Page 1

2012 路 Nr. 3

1

uset S

sognebladet for h酶jmark og lem


2

33

Lem Borger- og Håndværkerforening Søndag den 22.april var Danmarks Naturfredningsforenings nationale affaldsindsamlingsdag. Også i Lem blev der denne dato samlet affald. Rigtig mange var mødt. Indsamlingen foregår på den måde, at bestyrelsen har et kort over gaderne i Lem, og man kan selv bestemme, hvilken gade man vil gå i – typisk omkring det sted, hvor man selv bor. Snart var alle gaderne i hele byen optaget af indsamlere. Det var smukt vejr med solskin. Efter indsamlingen bliver der serveret pølser og sodavand.

Det er dejligt, at der nu er rigtig fint i byen til konfirmationen, og bestyrelsen takker for opbakningen. De næste arrangementer i Lem Borger- og Håndværkerforening foregår omkring Sct. Hans. Som sædvanlig er der spisning i teltet og senere bliver bålet tændt. Båltaler er i år Hans Laurids Pedersen. Søndag den 24. juni er der gudstjeneste i teltet. Søndag eftermiddag inviterer Borgerforeningen alle ældre i byen til det store kaffebord i teltet. Der vil være kaffe, kage og musik.

Udflugt til Struer og Venø Menighedsrådenes udflugt går i år til Struer og Venø. Onsdag den 29. august med afgang fra kirkens p-plads i Lem kl. 8.15 og fra Forsamlingshuset i Højmark kl. 8.30. Medbring selv kaffe og en kop, så giver vi et rundstykke undervejs. I Struer skal vi høre om B&O´s historie og se nogle af de gamle apparater. Derfra med færgen til Venø, hvor vi spiser en to-retters menu på kroen og efterfølgende får kaffe. Vi kører en tur rundt på øen og besøger landets mindste kirke. Turen koster (eksklusiv drikkevarer til maden) kr. 250,som betales undervejs i bussen. Tilmelding nødvendig senest den 22. august. Ring til Lisbeth Rasmussen på tlf. 97361099 eller mail: faarborggaard@hotmail.com Menighedsrådene


4

Info…

Suset

Ansvarlig for bladet er Højmark Sogneforening, Lem Borger- & Håndværkerfore­ning og menighedsrådene for Lem og Højmark kirker. De bærer også omkostningerne ved udgivelse og distribution af bladet. Der optages ingen annoncer i bladet. Hensigten med bladet er, at det skal fyldes med beskrivelser af alle de ting, der er sket, samt de ting, der sker og er planlagt i nærmeste fremtid i dette levende sogn. Vi har det ønske, at så mange forskellige personer som muligt yder deres bidrag til sognebladet ved indlevering af artikler til en af redaktørerne. Derfor - har du gode forslag til stof til bladet, så kontakt én af redaktørerne:

Konfirmandindskrivning Begynder du efter sommerferien i 7. klasse, og ønsker du konfirmation fra Højmark kirke den 26. april 2013 eller Lem kirke den 28. april 2013, OG ønsker du at deltage i den forudgående konfirmationsforberedelse, så er du velkommen til indskrivning ved gudstjenesten i Lem kirke søndag den 19. august kl. 19.00. Hold desuden øje med hjemmesiden: www.soenderlem-sogn.dk - dér vil du løbende kunne finde informationer.  Hanne Byskov

Fuld fart på Lem spejderne Stor distriktsturnering i Lem Onsdag den 16. og torsdag den 17. maj afholdt Lem spejderne distriktturneringen Bøffelhorn for de største spejdere (junior, spejdere og seniorer). Der var livlig aktivitet i centrum og ikke mindst foran Brugsen i Lem. Her skulle alle deltagere forberede og indtage frokosten. Lederne og grupperådet i Lem lagde et stort stykke arbejde i at det blev en fornøjelig dag for alle. Vi mangler dig! Spejderlivet giver mange gode minder og udfordringer. Igennem de seneste år har Lem spejderne haft et stabilt medlemstal på børne og unge siden, hvor det har knebet med voksen siden. Spejderarbejdet kan kun drives hvis der er voksne mennesker til at tage hånd om børnene og give dem de oplevelser som spejderlivet kan og skal give dem.

Går du med en lille spejder indeni så kom og vær med til at give Lem og omegns børn og unge nogle fantastiske oplevelser. Se kontakt information på vores hjemmeside. Spejderhuset For dem der har været forbi spejderhuset i Lem, har måske opdaget at der er lagt granitskærv i et stort areal foran og på den ene side af spejderhuset. Der er også blevet lavet et halvtag så spejderne kan være udendørs selvom det regner. Der er ligeledes indkøbt borde og bænke som er placeret på arealet. Vi håber at de nye faciliteter vil blive brugt af spejderhusets brugere og at man vil hjælpe til med at holde orden i og omkring spejderhuset.

Vibeke Green: vibekegreen@gmail.com Mary Ølgaard: mjkr@it.dk Frist for indsendelse af stof: 1. august 2012.

SE HER: www.højmarkweb.dk 6940.dk Nyhedsbrev: Tilmeld dig 6940.dk’s nyhedsbrev og hold dig opdateret om aktuelle aktiviteter mv. i Lem. Læs mere på www.6940.dk/kontakt

Besøg os på lemspejderne.dk

5


Dans da, kom med i dansens leg...

6

Det var forår, der var konfirmation, kirkerne var fyldte med glade mennesker, konfirmanderne var smukke og spændte og forældrene forventningsfulde. Vi sang »Linedanser-sangen«, og pludselig - mens vi sang om at holde balancen og at turde træde dansen på linen mellem fødsel og død - dansede en pige frem. Helt uventet. Smuk og modig var hun, og hun fandt sig en partner at danse med ned gennem kirken mellem konfirmander og gæster, alt mens »Linedansersangens« ord fik stærkere betydning. Og præsten talte til konfirmanderne om mod til at danse og træde sine egne trin, ja, at vise hvem man er. Hun talte om tilsagnet i konfirmationen til de unge om at de fortsat i voksenlivet er Guds børn, og at de på de ord og med Guds velsignelse i ryggen derfor trygt kan træde livets dans. ...Og dét gjorde de så helt konkret, konfirmanderne! Da gudstjenesten var færdig, dansede de nemlig modigt og med deres helt egne dansetrin ud af kirken, nogle alene, de fleste to og to. De kom tilbage ind i kirken dansende i samlet flok. En helt særlig oplevelse!

Se fotoserier fra alle 3 konfirmationer på www.soenderlem-sogn.dk under menupunktet: Konfirmander.

Kære konfirmander - tak for jeres mod! Vi, der så det, vil aldrig glemme det. Det håber jeg heller ikke, I gør. Og så vil jeg gentage nogle ord fra talen til jer: »Jeg ønsker for jer, at I hver især må finde netop jeres særlige dansetrin. Jeg ønsker for jer, at I må udfolde jer og bruge jeres talenter. Jeg ønsker for jer, at I også af og til byder hinanden - og hvem I ellers møder på jeres vej - op til dans. For dans er nu noget særligt sammen med andre. Og jeg ønsker for jer, at I altid må danse i tillid til, at I er evigt omsluttet af Guds kærlighed på linen i livet, men også helt ind i døden!«  Hanne Byskov

7


Fra byrådet

8

Hverdag i Troldehuset Undertegnede havde en aftale med lederen af Troldehuset Lise Kristiansen en formiddag. Lise fortalte om børnehaven, om hvor fine omgivelser børnene har både indvendigt og udvendigt. I børnehaven er der 56 børn og 10 voksne. Børnene er ude hver dag og det er en rigtig god afveksling i hverdagen. En dag kom en dreng og spurgte - ”er kl. 8.15 er der 15 grader” - så vil jeg godt ud med korte ærmer. Det er nemlig vilkårene for at lege ude og med korte ærmer. Der er en stor legeplads med gynger og mange legeredskaber og en stor sandkasse, der er bålplads med bålhus med borde og bænke. Fodboldbanen blev ivrigt brugt af en flok fodboldglade drenge. Der er flisegange, der går rundt over det hele, hvor børnene kan køre på de forskellige køretøjer. Vi gik ned i skoven, hvor der er mange legemuligheder mellem de mange store træer og buske. I bunden er der 2 shelters. Der kan man lege og opholde sig med madpakke og man kan gå i læ hvis det er dårligt vejr. Solen skinnede og det var rigtig fint vejr, og næsten alle børn var ude og lege og der var børn overalt. Der har lige været Sundhedsuge, hvor der blev arbejdet med hvad der er sundt og hvad der er usundt. Børnene har også arbejdet med natur. En stue var ved fjorden og finde orm. En stue lærte og snakkede om fugle. Der er sat

en fuglekasse op i skoven, med fotoapparat, så børnene kan se, hvad der sker når der fodres unger m.m. En tredje stue havde emnet pindsvin. Der blevet lavet et pindsvinebo. Mange synes nu det var synd for ormene, for både fugle og pindsvin spiser orm. Jeg snakkede med Ruben, der lavede perleplader og han var ivrigt i gang med at skrive bogstaver. – ”Jeg kan skrive mit eget navn”, sagde Ruben stolt. Benjamin og Mathias har travlt med at lave bål, og finder pinde og kæppe til at lægge på bålet. Cecilie og Julie gik nede i skoven og plukkede blomster. Inde i bålhuset fandt jeg Bianca og Ida. - De legede babyleg. Børnene havde sået blomster, og nu var tiden inde til at disse skulle plantes ud, og det var de i fuld gang med. Der har for nylig været bedsteforældredag. 115 bedsteforældre med madkurve var mødt op. Der var stjerneløb, og det var en stor succes. Og det er i det hele taget meget spændende når mormor eller farmor kommer på besøg. Det var en fornøjelse at se den afslappede og rolige atmosfære der er i børnehaven. Det er tydeligt, at alle både børn og voksne trives i de fine omgivelser.  af Mary Ølgaard

Nationalpark Skjern Å er faldet. Folketinget ønskede ikke at vedtage det forslag, som de selv sendte i høring i 2011. Dansk Folkeparti stillede krav om, at landmændene omkring Hoven skulle ud af parken, mens regeringen ville have Tipperne og Værnengene med ind. I byrådet holdt 23 medlemmer fast i, at afgrænsningen skulle fastholdes, og det gjorde vi fordi det har taget 7 års forhandlinger at nå dertil. Hvis forhandlingerne åbnes igen, vil det være usandsynlig svært at forestille sig, at det vil lykkes at nå til enighed om en ny aftale. Lodsejerne i området vil med rette kunne føle, at de ikke kan stole på en aftale med de offentlige myndigheder. Senest er der kommet forslag om at starte forfra, og satse på at lave en nationalpark på statens jord og med de private lodsejere, der frivilligt vil være med. Det er en sympatisk tanke, men det kan ikke lade sig gøre indenfor lovens rammer. Ansvaret for udbetaling af dagpenge til ledige overgik fra A-kasserne til kommunerne i forbindelse med kommunalreformen. Dengang blev der lavet en lov, som skulle give sikkerhed for kommunernes budget indenfor hver landsdel. I 2010 og 2011 har Ringkøbing-Skjern Kommune manglet mange millioner på den konto, og derfor gik økonomifolkene i gang med at regne tallene efter i detaljer. Det viste sig, at der er en skæv fordeling mellem landsdelene. Især de store byer

af tine korsholm

Kort nyt

fra byrådet

9

får flere penge end de skal bruge, for eksempel fordi loven ikke tager højde for, at nyuddannede ledige får en lavere dagpengesats. RingkøbingSkjern Kommune henvendte sig til folketinget, der gik i gang med at lave loven om, så den kommer til at leve op til intentionen om nogenlunde budgetsikkerhed for kommunen. Konkret betyder det, at vi vil modtage godt 25 millioner mere om året. Det svarer nogenlunde til, hvad det koster at drive 5 landsbyskoler. I løbet af de næste måneder skal vi beslutte, hvordan 10. klasse skal se ud. Anledningen er, at der er kommet en ny lovgivning, som giver mulighed for, at de unge kan tage halvdelen af 10. klasse i folkeskolen og den anden halvdel på et gymnasium eller en erhvervsskole. Vi skal drøfte, om det giver fordele at ændre på den måde, som vi har 10. klasse på nu, og hvis det gør, så skal vi beslutte, hvordan vi skal gøre i stedet for. Skal vi etablere det samarbejde med ungdomsuddannelserne, som loven giver mulighed for? Skal vi samle 10. klasse et enkelt sted i kommunen? Skal 10. klasse blive i folkeskolen, eller vil det være bedre at det er ungdomsskolen, som står for det? Der er mange aspekter at tage stilling til. Som altid er du velkommen til at kontakte mig, hvis du har noget på hjerte. Brug telefonen, eller kig ind på www.tinekorsholm.dk


»DE AKTIVE«

10

Udvidelsen af petanquebaner Udvidelsen af petanquebaner i Lem Boldklub er nu en realitet. Petanque, eller Boule som det kaldes på fransk, stammer fra Frankrig hvor der spilles med stålkugler. I dag spilles der mest på grusbaner men oprindelig blev det spillet på torve og pladser i Frankrig, hvor der var plads til det, og uden at der blev taget specielt hensyn til underlaget. I Nordeuropa vokser interessen for spillet hurtigt, men på konkurrenceplan er der endnu meget afstand mellem de franske spillere og de bedste danske spiller. Spillet kan spilles af en, to eller tre spillere mod hinanden. Siden Middelalderen har franskmænd spillet Boule, der er en fællesbetegnelse for en række forskellige kuglespil. En gigtplaget Boulemester, Jules Lenoir, lagde i 1907 grunden til det Petanque der spilles i dag. Han udviklede et regelsæt, der ikke krævede større fysiske udfoldelser, men kan spilles af alle. Petanque er et fascinerende spil, hvor det gælder om at placere sine egne kugler tættest på målkug-

- Program for sommeren 2012

len ”Grisen”. Man kaster sine kugler så tæt på ”Grisen” som muligt, eller man ”bomber” modstanderens kugler væk fra ”Grisen”. Petanque er for alle, let at lære, giver masser af frisk luft og god motion, hyggeligt samvær, et spændende og fascinerende spil. Kom og prøv spillet samt opleve vort skønne område, og blive en del af vores hyggelige samvær, (vi er 60 glade petanquespiller) men der er plads til flere, man spiller det antal kampe man magter og nyder kaffen. Der er mulighed for at deltage i turneringer og stævner. Der spilles mandage kl. 14.00. Onsdage kl. 19.00. Endvidere spiller mange lørdag formiddag kl. 9.30 Bliv medl. i vores petanqueklub, så står 16 dejlige baner til rådighed når det passer jer bedst.  Venlig hilsen Petanqueudvalget v/ Irma Andersen

Lem ældreklub – Efterår 2012

30. aug. Generalforsamling. Efter kaffen viser Jens Kr. billeder fra en tur til Vietnam nov. 2011 13. sept. Håndværkere på fodrejse. Der kommer et par navere og fortæller om deres tur. 25. sept. Mogens Ballegård, Grønbjerg. Fortæller om sin far der var politimand under krigen. Vi er inviteret til Højmark. 11. okt. Efterårsfest med underholdning ved Birgitte og Jørgen Christensen 25. okt. Landboliv. Gravers Kjærgaard kommer og fortæller om moderne landboliv. 8. nov. Niels Winjer Christensen, Skovlund. Smeden fra Skovlund der startede industrieventyret i Lem 22. nov. Falckredder Helmer Olesen, Fjelstervang. En falckredders hverdag. 6. dec. Ole Tang. Skive Folkeblad. »Ywl o æ Klet« og noget om Vestjyske originaler Højmark er inviteret. Møderne er i Lem Hallen kl. 14.00. Efterårsfesten er kl. 17.30.

Gåtur Grundlovsdag – 5. juni kl. 18. mødes vi ved Refugiet og går ned over heden til Bundsbæk Mølle. Vi vil få fortalt om området, og derefter nydes den medbragte kaffe. Der er mulighed for transport hjem, hvis det ønskes. Deltagergebyr 20 kr. Ingen tilmelding. Cykeltur Søndag d. 17. juni kl. 14. er vi atter på cyklerne, og mødes ved Højmark Hallen. Vi cykler over Nørbæk til Enemærkets Hostahave i Schuberts plantage. Vi drikker den medbragte kaffe, og går en tur i haven. Entrè og deltagergebyr 50 kr. Varde Sommerspil Mandag d. 9. juli er der arrangeret tur til Varde Sommerspil, tilmelding slut. Vi håber I har lyst til at droppe sofaen og få en zappefri aften i løbet af sommeren, så vi ses. Evt. spørgsmål til Lisbeth tlf. 97361099.

Faneindvielse Højmark

11


12

13

Fastelavn i Højmark

HUSK

re nye Indvielse af vo ner i Petanqueba n6 de ag Lem, onsd 0. juni kl. 18.0 ne Alle er velkom

»Ren by – fin på ny« Gymnastikopvisning Højmark

Foråret er over os! Alt springer ud på ny – fint og grønt – solen varmer, gør os glade og giver energi. Alt i alt en dejlig tid. Mens der pusles i haverne og bliver gjort forårsrent i Højmark og omegn, vil vi I Højmark Kultur & Fællesskab gerne slå et slag for, at vi i fællesskab hjælper hinanden med at få ryddet op langs vejene. Der ligger desværre en del affald og skæmmer. Skolen har netop samlet affald i byen, men vi mangler vejene udenfor byskellet. Derfor holder vi »Ren by – fin på ny« Lørdag d. 9. juni, mødested ved Højmark Samlingssted (v/skolen) kl. 9 Højmark Kultur & Fællesskab byder på kaffe og rundstykker til de fremmødte, der efterfølgende vil bruge et par timer på at samle affald langs vejene. Vi håber, at mange vil tage imod denne opfordring, så vi når over flest mulige veje. Tilmelding og evt. spørgsmål sendes til: hojmarkkf@gmail.com eller kontakt Lene Agger mobil: 29767514

Sommerfes t Højmark 20 i 12 Sommerfe

sten har i år 30 års jubilæum, uafhængige ki da flere lder mener at den første som i Højmark fand merfest t sted i 1982. Hvordan kan det på andre vi fejre måder end med 80’er-tema. Blandt de mer e velkendte in dslag vil der naturligvis bliv e afholdt Havet ra ktor LeMans, men hold øje med postkassen og Højmarkweb for årets prog ram. Sommerfest en falder i å r 9.-10.-11. a ugust.


Vil du med til København?

14

Vi arrangerer en sognetur den 26.-27. september. Afgang fra morgenen med bus mod hovedstaden. Madpakke medbringes.

For friske drenge, der skal i 4. kl. Igen i år vil vi gerne tilbyde 3 sjove, vilde og lærerige dage for drenge i Højmark og Lem, der begynder i 4. kl. efter sommerferien. Årets minikonfirmand-undervisning for drenge finder sted i præstegårdsskoven 3 hele dage fra mandag den 6. august til onsdag den 8. august.

Onsdag den 8. august kl. 17.30 afslutter vi med en børnegudstjeneste i præstegårdshaven og spiser sammen. Gudstjenesten er for alle børn i sognet og forældre - og spisning er også åbent for alle. Pris for spisning kr. 20 pr. person. HUSK venligst tilmelding på: byskov@os.dk Drengene i 3. kl. vil før sommerferien få en seddel med hjem fra skole med yderligere informationer. Læs evt. også mere på sognets hjemmeside: www.soenderlem-sogn.dk og se billedserie fra sidste års forløb.  Eva Rahbek, Anker Krejberg og Hanne Byskov

Programpunkter: • »På sporet af Grundtvig« - en byvandring i de københavnske gader i Grundtvigs fodspor med skuespiller Christian Steffensen. • Indkvartering i »CAPINN«. • DR´s koncertsal, hvor DR PigeKoret og Michael Bojesen byder inden for til »Så syng da, Danmark«koncert. • Middag i Tivolihallen. (Drikkevarer er ikke inkl.) • Næste dag morgensang i Christiansborg Slotskirke og omvisning i De Kongelige Repræsentationslokaler. Vi får fortalt om de imponerende lokalers historie, udsmykning og kunstværker – herunder gobelinerne – og hører om, hvordan det foregår når dronningen holder gallamiddag, nytårskur og audiens. • Frokost i Snapstinget. (Drikkevarer er ikke inkl.) • Omvisning på Assistens Kirkegårds med fortællinger om nogle af de kendte og ukendte begravede og deres samtid. • Afgang mod Vestjylland og kaffe undervejs i bussen hjemad. Pris pr. person for turen kr. 1850 ved dobbeltværelse og kr. 2000 for enkelt. Vi har et begrænset antal billetter til koncerten, så her gælder ”først til mølle-princippet”, og ellers er sidste frist for tilmelding den 30. juni hos Lisbeth Rasmussen på tlf. 97361099 eller pr mail: faarborggaard@hotmail.com  Præst og begge menighedsråd

15


16

Når lyngen blomstrer…

17

Nu blomstrer lyngen på Dejbjerg Hede, hjejlen og urfugl med vingerne brede, flyve henover de lyngklædte høje, medens ege-pur sig for vestenvind bøje.

flytter vi udenfor og holder gudstjeneste på Øster Lem hede søndag den 19. august kl. 14.00. I år håber vi på godt vejr - men skulle det ønske ikke gå i opfyldelse, holder vi gudstjeneste indendørs i Højmark kirke. Tag evt. kaffe, en kop og brød med til at nyde efter gudstjenesten. Der er mulighed for at gå ud til heden samlet. Hvis du vil deltage i det, møder du ved præstegården, Øster Lemvej 2 kl. 13.00. Der arrangeres trailerkørsel fra præstegården af tæpper, kaffe mm. for alle, der går. Hvis du ikke vil gå, så parkerer du på p-pladsen midt på grusvejen på heden. Husk et tæppe, en klapstol eller andet at sidde på.  Menighedsråd og præst

Nu blomstrer lyngen på Dejbjerg Hede, summende bier efter lynghonning lede, den vilde Hjort udfra granskoven kommer, spejder over heden i septembersommer. Nu blomstrer lyngen på Dejbjerg Hede, tyttebær, revlinger vokse i bede, dybe hjulspor i lyngen sig skjule, i kæmpehøjen har ræven sin hule. Nu blomstrer lyngen på Dejbjerg Hede, storslået stilhed til Gud at tilbede, milevidt ses de lyngblomster røde, medens aftensolens stråler gløde. Nu blomster lyngen på Dejbjerg Hede, fortidens minder bør folket nu frede, over høje og dale, hvor bækkene rinde, står bautastenen for Dalgas minde. 

Tekst: Philip Boeck

Pest, afladsbreve og sild Der var folk med pest, smede, musikanter, kvægfolk, kokkepiger, der kunne fortælle sære historier, handelsfolk, en enkelt biskop, adskillige katolske og protestantiske præster, munke, pilgrimme, uhyggelige djævle og sågar et spøgelse i kælderen på Nr. Vosborg, da 44 konfirmander fra Lem og Højmark var til rollespil sammen med 220 andre konfirmander. Knap 100 frivillige hjælpere og statister var med til at give konfirmanderne en stor oplevelse, da de en dag i april blev ført tilbage i tiden til middelalderen på Nr. Vosborg for at lære om reformationen og dens betydning ved selv at være aktive medspillere. Det var en kæmpe succes - og det ligger allerede

nu helt fast: Vi spiller igen næste år! Kommende konfirmander kan godt glæde sig!  Hanne Byskov


18

Info…

Kirkelige handlinger

Sangaften i Højmark Mange – både unge og ældre - var mødt op da pianist/komponist, underviser og udøvende musiker Rasmus Skov Borring, spillede og fortalte til sangaftenen i Højmark Forsamlingshus den 17. april. Mange var mødt op for at få en hyggelig aften i musikkens tegn og for at få sangstemmerne rørt. Rasmus Skov Borring fortalte lidt om sig selv og sin opvækst i højskolemiljøet, og om hans tilgang til musikken og sangen. Vi startede med at synge den dejlige morgensang ”Den signede dag med fryd vi ser”. Som Rasmus sagde – ”det er altid aftenmøder vi holder, og der får vi aldrig lejlighed til at synge morgensange” I aftenens løb blev der sunget et stort udsnit af sangene i Højskolesangbogen og imellem sangene fortalte Rasmus om komponisterne og hvorfor han lige netop havde valgt den enkelte sang. Vi sang også nogle af de melodier Rasmus Skov Borring havde komponeret, bl.a. ”Gi` os lyset tilbage”, som er en stævnesang for de 3857 efterskoleelever, som deltog ved DGI`s landsstævne i Holbæk 2009. Aftenen sluttede med ”I skovens dybe, stille ro”, der gav en dejlig stemning, så alle vistnok gik hjem og nynnede videre efter den dejlige oplevelse. Se mere om Rasmus Skov Borring på: http://www.rasmusskovborring.dk/

Døbte 19.02 Sørine Opstrup Korsholm 25.03 Bastian Hedevang Johansen 08.04 Liam Djørup Lauridsen 08.04 Frida Danmark Nygaard 22.04 Nanna Højgaard Pedersen 22.04 Thea Houborg Krohn Hansen 13.05 Benjamin Kræmmer Kadenic Overby 13.05 Louis Kæseler Ringkøbing

Kirkerne

viede 05.05 Katja og Dennis Graakjær

Træffes alle dage undt. mandage i præstegården i Højmark.

begravede/bisatte 30.01 Inge Lund 26.03 Thomas Møller 04.04 Lars Saaby Nielsen 11.04 Iver Kristian Pedersen 18.04 Olga Kristine Hounsgaard 20.04 Anni Melhedegaard 25.04 Gunnar Green 27.04 Vagn Jørgensen 08.05 Niels Christian Sandager

Graver i Højmark: Maja Nielsen Kirkegårdskontoret Adelvej 39 A Tlf. 97 34 30 56 hojkirkon@live.dk

Plejehjemsgudstjenester på Rosenlunden i Lem Der er med få undtagelser gudstjenester hver 14. dag – i lige uger – torsdage kl. 14.30: HB: Hanne Byskov

Sognepræst: Hanne Byskov Øster Lemvej 2 6940 Lem St. Tlf. 97 34 30 29 E-mail: byskov@os.dk

Træffes fra tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00 Graver i Lem: Flemming Lauridsen Graverhuset på Lem Kirkegård Tlf. 97 34 25 25 graver-lem@mail.dk Træffes hverdage kl. 9-16 Fridag mandag

VL: Vivian Linnebjerg

Uge

Dato

Præst

24

14. juni

VL

26

28. juni

HB

28

12. juli

HB

30

26. juli

VL

32

9. aug. - altergang

HB

34

23. aug.

VL

36

6. sept.

HB

Hjemmeside: www.soenderlem-sogn.dk

19


20

233 Dato:

Højmark

Lem

Velling

juni 10.

1. s. e. trin.

9.00 HB

10.30 HB

17.

2. s. e. trin.

10.30 HB

19.00 HB

10.002 VL

24.

3. s. e. trin.

10.30 HB

9.00 HB

9.00 HB

10.30 VL

10.30 HB

9.00 HB

3

9.00 VL1

juli 1.

4. s. e. trin.

10.30 HB

8.

5. s. e. trin.

9.00 HB1

15.

6. s. e. trin.

22.

7. s. e. trin.

29.

8. s. e. trin.

9.00 VL

10.30 VL 9.00 VL

10.30 VL

august 5.

9. s. e. trin.

8.

Børnegudstj., minikonf.afslut

12.

10. s. e. trin.

9.00 HB

10.30 HB

19.

11. s. e. trin.

14.00 HB

19.006 HB

26.

12. s. e. trin.

10.30 HB

9.00 HB

Ingen

9.00 VL

10.306 VL

9.00 VL

10.30 VL 17.30 HB 4

5

14.007 VL VL1

september 13. s. e. trin.

9.

14. s. e. trin.

10.30 HB

19.00 HB

16.

15. s. e. trin.

9.00 HB

10.30 HB

10.30 VL

Jeg holder sommerferie i ugerne 29-30-31. I mit sted fungerer sognepræst Vivian Linnebjerg, som træffes på tlf. 97321618.  Hanne Byskov

juni

juli august

Noter

gudstjenester

1 Og i Ringkøbing kl. 10.15 2 Gudstj. i teltet 3 Gudstj. i teltet i Anlægget 4 I præstegårdshaven - og i Lem kirke v. dårligt vejr 5 På Øster Lem Hede - og i Højmark kirke v. dårligt vejr 6 Konfirmandindskrivning 7 Efl. sommermøde i præstegårdshaven HB: Hanne Byskov VL: Vivian Linnebjerg

Team Lynderup · 97 17 34 08

2.

SUSET | Juni-August 2012  

Sognebladet "SUSET"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you