Page 1

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sredu (»Narodne novine«, broj 87/2009 – dalje u tekstu: Zakon), Leonardo media d.o.o., Gjure Szaba4, MB 1872729,OIB: 90240160025,u ime svog klijenta tvrtke RECKITTBENCKISERd.o.o., Ul. Grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, MB 1476238,OIB 11804098151,donosi sljededa: PRAVILA NAGRADNE IGRE «Samo moja mala zadovoljstva » Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom " Samo moja mala zadovoljstva » je društvo s ograničenom odgovornošdu iz Zagreba, Leonardo media d.o.o. Gjure Szaba4, MB 1872729,OIB: 90240160025. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, unapredjenja lojalnosti kupaca te unapređenja i prodaje proizvoda na prodajnim mjestima BILLE. Članak 2. Nagradna igra održava se svim maloprodajnim trgovinama trgovačkog lanca BILLA u razdoblju od 01.12.2010.-31.12.2010. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti de objavljena na web stranicama www.megafon.net. Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji u razdoblju od 01.12.2010.-31.12. 2010. godine u bilo kojoj prodavaonici BILLA na području Republike Hrvatske kupe bilo koji proizvod Vanish, Finish, Airwick ili Veet u iznosu od minimalno 100 kn i pošalju SMSporuku s ključnom riječi i osobnim podacima (Billa, broj računa, ime i prezime, adresa i datum rođenja - npr. Billa 3335565353,Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 1.2.1980.) na broj 60385po cijeni od 2,40 ( pdv uključen u cijenu) . Izvlačenja nagradne igre održat de se 04.01.2011.god. na adresi Vukovarska 269 d, 10 000 Zagreb. Komisija je u prisutstvu 3 člana komisije.


Članak 5. Svaki sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj poruka, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. Jedna kupnja osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagrade igre čuvati račun i na zahtjev organizatora igre ga pokazati. Članak 6. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivačasa svojom užom obitelji. Članak 7. Ukupno je 203 nagrada. Nagradni fond uključuje : 3x HTCWildfire mobiteli, pojedinačna vrijednost 2499,00kn, ukupna vrijednost 7497,00kn. 100x knjiga Elizabeth Gilbert, «Jedi, moli, voli», pojedinačna vrijednost 99,00 kn, ukupna vrijednost 9900 kn. 100x kombinacija proizvoda Vanish, Finish, Airwick i Veet, pojedinačna cijena 100 kn, ukupna cijena 10 000 kuna. Sveukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 27 397,00kn. PDV je u cijeni. Članak 8. Dobitnici nagrada biti de pismeno ili telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja, a svi dobitnici nagradne igre bit de objavljeni na stranici www.megafon.hr. Članak 9. Dobitnici de svoje nagrade dobiti poštom najkasnije 30 dana od primitka obavijesti o dobitku. Članak 10.


Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 11. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti de se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit de prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom upladena u korist državnog proračuna. Članak 12. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjedi. Sudionici de o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska. Članak 13. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvada prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade odobrenje i budu javno dostupna. Članak 14. Priređivač se obvezuje 5%utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa. Uplata iznosi 1369,85kn. Članak 15. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Opdinski sud u Zagrebu. DIREKTOR Ivo Marin

pravilnik_Samo moja mala zadovoljstva  
pravilnik_Samo moja mala zadovoljstva  

pravilnik_Samo moja mala zadovoljstva