Page 1

Pravila nagradne igre Temeljem članka 69. Zakona o privređivanju igara na sreću i nagradnih igara ( «Narodne novine», broj 87/09), članka 1. Pravilnika o privređivanju nagradnih igara («Narodne novine», 8/10) Kotanyi d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 116 (u daljnjem tekstu: Priređivač), donosi slijedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE „KOTANYI ZIMSKE TAJNE“ Naziv priređivača Članak 1. Priređivač i organizator nagradne igre: Kotanyi d.o.o. za trgovinu, Savska cesta 116, 10 000 Zagreb, OIB: 54657631085. Naziv i vrijeme trajanja nagradne igre Članak 2. Naziv nagradne igre je ˝KOTANYI ZIMSKE TAJNE˝. Nagradna igra započinje 01.12.2010. i traje do 15.01.2011. godine. Pošiljke se zaprimaju zaključno s datumom 21.01.2010. Mjesto održavanja nagradne igre Članak 3. Nagradna igra organizira se na prostoru Republike Hrvatske. Svrha privređivanja nagradne igre Članak 4. Nagradna igra se priređuje u svrhu povećanja prodaje i građenja imagea Priređivača nagradne igre. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri Članak 5.


U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani RH, osim zaposlenika KOTANYI d.o.o.-a kao i članova njihove uže obitelji. Kupac stječe pravo sudjelovanja u nagradnoj igri na slijedeći način: •

Kupnjom 2 KOTANYI proizvoda u periodu od 01.12.2010.-15.01.2011

Poslanim nagradnim kuponom sa osobnim podacima i sačuvanim računom kao dokazom o kupnji na: KOTANYI d.o.o., Savska cesta 116, 10 000 Zagreb ili ispunjenim kuponom za nagradnu igru na web stranici: www.kotanyi.com/hr

Svaki sudionik može sudjelovati s neograničenim brojem poslanih omotnica. Organizator nije odgovoran za zakašnjele, izgubljene i oštećene omotnice. Sve pošiljke sudjeluju u finalnom izvlačenju za glavnu nagradu: NASSFLED SKIJANJE – 2 osobe Fond nagrada Članak 6. Za nagradnu igru utvrđuje se fond od: 66 nagrade Nagrade: 1. 2. 3. 4.

1 x 7 dana skijanja NASSFELD (7 polupansiona + 6 dana ski pass za 2 osobe) 10 x skijaška kaciga 5 x kuharski tečaj kod Majstora kuhara Branka Ognjenovića 50 x KOTANYI poklon paketi

Vrijednost nagrada Članak 7. Nagrada vrijednost (kn) 1. NASSFELD SKI aranžman za dvije osobe x 1 – 11.760,00kn 2. SKI KACIGA x 10 komada – 1.990,00kn 2. Kuharski tečaj x 5 kom - 6.250,00 kn 3. KOTANYI poklon paketi x 50 kom – 5.000,00kn Ukupni predviđeni fond nagrada iznosi 25.000,00kn Upoznavanja sudionika s pravilima nagradne igre Članak 8.


Sudionici nagradne igre bit će upoznati s načinom sudjelovanja i pravilima nagradne igre kao i njenom završetku putem web stranice KOTANYI (www.kotanyi.com/hr). Izvlačenje nagrada Članak 9. Dobitnici nagrada izvlačit će se iz ukupne baze zaprimljenih pošiljki. Izvlačenje glavnih nagrada održat će se u prostorijama tvrtke KOTANYI d.o.o. 25.01.2011. godine u 15,00 sati u nazočnosti povjerenstva od tri (3) člana i javnog bilježnika u sjedištu Priređivača na adresi: KOTANYI d.o.o., Savska cesta 116, 10 000 Zagreb. Preuzimanje nagrada Članak 10. O načinu preuzimanja, odnosno uručenja nagrada, dobitnik će biti obaviješten pismenim ili telefonskim putem, odmah po izvlačenju nagrada, a najkasnije u roku od 8 dana od dana glavnog izvlačenja. Dobitnik se mora javiti Priređivaču nagradne igre u roku od 15 dana od dana pisane obavijesti o dobivenoj nagradi zbog dogovora oko preuzimanja nagrade. Nagrada će biti raspoloživa za isporuku u roku ne kraćem od 30 dana od dana objave rezultata izvlačenja na web stranici, a najkasnije do 60 dana od dana objave rezultata izvlačenja. Pri preuzimanju nagrada, kupci obvezno moraju predočiti osobnu iskaznicu ili dokument kojim dokazuju osobne podatke sudjelovanja u nagradnoj igri. Prekid nagradne igre Članak 15. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.kotanyi.com/hr Ostale odredbe Članak 16 Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Članak 17.


Priređivač se obvezuje 5% (pet posto) od utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 18. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud prema sjedištu Priređivača nagradne igre. Članak 19. Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija RH na njih dade suglasnost i budu objavljena na www.kotanyi.com/hr KLASA: UP/I- 460-02/10-01/874 URBROJ: 513-07-21-07/10-2 Zagreb, 19. studeni 2010. Direktor: Lidija Drobac

pravilnik_KOTANYI ZIMSKE TAJNE  
pravilnik_KOTANYI ZIMSKE TAJNE  

pravilnik_KOTANYI ZIMSKE TAJNE