Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Svakog dana besplatna pranja, svakog tjedna perilica jedna“ Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima. Članak 1 – Organizator Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradne igre „Svakog dana besplatna pranja, svakog tjedna perilica jedna“ (u nastavku «igra») je Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu (sjedište: Bani 110, 10010 Zagreb, OIB:25107893471) dalje u tekstu „Organizator“. Nagradnu igru provodi, i sve osobne podatke obrađuje u ime organizatora, MPG d.o.o. (sjedište: Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, OIB:35677542029) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge DELTA MEDIACOM d.o.o. osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka. Svrha nagradne igre je promidžba robne marke ARIEL, DREFT, LENOR, ARIEL PROFESSIONAL. Članak 2 – Sudionici nagradne igre Sudionici igre (u nastavku «sudionik») mogu biti sve punoljetne fizičke osobe hrvatski državljani, sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci. Članak 3 – Trajanje nagradne igre Trajanje nagradne igre: 14.02. -03.04.2011. Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri Način sudjelovanja: Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji kupe bilo koju kombinaciju (minimalno 2 proizvoda) proizvoda Ariel, Dreft, Lenor, Ariel Professional u minimalnoj vrijednosti od 100,00 kn u jednoj kupovini tj.na jednom računu(u daljnjem tekstu: „Proizvod”) u Mercator/Getro prodavaonicama na području Republike Hrvatske u periodu trajanja nagradne igre. Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju: poruku slijedećeg sadržaja na broj 60630:

poslati SMS


igra, broj računa, ime i prezime, adresa i grad, datum rođenja Npr; igra, 9021, Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 01.02.1980. U nagradnom izvlačenju sudjelovati će sve SMS prijave koje pristignu Administratoru s datumom slanja najkasnije 03.04.2011. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu). Originalni račun, kao dokaz o kupovini potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati neograničen broj puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu za koju je izvučen prvi put. U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta, imat će pravo na nagradu za koju je izvučena prvi puta i više neće imati pravo na nagradu u ovoj nagradnoj igri. Po jednom računu je moguće poslati samo 1 prijavu. Jedna osoba može poslati neograničeni broj prijava, ali sa različitim brojem računa. Članak 5 – Izvlačenje Nagradna igra se sastoji od dnevnih i tjednih izvlačenja. Prijave nagradne igre za dnevna izvlačenja su svaki dan a za tjedna izvlačenja traju od: I

kolo od 14.02. od 00:00 sati do 20.02. do 23:59 sati,

II kolo od 21.02. od 00:00 sati do 27.02. do 23:59 sati, III kolo od 28.02. od 00:00 sati do 06.03. do 23:59 sati, IV kolo od 07.03. od 00:00 sati do 13.03 do 23:59 sati, V kolo od 14.03. od 00:00 sati do 20.03. do 23:59 sati, VI kolo od 21.03. od 00:00 sati do 27.03. do 23:59 sati, VII kolo od 28.03. od 00:00 sati do 03.04. do 23:59 sati, Izvlačenje dobitnika održat će se svaki dan počevši od 15.02.2011. do zaključno 04.04.2011.god. za dnevna izvlačenje te za tjedna izvlačenja po kolima i to I kolo – 23.02.2011., II kolo – 02.03.2011. III kolo – 09.03.2011., IV kolo – 16.03.2011., V kolo -23.03.2011., VI kolo – 30.03.2011., VII kolo – 06.04.2011. Izvlačenja će se održati u službenom sjedištu Administratora (MPG d.o.o., Banjavčićeva 22, 10 000 Zagreb) te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje. Na tjednim izvlačenjima će biti prisutani javni bilježnik. U izvlačenju će sudjelovati sve važeće SMS prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, u izvlačenju sudjeluju i sudionici koji su već dobili nagrade ( osoba koja je već izvučena kao dobitnik može dobiti nagradu ali sa različitim brojem računa), sve dok se nagradni fond ne podijeli u cijelosti.


Članak 6 – Nagrade 49 X polugodišnja zaliha deterdženta (10 kg Ariela, 6 lit Drefta, 15 lit Lenora I 6 lit Ariel Professionala)- svaki dan 1 dobitnik Vrijednost jedne nagrade: 600,00 kn, ukupna vrijednost 29.400,00 kn (PDV uključen) 7 x perilica Whirlpool 6th Sense STEAM 1400 – u svakom kolu 1 dobitnik Vrijednost jedne nagrade: 3.750,00 kn, ukupna vrijednost 26.250,00kn (PDV uključen) Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 55.650,00 kn (PDV uključen) Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila. Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada Dobitnici će sudjelovati s Organizatorom i Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije. Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator usmeno i pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrada i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrada.Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon uvida u valjani račun koji je izvučen u protivnom gubi pravo na nagradu.Organizator će osigurati nagrade, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste. Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Administratora, dobitnik može nagradu preuzeti u roku od 10 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru. Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a ili pošte) Administrator će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.Po isteku gore navedenih rokova, Administrator će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5 000 kn (pettisuća kuna) postupiti u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Čl.67,točka 6.). Članak 8 - Porezi Administrator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od ukupne vrijednosti nagrade. Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9 – Objava nagradne igre Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila na www.mpg.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:


KLASA: UP/I- 460-02/11-01/57 URBROJ: 513-07-21-07/11-2 Zagreb, 04. veljače 2011. Imena dobitnika biti će objavljena na www.mpg.hr u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika. Pravila nagradne igre „Svakog dana besplatna pranja, svakog tjedna perilica jedna“ dostupna su na adresi Administratora. Članak 10 – Obrada podataka Slanjem SMS prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) i Administrator kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Administratoru. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Članak 11 – Opće odredbe Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri. Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima. ARIEL, DREFT, LENOR, ARIEL PROFESSIONAL su registrirane robne marke tvrtke Procter & Gamble. Nakon 60 dana od završetka nagradne igre organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru. U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. U Zagrebu,14.02.2011. Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu


Organizator

Svakog dana besplatna pranja, svakog tjedna perilica jedna  

Svakog dana besplatna pranja, svakog tjedna perilica jedna

Advertisement