Page 1

PRAVILA NAGRADNOG NATJE Č AJA „Oblikujte SPAR vre ćicu“ Č lanak 1. U skladu s ovim pravilima Spar Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000Zagreb (dalje u tekstu Spar) organizira nagradni natječaj u svrhu promocije na području Republike Hrvatske. Č lanak 2. Nagradni natječaj se organizira u promotivne svrhe a fond nagrada je: Za sudionike koji oblikuju vrećicu: 1. Nagrada 10.000,00kn u Spar poklon bonovima i aplikacija dizajna na novim Spar vrećicama 2. Nagrada 3.000,00kn u Spar poklon bonovima 3. Nagrada 2.000,00kn u Spar poklon bonovima Za glasače: 1. Nagrada 3.000,00kn u Spar poklon bonovima 2. Nagrada 1.000,00kn u Spar poklon bonovima 3. Nagrada 500,00kn u Spar poklon bonovima Č lanak 3. Nagradni natječaj dizajniranja vrećice počinje 21. srpnja 2010. do zaključno s 25. kolovozom 2010. (glasovati se može do 01. rujna 2010) te je objavljen na web stranici www.spar.hr i u reklamnim lecima Spar. Č lanak 4. U nagradnom natječaju može sudjelovati svatko tko na www.spar.hr uz pomoć aplikacije nacrta vrećicu, ispuni tražene podatke (ime, prezime, mjesto, e-mail). U izbor ulaze vrećice koje će biti predane zaključno s 25. kolovozom 2010.

Izabrana vrećica biti će objavljena na web stranici www.spar.hr. Dizajn, čiji sadržaj bude neprimjeren ili neadekvatan, biti će maknut te tako izbačen iz nagradnog natječaja. Administrator web stranice zadržava pravo procjene primjerenosti i adekvatnosti fotografija. Kao neprimjeren i neadekvatan crtež administrator će smatrati svaki čiji sadržaj bude omalovažavajući, ponižavajući, nemoralan, diskriminirajući, rasistički, koji potiče na nemoralne ili nezakonite radnje ili sadrži značenje koje je suprotno ciljevima Spar Hrvatska d.o.o. Spar ima pravo na objavu i reprodukciju svih poslanih crteža. Sudionici nagradne igre se odriču svih materijalnih autorskih prava te svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri autorska prava u cijelosti prenose na društvo Spar Hrvatska d.o.o. U nagradnoj igri za glasačesudjeluju svi koji će na aplikaciji na web stranici www.spar.hr glasovati za najbolju vrećicu i popuniti tražene podatke. Za svaku vrećicu se može glasati jednom dnevno. Č lanak 5. Sudionici su samo osobe koje prihvaćaju pravila nagradnog natječaja „Oblikujte SPARvrećicu“. Kupovina u Interspar hipermarketima i Spar supermarketima nije uvjet za sudjelovanje u natječaju. Sudionici nagradnog natječaja ne mogu biti zaposlenici Spar Hrvatska d.o.o. i članovi njihove uže obitelji. Č lanak 6. 50 vrećica koje će skupiti najviše glasova glasačaući će u finale. Između finalnih 50 vrećica stručni žiri: Ivana Galić (agencija SPOTSTDIO), Mladenka Ajdinović-Dragičević (agencija NO LIMITAD) i Sandra Kokorić (SPARHRVATSKA)izabrati će 3 najbolja dizajna za 1, 2. i 3. mjesto. Nagradno izvlačenje za sve glasačebiti će 02.09.2010.u sjedištu Spar Hrvatska d.o.o. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju čine tri djelatnika Spar Hrvatska d.o.o. Odluka komisije je konačna i na nju nema prava žalbe.


Dobitnici nagrada biti će objavljeni na web stranici www.spar.hr. Dobitnici će biti obavješteni o nagradama putem elektronske pošte. U slučaju da se dobitnici u roku od 8 dana od primitka obavijesti o nagradi ne jave i u društvo Spar Hrvatska d.o.o. ne dostave sve potrebne podatke, OIB, organizator može među vrećicama koje su ušle u finale, izabrati novog dobitnika. Isto vrijedi i za dobitnike glasače. Dobitnici svoje nagrade pruzimaju u upravi društva Spar Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija, 50, 10000Zagreb, svaki radni dan od 9 do 17 sati. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potpisati izjavu da se slaže s pravilima nagradne igre te dopušta objavu svojeg imena, prezimena, adrese na web stranici www.spar.hr te drugim medijim i


objavu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o čuvanju osobnih podataka. Priređivač nagradne igre se obvezuje da će osobne podatke, skupljene u okviru nagradnog natječaja, čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Za maloljetne dobitnike izjavu će potpisati njihovi roditelji ili zakonski zastupnici. Potpis ove izjave je uvjet za predaju nagrade. Č lanak 7. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Č lanak 8. Spar ima pravo promijeniti pravila ukoliko to bude potrebno zbog tehničkih ili komercijalnih zahtjeva ili zbog zahtijeva javnosti. Pravila i svake izmjene pravila biti će objavljene na web stranici www.spar.hr Č lanak 9. Sve reklamacije koje se mogu javiti tijekom nagradnog natječaja i u vezi s njim moguće je poslati na e-mail info@spar.hr. Č lanak 10. U slučaju spora koji mogu nastati vezano s ovim nagradnim natječajem nadležan je sud u Zagrebu. Č lanak 11. Pravila počinju vrijediti od 21.7.2010. U Zagrebu, 15.07.2010. Spar Hrvatska d.o.o.

pravilnik_oblikujte Spar vrećicu  

pravilnik_oblikujte Spar vrećicu

pravilnik_oblikujte Spar vrećicu  

pravilnik_oblikujte Spar vrećicu