Page 1

KLASA: UP/I- 460-02/10-01/805, URBROJ: 513-07-21-07/10-2 Zagreb, 05. studenog 2010.

Na temelju članka 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 83/02) 2A.M. d.o.o. iz Zagreba, P. Hatza 21, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE «SREĆA MIRIŠE NA GLADE» Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „SREĆA MIRIŠE NA GLADE“ je 2A.M. d.o.o., P. Hatza 21, 10 000 Zagreb, MB 0514632, OIB 65149944899. Nagradna igra priređuje se na prodajnim mjestima dm-drogerie Markt u Hrvatskoj (u nastavku dm) u cilju promidžbe klijenta SC Johnson te unapređenja i prodaje njegovih proizvoda robne marke Glade Sense&Spray-a. Članak 2. Nagradna igra održava se u razdoblju od 15.11.2010. do 31.12.2010. na području Republike Hrvatske. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.mobitel.hr dana 12.11.2010. godine. Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 15.11.2010. do 31.12.2010. kupe Glade Sense&Spray bazu te pošalju SMS poruku s ključnom riječi „GLADE“, brojem računa i osobnim podacima na broj 60023 (cijena SMS-a 2,40 kn, PDV uključen). Članak 5. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača, SC Johnson-a i dm-a sa svojom užom obitelji. Članak 6. Nagradni fond sastoji se od:


o o

30 x DM poklon bon u vrijednosti 300,00 kn 1 x 10.000,00 kn na American Express kartici

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 19.000,00 Kn. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Članak 7. Jednim računom može se sudjelovati samo u jednom izvlačenju te isti nije moguće iskoristiti/ponoviti više puta. Program koji osigurava tvrtka Mobitel d.o.o. (tehnička popdrška) onemogućuje višestruko izvlačenje istog broja računa. Važećim će se smatrati SMS poruke pristigle zaključno s 31.12.2010. godine. Članak 8. Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem poslanih SMS poruka. Članak 9. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetnik, nagrada će se izdati na ime jednog od roditelja ili skrbnika. Članak 10. Izvlačenje dnevnih nagrada održat će se 10.1.2011. u 12 sati u prostorijama 2A.M. d.o.o, P. Hatza 21, Zagreb, elektronskim putem (računalnim programom) principom slučajnog odabira između svih SMS poruka pristiglih zaključno s 31.12.2010. Pristigle SMS poruke s nepotpunim ili netočnim podacima smatrat će se nevažećima. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od predstavnika 2A.M.-a. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju. Tehničku podršku daje Mobitel d.o.o. koji je ujedno odgovoran za ispravnost data baze sa SMS porukama. Članak 11. Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici www.mobitel.hr 17.1.2011. Članak 12. Dobitnici nagrade bit će telefonski ili pismenim putem obaviješteni o dobivenoj nagradi. Članak 13. Prilikom provjere dobitnih SMS poruka, dobitnik je dužan predočiti ili fax-irati osobnu iskaznicu i račun na kojem je broj računa koji je naveo u SMS poruci i koji je dokaz kupnje Glade Sense&Spray baze. Sve nagrade će biti dostavljene poštom/kurirskom službom nakon provjere identiteta i ispravnosti računa. Članak 14. Dobitnici nagrade obavezni su prijaviti se za preuzimanje/prihvatiti usluge nagrade opisane u članku 6. ovih pravila u roku od 21 dana od dana objave dobitnika u dnevnim novinama. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima. Članak 15. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene


nagradnim fondom, sredstva predviđena za nagrade bit će uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 16. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska. Članak 17. Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila nagradne igre. Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku. Članak 18. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 19. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. DIREKTOR Azra Sulejmanpašić 2A.M. d.o.o. Zagreb

pravilnik_SREĆA MIRIŠE NA GLADE  
pravilnik_SREĆA MIRIŠE NA GLADE  

pravilnik_SREĆA MIRIŠE NA GLADE