Page 1

Na temelju Zakona o igrama na sreću i drugih primijenjivih propisa, društvo Reckitt Benckiser d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, MB 1476238, OIB 11804098151, utvrđuje dana 07. lipnja 2011. godine sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE «Veet & Tommy»

Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom " Veet & Tommy» je društvo Reckitt Benckiser d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269d, MB 1476238, OIB 11804098151 (dalje u tekstu: Priređivač). Nagradnu igru provodi, i sve osobne podatke obrađuje u ime organizatora, DELTA MEDIACOM d.o.o., Zagreb, Boškovićeva 7a, OIB 59196335730 dalje u tekstu ‘DELTA’ ili „Administrator“ nagradne igre. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge DELTA osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka. Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe proizvoda Priređivača, unapređenja lojalnosti kupaca te unapređenja i prodaje proizvoda na prodajnim mjestima društva Tommy d.o.o. Članak 2. Nagradna igra održava se svim maloprodajnim trgovinama trgovačkog lanca Tommy d.o.o. u razdoblju od 01.07.-11.08.2011. (6 tjedana). Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija, kao i imena dobitnika nakon svakog nagradnog kola biti će objavljena na web stranici www.hocuvise.hr. Pravila nagradne igre mogu se dobiti na uvid i u sjedištu Priređivača. Članak 4. Nagradna igra organizirana je u 6 nagradnih kola te će se u svakom nagradnom kolu izvlačiti dobitnici 53 nagrade, i to kako slijedi: nagrada: Tommy poklon bon u iznosu od 1.000 kuna. Vrijednost nagrade iznosi 1.000,00 kuna; 2.-22. nagrada: Veet kozmetička torbica. Vrijednost pojedinačne nagrade iznosi 11,09 kuna; 1.


23.-53. nagrada: Veet ogledalce. Vrijednost pojedinačne nagrade iznosi 8,25 kuna. Kroz 6 kola izvući će se ukupno 318 dobitnika, a ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 8.815,80 kuna. U ukupno izraženoj vrijednosti nagradnog fonda uključen je PDV. Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani koji u razdoblju od 01.07.-11.08.2011. godine, u bilo kojoj prodavaonici trgovačkog društva Tommy d.o.o. na području Republike Hrvatske, kupe bilo koji Veet proizvod te pošalju SMS poruku najkasnije do 11.08.2011. do 23:59 sati s ključnom riječi i osobnim podacima (Tommy, broj računa, ime i prezime, adresa - npr. Tommy 333-5565353, Zeljka Babic, Javorova 5, 10000 Zagreb) na broj 60630. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn ( pdv uključen u cijenu). Članak 6. Nagradna izvlačenja su javna te će se održavati u sjedištu Administratora prema sljedećem rasporedu: 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo

od 01.07. od 00:00 sati do 07.07. 2011. do 23:59 sati, od 08.07. od 00:00 sati do 14.07. 2011. do 23:59 sati, od 15.07. od 00:00 sati do 21.07.2011. do 23:59 sati, od 22.07. od 00:00 sati do 28.07.2011. do 23:59 sati, od 29.07. od 00:00 sati do 04.08.2011. do 23:59 sati, od 05.08. od 00:00 sati do 11.08.2011. do 23:59 sati,

Izvlačenja dobitnika održat će se po kolima 1. nagradno kolo: 11.srpanj, 2011. u 10 h; 2. nagradno kolo: 18.srpanj, 2011. u 10 h ; 3. nagradno kolo: 25.srpanj, 2011. u 10 h; 4. nagradno kolo: 1.kolovoz, 2011. u 10 h 5. nagradno kolo: 8.kolovoz, 2011. u 10 h; 6. nagradno kolo: 16.kolovoz, 2011. u 10 h Izvlačenja će se održati u DELTA MEDIACOM d.o.o., Zagreb, Boškovićeva 7a, te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje. U izvlačenju će sudjelovati sve važeće SMS prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. Redoslijed izvlačenja dobitnika u svakom kolu započinje od zadnje nagrade prema prvoj. Izvlačenje dobitnika nadgledati će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Članak 7. Svaki sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj poruka, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. Jedna kupnja osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Na zahtjev Priređivača, dobitnici nagrada moraju račun pokazati Priređivaču. Ukoliko dobitnik nema račun smatra se da nije kupio Veet proizvod sukladno ovim Pravilima, te mu neće biti uručena nagrada.


Ukoliko Priređivač utvrdi identične brojeve računa u SMS porukama kod jednog i/ili više sudionika, takve SMS poruke će biti isključene iz izvlačenja. Članak 8. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, Administratora i članovi njihove uže obitelji. Članak 9. Priređivač će u pisanom obliku obavijesti ti dobitnike poklon bonova o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Dobitnici ostalih nagrada biti će obaviješteni o dobitku putem web stranice www.hocuvise.hr. Članak 10. Dobitnicima nagrada, nagrade će biti dostavljene poštom u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivanju nagrade odnosno objave dobitnika na web stranici www.hocuvise.hr. Članak 11. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 12. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 13. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem web stranice na kojoj su objavljena ova Pravila. Članak 14. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade odobrenje i budu javno dostupna. Članak 15. Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Administrator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) i Administrator kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Administrator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke


osobnih podataka kao i Administrator rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Administratoru. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja. Osobni podaci sudionika pažljivo će se čuvati te će se koristiti samo za navedenu svrhu. Podaci će se čuvati najviše šest mjeseci od završetka nagradne igre, a nakon toga će biti izbrisani.

Članak 16. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa kao naknadu za priređivanje nagradne igre, a koja naknada iznosi 440,79 kuna. Članak 17. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

______________________ Reckitt Benckiser d.o.o. Diana Sorić, direktor

KLASA:UPI/460-02/11-01/462 URBROJ:513-07-21-07/11-3 Zagreb, 29. lipnja 2011.g.

Veet & Tommy  

Veet & Tommy