Page 1

Pravila nagradne igre – Spremni za akciju? Temeljem Zakona o priređivanju igara na sredu i nagradnih igara (NN br. 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10.), Publicis d.o.o, Zagreb, Heinzelova 33, MB: 1240978, OIB: 79771818319 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljededa PRAVILA NAGRADNE IGRE "Spremni za akciju?" (u daljnjem tekstu: Pravila) Članak 1. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja prodaje proizvoda Deo Garnier Mineral. Članak 2. Nagradna igra počinje 10. travnja 2010. godine i traje do 29. travnja 2010. godine, a odvija se na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit de objavljena na web stranicama www.megafon.hr najkasnije 9. travnja 2010. godine. Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani koji u razdoblju od 10. travnja do 29. travnja 2010. godine u bilo kojoj prodavaonici na području Republike Hrvatske kupe dva proizvoda Garnier Minerals te pošalju SMS s brojem računa i osobnim podacima (ime, prezime, adresa) na skradeni SMS broj 60090. Cijena SMS poruke je 2,40 kn (PDV uključen). Članak 5. Svaki sudionik može poslati neograničen broj SMS poruka s različitim brojem računa. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste osobe ili s istog broja telefona, ta de prijava biti proglašena nevažedom. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvada prava i obveze iz ovih Pravila. Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaje da ga se naknadno obavještava SMS-om o promotivnim novostima priređivača. Članak 6. Nagradna izvlačenja odvijaju se svaki dan, a sudionici mogu osvojiti jednu od ukupno četiri dnevne nagrade: kamera Toshiba Camileo S20 pink (1 kom) ili jedan od tri Garnier poklon-paketa koji sadrži sljedede proizvode: Garnier Deo Mineral Action Control sprej, Garnier Hydrablock fluid za tijelo i Garnier Roll On masažer za područje oko trbuha. Članak 7. Nagradni fond uključuje: - Toshiba kamera, 20 komada - pojedinačne vrijednosti 999 kn, odnosno ukupne vrijednosti 19.980 kn


- Garnier poklon-paket, 80 komada - pojedinačne vrijednosti 115,75 kn (19,90 + 25,90 + 69,95 kn), odnosno ukupne vrijednosti 9.260 kn. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 29.240 kn. Članak 8. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača i njihova uža obitelj. Članak 9. Izvlačenje nagrada održat de se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze primljenih SMS poruka. U dnevnom izvlačenju sudjeluju sve pristigle SMS poruke u danu prije izvlačenja (od 0 do 24h). Izvlačenje nagrada odvija se u sjedištu Priređivača, pod nadzorom tročlane Komisije. Imena svih dobitnika nagrada bit de objavljena na web stranicama www.megafon.hr najkasnije 05. svibnja 2010. Članak 10. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja i slika. Dobitnici de biti obaviješteni telefonom o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od 7 dana nakon izvlačenja. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba predočiti osobnu iskaznicu i originalan račun na kojem je naznačena kupnja dva Garnier Deo Mineral dezodoransa te mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašduju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Članak 11. Svaki sudionik nagradne igre može biti dobitnikom samo jedne dnevne nagrade u jednom izvlačenju. Ako se tijekom dnevnog izvlačenja dogodi da bilo koji od sudionika bude izvučen kao dobitnik više od jednog puta, izvlačenje de se nastaviti sve dok svi dobitnici dnevnih nagrada ne budu različiti sudionici. Nagrade de se izvlačiti počevši od zadnje prema prvoj. Primljena SMS poruka koja nije potpuna jer ne sadrži neki od traženih podataka nede se smatrati valjanom prijavom za sudjelovanje u nagradnoj igri, pa de se takva SMS poruka odbaciti i nede se uzeti u obzir pri izvlačenju dobitnika. Organizator ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upudene prijave. Članak 12. Priređivač osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku. Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade ili tražiti drugačije nagrade ili u vedim količinama od onih koje su označene u ovim pravilima. U slučaju više sile, dobitnici mogu ustupiti prava iz dobivene nagrade. Članak 13. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim


fondom, dodijelit de se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit de prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom upladena u korist državnog proračuna. Članak 14. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjedi. Sudionici de o prekidu nagradne igre biti obaviješteni u dnevnom tisku. Članak 15. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvada prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web stranicama www.megafon.hr i vrijede do završetka nagradne igre. Članak 16. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 17. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Opdinski sud u Zagrebu. Sandra Kapčic, regionalni account direktor Publicis d.o.o. U Zagrebu, 15. ožujka 2010.

Spremni za akciju  

Spremni za akciju

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you