Page 1

3 WEATHER Pravila nagradne igre Taft u „dm“-u „TAFT. PRAVI DARZA VAS I VAŠU KOSU“ 1. Organizator promocije: Henkel Croatia d.o.o., matični broj 3601609,OIB 09730191730 2. Trajanje 1.9.2011.do 30.9.2011. 3. Vrsta promocije: Nagradna igra je organizirana na nacionalnoj razini tako da u njoj sudjeluju sve „dm“ prodavaonice. Svrha promocije promocija proizvoda priređivača u dm prodavaonicama. 4. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre biti će objavljena na dm web stranici (www.dmdrogeriemarkt.hr) dana 31.8.2011.,a na zahtjev mogu se dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb. 5. Kako sudjelovati i nagrade: U nagradnoj igri može sudjelovati svaki potrošačkoji za vrijeme nagradne igre kupi bilo koji Taft proizvod u bilo kojoj prodavaonici dm-a. Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Isti moraju sačuvati, te ime i prezime, adresu i broj sačuvanog računa poslati SMS-om na broj 60357. Na taj način automatski sudjeluju u izvlačenju nagrada. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. Nikakvi drugi predmeti (osim računa) neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji. Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada kojeg u cijelosti osigurava i plaća Henkel Croatia d.o.o. u iznosu od 15.500,00kn. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagrade: 1 x 5.000,00kn na potrošačkoj kartici (5.000,00kn) 5 x Philips multistyler 10in1 (2.500,00kn) 10 x Philips sušilo za kosu (3.000,00kn) 6. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja nagrada biti će objavljeni na dm web stranici (www.dmdrogeriemarkt.hr) dana 11.10.2011. Izvlačenje nagrada nadgledat će i jamčiti njihovu ispravnost tročlano povjerenstvo - predstavnici Henkel Croatia i predstavnik tvrtke operatora usluga s dodanom vrijednosti: Moj telekom d.o.o., Trg Krešimira Ćosića11, Zagreb, MB 02497913koja je nadležna za prikupljanje SMS-ova.


Izvlačenje će se održati u prostorijama Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb dana 5.10.2011. U izvlačenju sudjeluju svi brojevi računa poslani putem SMS-a zaključno s 30.9.2011. Brojevi računa pristigli poslije tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. 7. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će biti obaviješteni pismeno, gdje će dobiti sve informacije o preuzimanju nagrada. 8. Preuzimanje nagrade: Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene pisane obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor o preuzimanju nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara ( ‘’Narodne novine’’ broj 87/09). U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom ugovora prestaju sve obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnik može preuzeti nagradu nakon što podmiri sve obveze koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa RH kao i ovih Pravila. 9. Pravo sudjelovanja u Taft nagradnoj igri imaju svi hrvatski državljani. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva “Henkel Croatia”, tvrtke „Moj telekom d.o.o.“ koja je nadležna za prikupljanje SMS-ova, te članovi njihovih užih obitelji. 10. Suglasnost s pravilima: Svi sudionici suglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici svojim ulaskom u nagradnu igru neopozivo prihvaćaju da je Organizator ovlašten koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju, ime, adresu te ostale podatke vezane za sudionika, a ako sudionik pobjedi u izvlačenju, obvezan je dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. 11. Henkel Croatia d.o.o. zadržava pravo prekida nagradne igre u slučaju više sile. U slučaju možebitnog spora utvrđuje se nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu. Za ova pravila promotivne akcije pribavljena je suglasnost Ministarstva financija RH, klasa: UP/I- 460-02/11-01/585, urudžbeni broj: 513-07-21-07/11-2, 22. kolovoza 2011.

TAFT. PRAVI DAR ZA VAS I VAŠU KOSU  

TAFT. PRAVI DAR ZA VAS I VAŠU KOSU