Page 1

Nagradna igra Persil i Silan Persil i Silan ti daruju putovanje po izboru i svaki dan poklon bon 500kn PRAVILA NAGRADNE IGRE: „Persil i Silan ti daruju putovanje po izboru i svaki dan poklon bon 500kn“ 1. Organizator nagradne igre: Henkel Croatia d.o.o., OIB 09730191730 2. Trajanje: od 09.10. do 08.12.2010. godine. 3. Vrsta promocije: Nagradna igra organizira se u svim Mercator prodavaonicama na području Republike Hrvatske. 4. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre biti će objavljena na internetskoj stranici www.henkel.hr. 07.09.2010. Pravila nagradne igre se na zahtjev mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10000 Zagreb. 5. Kako sudjelovati: U nagradnoj igri može sudjelovati svaki potrošač koji za vrijeme trajanja promocije kupi bilo koje pakiranje Persila 2kg/1,5L u kombinaciji sa Silanom 1L/0,9L ili veće pakiranje u bilo kojoj Mercator prodavaonici na područje Republike Hrvatske. Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Isti moraju sačuvati, te ime i prezime, adresu, telefonski broj i broj sačuvanog računa poslati SMS porukom na broj 60369 (cijena 2,40 kn; PDV u cijeni) . Na taj način automatski sudjeluju u izvlačenju nagrada. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenom količinom računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. Jedna osoba i/ili jedan broj mobitela može osvojiti samo jednu nagradu, i to onu za koju je prvo izvučena. Nagrade se izvlače počevši od one najveće vrijednosti prema najmanjoj. Nikakvi drugi predmeti (osim računa) neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u iznosu od 45.500,00 kn. Glavna Nagrada: 1. Poklon bon za putovanje po izboru u vrijednosti 15.000,00kn (poklon bon se može iskoristiti u turističkoj agenciji Generalturist) Dnevne nagrade: 1. 61 x voucher u iznosu od 500,00kn za kupovinu u bilo kojoj Mercator prodavaonici na području Republike Hrvatske 6. Izvlačenje: Izvlačenje nagrada nadgledat će i jamčiti predstavnici Henkel Croatia d.o.o. i predstavnik tvrtke Markot.tel, koja je nadležna za prikupljanje SMS-ova. Glavna nagrada će biti izvučena između svih pristiglih važećih SMS poruka. Važećim će se smatrati SMS poruke pristigle zaključno s 08.12.2010. godine do 24h. Brojevi računa pristigli poslije tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja.


Izvlačenje dnevnih nagrada održavat će se svakog dana u 12 sati u prostorijama Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, elektronskim putem (računalnim programom) principom slučajnog odabira između svih SMS poruka pristiglih prethodnog dana od 00:00 do 23:59h. Popis dobitnika biti će objavljen po završetku nagradne igre, 03.01.2011. Izvlačenje glavne nagrade održat će se 20.12. 2010. u 10 sati. 7. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Popis dobitnika biti će objavljen na Internet stranici www.henkel.hr , 03.01.2011. Dobitnici će biti obaviješteni telefonski ili pismeno, kada će dobiti sve informacije o preuzimanju nagrada. 8. Preuzimanje nagrade: Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. S dobitnicima nagrada sklopit će se po potrebi poseban ugovor o preuzimanju nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara broj 8/2010. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom ugovora, prestaju sve obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnik može preuzeti nagradu nakon što podmiri sve obveze koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa Republike Hrvatske kao i ovih pravila. 9. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: imaju svi hrvatski državljani. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. te djelatnici trgovina u kojima se odvija nagradna igra, te članovi njihovih užih obitelji. 10. Suglasnost s pravilima: Svi sudionici suglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici svojim ulaskom u nagradnu igru neopozivo prihvaćaju da je Organizator ovlašten koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju, ime, adresu, te ostale podatke vezane za sudionika, a ako sudionik pobijedi u izvlačenju, obvezan je dati svoju suglasnost i u pisanoj formi, te izjavu o primljenoj nagradi. 11. Henkel Croatia d.o.o. zadržava pravo prekida nagradne igre u slučaju više sile. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu. Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske. KLASA: UP/I- 460-02/10-01/699 URBROJ: 513-07-21-07/10-2 Zagreb, 30. rujna 2010.

pravilnik_Persil i Silan ti daruju putovanje po izboru i svaki dan poklon bon 500kn (1)  
pravilnik_Persil i Silan ti daruju putovanje po izboru i svaki dan poklon bon 500kn (1)  

pravilnik_Persil i Silan ti daruju putovanje po izboru i svaki dan poklon bon 500kn (1)