Page 1

Journalisten

uit Kralingen

In dit ma ga zi ne: Hoeveel afval li gt er op stra at? Wa t vi ndt u va n pesten? Wa t eten mensen gr aa g? Hoe geva arlijk is een hoverboard? Oktober 2016


Voorwoord Met gepaste trots presenteren we de resultaten van dit magazine, dat door de inzet van de kinderen tot stand is gekomen. Met de medewerking van vele enthousiaste en goede workshopleiders is het gelukt dit project tot een succes te maken. We hadden de mogelijkheid om met de kinderen reportages te maken van spannende plekken in en buiten de wijk en interviews te houden met belangrijke mensen uit de wijk en de stad. Kortom, er is voor veel kinderen een nieuwe wereld opengegaan. We wensen je heel veel leesplezier! Het team van Hoedje van Papier

Hoi, Wij zijn de Wijktijgers van Kralingen. We hebben in de herfstvakantie dit magazine gemaakt. We interviewden mensen op straat, gingen praten met een wijkagent, verzonnen zelf een verhaal en we maakten een mooie groepsfoto voor op de voorkant. Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder‌! Josephine, Lamyae, Bouchra, Anishba, Ronisha, Eline, Jomira, Eunice, Cherdice, Kowthar, Shurelly, Amira, Maoura

Colofon Journalisten uit Kralingen is een uitgave van Woonstad Rotterdam in samenwerking met DOCK en Stichting Hoedje van Papier Redactie: Josephine, Lamyae, Bouchra, Anishba, Ronisha, Eline, Jomira, Eunice, Cherdice, Kowthar, Shurelly, Amira, Maoura Eindredactie: Annemarie Klok Vormgeving: Angeliek Ontwerpt Ondersteuning DOCK: Jos Jonkergouw Projectteam Hoedje van Papier: Amy Jans

2


De redactie stelt zich voor…

Josephine Josephine is 13 jaar en zit op het Wolfert College. Ze vindt het niet leuk als mensen pesten. Ze komt uit Ghana, in 2014 kwam

Lamyae

ze naar Nederland. Ze houdt van zingen en leren. Later wil ze dokter worden, omdat ze

Dit is Lamyae. Ze is 12 jaar. Ze zit op het

graag mensen helpt. Ze houdt er niet van om

Noordrand College en vindt het heel leuk op

buiten in de wijk te zijn, omdat ze thuis

school. Pesters op haar school vindt ze niet

haar hobby’s kan doen: dansen en zingen.

leuk. Ze komt uit Nederland en heeft een zusje

School vindt ze geweldig. Haar lievelings-

en twee stiefzusjes. Ze vindt sporten en leren

kleur is roze.

heel erg leuk. Ze wil later bij de politie of iets met sport doen, omdat ze graag boeven vangt. Judo, voetbal en vechtsport zijn haar hobby’s. Haar lievelingseten is pizza, patat en eigenlijk bijna alles. Haar lievelingskleur is lichtblauw.

Eunice Eunice is 8 jaar. Ze vindt het een leuke wijk, omdat er lieve kinderen zijn. Ze houdt van spelen, activiteiten doen, sporten en gewoon van chillen. Haar vriendinnen zijn: Jomira, Alishba, Eline, Ronisha en Kowthar. Ze

Eline

vindt

zangeres

Meghan

Trainor

leuk,

omdat ze mooie liedjes schrijft. Op Nickelodeon houdt ze van de serie ‘School of Rock’.

Dit is Eline. Ze is fan van Ariana Grande.

Op Cartoon Network van ‘Ome Opa’. Ze vindt

Haar hobby is zwemmen. Ze heeft nog nooit

het leuk om geïnterviewd te worden door

iemand geïnterviewd. Haar favoriete kleur is

Kowthar, omdat ze haar lief vindt. Haar

turquoise. Haar favoriete getal is 18, omdat

familie wil geen zanger zijn, omdat ze er

dat voor haar lekker klinkt.

niet van houden om populair te zijn.

3


Jomira Dit is Jomira. Ze is 10 jaar. Haar vriendinnen

zijn

Ronisha

Salena.

en

Bouchra, Ze

Alishba,

zit

op

de

Johannes Martinusschool.

Ronisha Dit is Ronisha. Ze houdt van de kleuren geel, blauw en turquoise. Ze is fan van Ariana Grande en Katy Perry. Ze lacht veel, houdt van chillen en ook van MSP spelen. Ze is een piep

Alishba

klein beetje druk. En ze kan mooi schrijven. Haar favoriete winkel is de Primark.

Dit is Alishba. Ze heeft al eerder geïnterviewd. Ze heeft geen familielid die journalist is. Alishba zit op de Waalse School. Haar lievelingsserie is ‘Little Witch Academia’.

Kowthar Dit is Kowthar. Ze is 10 jaar. Ze zit op school en

wil

later

juf

worden.

Haar

favoriete

series op Nickelodeon zijn ‘Chica Vampiro’ en ‘The Thundermans’. Haar hobby’s zijn zwemmen,

Bouchra

dansen, voetbal, boksen, judo, tv kijken.

Dit is Bouchra. Ze is 9 jaar. Ze vindt het leuk om Obama na te tekenen en ook cartoons. Haar lievelingseten is pizza en patat kapsalon.

Amira Cherdice

Amira is 9 jaar en zit in groep 6. Haar lievelingsklas is groep 3. Ze

Dit

is

Cherdice.

Ze

is

18

oktober

jarig.

zit op school ‘De kleine wereld’. Haar

Haar hobby is voetbal en tekenen. Ze is ooit

vriendinnen

geïnterviewd door haar BFF. Ze is fan van

Sania, Sandia en Zainab. Ze is al eens

Melanie

eerder geïnterviewd. Haar lievelings-

Martinez.

Haar

favoriete

kleur

is

blauw en haar favoriete getal is 7.

zijn

Alishba,

Cherdice,

kleur is paars en groen. Haar wens is om later naar het paradijs te gaan.

4


Op reportage in de wijk

We gingen de wijk in en interviewden mensen over allerlei onderwerpen!

Hoe gevaarlijk is een hoverboard?

Afval op straat

Door: Bouchra, Eunice, Jomira en Eline

Door: Anishba, Ronisha, Amira, Cherdice

We vroegen aan heel veel mensen:

Wat vindt u ervan dat mensen zomaar karretjes op

Vindt u een hoverboard gevaarlijk en waarom krijg je

straat laten slingeren?

een boete als je op een hoverboard staat? Dit is wat ze als antwoorden gaven: Meneer van het belhuis: ‘Ja en nee. Als je het kunt, is het niet echt gevaarlijk. Ik zou het niet weten waarom je een boete krijgt. Ik heb hier nog niks van vernomen.’ De wijkagent zoekt even op of je op straat op een hoverboard mag.

Sania vindt het niet goed, Fattouch vindt het niet leuk,

Antwoord:

omdat ze gewoon op hun plaats moeten blijven. Jos

Nee, het mag

vindt het heel erg. Want de karretjes kosten veel geld en

niet.

ze zijn er niet voor bedoeld. Annemarie vindt karretjes op straat slordig en als ze op straat blijven, zijn er straks geen karretjes meer bij de supermarkt. Een andere meneer zegt, dat hij zelf alle winkelwagentjes terug brengt naar de supermarkt.

Annemarie: ‘Als je niet aan de verkeersregels denkt of als je niet uitkijkt, kan het gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld

Wat vindt u er van dat er afval op straat ligt? En dat

bij het oversteken. Dan kan het mis gaan.’

mensen vuurwerk in brievenbussen stoppen? Een meneer die bij een winkel bezig is, zegt dat hij zelf

Een onbekend iemand: ‘Ik vind het niet echt gevaarlijk.

weleens stiekem afval op straat gooit. Vuurwerk in de

Maar mensen vinden het op straat wel gevaarlijk. Ik

brievenbus stoppen, vindt hij niet goed. Een mevrouw

vind het niet illegaal als je het kunt. Ik vind het niet

die bij een winkel werkt met een hondje, vertelt dat ze

gevaarlijk, als je het kan.’

afval op straat niet netjes vindt. Het is asociaal. Ze vindt het heel goed dat glas in de glasbak gaat en afval in de

Michael van de bezorgdienst: ‘Ik weet niet waarom je

afvalbak. Vuurwerk in de prullenbak of in de brievenbus

een boete krijgt voor een hoverboard op straat. Ik weet

stoppen, vindt ze ook asociaal.

ook niet hoe oud je moet zijn voordat je er op mag.’ We zien van alles op straat liggen en schrijven het op: Sharda: ‘Ik vind het heel erg gevaarlijk zelfs.’

‘Ik zie op straat: papier, containers, en mensen die hun kauwgum op de grond spugen. Allemaal afval slingert

Jason: ‘Ik denk dat de gemeente het gevaarlijk vindt.

op de grond en dat is slecht. Ik vind het heel slecht dat

Omdat je mensen omver kan rijden.’

mensen dat doen.’

5


We beelden met foto’s uit wat voor naars

Pesten

er kan gebeuren als je iemand pest.

Door: Josephine, Kowthar en Lamyae

Govert: Josephine, Kowthar en Lamyae gingen de straat op en ‘Ik ben nooit gepest. Pesten is niet leuk. Als iemand een stelden allerlei mensen vragen over pesten: Wat is pes- kind gepest heeft, dan moeten ze dat niet meer doen. ten? Wat vind je van pesten? Ben je ooit gepest? Zo ja, Zelf heb ik nooit iemand gepest. Een oplossing voor hoe voel je je dan? Heb je ooit iemand gepest? Wat zou pesten is, dat de mensen meer met elkaar spelen.’ een oplossing kunnen zijn voor pesten? Redouan: Het eerste interview:

‘Misschien dat ik heel vroeger wel gepest ben. Ik vind

‘Ja, vroeger op school werd ik gepest, door mijn bril. dat niet kunnen. Pesten is dat je iemand anders probeert Pesten is iemand beledigen.

pijn te doen. Ik denk dat ik zelf ook weleens gepest heb.

Ik pestte vroeger ook kinderen, omdat ik zelf ook gepest Een oplossing voor het pesten is, dat er met het kind werd. Ik vond het pesten niet leuk en het is ook niet over gepraat wordt en het opgevoed wordt. Dat er een normaal.’

aparte les op school komt.’

Thijs: ‘Ik ben nooit gepest en ik vind pesten niet kunnen. Pesten is vervelend doen tegen anderen. Ik denk dat ik Denise: zelf weleens iemand gepest heb. Een oplossing voor ‘Pesten is een grapje uithalen bij een kind. Als die pespesten, is denk ik dat degene die pest gewoon moet ters het leuk vinden, gaan ze door. Denise is zelf nooit praten met degene die gepest wordt.’

gepest. Ze vindt het niet leuk voor kinderen die gepest worden. Als zij vroeger gepest was, zou ze naar haar ou-

Shakeel:

ders zijn gegaan, of de meester. Een oplossing voor het

Pesten is, als de ander zich beledigd voelt. Een oplos- pesten, is met de ouder van de pester en met de pester sing voor pesten is, dat je voor jezelf opkomt en je er praten.’ niets van aantrekt.

6


Het werk van de wijkagent Wijkagent Ronald komt langs en we stellen hem allerlei vragen. Door: Maoura, Eline, Ronisha, Josephine, Eunice, Jomira

Waarom wilde u politie worden?

Heeft u weleens iemand gearresteerd die niks gedaan

‘Omdat ik het leuk vind om boeven te vangen. En om

had?

heel veel dingen mee te maken zoals interviews en

‘Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.’

voorlichting geven, en bij evenementen als het zomercarnaval zorgen dat alles goed gaat. Bekeuringen

Wat is het gevaarlijkste dat u heeft meegemaakt?

geven vind ik niet zo fijn. Mijn familie vindt het werk dat

‘In Schiedam heb ik een keer bij een feest waar veel

ik doe ook leuk.’

gedronken werd, een straat moeten ‘leegvegen’: de mensen daar weghalen. Dat was wel even gevaarlijk,

Heeft u weleens gehoord van de horrorclown?

want er werd met van alles gegooid.’

‘Ja. Als iemand als zo’n clown verkleed gaat, vind ik dat niet fijn. En als hij rondloopt met een mes, wordt hij

Is er weleens iemand ontsnapt?

opgepakt.’

‘Ja, er ontsnapt weleens iemand. Eén keer iemand die stond te wildplassen tegen een muurtje. Hij rende weg

Heeft u een keer een pepperspray of uw pistool ge-

toen hij mij zag. Toen heeft hij zichzelf helemaal onder

bruikt?

geplast.’

‘Mijn pepperspray heb ik nog nooit in het echt gebruikt. Met mijn pistool heb ik ook nooit geschoten, wel heb ik

Wat doet u elke dag en hoe bewaakt u de wijk?

een keer mijn pistool getrokken bij een overvaller en

‘Als wijkagent houd je de wijk in de gaten door er door-

gezegd: “Blijf staan of ik schiet.”’

heen te lopen, te fietsen of te rijden. Als er problemen zijn, zoals huiselijk geweld of zo, ga je daar mee aan de

Is er weleens iets misgegaan?

slag. Je gaat met de mensen praten.’

‘Ja, het gaat niet altijd zoals je wilt. Daar moet je dan Hoe voelt het als u iemands leven heeft gered?

mee leren omgaan.’

‘Dan voel ik me een held. Dat geeft een kick.’

7


Over horrorclowns en enge mannen Het is net kinderboekenweek geweest. Daarom maken we een zelfverzonnen, spannend verhaal! Door: Anishba, Ronisha en Jomira

Er waren vijf kinderen aan het spelen. Emma, Jara,

clown. Ze vinden haar, omdat Jara berichtjes stuurt.

Sophie, Katie en Luna. Die speelden verstoppertje.

Maar soms wordt haar telefoon afgepakt. ‘Ik word

Opeens werd Jara vermist. Daarna gaan de anderen

ont‌, staat er dan in het bericht. Omdat haar telefoon

Jara zoeken. Op het laatst vinden ze haar wel, maar dan

afgepakt wordt, voordat het bericht af is.

is Jara helemaal in elkaar geslagen door een horror-

8


Josephine en Lamyae hebben een verhaal geschreven over loverboys/kinderlokkers:

Op een dag kwam een meisje naar een speeltuin, helemaal boos omdat ze ruzie met haar ouders had. Ze zat te schommelen en terwijl ze aan het schommelen was, kwam er een man aanlopen met een Adidas tas. Hij zei: ‘Hé, meisje, waarom kijk je zo boos?’ Ze negeerde hem. Toch vroeg hij het nog een keer. Daarna antwoordde het meisje: ‘Laat me nou toch eens met rust!’ ‘Oké, is goed’, zei de man, terwijl hij wegliep. Toen hij aan het einde van de speeltuin was, rende het meisje achter hem aan, huilend. ‘Wat is er?, vroeg de man. ‘Kom, we gaan even naar de McDonalds.’ Na de McDonalds bracht de man haar naar zijn huis en gaf haar een slaapdrankje. Toen ze wakker werd, was ze in een hele rare ruimte vol met dronken en rokende jongens. ‘Hé, waar ben ik?’ Opeens lachten ze allemaal met dezelfde klank. ‘Ha, ha, ha.’ Opeens kwam er een jongen met rook rond zijn mond. Hij nam haar mee om te gaan shoppen bij de duurste winkel. Bij de laatste

Door: Bouchra en Shurrelly

winkel vroeg de jongen aan het meisje: ‘Wat wil je later

Op een dag speelde een groep kinderen in het bos. Ze

worden?’ Het meisje antwoordde: ‘Ik wil graag model

schommelden en gingen op een bank een ijsje eten.

worden.’ ‘Nou, dat komt goed uit’, zei de jongen, ‘want

Toen kwamen uit de bosjes een paar killerclowns. Een

mijn tante is een professioneel model in Parijs. Zou je

langslopende man zei: ‘Jullie moeder zit in de bosjes.’

het leuk vinden om met me mee te gaan?’ ‘Ja, heel

De kinderen liepen naar de bosjes en de killerclowns

graag, dan ben ik van al die vervelende mensen af.’ De

kwamen achter ze aan op hoverboards. Ze hadden een

volgende morgen ging ze naar Parijs. Toen ze daar wa-

mes en de clowns riepen: ‘I kill you!’ Ze renden weg.

ren, werd ze in een kamer gestopt, hoorde rare muziek

Iemand had een telefoon bij zich en belde de politie. De

en schreeuwende mensen. Tien minuten later werd ze

killerclowns werden neergestoken, ze reden weg met

er uit gehaald, ze wou naar huis. Maar dat mocht niet.

de politieauto. Toen kwamen Super Shurelly en Super

Daarna werd ze geblinddoekt en opgesloten. Op den

Bouchra. Ze kwamen met hun Super Schetenmachine.

duur kwam iemand haar redden.

Iedereen ging dood van de stank behalve Super Bouchra en Super Shurrelly. Toen hadden ze alle zwembaden en huizen voor zichzelf. En ze leefden nog lang en gelukkig.

9


Nieuws en verhalen uit de wijk Op deze pagina’s lees je weer allerlei nieuws en hoor je verhalen van mensen uit de wijk! Door: Ronisha en Jomira

Jomira, Bouchra en ik hebben mensen geïnterviewd bij een slagerij. Hij zei dat hij kalfsossenhaas het meest verkoopt en dat het lekkerste is. Het minste verkoopt hij konijnenvlees, omdat er een virus is. We interviewden ook een mevrouw over pesten. Ze werd zelf niet gepest, maar nu is ze voor anti-pesten. We vroegen het ook aan een tiener en hij vond hetzelfde. Daarna zijn we naar een bloemenwinkel gegaan, daar hebben we ook foto’s gemaakt en we hebben zelfs een bloem gekregen. We maakten ook foto’s van poep op straat, van de nieuwe wijk en nog veel meer. Bij een bakkerij kregen we drinken. Dat was heel leuk. Ook zijn we naar de Albert Heijn geweest en we interviewden daar een mevrouw die niet tevreden was.

Door: Bouchra

We stelden allemaal vragen bij de slagerij en de bakker. Wat doen jullie met de kip? ‘Goed slachten.’ Wat doen jullie met je haar? ‘We gebruiken haarnetjes. Als je haar lang is, moet je dat dragen.’ Wat is jullie beste gerecht? ‘Kalfsossenhaas.’ Zijn sommige gerechten halal? ‘Alles is halal.’ Wat is het minst verkochte gerecht? ‘Konijn, omdat mensen bang zijn voor het konijnenvirus.’ Wat vinden mensen van jullie eten? ‘Lekker.’ Wanneer gebruiken jullie nieuwe olie? ‘Om de vier dagen.’

10


Door: Jomira

een park komt, zal ik daar gaan helpen in de tuin. Dat is

Jomira houdt een interview met een vrijwilliger. Ze

goed voor de geest. Mensen kunnen leren over planten

vraagt haar wat ze van het nieuws vindt dat er een

en genieten van spelende kinderen. Zo zitten ze niet

middelbare school komt op het plein, het Melanchthon

alleen thuis, zo is het gezellig. Met de groenten uit de

college. En wat er op het plein dan wel moet komen?

tuin ga ik dan lekker koken met kinderen en ouderen laten eten. Ik vind ook dat er juist meer aandacht moet

‘Ik vind dat niet leuk. Dan wordt het hier druk en vies. Er

komen voor kleinere kinderen. Dan krijgen ze minder

komen dan veel fietsers, dat is onveilig en er zijn dan

problemen. Door de school wordt de speelplek kleiner

meer ongelukken. Ik zie geen positief punt. Ik vind dat

en de school duurt langer, dus kleine kinderen kunnen

er een speelplek moet blijven voor kinderen met een

dan niet zo lang spelen.’

park voor ouderen met bankjes en een moestuin. Als er

Door: Josephine en Lamyae

Josephine en Lamyae interviewen mensen over hun tienerjaren: Op welke school zaten ze? Wat voor hobby’s hadden ze? Wilden ze graag zelfstandig wonen? Wat vinden ze van hun leven? ‘We interviewden een vrouw die Wendela (42) heet. Ze zat op het Wellantcollege. Ze vond het derde jaar het leukste. Ze deed lager beroepsonderwijs en zat op zwemmen. Ze wilde graag zelfstandig wonen. Ook interviewden we een vrouw die Kajal (18) heet. Ze zat op de Bavokring school. Ze vond het eindexamen het leukste jaar. Ze wilde vroeg zelfstandig wonen. Ze hield van sport en dansen en vond het leven gewoon. Emin (16) zit op de Thorbecke school. Hij zit nu in de vierde en doet Havo. Hij wil later zelfstandig wonen. Hij voetbalt nu en heeft een goed leven. We interviewden ook Guus (66). Hij zat vroeger op de school Kasteel Spangen. Hij deed een lager niveau. Guus deed aan roeien, atletiek en badminton. Hij wilde vroeger zelfstandig wonen en heeft nu een prettig leven.’

Eten en sporten Door: Eunice en Shurelly

Per werkt in de scooterwinkel. Hij eet per dag 400 gram groenten en zijn lievelingsgroente is spruitjes. Hij eet liever thuis dan in een restaurant en hij zit niet meer op een sport. Arjan van der Zwan werkt in een winkel en eet het liefst in een Thais restaurant. Zijn lievelingsfruit is een banaan. Hij zit niet op een sport. Jemma eet graag bij La Place. Haar lievelingseten is groente, haar lievelingsfruit is kiwi, sinaasappel en aardbeien.

11


Wil jij meer weten over onze workshops of andere activiteiten die we organiseren? Of wil je zelf een keertje meedoen? kijk dan op onze website: www.stichtinghoedjevanpapier.nl Je mag ons ook bellen: 010-4222506 Dit magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.stichtinghoedjevanpapier.nl

2016 Woonstad Journalisten Uit Kralingen  
2016 Woonstad Journalisten Uit Kralingen  
Advertisement