Magasin Ö - utgave 2

Page 1

E T M AG A S I N AV HÖEGH EIENDOM

02

Et drømmested Morgendagens Moss Lett å vokse med Höegh Sterke saker Höeghs Metode


Det neste steget

Les mer pü:   www.haslelinje.no


Ny hverdag i nytt bygg? Ved hjelp av smarte, bærekraftige og effektive ­kontorløsninger - vil vi skape de beste omgivelsene for en optimal arbeidshverdag, slik at våre leietakere skal kunne levere de beste resultatene. I Frontiér inviteres de ansatte til en romslig personalrestaurant, hvor mat og trivsel står i fokus. Tilknyttet restauranten vil det også etableres soner for uformelle møter. Bygget får eget ­treningssenter og møteromssenter. Vårt mål for fellesfasilitetene i Frontiér er at de skal være funksjonelle, spennende og i bruk gjennom hele dagen.

Frontiér HasleLinje 3000 - 34 000 kvm kontor

Ta kontakt for mer informasjon: Christian Geelmuyden  Utleiesjef | M: 930 96 855 | E: crg@hoegheiendom.no | W: hoegheiendom.no


Ledige lokaler

Wergelandsveien 7 Oslo Sentrum 610 kvm kontor

I en klasse for deg • Representativt og profilert bygg med sentral beliggenhet i Oslo sentrum • W7 ligger høyt og fritt med Slotts­ parken som nærmeste nabo • Arealeffektive lokaler som tilpasses og skreddersys ny leietaker • Personalrestaurant i bygget • Alt av off. kommunikasjon i nærhet

Indekshuset Solli Plass 360 kvm servering

Standaren er hevet • Unik plassering midt på Solli Plass med mulighet for uteservering med gode solforhold • Et av Oslos mest anerkjente bygg • Alt av offentlig kommunikasjon i ­umiddelbar nærhet • www.360solli.no

Les mer på: www.wergelandsveien7.no | www.indekshuset.no | www.s150.no | www.parkkvartalet.no


Ledige lokaler

Sørkedalsveien 150 Huseby Inntil 8000 kvm kontor

Arbeid & rekreasjon • Moderne kontorarealer som fremstår lyse og luftige • Eiendommen ligger i et frodig område med gode arbeids- og rekreasjonsmuligheter • God adkomst med bil, buss og sykkel • Som alternativ vurderes muligheten for etablering av helsehus

Indekshuset Solli Plass 220–3570 kvm kontor

Standaren er hevet • Sentralt på Solli Plass, med en av Oslos beste kontoradresser • Kontorlokaler med solide material­valg • Lokalene har meget god standard ifht. materialvalg samt godt innemiljø • Ny personal­restaurant i bygget • Alt av off. kommunikasjon og servicefasiliteter i umiddelbar nærhet

Ta kontakt for mer informasjon: Hans Olav Johannessen  Utleiesjef | M: 952 35 159 | E: hoj@hoegheiendom.no | W: hoegheiendom.no


Innhold

08 - 13

Et drømmested Det er mye historie i Drømtorp, Ski næringspark. Nå står området i sentrum for store planer.

16 - 21

Morgendagens Moss

08 Et drømmested

Den nye, urbane bydelen i Moss ­begynner å ta form. Borte er industrien, inn kommer morgendagens arbeidsplasser og møtesteder.

22 - 25

– Lett å vokse med Höegh

Differ og Airthings er begge ­selskaper som har hatt en formi­dabel vekst de siste årene, som nå flytter fra Parkkvartalet til Wergelandsveien 7.

26 - 27

26 Sterke saker

Sterke saker

Det gamle vinslottet på toppen av Hasle gjenopplives.

Ansvarlig utgiver: Höegh Eiendom Utgave: 02-2017 Forsidefoto: Marte Gjærde Kunst i forsidefoto: Truls Berg-Hansen

28 - 29

Höeghs Metode

Hva kreves for å skape nye, bære­kraftige bygg og bydeler? Höegh Eiendom deler erfaringer.

Foto: Marte Gjærde. Foto side 16 og 20: Øyvind Haug. Journalist: Bernt Roald Nilsen Art direction og design: Blake and Friends Trykk: Merkur Grafisk Det tas forbehold om eventuelle skrive/trykkfeil og mangler i magasinet.


Leder: Byens mangfold

Byens mangfold

Det er en tid for alt, og vår tid er urbaniseringens. Byer og bydeler utvikles, det fornyes og fortettes. I fremtidens byer vil flere mennesker bo og jobbe, handle og møtes der vi er i ferd med å utvikle nye prosjekter. Vi nærmer oss 10-minuttersbyen, der vi tar for gitt at så mange funksjoner som mulig finnes på samme sted. Mangfold er fremtidens mantra. Det er mange hensyn å ta når man utvikler byer og bydeler. Respekt for det som var er helt sentralt. Når det bestående kombineres med morgendagens krav om aktive byrom, er Höegh Eiendom opptatt av å bygge, tilrettelegge og drifte for brukerne, de som skal bo og virke på stedet i fremtiden. I den sammenheng er helhetsperspektivet på byutvikling sentralt for oss. 7 Å måle tilfredshet er ikke enkelt, og vårt selskap liker ikke selvskryt. Men når hele 96 % av de spurte i Scandinavian Leaderships kundetilfredshetsundersøkelse sier at de vil anbefale Höegh Eiendom som utleier, er det en sterk motivasjon for selskapet. Når det så spørres om hvor tilfreds de er med Höegh Eiendom totalt sett, er vi for første gang på toppen av pallen. Engasjerte, dedikerte medarbeidere er ingen selvfølge. Gode, tette relasjoner med leietakere og samarbeidspartnere er heller ingen selvfølge. Alt bygger på et langsiktig fundament, der vi prøver å holde det vi lover. En kultur preget av høye ambisjoner og stor gjennomføringsevne. Kundetilfredshetsundersøkelsen gir Höegh Eiendom motivasjon til ny utvikling og økt service til beste for dem som skal bo og virke på våre steder.

Eirik Thrygg, Adm. direktør


Drømtorp revitaliseres:

Et drømmested


Drømtorp: Et drømmested

Det startet med middel­ alderen. Allerede da var det hospital og katedral her. Så fulgte et halvt tusen år med det jordnære, det primære. Så startet et nytt og spennende eventyr.

Kråkstad Prestebol og Laurentiushospitalet vekker neppe minner for de fleste av oss. Men det var her det hele ­startet, det var her drømmene ble til. Drømmer om jordbruk i landets saftigste matjord. Drømmer om produksjon av ­millioner av landets mest solide teglstein. Drømmer om en sprengkraft så sterk at mennesker skulle ofres. Velkommen til Drømtorp i Ski kommune.

«Drømtorp er stedet for drømmer du har planer om å realisere»

Et sted å vokse – Det er virkelig et sted å vokse, dette her. Enten du skal bo eller jobbe her. Vi er klar over at dette er et område med en spennende historie, det er en av grunnene til at vi er opptatt av at hele området og næringsparken skal bli et miljø som begeistrer dem som griper muligheten. Dette er stedet for drømmer du ønsker å gjøre alvor av, sier Karl Erik Navestad, direktør for forretningsområde Ski i Höegh Eiendom. Sagbruk og teglverk Mye næring er blitt realisert på Drømtorp. Kristiania ­Renholdsverk var først ute på starten av 1900-tallet. Bøndene trengte gjødsel, og innholdet fra utedoer inne i Kristiania ble omgjort til gjødsel ved å tilsette torvstrø og kalk. Nye tider brakte med seg sagbruk og høvleri, etter hvert også Karl Erik Navestad, direktør for forretningsområde Ski i Höegh Eiendom.


Drømtorp revitaliseres:

Et drømmested

et teglverk, som hadde produsert 25 millioner teglstein, 10 millioner drensrør og 220 000 takstein da portene ble stengt i 1965. Bærekraft og trivsel – Eventyret vårt startet i 1997, da Höegh Eiendom k­ jøpte deler av det sagnomsuste området. Målet var selvsagt langsiktig, å skape en næringspark som begeistrer folk. Ski ­Næringspark skulle være et levende miljø, der mennesker og virksomhet er preget av bærekraft og trivsel. Første ­bedrift var Orklaeide Lilleborg, parken var lenge preget av logistikk og lager. Men vi var fast bestemt på å utvikle en næringspark for fremtiden, smiler Navestad. Tullepikenes skjebne I 1917 etablerer Grubernes Sprængstoffabriker seg på Drømtorp. Dynamittgubber blir laget i hundretusenvis, og kvinnene som tuller papir rundt dynamittgubbene, blir kalt tullepiker. De blir beordret til alskens tvilsomme oppgaver på fabrikken, og i 1919 omkommer fire av dem når de skal

fylle knallkvikksølv i fenghettene. Fabrikken eksisterer i 67 år, og blir til slutt en del av Dyno Industrier. En spennende miks – Drømtorp, Ski Næringspark består i dag av hele 110 mål med ferdig regulerte tomter. Hele 60 nasjonale og internasjonale aktører av varierende type og størrelse har hele eller deler av virksomheten sin i tilknytning til næringsparken vår. 1200 aktive arbeidsplasser fordeler seg på en god miks av 70 000 kvadratmeter kontorer, lager og næringslokaler. Dessuten har vi interessante utviklingstomter for dem som vil satse på et sted i vekst, slår Navestad fast. Et kjapt friminutt Elleve minutter skal det ta. Akkurat så lang tid det tar å koke pastaen. Næringsparken nærmer seg hovedstaden. Om fire år, med ny Follobane på plass, tar det deg et kort friminutt å dra fra Oslo til Ski. Toget skal gå gjennom Norges lengste jernbanetunnel, og tar deg til det som skal bli det store kollektivknutepunktet i Follo. Veiutbyggingen av nye E18 og Follobanen gjør at næringsparken nå havner midt i


Drømtorp: Et drømmested

det østlandske smørøyet. Planlagte poolordninger for sykkel og bil i tillegg til pendelbuss gjør Drømtorp, Ski Næringspark til et perfekt sted for selskaper som forutsetter enkel og rask tilgjengelighet til og fra Oslo. Vårt hellige mantra Verden blir med andre ord mindre. Teknologien bringer oss nærmere hverandre. Tiden er vår viktigste ressurs etter hvert, og tilgjengeligheten vår tids nye, hellige mantra. Vi er vitne til at attraktiviteten til Ski kommune og næringsparken stiger i takt med tilgjengelighet. Det skytes i været, bokstavelig talt. Den regionale byen legger ikke bare én, men mange alen til sin vekst de nærmeste tiårene. Et helhetlig bytilbud Når Ski nå transformeres, skal ikke byen bli en sovende ­drabantby. Et helhetlig bytilbud med en miks av­­boliger, arbeids­ plasser, kulturtilbud, servicetilbud og trivelige offentlige byrom er målet. Alle tre bydelene, Sentrum, ­

«Drømtorp er stedet for drømmer du har planer om å realisere» Karl Erik Navestad, direktør for forretningsområde Ski i Höegh Eiendom.


«En grunnleggende pådriver for bærekraft og innovasjon»

Ski Vest og Ski Øst, får sin velfortjente del av veksten. De ­fleste boligene kommer i bydel Ski Øst, der ­Drømtorp, Ski ­Næringspark holder til. Her skal 4-6 000 boliger b ­ ygges. Dessuten åpnes det for flere nye skoler og b ­arnehager. Höegh Eiendom skal utvikle omtrent 1 000 boliger, nærsenter og servicefunksjoner, i tillegg til Drømtorp, Ski ­Næringspark. Tettstedet Ski vil ha dobbelt så mange innbyggere i 2030, og blir et sted der du både kan bo og jobbe. En mykere næringspark – Vi har en drøm om å gjøre næringsparken til en ­mykere næringspark, tilpasset forskjellige bedrifters behov. Vi vil fortsatt ha en vesentlig lagervirksomhet, men ser også at stadig flere aktører med behov for kontorplass nå viser ­interesse. Vår historie og vårt stedlige nærvær på Drømtorp gjør kontorvirksomhet til et trygt prosjekt. I tillegg til å ha et ansvarlig eierforhold til utvikling av næringsparken, ønsker vi å være en grunnleggende pådriver for bærekraft og innovasjon i Drømtorp, Ski Næringspark, sier Navestad. Fremtidens Drømtorp Digitaliseringens inntog gjør at man også tenker i nye baner på Drømtorp. Når møteplasser blir viktigere enn kontorplasser og nettverk, og teknologi trumfer de tradisjonelle kontorene, må det tenkes i nye baner. Endringene i arbeidslivet blir store fremover, og Höegh Eiendom har ambisjoner om å bidra når gamle kontorceller byttes ut med fleksible løsninger, kreative events og fremtidsrettede prosjektmiljøer. Det nye barnet kalles coworking, og handler om å tilhøre et ­fysisk miljø der du henter kompetanse fra andre rundt deg og er en del av en større kultur – samtidig som du skaper din egen bedrift. Hvorfor ikke i morgendagens Drømtorp, Ski Næringspark? Et sted som begeistrer La oss drømme oss noen år frem i tid. For 11 minutter siden gikk du på toget i Oslo. Du går av i Ski. Setter deg på sykkelen. Velger den grønne veien gjennom idrettsparken. Kun fem minutter senere tråkker du inn i Drømtorp, Ski ­Næringspark. Ikke bare blir du slått av den visuelle, grønne profilen, her utvikles også miljøvennlige, bærekraftige bygg med moderne, innovativ infrastruktur. Ringen er sluttet. Det jordnære, grønne, er igjen i fokus, slik det var i middelalderen, det var jo der det startet. Det er også der det slutter. Der det fortsetter. Tanken på Drømtorp som et sted i vekst. Et sted som begeistrer, rett og slett.


Drømtorp: Et drømmested 13


Ledige lokaler

Bøkkerveien 5 HasleLinje 1600-3200 kvm kontor

Ledige toppetasjer • Nybygg med BREEAM «Very Good» og energiklasse A • Vi har ledig byggets to toppetasjer (7. og 8. etg.), hver på 1.600 kvm • Meget gode kvaliteter i både felles­ areal og kontorareal • Securitas flytter sitt hovedkontor hit 1. mars 2018 • HasleLinje er sentralt beliggende med kort vei til sentrum • God kollektivdekning

Karvesvingen 3 HasleLinje 650-1700 kvm kontor

Innovativt miljøbygg • Toppetasjer i nybygg med «BREEAM EXCELLENT» og passivhus • Personalrestaurant i toppetasjen (8. etasje) med takterrasse • Ny leietaker har mulighet til å påvirke materialvalg og planløsninger • HasleLinje er sentralt beliggende med kort vei til sentrum • God kollektivdekning • God eksponering mot ring 3

Les mer på:   www.haslelinje.no


Ledige lokaler

Haslevangen 16 HasleLinje 3000 kvm kontor

Bedriftens eget bygg? • Bygget vil være godt egnet for en mindre kontorvirksomhet med ønske om å være «herre i eget hus» • 1. etg. vil egne seg for publikumsrettet virksomhet med enkel adkomst fra torget • Takterrasse i toppetasjen • God kollektivdekning

Bygg01 HasleLinje 8000 kvm handel og service

Et møtepunkt i historisk bygg • La de beste konseptene få de ­lokalene de ­fortjener • Et originalt og tøft industri­bygg • I første etasje gjør vi plass til butikker, ­servicesteder og service­funksjoner • Boligene i Bygg01 blir noen av Oslos mest spektakulære ­leiligheter • Handelssenteret åpnes i slutten av 2019

Ta kontakt for mer informasjon: Christian Geelmuyden  Utleiesjef | M: 930 96 855 | E: crg@hoegheiendom.no | W: hoegheiendom.noMorgendagens Moss

Full fart på Verket:

17

Moss transformeres. Byen åpner seg. Blir urban og transparent. Industri erstattes med service og kontor. Igjen flytter folk til byen. Midt i transformasjonen finner du Verket. Lenge handlet det om Mosselukta. Så gikk papir­ fabrikken til slutt konkurs. I over hundre år hadde ­produksjonen av sulfatcellulose på ­papirfabrikken preget hele Moss, og røyken fra fabrikkpipene ­symbolisert ­tungindustri. Så, i 2006 investerte Höegh Eiendom i den 150 mål store, sørvestvendte tomten som ­lukten stammet fra. Nå skyter området full fart, ifølge Jan Erik Kristiansen, direktør for forretningsområde Moss i Höegh Eiendom.


«Vi snakker om et industrieventyr av de sjeldne» Jan Erik Kristiansen, direktør for forretningsområde Moss i Höegh Eiendom.

– Vi så muligheten til å skape en urban bydel i tilknytning til Moss sentrum. Et godt og aktivt bygulv. Moss Jernværk lå her fra 1704 til 1875, så navnet ga seg selv. Det måtte bli Verket. Visjonen er at næring, bolig og service skal gå hånd i hånd. Forretninger og spisesteder skal dominere på gateplan, og en miks av boliger og kontorer oppover i etasjene, sier Kristiansen. Det vil med andre ord bli en bydel for folk som liker å ha andre folk rundt seg og er litt mer aktive enn gjennomsnittet. Mulighetene står i kø rett utenfor døren. Tilbudet er bredt, enten det gjelder natur og rekreasjon ­eller kultur og servering. Og interessen for Støperiet tyder på at Verket vil bli attraktivt. Nesten 90 % av de 166 bynære leilighetene er revet bort. Kjøperne kommer fra Østfold, Follo og Oslo. Og dette er bare begynnelsen på eventyret. Eller kanskje fortsettelsen ... Industrieventyret i Moss Vi snakker om et industrieventyr av de sjeldne. Et område som ble benyttet av Moss Jernværk allerede fra 1704, etter at det tidligere hadde vært sagbruk på området. En sjønær beliggenhet sørget for at skipsfarten benyttet seg av området på 1800-tallet, før legendariske Peterson & Søn overtok området i 1875. På det mest aktive omsatte de papir for flere milliarder kroner årlig før de måtte stenge portene i 2012. Åtte år før hadde Höegh Eiendom sett ­mulighetene og kjøpt 150 000 kvadratmeter tomt. Når Moss nå skal bli 40 000 innbyggere om 20 år, er det først og fremst på ­Verket det skjer.

300 år gamle arbeiderboliger – Vi kjøpte boet etter Peterson, og beholdt 15 av de ansatte som et driftsteam da vi gikk i gang med utfordringen med 75 000 kvadratmeter byggmasse. Flere store bygg blir r­ evet, andre får stå, og vil romme morgendagens virksomhet. Arbeiderboligene som ble bygget i starten av 1700-tallet øverst på området, ble pusset opp i 2009, og nå bor 120 mennesker i det som er landets lengste sammenhengende bevarte boliger fra den tiden. Gaten munner ut der den ­historiske Konvensjonsgården ligger. Den ukjente konvensjonen Bevaringsverdige Konvensjonsgården var en gang admini­ strasjonsbygg for Moss Jernværk, der familien Anker var inne på eiersiden. Under krigen mot Sverige i 1814 var ­dette bygget hovedsete for Norges regjering. Etter at vi trodde friheten var sikret i mai, gikk svenskene til krig. Mossekonvensjonen, signert i Konvensjonsgården, sikret oss en avtale som la grunnlag for at Sverige godtok vår nye grunnlov. Prisen var å holde ut med en svensk konge til 1905. Med så tette bånd til en dramatisk historie er det naturlig at kultur er en viktig del av Verket. Den kulturelle bærebjelken – Vi forsto fort at kultur skulle være en av bærebjelkene på Verket, og satte tidlig i gang med å stimulere kultur­ livet. Festivalen sin har vært en suksess fem år på rad, og da Toto besøkte Verket var 4500 mennesker innenfor portene.


Morgendagens Moss 19


­ rrangementene på Verket Scene bidrar til å bygge merke­ A varen Verket, og gjenspeiler en fremoverlent, aktiv kultur­ aktør med attraktive konserter og konferanser på plakaten. Veien er dessuten kort til Møllebyen med bibliotek, kino og gallerier, og vi har flere skoler på plass. Dette betyr at Verket også er en arena for læring og aktive studenter, sier Kristiansen. Et område for hele Moss – Vi er bare så vidt i gang, og store planer for nye områder er igangsatt. Områdene mot sjøen er under detaljregulering, og vi satser på salgsstart høsten 2018 for boligene i første rekke. Vi jobber også med nytt konferansehotell, målet er åpning i 2020. Da vil også en ny bypark stå ferdig, her legger vi til rette for store plasser og grønne drag. Alle områder mot elv og sjø vil være offentlige områder, kulturplassen mot Mosseelven blir på 3000 kvadratmeter og elvepromenaden på 2000 kvadratmeter. Totalt blir det cirka 10 mål med plasser og parker i de første byggetrinnene, og med utadrettet virksomhet i første etasje mot sjøen blir Verket et område for hele Moss.

Skatt, revisjon og coworking De første, store leietakerne når det gjelder næring på ­Verket er på plass. Skatteetaten og BDO Revisjon flytter inn i ­Ankers Hus, et kontorbygg som er ferdig i 2018. Bygget er planlagt som passivhus i energiklasse A, og miljøklassifisert Breeam Nor Very Good. Rehabiliteringen av M6 er også i full gang. Her flytter coworkingselskapet CWi inn. Østfolds nye storstue innen innovasjon satser på å være i gang til våren, og forventningene er høye, ifølge Community manager Kåre Artur Trobe i CWi. Arbeidslivets svar på Uber – Alt ligger til rette for at vi kan lage et vanvittig bra ­konsept i M6. Eventyret startet i 2015 med konsulent­ selskapet ­Tradinno, som står for tradisjon og innovasjon. Nå er vi 35 personer, og satser på å bli flere før vi flytter inn i de g­ amle industrilokalene, sier Trobe. De får 1700 kvadratmeter å boltre seg på, og her er ikke bare ­kreative bransjer med. Arbeidslivets svar på Uber er svaret når coworking skal ­forklares enkelt, det dreier seg om delingsøkonomi og å tilhøre et fysisk arbeidsmiljø der du henter


Morgendagens Moss 21

inspirasjon og kompetanse fra andre rundt deg og er en del av en større kultur, samtidig som du skaper din egen bedrift og får fart på eget produkt. Höegh Eiendom har lagt inn verdifull ­kapital for å få til konseptet CWi, ifølge en optimistisk Trobe. Bydelens sympatiske DNA Planene for Verket strekker seg tiår inn i fremtiden. Antall boliger på Støperiet skal ganges med femten, cirka 2500 boliger skal bli bygd på området. Den gunstige beliggenheten gjør både gang-, sykkel og kollektivtrafikk til attraktive ­alternativer til bilen, ikke minst når den halvannen ­kilometer lange sjøsiden åpnes etter at jernbanen er lagt i tunell. ­Balanse mellom historiske røtter og innovativ virksomhet er en uttalt visjon. Kombinasjonen av lave skuldre og fremoverlent aktivitet blir Verkets DNA, det å være moderne på en ujålete måte. Og selv om Verket kalles morgendagens Moss, glemmer bydelen aldri den dramatiske historien som har preget denne bydelen i 300 år.

«En bydel for folk som liker å ha andre folk rundt seg.»


«Ordentlige løsninger og god dialog preger forholdet» Bård Amundsen, Differ


Flytter til Wergelandsveien 7:

23

Begge har holdt til i bygget til Höegh Eiendom i Parkveien 53 i flere år. ­Begge har hatt en p ­ arallell reise i sin utvikling. Nå f­ lytter begge til nye lokaler i Wergelandsveien 7. Differ og Airthings. Selskaper det lukter fremtid av. Det ene selskapet utvikler radonmålere, Airthings er verdens­ledende på elektronisk overvåkning av innendørs l­uftkvalitet. Det andre selskapet – management consulting-selskapet D ­ iffer – leverer en spennende kombinasjon av industriell e­ rfaring og digitale løsninger, og er helt rå på ­ effektivisering, strategi­utvikling og strukturelle prosesser. De har holdt til i hver sin fløy i samme etasje i Parkveien 53, men før jul tar de farvel, ifølge utleiesjef i Höegh Eiendom, Hans Olav ­Johannessen. Begge ser frem til å komme inn i større, spesial­tilpassede lokaler.


«Det er lett å vokse med Höegh som vertskap» Øyvind Birkenes, Airthings

«Ordentlige løsninger og god dialog preger forholdet» Bård Amundsen, Differ


– Lett å vokse med Höegh 25

Sterk vekst for begge – Det har gått fort, vi var 3-4 personer for 4 år siden. Nå er vi 25, og veksten skal fortsette. Omsetningen på 30 ­millioner NOK i fjor vil etter all sannsynlighet være tredoblet neste år. Hovedkontoret vårt er her i Oslo, men vi har også filialer i Chicago og Quebec, sier CEO Øyvind Birkenes i gazellebedriften Airthings. Partner Bård A. Amundsen i Differ viser til enda sterkere vekst. 5 ansatte for 4 år siden er blitt til 42. Ny eier og nytt navn sørger for at selskapet har medvind i seilene. Nå tar både Differ og Airthings farvel med Parkveien 53. Seriøs og profesjonell Det er gode grunner til at de fortsetter å ha Höegh Eiendom som vertskap. Forståelsen for det å være gründer har vært særdeles god hos Höegh. Langsiktige, skikkelige løsninger og en god dialog preger forholdet, og fasilitetene er flotte og ærverdige, ifølge Amundsen i Differ. En fysisk forandring vil garantert bli en vitamininnsprøytning for selskapet. Øyvind Birkenes i Airthings fremhever at det er lett å vokse med Höegh som vertskap. De har fått god support hele veien av det han kaller en profesjonell, seriøs aktør.

Kraftig økning av areal – Vi ser frem til å få lokaler designet etter våre egne ønsker. Det har skjedd med god støtte fra Höegh, og leieprisen er fornuftig sett i relasjon til at vi fremdeles er en svært ung bedrift. Nye, freshe lokaler, kombinert med muligheten for lagerhold av varer i kjelleren, var viktig. Vi ser også frem til å få ny kantine med bra mat, og selvsagt er det positivt å få en langt større plass å boltre oss på. Vi fordobler faktisk det arealet vi hadde i Parkveien 53, sier Øyvind Birkenes i Airthings. Hjelp av gode arkitekter Bård A. Amundsen i Differ forteller at de så på flere alternativer i Oslo vest, og konkluderte med at Wergelandsveien 7 både er sentral og ligger på rett sted. – Vi har revet ut alt og bygd alt på nytt ved hjelp av gode arkitekter, og til en trygg pris. Resultatet er kule løsninger, som setter et tydelig avtrykk i forhold til hvem vi er. For oss som pålegger alle å stille i dress hver dag, er det også viktig at garderobe­løsningene er bra. Det skal også bli godt å jobbe i et bygg der vi ikke er lillebror, men alle er søsken. Det tror vi vil gi et enda større eierskap til de nye lokalene i Wergelandsveien 7, sier Amundsen.


Nytt liv for vinslottet på Hasle:

Sterke saker

Fødsel er sterke saker. Men gjenopplivning kan være enda sterkere. Nå får det gamle vin­slottet på toppen av Hasle et nytt liv.

Det handler mye om samspill og motstand. Å løfte frem det opprinnelige. Å transformere til en ny tid. Og så legge til noe. En signatur for en ny tid. Det har vært sterke saker her i nesten hundre år. Et tapperi. Et produksjonssted. Et lager. En mastodont på 140 x 70 meter. Større enn en fotballbane. Lukket og industriell. Da bygget til Vinmonopolet sto ferdig i 1932 var tanken dobbel. Skulle man komme til å forby brennevin, skulle bygget kunne brukes som fengsel. En sterk karakter og sta vilje var det første som slo deg når du fikk øye på det lukkede Vinslottet på toppen av Hasle i Oslo. Nå åpnes det. Med plass til å leve Når Vinslottet nå transformeres til et sted for mennesker døgnet rundt, handler

det om å lage plass til å leve. Hvem i 1932 hadde trodd at nesten 100 år senere utvikles et attraktivt bo- og næringsmiljø i den util­ nærmelige mastodonten. Et miljø der lufta er for alle og livet i balanse. Hele 16 000 kvadratmeter boligareal med 223 boliger og 10 000 kvadratmeter med næring og handel vil stå ferdig sommeren 2020, ifølge Tone Lindemark, daglig leder for Bygg 01 AS, som står for utvikling av det sagnomsuste vinslottet. Hele boligdelen solgt – Nærings- og handelsdelen vil stå ferdig i løpet av 2019, og boligdelen i 2020. Det har vært et stort prosjekterings- og rivningsarbeid underveis, en helt naturlig del av en transformasjon. Vinslottet er et verneverdig bygg, og Byantikvaren har vært en spennende samarbeidspartner. Det blir en kombinasjon


Sterke saker

«Vi ser nå etter spennende og unike konsepter til Bygg01 som kan berike området.» Jørgen Christoffer Flaa, daglig leder for utviklingen på HasleLinje

27

av handel og service i første etasje og boliger i andre og tredje etasje. I tillegg bygges tre etasjer til med boliger. Salget har gått svært bra i et godt marked. Mye ble solgt i fjor, kun sju boliger gjenstår å selge, sier Lindemark. Uortodokse løsninger Det skal bli boliger som ikke likner noen andre. Alt fra urbane, arealaffektive studio­ leiligheter til romslige leiligheter over flere etasjer og penthouseleiligheter med tak­terrasse og utsikt over byen. Uortodokse løsninger med synlige spor etter et industrielt, kulturhistorisk minnes­ merke. De gamle, bevaringsverdige stålsøylene utnyttes med ærbødighet, og bidrar til å danne ramme rundt folks liv døgnet rundt. En ramme som preges av balansen mellom inne og ute, arbeid og fritid, fortid og fremtid. Ganske enkelt et liv i harmoni.

Innendørs gårdsrom – Solid Entreprenør lever opp til navnet sitt og leverer solide tjenester, og vi er veldig godt fornøyd med det arbeidet som gjøres av teamet fra Kristin Jarmund Arkitekter. Å ta vare på en arkitektonisk perle i en transformasjonsprosess er ikke enkelt, men de har klart kunsten å ivareta behovet vårt for luft og lys ved å utvikle et gigantisk gårdsrom på 110 x 40 meter, sier Lindemark. Helt andre premisser – Et team på 4-6 personer fra Kristin Jarmund Arkitekter arbeider kontinuerlig med oppgaven, og det er både en fornøyelse og en utfordring å jobbe med en slik trans­ formasjon. Premissene er annerledes enn når vi bygger nytt. Vi finner både samspill og motstand i eksisterende bygg, det bidrar til at unike løsninger vokser frem organisk. Det

store semi-offentlige gårdsrommet midt i bygget blir en levende, grønn oase, som bidrar til at et monumentalt industribygg som Vinslottet fungerer godt i en ny kontekst, sier arkitekt Rasmus Jørgensen, leder for teamet til Kristin Jarmund Arkitekter. Det bankende hjertet – Bygget blir et bankende hjerte i et nytt bymiljø. For å gi det karakterfylte bygget en ny rolle var det nødvendig å bryte ned skalaen. Det monumentale bygget måtte tilføres elementer som kan gi en lett og lekende kontrast til det opprinnelige. Det gir en følelse av at bygget er til for mennesker, ikke maskiner, og bidrar til et humant, varmt, sosialt miljø, sier arkitekt Rasmus Jørgensen. Og nok en gang viser det seg at det lønner seg å tenke modig og annerledes. Det kan fort bli sterke saker av sånt.


Höeghs Metode

Hva kreves for å skape nye, bære­kraftige bygg og bydeler? Finnes det en metode som bidrar til at gode løsninger vokser frem og prosjektene realiseres optimalt?

Klare visjoner. Ambisiøse planer. Gode, langsiktige relasjoner. Nødvendige kompromisser. Effektive prosesser. Ekte engasjement. Stikkordene er mange. Men hvordan strukturere alle stikkordene? Hvordan binde det sammen til én metode, så å si? Ved hjelp av tre eksterne samarbeidspartnere skal vi se hva som er Höegh Eiendoms metode for å skape nye, bærekraftige bygg og bydeler. Ærgjerrig ambisjon – En klar og ærgjerrig ambisjon for nye utviklingsprosjekter er helt sentralt og fundamentalt for god stedsutvikling. Vi opplever at en slik ambisjon er forankret hos Höegh Eiendom. Det gir samarbeidspartnerne muligheten til å ­­utfordre parametere og vilkår, som igjen er et viktig prinsipp i vår metode for å skape kvalitet, sier Franco Ghilardi, Ghilardi­+­Hellsten Arkitekter, som jobber med konsept og design for et nytt næringsbygg i by­ utviklings­­ prosjektet Hasle­Linje. Ghilardi legger til at et skifte i eiendoms­bransjen er på gang. Utviklere tenker mer langsiktig, mer på bærekraft, mer på kvalitet, og Höegh Eiendom utmerker seg i så måte. Konstruktiv og ærlig – Når tettstedet Ski nå skal bli en by, innebærer det å fornye og fortette. Å tilby et helhetlig bytilbud med en god miks

av boliger, arbeidsplasser, kulturtilbud, servicetilbud og trivelige byrom. En god relasjon til eiendomsutviklere er viktig, den gode dialogen mellom politikere og utviklere er helt nødvendig for å få til optimale løsninger folk lar seg begeistre av. Höegh Eiendom, som utvikler en stor del av bydelen Ski Øst, er i så måte en konstruktiv og pålitelig part å forholde seg til, sier tidligere ordfører i Ski, nå stortings­ representant Tuva Moflag. Godt ut av startblokka Höegh Eiendom er opptatt av at de ulike steds­utviklings­ prosjektene er godt tilpasset stedlige forhold. En god relasjon mot politisk og administrativ ledelse er helt avgjørende for å komme godt ut av startblokka i et prosjekt. Enten det er i Moss, Ski eller Oslo er kommunen en viktig samarbeidspartner, ikke kun en premissgiver. Og skal private utviklere kunne bidra til en god byutvikling, må de engasjere seg i kommunens planarbeid. Tillit og langsiktighet – Å tenke langsiktig er viktig i byutvikling. Å skape tillit er ikke noe du gjør over natten med å sette fikse moteord som panorama og hageby foran prosjektnavnet. Ekte tillit bygges over tid, og her er Höegh Eiendom dyktige, sier sivilarkitekt Hans Baalerud, Plan og Urbanisme, Asplan Viak. Han har


Höeghs Metode

bistått selskapet for å finne gode løsninger for bydelen Verket i Moss, fra tidlig kartlegging av rammebetingelser til ferdig godkjent reguleringsplan. Utvikle mulighetsrommet – Det innledende arbeidet har tre faser. Når man skal transformere et industriområde til en ny, levende bydel, er det nødvendig å konkretisere rammebetingelsene for å skape forutsigbarhet. Så vil eiers ambisjoner, føringer i gjeldende planer og stedsanalysen danne mulighetsrommet for gode løsninger. Når mulighetsrommet er definert, handler det om å finne strukturelle grep som gjør at prosjektet blir en suksess. Hvordan løse trafikken? Hvor er de gode møteplassene, hvilke kvaliteter skal de inneholde, og hvordan binde dem sammen? Hva skal være strukturen for bevegelse i området? I tillegg til løsninger må også de formelle deler av planprosessen gå sin gang, og løsninger for finansiering av fellestiltak må på plass gjennom utbyggingsavtaler. Se flere trekk fremover – Arbeidet i tidligfasen kan sammenliknes med et sjakkspill, som handler om å se flere trekk fremover. Spesifikt for Verket var å jobbe med byens mentale omstilling etter nedleggelse av en hjørnestensbedrift, og etablering av et nytt tenkesett, der det tidligere industriområdet skal gjenoppstå som noe annet. Höegh Eiendom var svært tidlig ute med å sikre eiendommen, og åpne portene for konserter, utstillinger og næringsvirksomhet. Dermed kunne besøkende se mulighetene, og en mental omstilling var i gang. Det bidro til å bygge opp en merkevare og forventninger om hva som skal komme på Verket. Nå jobber Höegh Eiendom med de første byggetrinnene der forventninger skal innfris, sier sivilarkitekt Hans Baalerud.

1

1. Ski Øst. ASPLAN VIAK. 2. Verket, Moss. LPO ARKITEKTER. 3. Hotel, HasleLinje. GHILARDI + HELLSTEN ARKITEKTER AS.

2

Fremtidens bygg og byer – Det handler nemlig om å skape forventninger som deretter innfris, sier Baalerud og trekker frem Höegh Eiendom som et godt eksempel. Tenk langsiktig. Unngå quickfix. Skap tillit. Vis innsiktsfull integritet. Vis engasjement. Vær både ambisiøs og innstilt på kompromisser. Tenk flere trekk fremover. På denne måten skaper profesjonelle utviklere fremtidens bygg og byer.

3

29


Ledige lokaler

Glynitveien 21 Ski Næringspark 900 kvm lager

• Veletablert næringspark med nærhet til Oslo og hovedtrafikkårene E6/E18 • Eksisterende lagerlokale i 1. etasje på ca. 900 kvm ledig • Ca. 700 kvm av lokalet har fri tak­høyde på ca. 8 m. • Ca. 200 kvm ved kjøreporten har takhøyde på ca. 4 m. • Mulighet for ny leietaker å tilpasse lokalet etter behov • Egen driftstjeneste på området

Ta kontakt for mer informasjon: Carsten Rudolph Solberg Utleiesjef | M: 418 07 320 | E: crs@hoegheiendom.no | W: hoegheiendom.no


Ledige lokaler

Verket: Ankers Hus Moss 500-5000 kvm kontor

Den nye urbane bydelen! • Nytt signalbygg på 10 000 kvm i hjertet av den nye bydelen i Moss sentrum • Flerbruker­bygg, med Skatteetaten som leietaker • Moderne kontorlokaler med alle ­fasiliteter, passer godt til mellom­ store bedrifter • På Verket skal du få alt, og føle deg vel

Støperiet, Moss 44-405 kvm næring

Seks flotte næringslokaler på gateplan • Unike muligheter for virksomheter med forskjellig størrelse og behov •V arierende høyder, design og m ­ aterialer – noe som gjør at lokalene kan få sin helt egne identitet • Store glassfelter gjør at Støperiet blir et lyst og trivelig sted for beboere, ­besøkende og de som driver næring •V i er på jakt etter gode serverings­tilbud og virksomheter som vil bidra til godt byliv

Ta kontakt for mer informasjon: Jan Erik Kristiansen Direktør Moss | M: 918 89 387 | E: jek@hoegheiendom.no | W: hoegheiendom.no


blake.no

Höegh Eiendom er et familieeiet ­eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendoms­ porteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 435 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/utbygging, og tre store stedsutviklings­ prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette til­svarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.

hoegheiendom.no