Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE "KUHINJA IZ SNOVA" Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) trgovačko društvo GA Bijela tehnika d.o.o., (OIB: 34107183611), Peščanska 162, 10000 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu Organizator). ČLANAK 1: ORGANIZATOR Nagradnu igru “Kuhinja iz snova“ organizira i provodi Organizator GA Bijela tehnika d.o.o., Zagreb. ČLANAK 2: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE Svrha nagradne igre je promocija proizvoda i tvrtke GA Bijela tehnika. Nagradna igra započinje 30.07.2010. godine i traje zaključno sa 15.12.2010. godine. Pravila nagradne igre biti će objavljena na web stranici GA Bijele tehnika prije početka nagradne igre. ČLANAK 3: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske. ČLANAK 4: FOND NAGRADA 1. NAGRADA: Kuhinja Noblessa Elba po mjeri (drveni dio) do ..... 30.000,00 kn 2. NAGRADA: ugradbeni set pećnica + ploča Candy ...................3.272,00 kn 3. NAGRADA: Napa Gorenje DK 9335 E ................... 1.441,00 kn 4. NAGRADA: Sjeckalica Bosch MMR08R1 u vrijednosti 249,00 kn x 22 komada ....................................5.478,00 kn UKUPNU FOND NAGRADA: 40.191,00 kn Sve cijene su sa uključenim PDV-om. ČLANAK 5: MEHANIKA NAGRADNE IGRE A. NAČIN SUDJELOVANJA U nagradnoj igri sudjeluju svi čiji podaci pristignu do kraja trajanja nagradne igre. Svi čiji podaci pristignu tjedan dana prije objave duplerice sudjeluju u izvlačenju 2 dobitnika jednog primjerka 4. nagrade (jedne sjeckalice Bosch MMR08R1) u tom broju. Dobitnici 4. nagrade ne sudjeluju u izvlačenju prve 3 nagrade. Svi ostali sudjeluju u izvlačenju prve 3 nagrade. Da bi se sujelovalo u nagradnoj igri potrebno je poslati tlocrt prostora, kuhinje problematiku prostora, željenu boju kuhinje, ime i prezime, adresu, broja telefona i e-mail adresu na jedan od slijedećih načina: 1. Poštom na adresu GA Bijela tehnika, «ZA nagradnu igru», Peščanska 162, 10000 Zagreb. 2. e-mailom na igra@bijela-tehnika.hr Također je moguće sve podatke donijeti u trgovine GA Bijele tehnike. Javno izvlačenje prve


tri nagrade biti će u prostorima GA Bijele tehnike, trgovina GA Solidum, Škorpikova 11, 10000 Zagreb. B. PODIZANJE NAGRADA Dobitnici nagrada biti će obaviješteni putem Večernjeg lista od 22.12.2010., putem web stranice GA Bijele tehnike www.bijela-tehnika.hr i putem e-maila ili u nepostojanje e-mail adrese pismenim putem. Organizator ne snosi putne troškove niti bilo kakve druge troškove povezane sa podizanjem nagrada. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Nagrade se mogu podići najkasnije do 15.3.2011.g. C. OBAVJEŠTAVNJE NADLEŽNIH TIJELA Priređivač je dužan u roku osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada Ministarstvu financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade. ČLANAK 6: PRAVO SUDJELOVANJA Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje prebivaju u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika tvrtke Organizatora, i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubrata, polusestre, supružnici, djeca). ČLANAK 7: ODGOVORNOST Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Organizatora. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim. ČLANAK 8: SUDIONICI/SUGLASNOST S PRAVILIMA Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Svaki sudionik može sudjelovati sa najviše jednim tlocrtom. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web stranici GA Bijele tehnike. ČLANAK 9: PUBLICITET Sudjelovanjem sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Organizator može komunicirati s njima putem različitih promocijskih kanala u periodu trajanja nagradne igre, kao i nakon završetka nagradne igre.

ČLANAK 10: POREZI Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradom.


ČLANAK 11: U SLUČAJU SPORA U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu. ČLANAK 12: OBJAVA DOBITNIKA Komisija sastavljena od članova tvrtke GA Bijela tehnika d.o.o. prije svake objave duplerice izvršit će odabir 2 dobitnika jednog primjerka 4. nagrade (jedne sjeckalice Bosch MMR08R1). Duplerice će biti objavljenje slijedeće datume: 04.08.2010., 18.08.2010., 25.08.2010., 01.09.2010., 15.09.2010., 29.09.2010., 06.10.2010., 13.10.2010., 27.10.2010., 10.11.2010., 24.11.2010., 08.12.2010.. Dobitnici 4. nagrade ne sudjeluju u izvlačenju prve tri nagrade. Dobitnici prve tri nagrade će se izvlačiti iz kutije uz prisustvo javnog bilježnika. Javno izvlačenje organizirat će se u prostorijama prostorima GA Bijele tehnike, trgovina GA Solidum, Škorpikova 11, Zagreb dana 18.12.2010.g., a objava dobitnika i način podizanja nagrada biti će objavljen na web stranici GA Bijele tehnike i u Večernjem listu 22.12.2010..Ispravnost izvlačenja nadgledat će javni bilježnik i komisija u sastavu: 1. Robert Beber 2. Sanja Delić 3. Bruno Hofman O toku izvlačenja vodi se zapisnik. ČLANAK 13: PREKID NAGRADNE IGRE Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile. ČLANAK 14: CRVENI KRIŽ Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Direktor GA Bijele tehnike d.o.o. Robert Beber

pravilnik_kuhinja iz snova  

pravilnik_kuhinja iz snova

pravilnik_kuhinja iz snova  

pravilnik_kuhinja iz snova