaards skulpturer renoveret og evt. finde en ny placering. Det er et rigtig stort økonomisk projekt og med et medlemstal i foreningen på kun 150 ud af ca. 650 husstande, har det ikke været et projekt der har kunnet finansieres via medlemskontingenterne. Men med rigtig stor hjælp fra lokale fonde, er projektet nu blevet en realitet, og det endda med mere end blot renovering. Vi har nemlig fået en aftale med Johannes Jensen, som ejer jorden ved Dagli` Brugsen, om at skulpturerne kan stå på arealet øst for P-pladsen ved Brugsen. Det er en rigtig fin placering skulpturerne nu har, med den nye Dagli` Brugsens facade i baggrunden, en masse trafik rundt om, Ppladser, og mulighed for at sidde og spise en is, imens skulpturerne studeres.

Projektet har bestået af en kraftig afrensning af skulpturerne på den gamle plads. De er så senere transporteret til maler, så nu er de fine og holdbare mange år frem i tiden. Derudover har der været et anlægsprojekt med etablering af den nye plads, samt reetablering af den gamle plads. Chaufføren fik en sjov oplevelse, da hesten blev transporteret hjem igen på en stor åben trailer. Der stod den så livagtig og knejsede, så flere var ved at køre i grøften. Hvad har de mon tænkt? Det har været et stort projekt, og det er glædeligt for Borger- og Håndværkerforeningen, at skulpturerne nu fremtræder flotte og synlige, og som det første man ser, når man kører ind til Lem. Den 6.november blev der afholdt en officiel indvielse af de renoverede skulpturer, og mange af de fremmødte kom med positive tilkendegivelser over placeringen. Lem Borger- og Håndværkerforening


17

GRAVER REJSER TIL SVERIGE 31. januar 2012 må vi i Højmark tage afsked med vores graver. Kjeld Graversen har valgt at søge nye udfordringer i Sverige. Kjeld blev for fem år siden ansat som graver ved Højmark Kirke, kun 24 år gammel. Efter kort tid var Kjeld bekendt med alle gravsteder og hvilken familie, der er begravet hvor. Kirkegården blev passet, som var det Kjelds egen have. Mange personer har nydt godt af en snak med Kjeld, når de er kommet på kirkegården. Kjeld har altid været parat med en hjælpende hånd både på kirkegården og i sin fritid. Det var derfor velfortjent, at Kjeld blev kåret som årets borger i Højmark i 2010. Tak for de fem år og god vind fremover. Inger Klemensen, menighedsrådet i Højmark

SE HER Indtil ny graver er ansat, fungerer vores gravermedhjælper, Anna-Marie Kristensen, som graver ved Højmark kirkegård. Anna-Marie træffes på graverkontorets telefon: 97 34 30 56.


Folkeligt Fællesmøde i Højmark

Kristen Touborg

18

Tirsdag den 24. januar er der gudstjeneste i Højmark kirke ved Steffen Qvortrup og efterfølgende møde i Forsamlingshuset. Tidligere medlem af Folketinget og økologisk landmand, Kristen Touborg Jensen fra Lemvig taler over emnet: »Folkestyre eller ekspertvælde?«. Alle er velkomne! Entre plus kaffe 75,Arrangører er: Kirkeligt Samfund og DGI Vestjylland

Intet menneske er så dårligt, at det ikke har noget godt i sig. Luther

MENIGHEDSRÅDENES SOGNEUDFLUGT I AUGUST I år havde vi valgt, at vi på udflugten ikke ville tilbringe det meste af tiden i en bus. Derfor var det vores opgave at finde interessante steder at besøge i nærområdet. Første stop var den nyombyggede kirke i Videbæk. Det, der mødte os, var en typisk hvidkalket landsbykirke med rødt tag. Derfor var vores overraskelse meget stor, da vi kom ind i et meget moderne kirkerum. Alt inventar og udsmykning var udskiftet. Herfra kørte vi til Laugesens have, hvor vi nød en dejlig frokost. Efter frokosten fortalte værten os uddrag fra stedets historie. Det, der overraskede mig mest var, at Laugesens have havde været et af Jyllands største turistattraktioner i mellemkrigsårene, kun overgået af Himmelbjerget, Ejer Bavnehøj og Skamlingsbanken. Desværre var vejrguderne ikke rigtig med os denne dag, så vi kunne ikke komme ud at nyde parken. Eftermiddagskaffen blev serveret i spisesalen på Møltrup Optagelseshjem, et hjem for hjemløse mænd. Også her hørte vi om stedets historie, og efter kaffen var vi rundt at se de forskellige værksteder og landbrug, som stedet råder over. Alt i alt en dejlig dag, hvor vi blev klogere på kunst, kultur og socialt udsatte mænd, der trods velfærdssamfundets tilbud har hårdt brug for Møltrups store omsorg og tilbud om et alkoholfrit miljø. Gunda Johansen


Kirkelige handlinger DÅB 28.08 02.10 30.10 30.10 30.10

Arthur Kirkegaard Mathilde Terp Nygaard Ivan Seesaeng Kuljevan Kalle Øster Amby Clara Cecilie Kirkegaard

VIELSE 20.08 Lene Bjerregaard Mikkelsen og Henning Michael Mikkelsen BEGRAVEDE/BISATTE 18.08 Olga Nyvang Nikolajsen 30.08 Stig Mortensen 02.09 Holger Pedersen Slot 07.10 Else Hedegaard Hykkelbjerg 08.10 Agnethe Filsø Grejsen

Plejehjemsgudstjenester på Rosenlunden i Lem Der er med få undtagelser gudstjenester hver 14. dag – i lige uger – torsdage kl. 14.30: HB: Hanne Byskov

Info… Kirkerne Sognepræst: Hanne Byskov Øster Lemvej 2 6940 Lem St. Tlf. 97 34 30 29 E-mail: byskov@os.dk Træffes alle dage undt. mandage i præstegården i Højmark. Graver i Højmark indtil 31. januar 2012: Kjeld Graversen Kirkegårdskontoret Adelvej 23A Tlf. 97 34 30 56 E-mail: hojkirkon@live.dk Kontortid tirsdag-fredag kl. 9.00-9.30 Graver i Lem: Flemming Lauridsen Graverhuset på Lem Kirkegård Tlf. 97 34 25 25 E-mail: graver-lem@mail.dk Træffes hverdage kl. 9-16 Fridag mandag

Uge

Dato

Præst

48

1. dec.

HB

50

Ingen gudstjeneste

52

Fre. d. 23. dec. kl. 14.30 Julegudstjeneste HB m. efterflg. kaffe

2 12. jan. 2012

HB

4

26. jan.

HB

6

9. feb.

HB

8

23. feb.

?

Hjemmeside: www.soenderlem-sogn.dk

19


20

233 Dato:

Højmark

Lem

Velling

10.30 HB

19.001 HB

DECEMBER 4.

2. søn. i advent

6.

Naturhuset - julegudstj.

7.

Juniorklubben - jul

18.30 HB

11.

3. søn. i advent

18.302 HB

14.

Dagplejere i Højmark - jul

9.45 HB

15.

Børnehuset i Højmark - jul

10.00 HB

18.

4. søn. i advent

20.

Børnehaven Troldehuset - jul

21.

Skole-julegudstjenester

24.

Juleaften

25.

Juledag

26.

2. juledag

9.00 HB

12.00 HB

9.00 JEH

10.30 JEH

10.00 HB 8.20 HB

9.15 HB 10.15 HB

8.45 LC

14.30 HB

16.00 HB

15.30 LC

9.00 HB

10.30 HB

14.00 HB

10.30 HB

9.00 HB

JANUAR 2012 1.

Nytårsdag

8.

1. søn. e. H3KG

15.

2. søn. e. H3KG

15.30 HB

17.00 HB

9.00 JEH 10.303 HB

17.

Børnegudstjeneste

22.

3. søn. e. H3KG

24.

Kirkeligt Samfund / DGI Vestjyl.

19.00 SQ

29.

Sidste søn. e. H3KG

14.00 HB 10.30 JEH Se dagspressen

17.30 HB 4

9.00 HB

10.30 HB

Se dagspressen

10.30 HB

9.00 HB

Se dagspressen

9.00 HB

10.30 HB

Se dagspressen

10.30 HB

9.00 HB

Se dagspressen

9.00 HB

10.30 HB

Se dagspressen

10.30 HB

9.00 HB

Se dagspressen

5

HB: JEH: LC: SQ:

Hanne Byskov Jørgen Eilschou Holm Leise Christensen Steffen Qvortrup

DEC.

JAN. FEBRUAR

Kyndelmisse

5.

Septuagesima

12.

Sexagesima

19.

Fastelavn

26.

1. søn. i fasten

19.00 HB

1 Vellingkoret deltager 2 Lucia-gudstj. m. minikonf. og kor. Fælles for begge sogne

NOTER

GUDSTJENESTER

2.

3 Fælles gudstj. for Højmark, Lem, Ølstrup, Torsted og Hover - og eft.flg. gule ærter og underholdning i Forsamlingshuset v. I. D. Kaasgaard og Inger Kold 4 Efter gudstj. er der spisning i hallen 5 Gudstjeneste og efterflg. foredrag i Forsamlingshuset v. Kristen Touborg

Team Lynderup · 97 17 34 08

FEBRUAR

Suset 1 2012  
Suset 1 2012  
Advertisement