Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Za putovanje – briga manje“

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1 – Organizator

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradne igre „Za putovanje – briga manje“ (u nastavku «igra») je Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu (sjedište: Bani 110, 10010 Zagreb, OIB:25107893471) dalje u tekstu „organizator“.

Nagradnu igru provodi, i sve osobne podatke obrađuje u ime organizatora, MPG d.o.o. (sjedište: Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, OIB:35677542029) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre.

Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge DELTA MEDIACOM d.o.o. osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka.

Svrha nagradne igre je promidžba robne marke Always.

Članak 2 – Sudionici nagradne igre

Sudionici igre (u nastavku «sudionik») mogu biti sve punoljetne fizičke osobe hrvatski državljani, sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci.

Članak 3 – Trajanje nagradne igre


Trajanje nagradne igre: 17.05.-30.06.2010.

Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Način sudjelovanja:

Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u jednoj kupovini tj. na istom računu kupe bilo koje pakiranje Always uložaka (u daljnjem tekstu: „Proizvod”) u Konzum prodavaonicama na području Republike Hrvatske u periodu trajanja nagradne igre.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju ili:

poslati SMS poruku slijedećeg sadržaja na broj 60630:

always, broj računa, ime i prezime, adresa i grad, datum rođenja Npr; always, 333-5565353, Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 01.02.1980. ili poslati kopiju računa poštom na MPG d.o.o. agenciju sa naznakom „Za putovanje – briga manje”, Banjavčićeva 22, 10.000 Zagreb sa svojim osobnim podacima: Ime i Prezime; Adresa i mjesto stanovanja, broj telefona i datum rođenja.

U nagradnom izvlačenju sudjelovati će sve prijave koje pristignu Administratoru s datumom slanja najkasnije 30.06.2010.

Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu).

Originalni račun, kao dokaz o kupovini potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade.


U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati neograničen broj puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu za koju je izvučen prvi put. U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta, imat će pravo na nagradu za koju je izvučena prvi puta i više neće imati pravo na nagradu u ovoj nagradnoj igri. Po jednom računu je moguće poslati samo prijavu. Jedna osoba može poslati neograničeni broj prijava, ali sa različitim brojem računa.

Članak 5 – Izvlačenje

Izvlačenje dobitnika održat će se 06.07.2010. u službenom sjedištu izvršitelja (MPG d.o.o., Banjavčićeva 22, 10 000 Zagreb) te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje. U izvlačenju će sudjelovati sve važeće sms poruke i koverte primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. Sve sms prijave i koverte sa računima biti će objedinjene u jedinstvenu elektronsku bazu

U slučaju da se u igru uključi manje sudionika od broja predviđenih nagrada, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je sudionika sudjelovalo i ispunilo tražene uvjete za nagradu prema definiranom redosljedu nagrada u nagradnom fondu dok se ne nagrade svi prijavljeni sudionici.

Članak 6 – Nagrade

1x Poklon bon za putovanje po želji za 2 osobe, u vrijednosti 5.000,00* kn te 2 putna kovčega Samsonite Bright Lite (vrijednost jednog Samsonite putnog kovčega je 1.377,60 kn)

Vrijednost nagrade: 7.755,20 kn, ukupna vrijednost 7.755,20 kn (PDV uključen)

Putovanje treba biti iskorišteno u periodu od 07. – 12. mjeseca 2010. godine.

*sve dodatne troškove koje prelaze iznos bona dobitnik snosi sam


Nagradna putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Preporučamo da putnik dodatna osiguranja uplati u jednoj od osiguravajućih kuća. Organizator ili bilo koja tvrtka angažirana od strane organizatora za provedbu Igre ne preuzimaju bilo koji oblik odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete zbog sudjelovanja u Igri. Organizator također ne preuzima ni bilo kakvu odgovornost za osobne ozljede ili štetu do kojih može doći tijekom boravka na odabranoj lokaciji nagradnog putovanja tijekom navedenog razdoblja, te ne može davati nikakva jamstva u vezi problema do kojih može doći tijekom putovanja.

Organizator nije odgovoran za bilo kakve greške kod nagrade, osim gdje su takva ograničenja odgovornosti izričito zabranjena zakonom.

Sudionici prihvaćaju da sami trebaju osigurati vlastitu putnu dokumentaciju (vizu), kao i putno osiguranje koje uključuje osobno zdravstveno i životno osiguranje tijekom putovanja kao i osiguranje osobne imovine tijekom putovanja.

5 x putni kovčeg Samsonite Bright Lite

Vrijednost nagrade:1.377,60 kn, ukupna vrijednost 6.888,00 kn (PDV uključen)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 14.643,20 kn (PDV uključen)

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.

Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada

Dobitnici će sudjelovati s Organizatorom i Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Dobitnike će o dobitku obavijestiti Organizator telefonski ili sms porukom kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrada i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrada.


U slučaju da Organizator nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od 10 dana od dana izvlačenja na broj telefona o kojemu je izvijestio pri sudjelovanju. Ukoliko se dobitnik ne uspije kontaktirati do navedenog roka dobitnik gubi pravo na nagradu.Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon uvida u valjani račun koji je izvučen u protivnom gubi pravo na nagradu. Organizator će osigurati nagrade, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se utješna nagrada vrati u sjedište Administratora, dobitnik može nagradu preuzeti u roku od 10 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a ili pošte) Organizator će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. Po isteku gore navedenih rokova, Organizator će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5 000 kn (pettisuća kuna) postupiti u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Čl.67,točka 6.).

Članak 8 - Porezi Administrator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od ukupne vrijednosti nagrade.

Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade. Članak 9 – Objava nagradne igre

Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila u dnevnim novinama „Večernji list“ prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA: UP/I- 460-02/10-01/336 URBROJ: 513-07-21-07/10-2


Zagreb, 11. svibnja 2010.

Imena dobitnika biti će objavljena u dnevnim novinama „Večernji list“ u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika.

Pravila nagradne igre “Za putovanje – briga manje“ dostupna su na adresi Administratora.

Nagradna igra organizirana je nacionalno na području Republike Hrvatske.

Članak 10 – Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) i Administrator kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka.

Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Administratoru. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja. Članak 11 – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem sms poruke za sudjelovanje u nagradnoj igri. Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile.


Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Always je registrirana robna marka tvrtke Procter & Gamble.

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.

U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu,17.05.2010. Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu Organizator

Za putovanje – briga manje  

Za putovanje – briga manje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you