Page 1

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09), članka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj 8/10) MEGAPLAKAT d.o.o. iz Splta, Tolstojeva 6, donosi slijedeća: PRAVILA SMS NAGRADNE IGRE „SMS NAGRADNA IGRA – OSVOJI 5000,00 KN NA MAESTRO POTROŠAČKOJ KARTICI“ Naziv Priređivača Članak 1. Organizator: MEGAPLAKAT d.o.o., Tolstojeva 6, 21 000 Split, OIB: 25502344345, Nagradnu igru provodi, i sve osobne podatke obrađuje u ime organizatora, NTH Media d.o.o., Horvačanska cesta 17A, 10 000 Zagreb, OIB: 59547672558 dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre. Naziv i vrijeme trajanja nagradne igre Članak 2. Naziv nagradne igre je „SMS NAGRADNA IGRA – OSVOJI 5000,00 KN NA MAESTRO POTROŠAČKOJ KARTICI“ Nagradna igra započinje 28.03.2011. i traje do 28.04.2011. Mjesto održavanja nagradne igre Članak 3. Nagradna igra se organizira na prostoru Republike Hrvatske. Svrha privređivanja nagradne igre usluga. Članak 4. Nagradna igra „SMS NAGRADNA IGRA – OSVOJI 5000,00 KN NA MAESTRO POTROŠAČKOJ KARTICI“ se privređuje u svrhu promocije usluga Priređivača nagradne igre. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Od sudjelovanja su izuzete: - Osobe koje su u vrijeme trajanja nagradne igre bile ili su po njezinom završetku zaposlene ili na drugi način rade kod Priređivača, njihovi bračni partneri i članovi uže obitelji.


- Članovi komisije i osobe koje prate regularnost natječaja i dodjeljivanje predviđenih nagrada, njihovi bračni partneri i članovi uže obitelji. - Osobe koje su u vrijeme trajanja nagradne igre bile ili su po njezinom završetku zaposlene ili na drugi način rade u tvrtkama koja su na bilo koji način surađivala na pripremi i realizaciji natječaja, njihovi bračni partneri i članovi uže obitelji. Kako sudjelovati u nagradnoj igri Članak 6. Sudionik stječe pravo sudjelovanja u nagradnoj igri slanjem SMS poruke u kojoj će navesti klučnu riječ “mega” ime i prezime te svoju email adresu na broj 60054 (cijena SMS poruke je 2,40kn, PDV uključen). Sudionik može sudjelovati neograničeni broj puta. Nakon što korisnik pošalje SMS poruku, na njegovu email adresu stiže email s linkom za potvrdu sudjelovanja, na koji korisnik mora kliknuti i upisati tražene podatke. Na taj način potvrđuje svoje sudjelovanje. Adiministrator SMS usluge je, NTH Media d.o.o., Horvačanska cesta 17A. Pogrešne i neregularne SMS poruke Članak 7. Pogrešne i nepotpune SMS poruke kao i podaci uneseni za potvrdu sudjelovanja nevažeći su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave. Fond nagrada Članak 8. Fond nagrada sastoji se od: 1. 1 x 5.000,00 kuna na maestro potrošačkoj kartici Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 5.000,00 kuna Upoznavanja sudionika s pravilima nagradne igre Članak 9. Sudionici nagradne igre bit će upoznati s načinom sudjelovanja i pravilima nagradne igre kao i njenom završetku putem web stranice www.megapopust.hr te Facebook megapopust stranice. Izvlačenje nagrada Članak 10.


U izvlačenju sudjeluju sve valjane SMS poruke pristigle u razdoblju od 28.03.2011. do 28.04.2011. u ponoć. Javno izvlačenje nagrada održat će se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze primljenih SMS poruka, 02.05.2011. u prostorijama MEGAPLAKAT d.o.o., Tolstojeva 6, 21 000 Split u prisustvu tročlane komisije koju imenuje direktor poduzeća Ante Buljan. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada Članak 11. Ime dobitnika bit će objavljeno na web stranici www.megapopust.hr i Facebook megapopust stranici najkasnije 8 dana nakon izvlačenja nagrada. Dobitnik će nakon nagradnog izvlačenja biti obaviješten o dobivenoj nagradi. Dobitnik će svoju nagradu podići u uredu priređivača MEGAPLAKAT d.o.o., Tolstojeva 6, 21 000 Splt, u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. bjavljivanja rezultata na Internet stranici www.megapopust.hr, uz predočenje osobne iskaznice. Ukoliko dobitnik glavne nagrade nije u mogućnosti preuzeti svoju nagradu u sjedištu Priređivača, ona će mu biti poslana na kućnu adresu. U slučaju da dobitnik nije iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će biti predana trećoj osobi, koja će na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika moći preuzeti nagradu u ime dobitnika. U slučaju da priređivač nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od 30 dana od dana nagradnog izvlačenja. Ukoliko se dobitnika ne uspije kontaktirati u tom roku, dobitnik gubi pravo na nagradu. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno Zakonu o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara („Narodne novine“ br.87/09). Članak 12. Pri preuzimanju nagrada dobitnik će potpisati izjavu o primitku nagrade čime prestaju daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema njima. Dobitnik nema pravo tražiti od Priređivača niti dobavljača zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 13. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se njihova email adresa, broj mobitela, ime,adresa i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u pismenom, tiskanom,zvučnom, slikovnom i video materijalu isključivo za informiranje o novostima, posebnim ponudama, te se neće prosljeđivati, davati na uvid ili korištenje


neovlaštenim trećim osobama. Korisnik u svakom trenutku ima pravo odustati od primanja takvih poruka s time da mora o tome putem emaila obavijestiti Priređivača. Članak 14. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.megapopust.hr Ostale odredbe Članak 15. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade odobrenje i budu objavljena na web stranici www.megapopust.hr ili megapopust Facebook stranici. Članak 16. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa. Obrada podataka Članak 17. Slanjem SMS prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) i Administrator kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Administratoru. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja. Članak 18. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Splitu.

SMS NAGRADNA IGRA – OSVOJI 5000,00 KN NA MAESTRO POTROŠAČKOJ KARTICI  

SMS NAGRADNA IGRA – OSVOJI 5000,00 KN NA MAESTRO POTROŠAČKOJ KARTICI

SMS NAGRADNA IGRA – OSVOJI 5000,00 KN NA MAESTRO POTROŠAČKOJ KARTICI  

SMS NAGRADNA IGRA – OSVOJI 5000,00 KN NA MAESTRO POTROŠAČKOJ KARTICI