Page 1

Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), te suglasnosti Ministarstva financija, KLASA: UP/I-460-02/12-01/786 ;URBROJ: 513-07-21-07/12-2 , Zagreb, 16. listopada 2012., Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 donosi sljedeća: Pravila nagradne igre Taft u „dm“-u „TAFT. SAVRŠEN STYLING I DAR SA STILOM!“ 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Nagradna igra je organizirana na nacionalnoj razini tako da u njoj sudjeluju sve „dm“ prodavaonice u Republici Hrvatskoj. Svrha promocije - promocija proizvoda priređivača u dm prodavaonicama.

2.

Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 1.11.2012. do 30.11.2012.

3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na Internet stranicama www.schwarzkopf.com.hr i www.dm-drogeriemarkt.hr, prije početka nagradne igre, te će biti vidljiva tijekom cijelog trajanja nagradne igre sve do izvlačenja, a na zahtjev ista se mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva “Henkel Croatia” i društva „Mobitel Media“ koja je nadležna za prikupljanje SMS-poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

5. Kako sudjelovati i nagrade: U nagradnoj igri može sudjelovati svaki potrošač koji za vrijeme nagradne igre kupi bilo koji Taft proizvod u bilo kojoj prodavaonici dm-a u Republici Hrvatskoj. Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Isti moraju sačuvati, te poslati SMS sadržaja: TAFT, broj računa na kojem je proizvod kupljen, ime i prezime, adresu na broj 60308. Na taj način automatski sudjeluju u izvlačenju nagrada. Cijena poruke je 2,40 kn s uključenim PDV. Sudionici imaju priliku osvojiti 15 x Schwarzkopf Professional sušilo za kosu te 1 x 5.000,00 kn na potrošačkoj kartici American Expressa. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem računa. Kupnja jednog Taft proizvoda mora biti isklazana na jednom računu. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. Nikakvi drugi predmeti (osim računa) neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobitelnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom. U slučaju da isti broj računa bude poslan od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo sudionik koje je prvi prijavio takav broj računa. Ukoliko sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa, te mu se neće dodijeliti nagrada.


6. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada kojeg u cijelosti osigurava i plaća Henkel Croatia d.o.o. u iznosu od 15.438,20 kn. Nagrade nisu zamjenjive za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Fond nagrada za nagradnu igru sastoji se od: 1 x 5.000,00 kn na potrošačkoj kartici American Expressa (5.000,00 kn) 15 x Schwarzkopf Professional sušilo za kosu (10.438,20 kn) 7. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada biti će objavljeni nakon završetka nagradne igre na internet stranicama www.schwarzkopf.com.hr i www.dm-drogeriemarkt.hr. Izvlačenje nagrada nadgledat će i jamčiti njihovu ispravnost tročlana komisija sastavljena od predstavnika Henkel Croatia i predstavnika tvrtke operatora usluga s dodanom vrijednosti: Mobitel Media d.o.o., Palmotićeva 80/II, Zagreb, OIB 84873605417 koja je nadležna za prikupljanje SMS-ova. Izvlačenje će se održati u prostorijama Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb dana 05.12.2012., u 10h. Brojevi računa pristigli poslije 30.11.2012. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz točke 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

8. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će biti obaviješteni telefonski ili pismeno o dobitku u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

9. Prilikom preuzimanja nagrade obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja Taft proizvoda. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09).

10. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik definitivno obvezao na ova pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na internet stranicama www.schwarzkopf.com.hr i www.dm-drogeriemarkt.hr.

11. Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri neopozivo prihvaćaju da je priređivač ovlašten koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju, ime, adresu te ostale podatke vezane za sudionika, a ako sudionik pobjedi u izvlačenju, obvezan je dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.


12. Sudjelovanjem u nagradnoj igri Sudionik također daje suglasnost da priređivač pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku nagradne igre ta se suglasnost može povući u svakom trenutku.

13. Priređivač zadržava pravo poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru, ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, bagove, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

14.

U slučaju spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

TAFT. SAVRŠEN STYLING I DAR SA STILOM  
TAFT. SAVRŠEN STYLING I DAR SA STILOM  

TAFT. SAVRŠEN STYLING I DAR SA STILOM