Magasin Ö - utgave 1

Page 1

E T M AG A S I N AV HĂ–EGH EIENDOM

01

Kontor for en ny tid Det store Linjeskiftet Fra bank til burger MesterVerket i Moss NĂŚringspark i siget


haslelinje.no


En bys verdi er mer enn bare verdien på et bygg. Verdien kommer av summen av alle delene byen er bygget opp av. Vi i Höegh Eiendom ønsker å være med på å utvikle bydeler som bidrar til å løfte helheten. Som øker ­livskvaliteten både for de som bor, og for de som arbeider der. Derfor er ­helheten så viktig. Fordi det er helheten som avgjør om byen blir levende. At det er attraktive tilbud på gateplan, spennende og innovative leietakere, romslige leiligheter med mye sollys, ­miljøeffektive bygg med moderne kontorlokaler. Alt bidrar til summen. Alt bidrar til verdien. Alt bidrar til helheten.

Les mer om våre prosjekter og ledige lokaler på hoegheiendom.no


Ledige lokaler

Wergelandsveien 7 Oslo Sentrum 580 kvm kontor

I en klasse for deg • Representativt og profilert bygg med sentral beliggenhet i Oslo sentrum. • W7 ligger høyt og fritt med Slotts­ parken som nærmeste nabo. • Arealeffektive lokaler som tilpasses og skreddersys ny leietaker. • Personalrestaurant i bygget • Alt av off. kommunikasjon i nærhet

Indekshuset Solli Plass 520-1020 kvm kontor

Standaren er hevet • Byens beste utsikt. • Et av Oslos mest annerkjente bygg. • Kontorlokaler med solide material­valg. • Unik personal­restaurant i bygget • Alt av off. kommunikasjon og servicefasiliteter i umiddelbar nærhet.

Les mer på: www.wergelandsveien7.no | www.indekshuset.no | www.s150.no | www.parkkvartalet.no


Ledige lokaler

Sørkedalsveien 150 Huseby Inntil 8000 kvm kontor

Arbeid & rekreasjon • Moderne kontorarealer som fremstår lyse og luftige. • Eiendommen ligger i et frodig område med gode arbeids- og rekreasjonsmuligheter. • God adkomst med bil, buss og sykkel. • Som alternativ vurderes muligheten for etablering av helsehus.

Parkkvartalet ved Slottsparken 300-930 kvm kontor

Ærverdighet varer lengst • Moderne kontormiljø i ærverdige bygg. • Særdeles attraktive lokaler. • Sentralt beliggende bak slottet, men allikevel skjermet og med tilgang til store grøntarealer i Slottsparken • Trikk, buss og nedgangen til Nationaltheatret stasjon rett ­utenfor bygget.

Ta kontakt for mer informasjon: Hans Olav Johannessen  Utleiesjef | M: 952 35 159 | E: hoj@hoegheiendom.no | W: hoegheiendom.no


Innhold

08 - 11

Kontor for en ny tid

Kontoret er i endring. Midt i Oslo ligger et ­kontorbygg fra 1950-­tallet som har fanget tidsånden.

14 - 21

Det store Linjeskiftet

14 Det store Linjeskiftet

Total forvandling av Vinmonopolets tidligere produksjonsanlegg på Hasle er i ferd med å bli en realitet, på et luftig høydedrag m ­ ellom Økern, Løren og Sinsen.

24 - 27

Fra bank til burger

Kverneriet etablerer ny restaurant. Den nye lekegrinda for burgerfrelste finner du i den gamle bankfløyen på Solli plass.

28 - 29

MesterVerket i Moss

Lista legges høyt når Höegh Eiendom skal utvikle det gamle industri­ området på Verket.

22 Fra bank til burger

Ansvarlig utgiver: Höegh Eiendom Utgave: 01-2017 Forsidefoto: Marte Gjærde

30 - 31

Næringspark i siget

Ski Næringspark er utbygget basert på bærekraft og langsiktighet med en grønn struktur og moderne infrastruktur.

Kunst i forsidefoto: Morten Andenæs Journalist: Bernt Roald Nilsen Art direction og design: Blake and Friends Trykk: Merkur Grafisk

Det tas forbehold om eventuelle skrive/trykkfeil og mangler i magasinet.


Byene beveger seg. Trekker seg ­nærmere hverandre. Utvikler seg. Kler seg for en tid med nye behov. Byer som begeistrer er ­morgendagens urbane mantra.

Byer som begeistrer

Byer som begeistrer

VÅRT LØFTE er å bidra til å skape nettopp slike byer. Levende byer som begeistrer oss. Nå utvikler Höegh Eiendom bydeler i Moss og på Ski og Hasle. Byutviklingsprosjekter tilpasset morgendagens ­mennesker er i ferd med å se dagens urbane lys. DET NYE attraktive bygulvet i Moss er Verket. Der starter vi nå byggingen av de første 166 leilighetene på Støperiet. Leilighetene vil ligge inntil en helt ny elvepromenade med kajakkrampe på den ene siden og den nye bygata, Diagonalen, på den andre. Internasjonal barneskole, klubbscenen Verket Scene, ­American College og 55 arbeiderboliger for utleie er allerede etablert, og nye kontorer for Skatteetaten er under bygging i Ankers Hus, et bygg med særskilt høy miljøstandard. PÅ HASLE i Oslo bygges over 750 leiligheter, 8000 kvadratmeter nærsenter med handel, servering og servicefunksjoner, idretsskolen WANG Ung, i tillegg til hovedkontorer for Aller Media, Bymiljøetaten, COWI og Securitas. Med andre ord en attraktiv miks av bolig, handel, kontor, kultur og liv og røre. Grønne ­parker, torg og gangveier vil binde hele HasleLinje sammen til et godt sted å bo, arbeide og leve. ­Et sted å la seg begeistre. SKI ØST blir den nye bydelen på Ski, der Höegh Eiendom står for utvikling og bygging av 1000 boliger, nærsenter og servicefunksjoner, i umiddelbar nærhet til skog og mark. Kollektivknutepunktet Ski blir en moderne by, 11 minutter med tog fra Oslo når Follobanen står ferdig i 2021. OSLO sentrum fortjener kontorer for en ny tid. Vi jobber kontinuerlig med oppgradering og fornyelse av våre kontoreiendommer, og Wergelandsveien 7 er et godt eksempel med sine nye, miljøeffektive fasader, nye leietakere og en moderne personalrestaurant. Höegh Eiendom ønsker dere alle en riktig god sommer!

Eirik Thrygg, Adm. direktør

7Kontor for en ny tid

Kontoret er i endring. Vi er h ­ jemme når vi er på jobb, og på jobb når vi er h ­ jemme. Midt i Oslo ligger et k­ ontorbygg fra 1950-­tallet som har fanget tidsånden. Grensene mellom arbeid og privatliv forsvinner. Mobil ­tekno­logi åpner opp for helt nye kontormuligheter. Du er ikke bundet til ett kontor, slik som før. Dele­kulturen utfordrer cellekontoret. Miljø er også viktig. På flere ­måter. Kontor­eiendommen Wergelandsveien 7 viser vei for morgen­dagens kontorlokaler. Eget varemerke Den røde tråden. Du merker det i resepsjonen. En kul benk med byggets varemerke, W7, tar imot deg. Du går inn i personalrestauranten. Ingen kantine å se. Sunn mat fra De 3 Stuer. Utsøkte, minimalistiske detaljer. Materialvalg som hyller tiden for byggets fødsel. Ikke jålete, men ­ordentlig. Lekre interiørløsninger når du beveger deg oppover i ­etasjene. Tidløst klassisk design. Tilpasset virksomheten. Den røde tråden fra fortau til tak. Prosess på skinner – Kontorene skulle representere oss som selskap, sier P ­ eter Hougen i Montin. – Vi ville kombinere det å være på jobb med uformelle treffpunkter og et interiør som er oss. Da vi kom i kontakt med en gårdeier som var løsnings­orientert og forsto at kvalitet og funksjon kan kombineres, var vi ikke i tvil. Prosessen med Höegh Eiendom har gått på ­skinner. Vi har en skreddersydd løsning, ikke minst fordi Pil Interiør­arkitektur & Design var tett på hele veien.


«Et kontorbygg som har fanget tidsånden»


Kontor for en ny tid

High end-leietakere Slottsparken er nærmeste nabo. Nedenfor flyter ­trafikken forbi, men ingen bil å høre. Mer om det senere. Vi ser bokstavelig talt ned på Jon Fosse, Norges internasjonale ­forfatter, som holder til i idylliske Grotten. Forsikringssel­ skapet Dovre oppførte W7 i 1959. Senere holdt skips­ rederiet Leif Höegh & Co til her. Nå flytter stadig flere high end-­leietakere inn i bygget, der den canadiske ambas­ saden også holder til. Perfekt beliggenhet – Vi har kort vei til alt. Nationaltheatret, Norges nest største trafikknutepunkt, er like ved, og det er enkelt og miljø­vennlig å komme seg til møter. Vi har vårt eget trenings­studio, og er spesielt fornøyd med fellesarealene i kontorlokalene våre, hyggelige treffpunkter i en travel hver­ dag. Standard på alle materialer er av svært god kvalitet, og langt utover normal kontorstandard. Höegh bruker en møbelsnekker for å gi lokalene særpreg, smiler en svært ­fornøyd Peter Hougen. Gjenspeiler firmaet – Utfordringen var å kombinere det opprinnelige uttrykket med moderne materialer. Vi etablerte vårt eget varemerke, utlyste arkitektkonkurranse og gikk for personalrestaurant, ikke kantine. Vi kom frem til at W7 passer svært godt for high end business-leietakere, og bruker mye tid på ­prosessen med hver leietaker for å skape et miljø som gjen­ speiler bedriften, sier Hans Olav Johannessen, utleiesjef i Höegh Eiendom. Tro mot konseptet Skreddersydde lokaler, med andre ord. Mange har den ­ideen når transformasjonen starter, men det unike i W7 er at gårdeieren er tro mot konseptet. For å sikre at d ­ esign og interiør har høy kvalitet, har Tine Evju ­Hauger og Nicole Haugerud-Eckhardt i Pil Interiørarkitektur & Design vært sentrale. Det gode samarbeidet med Pil har vakt oppsikt og interesse, men fasade­rehabiliteringen har kanskje fått enda større ­oppmerksomhet. Seks lag med glass – Bygget har verdens best isolerte fasade, og uttrykket er ­identisk med det opprinnelige! Øyvind Meyer Kristiansen, prosjektleder for W7, er stolt når han forteller om hele seks lag glass og en unik isoleringsevne. – For en gangs skyld er ikke vinduene et svakt punkt energimessig. Energi­forbruket er halvert, og rent klimamessig er bygget blitt et helt annet bygg å oppholde seg i. Enova har engasjert seg, og leieta­ kerne våre er veldig fornøyde. Vinduene sørger også for at det ikke er behov for solavskjerming. Det slovenske glasset innfrir forventningene maksimalt, sier Meyer Kristiansen. Høyeste miljøstandard Tilbake til den røde tråden. Den gamle Dovre-gården var en gang et markant trekk i Oslos skyline. En hjørnestein ved Slottsparken. Ti tusen kvadratmeter fordelt på elleve ­etasjer. To bygningskropper som deler trappeløp og heis. Nå har hjørnesteinen våknet til live, og er oppgradert til dagens høy­ este miljøstandarder. Prosessen i W7 viser at det et går an å ta vare på og samtidig skape et konsept for en helt ny tid.

11


Ledige lokaler: HasleLinje

Din nye hverdag i et tilpasset bygg

haslelinje.no


I fremtiden skal vi ikke nødvendigvis jobbe hardere, men smartere. Bygget som vi ofte refererer til som «jobben» – der vi ­tilbringer stor deler av hverdagen, der vi skriver rapporter, har ­møter, utvikler nye konsepter, treffer venner og kolleger, ­spiser, trener, kort sagt – summen av gjøremål og oppgaver en arbeidsdag består av, skjer under ett tak. Vi vet at mange av disse gjøremålene ikke står i stillings­ beskrivelsen. Det betyr ikke at de er mindre viktige. I løpet av arbeidsdagen får vi impulser fra menneskene rundt oss og omgivelsene våre. Vi vet at omgivelsene påvirker oss, samt hvordan møter og oppgaver utføres. Ved hjelp av smarte, bærekraftige og effektive løsninger vil vi skape de beste omgivelsene for en optimal hverdag og de beste resultatene.

Bøkkerveien 1-3 3000 - 34 000 kvm kontor

Ta kontakt for mer informasjon: Christian Geelmuyden  Utleiesjef | M: 930 96 855 | E: crg@hoegheiendom.no | W: hoegheiendom.noDet store Linjeskiftet

Det store Linjeskiftet

Polet på Hasle. En institusjon siden fabrikkportene ­åpnet i 1932. Nå utvikles en helt ny bydel med kort vei til alt her. Det store Linjeskiftet på HasleLinje er i full gang. – Drømmen er å gjøre kaffebaren til en offentlig stue. Et sted å henge for alle som bor og jobber her. Et Brooklyn-inspirert industrilokale med sjel ­rommer kaffebaren Norð Hasle. Fem drøye meter under tak, ­masse lys, og gjenbruk på gulv og vegger. Barista Per Morten Aas byr på blingser, har eksamen i­­kaffe og en master eller tre i kjærlighet til gjestene. Han hånd­brygger for de tålmodige. Et skifte innen ­kaffe ser ­nemlig dagens lys. Det kvernes og veies med millimeter­presisjon over en lav kanne. Vannet må ha rett temperatur og filtrere gjennom kaffen i et ­bestemt a­ ntall sekunder. Håndbrygget kaffe er den nye vinen, ifølge folk som har peiling. Å brygge for hånd åpner ­kaffen opp på vidt gap. Og – det er ikke bare kaffen som åpnes opp på Hasle om dagen.

17Det store Linjeskiftet

ÂŤDen som lykkes tenker helhet, ikke bygg for byggÂť

17


«Vi valgte den eiendomsutvikleren som utvikler bygg for fremtiden»

Et magisk mantra Total forvandling av et hundre mål stort område er i ferd med å bli en realitet på et luftig høydedrag mellom Økern, Løren og Sinsen. Det var her Vinmonopolet oppførte ­Nordens største bygning i 1932. Brennevinsforbudet var opphevet fem år før, og det var behov for produksjons­ anlegg og tapperi. Nå er tiden over for tapping av Linje­ akevitt, Polets rødvin og andre syndefulle dråper på ­Hasle. Folk strømmer ikke lenger inn og ut av den enorme fabrikkporten og legger det nyklassisistiske praktbygget ­ øde på kveldstid. Helhet er det magiske mantraet for frem­ tidens eiendomsutviklere. Den som lykkes, tenker helhet, ikke bygg for bygg. HasleLinje skal bli en attraktiv miks av bolig, handel, kontor, kultur og liv og røre. Bak det store Linjeskiftet står Höegh Eiendom, AF Eiendom og Profier. Rigget for fremtiden – Securitas ligger midt i plomma i dag, og på Hasle ­kommer vi fortsatt til å gjøre det, sier Terje Krogstad. Han er prosjekt­leder for prosessen som handler om at S ­ ecuritas Norge sier farvel til Urtegata på Grønland, og flytter inn i 9000 ­splitter nye kvadratmeter på HasleLinje i ­begynnelsen av 2018. Norges største sikkerhetsselskap hadde høye krav til miljø, sikkerhet og lokalisering da prosessen om nytt bygg startet i 2013, og kravene er innfridd, ifølge Krogstad. – Vi får et bygg som innebærer at Securitas er ­rigget for frem­ tiden. Vi ønsket at vi skulle ligge innenfor Ring 3 m ­ ellom Skøyen og Ryen med lett tilgang til k­ ommunikasjon, sånn sett kunne ikke plasseringen vært bedre. Det skulle være lett for våre ansatte å reise kollektivt, og vi har behov for parkering av 60 tjenestebiler. Men den største utfordringen var strenge europeiske krav til den nye, store ­alarmstasjonen

vår. Höegh Eiendom har vist en enestående forståelse for hva vi har behov for, og vært svært løsningsorientert. Det har vært en fornøyelse å samarbeide, sier Krogstad. Han er ikke minst fornøyd med å ha fått innfridd kravet om stren­ ge miljøkriterier for bygging og drift av bygget. Enklere å nå kundene Det nye Securitasbygget på HasleLinje er både kostnadsog miljømessig gunstig. Sentral beliggenhet gjør det mye enklere å nå kundene. Bygget er sertifisert som Very Good av BREEAM-NOR, og dette innebærer for eksempel lavt energi­ forbruk og grønne løsninger for inneklima, sol­ avskjerming og støydemping. I tillegg har bygget lade­ stasjon for hele 30 el-biler. Det lange, smale bygget har sosiale soner i ­midten, og en flott miks av cellekontorer og teamsoner på hver side for de 280 kontoransatte i tillegg til vekterne som hele ­tiden er på farten, ifølge Krogstad. Høyt hevet over byen HasleLinje blir en dynamisk bolk av byen. Aller Holding, COWI, Blue Water Shipping og Bymiljøetaten i Oslo kommune er på plass når Securitas flytter inn, og Vinmo­ nopolets tradisjonsrike vinslott blir gjort om til unike lei­ ligheter høyt hevet over byen. Fire meters takhøyde, takter­ rasser med fjordutsikt og spennende butikker på g­ ateplan er bare noe av det som gjør at den nye polkøen på Hasle­ Linje er boligkjøpere. Mer enn 1600 mennesker skal bo i Krydderhagen, som har fått navn etter Polets gamle krydderhage, og Vinslottet. WANG Ung, en ungdoms­ skole for elever som satser på toppidrett, etablerer seg også her, så alt tyder på at etterspørselen etter blingser og håndbrygg ikke blir noe mindre fremover for baristaen på Norð Hasle.


Det store Linjeskiftet

4

1

19

2

5

1. Alle næringsbyggene på HasleLinje har høye BREEAM-NOR-klassifiseringer 2. COWI er ikke i tvil: de gjorde et godt valg med HasleLinje 3. HasleLinje tilpasses for fremtiden 4. På Norð bakeri hånbrygges kaffen for den riktige smaken

3

5. 6000 arbeidstakere vil jobbe på HasleLinje ved ferdigstillelse


Leverer hele verdikjeden – Å åpne opp dette industriområdet har vært en suksess­ historie så langt fordi vi er opptatt av å gi kundene det de vil ha. Sikkert også fordi vi leverer hele verdikjeden, sier Jørgen Christoffer Flaa i Höegh Eiendom, daglig leder for u ­ tviklingen på HasleLinje. Området bygges ut med 200 000 kvadratmeter totalt, og 6000 arbeidstakere vil jobbe her. ­Dessuten ­bygges cirka 750 leiligheter i Krydderhagen og Vinslottet, og 8000 kvadratmeter er satt av til handels- og serverings­areal. ­Eventyret startet med oppkjøp i 2007, var ferdig­regulert i 2011 og skal etter planen være ferdig utbygd i 2023. En sterk rolle i Oslo Øst – Beliggenheten var en viktig grunn til at vi havnet nettopp her. Vi foretok en analyse av hvor våre medarbeidere bor, og fant ut at de fleste bor på nord/østsiden eller i sentrum av byen. COWI har en sterk rolle her, i motsetning til flere av våre konkurrenter, som holder til i Oslo vest. Vi v­ urderte flere leieobjekter før det endelige valget falt på Hasle­ Linje og en utleier som verdsatte våre krav til effektivitet, fleksi­bilitet og miljøvennlige bygg for fremtiden, sier Anja Blege­berg, avdelingsleder i Facility Management. COWI flyttet inn på HasleLinje for ett år siden. – Vi har god dialog med driftspersonellet til COWI, og er godt samkjørt. Å drifte et så energieffektivt bygg ­krever tilvenning av brukerne, men etter innkjøringsperioden har utfordringene i starten for det meste gått seg til, sier ­Jørgen Flaa. Han legger til at det er fantastisk å ha en kul, samfunns­engasjert og miljøprofilert aktør med så mange flinke folk som nettopp COWI i porteføljen til HasleLinje. Fremtidens kontorlokaler For COWI var det viktig å velge de samme løsninger som vi anbefaler kundene våre. Det var derfor viktig med et miljø­vennlig bygg med BREEAM-NOR Excellent miljø­ sertifisering. Når COWI skulle samlokalisere fire kontor­ lokasjoner i Oslo, var de opptatt av å formidle fremtidens krav til kontorer, ifølge Blegeberg. Resultatet er i tråd med forventningene når det gjelder både utviklingsprosess og forvaltning. COWI er ikke det minste i tvil om at de gjorde et godt valg da de valgte Karvesvingen 2 på HasleLinje. Nye praktfulle muligheter Han har vært med helt fra starten, og lever og ånder for den

transformasjonen som skjer på HasleLinje. I løpet av de ti årene som har gått, har han sett et kontormarked i endring. Daglig leder Jørgen Christoffer Flaa har satt seg så grundig inn i kundens situasjon at han holder til i samme bygg som leietaker COWI til daglig. – Som utviklere og utleiere må vi innrette oss annerledes. Tiden for store brukere på lange kontrakter er over, og vi må tilpasse nye bygg til nye behov, både når det gjelder avtale­varighet og arealbehov. Å tilrettelegge for co-working er en viktig del av fremtiden, derfor har vi co-working i regi av Evolve i et av byggene. Og det beste av alt er at vi har tre store næringsbygg som nå skal utvikles, alle med et prakt­ fullt potensial for fremtiden, sier Flaa. Når dagen er over, går han ned i kjelleren og velger mellom sin egen el-bil og landets største bildelingsordning. Han kan eventuelt gå de fem minuttene det tar til hver av de tre T-banestasjonene i nærheten. Ingen skal anklage sjefen for HasleLinje for ikke å tenke grønt nok. Drømmen om en kulturscene Dagen er over på Norð Hasle. To år har gått siden de ­bestemte seg for å satse på Hasle, og stadig flere benytter seg av muligheten til å henge i kaffebaren i løpet av dagen. Barista Per Morten har brygget seg gjennom dagen, og for­ teller at han bærer på en større drøm: Drømmen om å gjøre kaffebaren om til en kulturscene, der folk kan komme med sitt. Og selvsagt drømmer han om skjenkebevilling, så han kan brygge mer enn kaffe. Så kanskje ser vi enda et skifte på HasleLinje om et år eller to. Men det er en helt annen skål.


Det store Linjeskiftet

«Håndbrygget kaffe er den nye vinen»

21

Jørgen Christoffer Flaa, daglig leder for utviklingen på HasleLinje

Anja Blegeberg, Avdelingsleder i Facility Management, COWI


Ledige lokaler

Bøkkerveien 5 HasleLinje 1600-3200 kvm kontor

Ledige toppetasjer • Nybygg med BREEAM «Very Good» og energiklasse A. • Vi har ledig byggets to toppetasjer (7. og 8. etg.), hver på 1.600 kvm. • Meget gode kvaliteter i både felles­ areal og kontorareal. • HasleLinje er sentralt beliggende med kort vei til sentrum. • God kollektivdekning.

Karvesvingen 3 HasleLinje 650-1700 kvm kontor

Innovativt miljøbygg • Toppetasjer i nybygg med «BREEAM EXCELLENT» og passivhus. • Personalrestaurant i toppetasjen (8. etasje). • Ny leietaker har mulighet til å påvirke materialvalg og planløsninger. • HasleLinje er sentralt beliggende med kort vei til sentrum. • God kollektivdekning.

Les mer på:   www.haslelinje.no


Ledige lokaler

Haslevangen 16 HasleLinje 3000 kvm kontor

Bedriftens eget bygg? • Bygget vil være godt egnet for en mindre kontorvirksomhet med ønske om å være «herre i eget hus». • 1. etg. vil egne seg for publikumsrettet virksomhet med enkel adkomst fra torget • Takterrasse i toppetasjen. • God kollektivdekning.

Bygg01 HasleLinje 8000 kvm handel og service

Et møtepunkt i historisk bygg • La de beste konseptene få de ­lokalene de ­fortjener. • Et originalt og tøft industri­bygg. • I første etasje gjør vi plass til butikker, ­servicesteder og service­funksjoner. • Boligene i Bygg01 blir noen av Oslos mest spektakulære ­leiligheter. • Handelssenteret åpnes i slutten av 2019.

Ta kontakt for mer informasjon: Christian Geelmuyden  Utleiesjef | M: 930 96 855 | E: crg@hoegheiendom.no | W: hoegheiendom.no«Vi skal utvide menyen vår i den gamle bankfløyen, og satser på å lage et levende sted for alle burgerfrelste» Cathrine Kjølberg Dörrich

Den opplever en renessanse nå. Hamburgeren, den store, flate kjøttkaken mellom to brød som alle tror stammer fra USA. Men det var tyske innvandrere som tok oppskriften med seg til USA på 1850-tallet. Kverneriet på Majorstua har grepet den kulinariske tidsånden, og nå tar de det største steget siden starten for fire år siden. De etablerer seg rett og slett i den gamle bankfløyen i Indekshuset på Solli plass, ifølge daglig leder og deleier Cathrine Kjølberg Dörrich.

25


Til nye høyder – Vi satser på å tilføre miljøet på Solli plass et nytt, spennende, kulinarisk treff­ punkt. Det gir oss en helt fantastisk mu­ lighet til å ta Kverneriet til nye høyder. Lokalene er unike med vinduer som kan åpnes fra gulv til tak, og beliggenheten er helt rett, så leieavtalen med Höegh Eien­ dom føles riktig, sier Dörrich.

Poteter i hvelvet Det blir produksjon av to hundre tonn poteter i året nede i hvelvet, og på gate­ plan blir det satt inn et lite røykhus i et åpent kjøkken, og en stor bar. Lokalet på 700 kvadratmeter blir totalrenovert. Ingen tvil, med andre ord. Den nye lekegrinda for burgerfrelste finner du i den gamle bankfløyen på Solli plass.


Fra bank til burger 27

Cathrine Kjølberg DÜrrich


MesterVerket i Moss

Moss er i ferd med å skifte varemerke. Urbane Verket er den nye Mosselukta. Byens største byutviklingsprosjekt gjennom tidene er i full gang.

Tenk Drammen. Noe du bare passerte for ti år siden. I dag en av landets hippeste byer. Ta turen over fjorden og tenk Moss. Mosselukt og Mossekråker og ferja til Horten, tenker du kanskje, men nå utvikler Moss et helt nytt DNA. Et urbant mesterverk, så å si. En bydel for folk som liker å ha andre mennesker rundt seg, og er mer aktive enn gjennomsnittet. Det nye, attraktive bygulvet i Moss er Verket, ifølge Jan Erik Kristiansen. Han er direktør for forretningsområde Moss i Höegh Eiendom, som kjøpte dette området i 2006. Åpner byen for sjøen – Med utviklingen av Verket åpner vi sjøen for byen. Beliggenheten er knallbra, det var her gamle Moss Jernværk og papirfabrikken lå en gang i tiden. Totalt snakker vi 150 mål tomt og 1,2 kilometer sørvestvendt strandlinje, som utvikles til en urban miks av næring, bolig og service. Og selvsagt er det stas å utvikle Verket på en måte som kombinerer de historiske røttene med et moderne uttrykk, sier Kristiansen, som selv er Mossekråke. Skatteetaten flytter inn Salgstakten tyder på at folk forstår hvilke fantastiske muligheter som åpner seg her. 148 av 166 leiligheter lagt ut for salg er solgt. Når signalbygget Ankers Hus står

ferdig i 2018, flytter Skatteetaten inn i 4000 av 10 000 kvadratmeter. Ankers Hus er et passivhus med energiklasse A og miljøklassifisert BREEAM-NOR Very Good. Også boligene holder høy miljøstandard, en bevisst del av profilen til Höegh Eiendom. Også en scene for kultur – Utviklingen av Verket vil gjøre Moss til en bedre by. Tilbudet blir bredt, enten du har behov for natur eller rekreasjon, kultur eller servering. Apropos kultur, Verket Scene – en kulturaktør i kursiv – er allerede i gang, og flere skoler er på plass. Vi vil gjøre Verket til en arena for morgendagens læring, og satser på å få en høyskole på plass etter hvert, sier en optimistisk Kristiansen. Morgendagens mesterverk Moss er i bevegelse. Ikke bare åpner byen seg for sjøen, den nærmer seg også Oslo. Om få år tar togturen fra Oslo S til Moss stasjon en halvtime, og derfra er det fem minutter til Verket. Toget blir som en T-bane å regne, pendling blir enklere. Om tjue år skal Verket være ferdigstilt. Da vil 5-6000 mennesker bo i en bydel der 2-3000 mennesker jobber. Er du smart, kombinerer du bolig og jobb. For her kan du få alt, både senke skuldre og være aktiv. Den kombinasjonen er ifølge eksperter morgendagens aller viktigste mesterverk.


MesterVerket i Moss 29Grubernes Sprængstoffabrik etablerte seg på Ski i 1917, og var lenge ledende produsent av sprengstoff i Norge. Nå er dynamittgubbene borte. Navnet Dynamitveien vitner om det som var. Men ingen gubber å se lenger. I stedet er Ski Næringspark i ferd med å bli en næringspark for fremtiden, ifølge Karl Erik Navestad, direktør for forretningsområde Ski, Höegh Eiendom. En foretrukken næringspark – Ski Næringspark har utviklet seg til å bli en levende møteplass for næringslivet. Höegh Eiendom kom inn på eiersiden i 1997 og eier størsteparten, men det var på 2000-tallet at vi bestemte oss for å utvikle dette til en foretrukken næringspark for bedrifter i Stor-Oslo. Det innebærer for eksempel å basere Ski Næringspark på langsiktig bærekraft med grønn struktur og moderne infrastruktur, sier Navestad. Virksomheter i alle størrelser Den grønne satsingen har båret frukter, og resultatet er en spennende miks av bransjer og mennesker. Der det før ble produsert gubber i fleng, finner vi nå hele 60 leietakere i en miljøvennlig, innovativ symbiose. Lilleborg, TrioVing, Hertz og Drømtorp Videregående skole er bare noen få av mange fornøyde aktører. Ski Næringspark er blitt et blomstrende miljø for virksomheter i alle størrelser. 11 minutter med tog til Oslo – Beliggenheten er det største konkurransefortrinnet, nasjonalt og europeisk. Follobanen, som står klar i 2021, vil styrke forbindelsen med Oslo. Det vil ta 11 minutter med tog til Oslo S, og nærhet til E6 og E18 gjør Ski Næringspark lett tilgjengelig for hele Østlandet og Sverige.

Til næringsparken har du tre atkomstmuligheter. Via Ski sentrum, Kråkstad eller Langhus, og Ski stasjon er også like ved, smiler Navestad. Det er selvsagt planer om å få til poolordninger for bil og sykkel. Leverer alle driftstjenester Noen næringsparker er bare næring, ikke park, men Ski Næringspark tar trivsel på alvor, kanskje fordi alle grunneierne har pliktig medlemskap i parkens velforening, som fronter en grønn næringspark med trær, plener og beplantning, ikke bare en grå asfaltjungel. At Höegh Eiendom også har forvaltning i sin egen organisasjon og sitter i kontorfellesskap i næringsparken, gjør at leietakerne slipper å bekymre seg for om alt fungerer som det skal. Helt i front på miljøsiden – Å være i front på miljøsiden er viktig, enten det gjelder bruk av materialer, håndtering av søppel, energiforbruk eller rett og slett et grønt, hyggelig ytre inntrykk. Vi tar en rolle når det gjelder miljø, blant annet ved å sertifisere bygg etter BREEAM-NOR, for eksempel det nye bygget til TrioVing, som er sertifisert som BREEAM Good, sier Karl Erik Navestad og ser utover en næringspark med 70 000 kvadratmeter kontorer, lager og næringslokaler. Kollektivknutepunktet Ski En ny bydel, Ski Øst, utvikles i årene som kommer, og Höegh Eiendom står for utvikling av 1000 boliger og en del næringsutbygging der det en gang i tiden handlet om gubber og fenghetter. Kollektivknutepunktet Ski skal bli en moderne by. Eller for å si som de gamle gubbene på Grubernes Sprængstoffabrik kanskje ville sagt det: –­ Dette blir knall bra!

Næringspark i siget

Det startet med knallsuksess for hundre år siden. Så forsvant dynamittgubbene. Nå utvikles en næringspark for morgendagen.

31


Ledige lokaler

Dynamitveien 14B Ski Næringspark 600 kvm kontor 650 kvm lager

• Veletablert næringspark med nærhet til Oslo og hovedtrafikkårene E6/E18. • 1. etasje: ca. 600 kvm store, lyse ­kontorlokaler med resepsjon og møterom. • U.etasje: ca. 650 kvm lager med ca. 5,5 meter fri takhøyde, kontor og 2 kjøreporter. • Egen driftstjeneste på området.

Glynitveien 21 Ski Næringspark 1100 kvm lager

• Veletablert næringspark med nærhet til Oslo og hovedtrafikkårene E6/E18. • Eksisterende lagerlokale i 1. etasje på ca. 1100 kvm ledig. • Ca. 800 kvm av lokalet har fri tak­ høyde på ca. 8 m. • Ca. 200 kvm ved kjøreporten har takhøyde på ca. 4 m. • Mulighet for ny leietaker å tilpasse lokalet etter behov. • Egen driftstjeneste på området.

Ta kontakt for mer informasjon: Carsten Rudolph Solberg Utleiesjef | M: 418 07 320 | E: crs@hoegheiendom.no | W: hoegheiendom.no


Ledige lokaler

Verket: Ankers Hus Moss 500-5000 kvm kontor

Den nye urbane bydelen! • Nytt signalbygg på 10 000 kvm i hjertet av den nye bydelen i Moss sentrum. • Flerbruker­bygg, med Skatteetaten som leietaker. • Moderne kontorlokaler med alle fasiliteter. • Passer godt til mellomstore bedrifter. • Passivhus med energiklasse A, og miljøklassifiseres BREEAM-NOR Very Good. • På Verket skal du få alt, og føle deg vel.

Ta kontakt for mer informasjon: Jan Erik Kristiansen Direktør Moss | M: 918 89 387 | E: jek@hoegheiendom.no | W: hoegheiendom.no


blake.no

Höegh Eiendom er et familieeiet ­eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendoms­ porteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 435 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/utbygging, og tre store stedsutviklings­ prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette til­svarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.

hoegheiendom.no