Page 17

17

Program Lem Ældreklub 2. september: Dorte Lundgaard fra Strellev. Underholdning på Thybomål med, sang, musik og fortælling. Kl. 14.30 i Rosenlunden. 16. september: Generalforsamling. Efterfølgende viser Jørgen Grimstrup fra Højmark en lille video om en leverance af brændstof på Baffin øen i Canada. 30. september: Henning Fjord fra Bækmarksbro. Vestjysk Humor og filosofiske tanker. 14. oktober: Efterårsfest med middag. Underholdning ved Lis og Sv. Åge. Amerikansk Lotteri. Kl. 17.30. 26. oktober: Vi er inviteret til Højmark 11. november: Marianne Jørgensen fra Selde v. Roslev. Klummeskriver ved Landsbladet. Fra bypige til bondekone. Højmark er inviteret. 25. november: Gerhard Tabbert fra Tarm. Vejen til Danmark, og min opvækst i Sydslesvig før, under og efter krigen. 9. december: Esben Graugaard fra Holstebro Museum, fortæller om studedrift i Danmark. Møderne er i Lem Hallen kl. 14.00, hvor intet andet er nævnt. Yderligere oplysninger: Jens Kr. Øllgaard, tlf. 97 34 20 92.

Program Lem Guldalderklub, Højmark

neralforsamling i Højmark 14. september: Ge s lleder v. Ruth og Johanne Forsamlingshus. Rejse-bi Husted. Villadsen, Skjern. ”Mit liv 28. september: Poul som blind”. t ”Ricani” i Moldova. De 12. oktober: Projekt sKristine og Knud Erik Ra handler om mennesker. fra tæller og viser billeder mussen fra Herborg, for Moldova. deres hjælpe-program i .30: Foredrag v. sogne 26. oktober kl. 17 rup v. Herning. ”Biblens præst Lisbeth Holm, Gjelle p er inviteret. Kvinder”. Lem og Ølstru

inviteret til Lem. 11. november: Vi er , og musik på keyboard 23. november: Sang Tarm. ved Gunnar Kristensen, n, eret præst Særkjær, Skjer 7. december: Pension lade Jul, Dejlige jul”. fortæller om salmen ”G kost kl. 12.00. 17. december: Julefro , Forsamlingshus kl. 14.00 Møderne er i Højmark t. hvor intet andet er nævn lderklub: Bestyrelsen for Lem Gulda 9734 3431 Inger-Marie Jespersen: 9734 3261 Jørn Grimstrup: : 9734 3055 Karen Marie Christensen

SUSET | September-November 2010  

Sognebladet "SUSET"

SUSET | September-November 2010  

Sognebladet "SUSET"

Advertisement