Page 1

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (N/N 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N/N broj 8/10) Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (dalje u tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE "Za vjernost koja 20 godina traje, Tommy ti vrijedne nagrade daje"

Članak 1. PRIREĐIVAČ Priređivač nagradne igre je društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split, MB 3953084, OIB 00278260010.

Članak 2. TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom "Za vjernost koja 20 godina traje, Tommy ti vrijedne nagrade daje" (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda Priređivača u svim prodajnim objektima. Nagradna igra počinje 01.10.2012. i traje do 02.12.2012., a odvija se u svim prodajnim objektima Priređivača na području Republike Hrvatske.

Članak 3. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkog lanca TOMMY ostvari kupovinu u vrijednosti od najmanje


100 kuna i pošalje SMS-om jedinstveni kod otisnut na računu, te ime i prezime, adresu i mjesto na broj 60852 (cijena SMS-a 2,40 s PDV-om). Za svakih potrošenih 100 kuna na dnu računa potrošač će pronaći otisnut jedan jedinstveni kod. Slanjem 1 jedinstvenog KODA potrošač ulazi u izvlačenje za tjedne nagrade, dok slanjem 5 jedinstvenih KODOVA (s istog broja mobilnog telefona) potrošač ulazi u izvlačenje za glavne nagrade. Da bi sudjelovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni kodovi moraju biti orginalni i potjecati s računa izdanih kod Priređivača, te se isti kod može upotrijebiti samo jednom. Poslanim kodom može se sudjelovati samo u jednom tjednom izvlačenju, te isti nije moguće iskoristiti/ponoviti više puta, čime je onemogućeno višestruko izvlačenje istog broja koda. Važećim će se smatrati SMS poruke pristigle zaključno s 02.12.2012.g.

U jednoj prijavi – 1 SMS poruci - može biti naveden samo jedan jedinstveni kod. Ukoliko potrošač pošalje više kodova u jednoj SMS poruci priznati će se samo onaj kod koji je prvi u redoslijedu. Otisnuti kodovi se nalaze na dnu prednje strane računa Priređivača Tommy d.o.o.. Račun je potrebno čuvati do završetka nagradne igre. Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem poslanih SMS poruka. Svi potrošači koji pošalju 5 jedinstvenih kodova (s istog broja mobilnog telefona) ulaze u izvlačenje za glavnu nagradu. Potrošač ulazi u finalno izvlačenje onoliko puta koliko se puta paket od poslanih 5 kodova ostvari. Format slanja kodova je sljedeći: xxxxxxxx IME PREZIME ADRESA GRAD Primjer slanja SMS poruke: 245N897A Ivo Ivić Solinska 6 21 000 Split Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima priređivača. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja pismenim dopisom Priređivaču ili pozivom na besplatni info broj Priređivača 0800 0203.


Članak 4.

Svi ispravno poslani kodovi s računa zajedno sa imenom, prezimenom i adresom zaprimljeni putem SMS poruke ulaze u centralnu bazu podataka. Izvlačenja će se odvijati elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Organizira se ukupno 10 izvlačenja nagrada – devet tjednih izvlačenja i jedno finalno: 1. tjedno izvlačenje 09.10.2012. u 09:00h (SMS poruke (kodovi) pristigle od 01.10. do 07.10.2012.), 2. tjedno izvlačenje 15.10.2012. u 09:00h (SMS poruke (kodovi) pristigle od 08.10. do 14.10.2012.), 3. tjedno izvlačenje 22.10.2012. u 09:00h (SMS poruke (kodovi) pristigle od 15.10. do 21.10.2012.), 4. tjedno izvlačenje 29.10.2012. u 09:00h (SMS poruke (kodovi) pristigle od 22.10. do 28.10.2012.), 5. tjedno izvlačenje 05.11.2012. u 09:00h (SMS poruke (kodovi) pristigle od 29.10. do 04.11.2012.), 6. tjedno izvlačenje 12.11.2012. u 09:00h (SMS poruke (kodovi) pristigle od 05.11. do 11.11.2012.), 7. tjedno izvlačenje 19.11.2012. u 09:00h (SMS poruke (kodovi) pristigle od 12.11. do 18.11.2012.), 8. tjedno izvlačenje 26.11.2012. u 09:00h (SMS poruke (kodovi) pristigle od 19.11. do 25.11.2012.), 9. tjedno izvlačenje 03.12.2012. u 09:00h (SMS poruke (kodovi) pristigle od 26.11. do 02.12.2012.), Izvlačenja dobitnika tjednih nagrada održati će se u službenom sjedištu davatelja usluge (Mobitel Media d.o.o. Palmotićeva 80, Zagreb). Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri člana. O toku izvlačenja vodit će se zapisnik.


Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održat će se 05.12.2012. s početkom u 12:00h u prostorima Priređivača nagradne igre Tommy d.o.o., Matoševa 29, u Solinu. U finalnom izvlačenju sudjeluju svi koji su poslali ispravnu SMS poruku i ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih pravila u periodu od 1. listopada do 2. prosinca 2012.god.

Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija uz prisustvo javnog bilježnika. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati nazive i adrese dobitnika, te se obavezno provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih pravila. Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih pravila, neće se javno objavljivati dobitnik, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 5. NAGRADNI FOND

Nagradni fond uključuje:

Glavne nagrade: 1.

1 x Audi A3 1.2 TFSI Attraction C&S – 1 nagrada – 140.726,18 kn

2.

1 x 20.000kn na Amex potrošačkoj kartici – 1 nagrada – 20.000,00 kn

3.

1 x 15.000kn na Amex potrošačkoj kartici – 1 nagrada – 15.000,00 kn

4.

1 x 10.000kn na Amex potrošačkoj kartici – 1 nagrada – 10.000,00 kn

5.

1 x Putovanje u London za dvije osobe – 1 nagrada – 9.500,00 kn


6.

1 x Apple iPhone 4S 16GB – 1 nagrada – 7.599,00 kn

7.

1 x Putovanje u Paris za dvije osobe – 1 nagrada – 6.000,00 kn

8.

1 x Putovanje u zemlje EU po vlastitom izboru – 1 nagrada – 5.500,00 kn

9.

1 x Plazma televizor Samsung PS51D450 – 1 nagrada – 5.392,00 kn

10. 1 x Klima uređaj Phanasonic (inverter, 4,2/5kw) – 1 nagrada – 5.000,00 kn 11. 1 x Putovanje u Gardaland za dvije osobe – 1 nagrada – 3.500,00 kn 12. 1 x Laptop ASUS X54C-SX377 – 1 nagrada – 3.266,30 kn 13. 1 x Poklon bon Tommy – 1 nagrada – 3.000,00 kn 14. 1 x Hladnjak LG (A klasa, posuda za led, bijela boja) – 1 nagrada – 2.775,00 kn 15. 1 x Wellness vikend za dvoje – 1 nagrada – 2.500,00 kn 16. 1 x Perilica rublja LG (7kg, 1000 okretaja, A+) – 1 nagrada – 2.406,94 kn 17. 1 x Poklon bon Tommy – 1 nagrada – 2.00000 kn 18. 1 x Poklon bon Tommy – 1 nagrada – 1.000,00 kn 19. 1 x Aparat za kavu Franck – 1 nagrada – 499,00 kn 20. 1 x Usisavač LG (2000 W) – 1 nagrada – 472,50 kn

Tjedne nagrade (9 tjedana): 1.

10 x 500 kn vrijednosti Tommy bonova – 90 nagrada – 45.000 kn

Ukupan fond nagrada: 291.136,92 kn

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa. Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi.


Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik. Tommy poklon bon iskoristiv je samo u prodavaonicama trgovačkog lanca Tommy d.o.o. na području Republike Hrvatske.

Članak 6. OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Popis dobitnika nagradne igre biti će objavljeni na internet stranici Priređivača nagradne igre www.tommy.hr .

Dobitnici glavne i tjednih nagrada bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja. Priređivač može objaviti ove osobne podatke i fotografije dobitnika u pisanom, tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru.

U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušati će ga kontaktirati u roku od trideset (30) dana od svakog nagradnog izvlačenja na broj telefona, kao i pisanim putem na adresu koja je prijavljena pri sudjelovanju u nagradnoj igri.

Članak 7. PRAVO SUDJELOVANJA Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre) .


Članak 8. NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Svi dobitnici glavne i tjednih nagrada bit će obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada. Nagrade dobitnici mogu preuzeti u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Ukoliko dobitnik ne podigne nagradu u predviđenom roku, Priređivač će ponovno obavijestiti dobitnike u roku od 8 dana od isteka roka za preuzimanje nagrada, te dati rok od 8 dana za preuzimanje nagrada. U slučaju da od nagradne igre ostane nepodijeljenih nagrada, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću („Narodne novine“ br. 87/09) odnosno čl.11 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“ br. 8/10).

Članak 9. IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njihovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre.

Nagrade se mogu preuzeti samo uz predočenje računa kao dokaza ostvarene kupovine.

Članak 10. NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE


Sudionici nagradne igre biti će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na internet stranici Priređivača nagradne igre na www.tommy.hr 30. rujna 2012. god. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

Članak 11. RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre "Za vjernost koja 20 godina traje, Tommy ti vrijedne nagrade daje" nadležan je Općinski sud u Splitu.

Članak 12. POGREŠNE I NEREGULARNE SMS PORUKE

Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 13. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile.


Članak 14. VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

Odobrenje Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: UP/I-460-02/12-01/707 URBROJ: 513-07-21-07/12-2

Zagreb, 19.rujna 2012. god. Tommy d.o.o., Split

Za vjernost koja 20 godina traje, Tommy ti vrijedne nagrade daje  

Za vjernost koja 20 godina traje, Tommy ti vrijedne nagrade daje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you