Page 1

Journ.

Sundhedsundersøgelse Formular godkendt af Den Danske Dyrlægeforening og af Landscentret | Heste

Køber:

Sælger:

Hestens identitet

Navn

Race

Fødselsdato

Farve

Reg. nr.

Skønnet alder ved tandundersøgelse

Køn Chip nr.

år. Stangmål ca.

cm.

AFTEGN: Hoved:

VF: HF: VB:

Krop:

HB: Brændemærkning:

Hesten skal anvendes til: Undersøgelsen er begæret af: Tilstedeværende:

ejer

køber

sælger

repræsentant for ejer

køber

repræsentant for køber

sælger

repræsentant for sælger

Sælgererklæring: Er sælger-købererklæring udfyldt og gennemlæst af dyrlægen før undersøgelsen:

Ja

Nej

Under hvilke omstændigheder præsenteres hesten:

Dyrlægeerklæring: På baggrund af undersøgelserne, specificeret som følger, kan undertegnede dyrlæge konkludere følgende:

Hesten udviser d.d. en sunhedstilstand uden anmærkninger. Der er ingen veterinære anmærkninger i forbindelse med den påtænkte anvendelse af hesten.

Hesten udviser d.d. en sunhedstilstand uden anmærkninger. Der er ingen veterinære anmærkninger i forbindelse med den påtænkte anvendelse af hesten.

Hestens sundhedstilstand er d.d. ikke uden anmærkninger (jf. pkt. ). Disse antages ikke at påvirke den påtænkte anvændelse af hesten.

Hestens sundhedstilstand er d.d. ikke uden anmærkninger (jf. pkt. ). Disse antages ikke at påvirke den påtænkte anvændelse af hesten. Hestens sundhedstilstand er d.d. ikke uden anmærkninger (jf. pkt. ). Det kan ikke udelukkes, at disse kan påvirke den påtænkte anvendelse af hesten.

Hestens sundhedstilstand er d.d. ikke uden anmærkninger (jf. pkt. ). Det kan ikke udelukkes, at disse kan påvirke den påtænkte anvendelse af hesten.

Dato:

Sted:


Klinisk undersøgelse Undersøgelsen kan påregnes at have gyldighed til forsikring i 14 dage.

1. Almentilstand/førstehåndsindtryk Ingen anm.

anm.

8. Ryg (saddelleje, rygmuskler, hale, rygreflekser). Ingen anm.

anm.

2. Foderstand 9. Bug (bugvæg, bughule, ydre kønsorganer, kastrationssted).

3. Hud

Ingen anm.

Ingen anm.

anm.

anm.

Rektalundersøgelse: Ikke udført Ingen anm.

4. Hoved (symetri, Inn. submand., Inn. retropharyng., sinus, luftpose, over- underkæbe, tyggemuskler). Ingen anm.

anm.

udført anm.

10. Hjerte Auskulation i hvile (v. og h. side) Ingen anm.

anm.

5. Øjne (syn, conjunctiva, blinkhinde, øjenlåg, cornea, iris, linse, øjenstørrelse). V. øje:

Ingen anm.

Yderligere undersøgelse skønnes nødvendig (f.eks. arbejdsprøve).

anm.

11. Luftveje Auskulation i hvile (begge lungefelter, luftrør) H. øje:

Ingen anm.

Fokalt lys

anm.

Ingen anm.

anm.

Synskontrol:

Yderligere undersøgelse nødvendig (f.eks. ophtalmoskopi).

6. Mund

Respirationstype:

Næseflåd (art, uni-/bilateralt):

(mundvige, kinder, lader, tunge). Ingen anm.

anm. Hoste

Fortænder og kindtænder: Ingen anm.

Ingen anm.

Ja

(halsårer, luftrør, fleksibilitet, symmetri). anm.

anm.

Nej

7. Hals Ingen anm.

bilyd (jf. pkt. 12)

Luftveje, efter bevægelse:

anm.

Mundspærre anvendt:

dyspnoe

Yderligere undersøgelse skønnes nødvendig (f.eks. arbejdsprøve).

Journ.


Klinisk undersøgelse 12. Lemmer A. Benstilling og tåakser

forben

ingen anm. anm.:

bagben

ingen anm. anm.:

B. Symmetri

ingen anm. anm.:

(hals, skulder, forben, ryg, kryds, lår):

C. Hove

ingen anm. anm.:

(form, hormkvalitet, stråler, beslag):

ikke skoet beslag D. Hove (hud, knogler, sener, muskler, ligamenter, led seneskeder): VF.

Ingen anm.

anm.:

HF.

Ingen anm.

anm.:

VB.

Ingen anm.

anm.:

HB.

Ingen anm.

anm.:

13. Bevægelse mønstring, skridt, trav Ingen anm. anm.:

hård bund

blød bund

Bøjeprøver VF (tå)

Ingen anm.

reaktion

HF (tå)

Ingen anm.

reaktion

VB (hele benet)

Ingen anm.

reaktion

HB (hele benet)

Ingen anm.

reaktion

longering

hård bund

Ingen anm.

anm.

blød bund

Røntgenundersøgelse skønnes nødvendig

ridning/kørsel

Yderligere undersøgelse nødvendig

14. Temperament og adfærd Opsadling eller opseling ikke iagttaget Opførelse i boks ikke iagttaget Ingen anm. Anmærkninger, herunder håndterbarhed ved undersøgelsen:

15. Øvrige bemærkninger

Er der udtaget blodprøve til dopingkontrol Supplerende bemærkninger, se bilag. Andre undersøgelser:

Ja Nej Er røntgenfotograferet den

se bilag

Journ.

Sunhedsundersøglese master terkel  
Sunhedsundersøglese master terkel  
Advertisement