Page 1

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009 – dalje  u tekstu: Zakon), tvrtka BOLTON CROATIA d.o.o., Šarengradska 9 , 10 000 Zagreb, MB 2015404;  OIB 82724521059, donosi sljedeća:  PRAVILA NAGRADNE IGRE  „Svaki dan svježa uz Chilly i Neutro Roberts“  Članak 1.  PrireĎivač nagradne igre pod nazivom „Svaki dan svježa uz Chilly i Neutro Roberts“  je društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Bolton Croatia d.o.o. Šarengradska 9 , 10 000  Zagreb, MB 2015404; OIB 82724521059. Nagradna igra prireĎuje se u cilju promidžbe prireĎivača,  unapreĎenja lojalnosti kupaca te unapreĎenja i prodaje proizvoda u na prodajnim mjestima.  Članak 2.  Nagradna igra održava se svim prodajnim mjestima dm­drogerie markta na području Republike  Hrvatske u razdoblju od 01.10. do 31.10.2010.  Članak 3.  Pravila nagradne igre uz navoĎenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja  Ministarstva financija biti će objavljena 30.09.2010. na web stranicama www.megafon.hr.  Članak 4.  Pravo sudjelovanja imaju svi graĎani Republike Hrvatske koji u razdoblju od 01.10.2010. do  31.10.2010. godine u bilo kojem dm­u na području Republike Hrvatske kupe istovremeno najmanje 2  proizvoda iz asortimana Neutro Roberts i/ili iz asortimana Chilly te pošalju SMS poruku s ključnom  riječi i osobnim podacima ( NJEGA, broj računa, ime i prezime, adresa ­ npr. NJEGA, 333­5565353,  Ivo Babic, Gajeva 5, Zagreb, ) na broj 60050.  Cijena SMS poruke je 2,40 kn (PDV uključen).  Članak 5.  Svaki sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj poruka no s različitim brojem računa  kao dokazom o kupnji. Jedna kupnja osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. 


Jedan račun omogućava 1 sudjelovanje u nagradnoj igri.  Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun i na zahtjev organizatora igre ga  pokazati. Bez računa kao dokaza o kupnji, sudionik nema pravo na nagradu.  Članak 6.  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici prireĎivača i njihova uža obitelj.  Članak 7.  Fond nagrada sastoji se od:  1. 30x ženski bicikl  2. 30x poklon paketa Neutro Roberts i Chilly  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 35.000 kuna  Nagrade nisu zamjenjive za novac.  Članak 8.  Izvlačenje nagrada održat će se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze primljenih SMS  poruka. Izvlačenje nagrada odvijati će se u četvrtak 04.11.2010. u sjedištu tvrtke Akter public , na  adresi Remetinečka cesta 9 d,Zagreb, pod nadzorom tročlane Komisije.  Imena svih dobitnika nagrada bit će objavljena na web stranicama www.megafon.hr u četvrtak  11.11.2010.  Članak 9.  Dobitnici će biti obaviješteni pismenim putem o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od 7  dana nakon izvlačenja. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba predočiti osobnu iskaznicu i  originalan račun na kojem je naznačena kupnja jednog proizvoda Neutro Robertsa i jednog proizvoda  Chilly , treba potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze PrireĎivača prema  dobitniku.  Članak 10.  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predvidjene  nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, 


nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena  prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.  Članak 11.  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje prireĎivač nije  odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre  biti obaviješteni putem dnevnog tiska.  Članak 12.  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.  Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu javno dostupna.  Članak 13.  PrireĎivač se obvezuje 5% utvrĎene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog  crvenog križa.  Članak 14.  U slučaju spora izmeĎu prireĎivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u  Zagrebu.  DIREKTOR  Igor Vitežnik, Bolton Croatia

pravilnik_ Svaki dan svježa uz Chilly i Neutro Roberts  
pravilnik_ Svaki dan svježa uz Chilly i Neutro Roberts  

pravilnik_ Svaki dan svježa uz Chilly i Neutro Roberts