Page 5

Kort nyt fra byrådet, august 2010 August betyder budgetlægning i byrådet. Der er næppe nogen, som er i tvivl om, at vi er i gang med en særdeles vanskelig opgave. Jeg bliver ofte spurgt, hvordan det kan være, at vi pludselig mangler så mange penge: Den økonomiske krise betyder flere arbejdsløse. For den enkelte familie er det en svær situation at komme ud i. For kommunen betyder det, at skatteindtægterne falder og at der skal bruges flere penge på overførselsindkomster. Der er flere mennesker, som har brug for en særlig indsats. Både på børne- og voksenområdet stiger behovet for specialiserede tilbud, samtidig med, at prisen stiger på de enkelte tilbud. Staten er bagud med at inddrive borgernes gæld til kommunen. I Ringkøbing Skjern Kommune skylder borgerne mere end 60 millioner tilsammen, hvoraf cirka halvdelen er ubetalte børnebidrag, som kommunen har lagt ud. Udfordringerne er landsdækkende, og det betyder, at vi må indstille os på en lavere grad af offentlig service. Men hvor bliver stordriftsfordelene af? Var det ikke meningen med kommunalreformen? Vi må nok indse, at de fem gamle kommuner har været relativt effektive, og at de forventede gevinster

af tine korsholm

Kort nyt fra byrådet

af reformen har været overvurderede. På forhånd forventede man, at man ville kunne spare mellem 0,7 og 1,4% - et meget lille tal – og det kræver, at folk i højere grad har lyst til at bosætte sig i større byer, så der kan stoppes flere børn ind i hver skoleklasse og spares timer på landevejene for hjemmeplejen. Af samme grund skal vi i efteråret have en debat om børnehaver, plejehjem og skoler. Debatten kommer til at handle om ledelsesstruktur, personalenormering, antal af institutioner og andre relevante forhold for vores offentlige kerneydelser. I sparekataloget er der for eksempel forslag om at lukke Højmark Skole, samt at flytte 7. til 9. klasse fra Lem til Ringkøbing. Den udvikling ønsker jeg ikke. For mig handler debatten i høj grad om, hvad det er for en kommune vi ønsker os. Ønsker vi, at borgerne helst skal bo i de to største byer? Jeg ønsker, at det skal være muligt at få sin hverdag til at fungere, uanset hvor i kommunen man bor. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte mig, om du har noget på hjerte. tine.korsholm@rksk.dk Tlf. 29 68 32 38

5

SUSET | September-November 2010  

Sognebladet "SUSET"

SUSET | September-November 2010  

Sognebladet "SUSET"

Advertisement