Page 1

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/872 URBROJ: 513-07-21-07/11-2 Zagreb, 07. studenog 2011. Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) AWT International d.o.o., OIB 57159149897, Slavonska Avenija BB, Zagreb, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Razmazite se s Palmolive i MSC Cruisingom“ Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „Razmazite se s Palmolive i MSC Cruisingom“ je AWT International d.o.o., OIB 57159149897, Slavonska Avenija BB, Zagreb. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja prodaje Palmolive proizvoda na prodajnim mjestima trgovačkog lanca Konzum. Članak 2. Nagradna igra se održava na svim maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Konzum u razdoblju od 15.11.2011. do 15.01.2012. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.mobitelmedia.hr prije početka nagradne igre. Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje za vrijeme trajanja nagradne igre na maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Konzum kupe Palmolive poklon paket i pošalju SMS poruku na broj 60045 s podacima: kod (koji se nalazi u poklon paketu), ime, prezime, adresa, mjesto, poštanski broj Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen. Poklon paketi s kojima je moguće ostvariti sudjelovanje su bazna, experiental i muška linija, te na pakiranju imaju informaciju o nagradnoj igri. Jedinstveni kod iz poklon paketa potrebno je čuvati do kraja nagradne igre i objave dobitnika, zbog preuzimanja nagrada. Jedna osoba može poslati neograničeni broj prijava sa različitim kodovima, ali može osvojiti samo jednu nagradu za koju je izvučena prvi put. Jedinstveni kod iz pakiranja moguće je


poslati samo jednom. Ako isti kod bude ponovno poslan (sa istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom. Članak 5. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke AWT International d.o.o. i Mobitel Media d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji. Članak 6. Fond nagrada sastoji se od: Nagrada Vrijednost Kabina za 2 osobe (krstarenje) 7.000,00 kn Poklon paket proizvoda Palmolive 22,50 kn Ukupna vrijednost nagradnog fonda:

Količina Ukupna vrijednost 2 14.000,00 kn 100 2.250,00 kn 16.250,00 kn

Članak 7. Izvlačenje dobitnika održat će se 23.01.2011. u sjedištu Priređivača. U izvlačenju dobitnika sudjeluju sve ispravne prijave zaprimljene tijekom trajanja nagradne igre. Izvlačenje dobitnika nadgledat će tročlana komisija te će se o istome voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Imena svih dobitnika bit će objavljena na web stranicama www.mobitelmedia.hr najkasnije 8 dana nakon izvlačenja. Članak 8. Preuzimanje nagrada: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od trideset (30) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može ju preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu može, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti roditelj ili skrbnik. Nagrade nisu zamjenjive za novac. MSC krstarenja d.o.o. su sponzor glavne nagrade te zadržavaju pravo odabira broda, itinerera te datuma polaska. Nagrada je iskoristiva unutar osam (8) mjeseci od dana osvajanja iste. Dobitnik ima pravo na dvije ponude od strane MSC krstarenja d.o.o. a nakon druge odbijene ponude gubi pravo na nagradu. Nagrada može biti uručena dobitniku najkasnije 48 sati prije polaska broda. Dobitnik mora imati sve putne dokumente čija valjanost ne istječe šest (6) mjeseci nakon datuma polaska. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača i sponzora prema dobitniku.


Priređivač ima pravo tražiti originalno pakiranje s jedinstvenim kodom na uvid pri preuzimanju nagrada. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10). Članak 9. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 10. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.mobitelmedia.hr. Članak 11. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač smije koristiti njihov broj mobitela te ime, prezime i adresu u svrhu informiranja o vlastitim promotivnim aktivnostima, a dobitnici pristaju da se njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Članak 12. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 13. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Dubrovniku.

Razmazite se s Palmolive i MSC Cruisingom  

Razmazite se s Palmolive i MSC Cruisingom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you